GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 11

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 11

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 11

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BTR Lê Minh Kha 0 2178 0
2 HNO Bành Gia Huy 0 2177 0
3 HNO Nguyễn Nghĩa Gia An 0 2176 0
4 DAN Lâm Đức Hải Nam 0 2175 0
5 DON Trần Ngọc Minh Duy 0 2174 0
6 BRV Vũ Xuân Hoàng 0 2173 0
7 HPH Lê Hoàng Anh 0 2172 0
8 DAN Nguyễn Gia Khánh 0 2171 0
9 HCM Nguyễn Anh Khoa 0 2170 0
10 DON Thái Hồ Tấn Minh 0 2169 0
11 HNO Phạm Đăng Minh 0 2168 0
12 NBI Bùi Hữu Đức 0 2167 0
13 DAN Nguyễn Hạ Thi Hải 0 2166 0
14 DAN Nguyễn Phước Quý Ân 0 2165 0
15 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 2164 0
16 HCM Phạm Trần Gia Phúc 0 2163 0
17 NAN Bùi Tuấn Kiệt 0 2162 0
18 CTH Nguyễn Phú Trọng 0 2161 0
19 BGI Nguyễn Đức Hiếu 0 2160 0
20 NTH Phạm Vinh Phú 0 2159 0
21 DAN Trần Lê Tất Thành 0 2158 0
22 LDO Trần Lê Quang Khải 0 2157 0
23 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 2156 0
24 TTH Nguyễn Đức Nhân 0 2155 0
25 HNO Đỗ Quang Minh 0 2154 0
26 HNO Nguyễn Thế Nghĩa 0 2153 0
27 DAN Đoàn Tất Thắng 0 2152 0
28 BGI Lê Tuấn Huy 0 2151 0
29 THO Lê Quang Thái 0 2150 0
30 KGI Trần Tưởng Quang Đăng 0 2149 0
31 HNO Hoàng Đình Duy 0 2148 0
32 DAN Nguyễn Hữu Tấn Phát 0 2147 0
33 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 2146 0
34 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 2145 0
35 KGI Vũ Tiến Quang 0 2144 0
36 HNO Nguyễn Vương Tùng Lâm 0 2143 0
37 TTH Nguyễn Trần Huy Khánh 0 2142 0
38 HCM Lê Ngọc Minh Trường 0 2141 0
39 DAN Phan Trần Bảo Khang 0 2140 0
40 HNO Đinh Nho Kiệt 0 2139 0
41 DTH Đặng Nguyễn Tiến Dũng 0 2138 0
42 HNO Nguyễn Trần Hải An 0 2137 0
43 DTH Nguyễn Ngô Trung Quân 0 2136 0
44 TNI Phan Nguyễn Thái Bảo 0 2135 0
45 HCM Phạm Viết Thiên Phước 0 2134 0
46 HPD Đàm Quốc Bảo 0 2133 0
47 QNI Phí Gia Minh 0 2132 0
48 DTH Phạm Thế Vinh 0 2131 0
49 HNO Nguyễn Kim Khánh Hưng 0 2130 0
50 HAU Trương Gia Phát 0 2129 0
51 HDU Trần Minh Châu 0 2128 0
52 HPD Nguyễn Hoàng Minh 0 2127 0
53 BGI Lương Mạnh Dũng 0 2126 0
54 TNG Hà Quốc Khánh 0 2125 0
55 HCM Vũ Minh Anh 0 2124 0
56 BGI Nguyễn Đức Huân 0 2123 0
57 BRV Hồ Đặng Nhật Minh 0 2122 0
58 BGI Đỗ Huy Hùng 0 2121 0
59 PYE Lê Thế Minh 0 2120 0
60 HCM Bùi Quốc Huy 0 2119 0
61 BTR Trần Quốc Thịnh 0 2118 0
62 TNG Tạ Anh Khôi 0 2117 0
63 BGI Giáp Xuân Cường 0 2116 0
64 HCM Đặng Minh Khôi 0 2115 0
65 BRV Trần Nguyễn Hoàng Lâm 0 2114 0
66 BTR Nguyễn Thành Trí 0 2113 0
67 HPD Nguyễn Đức Huy 0 2112 0
68 HCM Phan Thái Bảo 0 2111 0
69 KGI Phan Mã Gia Huy 0 2110 0
70 HCM Lương Kiến An 0 2109 0
71 HNO Đặng Việt Anh 0 2108 0
72 HCM Nguyễn Lê Anh 0 2107 0
73 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 2106 0
74 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 2105 0
75 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 2104 0
76 HCM Dương Trí Bảo 0 2103 0
77 HNO Lê Ngọc Gia Bảo 0 2102 0
78 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 2101 0
79 BRV Thái Quốc Bảo 0 2100 0
80 QNI Vũ Gia Bảo 0 2099 0
81 BRV Lâm Nhật Bằng 0 2098 0
82 BRV Lê Hải Bình 0 2097 0
83 HCM Hồ Nguyễn Thanh Duy 0 2096 0
84 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 2095 0
85 DTH Trần Khải Duy 0 2094 0
86 BTH Đỗ Thành Đạt 0 2093 0
87 BRV Phạm Hữu Đạt 0 2092 0
88 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 2091 0
89 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 2090 0
90 KHO Thái Khương Minh Đức 0 2089 0
91 DON Trần Lê Anh Đức 0 2088 0
92 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 2087 0
93 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 2086 0
94 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 2085 0
95 GDC Nguyễn Minh Hải 0 2084 0
96 HCM Trần Mạnh Hải 0 2083 0
97 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 2082 0
98 LSO Nguyễn Tiến Hiếu 0 2081 0
99 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 2080 0
100 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 2079 0
101 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 2078 0
102 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 2077 0
103 HCM Lương Trí Hùng 0 2076 0
104 HCM Nguyễn Minh Hùng 0 2075 0
105 BRV Nguyễn Thiện Hùng 0 2074 0
106 HNO Trần Tuấn Hùng 0 2073 0
107 HCM Dương Thanh Huy 0 2072 0
108 HCM Hồ Quốc Huy 0 2071 0
109 QNA Phan Minh Huy 0 2070 0
110 LSO Chu Tuấn Kiệt 0 2069 0
111 HAU Bùi Trần Minh Khang 0 2068 0
112 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 2067 0
113 HCM Nguyễn Hữu Khiêm 0 2066 0
114 BRV Trần Anh Khoa 0 2065 0
115 BRV Lê Tùng Lâm 0 2064 0
116 HCM Nguyễn Bùi Minh Long 0 2063 0
117 DTH Trần Đại Lợi 0 2062 0
118 NTH Lâm Anh Minh 0 2061 0
119 BTR Lê Quang Minh 0 2060 0
120 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 2059 0
121 BRV Trần Lê Bình Minh 0 2058 0
122 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 2057 0
123 HCM Phạm Lê Du Nick 0 2056 0
124 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 2055 0
125 HAU Huỳnh Tấn Phát 0 2054 0
126 PYE Vương Trọng Phú 0 2053 0
127 CBA Lương An Phúc 0 2052 0
128 BRV Nguyễn Bảo Phúc 0 2051 0
129 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 2050 0
130 BTH Phạm Hoàng Quân 0 2049 0
131 HCM Nguyễn Nam Sơn 0 2048 0
132 QDO Hoàng Huy Tài 0 2047 0
133 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 2046 0
134 TNI Nguyễn An Toàn 0 2045 0
135 HCM Lê Đình Tuấn 0 2044 0
136 BRV Lê Tuấn 0 2043 0
137 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 2042 0
138 BRV Văn Ngọc Tùng 0 2041 0
139 BRV Phạm Đắc Thái 0 2040 0
140 BRV Trần Xuân Thanh 0 2039 0
141 BRV Dư Tuấn Thành 0 2038 0
142 HCM Mai Lê Bá Thành 0 2037 0
143 NAN Nguyễn Thế Năng 0 2036 0
144 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 2035 0
145 HCM Nguyễn Hoàng Quốc Tri 0 2034 0
146 HCM Trần Võ Minh Triết 0 2033 0
147 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 2032 0
148 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 2031 0
149 HCM Nguyễn Nhật Trường 0 2030 0
150 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2029 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BTR Lê Minh Kha 0 2178 0
2 HNO Bành Gia Huy 0 2177 0
3 HNO Nguyễn Nghĩa Gia An 0 2176 0
4 DAN Lâm Đức Hải Nam 0 2175 0
5 DON Trần Ngọc Minh Duy 0 2174 0
6 BRV Vũ Xuân Hoàng 0 2173 0
7 HPH Lê Hoàng Anh 0 2172 0
8 DAN Nguyễn Gia Khánh 0 2171 0
9 HCM Nguyễn Anh Khoa 0 2170 0
10 DON Thái Hồ Tấn Minh 0 2169 0
11 HNO Phạm Đăng Minh 0 2168 0
12 NBI Bùi Hữu Đức 0 2167 0
13 DAN Nguyễn Hạ Thi Hải 0 2166 0
14 DAN Nguyễn Phước Quý Ân 0 2165 0
15 HCM Huỳnh Lê Minh Hoàng 0 2164 0
16 HCM Phạm Trần Gia Phúc 0 2163 0
17 NAN Bùi Tuấn Kiệt 0 2162 0
18 CTH Nguyễn Phú Trọng 0 2161 0
19 BGI Nguyễn Đức Hiếu 0 2160 0
20 NTH Phạm Vinh Phú 0 2159 0
21 DAN Trần Lê Tất Thành 0 2158 0
22 LDO Trần Lê Quang Khải 0 2157 0
23 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 2156 0
24 TTH Nguyễn Đức Nhân 0 2155 0
25 HNO Đỗ Quang Minh 0 2154 0
26 HNO Nguyễn Thế Nghĩa 0 2153 0
27 DAN Đoàn Tất Thắng 0 2152 0
28 BGI Lê Tuấn Huy 0 2151 0
29 THO Lê Quang Thái 0 2150 0
30 KGI Trần Tưởng Quang Đăng 0 2149 0
31 HNO Hoàng Đình Duy 0 2148 0
32 DAN Nguyễn Hữu Tấn Phát 0 2147 0
33 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 2146 0
34 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 2145 0
35 KGI Vũ Tiến Quang 0 2144 0
36 HNO Nguyễn Vương Tùng Lâm 0 2143 0
37 TTH Nguyễn Trần Huy Khánh 0 2142 0
38 HCM Lê Ngọc Minh Trường 0 2141 0
39 DAN Phan Trần Bảo Khang 0 2140 0
40 HNO Đinh Nho Kiệt 0 2139 0
41 DTH Đặng Nguyễn Tiến Dũng 0 2138 0
42 HNO Nguyễn Trần Hải An 0 2137 0
43 DTH Nguyễn Ngô Trung Quân 0 2136 0
44 TNI Phan Nguyễn Thái Bảo 0 2135 0
45 HCM Phạm Viết Thiên Phước 0 2134 0
46 HPD Đàm Quốc Bảo 0 2133 0
47 QNI Phí Gia Minh 0 2132 0
48 DTH Phạm Thế Vinh 0 2131 0
49 HNO Nguyễn Kim Khánh Hưng 0 2130 0
50 HAU Trương Gia Phát 0 2129 0
51 HDU Trần Minh Châu 0 2128 0
52 HPD Nguyễn Hoàng Minh 0 2127 0
53 BGI Lương Mạnh Dũng 0 2126 0
54 TNG Hà Quốc Khánh 0 2125 0
55 HCM Vũ Minh Anh 0 2124 0
56 BGI Nguyễn Đức Huân 0 2123 0
57 BRV Hồ Đặng Nhật Minh 0 2122 0
58 BGI Đỗ Huy Hùng 0 2121 0
59 PYE Lê Thế Minh 0 2120 0
60 HCM Bùi Quốc Huy 0 2119 0
61 BTR Trần Quốc Thịnh 0 2118 0
62 TNG Tạ Anh Khôi 0 2117 0
63 BGI Giáp Xuân Cường 0 2116 0
64 HCM Đặng Minh Khôi 0 2115 0
65 BRV Trần Nguyễn Hoàng Lâm 0 2114 0
66 BTR Nguyễn Thành Trí 0 2113 0
67 HPD Nguyễn Đức Huy 0 2112 0
68 HCM Phan Thái Bảo 0 2111 0
69 KGI Phan Mã Gia Huy 0 2110 0
70 HCM Lương Kiến An 0 2109 0
71 HNO Đặng Việt Anh 0 2108 0
72 HCM Nguyễn Lê Anh 0 2107 0
73 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 2106 0
74 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 2105 0
75 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 2104 0
76 HCM Dương Trí Bảo 0 2103 0
77 HNO Lê Ngọc Gia Bảo 0 2102 0
78 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 2101 0
79 BRV Thái Quốc Bảo 0 2100 0
80 QNI Vũ Gia Bảo 0 2099 0
81 BRV Lâm Nhật Bằng 0 2098 0
82 BRV Lê Hải Bình 0 2097 0
83 HCM Hồ Nguyễn Thanh Duy 0 2096 0
84 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 2095 0
85 DTH Trần Khải Duy 0 2094 0
86 BTH Đỗ Thành Đạt 0 2093 0
87 BRV Phạm Hữu Đạt 0 2092 0
88 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 2091 0
89 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 2090 0
90 KHO Thái Khương Minh Đức 0 2089 0
91 DON Trần Lê Anh Đức 0 2088 0
92 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 2087 0
93 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 2086 0
94 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 2085 0
95 GDC Nguyễn Minh Hải 0 2084 0
96 HCM Trần Mạnh Hải 0 2083 0
97 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 2082 0
98 LSO Nguyễn Tiến Hiếu 0 2081 0
99 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 2080 0
100 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 2079 0
101 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 2078 0
102 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 2077 0
103 HCM Lương Trí Hùng 0 2076 0
104 HCM Nguyễn Minh Hùng 0 2075 0
105 BRV Nguyễn Thiện Hùng 0 2074 0
106 HNO Trần Tuấn Hùng 0 2073 0
107 HCM Dương Thanh Huy 0 2072 0
108 HCM Hồ Quốc Huy 0 2071 0
109 QNA Phan Minh Huy 0 2070 0
110 LSO Chu Tuấn Kiệt 0 2069 0
111 HAU Bùi Trần Minh Khang 0 2068 0
112 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 2067 0
113 HCM Nguyễn Hữu Khiêm 0 2066 0
114 BRV Trần Anh Khoa 0 2065 0
115 BRV Lê Tùng Lâm 0 2064 0
116 HCM Nguyễn Bùi Minh Long 0 2063 0
117 DTH Trần Đại Lợi 0 2062 0
118 NTH Lâm Anh Minh 0 2061 0
119 BTR Lê Quang Minh 0 2060 0
120 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 2059 0
121 BRV Trần Lê Bình Minh 0 2058 0
122 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 2057 0
123 HCM Phạm Lê Du Nick 0 2056 0
124 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 2055 0
125 HAU Huỳnh Tấn Phát 0 2054 0
126 PYE Vương Trọng Phú 0 2053 0
127 CBA Lương An Phúc 0 2052 0
128 BRV Nguyễn Bảo Phúc 0 2051 0
129 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 2050 0
130 BTH Phạm Hoàng Quân 0 2049 0
131 HCM Nguyễn Nam Sơn 0 2048 0
132 QDO Hoàng Huy Tài 0 2047 0
133 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 2046 0
134 TNI Nguyễn An Toàn 0 2045 0
135 HCM Lê Đình Tuấn 0 2044 0
136 BRV Lê Tuấn 0 2043 0
137 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 2042 0
138 BRV Văn Ngọc Tùng 0 2041 0
139 BRV Phạm Đắc Thái 0 2040 0
140 BRV Trần Xuân Thanh 0 2039 0
141 BRV Dư Tuấn Thành 0 2038 0
142 HCM Mai Lê Bá Thành 0 2037 0
143 NAN Nguyễn Thế Năng 0 2036 0
144 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 2035 0
145 HCM Nguyễn Hoàng Quốc Tri 0 2034 0
146 HCM Trần Võ Minh Triết 0 2033 0
147 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 2032 0
148 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 2031 0
149 HCM Nguyễn Nhật Trường 0 2030 0
150 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 2029 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Lê Minh Kha BTR
2 Bành Gia Huy HNO
3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO
4 Lâm Đức Hải Nam DAN
5 Trần Ngọc Minh Duy DON
6 Vũ Xuân Hoàng BRV
7 Lê Hoàng Anh HPH
8 Nguyễn Gia Khánh DAN
9 Nguyễn Anh Khoa HCM
10 Thái Hồ Tấn Minh DON
11 Phạm Đăng Minh HNO
12 Bùi Hữu Đức NBI
13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN
14 Nguyễn Phước Quý Ân DAN
15 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM
16 Phạm Trần Gia Phúc HCM
17 Bùi Tuấn Kiệt NAN
18 Nguyễn Phú Trọng CTH
19 Nguyễn Đức Hiếu BGI
20 Phạm Vinh Phú NTH
21 Trần Lê Tất Thành DAN
22 Trần Lê Quang Khải LDO
23 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI
24 Nguyễn Đức Nhân TTH
25 Đỗ Quang Minh HNO
26 Nguyễn Thế Nghĩa HNO
27 Đoàn Tất Thắng DAN
28 Lê Tuấn Huy BGI
29 Lê Quang Thái THO
30 Trần Tưởng Quang Đăng KGI
31 Hoàng Đình Duy HNO
32 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN
33 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI
34 Nguyễn Xuân Trường QNI
35 Vũ Tiến Quang KGI
36 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO
37 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH
38 Lê Ngọc Minh Trường HCM
39 Phan Trần Bảo Khang DAN
40 Đinh Nho Kiệt HNO
41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH
42 Nguyễn Trần Hải An HNO
43 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH
44 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI
45 Phạm Viết Thiên Phước HCM
46 Đàm Quốc Bảo HPD
47 Phí Gia Minh QNI
48 Phạm Thế Vinh DTH
49 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO
50 Trương Gia Phát HAU
51 Trần Minh Châu HDU
52 Nguyễn Hoàng Minh HPD
53 Lương Mạnh Dũng BGI
54 Hà Quốc Khánh TNG
55 Vũ Minh Anh HCM
56 Nguyễn Đức Huân BGI
57 Hồ Đặng Nhật Minh BRV
58 Đỗ Huy Hùng BGI
59 Lê Thế Minh PYE
60 Bùi Quốc Huy HCM
61 Trần Quốc Thịnh BTR
62 Tạ Anh Khôi TNG
63 Giáp Xuân Cường BGI
64 Đặng Minh Khôi HCM
65 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV
66 Nguyễn Thành Trí BTR
67 Nguyễn Đức Huy HPD
68 Phan Thái Bảo HCM
69 Phan Mã Gia Huy KGI
70 Lương Kiến An HCM
71 Đặng Việt Anh HNO
72 Nguyễn Lê Anh HCM
73 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO
74 Phạm Hoàng Nam Anh HCM
75 Nguyễn Hoàng Bách BRV
76 Dương Trí Bảo HCM
77 Lê Ngọc Gia Bảo HNO
78 Tạ Nguyên Bảo HCM
79 Thái Quốc Bảo BRV
80 Vũ Gia Bảo QNI
81 Lâm Nhật Bằng BRV
82 Lê Hải Bình BRV
83 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM
84 Lê Hoàng Bảo Duy HCM
85 Trần Khải Duy DTH
86 Đỗ Thành Đạt BTH
87 Phạm Hữu Đạt BRV
88 Huỳnh Minh Đăng BTR
89 Lê Vinh Đĩnh HCM
90 Thái Khương Minh Đức KHO
91 Trần Lê Anh Đức DON
92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV
93 Chang Phạm Hoàng Hải BRV
94 Nguyễn Hoàng Hải BRV
95 Nguyễn Minh Hải GDC
96 Trần Mạnh Hải HCM
97 Nguyễn Chí Hiếu KHO
98 Nguyễn Tiến Hiếu LSO
99 Nguyễn Trung Hiếu BRV
100 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO
101 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH
102 Nguyễn Phi Hồng HNO
103 Lương Trí Hùng HCM
104 Nguyễn Minh Hùng HCM
105 Nguyễn Thiện Hùng BRV
106 Trần Tuấn Hùng HNO
107 Dương Thanh Huy HCM
108 Hồ Quốc Huy HCM
109 Phan Minh Huy QNA
110 Chu Tuấn Kiệt LSO
111 Bùi Trần Minh Khang HAU
112 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH
113 Nguyễn Hữu Khiêm HCM
114 Trần Anh Khoa BRV
115 Lê Tùng Lâm BRV
116 Nguyễn Bùi Minh Long HCM
117 Trần Đại Lợi DTH
118 Lâm Anh Minh NTH
119 Lê Quang Minh BTR
120 Nguyễn Nhật Minh HCM
121 Trần Lê Bình Minh BRV
122 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV
123 Phạm Lê Du Nick HCM
124 Hoàng Trọng Nguyên HCM
125 Huỳnh Tấn Phát HAU
126 Vương Trọng Phú PYE
127 Lương An Phúc CBA
128 Nguyễn Bảo Phúc BRV
129 Phạm Gia Minh Quân BTH
130 Phạm Hoàng Quân BTH
131 Nguyễn Nam Sơn HCM
132 Hoàng Huy Tài QDO
133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV
134 Nguyễn An Toàn TNI
135 Lê Đình Tuấn HCM
136 Lê Tuấn BRV
137 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM
138 Văn Ngọc Tùng BRV
139 Phạm Đắc Thái BRV
140 Trần Xuân Thanh BRV
141 Dư Tuấn Thành BRV
142 Mai Lê Bá Thành HCM
143 Nguyễn Thế Năng NAN
144 Nguyễn Lâm Thời HCM
145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM
146 Trần Võ Minh Triết HCM
147 Lê Minh Khánh Trình CTH
148 Trương Ngọc Khánh Trình BTH
149 Nguyễn Nhật Trường HCM
150 Nguyễn Nhật Viên DAN

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Minh Kha BTR 0 1 - 0 0 Dương Trí Bảo HCM 76
2 77 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 0 0 - 1 0 Bành Gia Huy HNO 2
3 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 0 ½ - ½ 0 Tạ Nguyên Bảo HCM 78
4 79 Thái Quốc Bảo BRV 0 0 - 1 0 Lâm Đức Hải Nam DAN 4
5 6 Vũ Xuân Hoàng BRV 0 1 - 0 0 Vũ Gia Bảo QNI 80
6 81 Lâm Nhật Bằng BRV 0 0 - 1 0 Lê Hoàng Anh HPH 7
7 8 Nguyễn Gia Khánh DAN 0 1 - 0 0 Lê Hải Bình BRV 82
8 83 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Anh Khoa HCM 9
9 10 Thái Hồ Tấn Minh DON 0 1 - 0 0 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 84
10 85 Trần Khải Duy DTH 0 0 - 1 0 Phạm Đăng Minh HNO 11
11 12 Bùi Hữu Đức NBI 0 1 - 0 0 Đỗ Thành Đạt BTH 86
12 87 Phạm Hữu Đạt BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
13 14 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 0 1 - 0 0 Huỳnh Minh Đăng BTR 88
14 89 Lê Vinh Đĩnh HCM 0 0 - 1 0 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 15
15 16 Phạm Trần Gia Phúc HCM 0 1 - 0 0 Thái Khương Minh Đức KHO 90
16 91 Trần Lê Anh Đức DON 0 0 - 1 0 Bùi Tuấn Kiệt NAN 17
17 18 Nguyễn Phú Trọng CTH 0 + - - 0 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 92
18 93 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Hiếu BGI 19
19 20 Phạm Vinh Phú NTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Hải BRV 94
20 95 Nguyễn Minh Hải GDC 0 0 - 1 0 Trần Lê Tất Thành DAN 21
21 22 Trần Lê Quang Khải LDO 0 1 - 0 0 Trần Mạnh Hải HCM 96
22 97 Nguyễn Chí Hiếu KHO 0 0 - 1 0 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 23
23 24 Nguyễn Đức Nhân TTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 98
24 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 - - + 0 Đỗ Quang Minh HNO 25
25 26 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 0 1 - 0 0 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 100
26 101 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 0 0 - 1 0 Đoàn Tất Thắng DAN 27
27 28 Lê Tuấn Huy BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Phi Hồng HNO 102
28 103 Lương Trí Hùng HCM 0 0 - 1 0 Lê Quang Thái THO 29
29 30 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hùng HCM 104
30 105 Nguyễn Thiện Hùng BRV 0 0 - 1 0 Hoàng Đình Duy HNO 31
31 32 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 0 ½ - ½ 0 Trần Tuấn Hùng HNO 106
32 107 Dương Thanh Huy HCM 0 1 - 0 0 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 33
33 34 Nguyễn Xuân Trường QNI 0 1 - 0 0 Hồ Quốc Huy HCM 108
34 109 Phan Minh Huy QNA 0 0 - 1 0 Vũ Tiến Quang KGI 35
35 36 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 0 1 - 0 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 110
36 111 Bùi Trần Minh Khang HAU 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 37
37 38 Lê Ngọc Minh Trường HCM 0 0 - 1 0 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 112
38 113 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 0 0 - 1 0 Phan Trần Bảo Khang DAN 39
39 40 Đinh Nho Kiệt HNO 0 1 - 0 0 Trần Anh Khoa BRV 114
40 115 Lê Tùng Lâm BRV 0 0 - 1 0 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
41 42 Nguyễn Trần Hải An HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 116
42 117 Trần Đại Lợi DTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 43
43 44 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 0 1 - 0 0 Lâm Anh Minh NTH 118
44 119 Lê Quang Minh BTR 0 1 - 0 0 Phạm Viết Thiên Phước HCM 45
45 46 Đàm Quốc Bảo HPD 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh HCM 120
46 121 Trần Lê Bình Minh BRV 0 0 - 1 0 Phí Gia Minh QNI 47
47 48 Phạm Thế Vinh DTH 0 1 - 0 0 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 122
48 123 Phạm Lê Du Nick HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 49
49 50 Trương Gia Phát HAU 0 1 - 0 0 Hoàng Trọng Nguyên HCM 124
50 125 Huỳnh Tấn Phát HAU 0 1 - 0 0 Trần Minh Châu HDU 51
51 52 Nguyễn Hoàng Minh HPD 0 1 - 0 0 Vương Trọng Phú PYE 126
52 127 Lương An Phúc CBA 0 0 - 1 0 Lương Mạnh Dũng BGI 53
53 54 Hà Quốc Khánh TNG 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 128
54 129 Phạm Gia Minh Quân BTH 0 0 - 1 0 Vũ Minh Anh HCM 55
55 56 Nguyễn Đức Huân BGI 0 ½ - ½ 0 Phạm Hoàng Quân BTH 130
56 131 Nguyễn Nam Sơn HCM 0 0 - 1 0 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 57
57 58 Đỗ Huy Hùng BGI 0 0 - 1 0 Hoàng Huy Tài QDO 132
58 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 - - + 0 Lê Thế Minh PYE 59
59 60 Bùi Quốc Huy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn An Toàn TNI 134
60 135 Lê Đình Tuấn HCM 0 0 - 1 0 Trần Quốc Thịnh BTR 61
61 62 Tạ Anh Khôi TNG 0 0 - 1 0 Lê Tuấn BRV 136
62 137 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 0 1 - 0 0 Giáp Xuân Cường BGI 63
63 64 Đặng Minh Khôi HCM 0 0 - 1 0 Văn Ngọc Tùng BRV 138
64 139 Phạm Đắc Thái BRV 0 0 - 1 0 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 65
65 66 Nguyễn Thành Trí BTR 0 1 - 0 0 Trần Xuân Thanh BRV 140
66 141 Dư Tuấn Thành BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Huy HPD 67
67 68 Phan Thái Bảo HCM 0 1 - 0 0 Mai Lê Bá Thành HCM 142
68 143 Nguyễn Thế Năng NAN 0 1 - 0 0 Phan Mã Gia Huy KGI 69
69 70 Lương Kiến An HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Lâm Thời HCM 144
70 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 - - + 0 Đặng Việt Anh HNO 71
71 72 Nguyễn Lê Anh HCM 0 0 - 1 0 Trần Võ Minh Triết HCM 146
72 147 Lê Minh Khánh Trình CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 73
73 74 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 0 1 - 0 0 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 148
74 149 Nguyễn Nhật Trường HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Bách BRV 75
75 150 Nguyễn Nhật Viên DAN 0 1 bye
76 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 0 0 not paired

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 43 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 1 ½ - ½ 1 Lê Minh Kha BTR 1
2 2 Bành Gia Huy HNO 1 1 - 0 1 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 44
3 4 Lâm Đức Hải Nam DAN 1 ½ - ½ 1 Đàm Quốc Bảo HPD 46
4 47 Phí Gia Minh QNI 1 1 - 0 1 Vũ Xuân Hoàng BRV 6
5 7 Lê Hoàng Anh HPH 1 1 - 0 1 Phạm Thế Vinh DTH 48
6 49 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Gia Khánh DAN 8
7 9 Nguyễn Anh Khoa HCM 1 1 - 0 1 Trương Gia Phát HAU 50
8 53 Lương Mạnh Dũng BGI 1 0 - 1 1 Thái Hồ Tấn Minh DON 10
9 11 Phạm Đăng Minh HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Minh HPD 52
10 55 Vũ Minh Anh HCM 1 0 - 1 1 Bùi Hữu Đức NBI 12
11 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 1 1 - 0 1 Hà Quốc Khánh TNG 54
12 57 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 14
13 15 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 1 1 - 0 1 Lê Thế Minh PYE 59
14 61 Trần Quốc Thịnh BTR 1 0 - 1 1 Phạm Trần Gia Phúc HCM 16
15 17 Bùi Tuấn Kiệt NAN 1 1 - 0 1 Bùi Quốc Huy HCM 60
16 18 Nguyễn Phú Trọng CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Trí BTR 66
17 65 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 1 0 - 1 1 Phạm Vinh Phú NTH 20
18 21 Trần Lê Tất Thành DAN 1 1 - 0 1 Phan Thái Bảo HCM 68
19 67 Nguyễn Đức Huy HPD 1 1 - 0 1 Trần Lê Quang Khải LDO 22
20 23 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 1 1 - 0 1 Lương Kiến An HCM 70
21 71 Đặng Việt Anh HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Nhân TTH 24
22 25 Đỗ Quang Minh HNO 1 0 - 1 1 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 74
23 73 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 26
24 27 Đoàn Tất Thắng DAN 1 1 - 0 1 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 93
25 112 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 1 0 - 1 1 Lê Tuấn Huy BGI 28
26 29 Lê Quang Thái THO 1 ½ - ½ 1 Dương Thanh Huy HCM 107
27 132 Hoàng Huy Tài QDO 1 1 - 0 1 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 30
28 31 Hoàng Đình Duy HNO 1 0 - 1 1 Lê Quang Minh BTR 119
29 136 Lê Tuấn BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Trường QNI 34
30 35 Vũ Tiến Quang KGI 1 1 - 0 1 Huỳnh Tấn Phát HAU 125
31 138 Văn Ngọc Tùng BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 36
32 39 Phan Trần Bảo Khang DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 137
33 146 Trần Võ Minh Triết HCM 1 0 - 1 1 Đinh Nho Kiệt HNO 40
34 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Năng NAN 143
35 150 Nguyễn Nhật Viên DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Hải An HNO 42
36 37 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH ½ 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Trường HCM 149
37 106 Trần Tuấn Hùng HNO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
38 130 Phạm Hoàng Quân BTH ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 32
39 78 Tạ Nguyên Bảo HCM ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Đức Huân BGI 56
40 19 Nguyễn Đức Hiếu BGI 0 1 - 0 ½ Bùi Trần Minh Khang HAU 111
41 33 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 0 1 - 0 0 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 101
42 102 Nguyễn Phi Hồng HNO 0 0 - 1 0 Lê Ngọc Minh Trường HCM 38
43 45 Phạm Viết Thiên Phước HCM 0 1 - 0 0 Lương Trí Hùng HCM 103
44 51 Trần Minh Châu HDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hùng HCM 104
45 108 Hồ Quốc Huy HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Huy Hùng BGI 58
46 110 Chu Tuấn Kiệt LSO 0 0 - 1 0 Tạ Anh Khôi TNG 62
47 63 Giáp Xuân Cường BGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Thiện Hùng BRV 105
48 114 Trần Anh Khoa BRV 0 1 - 0 0 Đặng Minh Khôi HCM 64
49 69 Phan Mã Gia Huy KGI 0 0 - 1 0 Phan Minh Huy QNA 109
50 116 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Anh HCM 72
51 75 Nguyễn Hoàng Bách BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 113
52 76 Dương Trí Bảo HCM 0 0 - 1 0 Lê Tùng Lâm BRV 115
53 118 Lâm Anh Minh NTH 0 0 - 1 0 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 77
54 120 Nguyễn Nhật Minh HCM 0 1 - 0 0 Thái Quốc Bảo BRV 79
55 80 Vũ Gia Bảo QNI 0 1 - 0 0 Trần Đại Lợi DTH 117
56 122 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 0 0 - 1 0 Lâm Nhật Bằng BRV 81
57 82 Lê Hải Bình BRV 0 0 - 1 0 Trần Lê Bình Minh BRV 121
58 124 Hoàng Trọng Nguyên HCM 0 1 - 0 0 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 83
59 84 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 0 1 - 0 0 Phạm Lê Du Nick HCM 123
60 126 Vương Trọng Phú PYE 0 0 - 1 0 Trần Khải Duy DTH 85
61 86 Đỗ Thành Đạt BTH 0 1 - 0 0 Lương An Phúc CBA 127
62 128 Nguyễn Bảo Phúc BRV 0 0 - 1 0 Phạm Hữu Đạt BRV 87
63 88 Huỳnh Minh Đăng BTR 0 0 - 1 0 Phạm Gia Minh Quân BTH 129
64 134 Nguyễn An Toàn TNI 0 1 - 0 0 Lê Vinh Đĩnh HCM 89
65 90 Thái Khương Minh Đức KHO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Sơn HCM 131
66 140 Trần Xuân Thanh BRV 0 1 - 0 0 Trần Lê Anh Đức DON 91
67 94 Nguyễn Hoàng Hải BRV 0 1 - 0 0 Lê Đình Tuấn HCM 135
68 142 Mai Lê Bá Thành HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Hải GDC 95
69 96 Trần Mạnh Hải HCM 0 1 - 0 0 Phạm Đắc Thái BRV 139
70 144 Nguyễn Lâm Thời HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Chí Hiếu KHO 97
71 98 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 0 1 - 0 0 Dư Tuấn Thành BRV 141
72 100 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 0 1 - 0 0 Lê Minh Khánh Trình CTH 147
73 148 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 0 1 bye
74 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 0 0 not paired
75 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
76 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
77 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
78 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 28 Lê Tuấn Huy BGI 2 0 - 1 2 Bành Gia Huy HNO 2
2 34 Nguyễn Xuân Trường QNI 2 0 - 1 2 Lê Hoàng Anh HPH 7
3 8 Nguyễn Gia Khánh DAN 2 1 - 0 2 Đoàn Tất Thắng DAN 27
4 36 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Anh Khoa HCM 9
5 10 Thái Hồ Tấn Minh DON 2 1 - 0 2 Vũ Tiến Quang KGI 35
6 12 Bùi Hữu Đức NBI 2 0 - 1 2 Phan Trần Bảo Khang DAN 39
7 40 Đinh Nho Kiệt HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
8 42 Nguyễn Trần Hải An HNO 2 0 - 1 2 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 15
9 16 Phạm Trần Gia Phúc HCM 2 1 - 0 2 Phí Gia Minh QNI 47
10 52 Nguyễn Hoàng Minh HPD 2 1 - 0 2 Bùi Tuấn Kiệt NAN 17
11 74 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Phú Trọng CTH 18
12 20 Phạm Vinh Phú NTH 2 1 - 0 2 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 57
13 119 Lê Quang Minh BTR 2 0 - 1 2 Trần Lê Tất Thành DAN 21
14 143 Nguyễn Thế Năng NAN 2 1 - 0 2 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 23
15 24 Nguyễn Đức Nhân TTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Huy HPD 67
16 1 Lê Minh Kha BTR 0 - 1 2 Hoàng Huy Tài QDO 132
17 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 1 - 0 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 43
18 73 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 0 - 1 Lâm Đức Hải Nam DAN 4
19 26 Nguyễn Thế Nghĩa HNO ½ - ½ Tạ Nguyên Bảo HCM 78
20 46 Đàm Quốc Bảo HPD 1 - 0 Lê Quang Thái THO 29
21 107 Dương Thanh Huy HCM 0 - 1 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 37
22 6 Vũ Xuân Hoàng BRV 1 1 - 0 Phạm Hoàng Quân BTH 130
23 81 Lâm Nhật Bằng BRV 1 0 - 1 1 Phạm Đăng Minh HNO 11
24 14 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 1 1 - 0 1 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 84
25 85 Trần Khải Duy DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Hiếu BGI 19
26 22 Trần Lê Quang Khải LDO 1 0 - 1 1 Đỗ Thành Đạt BTH 86
27 87 Phạm Hữu Đạt BRV 1 0 - 1 1 Đỗ Quang Minh HNO 25
28 30 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 1 1 - 0 1 Thái Khương Minh Đức KHO 90
29 93 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 1 1 - 0 1 Hoàng Đình Duy HNO 31
30 94 Nguyễn Hoàng Hải BRV 1 0 - 1 1 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 33
31 38 Lê Ngọc Minh Trường HCM 1 1 - 0 1 Trần Mạnh Hải HCM 96
32 95 Nguyễn Minh Hải GDC 1 0 - 1 1 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
33 44 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 98
34 97 Nguyễn Chí Hiếu KHO 1 0 - 1 1 Phạm Viết Thiên Phước HCM 45
35 48 Phạm Thế Vinh DTH 1 1 - 0 1 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 100
36 105 Nguyễn Thiện Hùng BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 49
37 50 Trương Gia Phát HAU 1 1 - 0 1 Hồ Quốc Huy HCM 108
38 109 Phan Minh Huy QNA 1 ½ - ½ 1 Trần Minh Châu HDU 51
39 115 Lê Tùng Lâm BRV 1 1 - 0 1 Lương Mạnh Dũng BGI 53
40 54 Hà Quốc Khánh TNG 1 0 - 1 1 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 112
41 121 Trần Lê Bình Minh BRV 1 0 - 1 1 Vũ Minh Anh HCM 55
42 59 Lê Thế Minh PYE 1 1 - 0 1 Trần Anh Khoa BRV 114
43 60 Bùi Quốc Huy HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Nhật Minh HCM 120
44 125 Huỳnh Tấn Phát HAU 1 0 - 1 1 Trần Quốc Thịnh BTR 61
45 62 Tạ Anh Khôi TNG 1 1 - 0 1 Hoàng Trọng Nguyên HCM 124
46 129 Phạm Gia Minh Quân BTH 1 0 - 1 1 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 65
47 66 Nguyễn Thành Trí BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn An Toàn TNI 134
48 68 Phan Thái Bảo HCM 1 1 - 0 1 Lê Tuấn BRV 136
49 70 Lương Kiến An HCM 1 1 - 0 1 Văn Ngọc Tùng BRV 138
50 137 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 1 1 - 0 1 Đặng Việt Anh HNO 71
51 72 Nguyễn Lê Anh HCM 1 1 - 0 1 Trần Xuân Thanh BRV 140
52 148 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Bách BRV 75
53 77 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Nhật Viên DAN 150
54 149 Nguyễn Nhật Trường HCM 1 ½ - ½ 1 Vũ Gia Bảo QNI 80
55 32 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN ½ 1 - 0 1 Trần Võ Minh Triết HCM 146
56 111 Bùi Trần Minh Khang HAU ½ 1 - 0 ½ Trần Tuấn Hùng HNO 106
57 56 Nguyễn Đức Huân BGI ½ 1 - 0 0 Đỗ Huy Hùng BGI 58
58 113 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 0 0 - 1 0 Giáp Xuân Cường BGI 63
59 64 Đặng Minh Khôi HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 116
60 117 Trần Đại Lợi DTH 0 1 - 0 0 Phan Mã Gia Huy KGI 69
61 123 Phạm Lê Du Nick HCM 0 0 - 1 0 Dương Trí Bảo HCM 76
62 79 Thái Quốc Bảo BRV 0 0 - 1 0 Lâm Anh Minh NTH 118
63 127 Lương An Phúc CBA 0 1 - 0 0 Lê Hải Bình BRV 82
64 83 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 0 1 - 0 0 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 122
65 131 Nguyễn Nam Sơn HCM 0 0 - 1 0 Huỳnh Minh Đăng BTR 88
66 89 Lê Vinh Đĩnh HCM 0 1 - 0 0 Vương Trọng Phú PYE 126
67 91 Trần Lê Anh Đức DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 128
68 101 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 0 0 - 1 0 Lê Đình Tuấn HCM 135
69 139 Phạm Đắc Thái BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Phi Hồng HNO 102
70 103 Lương Trí Hùng HCM 0 1 - 0 0 Mai Lê Bá Thành HCM 142
71 104 Nguyễn Minh Hùng HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Lâm Thời HCM 144
72 141 Dư Tuấn Thành BRV 0 1 - 0 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 110
73 147 Lê Minh Khánh Trình CTH 0 1 bye
74 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 0 0 not paired
75 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
76 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
77 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
78 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Bành Gia Huy HNO 3 ½ - ½ 3 Đinh Nho Kiệt HNO 40
2 7 Lê Hoàng Anh HPH 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Minh HPD 52
3 21 Trần Lê Tất Thành DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Gia Khánh DAN 8
4 39 Phan Trần Bảo Khang DAN 3 1 - 0 3 Thái Hồ Tấn Minh DON 10
5 15 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 3 1 - 0 3 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 74
6 67 Nguyễn Đức Huy HPD 3 0 - 1 3 Phạm Trần Gia Phúc HCM 16
7 132 Hoàng Huy Tài QDO 3 0 - 1 3 Phạm Vinh Phú NTH 20
8 4 Lâm Đức Hải Nam DAN 1 - 0 3 Nguyễn Thế Năng NAN 143
9 37 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 0 - 1 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
10 9 Nguyễn Anh Khoa HCM ½ - ½ Đàm Quốc Bảo HPD 46
11 11 Phạm Đăng Minh HNO 2 ½ - ½ Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 36
12 49 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 2 0 - 1 2 Vũ Xuân Hoàng BRV 6
13 50 Trương Gia Phát HAU 2 0 - 1 2 Bùi Hữu Đức NBI 12
14 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 2 1 - 0 2 Bùi Quốc Huy HCM 60
15 55 Vũ Minh Anh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 14
16 17 Bùi Tuấn Kiệt NAN 2 ½ - ½ 2 Tạ Anh Khôi TNG 62
17 18 Nguyễn Phú Trọng CTH 2 1 - 0 2 Phan Thái Bảo HCM 68
18 23 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Thành Trí BTR 66
19 57 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Nhân TTH 24
20 25 Đỗ Quang Minh HNO 2 1 - 0 2 Lương Kiến An HCM 70
21 59 Lê Thế Minh PYE 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 26
22 27 Đoàn Tất Thắng DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Anh HCM 72
23 61 Trần Quốc Thịnh BTR 2 ½ - ½ 2 Lê Tuấn Huy BGI 28
24 65 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 2 1 - 0 2 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 30
25 33 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 2 0 - 1 2 Trần Khải Duy DTH 85
26 78 Tạ Nguyên Bảo HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Trường QNI 34
27 35 Vũ Tiến Quang KGI 2 1 - 0 2 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 93
28 86 Đỗ Thành Đạt BTH 2 0 - 1 2 Lê Ngọc Minh Trường HCM 38
29 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 2 1 - 0 2 Lê Quang Minh BTR 119
30 112 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Trần Hải An HNO 42
31 148 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 2 0 - 1 2 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 44
32 45 Phạm Viết Thiên Phước HCM 2 1 - 0 2 Lê Tùng Lâm BRV 115
33 47 Phí Gia Minh QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 137
34 150 Nguyễn Nhật Viên DAN 2 ½ - ½ 2 Phạm Thế Vinh DTH 48
35 130 Phạm Hoàng Quân BTH 1 - 0 Lê Minh Kha BTR 1
36 29 Lê Quang Thái THO 0 - 1 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 73
37 80 Vũ Gia Bảo QNI ½ - ½ Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 32
38 43 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 1 - 0 Dương Thanh Huy HCM 107
39 51 Trần Minh Châu HDU 0 - 1 Bùi Trần Minh Khang HAU 111
40 149 Nguyễn Nhật Trường HCM 1 - 0 Nguyễn Đức Huân BGI 56
41 31 Hoàng Đình Duy HNO 1 1 - 0 Phan Minh Huy QNA 109
42 19 Nguyễn Đức Hiếu BGI 1 1 - 0 1 Lương Trí Hùng HCM 103
43 100 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 1 ½ - ½ 1 Trần Lê Quang Khải LDO 22
44 53 Lương Mạnh Dũng BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Thiện Hùng BRV 105
45 108 Hồ Quốc Huy HCM 1 1 - 0 1 Hà Quốc Khánh TNG 54
46 63 Giáp Xuân Cường BGI 1 0 - 1 1 Trần Đại Lợi DTH 117
47 118 Lâm Anh Minh NTH 1 1 - 0 1 Đặng Minh Khôi HCM 64
48 114 Trần Anh Khoa BRV 1 1 - 0 1 Đặng Việt Anh HNO 71
49 75 Nguyễn Hoàng Bách BRV 1 1 - 0 1 Trần Lê Bình Minh BRV 121
50 76 Dương Trí Bảo HCM 1 1 - 0 1 Huỳnh Tấn Phát HAU 125
51 120 Nguyễn Nhật Minh HCM 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 77
52 124 Hoàng Trọng Nguyên HCM 1 1 - 0 1 Lâm Nhật Bằng BRV 81
53 134 Nguyễn An Toàn TNI 1 0 - 1 1 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 83
54 84 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 1 1 - 0 1 Lương An Phúc CBA 127
55 135 Lê Đình Tuấn HCM 1 0 - 1 1 Phạm Hữu Đạt BRV 87
56 88 Huỳnh Minh Đăng BTR 1 1 - 0 1 Phạm Đắc Thái BRV 139
57 136 Lê Tuấn BRV 1 0 - 1 1 Lê Vinh Đĩnh HCM 89
58 90 Thái Khương Minh Đức KHO 1 1 - 0 1 Phạm Gia Minh Quân BTH 129
59 138 Văn Ngọc Tùng BRV 1 ½ - ½ 1 Trần Lê Anh Đức DON 91
60 140 Trần Xuân Thanh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Hải BRV 94
61 144 Nguyễn Lâm Thời HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Hải GDC 95
62 96 Trần Mạnh Hải HCM 1 1 - 0 1 Dư Tuấn Thành BRV 141
63 146 Trần Võ Minh Triết HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Chí Hiếu KHO 97
64 98 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 1 1 - 0 1 Lê Minh Khánh Trình CTH 147
65 106 Trần Tuấn Hùng HNO ½ 0 - 1 0 Trần Ngọc Minh Duy DON 5
66 58 Đỗ Huy Hùng BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 113
67 69 Phan Mã Gia Huy KGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 116
68 122 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 0 1 - 0 0 Thái Quốc Bảo BRV 79
69 82 Lê Hải Bình BRV 0 0 - 1 0 Phạm Lê Du Nick HCM 123
70 126 Vương Trọng Phú PYE 0 0 - 1 0 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 101
71 102 Nguyễn Phi Hồng HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 128
72 104 Nguyễn Minh Hùng HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Sơn HCM 131
73 110 Chu Tuấn Kiệt LSO 0 0 - 1 0 Mai Lê Bá Thành HCM 142
74 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
75 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
76 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
77 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 16 Phạm Trần Gia Phúc HCM 4 1 - 0 4 Lê Hoàng Anh HPH 7
2 8 Nguyễn Gia Khánh DAN 4 ½ - ½ 4 Phan Trần Bảo Khang DAN 39
3 20 Phạm Vinh Phú NTH 4 0 - 1 4 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 15
4 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 1 - 0 Bành Gia Huy HNO 2
5 40 Đinh Nho Kiệt HNO 1 - 0 Lâm Đức Hải Nam DAN 4
6 6 Vũ Xuân Hoàng BRV 3 1 - 0 3 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
7 38 Lê Ngọc Minh Trường HCM 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Anh Khoa HCM 9
8 10 Thái Hồ Tấn Minh DON 3 ½ - ½ 3 Phạm Viết Thiên Phước HCM 45
9 12 Bùi Hữu Đức NBI 3 ½ - ½ 3 Phí Gia Minh QNI 47
10 44 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 3 0 - 1 3 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
11 14 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 3 1 - 0 3 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 65
12 46 Đàm Quốc Bảo HPD 3 1 - 0 3 Nguyễn Phú Trọng CTH 18
13 52 Nguyễn Hoàng Minh HPD 3 0 - 1 3 Trần Lê Tất Thành DAN 21
14 67 Nguyễn Đức Huy HPD 3 0 - 1 3 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 23
15 24 Nguyễn Đức Nhân TTH 3 0 - 1 3 Tạ Nguyên Bảo HCM 78
16 85 Trần Khải Duy DTH 3 1 - 0 3 Đỗ Quang Minh HNO 25
17 74 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 3 1 - 0 3 Đoàn Tất Thắng DAN 27
18 143 Nguyễn Thế Năng NAN 3 1 - 0 3 Vũ Tiến Quang KGI 35
19 36 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 3 1 - 0 3 Hoàng Huy Tài QDO 132
20 11 Phạm Đăng Minh HNO 1 - 0 Lê Thế Minh PYE 59
21 73 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO ½ - ½ Bùi Tuấn Kiệt NAN 17
22 26 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 1 - 0 Trần Quốc Thịnh BTR 61
23 28 Lê Tuấn Huy BGI 1 - 0 Phạm Hoàng Quân BTH 130
24 62 Tạ Anh Khôi TNG 0 - 1 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 37
25 42 Nguyễn Trần Hải An HNO 1 - 0 Nguyễn Nhật Trường HCM 149
26 111 Bùi Trần Minh Khang HAU 1 - 0 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 43
27 48 Phạm Thế Vinh DTH 0 - 1 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 112
28 19 Nguyễn Đức Hiếu BGI 2 0 - 1 Nguyễn Nhật Viên DAN 150
29 30 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 2 1 - 0 2 Đỗ Thành Đạt BTH 86
30 87 Phạm Hữu Đạt BRV 2 1 - 0 2 Hoàng Đình Duy HNO 31
31 32 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 2 1 - 0 2 Huỳnh Minh Đăng BTR 88
32 89 Lê Vinh Đĩnh HCM 2 1 - 0 2 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 33
33 34 Nguyễn Xuân Trường QNI 2 1 - 0 2 Thái Khương Minh Đức KHO 90
34 93 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 49
35 94 Nguyễn Hoàng Hải BRV 2 0 - 1 2 Trương Gia Phát HAU 50
36 96 Trần Mạnh Hải HCM 2 1 - 0 2 Vũ Minh Anh HCM 55
37 105 Nguyễn Thiện Hùng BRV 2 0 - 1 2 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 57
38 60 Bùi Quốc Huy HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 98
39 66 Nguyễn Thành Trí BTR 2 0 - 1 2 Hồ Quốc Huy HCM 108
40 68 Phan Thái Bảo HCM 2 0 - 1 2 Trần Anh Khoa BRV 114
41 70 Lương Kiến An HCM 2 0 - 1 2 Lâm Anh Minh NTH 118
42 72 Nguyễn Lê Anh HCM 2 0 - 1 2 Hoàng Trọng Nguyên HCM 124
43 115 Lê Tùng Lâm BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Bách BRV 75
44 117 Trần Đại Lợi DTH 2 1 - 0 2 Dương Trí Bảo HCM 76
45 77 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Lâm Thời HCM 144
46 119 Lê Quang Minh BTR 2 0 - 1 2 Vũ Gia Bảo QNI 80
47 83 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 2 1 - 0 2 Trần Võ Minh Triết HCM 146
48 137 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 2 1 - 0 2 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 84
49 22 Trần Lê Quang Khải LDO 1 - 0 2 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 148
50 1 Lê Minh Kha BTR 0 - 1 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 100
51 109 Phan Minh Huy QNA 0 - 1 Lê Quang Thái THO 29
52 91 Trần Lê Anh Đức DON 0 - 1 Trần Minh Châu HDU 51
53 56 Nguyễn Đức Huân BGI ½ - ½ Văn Ngọc Tùng BRV 138
54 107 Dương Thanh Huy HCM 1 - 0 1 Lương Mạnh Dũng BGI 53
55 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 1 1 - 0 1 Trần Lê Bình Minh BRV 121
56 54 Hà Quốc Khánh TNG 1 1 - 0 1 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 122
57 123 Phạm Lê Du Nick HCM 1 0 - 1 1 Đỗ Huy Hùng BGI 58
58 125 Huỳnh Tấn Phát HAU 1 0 - 1 1 Giáp Xuân Cường BGI 63
59 64 Đặng Minh Khôi HCM 1 1 - 0 1 Lương An Phúc CBA 127
60 129 Phạm Gia Minh Quân BTH 1 1 - 0 1 Phan Mã Gia Huy KGI 69
61 71 Đặng Việt Anh HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn An Toàn TNI 134
62 81 Lâm Nhật Bằng BRV 1 0 - 1 1 Lê Đình Tuấn HCM 135
63 95 Nguyễn Minh Hải GDC 1 0 - 1 1 Lê Tuấn BRV 136
64 97 Nguyễn Chí Hiếu KHO 1 1 - 0 1 Phạm Đắc Thái BRV 139
65 101 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 1 1 - 0 1 Trần Xuân Thanh BRV 140
66 103 Lương Trí Hùng HCM 1 1 - 0 1 Dư Tuấn Thành BRV 141
67 142 Mai Lê Bá Thành HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Hùng HCM 104
68 147 Lê Minh Khánh Trình CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Nhật Minh HCM 120
69 128 Nguyễn Bảo Phúc BRV ½ 0 - 1 ½ Trần Tuấn Hùng HNO 106
70 79 Thái Quốc Bảo BRV 0 0 - 1 ½ Nguyễn Phi Hồng HNO 102
71 116 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 0 ½ - ½ 0 Lê Hải Bình BRV 82
72 131 Nguyễn Nam Sơn HCM 0 1 - 0 0 Chu Tuấn Kiệt LSO 110
73 113 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 0 0 - 1 0 Vương Trọng Phú PYE 126
74 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
75 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
76 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
77 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 15 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 5 0 - 1 5 Phạm Trần Gia Phúc HCM 16
2 39 Phan Trần Bảo Khang DAN 1 - 0 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
3 40 Đinh Nho Kiệt HNO 1 - 0 Nguyễn Gia Khánh DAN 8
4 23 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 4 0 - 1 4 Vũ Xuân Hoàng BRV 6
5 7 Lê Hoàng Anh HPH 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 36
6 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 4 1 - 0 4 Đàm Quốc Bảo HPD 46
7 74 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 14
8 78 Tạ Nguyên Bảo HCM 4 0 - 1 4 Phạm Vinh Phú NTH 20
9 21 Trần Lê Tất Thành DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Năng NAN 143
10 2 Bành Gia Huy HNO 1 - 0 4 Trần Khải Duy DTH 85
11 4 Lâm Đức Hải Nam DAN 1 - 0 Lê Ngọc Minh Trường HCM 38
12 9 Nguyễn Anh Khoa HCM 1 - 0 Nguyễn Trần Hải An HNO 42
13 37 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 0 - 1 Thái Hồ Tấn Minh DON 10
14 45 Phạm Viết Thiên Phước HCM ½ - ½ Phạm Đăng Minh HNO 11
15 112 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 1 - 0 Bùi Hữu Đức NBI 12
16 47 Phí Gia Minh QNI 1 - 0 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 26
17 150 Nguyễn Nhật Viên DAN 0 - 1 Lê Tuấn Huy BGI 28
18 17 Bùi Tuấn Kiệt NAN 3 1 - 0 Bùi Trần Minh Khang HAU 111
19 18 Nguyễn Phú Trọng CTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 73
20 77 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Nhân TTH 24
21 25 Đỗ Quang Minh HNO 3 1 - 0 3 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 83
22 27 Đoàn Tất Thắng DAN 3 1 - 0 3 Phạm Hữu Đạt BRV 87
23 80 Vũ Gia Bảo QNI 3 1 - 0 3 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 30
24 89 Lê Vinh Đĩnh HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 32
25 93 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Xuân Trường QNI 34
26 35 Vũ Tiến Quang KGI 3 ½ - ½ 3 Trần Mạnh Hải HCM 96
27 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 3 ½ - ½ 3 Trần Đại Lợi DTH 117
28 108 Hồ Quốc Huy HCM 3 0 - 1 3 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 44
29 114 Trần Anh Khoa BRV 3 0 - 1 3 Trương Gia Phát HAU 50
30 118 Lâm Anh Minh NTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Minh HPD 52
31 57 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 3 1 - 0 3 Lê Tùng Lâm BRV 115
32 124 Hoàng Trọng Nguyên HCM 3 ½ - ½ 3 Bùi Quốc Huy HCM 60
33 65 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 137
34 132 Hoàng Huy Tài QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Huy HPD 67
35 61 Trần Quốc Thịnh BTR 0 - 1 Trần Lê Quang Khải LDO 22
36 29 Lê Quang Thái THO 0 - 1 Tạ Anh Khôi TNG 62
37 43 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 0 - 1 Nguyễn Nhật Trường HCM 149
38 130 Phạm Hoàng Quân BTH ½ - ½ Phạm Thế Vinh DTH 48
39 51 Trần Minh Châu HDU 0 - 1 Dương Thanh Huy HCM 107
40 100 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 0 - 1 Lê Thế Minh PYE 59
41 88 Huỳnh Minh Đăng BTR 2 0 - 1 2 Trần Ngọc Minh Duy DON 5
42 90 Thái Khương Minh Đức KHO 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Hiếu BGI 19
43 31 Hoàng Đình Duy HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Hải BRV 94
44 33 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Chí Hiếu KHO 97
45 49 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 98
46 104 Nguyễn Minh Hùng HCM 2 0 - 1 2 Hà Quốc Khánh TNG 54
47 55 Vũ Minh Anh HCM 2 0 - 1 2 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 101
48 120 Nguyễn Nhật Minh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Huân BGI 56
49 58 Đỗ Huy Hùng BGI 2 ½ - ½ 2 Lương Trí Hùng HCM 103
50 63 Giáp Xuân Cường BGI 2 0 - 1 2 Lê Quang Minh BTR 119
51 134 Nguyễn An Toàn TNI 2 0 - 1 2 Đặng Minh Khôi HCM 64
52 135 Lê Đình Tuấn HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Thành Trí BTR 66
53 138 Văn Ngọc Tùng BRV 2 1 - 0 2 Phan Thái Bảo HCM 68
54 136 Lê Tuấn BRV 2 0 - 1 2 Lương Kiến An HCM 70
55 144 Nguyễn Lâm Thời HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Anh HCM 72
56 75 Nguyễn Hoàng Bách BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Thiện Hùng BRV 105
57 76 Dương Trí Bảo HCM 2 0 - 1 2 Phạm Gia Minh Quân BTH 129
58 84 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 2 0 - 1 2 Trần Võ Minh Triết HCM 146
59 86 Đỗ Thành Đạt BTH 2 ½ - ½ 2 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 148
60 106 Trần Tuấn Hùng HNO 1 - 0 Lê Minh Kha BTR 1
61 102 Nguyễn Phi Hồng HNO 1 - 0 Phan Minh Huy QNA 109
62 69 Phan Mã Gia Huy KGI 1 0 - 1 Trần Lê Anh Đức DON 91
63 53 Lương Mạnh Dũng BGI 1 1 - 0 1 Vương Trọng Phú PYE 126
64 127 Lương An Phúc CBA 1 0 - 1 1 Đặng Việt Anh HNO 71
65 139 Phạm Đắc Thái BRV 1 1 - 0 1 Lâm Nhật Bằng BRV 81
66 140 Trần Xuân Thanh BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Hải GDC 95
67 121 Trần Lê Bình Minh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Nam Sơn HCM 131
68 122 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 1 1 - 0 1 Lê Minh Khánh Trình CTH 147
69 141 Dư Tuấn Thành BRV 1 ½ - ½ 1 Phạm Lê Du Nick HCM 123
70 142 Mai Lê Bá Thành HCM 1 ½ - ½ 1 Huỳnh Tấn Phát HAU 125
71 82 Lê Hải Bình BRV ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Bảo Phúc BRV 128
72 116 Nguyễn Bùi Minh Long HCM ½ 0 - 1 0 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 113
73 110 Chu Tuấn Kiệt LSO 0 1 - 0 0 Thái Quốc Bảo BRV 79
74 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
75 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
76 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
77 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 16 Phạm Trần Gia Phúc HCM 6 ½ - ½ Phan Trần Bảo Khang DAN 39
2 6 Vũ Xuân Hoàng BRV 5 0 - 1 Đinh Nho Kiệt HNO 40
3 20 Phạm Vinh Phú NTH 5 0 - 1 5 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
4 14 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 5 0 - 1 5 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 15
5 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 1 - 0 5 Trần Lê Tất Thành DAN 21
6 10 Thái Hồ Tấn Minh DON 0 - 1 Bành Gia Huy HNO 2
7 36 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 1 - 0 Lâm Đức Hải Nam DAN 4
8 28 Lê Tuấn Huy BGI 1 - 0 Lê Hoàng Anh HPH 7
9 8 Nguyễn Gia Khánh DAN 1 - 0 Phí Gia Minh QNI 47
10 112 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH ½ - ½ Nguyễn Anh Khoa HCM 9
11 11 Phạm Đăng Minh HNO 4 1 - 0 4 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 57
12 50 Trương Gia Phát HAU 4 0 - 1 4 Bùi Tuấn Kiệt NAN 17
13 78 Tạ Nguyên Bảo HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Phú Trọng CTH 18
14 23 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 4 1 - 0 4 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 74
15 137 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 4 0 - 1 4 Đỗ Quang Minh HNO 25
16 85 Trần Khải Duy DTH 4 1 - 0 4 Đoàn Tất Thắng DAN 27
17 32 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 4 ½ - ½ 4 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 77
18 34 Nguyễn Xuân Trường QNI 4 0 - 1 4 Vũ Gia Bảo QNI 80
19 44 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 4 0 - 1 4 Hoàng Huy Tài QDO 132
20 143 Nguyễn Thế Năng NAN 4 0 - 1 4 Phạm Viết Thiên Phước HCM 45
21 46 Đàm Quốc Bảo HPD 4 0 - 1 4 Lâm Anh Minh NTH 118
22 12 Bùi Hữu Đức NBI 1 - 0 Bùi Quốc Huy HCM 60
23 22 Trần Lê Quang Khải LDO ½ - ½ Tạ Anh Khôi TNG 62
24 26 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 1 - 0 Trần Mạnh Hải HCM 96
25 107 Dương Thanh Huy HCM 1 - 0 Vũ Tiến Quang KGI 35
26 117 Trần Đại Lợi DTH 0 - 1 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 37
27 38 Lê Ngọc Minh Trường HCM ½ - ½ Bùi Trần Minh Khang HAU 111
28 149 Nguyễn Nhật Trường HCM 0 - 1 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
29 42 Nguyễn Trần Hải An HNO 1 - 0 Hoàng Trọng Nguyên HCM 124
30 59 Lê Thế Minh PYE 1 - 0 Nguyễn Nhật Viên DAN 150
31 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 3 1 - 0 3 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 73
32 83 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Hiếu BGI 19
33 24 Nguyễn Đức Nhân TTH 3 1 - 0 3 Phạm Hữu Đạt BRV 87
34 30 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 3 1 - 0 3 Lê Vinh Đĩnh HCM 89
35 101 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 3 0 - 1 3 Hoàng Đình Duy HNO 31
36 105 Nguyễn Thiện Hùng BRV 3 1 - 0 3 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 33
37 48 Phạm Thế Vinh DTH 3 0 - 1 3 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 93
38 115 Lê Tùng Lâm BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 49
39 52 Nguyễn Hoàng Minh HPD 3 ½ - ½ 3 Hồ Quốc Huy HCM 108
40 54 Hà Quốc Khánh TNG 3 1 - 0 3 Trần Anh Khoa BRV 114
41 56 Nguyễn Đức Huân BGI 3 0 - 1 3 Lê Quang Minh BTR 119
42 64 Đặng Minh Khôi HCM 3 1 - 0 3 Phạm Gia Minh Quân BTH 129
43 146 Trần Võ Minh Triết HCM 3 0 - 1 3 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 65
44 66 Nguyễn Thành Trí BTR 3 0 - 1 3 Văn Ngọc Tùng BRV 138
45 67 Nguyễn Đức Huy HPD 3 0 - 1 3 Nguyễn Lâm Thời HCM 144
46 70 Lương Kiến An HCM 3 1 - 0 3 Phạm Hoàng Quân BTH 130
47 91 Trần Lê Anh Đức DON 0 - 1 Lê Quang Thái THO 29
48 100 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 0 - 1 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 43
49 102 Nguyễn Phi Hồng HNO 0 - 1 Trần Minh Châu HDU 51
50 58 Đỗ Huy Hùng BGI 0 - 1 Trần Tuấn Hùng HNO 106
51 148 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 0 - 1 Trần Quốc Thịnh BTR 61
52 103 Lương Trí Hùng HCM 0 - 1 Đỗ Thành Đạt BTH 86
53 94 Nguyễn Hoàng Hải BRV 2 1 - 0 2 Lương Mạnh Dũng BGI 53
54 97 Nguyễn Chí Hiếu KHO 2 1 - 0 2 Vũ Minh Anh HCM 55
55 98 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 2 0 - 1 2 Giáp Xuân Cường BGI 63
56 68 Phan Thái Bảo HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Hùng HCM 104
57 71 Đặng Việt Anh HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Nhật Minh HCM 120
58 72 Nguyễn Lê Anh HCM 2 1 - 0 2 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 122
59 131 Nguyễn Nam Sơn HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Bách BRV 75
60 134 Nguyễn An Toàn TNI 2 1 - 0 2 Dương Trí Bảo HCM 76
61 135 Lê Đình Tuấn HCM 2 0 - 1 2 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 84
62 136 Lê Tuấn BRV 2 0 - 1 2 Huỳnh Minh Đăng BTR 88
63 139 Phạm Đắc Thái BRV 2 0 - 1 2 Thái Khương Minh Đức KHO 90
64 1 Lê Minh Kha BTR 0 - 1 2 Trần Xuân Thanh BRV 140
65 128 Nguyễn Bảo Phúc BRV 0 - 1 Phan Minh Huy QNA 109
66 123 Phạm Lê Du Nick HCM 0 - 1 Mai Lê Bá Thành HCM 142
67 125 Huỳnh Tấn Phát HAU ½ - ½ Dư Tuấn Thành BRV 141
68 113 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 1 ½ - ½ 1 Phan Mã Gia Huy KGI 69
69 81 Lâm Nhật Bằng BRV 1 ½ - ½ 1 Trần Lê Bình Minh BRV 121
70 95 Nguyễn Minh Hải GDC 1 1 - 0 1 Lương An Phúc CBA 127
71 126 Vương Trọng Phú PYE 1 0 - 1 1 Chu Tuấn Kiệt LSO 110
72 147 Lê Minh Khánh Trình CTH 1 0 - 1 ½ Nguyễn Bùi Minh Long HCM 116
73 79 Thái Quốc Bảo BRV 0 1 - 0 ½ Lê Hải Bình BRV 82
74 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
75 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
76 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
77 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 40 Đinh Nho Kiệt HNO 1 - 0 Phạm Trần Gia Phúc HCM 16
2 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 6 ½ - ½ 6 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 15
3 39 Phan Trần Bảo Khang DAN 6 1 - 0 Lê Tuấn Huy BGI 28
4 2 Bành Gia Huy HNO 1 - 0 Nguyễn Gia Khánh DAN 8
5 36 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 1 - 0 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 3
6 25 Đỗ Quang Minh HNO 5 0 - 1 5 Vũ Xuân Hoàng BRV 6
7 9 Nguyễn Anh Khoa HCM 5 1 - 0 5 Tạ Nguyên Bảo HCM 78
8 80 Vũ Gia Bảo QNI 5 0 - 1 5 Phạm Đăng Minh HNO 11
9 45 Phạm Viết Thiên Phước HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 14
10 17 Bùi Tuấn Kiệt NAN 5 ½ - ½ 5 Trần Khải Duy DTH 85
11 118 Lâm Anh Minh NTH 5 0 - 1 5 Phạm Vinh Phú NTH 20
12 21 Trần Lê Tất Thành DAN 5 0 - 1 5 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 112
13 132 Hoàng Huy Tài QDO 5 ½ - ½ 5 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 23
14 4 Lâm Đức Hải Nam DAN 1 - 0 Nguyễn Trần Hải An HNO 42
15 7 Lê Hoàng Anh HPH 1 - 0 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 77
16 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 1 - 0 Thái Hồ Tấn Minh DON 10
17 59 Lê Thế Minh PYE 0 - 1 Bùi Hữu Đức NBI 12
18 37 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 1 - 0 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 26
19 47 Phí Gia Minh QNI 1 - 0 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 32
20 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 4 1 - 0 Dương Thanh Huy HCM 107
21 18 Nguyễn Phú Trọng CTH 4 1 - 0 4 Đặng Minh Khôi HCM 64
22 19 Nguyễn Đức Hiếu BGI 4 1 - 0 4 Lương Kiến An HCM 70
23 57 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 4 1 - 0 4 Trần Lê Quang Khải LDO 22
24 62 Tạ Anh Khôi TNG 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Nhân TTH 24
25 27 Đoàn Tất Thắng DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Thiện Hùng BRV 105
26 74 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 4 1 - 0 4 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 30
27 31 Hoàng Đình Duy HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 137
28 65 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Xuân Trường QNI 34
29 93 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 4 0 - 1 4 Lê Ngọc Minh Trường HCM 38
30 111 Bùi Trần Minh Khang HAU 4 1 - 0 4 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 44
31 119 Lê Quang Minh BTR 4 0 - 1 4 Đàm Quốc Bảo HPD 46
32 49 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Thế Năng NAN 143
33 138 Văn Ngọc Tùng BRV 4 1 - 0 4 Trương Gia Phát HAU 50
34 144 Nguyễn Lâm Thời HCM 4 1 - 0 4 Hà Quốc Khánh TNG 54
35 29 Lê Quang Thái THO 0 - 1 Đỗ Thành Đạt BTH 86
36 35 Vũ Tiến Quang KGI 0 - 1 Trần Tuấn Hùng HNO 106
37 96 Trần Mạnh Hải HCM 0 - 1 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 43
38 51 Trần Minh Châu HDU 1 - 0 Trần Đại Lợi DTH 117
39 124 Hoàng Trọng Nguyên HCM 0 - 1 Nguyễn Hoàng Minh HPD 52
40 60 Bùi Quốc Huy HCM 1 - 0 Nguyễn Nhật Trường HCM 149
41 61 Trần Quốc Thịnh BTR 0 - 1 Nguyễn Nhật Viên DAN 150
42 108 Hồ Quốc Huy HCM 0 - 1 3 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 33
43 90 Thái Khương Minh Đức KHO 3 1 - 0 3 Phạm Thế Vinh DTH 48
44 114 Trần Anh Khoa BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Huân BGI 56
45 63 Giáp Xuân Cường BGI 3 0 - 1 3 Lê Vinh Đĩnh HCM 89
46 120 Nguyễn Nhật Minh HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Thành Trí BTR 66
47 129 Phạm Gia Minh Quân BTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Huy HPD 67
48 146 Trần Võ Minh Triết HCM 3 1 - 0 3 Phan Thái Bảo HCM 68
49 130 Phạm Hoàng Quân BTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Anh HCM 72
50 73 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Hải BRV 94
51 75 Nguyễn Hoàng Bách BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Chí Hiếu KHO 97
52 140 Trần Xuân Thanh BRV 3 0 - 1 3 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 83
53 84 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 3 0 - 1 3 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 101
54 87 Phạm Hữu Đạt BRV 3 ½ - ½ 3 Lê Tùng Lâm BRV 115
55 88 Huỳnh Minh Đăng BTR 3 ½ - ½ 3 Nguyễn An Toàn TNI 134
56 109 Phan Minh Huy QNA 0 - 1 Đỗ Huy Hùng BGI 58
57 103 Lương Trí Hùng HCM 1 - 0 Trần Lê Anh Đức DON 91
58 142 Mai Lê Bá Thành HCM ½ - ½ Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 100
59 148 Trương Ngọc Khánh Trình BTH ½ - ½ Nguyễn Phi Hồng HNO 102
60 53 Lương Mạnh Dũng BGI 2 1 - 0 2 Huỳnh Tấn Phát HAU 125
61 55 Vũ Minh Anh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Nam Sơn HCM 131
62 110 Chu Tuấn Kiệt LSO 2 0 - 1 2 Đặng Việt Anh HNO 71
63 76 Dương Trí Bảo HCM 2 0 - 1 2 Lê Đình Tuấn HCM 135
64 122 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Hải GDC 95
65 98 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 2 1 - 0 2 Lê Tuấn BRV 136
66 104 Nguyễn Minh Hùng HCM 2 0 - 1 2 Phạm Đắc Thái BRV 139
67 141 Dư Tuấn Thành BRV 2 0 - 1 Lâm Nhật Bằng BRV 81
68 116 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 0 - 1 Lê Minh Kha BTR 1
69 69 Phan Mã Gia Huy KGI 1 - 0 Phạm Lê Du Nick HCM 123
70 121 Trần Lê Bình Minh BRV 0 - 1 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 113
71 128 Nguyễn Bảo Phúc BRV 1 - 0 1 Lê Minh Khánh Trình CTH 147
72 127 Lương An Phúc CBA 1 1 - 0 1 Thái Quốc Bảo BRV 79
73 82 Lê Hải Bình BRV ½ ½ - ½ 1 Vương Trọng Phú PYE 126
74 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
75 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
76 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
77 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 39 Phan Trần Bảo Khang DAN 7 ½ - ½ Đinh Nho Kiệt HNO 40
2 15 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 0 - 1 Bành Gia Huy HNO 2
3 16 Phạm Trần Gia Phúc HCM 1 - 0 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 13
4 14 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 6 0 - 1 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 36
5 6 Vũ Xuân Hoàng BRV 6 ½ - ½ 6 Phạm Đăng Minh HNO 11
6 20 Phạm Vinh Phú NTH 6 1 - 0 6 Nguyễn Anh Khoa HCM 9
7 112 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 6 0 - 1 Lâm Đức Hải Nam DAN 4
8 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 1 - 0 Phí Gia Minh QNI 47
9 85 Trần Khải Duy DTH 0 - 1 Lê Hoàng Anh HPH 7
10 8 Nguyễn Gia Khánh DAN 1 - 0 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 37
11 12 Bùi Hữu Đức NBI 0 - 1 Hoàng Huy Tài QDO 132
12 28 Lê Tuấn Huy BGI ½ - ½ Bùi Tuấn Kiệt NAN 17
13 23 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 0 - 1 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 41
14 57 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 5 0 - 1 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 5
15 80 Vũ Gia Bảo QNI 5 0 - 1 5 Nguyễn Phú Trọng CTH 18
16 19 Nguyễn Đức Hiếu BGI 5 0 - 1 5 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 74
17 78 Tạ Nguyên Bảo HCM 5 ½ - ½ 5 Trần Lê Tất Thành DAN 21
18 24 Nguyễn Đức Nhân TTH 5 1 - 0 5 Bùi Trần Minh Khang HAU 111
19 143 Nguyễn Thế Năng NAN 5 0 - 1 5 Đỗ Quang Minh HNO 25
20 137 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 5 0 - 1 5 Đoàn Tất Thắng DAN 27
21 38 Lê Ngọc Minh Trường HCM 5 1 - 0 5 Lâm Anh Minh NTH 118
22 138 Văn Ngọc Tùng BRV 5 0 - 1 5 Phạm Viết Thiên Phước HCM 45
23 46 Đàm Quốc Bảo HPD 5 1 - 0 5 Nguyễn Lâm Thời HCM 144
24 10 Thái Hồ Tấn Minh DON 1 - 0 Lê Thế Minh PYE 59
25 26 Nguyễn Thế Nghĩa HNO ½ - ½ Bùi Quốc Huy HCM 60
26 86 Đỗ Thành Đạt BTH 1 - 0 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 32
27 77 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 1 - 0 Nguyễn Xuân Trường QNI 34
28 42 Nguyễn Trần Hải An HNO ½ - ½ Dương Thanh Huy HCM 107
29 43 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 0 - 1 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 65
30 106 Trần Tuấn Hùng HNO 0 - 1 Trần Minh Châu HDU 51
31 150 Nguyễn Nhật Viên DAN 0 - 1 Nguyễn Hoàng Minh HPD 52
32 22 Trần Lê Quang Khải LDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 73
33 30 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 4 1 - 0 4 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 83
34 89 Lê Vinh Đĩnh HCM 4 0 - 1 4 Hoàng Đình Duy HNO 31
35 33 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 4 1 - 0 4 Thái Khương Minh Đức KHO 90
36 44 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 4 1 - 0 4 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 93
37 97 Nguyễn Chí Hiếu KHO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 49
38 50 Trương Gia Phát HAU 4 ½ - ½ 4 Lê Quang Minh BTR 119
39 54 Hà Quốc Khánh TNG 4 0 - 1 4 Nguyễn Nhật Minh HCM 120
40 56 Nguyễn Đức Huân BGI 4 0 - 1 4 Phạm Gia Minh Quân BTH 129
41 101 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 4 0 - 1 4 Tạ Anh Khôi TNG 62
42 64 Đặng Minh Khôi HCM 4 0 - 1 4 Phạm Hoàng Quân BTH 130
43 70 Lương Kiến An HCM 4 1 - 0 4 Trần Võ Minh Triết HCM 146
44 105 Nguyễn Thiện Hùng BRV 4 1 - 0 Lê Quang Thái THO 29
45 108 Hồ Quốc Huy HCM 1 - 0 Vũ Tiến Quang KGI 35
46 58 Đỗ Huy Hùng BGI 1 - 0 Hoàng Trọng Nguyên HCM 124
47 115 Lê Tùng Lâm BRV 0 - 1 Trần Quốc Thịnh BTR 61
48 117 Trần Đại Lợi DTH 1 - 0 Phạm Hữu Đạt BRV 87
49 149 Nguyễn Nhật Trường HCM 1 - 0 Huỳnh Minh Đăng BTR 88
50 134 Nguyễn An Toàn TNI ½ - ½ Trần Mạnh Hải HCM 96
51 48 Phạm Thế Vinh DTH 3 0 - 1 Lương Trí Hùng HCM 103
52 95 Nguyễn Minh Hải GDC 3 1 - 0 3 Lương Mạnh Dũng BGI 53
53 94 Nguyễn Hoàng Hải BRV 3 0 - 1 3 Vũ Minh Anh HCM 55
54 100 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 3 1 - 0 3 Giáp Xuân Cường BGI 63
55 66 Nguyễn Thành Trí BTR 3 1 - 0 3 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 98
56 67 Nguyễn Đức Huy HPD 3 1 - 0 3 Trần Anh Khoa BRV 114
57 68 Phan Thái Bảo HCM 3 0 - 1 3 Trần Xuân Thanh BRV 140
58 71 Đặng Việt Anh HNO 3 1 - 0 3 Mai Lê Bá Thành HCM 142
59 72 Nguyễn Lê Anh HCM 3 0 - 1 3 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 148
60 102 Nguyễn Phi Hồng HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Bách BRV 75
61 139 Phạm Đắc Thái BRV 3 0 - 1 3 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 84
62 135 Lê Đình Tuấn HCM 3 0 - 1 Phan Mã Gia Huy KGI 69
63 1 Lê Minh Kha BTR 1 - 0 Phan Minh Huy QNA 109
64 81 Lâm Nhật Bằng BRV 1 - 0 Nguyễn Bảo Phúc BRV 128
65 91 Trần Lê Anh Đức DON 1 - 0 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 113
66 131 Nguyễn Nam Sơn HCM 2 0 - 1 2 Dương Trí Bảo HCM 76
67 125 Huỳnh Tấn Phát HAU 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Hùng HCM 104
68 136 Lê Tuấn BRV 2 1 - 0 2 Chu Tuấn Kiệt LSO 110
69 141 Dư Tuấn Thành BRV 2 1 - 0 2 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 122
70 123 Phạm Lê Du Nick HCM ½ - ½ 2 Lương An Phúc CBA 127
71 126 Vương Trọng Phú PYE 1 - 0 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 116
72 79 Thái Quốc Bảo BRV 1 1 - 0 Trần Lê Bình Minh BRV 121
73 147 Lê Minh Khánh Trình CTH 1 0 - 1 1 Lê Hải Bình BRV 82
74 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0 0 not paired
75 99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0 0 not paired
76 133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0 0 not paired
77 145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 40 Đinh Nho Kiệt HNO 8,0 0,0 52,5 7 4 2
2 39 Phan Trần Bảo Khang DAN 7,5 0,0 50,5 6 4 2
3 2 Bành Gia Huy HNO 7,5 0,0 50,0 7 5 4
4 36 Nguyễn Vương Tùng Lâm HNO 7,5 0,0 49,5 6 4 2
5 16 Phạm Trần Gia Phúc HCM 7,5 0,0 49,0 7 4 3
6 20 Phạm Vinh Phú NTH 7,0 0,0 46,5 7 4 4
7 8 Nguyễn Gia Khánh DAN 6,5 0,0 50,0 6 4 2
8 15 Huỳnh Lê Minh Hoàng HCM 6,5 0,0 49,5 6 5 4
9 13 Nguyễn Hạ Thi Hải DAN 6,5 0,0 49,0 6 5 3
10 3 Nguyễn Nghĩa Gia An HNO 6,5 0,0 49,0 6 4 2
11 4 Lâm Đức Hải Nam DAN 6,5 0,0 48,5 6 5 3
12 6 Vũ Xuân Hoàng BRV 6,5 0,0 47,5 6 4 3
13 7 Lê Hoàng Anh HPH 6,5 0,0 45,5 6 5 3
14 11 Phạm Đăng Minh HNO 6,5 0,0 45,0 5 5 3
15 132 Hoàng Huy Tài QDO 6,5 0,0 44,0 6 5 4
16 41 Đặng Nguyễn Tiến Dũng DTH 6,5 0,0 40,0 6 5 4
17 9 Nguyễn Anh Khoa HCM 6,0 0,0 47,5 4 5 1
18 28 Lê Tuấn Huy BGI 6,0 0,0 47,0 5 4 2
19 5 Trần Ngọc Minh Duy DON 6,0 0,0 45,5 6 3 3
20 74 Phạm Hoàng Nam Anh HCM 6,0 0,0 45,0 6 4 2
21 14 Nguyễn Phước Quý Ân DAN 6,0 0,0 44,5 6 4 3
22 112 Hà Nguyễn Nam Khánh HPH 6,0 0,0 44,5 5 4 4
23 46 Đàm Quốc Bảo HPD 6,0 0,0 44,0 5 4 1
24 25 Đỗ Quang Minh HNO 6,0 0,0 42,5 6 4 3
25 38 Lê Ngọc Minh Trường HCM 6,0 0,0 42,0 5 4 3
26 45 Phạm Viết Thiên Phước HCM 6,0 0,0 41,5 5 5 3
27 17 Bùi Tuấn Kiệt NAN 6,0 0,0 41,5 4 5 2
28 18 Nguyễn Phú Trọng CTH 6,0 0,0 41,0 6 4 1
29 27 Đoàn Tất Thắng DAN 6,0 0,0 39,5 6 5 2
30 24 Nguyễn Đức Nhân TTH 6,0 0,0 37,0 6 4 3
31 85 Trần Khải Duy DTH 5,5 0,0 48,0 5 4 2
32 47 Phí Gia Minh QNI 5,5 0,0 47,0 5 5 1
33 78 Tạ Nguyên Bảo HCM 5,5 0,0 46,0 4 4 1
34 12 Bùi Hữu Đức NBI 5,5 0,0 44,5 5 4 3
35 10 Thái Hồ Tấn Minh DON 5,5 0,0 44,5 5 4 2
36 23 Phạm Nguyễn Tuấn Anh QNI 5,5 0,0 44,0 5 4 2
77 Lê Ngọc Gia Bảo HNO 5,5 0,0 44,0 5 4 2
38 21 Trần Lê Tất Thành DAN 5,5 0,0 43,5 5 5 3
39 37 Nguyễn Trần Huy Khánh TTH 5,5 0,0 43,0 5 5 3
40 52 Nguyễn Hoàng Minh HPD 5,5 0,0 41,5 5 5 3
41 65 Trần Nguyễn Hoàng Lâm BRV 5,5 0,0 41,0 5 5 4
42 86 Đỗ Thành Đạt BTH 5,5 0,0 36,5 5 5 3
43 51 Trần Minh Châu HDU 5,5 0,0 31,0 5 5 3
44 57 Hồ Đặng Nhật Minh BRV 5,0 0,0 45,5 5 4 2
45 118 Lâm Anh Minh NTH 5,0 0,0 44,0 5 5 3
46 143 Nguyễn Thế Năng NAN 5,0 0,0 43,5 5 4 2
47 111 Bùi Trần Minh Khang HAU 5,0 0,0 43,5 4 5 1
48 44 Phan Nguyễn Thái Bảo TNI 5,0 0,0 42,5 5 4 2
137 Nguyễn Phan Tuấn Tuấn HCM 5,0 0,0 42,5 5 4 2
50 42 Nguyễn Trần Hải An HNO 5,0 0,0 42,0 4 4 1
51 80 Vũ Gia Bảo QNI 5,0 0,0 41,5 4 4 2
52 73 Nguyễn Vũ Kỳ Anh HNO 5,0 0,0 41,0 4 5 3
53 30 Trần Tưởng Quang Đăng KGI 5,0 0,0 40,5 5 4 0
54 70 Lương Kiến An HCM 5,0 0,0 40,0 5 4 1
55 107 Dương Thanh Huy HCM 5,0 0,0 40,0 4 5 1
56 60 Bùi Quốc Huy HCM 5,0 0,0 40,0 4 5 0
57 26 Nguyễn Thế Nghĩa HNO 5,0 0,0 39,0 3 4 0
58 138 Văn Ngọc Tùng BRV 5,0 0,0 38,5 4 4 2
59 19 Nguyễn Đức Hiếu BGI 5,0 0,0 38,0 5 4 2
60 33 Bùi Ngọc Gia Bảo BGI 5,0 0,0 36,5 5 5 2
61 130 Phạm Hoàng Quân BTH 5,0 0,0 36,5 4 5 1
62 144 Nguyễn Lâm Thời HCM 5,0 0,0 36,0 5 5 2
63 105 Nguyễn Thiện Hùng BRV 5,0 0,0 36,0 5 4 3
64 62 Tạ Anh Khôi TNG 5,0 0,0 35,5 4 5 3
65 120 Nguyễn Nhật Minh HCM 5,0 0,0 34,0 5 5 3
66 31 Hoàng Đình Duy HNO 5,0 0,0 33,0 5 5 3
67 129 Phạm Gia Minh Quân BTH 5,0 0,0 32,5 5 5 3
68 119 Lê Quang Minh BTR 4,5 0,0 42,5 4 5 3
69 59 Lê Thế Minh PYE 4,5 0,0 41,0 4 4 1
70 106 Trần Tuấn Hùng HNO 4,5 0,0 40,5 4 5 3
71 34 Nguyễn Xuân Trường QNI 4,5 0,0 40,5 4 5 2
72 149 Nguyễn Nhật Trường HCM 4,5 0,0 39,5 4 4 1
73 150 Nguyễn Nhật Viên DAN 4,5 0,0 39,5 3 4 3
74 43 Nguyễn Ngô Trung Quân DTH 4,5 0,0 39,0 4 5 3
75 32 Nguyễn Hữu Tấn Phát DAN 4,5 0,0 39,0 3 5 1
76 49 Nguyễn Kim Khánh Hưng HNO 4,5 0,0 38,0 4 5 3
77 50 Trương Gia Phát HAU 4,5 0,0 38,0 4 4 2
97 Nguyễn Chí Hiếu KHO 4,5 0,0 38,0 4 4 2
79 108 Hồ Quốc Huy HCM 4,5 0,0 37,0 4 4 1
117 Trần Đại Lợi DTH 4,5 0,0 37,0 4 4 1
81 61 Trần Quốc Thịnh BTR 4,5 0,0 36,5 4 5 4
82 103 Lương Trí Hùng HCM 4,5 0,0 34,0 4 4 1
83 58 Đỗ Huy Hùng BGI 4,5 0,0 32,5 4 4 2
84 67 Nguyễn Đức Huy HPD 4,0 0,0 42,5 4 4 2
85 93 Chang Phạm Hoàng Hải BRV 4,0 0,0 39,5 4 4 1
86 56 Nguyễn Đức Huân BGI 4,0 0,0 39,0 3 4 2
87 146 Trần Võ Minh Triết HCM 4,0 0,0 38,5 4 5 2
88 90 Thái Khương Minh Đức KHO 4,0 0,0 38,0 4 5 1
89 83 Hồ Nguyễn Thanh Duy HCM 4,0 0,0 37,0 4 5 2
90 22 Trần Lê Quang Khải LDO 4,0 0,0 37,0 3 4 1
91 66 Nguyễn Thành Trí BTR 4,0 0,0 36,5 4 4 1
92 101 Đặng Lê Bảo Hoàng NTH 4,0 0,0 36,0 4 4 3
93 89 Lê Vinh Đĩnh HCM 4,0 0,0 36,0 4 4 2
94 148 Trương Ngọc Khánh Trình BTH 4,0 0,0 35,5 2 4 1
95 64 Đặng Minh Khôi HCM 4,0 0,0 35,0 4 4 1
96 54 Hà Quốc Khánh TNG 4,0 0,0 34,5 4 4 1
97 55 Vũ Minh Anh HCM 4,0 0,0 34,0 4 5 3
98 96 Trần Mạnh Hải HCM 4,0 0,0 34,0 3 5 0
99 84 Lê Hoàng Bảo Duy HCM 4,0 0,0 33,0 4 5 2
100 95 Nguyễn Minh Hải GDC 4,0 0,0 32,5 4 4 2
101 71 Đặng Việt Anh HNO 4,0 0,0 32,0 4 4 2
102 134 Nguyễn An Toàn TNI 4,0 0,0 32,0 3 4 1
103 100 Phạm Đặng Thanh Hóa LDO 4,0 0,0 30,0 3 4 1
104 140 Trần Xuân Thanh BRV 4,0 0,0 29,0 4 5 2
105 75 Nguyễn Hoàng Bách BRV 4,0 0,0 28,5 4 5 2
106 87 Phạm Hữu Đạt BRV 3,5 0,0 40,0 3 5 2
107 29 Lê Quang Thái THO 3,5 0,0 39,5 3 5 3
108 88 Huỳnh Minh Đăng BTR 3,5 0,0 37,5 3 5 2
109 124 Hoàng Trọng Nguyên HCM 3,5 0,0 37,0 3 5 1
110 115 Lê Tùng Lâm BRV 3,5 0,0 37,0 3 4 1
111 35 Vũ Tiến Quang KGI 3,5 0,0 35,5 3 5 1
112 91 Trần Lê Anh Đức DON 3,5 0,0 34,5 3 4 1
113 1 Lê Minh Kha BTR 3,5 0,0 34,0 3 4 1
114 81 Lâm Nhật Bằng BRV 3,5 0,0 30,0 3 4 2
115 69 Phan Mã Gia Huy KGI 3,5 0,0 28,0 3 5 1
116 48 Phạm Thế Vinh DTH 3,0 0,0 38,0 2 4 0
117 94 Nguyễn Hoàng Hải BRV 3,0 0,0 37,5 3 4 1
118 114 Trần Anh Khoa BRV 3,0 0,0 36,0 3 5 1
119 98 Nguyễn Tiến Hiếu LSO 3,0 0,0 33,5 3 5 0
120 63 Giáp Xuân Cường BGI 3,0 0,0 33,0 3 5 3
121 72 Nguyễn Lê Anh HCM 3,0 0,0 33,0 3 4 1
122 68 Phan Thái Bảo HCM 3,0 0,0 33,0 3 4 0
123 102 Nguyễn Phi Hồng HNO 3,0 0,0 33,0 2 4 1
124 136 Lê Tuấn BRV 3,0 0,0 32,0 3 4 2
125 139 Phạm Đắc Thái BRV 3,0 0,0 32,0 3 4 1
126 53 Lương Mạnh Dũng BGI 3,0 0,0 31,5 3 5 1
127 135 Lê Đình Tuấn HCM 3,0 0,0 30,0 3 4 3
128 76 Dương Trí Bảo HCM 3,0 0,0 28,5 3 5 2
129 125 Huỳnh Tấn Phát HAU 3,0 0,0 28,5 2 4 0
130 142 Mai Lê Bá Thành HCM 3,0 0,0 26,0 2 5 2
131 141 Dư Tuấn Thành BRV 3,0 0,0 26,0 2 4 0
132 109 Phan Minh Huy QNA 2,5 0,0 32,0 2 5 2
133 113 Nguyễn Hữu Khiêm HCM 2,5 0,0 30,0 2 5 2
134 126 Vương Trọng Phú PYE 2,5 0,0 28,5 2 5 1
135 127 Lương An Phúc CBA 2,5 0,0 28,0 2 5 0
136 128 Nguyễn Bảo Phúc BRV 2,5 0,0 26,5 2 5 1
137 104 Nguyễn Minh Hùng HCM 2,0 0,0 31,5 2 5 1
138 110 Chu Tuấn Kiệt LSO 2,0 0,0 29,5 2 5 1
139 79 Thái Quốc Bảo BRV 2,0 0,0 28,0 2 4 0
140 123 Phạm Lê Du Nick HCM 2,0 0,0 28,0 1 4 1
141 131 Nguyễn Nam Sơn HCM 2,0 0,0 27,5 2 4 1
142 122 Trịnh Xuân Nhật Minh BRV 2,0 0,0 26,5 2 5 0
143 82 Lê Hải Bình BRV 2,0 0,0 21,0 1 5 1
144 121 Trần Lê Bình Minh BRV 1,5 0,0 31,0 1 5 1
145 116 Nguyễn Bùi Minh Long HCM 1,5 0,0 26,0 1 5 1
146 147 Lê Minh Khánh Trình CTH 1,0 0,0 25,0 0 4 0
147 92 Vũ Nguyễn Hồng Đức BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
99 Nguyễn Trung Hiếu BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
133 Nguyễn Võ Nhật Tân BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
145 Nguyễn Hoàng Quốc Tri HCM 0,0 0,0 36,0 0 0 0