GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 30'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 9

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Nguyễn Nghĩa Gia Bình 0 2368 0
2 HNO Nguyễn Mạnh Đức 0 2367 0
3 HNO Nguyễn Nam Kiệt 0 2366 0
4 DAN Nguyễn Dương Bảo Kha 0 2365 0
5 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 2364 0
6 QNI Nguyễn Khắc Bảo An 0 2363 0
7 QDO Nguyễn Phúc Nguyên 0 2362 0
8 BRV Đỗ Đăng Khoa 0 2361 0
9 HCM Nguyễn Quang Minh (Bo) 0 2360 0
10 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dũng 0 2359 0
11 HCM Trần Bảo Minh 0 2358 0
12 HCM Trần Minh Khang 0 2357 0
13 DON Biện Hoàng Gia Phú 0 2356 0
14 HNO Phạm Huy Đức 0 2355 0
15 HNO Nguyễn Hoàng Bách 0 2354 0
16 HPH Bùi Đức Trí 0 2353 0
17 QDO Hà Minh Tùng 0 2352 0
18 HDU Hà Bình An 0 2351 0
19 QDO Chu Phan Đăng Khoa 0 2350 0
20 DAN Nguyễn Đức Trí 0 2349 0
21 NBI Nguyễn Xuân An 0 2348 0
22 HNO Đầu Khương Duy 0 2347 0
23 KHO Nguyễn Minh Thành 0 2346 0
24 DON Nguyễn Kiện Toàn 0 2345 0
25 HNO Trần Thái Anh 0 2344 0
26 HNO Ngô Xuân Phú 0 2343 0
27 HPD Lê Văn Khoa 0 2342 0
28 BDU Phạm Quang Trí 0 2341 0
29 BDU Đàm Đăng Khoa 0 2340 0
30 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 2339 0
31 CTH Lê Đăng Khôi 0 2338 0
32 HPD Phạm Gia Khánh 0 2337 0
33 HCM Hoàng Lê Minh Quân 0 2336 0
34 HCM Vũ Hoàng Anh 0 2335 0
35 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 2334 0
36 DTH Trần Dương Toàn Mạnh 0 2333 0
37 HCM Nguyễn Quang Minh 0 2332 0
38 NBI Phạm Hải Nam 0 2331 0
39 TTH Thái Khôi Nguyên 0 2330 0
40 LDO Cao Trí Dũng 0 2329 0
41 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 2328 0
42 PYE Trần Quốc Phong 0 2327 0
43 NBI Hoàng Minh Dũng 0 2326 0
44 HNO Bùi Quang Minh 0 2325 0
45 HCM Phan Trọng Đức 0 2324 0
46 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 2323 0
47 HPD Phạm Đức Toàn 0 2322 0
48 THO Nguyễn Thế Sơn 0 2321 0
49 BRV Nguyễn Thế Tuấn Anh 0 2320 0
50 LDO Ngô Đức Anh 0 2319 0
51 QNI Vũ Giang Minh Đức 0 2318 0
52 HNO Lê Anh Tú 0 2317 0
53 DTH Lê Huỳnh Tuấn Khang 0 2316 0
54 HCM Nguyễn Hoàng 0 2315 0
55 HNO Mai Đức Kiên 0 2314 0
56 HCM Hoàng Thiện Nhân 0 2313 0
57 DAN Bùi Quốc Nghĩa 0 2312 0
58 HNO Vương Sơn Hải 0 2311 0
59 BRV Nguyễn Văn Nhật Linh 0 2310 0
60 LDO Phan Ngọc Long Châu 0 2309 0
61 HNO Triệu Gia Huy 0 2308 0
62 THO Lê Thanh Dương 0 2307 0
63 QNI Trần Hùng Long 0 2306 0
64 HAU Trần Huỳnh Đại 0 2305 0
65 QNI La Trần Minh Đức 0 2304 0
66 HCM Nguyễn Lê Đức Minh 0 2303 0
67 THO Lê Đức Minh Quân 0 2302 0
68 HCM Trần Vũ Lê Kha 0 2301 0
69 HCM Huỳnh Bảo Long 0 2300 0
70 HNO Trần Minh Hiếu 0 2299 0
71 NTH Nguyễn Đức Huy 0 2298 0
72 QDO Nguyễn Bảo Nam 0 2297 0
73 HCM Phạm Quốc Đạt 0 2296 0
74 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 2295 0
75 DTH Hồ Nguyễn Minh Hiếu 0 2294 0
76 HCM Đỗ Tiến Quang Minh 0 2293 0
77 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 2292 0
78 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 2291 0
79 HNO Nguyễn Hoàng Khôi 0 2290 0
80 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 2289 0
81 DTH Trần Đại Lộc 0 2288 0
82 BDH Dương Quang Khôi 0 2287 0
83 HAU Phan Xuân Tùng 0 2286 0
84 HCM Ngô Triệu Khang 0 2285 0
85 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 2284 0
86 HNO Võ Phúc Hiệp 0 2283 0
87 HCM Nguyễn Minh Quân 0 2282 0
88 HNO Đào Việt An 0 2281 0
89 BRV Trịnh Triều An 0 2280 0
90 HNO Dương Vũ Anh 0 2279 0
91 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 2278 0
92 QNA Trần Hoàng Bách 0 2277 0
93 BTR Lê Quốc Bảo 0 2276 0
94 HDU Nguyễn Thiên Bảo 0 2275 0
95 HNO Trần Đình Bảo 0 2274 0
96 GDC Nguyễn Hải Bình 0 2273 0
97 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 2272 0
98 QNI Lại Nguyễn Mạnh Dũng 0 2271 0
99 HCM Phạm Anh Duy 0 2270 0
100 DTH Nguyễn Lý Đông Dương 0 2269 0
101 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 2268 0
102 HNO Bùi Minh Đức 0 2267 0
103 QDO Đặng Minh Đức 0 2266 0
104 HAU Lữ Hoàng Khả Đức 0 2265 0
105 NAN Trần Trí Đức 0 2264 0
106 BRV Nguyễn Đức Giang 0 2263 0
107 CBA Đinh Mạnh Hà 0 2262 0
108 TGI Nguyễn Hoàng Phúc Hải 0 2261 0
109 HCM Trần Phú Hải 0 2260 0
110 DTH Nông Chí Hào 0 2259 0
111 HNO Lê Thế Hiệp 0 2258 0
112 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 2257 0
113 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 2256 0
114 CTH Bùi Quang Huy 0 2255 0
115 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 2254 0
116 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 2253 0
117 HCM Nguyễn Khánh Huy 0 2252 0
118 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 2251 0
119 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 2250 0
120 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 2249 0
121 BRV Lê Trung Kiên 0 2248 0
122 BRV Vương Trung Kiên 0 2247 0
123 LSO Trần Quang Khải 0 2246 0
124 HNO Nguyễn Duy Khang 0 2245 0
125 HCM Nguyễn Minh Khang 0 2244 0
126 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 2243 0
127 BTH Lưu Gia Khánh 0 2242 0
128 BRV Phạm Cao Khánh 0 2241 0
129 BDH Nguyễn Lê Đăng Khoa 0 2240 0
130 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 2239 0
131 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 2238 0
132 BTR Ngô Minh Khôi 0 2237 0
133 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 2236 0
134 HCM Trương Quang Đăng Khôi 0 2235 0
135 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 2234 0
136 HCM Đinh Quốc Lâm 0 2233 0
137 BTH Đỗ Bảo Long 0 2232 0
138 BRV Lê Quang Long 0 2231 0
139 HCM Đỗ Đức Minh 0 2230 0
140 BRV Lê Quang Minh 0 2229 0
141 GDC Mai Duy Minh 0 2228 0
142 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 2227 0
143 HNO Nguyễn Nhật Minh 0 2226 0
144 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 2225 0
145 HCM Nguyễn Trí Minh 0 2224 0
146 DAN Phạm Hải Minh 0 2223 0
147 HCM Trần Quang Minh 0 2222 0
148 QDO Trần Tùng Minh 0 2221 0
149 HCM Lê Công Khánh Nam 0 2220 0
150 BRV Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 2219 0
151 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 2218 0
152 HCM Nguyễn Lê Nguyên 0 2217 0
153 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 2216 0
154 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 2215 0
155 TNI Nguyễn Võ Minh Nhân 0 2214 0
156 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 2213 0
157 DAN Võ Minh Nhật 0 2212 0
158 HCM Nguyễn Thế Phiệt 0 2211 0
159 BRV Thân Thiên Phú 0 2210 0
160 HCM Châu Quang Phúc 0 2209 0
161 HNO Đặng Quý Phúc 0 2208 0
162 TNI Đặng Tấn Phúc 0 2207 0
163 HCM Trần Kiến Phúc 0 2206 0
164 BRV Đàm Minh Quân 0 2205 0
165 HNO Kiều Hoàng Quân 0 2204 0
166 NTH Lâm Anh Quân 0 2203 0
167 HAU Lâm Hạo Quân 0 2202 0
168 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 2201 0
169 CTH Bùi Minh Quốc 0 2200 0
170 TGI Trương Tấn Quốc 0 2199 0
171 HNO Lê Đức Tài 0 2198 0
172 BRV Nguyễn Nhật Tân 0 2197 0
173 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 2196 0
174 HCM Vũ Minh Tiến 0 2195 0
175 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 2194 0
176 HNO Dương Thế Tuấn 0 2193 0
177 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 2192 0
178 HCM Huỳnh Phú Thịnh 0 2191 0
179 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 2190 0
180 THO Nguyễn Gia Thịnh 0 2189 0
181 BTH Hồ Thái Trí 0 2188 0
182 BRV Nguyễn Vũ Minh Trí 0 2187 0
183 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 2186 0
184 HCM Trần Minh Trí 0 2185 0
185 BRV Vũ Đức Trí 0 2184 0
186 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 2183 0
187 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 2182 0
188 QDO Nguyễn Đức Trung 0 2181 0
189 HCM Nguyễn Trí Việt 0 2180 0
190 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2179 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Nguyễn Nghĩa Gia Bình 0 2368 0
2 HNO Nguyễn Mạnh Đức 0 2367 0
3 HNO Nguyễn Nam Kiệt 0 2366 0
4 DAN Nguyễn Dương Bảo Kha 0 2365 0
5 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 2364 0
6 QNI Nguyễn Khắc Bảo An 0 2363 0
7 QDO Nguyễn Phúc Nguyên 0 2362 0
8 BRV Đỗ Đăng Khoa 0 2361 0
9 HCM Nguyễn Quang Minh (Bo) 0 2360 0
10 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dũng 0 2359 0
11 HCM Trần Bảo Minh 0 2358 0
12 HCM Trần Minh Khang 0 2357 0
13 DON Biện Hoàng Gia Phú 0 2356 0
14 HNO Phạm Huy Đức 0 2355 0
15 HNO Nguyễn Hoàng Bách 0 2354 0
16 HPH Bùi Đức Trí 0 2353 0
17 QDO Hà Minh Tùng 0 2352 0
18 HDU Hà Bình An 0 2351 0
19 QDO Chu Phan Đăng Khoa 0 2350 0
20 DAN Nguyễn Đức Trí 0 2349 0
21 NBI Nguyễn Xuân An 0 2348 0
22 HNO Đầu Khương Duy 0 2347 0
23 KHO Nguyễn Minh Thành 0 2346 0
24 DON Nguyễn Kiện Toàn 0 2345 0
25 HNO Trần Thái Anh 0 2344 0
26 HNO Ngô Xuân Phú 0 2343 0
27 HPD Lê Văn Khoa 0 2342 0
28 BDU Phạm Quang Trí 0 2341 0
29 BDU Đàm Đăng Khoa 0 2340 0
30 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 2339 0
31 CTH Lê Đăng Khôi 0 2338 0
32 HPD Phạm Gia Khánh 0 2337 0
33 HCM Hoàng Lê Minh Quân 0 2336 0
34 HCM Vũ Hoàng Anh 0 2335 0
35 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 2334 0
36 DTH Trần Dương Toàn Mạnh 0 2333 0
37 HCM Nguyễn Quang Minh 0 2332 0
38 NBI Phạm Hải Nam 0 2331 0
39 TTH Thái Khôi Nguyên 0 2330 0
40 LDO Cao Trí Dũng 0 2329 0
41 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 2328 0
42 PYE Trần Quốc Phong 0 2327 0
43 NBI Hoàng Minh Dũng 0 2326 0
44 HNO Bùi Quang Minh 0 2325 0
45 HCM Phan Trọng Đức 0 2324 0
46 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 2323 0
47 HPD Phạm Đức Toàn 0 2322 0
48 THO Nguyễn Thế Sơn 0 2321 0
49 BRV Nguyễn Thế Tuấn Anh 0 2320 0
50 LDO Ngô Đức Anh 0 2319 0
51 QNI Vũ Giang Minh Đức 0 2318 0
52 HNO Lê Anh Tú 0 2317 0
53 DTH Lê Huỳnh Tuấn Khang 0 2316 0
54 HCM Nguyễn Hoàng 0 2315 0
55 HNO Mai Đức Kiên 0 2314 0
56 HCM Hoàng Thiện Nhân 0 2313 0
57 DAN Bùi Quốc Nghĩa 0 2312 0
58 HNO Vương Sơn Hải 0 2311 0
59 BRV Nguyễn Văn Nhật Linh 0 2310 0
60 LDO Phan Ngọc Long Châu 0 2309 0
61 HNO Triệu Gia Huy 0 2308 0
62 THO Lê Thanh Dương 0 2307 0
63 QNI Trần Hùng Long 0 2306 0
64 HAU Trần Huỳnh Đại 0 2305 0
65 QNI La Trần Minh Đức 0 2304 0
66 HCM Nguyễn Lê Đức Minh 0 2303 0
67 THO Lê Đức Minh Quân 0 2302 0
68 HCM Trần Vũ Lê Kha 0 2301 0
69 HCM Huỳnh Bảo Long 0 2300 0
70 HNO Trần Minh Hiếu 0 2299 0
71 NTH Nguyễn Đức Huy 0 2298 0
72 QDO Nguyễn Bảo Nam 0 2297 0
73 HCM Phạm Quốc Đạt 0 2296 0
74 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 2295 0
75 DTH Hồ Nguyễn Minh Hiếu 0 2294 0
76 HCM Đỗ Tiến Quang Minh 0 2293 0
77 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 2292 0
78 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 2291 0
79 HNO Nguyễn Hoàng Khôi 0 2290 0
80 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 2289 0
81 DTH Trần Đại Lộc 0 2288 0
82 BDH Dương Quang Khôi 0 2287 0
83 HAU Phan Xuân Tùng 0 2286 0
84 HCM Ngô Triệu Khang 0 2285 0
85 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 2284 0
86 HNO Võ Phúc Hiệp 0 2283 0
87 HCM Nguyễn Minh Quân 0 2282 0
88 HNO Đào Việt An 0 2281 0
89 BRV Trịnh Triều An 0 2280 0
90 HNO Dương Vũ Anh 0 2279 0
91 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 2278 0
92 QNA Trần Hoàng Bách 0 2277 0
93 BTR Lê Quốc Bảo 0 2276 0
94 HDU Nguyễn Thiên Bảo 0 2275 0
95 HNO Trần Đình Bảo 0 2274 0
96 GDC Nguyễn Hải Bình 0 2273 0
97 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 2272 0
98 QNI Lại Nguyễn Mạnh Dũng 0 2271 0
99 HCM Phạm Anh Duy 0 2270 0
100 DTH Nguyễn Lý Đông Dương 0 2269 0
101 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 2268 0
102 HNO Bùi Minh Đức 0 2267 0
103 QDO Đặng Minh Đức 0 2266 0
104 HAU Lữ Hoàng Khả Đức 0 2265 0
105 NAN Trần Trí Đức 0 2264 0
106 BRV Nguyễn Đức Giang 0 2263 0
107 CBA Đinh Mạnh Hà 0 2262 0
108 TGI Nguyễn Hoàng Phúc Hải 0 2261 0
109 HCM Trần Phú Hải 0 2260 0
110 DTH Nông Chí Hào 0 2259 0
111 HNO Lê Thế Hiệp 0 2258 0
112 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 2257 0
113 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 2256 0
114 CTH Bùi Quang Huy 0 2255 0
115 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 2254 0
116 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 2253 0
117 HCM Nguyễn Khánh Huy 0 2252 0
118 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 2251 0
119 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 2250 0
120 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 2249 0
121 BRV Lê Trung Kiên 0 2248 0
122 BRV Vương Trung Kiên 0 2247 0
123 LSO Trần Quang Khải 0 2246 0
124 HNO Nguyễn Duy Khang 0 2245 0
125 HCM Nguyễn Minh Khang 0 2244 0
126 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 2243 0
127 BTH Lưu Gia Khánh 0 2242 0
128 BRV Phạm Cao Khánh 0 2241 0
129 BDH Nguyễn Lê Đăng Khoa 0 2240 0
130 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 2239 0
131 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 2238 0
132 BTR Ngô Minh Khôi 0 2237 0
133 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 2236 0
134 HCM Trương Quang Đăng Khôi 0 2235 0
135 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 2234 0
136 HCM Đinh Quốc Lâm 0 2233 0
137 BTH Đỗ Bảo Long 0 2232 0
138 BRV Lê Quang Long 0 2231 0
139 HCM Đỗ Đức Minh 0 2230 0
140 BRV Lê Quang Minh 0 2229 0
141 GDC Mai Duy Minh 0 2228 0
142 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 2227 0
143 HNO Nguyễn Nhật Minh 0 2226 0
144 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 2225 0
145 HCM Nguyễn Trí Minh 0 2224 0
146 DAN Phạm Hải Minh 0 2223 0
147 HCM Trần Quang Minh 0 2222 0
148 QDO Trần Tùng Minh 0 2221 0
149 HCM Lê Công Khánh Nam 0 2220 0
150 BRV Nguyễn Hiếu Nghĩa 0 2219 0
151 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 2218 0
152 HCM Nguyễn Lê Nguyên 0 2217 0
153 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 2216 0
154 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 2215 0
155 TNI Nguyễn Võ Minh Nhân 0 2214 0
156 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 2213 0
157 DAN Võ Minh Nhật 0 2212 0
158 HCM Nguyễn Thế Phiệt 0 2211 0
159 BRV Thân Thiên Phú 0 2210 0
160 HCM Châu Quang Phúc 0 2209 0
161 HNO Đặng Quý Phúc 0 2208 0
162 TNI Đặng Tấn Phúc 0 2207 0
163 HCM Trần Kiến Phúc 0 2206 0
164 BRV Đàm Minh Quân 0 2205 0
165 HNO Kiều Hoàng Quân 0 2204 0
166 NTH Lâm Anh Quân 0 2203 0
167 HAU Lâm Hạo Quân 0 2202 0
168 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 2201 0
169 CTH Bùi Minh Quốc 0 2200 0
170 TGI Trương Tấn Quốc 0 2199 0
171 HNO Lê Đức Tài 0 2198 0
172 BRV Nguyễn Nhật Tân 0 2197 0
173 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 2196 0
174 HCM Vũ Minh Tiến 0 2195 0
175 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 2194 0
176 HNO Dương Thế Tuấn 0 2193 0
177 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 2192 0
178 HCM Huỳnh Phú Thịnh 0 2191 0
179 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 2190 0
180 THO Nguyễn Gia Thịnh 0 2189 0
181 BTH Hồ Thái Trí 0 2188 0
182 BRV Nguyễn Vũ Minh Trí 0 2187 0
183 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 2186 0
184 HCM Trần Minh Trí 0 2185 0
185 BRV Vũ Đức Trí 0 2184 0
186 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 2183 0
187 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 2182 0
188 QDO Nguyễn Đức Trung 0 2181 0
189 HCM Nguyễn Trí Việt 0 2180 0
190 BRV Lê Công Quốc Vương 0 2179 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO
2 Nguyễn Mạnh Đức HNO
3 Nguyễn Nam Kiệt HNO
4 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN
5 Nguyễn Hoàng Khánh HNO
6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI
7 Nguyễn Phúc Nguyên QDO
8 Đỗ Đăng Khoa BRV
9 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM
10 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH
11 Trần Bảo Minh HCM
12 Trần Minh Khang HCM
13 Biện Hoàng Gia Phú DON
14 Phạm Huy Đức HNO
15 Nguyễn Hoàng Bách HNO
16 Bùi Đức Trí HPH
17 Hà Minh Tùng QDO
18 Hà Bình An HDU
19 Chu Phan Đăng Khoa QDO
20 Nguyễn Đức Trí DAN
21 Nguyễn Xuân An NBI
22 Đầu Khương Duy HNO
23 Nguyễn Minh Thành KHO
24 Nguyễn Kiện Toàn DON
25 Trần Thái Anh HNO
26 Ngô Xuân Phú HNO
27 Lê Văn Khoa HPD
28 Phạm Quang Trí BDU
29 Đàm Đăng Khoa BDU
30 Nguyễn Võ Quý Dương KHO
31 Lê Đăng Khôi CTH
32 Phạm Gia Khánh HPD
33 Hoàng Lê Minh Quân HCM
34 Vũ Hoàng Anh HCM
35 Đỗ Hoàng Hải HNO
36 Trần Dương Toàn Mạnh DTH
37 Nguyễn Quang Minh HCM
38 Phạm Hải Nam NBI
39 Thái Khôi Nguyên TTH
40 Cao Trí Dũng LDO
41 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM
42 Trần Quốc Phong PYE
43 Hoàng Minh Dũng NBI
44 Bùi Quang Minh HNO
45 Phan Trọng Đức HCM
46 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI
47 Phạm Đức Toàn HPD
48 Nguyễn Thế Sơn THO
49 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV
50 Ngô Đức Anh LDO
51 Vũ Giang Minh Đức QNI
52 Lê Anh Tú HNO
53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH
54 Nguyễn Hoàng HCM
55 Mai Đức Kiên HNO
56 Hoàng Thiện Nhân HCM
57 Bùi Quốc Nghĩa DAN
58 Vương Sơn Hải HNO
59 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV
60 Phan Ngọc Long Châu LDO
61 Triệu Gia Huy HNO
62 Lê Thanh Dương THO
63 Trần Hùng Long QNI
64 Trần Huỳnh Đại HAU
65 La Trần Minh Đức QNI
66 Nguyễn Lê Đức Minh HCM
67 Lê Đức Minh Quân THO
68 Trần Vũ Lê Kha HCM
69 Huỳnh Bảo Long HCM
70 Trần Minh Hiếu HNO
71 Nguyễn Đức Huy NTH
72 Nguyễn Bảo Nam QDO
73 Phạm Quốc Đạt HCM
74 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO
75 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH
76 Đỗ Tiến Quang Minh HCM
77 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO
78 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM
79 Nguyễn Hoàng Khôi HNO
80 Nguyễn Huy Hoàng CTH
81 Trần Đại Lộc DTH
82 Dương Quang Khôi BDH
83 Phan Xuân Tùng HAU
84 Ngô Triệu Khang HCM
85 Phùng Nguyên Xuân BRV
86 Võ Phúc Hiệp HNO
87 Nguyễn Minh Quân HCM
88 Đào Việt An HNO
89 Trịnh Triều An BRV
90 Dương Vũ Anh HNO
91 Đoàn Hoàng Anh BRV
92 Trần Hoàng Bách QNA
93 Lê Quốc Bảo BTR
94 Nguyễn Thiên Bảo HDU
95 Trần Đình Bảo HNO
96 Nguyễn Hải Bình GDC
97 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH
98 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI
99 Phạm Anh Duy HCM
100 Nguyễn Lý Đông Dương DTH
101 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH
102 Bùi Minh Đức HNO
103 Đặng Minh Đức QDO
104 Lữ Hoàng Khả Đức HAU
105 Trần Trí Đức NAN
106 Nguyễn Đức Giang BRV
107 Đinh Mạnh Hà CBA
108 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI
109 Trần Phú Hải HCM
110 Nông Chí Hào DTH
111 Lê Thế Hiệp HNO
112 Đặng Ngô Gia Hòa BTH
113 Nguyễn Phú Hoàng HCM
114 Bùi Quang Huy CTH
115 Nguyễn Đình Quang Huy NAN
116 Nguyễn Hoàng Huy CTH
117 Nguyễn Khánh Huy HCM
118 Phạm Đàm Minh Huy HCM
119 Nguyễn Thế Gia Hưng DON
120 Đỗ Hoàng Kiên LDO
121 Lê Trung Kiên BRV
122 Vương Trung Kiên BRV
123 Trần Quang Khải LSO
124 Nguyễn Duy Khang HNO
125 Nguyễn Minh Khang HCM
126 Nguyễn Phúc Khang BTR
127 Lưu Gia Khánh BTH
128 Phạm Cao Khánh BRV
129 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH
130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV
131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV
132 Ngô Minh Khôi BTR
133 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV
134 Trương Quang Đăng Khôi HCM
135 Nguyễn Vũ Lam LDO
136 Đinh Quốc Lâm HCM
137 Đỗ Bảo Long BTH
138 Lê Quang Long BRV
139 Đỗ Đức Minh HCM
140 Lê Quang Minh BRV
141 Mai Duy Minh GDC
142 Nghiêm Ngọc Minh HCM
143 Nguyễn Nhật Minh HNO
144 Nguyễn Tuấn Minh HNO
145 Nguyễn Trí Minh HCM
146 Phạm Hải Minh DAN
147 Trần Quang Minh HCM
148 Trần Tùng Minh QDO
149 Lê Công Khánh Nam HCM
150 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV
151 Nguyễn Khải Nguyên HCM
152 Nguyễn Lê Nguyên HCM
153 Đỗ Thiện Nhân CTH
154 Huỳnh Hữu Nhân BTR
155 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI
156 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON
157 Võ Minh Nhật DAN
158 Nguyễn Thế Phiệt HCM
159 Thân Thiên Phú BRV
160 Châu Quang Phúc HCM
161 Đặng Quý Phúc HNO
162 Đặng Tấn Phúc TNI
163 Trần Kiến Phúc HCM
164 Đàm Minh Quân BRV
165 Kiều Hoàng Quân HNO
166 Lâm Anh Quân NTH
167 Lâm Hạo Quân HAU
168 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO
169 Bùi Minh Quốc CTH
170 Trương Tấn Quốc TGI
171 Lê Đức Tài HNO
172 Nguyễn Nhật Tân BRV
173 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM
174 Vũ Minh Tiến HCM
175 Ngô Mạnh Toàn HCM
176 Dương Thế Tuấn HNO
177 Nguyễn Ngọc Thành BRV
178 Huỳnh Phú Thịnh HCM
179 Nguyễn Đức Thịnh BTH
180 Nguyễn Gia Thịnh THO
181 Hồ Thái Trí BTH
182 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV
183 Trần Hoàng Phước Trí LDO
184 Trần Minh Trí HCM
185 Vũ Đức Trí BRV
186 Huỳnh Công Minh Triết HCM
187 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD
188 Nguyễn Đức Trung QDO
189 Nguyễn Trí Việt HCM
190 Lê Công Quốc Vương BRV

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải Bình GDC 96
2 97 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Mạnh Đức HNO 2
3 3 Nguyễn Nam Kiệt HNO 0 1 - 0 0 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 98
4 99 Phạm Anh Duy HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 4
5 5 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 100
6 101 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 0 0 - 1 0 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 6
7 7 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 0 1 - 0 0 Bùi Minh Đức HNO 102
8 103 Đặng Minh Đức QDO 0 0 - 1 0 Đỗ Đăng Khoa BRV 8
9 9 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 0 1 - 0 0 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 104
10 105 Trần Trí Đức NAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 10
11 11 Trần Bảo Minh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Giang BRV 106
12 107 Đinh Mạnh Hà CBA 0 1 - 0 0 Trần Minh Khang HCM 12
13 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 108
14 109 Trần Phú Hải HCM 0 0 - 1 0 Phạm Huy Đức HNO 14
15 15 Nguyễn Hoàng Bách HNO 0 1 - 0 0 Nông Chí Hào DTH 110
16 111 Lê Thế Hiệp HNO 0 0 - 1 0 Bùi Đức Trí HPH 16
17 17 Hà Minh Tùng QDO 0 1 - 0 0 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 112
18 113 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 0 - 1 0 Hà Bình An HDU 18
19 19 Chu Phan Đăng Khoa QDO 0 1 - 0 0 Bùi Quang Huy CTH 114
20 115 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Trí DAN 20
21 21 Nguyễn Xuân An NBI 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Huy CTH 116
22 117 Nguyễn Khánh Huy HCM 0 0 - 1 0 Đầu Khương Duy HNO 22
23 23 Nguyễn Minh Thành KHO 0 1 - 0 0 Phạm Đàm Minh Huy HCM 118
24 119 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
25 25 Trần Thái Anh HNO 0 1 - 0 0 Đỗ Hoàng Kiên LDO 120
26 121 Lê Trung Kiên BRV 0 - - + 0 Ngô Xuân Phú HNO 26
27 27 Lê Văn Khoa HPD 0 1 - 0 0 Vương Trung Kiên BRV 122
28 123 Trần Quang Khải LSO 0 0 - 1 0 Phạm Quang Trí BDU 28
29 29 Đàm Đăng Khoa BDU 0 0 - 1 0 Nguyễn Duy Khang HNO 124
30 125 Nguyễn Minh Khang HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 30
31 31 Lê Đăng Khôi CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Phúc Khang BTR 126
32 127 Lưu Gia Khánh BTH 0 0 - 1 0 Phạm Gia Khánh HPD 32
33 33 Hoàng Lê Minh Quân HCM 0 1 - 0 0 Phạm Cao Khánh BRV 128
34 129 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 0 0 - 1 0 Vũ Hoàng Anh HCM 34
35 35 Đỗ Hoàng Hải HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 130
36 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 - 1 0 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 36
37 37 Nguyễn Quang Minh HCM 0 1 - 0 0 Ngô Minh Khôi BTR 132
38 133 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 0 1 - 0 0 Phạm Hải Nam NBI 38
39 39 Thái Khôi Nguyên TTH 0 0 - 1 0 Trương Quang Đăng Khôi HCM 134
40 135 Nguyễn Vũ Lam LDO 0 1 - 0 0 Cao Trí Dũng LDO 40
41 41 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 0 1 - 0 0 Đinh Quốc Lâm HCM 136
42 137 Đỗ Bảo Long BTH 0 0 - 1 0 Trần Quốc Phong PYE 42
43 43 Hoàng Minh Dũng NBI 0 1 - 0 0 Lê Quang Long BRV 138
44 139 Đỗ Đức Minh HCM 0 0 - 1 0 Bùi Quang Minh HNO 44
45 45 Phan Trọng Đức HCM 0 1 - 0 0 Lê Quang Minh BRV 140
46 141 Mai Duy Minh GDC 0 1 - 0 0 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 46
47 47 Phạm Đức Toàn HPD 0 ½ - ½ 0 Nghiêm Ngọc Minh HCM 142
48 143 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Sơn THO 48
49 49 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Tuấn Minh HNO 144
50 145 Nguyễn Trí Minh HCM 0 0 - 1 0 Ngô Đức Anh LDO 50
51 51 Vũ Giang Minh Đức QNI 0 1 - 0 0 Phạm Hải Minh DAN 146
52 147 Trần Quang Minh HCM 0 0 - 1 0 Lê Anh Tú HNO 52
53 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 0 0 - 1 0 Trần Tùng Minh QDO 148
54 149 Lê Công Khánh Nam HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng HCM 54
55 55 Mai Đức Kiên HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 150
56 151 Nguyễn Khải Nguyên HCM 0 1 - 0 0 Hoàng Thiện Nhân HCM 56
57 57 Bùi Quốc Nghĩa DAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Nguyên HCM 152
58 153 Đỗ Thiện Nhân CTH 0 0 - 1 0 Vương Sơn Hải HNO 58
59 59 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 0 1 - 0 0 Huỳnh Hữu Nhân BTR 154
60 155 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 0 0 - 1 0 Phan Ngọc Long Châu LDO 60
61 61 Triệu Gia Huy HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 156
62 157 Võ Minh Nhật DAN 0 1 - 0 0 Lê Thanh Dương THO 62
63 63 Trần Hùng Long QNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Phiệt HCM 158
64 159 Thân Thiên Phú BRV 0 - - + 0 Trần Huỳnh Đại HAU 64
65 65 La Trần Minh Đức QNI 0 1 - 0 0 Châu Quang Phúc HCM 160
66 161 Đặng Quý Phúc HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 66
67 67 Lê Đức Minh Quân THO 0 1 - 0 0 Đặng Tấn Phúc TNI 162
68 163 Trần Kiến Phúc HCM 0 0 - 1 0 Trần Vũ Lê Kha HCM 68
69 69 Huỳnh Bảo Long HCM 0 1 - 0 0 Đàm Minh Quân BRV 164
70 165 Kiều Hoàng Quân HNO 0 ½ - ½ 0 Trần Minh Hiếu HNO 70
71 71 Nguyễn Đức Huy NTH 0 ½ - ½ 0 Lâm Anh Quân NTH 166
72 167 Lâm Hạo Quân HAU 0 0 - 1 0 Nguyễn Bảo Nam QDO 72
73 73 Phạm Quốc Đạt HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 168
74 169 Bùi Minh Quốc CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 74
75 75 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 0 1 - 0 0 Trương Tấn Quốc TGI 170
76 171 Lê Đức Tài HNO 0 1 - 0 0 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 76
77 77 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Tân BRV 172
78 173 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 78
79 79 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 0 0 - 1 0 Vũ Minh Tiến HCM 174
80 175 Ngô Mạnh Toàn HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Huy Hoàng CTH 80
81 81 Trần Đại Lộc DTH 0 ½ - ½ 0 Dương Thế Tuấn HNO 176
82 177 Nguyễn Ngọc Thành BRV 0 0 - 1 0 Dương Quang Khôi BDH 82
83 83 Phan Xuân Tùng HAU 0 1 - 0 0 Huỳnh Phú Thịnh HCM 178
84 179 Nguyễn Đức Thịnh BTH 0 ½ - ½ 0 Ngô Triệu Khang HCM 84
85 85 Phùng Nguyên Xuân BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Gia Thịnh THO 180
86 181 Hồ Thái Trí BTH 0 0 - 1 0 Võ Phúc Hiệp HNO 86
87 87 Nguyễn Minh Quân HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 182
88 183 Trần Hoàng Phước Trí LDO 0 1 - 0 0 Đào Việt An HNO 88
89 89 Trịnh Triều An BRV 0 0 - 1 0 Trần Minh Trí HCM 184
90 185 Vũ Đức Trí BRV 0 0 - 1 0 Dương Vũ Anh HNO 90
91 91 Đoàn Hoàng Anh BRV 0 0 - 1 0 Huỳnh Công Minh Triết HCM 186
92 187 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 0 1 - 0 0 Trần Hoàng Bách QNA 92
93 93 Lê Quốc Bảo BTR 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Trung QDO 188
94 189 Nguyễn Trí Việt HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Thiên Bảo HDU 94
95 95 Trần Đình Bảo HNO 0 1 - 0 0 Lê Công Quốc Vương BRV 190

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 61 Triệu Gia Huy HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1
2 2 Nguyễn Mạnh Đức HNO 1 1 - 0 1 Trần Hùng Long QNI 63
3 64 Trần Huỳnh Đại HAU 1 0 - 1 1 Nguyễn Nam Kiệt HNO 3
4 4 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 1 1 - 0 1 La Trần Minh Đức QNI 65
5 67 Lê Đức Minh Quân THO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 5
6 6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 1 1 - 0 1 Huỳnh Bảo Long HCM 69
7 68 Trần Vũ Lê Kha HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 7
8 8 Đỗ Đăng Khoa BRV 1 1 - 0 1 Phạm Quốc Đạt HCM 73
9 72 Nguyễn Bảo Nam QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 9
10 74 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 1 0 - 1 1 Trần Bảo Minh HCM 11
11 78 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 1 0 - 1 1 Biện Hoàng Gia Phú DON 13
12 14 Phạm Huy Đức HNO 1 1 - 0 1 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 75
13 82 Dương Quang Khôi BDH 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Bách HNO 15
14 16 Bùi Đức Trí HPH 1 0 - 1 1 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 77
15 86 Võ Phúc Hiệp HNO 1 0 - 1 1 Hà Minh Tùng QDO 17
16 18 Hà Bình An HDU 1 1 - 0 1 Phan Xuân Tùng HAU 83
17 90 Dương Vũ Anh HNO 1 1 - 0 1 Chu Phan Đăng Khoa QDO 19
18 20 Nguyễn Đức Trí DAN 1 1 - 0 1 Trần Đình Bảo HNO 95
19 94 Nguyễn Thiên Bảo HDU 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân An NBI 21
20 22 Đầu Khương Duy HNO 1 1 - 0 1 Trần Trí Đức NAN 105
21 124 Nguyễn Duy Khang HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Minh Thành KHO 23
22 134 Trương Quang Đăng Khôi HCM 1 0 - 1 1 Trần Thái Anh HNO 25
23 26 Ngô Xuân Phú HNO 1 1 - 0 1 Đinh Mạnh Hà CBA 107
24 144 Nguyễn Tuấn Minh HNO 1 0 - 1 1 Lê Văn Khoa HPD 27
25 28 Phạm Quang Trí BDU 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 119
26 148 Trần Tùng Minh QDO 1 1 - 0 1 Lê Đăng Khôi CTH 31
27 32 Phạm Gia Khánh HPD 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Khang HCM 125
28 150 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 1 0 - 1 1 Hoàng Lê Minh Quân HCM 33
29 34 Vũ Hoàng Anh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 133
30 152 Nguyễn Lê Nguyên HCM 1 0 - 1 1 Đỗ Hoàng Hải HNO 35
31 36 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Vũ Lam LDO 135
32 174 Vũ Minh Tiến HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Minh HCM 37
33 180 Nguyễn Gia Thịnh THO 1 0 - 1 1 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 41
34 42 Trần Quốc Phong PYE 1 0 - 1 1 Mai Duy Minh GDC 141
35 182 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 1 1 - 0 1 Hoàng Minh Dũng NBI 43
36 44 Bùi Quang Minh HNO 1 1 - 0 1 Lê Công Khánh Nam HCM 149
37 184 Trần Minh Trí HCM 1 0 - 1 1 Phan Trọng Đức HCM 45
38 48 Nguyễn Thế Sơn THO 1 0 - 1 1 Nguyễn Khải Nguyên HCM 151
39 50 Ngô Đức Anh LDO 1 0 - 1 1 Võ Minh Nhật DAN 157
40 186 Huỳnh Công Minh Triết HCM 1 0 - 1 1 Vũ Giang Minh Đức QNI 51
41 52 Lê Anh Tú HNO 1 1 - 0 1 Lê Đức Tài HNO 171
42 58 Vương Sơn Hải HNO 1 1 - 0 1 Ngô Mạnh Toàn HCM 175
43 188 Nguyễn Đức Trung QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 59
44 60 Phan Ngọc Long Châu LDO 1 1 - 0 1 Trần Hoàng Phước Trí LDO 183
45 66 Nguyễn Lê Đức Minh HCM ½ 0 - 1 1 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 187
46 166 Lâm Anh Quân NTH ½ 0 - 1 ½ Phạm Đức Toàn HPD 47
47 70 Trần Minh Hiếu HNO ½ ½ - ½ ½ Đặng Quý Phúc HNO 161
48 176 Dương Thế Tuấn HNO ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Đức Huy NTH 71
49 142 Nghiêm Ngọc Minh HCM ½ 0 - 1 ½ Trần Đại Lộc DTH 81
50 84 Ngô Triệu Khang HCM ½ 0 - 1 ½ Kiều Hoàng Quân HNO 165
51 10 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 0 1 - 0 ½ Nguyễn Đức Thịnh BTH 179
52 12 Trần Minh Khang HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Huy CTH 116
53 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Khánh Huy HCM 117
54 118 Phạm Đàm Minh Huy HCM 0 0 - 1 0 Đàm Đăng Khoa BDU 29
55 30 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 0 1 - 0 0 Đỗ Hoàng Kiên LDO 120
56 38 Phạm Hải Nam NBI 0 1 - 0 0 Vương Trung Kiên BRV 122
57 126 Nguyễn Phúc Khang BTR 0 0 - 1 0 Thái Khôi Nguyên TTH 39
58 40 Cao Trí Dũng LDO 0 1 - 0 0 Trần Quang Khải LSO 123
59 46 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 0 1 - 0 0 Lưu Gia Khánh BTH 127
60 128 Phạm Cao Khánh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 49
61 130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 - 1 0 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
62 54 Nguyễn Hoàng HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 129
63 132 Ngô Minh Khôi BTR 0 0 - 1 0 Mai Đức Kiên HNO 55
64 56 Hoàng Thiện Nhân HCM 0 + - - 0 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 131
65 136 Đinh Quốc Lâm HCM 0 0 - 1 0 Bùi Quốc Nghĩa DAN 57
66 62 Lê Thanh Dương THO 0 1 - 0 0 Đỗ Bảo Long BTH 137
67 76 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Đức Minh HCM 139
68 138 Lê Quang Long BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 79
69 80 Nguyễn Huy Hoàng CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh HNO 143
70 140 Lê Quang Minh BRV 0 0 - 1 0 Phùng Nguyên Xuân BRV 85
71 146 Phạm Hải Minh DAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Quân HCM 87
72 88 Đào Việt An HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Trí Minh HCM 145
73 154 Huỳnh Hữu Nhân BTR 0 1 - 0 0 Trịnh Triều An BRV 89
74 156 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 0 1 - 0 0 Đoàn Hoàng Anh BRV 91
75 92 Trần Hoàng Bách QNA 0 0 - 1 0 Trần Quang Minh HCM 147
76 158 Nguyễn Thế Phiệt HCM 0 1 - 0 0 Lê Quốc Bảo BTR 93
77 96 Nguyễn Hải Bình GDC 0 ½ - ½ 0 Đỗ Thiện Nhân CTH 153
78 160 Châu Quang Phúc HCM 0 0 - 1 0 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 97
79 98 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 155
80 162 Đặng Tấn Phúc TNI 0 ½ - ½ 0 Phạm Anh Duy HCM 99
81 100 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 0 1 - 0 0 Trần Kiến Phúc HCM 163
82 164 Đàm Minh Quân BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 101
83 102 Bùi Minh Đức HNO 0 1 - 0 0 Lâm Hạo Quân HAU 167
84 168 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 0 0 - 1 0 Đặng Minh Đức QDO 103
85 104 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 0 1 - 0 0 Bùi Minh Quốc CTH 169
86 106 Nguyễn Đức Giang BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 173
87 108 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Thành BRV 177
88 170 Trương Tấn Quốc TGI 0 0 - 1 0 Trần Phú Hải HCM 109
89 110 Nông Chí Hào DTH 0 1 - 0 0 Hồ Thái Trí BTH 181
90 172 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 0 - 1 0 Lê Thế Hiệp HNO 111
91 112 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 0 1 - 0 0 Vũ Đức Trí BRV 185
92 178 Huỳnh Phú Thịnh HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Phú Hoàng HCM 113
93 114 Bùi Quang Huy CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Trí Việt HCM 189
94 190 Lê Công Quốc Vương BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 115
95 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
96 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 35 Đỗ Hoàng Hải HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Mạnh Đức HNO 2
2 3 Nguyễn Nam Kiệt HNO 2 ½ - ½ 2 Vũ Hoàng Anh HCM 34
3 41 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 4
4 5 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 2 1 - 0 2 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 36
5 45 Phan Trọng Đức HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 6
6 7 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 2 0 - 1 2 Bùi Quang Minh HNO 44
7 51 Vũ Giang Minh Đức QNI 2 0 - 1 2 Đỗ Đăng Khoa BRV 8
8 9 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 2 1 - 0 2 Lê Anh Tú HNO 52
9 11 Trần Bảo Minh HCM 2 0 - 1 2 Vương Sơn Hải HNO 58
10 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 2 1 - 0 2 Phan Ngọc Long Châu LDO 60
11 77 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 2 ½ - ½ 2 Phạm Huy Đức HNO 14
12 15 Nguyễn Hoàng Bách HNO 2 ½ - ½ 2 Dương Vũ Anh HNO 90
13 17 Hà Minh Tùng QDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 119
14 125 Nguyễn Minh Khang HCM 2 0 - 1 2 Hà Bình An HDU 18
15 141 Mai Duy Minh GDC 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Trí DAN 20
16 21 Nguyễn Xuân An NBI 2 1 - 0 2 Trần Tùng Minh QDO 148
17 151 Nguyễn Khải Nguyên HCM 2 0 - 1 2 Đầu Khương Duy HNO 22
18 25 Trần Thái Anh HNO 2 1 - 0 2 Vũ Minh Tiến HCM 174
19 187 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 2 1 - 0 2 Ngô Xuân Phú HNO 26
20 27 Lê Văn Khoa HPD 2 1 - 0 2 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 182
21 33 Hoàng Lê Minh Quân HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Trung QDO 188
22 157 Võ Minh Nhật DAN 2 0 - 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1
23 23 Nguyễn Minh Thành KHO 1 - 0 Nguyễn Đức Huy NTH 71
24 47 Phạm Đức Toàn HPD 1 - 0 Nguyễn Duy Khang HNO 124
25 81 Trần Đại Lộc DTH 0 - 1 Triệu Gia Huy HNO 61
26 165 Kiều Hoàng Quân HNO 1 - 0 1 Trần Minh Khang HCM 12
27 83 Phan Xuân Tùng HAU 1 0 - 1 1 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 10
28 85 Phùng Nguyên Xuân BRV 1 0 - 1 1 Bùi Đức Trí HPH 16
29 19 Chu Phan Đăng Khoa QDO 1 0 - 1 1 Võ Phúc Hiệp HNO 86
30 94 Nguyễn Thiên Bảo HDU 1 0 - 1 1 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
31 95 Trần Đình Bảo HNO 1 1 - 0 1 Phạm Quang Trí BDU 28
32 29 Đàm Đăng Khoa BDU 1 0 - 1 1 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 98
33 97 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 30
34 31 Lê Đăng Khôi CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 100
35 101 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 1 1 - 0 1 Phạm Gia Khánh HPD 32
36 37 Nguyễn Quang Minh HCM 1 1 - 0 1 Bùi Minh Đức HNO 102
37 103 Đặng Minh Đức QDO 1 0 - 1 1 Phạm Hải Nam NBI 38
38 39 Thái Khôi Nguyên TTH 1 1 - 0 1 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 104
39 105 Trần Trí Đức NAN 1 1 - 0 1 Cao Trí Dũng LDO 40
40 106 Nguyễn Đức Giang BRV 1 0 - 1 1 Trần Quốc Phong PYE 42
41 43 Hoàng Minh Dũng NBI 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 108
42 107 Đinh Mạnh Hà CBA 1 ½ - ½ 1 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 46
43 109 Trần Phú Hải HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Sơn THO 48
44 49 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 1 1 - 0 1 Nông Chí Hào DTH 110
45 111 Lê Thế Hiệp HNO 1 0 - 1 1 Ngô Đức Anh LDO 50
46 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 1 0 - 1 1 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 112
47 115 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Hoàng HCM 54
48 55 Mai Đức Kiên HNO 1 0 - 1 1 Trương Quang Đăng Khôi HCM 134
49 56 Hoàng Thiện Nhân HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Tuấn Minh HNO 144
50 57 Bùi Quốc Nghĩa DAN 1 1 - 0 1 Phạm Hải Minh DAN 146
51 59 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 150
52 133 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 1 0 - 1 1 Lê Thanh Dương THO 62
53 63 Trần Hùng Long QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Nguyên HCM 152
54 135 Nguyễn Vũ Lam LDO 1 0 - 1 1 Trần Huỳnh Đại HAU 64
55 65 La Trần Minh Đức QNI 1 1 - 0 1 Huỳnh Hữu Nhân BTR 154
56 145 Nguyễn Trí Minh HCM 1 0 - 1 1 Lê Đức Minh Quân THO 67
57 147 Trần Quang Minh HCM 1 0 - 1 1 Trần Vũ Lê Kha HCM 68
58 69 Huỳnh Bảo Long HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 156
59 149 Lê Công Khánh Nam HCM 1 0 - 1 1 Trần Minh Hiếu HNO 70
60 158 Nguyễn Thế Phiệt HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Bảo Nam QDO 72
61 73 Phạm Quốc Đạt HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Gia Thịnh THO 180
62 161 Đặng Quý Phúc HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 74
63 75 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 1 1 - 0 1 Trần Minh Trí HCM 184
64 175 Ngô Mạnh Toàn HCM 1 0 - 1 1 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 76
65 171 Lê Đức Tài HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 78
66 79 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 1 1 - 0 1 Huỳnh Công Minh Triết HCM 186
67 183 Trần Hoàng Phước Trí LDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Huy Hoàng CTH 80
68 189 Nguyễn Trí Việt HCM 1 ½ - ½ 1 Dương Quang Khôi BDH 82
69 153 Đỗ Thiện Nhân CTH ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Lê Đức Minh HCM 66
70 162 Đặng Tấn Phúc TNI ½ 0 - 1 ½ Ngô Triệu Khang HCM 84
71 166 Lâm Anh Quân NTH ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Hải Bình GDC 96
72 99 Phạm Anh Duy HCM ½ 1 - 0 ½ Huỳnh Phú Thịnh HCM 178
73 113 Nguyễn Phú Hoàng HCM ½ 0 - 1 ½ Dương Thế Tuấn HNO 176
74 179 Nguyễn Đức Thịnh BTH ½ 0 - 1 ½ Nghiêm Ngọc Minh HCM 142
75 87 Nguyễn Minh Quân HCM 0 1 - 0 0 Đinh Quốc Lâm HCM 136
76 137 Đỗ Bảo Long BTH 0 1 - 0 0 Đào Việt An HNO 88
77 89 Trịnh Triều An BRV 0 0 - 1 0 Lê Quang Long BRV 138
78 91 Đoàn Hoàng Anh BRV 0 0 - 1 0 Đỗ Đức Minh HCM 139
79 143 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 - 1 0 Trần Hoàng Bách QNA 92
80 93 Lê Quốc Bảo BTR 0 ½ - ½ 0 Lê Quang Minh BRV 140
81 155 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 0 1 - 0 0 Bùi Quang Huy CTH 114
82 116 Nguyễn Hoàng Huy CTH 0 1 - 0 0 Châu Quang Phúc HCM 160
83 117 Nguyễn Khánh Huy HCM 0 1 - 0 0 Trần Kiến Phúc HCM 163
84 167 Lâm Hạo Quân HAU 0 1 - 0 0 Phạm Đàm Minh Huy HCM 118
85 120 Đỗ Hoàng Kiên LDO 0 0 - 1 0 Đàm Minh Quân BRV 164
86 122 Vương Trung Kiên BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 168
87 123 Trần Quang Khải LSO 0 0 - 1 0 Trương Tấn Quốc TGI 170
88 169 Bùi Minh Quốc CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Khang BTR 126
89 127 Lưu Gia Khánh BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Tân BRV 172
90 173 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 0 1 - 0 0 Phạm Cao Khánh BRV 128
91 129 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 0 1 - 0 0 Lê Công Quốc Vương BRV 190
92 177 Nguyễn Ngọc Thành BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 130
93 181 Hồ Thái Trí BTH 0 0 - 1 0 Ngô Minh Khôi BTR 132
94 185 Vũ Đức Trí BRV 0 1 bye
95 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
96 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
97 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Mạnh Đức HNO 3 1 - 0 3 Trần Thái Anh HNO 25
2 22 Đầu Khương Duy HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 5
3 6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 3 1 - 0 3 Lê Văn Khoa HPD 27
4 8 Đỗ Đăng Khoa BRV 3 1 - 0 3 Hoàng Lê Minh Quân HCM 33
5 44 Bùi Quang Minh HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 9
6 58 Vương Sơn Hải HNO 3 ½ - ½ 3 Biện Hoàng Gia Phú DON 13
7 18 Hà Bình An HDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 187
8 119 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 3 0 - 1 3 Nguyễn Xuân An NBI 21
9 3 Nguyễn Nam Kiệt HNO ½ - ½ 3 Mai Duy Minh GDC 141
10 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1 - 0 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 41
11 4 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 1 - 0 Phạm Đức Toàn HPD 47
12 14 Phạm Huy Đức HNO 0 - 1 Triệu Gia Huy HNO 61
13 77 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 0 - 1 Nguyễn Hoàng Bách HNO 15
14 90 Dương Vũ Anh HNO 1 - 0 Nguyễn Minh Thành KHO 23
15 34 Vũ Hoàng Anh HCM 0 - 1 Kiều Hoàng Quân HNO 165
16 70 Trần Minh Hiếu HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 7
17 10 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 2 1 - 0 2 Lê Đức Minh Quân THO 67
18 68 Trần Vũ Lê Kha HCM 2 0 - 1 2 Trần Bảo Minh HCM 11
19 16 Bùi Đức Trí HPH 2 1 - 0 2 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 75
20 72 Nguyễn Bảo Nam QDO 2 0 - 1 2 Hà Minh Tùng QDO 17
21 20 Nguyễn Đức Trí DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 79
22 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 2 ½ - ½ 2 Trần Đình Bảo HNO 95
23 74 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 2 1 - 0 2 Ngô Xuân Phú HNO 26
24 30 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 2 0 - 1 2 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 101
25 76 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 2 1 - 0 2 Lê Đăng Khôi CTH 31
26 86 Võ Phúc Hiệp HNO 2 0 - 1 2 Đỗ Hoàng Hải HNO 35
27 36 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 2 0 - 1 2 Trần Trí Đức NAN 105
28 98 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Minh HCM 37
29 38 Phạm Hải Nam NBI 2 0 - 1 2 Trần Phú Hải HCM 109
30 108 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 2 1 - 0 2 Thái Khôi Nguyên TTH 39
31 42 Trần Quốc Phong PYE 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Khang HCM 125
32 112 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 2 1 - 0 2 Phan Trọng Đức HCM 45
33 134 Trương Quang Đăng Khôi HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 49
34 50 Ngô Đức Anh LDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Khải Nguyên HCM 151
35 148 Trần Tùng Minh QDO 2 0 - 1 2 Vũ Giang Minh Đức QNI 51
36 52 Lê Anh Tú HNO 2 1 - 0 2 Võ Minh Nhật DAN 157
37 150 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 2 0 - 1 2 Hoàng Thiện Nhân HCM 56
38 156 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 2 0 - 1 2 Bùi Quốc Nghĩa DAN 57
39 60 Phan Ngọc Long Châu LDO 2 0 - 1 2 Lê Đức Tài HNO 171
40 62 Lê Thanh Dương THO 2 1 - 0 2 Trần Hoàng Phước Trí LDO 183
41 174 Vũ Minh Tiến HCM 2 0 - 1 2 Trần Hùng Long QNI 63
42 180 Nguyễn Gia Thịnh THO 2 1 - 0 2 Trần Huỳnh Đại HAU 64
43 182 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 2 0 - 1 2 La Trần Minh Đức QNI 65
44 188 Nguyễn Đức Trung QDO 2 1 - 0 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 46
45 54 Nguyễn Hoàng HCM 1 - 0 Phạm Anh Duy HCM 99
46 66 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 0 - 1 Đinh Mạnh Hà CBA 107
47 71 Nguyễn Đức Huy NTH ½ - ½ Nguyễn Đình Quang Huy NAN 115
48 124 Nguyễn Duy Khang HNO 1 - 0 Trần Đại Lộc DTH 81
49 82 Dương Quang Khôi BDH 0 - 1 Nghiêm Ngọc Minh HCM 142
50 84 Ngô Triệu Khang HCM 0 - 1 Dương Thế Tuấn HNO 176
51 96 Nguyễn Hải Bình GDC 1 - 0 Nguyễn Trí Việt HCM 189
52 12 Trần Minh Khang HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Khánh Huy HCM 117
53 122 Vương Trung Kiên BRV 1 0 - 1 1 Chu Phan Đăng Khoa QDO 19
54 28 Phạm Quang Trí BDU 1 1 - 0 1 Lưu Gia Khánh BTH 127
55 126 Nguyễn Phúc Khang BTR 1 1 - 0 1 Đàm Đăng Khoa BDU 29
56 32 Phạm Gia Khánh HPD 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 129
57 40 Cao Trí Dũng LDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 133
58 132 Ngô Minh Khôi BTR 1 ½ - ½ 1 Hoàng Minh Dũng NBI 43
59 48 Nguyễn Thế Sơn THO 1 0 - 1 1 Nguyễn Vũ Lam LDO 135
60 137 Đỗ Bảo Long BTH 1 0 - 1 1 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
61 138 Lê Quang Long BRV 1 0 - 1 1 Mai Đức Kiên HNO 55
62 139 Đỗ Đức Minh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 59
63 144 Nguyễn Tuấn Minh HNO 1 0 - 1 1 Huỳnh Bảo Long HCM 69
64 145 Nguyễn Trí Minh HCM 1 0 - 1 1 Phạm Quốc Đạt HCM 73
65 78 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 1 0 - 1 1 Trần Quang Minh HCM 147
66 80 Nguyễn Huy Hoàng CTH 1 0 - 1 1 Lê Công Khánh Nam HCM 149
67 146 Phạm Hải Minh DAN 1 1 - 0 1 Phan Xuân Tùng HAU 83
68 152 Nguyễn Lê Nguyên HCM 1 1 - 0 1 Phùng Nguyên Xuân BRV 85
69 154 Huỳnh Hữu Nhân BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Quân HCM 87
70 92 Trần Hoàng Bách QNA 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 155
71 164 Đàm Minh Quân BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Thiên Bảo HDU 94
72 170 Trương Tấn Quốc TGI 1 0 - 1 1 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 97
73 100 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Phiệt HCM 158
74 102 Bùi Minh Đức HNO 1 ½ - ½ 1 Đặng Quý Phúc HNO 161
75 184 Trần Minh Trí HCM 1 0 - 1 1 Đặng Minh Đức QDO 103
76 104 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 1 0 - 1 1 Lâm Hạo Quân HAU 167
77 185 Vũ Đức Trí BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Giang BRV 106
78 110 Nông Chí Hào DTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 173
79 186 Huỳnh Công Minh Triết HCM 1 1 - 0 1 Lê Thế Hiệp HNO 111
80 116 Nguyễn Hoàng Huy CTH 1 1 - 0 1 Ngô Mạnh Toàn HCM 175
81 93 Lê Quốc Bảo BTR ½ 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Thành BRV 177
82 113 Nguyễn Phú Hoàng HCM ½ 0 - 1 ½ Đặng Tấn Phúc TNI 162
83 140 Lê Quang Minh BRV ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Đức Thịnh BTH 179
84 178 Huỳnh Phú Thịnh HCM ½ 0 - 1 ½ Đỗ Thiện Nhân CTH 153
85 88 Đào Việt An HNO 0 - - + ½ Lâm Anh Quân NTH 166
86 136 Đinh Quốc Lâm HCM 0 + - - 0 Trịnh Triều An BRV 89
87 160 Châu Quang Phúc HCM 0 1 - 0 0 Đoàn Hoàng Anh BRV 91
88 114 Bùi Quang Huy CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Minh HNO 143
89 163 Trần Kiến Phúc HCM 0 1 - 0 0 Phạm Đàm Minh Huy HCM 118
90 168 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 0 1 - 0 0 Đỗ Hoàng Kiên LDO 120
91 172 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 0 - 1 0 Trần Quang Khải LSO 123
92 128 Phạm Cao Khánh BRV 0 1 - 0 0 Bùi Minh Quốc CTH 169
93 130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 - 1 0 Hồ Thái Trí BTH 181
94 190 Lê Công Quốc Vương BRV 0 1 bye
95 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
96 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
97 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Mạnh Đức HNO 2
2 18 Hà Bình An HDU 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 6
3 21 Nguyễn Xuân An NBI 4 1 - 0 4 Đỗ Đăng Khoa BRV 8
4 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 0 - 1 4 Đầu Khương Duy HNO 22
5 141 Mai Duy Minh GDC 0 - 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1
6 165 Kiều Hoàng Quân HNO ½ - ½ Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 4
7 15 Nguyễn Hoàng Bách HNO ½ - ½ Vương Sơn Hải HNO 58
8 61 Triệu Gia Huy HNO 0 - 1 Dương Vũ Anh HNO 90
9 57 Bùi Quốc Nghĩa DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Nam Kiệt HNO 3
10 5 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 3 1 - 0 3 Lê Thanh Dương THO 62
11 7 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 3 0 - 1 3 Trần Hùng Long QNI 63
12 65 La Trần Minh Đức QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 10
13 11 Trần Bảo Minh HCM 3 ½ - ½ 3 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 76
14 101 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 3 0 - 1 3 Bùi Đức Trí HPH 16
15 17 Hà Minh Tùng QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 74
16 105 Trần Trí Đức NAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Đức Trí DAN 20
17 25 Trần Thái Anh HNO 3 1 - 0 3 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 98
18 27 Lê Văn Khoa HPD 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 108
19 33 Hoàng Lê Minh Quân HCM 3 0 - 1 3 Trần Phú Hải HCM 109
20 35 Đỗ Hoàng Hải HNO 3 1 - 0 3 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 112
21 125 Nguyễn Minh Khang HCM 3 0 - 1 3 Bùi Quang Minh HNO 44
22 49 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 119
23 171 Lê Đức Tài HNO 3 1 - 0 3 Ngô Đức Anh LDO 50
24 51 Vũ Giang Minh Đức QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Gia Thịnh THO 180
25 187 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 3 0 - 1 3 Lê Anh Tú HNO 52
26 56 Hoàng Thiện Nhân HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Trung QDO 188
27 95 Trần Đình Bảo HNO 0 - 1 Phạm Huy Đức HNO 14
28 23 Nguyễn Minh Thành KHO 1 - 0 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 77
29 107 Đinh Mạnh Hà CBA 0 - 1 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
30 142 Nghiêm Ngọc Minh HCM 1 - 0 Vũ Hoàng Anh HCM 34
31 41 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM ½ - ½ Nguyễn Duy Khang HNO 124
32 47 Phạm Đức Toàn HPD 1 - 0 Nguyễn Hải Bình GDC 96
33 176 Dương Thế Tuấn HNO 1 - 0 Nguyễn Hoàng HCM 54
34 94 Nguyễn Thiên Bảo HDU 2 1 - 0 2 Trần Minh Khang HCM 12
35 19 Chu Phan Đăng Khoa QDO 2 1 - 0 2 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 97
36 26 Ngô Xuân Phú HNO 2 0 - 1 2 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 100
37 103 Đặng Minh Đức QDO 2 0 - 1 2 Phạm Quang Trí BDU 28
38 106 Nguyễn Đức Giang BRV 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 30
39 31 Lê Đăng Khôi CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 115
40 133 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 2 1 - 0 2 Phạm Gia Khánh HPD 32
41 147 Trần Quang Minh HCM 2 1 - 0 2 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 36
42 37 Nguyễn Quang Minh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Huy CTH 116
43 135 Nguyễn Vũ Lam LDO 2 0 - 1 2 Phạm Hải Nam NBI 38
44 39 Thái Khôi Nguyên TTH 2 0 - 1 2 Đỗ Đức Minh HCM 139
45 149 Lê Công Khánh Nam HCM 2 1 - 0 2 Trần Quốc Phong PYE 42
46 45 Phan Trọng Đức HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Phúc Khang BTR 126
47 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 2 1 - 0 2 Trương Quang Đăng Khôi HCM 134
48 55 Mai Đức Kiên HNO 2 1 - 0 2 Phạm Hải Minh DAN 146
49 151 Nguyễn Khải Nguyên HCM 2 0 - 1 2 Phan Ngọc Long Châu LDO 60
50 64 Trần Huỳnh Đại HAU 2 0 - 1 2 Trần Tùng Minh QDO 148
51 67 Lê Đức Minh Quân THO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 150
52 157 Võ Minh Nhật DAN 2 0 - 1 2 Trần Vũ Lê Kha HCM 68
53 69 Huỳnh Bảo Long HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Nguyên HCM 152
54 167 Lâm Hạo Quân HAU 2 0 - 1 2 Trần Minh Hiếu HNO 70
55 173 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Huy NTH 71
56 177 Nguyễn Ngọc Thành BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Bảo Nam QDO 72
57 73 Phạm Quốc Đạt HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 156
58 75 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 2 1 - 0 2 Vũ Minh Tiến HCM 174
59 79 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 182
60 183 Trần Hoàng Phước Trí LDO 2 1 - 0 2 Võ Phúc Hiệp HNO 86
61 87 Nguyễn Minh Quân HCM 2 1 - 0 2 Huỳnh Công Minh Triết HCM 186
62 43 Hoàng Minh Dũng NBI 0 - 1 Bùi Minh Đức HNO 102
63 46 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 0 - 1 Ngô Minh Khôi BTR 132
64 155 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 0 - 1 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 66
65 81 Trần Đại Lộc DTH 1 - 0 Lê Quang Minh BRV 140
66 153 Đỗ Thiện Nhân CTH 1 - 0 Dương Quang Khôi BDH 82
67 161 Đặng Quý Phúc HNO 0 - 1 Ngô Triệu Khang HCM 84
68 162 Đặng Tấn Phúc TNI 0 - 1 Trần Hoàng Bách QNA 92
69 99 Phạm Anh Duy HCM 0 - 1 Lâm Anh Quân NTH 166
70 189 Nguyễn Trí Việt HCM 1 - 0 1 Cao Trí Dũng LDO 40
71 29 Đàm Đăng Khoa BDU 1 1 - 0 1 Đỗ Bảo Long BTH 137
72 136 Đinh Quốc Lâm HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Sơn THO 48
73 59 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 1 1 - 0 1 Lê Quang Long BRV 138
74 144 Nguyễn Tuấn Minh HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 78
75 80 Nguyễn Huy Hoàng CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Trí Minh HCM 145
76 83 Phan Xuân Tùng HAU 1 0 - 1 1 Huỳnh Hữu Nhân BTR 154
77 85 Phùng Nguyên Xuân BRV 1 0 - 1 1 Châu Quang Phúc HCM 160
78 158 Nguyễn Thế Phiệt HCM 1 0 - 1 1 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 104
79 163 Trần Kiến Phúc HCM 1 0 - 1 1 Nông Chí Hào DTH 110
80 111 Lê Thế Hiệp HNO 1 1 - 0 1 Đàm Minh Quân BRV 164
81 175 Ngô Mạnh Toàn HCM 1 0 - 1 1 Bùi Quang Huy CTH 114
82 117 Nguyễn Khánh Huy HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 168
83 181 Hồ Thái Trí BTH 1 0 - 1 1 Vương Trung Kiên BRV 122
84 123 Trần Quang Khải LSO 1 1 - 0 1 Trần Minh Trí HCM 184
85 127 Lưu Gia Khánh BTH 1 ½ - ½ 1 Trương Tấn Quốc TGI 170
86 190 Lê Công Quốc Vương BRV 1 ½ - ½ 1 Phạm Cao Khánh BRV 128
87 129 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 1 + - - 1 Vũ Đức Trí BRV 185
88 178 Huỳnh Phú Thịnh HCM ½ 1 - 0 ½ Lê Quốc Bảo BTR 93
89 179 Nguyễn Đức Thịnh BTH ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Phú Hoàng HCM 113
90 88 Đào Việt An HNO 0 - - - 0 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 130
91 120 Đỗ Hoàng Kiên LDO 0 + - - 0 Trịnh Triều An BRV 89
92 91 Đoàn Hoàng Anh BRV 0 + - - 0 Nguyễn Nhật Minh HNO 143
93 118 Phạm Đàm Minh Huy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Nhật Tân BRV 172
94 169 Bùi Minh Quốc CTH 0 1 bye
95 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
96 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
97 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 22 Đầu Khương Duy HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Xuân An NBI 21
2 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 0 - 1 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 9
3 2 Nguyễn Mạnh Đức HNO 1 - 0 Hà Bình An HDU 18
4 6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 0 - 1 Dương Vũ Anh HNO 90
5 52 Lê Anh Tú HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Nam Kiệt HNO 3
6 4 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 49
7 56 Hoàng Thiện Nhân HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 5
8 8 Đỗ Đăng Khoa BRV 4 1 - 0 4 La Trần Minh Đức QNI 65
9 63 Trần Hùng Long QNI 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Bách HNO 15
10 16 Bùi Đức Trí HPH 4 0 - 1 4 Vũ Giang Minh Đức QNI 51
11 58 Vương Sơn Hải HNO 4 0 - 1 4 Hà Minh Tùng QDO 17
12 20 Nguyễn Đức Trí DAN 4 1 - 0 4 Kiều Hoàng Quân HNO 165
13 108 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 4 0 - 1 4 Trần Thái Anh HNO 25
14 109 Trần Phú Hải HCM 4 0 - 1 4 Đỗ Hoàng Hải HNO 35
15 44 Bùi Quang Minh HNO 4 1 - 0 4 Lê Đức Tài HNO 171
16 142 Nghiêm Ngọc Minh HCM 0 - 1 Trần Bảo Minh HCM 11
17 76 Đỗ Tiến Quang Minh HCM ½ - ½ Biện Hoàng Gia Phú DON 13
18 14 Phạm Huy Đức HNO 1 - 0 Phạm Đức Toàn HPD 47
19 176 Dương Thế Tuấn HNO 0 - 1 Nguyễn Minh Thành KHO 23
20 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 0 - 1 Mai Duy Minh GDC 141
21 61 Triệu Gia Huy HNO 0 - 1 3 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 7
22 10 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 3 0 - 1 3 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 75
23 79 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 3 0 - 1 3 Chu Phan Đăng Khoa QDO 19
24 98 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 3 0 - 1 3 Lê Văn Khoa HPD 27
25 28 Phạm Quang Trí BDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Minh Quân HCM 87
26 112 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 3 0 - 1 3 Lê Đăng Khôi CTH 31
27 100 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 3 1 - 0 3 Hoàng Lê Minh Quân HCM 33
28 119 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Minh HCM 37
29 38 Phạm Hải Nam NBI 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Thiên Bảo HDU 94
30 126 Nguyễn Phúc Khang BTR 3 1 - 0 3 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 41
31 50 Ngô Đức Anh LDO 3 0 - 1 3 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 101
32 124 Nguyễn Duy Khang HNO 3 0 - 1 3 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
33 139 Đỗ Đức Minh HCM 3 0 - 1 3 Mai Đức Kiên HNO 55
34 148 Trần Tùng Minh QDO 3 0 - 1 3 Bùi Quốc Nghĩa DAN 57
35 60 Phan Ngọc Long Châu LDO 3 ½ - ½ 3 Trần Trí Đức NAN 105
36 62 Lê Thanh Dương THO 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Khang HCM 125
37 68 Trần Vũ Lê Kha HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 133
38 180 Nguyễn Gia Thịnh THO 3 0 - 1 3 Huỳnh Bảo Long HCM 69
39 70 Trần Minh Hiếu HNO 3 1 - 0 3 Trần Quang Minh HCM 147
40 71 Nguyễn Đức Huy NTH 3 0 - 1 3 Lê Công Khánh Nam HCM 149
41 72 Nguyễn Bảo Nam QDO 3 0 - 1 3 Trần Hoàng Phước Trí LDO 183
42 188 Nguyễn Đức Trung QDO 3 0 - 1 3 Phạm Quốc Đạt HCM 73
43 74 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 187
44 30 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 0 - 1 Trần Đình Bảo HNO 95
45 34 Vũ Hoàng Anh HCM 0 - 1 Nguyễn Đức Giang BRV 106
46 54 Nguyễn Hoàng HCM 1 - 0 Đinh Mạnh Hà CBA 107
47 66 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 1 - 0 Lâm Anh Quân NTH 166
48 96 Nguyễn Hải Bình GDC 0 - 1 Lê Đức Minh Quân THO 67
49 102 Bùi Minh Đức HNO 1 - 0 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 77
50 132 Ngô Minh Khôi BTR 1 - 0 Trần Đại Lộc DTH 81
51 84 Ngô Triệu Khang HCM 1 - 0 Đỗ Thiện Nhân CTH 153
52 92 Trần Hoàng Bách QNA 1 - 0 Nguyễn Trí Việt HCM 189
53 150 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 0 - 1 2 Trần Minh Khang HCM 12
54 116 Nguyễn Hoàng Huy CTH 2 0 - 1 2 Ngô Xuân Phú HNO 26
55 122 Vương Trung Kiên BRV 2 0 - 1 2 Đàm Đăng Khoa BDU 29
56 32 Phạm Gia Khánh HPD 2 1 - 0 2 Nguyễn Khánh Huy HCM 117
57 36 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 2 1 - 0 2 Trần Quang Khải LSO 123
58 146 Phạm Hải Minh DAN 2 0 - 1 2 Thái Khôi Nguyên TTH 39
59 42 Trần Quốc Phong PYE 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 129
60 134 Trương Quang Đăng Khôi HCM 2 1 - 0 2 Phan Trọng Đức HCM 45
61 48 Nguyễn Thế Sơn THO 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Nguyên HCM 152
62 156 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 2 0 - 1 2 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 59
63 154 Huỳnh Hữu Nhân BTR 2 ½ - ½ 2 Trần Huỳnh Đại HAU 64
64 160 Châu Quang Phúc HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Huy Hoàng CTH 80
65 86 Võ Phúc Hiệp HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Vũ Lam LDO 135
66 97 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Khải Nguyên HCM 151
67 174 Vũ Minh Tiến HCM 2 0 - 1 2 Đặng Minh Đức QDO 103
68 104 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 2 0 - 1 2 Võ Minh Nhật DAN 157
69 110 Nông Chí Hào DTH 2 1 - 0 2 Lâm Hạo Quân HAU 167
70 182 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 2 1 - 0 2 Lê Thế Hiệp HNO 111
71 114 Bùi Quang Huy CTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 173
72 115 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Thành BRV 177
73 186 Huỳnh Công Minh Triết HCM 2 1 - 0 Hoàng Minh Dũng NBI 43
74 46 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 0 - 1 Nguyễn Tuấn Minh HNO 144
75 78 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM ½ - ½ Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 155
76 82 Dương Quang Khôi BDH 1 - 0 Đặng Quý Phúc HNO 161
77 140 Lê Quang Minh BRV 1 - 0 Phạm Anh Duy HCM 99
78 170 Trương Tấn Quốc TGI 1 - 0 Nguyễn Phú Hoàng HCM 113
79 190 Lê Công Quốc Vương BRV 1 - 0 Lưu Gia Khánh BTH 127
80 128 Phạm Cao Khánh BRV 0 - 1 Đặng Tấn Phúc TNI 162
81 91 Đoàn Hoàng Anh BRV 1 1 - 0 Huỳnh Phú Thịnh HCM 178
82 40 Cao Trí Dũng LDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Trí Minh HCM 145
83 164 Đàm Minh Quân BRV 1 0 - 1 1 Phan Xuân Tùng HAU 83
84 168 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 1 0 - 1 1 Phùng Nguyên Xuân BRV 85
85 118 Phạm Đàm Minh Huy HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Phiệt HCM 158
86 120 Đỗ Hoàng Kiên LDO 1 0 - 1 1 Trần Kiến Phúc HCM 163
87 169 Bùi Minh Quốc CTH 1 0 - 1 1 Đinh Quốc Lâm HCM 136
88 184 Trần Minh Trí HCM 1 1 - 0 1 Đỗ Bảo Long BTH 137
89 138 Lê Quang Long BRV 1 0 - 1 1 Ngô Mạnh Toàn HCM 175
90 179 Nguyễn Đức Thịnh BTH ½ ½ - ½ 1 Hồ Thái Trí BTH 181
91 172 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 0 - 1 ½ Lê Quốc Bảo BTR 93
92 88 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
93 89 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
94 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
95 130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
96 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
97 143 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
98 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
99 185 Vũ Đức Trí BRV 1 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 1 - 0 6 Đầu Khương Duy HNO 22
2 90 Dương Vũ Anh HNO 0 - 1 Nguyễn Mạnh Đức HNO 2
3 3 Nguyễn Nam Kiệt HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Xuân An NBI 21
4 25 Trần Thái Anh HNO 5 0 - 1 5 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 4
5 5 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 5 1 - 0 5 Bùi Quang Minh HNO 44
6 35 Đỗ Hoàng Hải HNO 5 1 - 0 5 Đỗ Đăng Khoa BRV 8
7 17 Hà Minh Tùng QDO 5 1 - 0 5 Trần Hùng Long QNI 63
8 51 Vũ Giang Minh Đức QNI 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Đức Trí DAN 20
9 18 Hà Bình An HDU 1 - 0 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1
10 23 Nguyễn Minh Thành KHO 1 - 0 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 6
11 11 Trần Bảo Minh HCM 1 - 0 Phạm Huy Đức HNO 14
12 141 Mai Duy Minh GDC 0 - 1 4 Nguyễn Hoàng Bách HNO 15
13 7 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 4 1 - 0 4 Huỳnh Bảo Long HCM 69
14 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 4 1 - 0 4 Trần Vũ Lê Kha HCM 68
15 73 Phạm Quốc Đạt HCM 4 0 - 1 4 Bùi Đức Trí HPH 16
16 19 Chu Phan Đăng Khoa QDO 4 0 - 1 4 Trần Minh Hiếu HNO 70
17 27 Lê Văn Khoa HPD 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 74
18 75 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 4 1 - 0 4 Phạm Quang Trí BDU 28
19 31 Lê Đăng Khôi CTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 101
20 37 Nguyễn Quang Minh HCM 4 0 - 1 4 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 76
21 49 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 4 1 - 0 4 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 100
22 125 Nguyễn Minh Khang HCM 4 1 - 0 4 Lê Anh Tú HNO 52
23 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 108
24 55 Mai Đức Kiên HNO 4 1 - 0 4 Trần Phú Hải HCM 109
25 149 Lê Công Khánh Nam HCM 4 1 - 0 4 Hoàng Thiện Nhân HCM 56
26 57 Bùi Quốc Nghĩa DAN 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Phúc Khang BTR 126
27 165 Kiều Hoàng Quân HNO 4 0 - 1 4 Vương Sơn Hải HNO 58
28 65 La Trần Minh Đức QNI 4 1 - 0 4 Lê Đức Tài HNO 171
29 183 Trần Hoàng Phước Trí LDO 4 1 - 0 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
30 92 Trần Hoàng Bách QNA 0 - 1 Phạm Hải Nam NBI 38
31 47 Phạm Đức Toàn HPD ½ - ½ Bùi Minh Đức HNO 102
32 94 Nguyễn Thiên Bảo HDU 1 - 0 Nguyễn Hoàng HCM 54
33 95 Trần Đình Bảo HNO 0 - 1 Phan Ngọc Long Châu LDO 60
34 105 Trần Trí Đức NAN 0 - 1 Triệu Gia Huy HNO 61
35 106 Nguyễn Đức Giang BRV 0 - 1 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 66
36 67 Lê Đức Minh Quân THO 1 - 0 Ngô Minh Khôi BTR 132
37 84 Ngô Triệu Khang HCM 0 - 1 Nghiêm Ngọc Minh HCM 142
38 10 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 3 0 - 1 Dương Thế Tuấn HNO 176
39 12 Trần Minh Khang HCM 3 1 - 0 3 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 98
40 26 Ngô Xuân Phú HNO 3 1 - 0 3 Nông Chí Hào DTH 110
41 29 Đàm Đăng Khoa BDU 3 0 - 1 3 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 112
42 103 Đặng Minh Đức QDO 3 0 - 1 3 Phạm Gia Khánh HPD 32
43 33 Hoàng Lê Minh Quân HCM 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 115
44 119 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 3 0 - 1 3 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 36
45 39 Thái Khôi Nguyên TTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Duy Khang HNO 124
46 41 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 3 0 - 1 3 Trương Quang Đăng Khôi HCM 134
47 133 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 3 0 - 1 3 Trần Quốc Phong PYE 42
48 139 Đỗ Đức Minh HCM 3 0 - 1 3 Ngô Đức Anh LDO 50
49 59 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 3 0 - 1 3 Trần Tùng Minh QDO 148
50 147 Trần Quang Minh HCM 3 0 - 1 3 Lê Thanh Dương THO 62
51 152 Nguyễn Lê Nguyên HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Huy NTH 71
52 157 Võ Minh Nhật DAN 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Bảo Nam QDO 72
53 173 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 79
54 80 Nguyễn Huy Hoàng CTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Gia Thịnh THO 180
55 186 Huỳnh Công Minh Triết HCM 3 0 - 1 3 Võ Phúc Hiệp HNO 86
56 87 Nguyễn Minh Quân HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Trung QDO 188
57 187 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 3 ½ - ½ 3 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 97
58 64 Trần Huỳnh Đại HAU 1 - 0 3 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 182
59 144 Nguyễn Tuấn Minh HNO 1 - 0 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 30
60 153 Đỗ Thiện Nhân CTH 0 - 1 Vũ Hoàng Anh HCM 34
61 77 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO ½ - ½ Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 150
62 81 Trần Đại Lộc DTH 0 - 1 Huỳnh Hữu Nhân BTR 154
63 166 Lâm Anh Quân NTH 1 - 0 Dương Quang Khôi BDH 82
64 162 Đặng Tấn Phúc TNI 0 - 1 Nguyễn Hải Bình GDC 96
65 107 Đinh Mạnh Hà CBA 0 - 1 Trương Tấn Quốc TGI 170
66 189 Nguyễn Trí Việt HCM ½ - ½ Lê Quang Minh BRV 140
67 45 Phan Trọng Đức HCM 2 0 - 1 Lê Công Quốc Vương BRV 190
68 136 Đinh Quốc Lâm HCM 2 0 - 1 2 Cao Trí Dũng LDO 40
69 155 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Sơn THO 48
70 135 Nguyễn Vũ Lam LDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 78
71 83 Phan Xuân Tùng HAU 2 0 - 1 2 Nguyễn Khải Nguyên HCM 151
72 85 Phùng Nguyên Xuân BRV 2 0 - 1 2 Phạm Hải Minh DAN 146
73 158 Nguyễn Thế Phiệt HCM 2 ½ - ½ 2 Đoàn Hoàng Anh BRV 91
74 163 Trần Kiến Phúc HCM 2 0 - 1 2 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 104
75 111 Lê Thế Hiệp HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 156
76 167 Lâm Hạo Quân HAU 2 1 - 0 2 Bùi Quang Huy CTH 114
77 177 Nguyễn Ngọc Thành BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Huy CTH 116
78 117 Nguyễn Khánh Huy HCM 2 1 - 0 2 Châu Quang Phúc HCM 160
79 175 Ngô Mạnh Toàn HCM 2 1 - 0 2 Vương Trung Kiên BRV 122
80 123 Trần Quang Khải LSO 2 0 - 1 2 Vũ Minh Tiến HCM 174
81 129 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 2 1 - 0 2 Trần Minh Trí HCM 184
82 43 Hoàng Minh Dũng NBI 1 - 0 Lưu Gia Khánh BTH 127
83 178 Huỳnh Phú Thịnh HCM 0 - 1 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 46
84 93 Lê Quốc Bảo BTR ½ - ½ Phạm Cao Khánh BRV 128
85 99 Phạm Anh Duy HCM 0 - 1 Đặng Quý Phúc HNO 161
86 113 Nguyễn Phú Hoàng HCM - - + Hồ Thái Trí BTH 181
87 145 Nguyễn Trí Minh HCM 1 0 - 1 1 Phạm Đàm Minh Huy HCM 118
88 120 Đỗ Hoàng Kiên LDO 1 0 - 1 1 Bùi Minh Quốc CTH 169
89 137 Đỗ Bảo Long BTH 1 0 - 1 1 Đàm Minh Quân BRV 164
90 168 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 1 1 - 0 1 Lê Quang Long BRV 138
91 172 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 ½ - ½ 1 Nguyễn Đức Thịnh BTH 179
92 88 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
93 89 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
94 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
95 130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
96 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
97 143 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
98 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
99 185 Vũ Đức Trí BRV 1 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Mạnh Đức HNO 0 - 1 6 Nguyễn Nam Kiệt HNO 3
2 4 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 6 0 - 1 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 9
3 35 Đỗ Hoàng Hải HNO 6 0 - 1 6 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 5
4 22 Đầu Khương Duy HNO 6 1 - 0 6 Hà Minh Tùng QDO 17
5 51 Vũ Giang Minh Đức QNI 0 - 1 Trần Bảo Minh HCM 11
6 90 Dương Vũ Anh HNO ½ - ½ Hà Bình An HDU 18
7 20 Nguyễn Đức Trí DAN 1 - 0 Nguyễn Minh Thành KHO 23
8 58 Vương Sơn Hải HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 7
9 8 Đỗ Đăng Khoa BRV 5 0 - 1 5 Mai Đức Kiên HNO 55
10 63 Trần Hùng Long QNI 5 0 - 1 5 Biện Hoàng Gia Phú DON 13
11 15 Nguyễn Hoàng Bách HNO 5 1 - 0 5 La Trần Minh Đức QNI 65
12 16 Bùi Đức Trí HPH 5 1 - 0 5 Nguyễn Minh Khang HCM 125
13 21 Nguyễn Xuân An NBI 5 1 - 0 5 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 75
14 70 Trần Minh Hiếu HNO 5 ½ - ½ 5 Trần Thái Anh HNO 25
15 44 Bùi Quang Minh HNO 5 1 - 0 5 Trần Hoàng Phước Trí LDO 183
16 76 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 49
17 101 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 5 ½ - ½ 5 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 53
18 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1 - 0 5 Lê Công Khánh Nam HCM 149
19 6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 0 - 1 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 66
20 14 Phạm Huy Đức HNO 1 - 0 Lê Đức Minh Quân THO 67
21 126 Nguyễn Phúc Khang BTR ½ - ½ Lê Văn Khoa HPD 27
22 38 Phạm Hải Nam NBI 0 - 1 Mai Duy Minh GDC 141
23 74 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 1 - 0 Bùi Quốc Nghĩa DAN 57
24 60 Phan Ngọc Long Châu LDO 0 - 1 Nguyễn Thiên Bảo HDU 94
25 176 Dương Thế Tuấn HNO 0 - 1 Triệu Gia Huy HNO 61
26 142 Nghiêm Ngọc Minh HCM 1 - 0 4 Chu Phan Đăng Khoa QDO 19
27 12 Trần Minh Khang HCM 4 1 - 0 4 Phạm Quốc Đạt HCM 73
28 86 Võ Phúc Hiệp HNO 4 1 - 0 4 Ngô Xuân Phú HNO 26
29 28 Phạm Quang Trí BDU 4 0 - 1 4 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 79
30 102 Bùi Minh Đức HNO 4 1 - 0 4 Lê Đăng Khôi CTH 31
31 32 Phạm Gia Khánh HPD 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Minh Quân HCM 87
32 36 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 100
33 108 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 4 0 - 1 4 Nguyễn Quang Minh HCM 37
34 109 Trần Phú Hải HCM 4 ½ - ½ 4 Trần Quốc Phong PYE 42
35 112 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 4 0 - 1 4 Phạm Đức Toàn HPD 47
36 50 Ngô Đức Anh LDO 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Duy Khang HNO 124
37 52 Lê Anh Tú HNO 4 0 - 1 4 Trương Quang Đăng Khôi HCM 134
38 148 Trần Tùng Minh QDO 4 1 - 0 4 Hoàng Thiện Nhân HCM 56
39 62 Lê Thanh Dương THO 4 0 - 1 4 Nguyễn Lê Nguyên HCM 152
40 171 Lê Đức Tài HNO 4 ½ - ½ 4 Trần Vũ Lê Kha HCM 68
41 69 Huỳnh Bảo Long HCM 4 0 - 1 4 Kiều Hoàng Quân HNO 165
42 180 Nguyễn Gia Thịnh THO 4 0 - 1 Hoàng Lê Minh Quân HCM 33
43 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 1 - 0 Trần Trí Đức NAN 105
44 34 Vũ Hoàng Anh HCM 0 - 1 Nguyễn Tuấn Minh HNO 144
45 54 Nguyễn Hoàng HCM 1 - 0 Nguyễn Đức Giang BRV 106
46 115 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 1 - 0 Trần Huỳnh Đại HAU 64
47 72 Nguyễn Bảo Nam QDO 0 - 1 Lâm Anh Quân NTH 166
48 132 Ngô Minh Khôi BTR ½ - ½ Ngô Triệu Khang HCM 84
49 190 Lê Công Quốc Vương BRV 0 - 1 Trần Hoàng Bách QNA 92
50 154 Huỳnh Hữu Nhân BTR 1 - 0 Trần Đình Bảo HNO 95
51 96 Nguyễn Hải Bình GDC 1 - 0 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 187
52 97 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 0 - 1 Võ Minh Nhật DAN 157
53 170 Trương Tấn Quốc TGI 0 - 1 3 Đàm Đăng Khoa BDU 29
54 129 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 3 0 - 1 3 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 10
55 39 Thái Khôi Nguyên TTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 119
56 40 Cao Trí Dũng LDO 3 0 - 1 3 Đỗ Đức Minh HCM 139
57 140 Lê Quang Minh BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 41
58 48 Nguyễn Thế Sơn THO 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 133
59 146 Phạm Hải Minh DAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 59
60 71 Nguyễn Đức Huy NTH 3 1 - 0 3 Trần Quang Minh HCM 147
61 151 Nguyễn Khải Nguyên HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 77
62 78 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 3 1 - 0 3 Lâm Hạo Quân HAU 167
63 150 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Huy Hoàng CTH 80
64 98 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 173
65 182 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 3 1 - 0 3 Đặng Minh Đức QDO 103
66 104 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 3 1 - 0 3 Ngô Mạnh Toàn HCM 175
67 110 Nông Chí Hào DTH 3 1 - 0 3 Huỳnh Công Minh Triết HCM 186
68 174 Vũ Minh Tiến HCM 3 1 - 0 3 Lê Thế Hiệp HNO 111
69 116 Nguyễn Hoàng Huy CTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Trí Việt HCM 189
70 188 Nguyễn Đức Trung QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Khánh Huy HCM 117
71 30 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 1 - 0 Đinh Mạnh Hà CBA 107
72 161 Đặng Quý Phúc HNO 1 - 0 Hoàng Minh Dũng NBI 43
73 46 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 0 - 1 Đỗ Thiện Nhân CTH 153
74 181 Hồ Thái Trí BTH 0 - 1 Trần Đại Lộc DTH 81
75 82 Dương Quang Khôi BDH ½ - ½ Nguyễn Thế Phiệt HCM 158
76 91 Đoàn Hoàng Anh BRV 1 - 0 Đặng Tấn Phúc TNI 162
77 136 Đinh Quốc Lâm HCM 2 0 - 1 2 Phan Trọng Đức HCM 45
78 156 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 2 0 - 1 2 Phan Xuân Tùng HAU 83
79 164 Đàm Minh Quân BRV 2 0 - 1 2 Phùng Nguyên Xuân BRV 85
80 160 Châu Quang Phúc HCM 2 1 - 0 2 Lê Quốc Bảo BTR 93
81 114 Bùi Quang Huy CTH 2 0 - 1 2 Trần Kiến Phúc HCM 163
82 118 Phạm Đàm Minh Huy HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 155
83 122 Vương Trung Kiên BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Thành BRV 177
84 169 Bùi Minh Quốc CTH 2 0 - 1 2 Trần Quang Khải LSO 123
85 128 Phạm Cao Khánh BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 168
86 184 Trần Minh Trí HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Vũ Lam LDO 135
87 113 Nguyễn Phú Hoàng HCM 0 - 1 Phạm Anh Duy HCM 99
88 127 Lưu Gia Khánh BTH ½ - ½ Nguyễn Đức Thịnh BTH 179
89 178 Huỳnh Phú Thịnh HCM 1 - 0 1 Đỗ Hoàng Kiên LDO 120
90 138 Lê Quang Long BRV 1 0 - 1 1 Đỗ Bảo Long BTH 137
91 145 Nguyễn Trí Minh HCM 1 0 - 1 ½ Nguyễn Nhật Tân BRV 172
92 88 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
93 89 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
94 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
95 130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
96 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
97 143 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
98 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
99 185 Vũ Đức Trí BRV 1 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 1 - 0 7 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 5
2 3 Nguyễn Nam Kiệt HNO 7 1 - 0 Nguyễn Đức Trí DAN 20
3 11 Trần Bảo Minh HCM 0 - 1 7 Đầu Khương Duy HNO 22
4 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 6 0 - 1 Nguyễn Mạnh Đức HNO 2
5 4 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 6 1 - 0 6 Đỗ Hoàng Hải HNO 35
6 49 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 6 ½ - ½ 6 Nguyễn Hoàng Bách HNO 15
7 44 Bùi Quang Minh HNO 6 1 - 0 6 Bùi Đức Trí HPH 16
8 17 Hà Minh Tùng QDO 6 0 - 1 6 Dương Vũ Anh HNO 90
9 18 Hà Bình An HDU 6 0 - 1 6 Vương Sơn Hải HNO 58
10 55 Mai Đức Kiên HNO 6 0 - 1 6 Nguyễn Xuân An NBI 21
11 66 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 0 - 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 1
12 94 Nguyễn Thiên Bảo HDU 1 - 0 Phạm Huy Đức HNO 14
13 23 Nguyễn Minh Thành KHO 1 - 0 Trần Minh Hiếu HNO 70
14 25 Trần Thái Anh HNO ½ - ½ Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 101
15 141 Mai Duy Minh GDC 1 - 0 Vũ Giang Minh Đức QNI 51
16 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 1 - 0 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 74
17 61 Triệu Gia Huy HNO 1 - 0 Nghiêm Ngọc Minh HCM 142
18 79 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 5 0 - 1 5 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 7
19 125 Nguyễn Minh Khang HCM 5 0 - 1 5 Đỗ Đăng Khoa BRV 8
20 183 Trần Hoàng Phước Trí LDO 5 1 - 0 5 Trần Minh Khang HCM 12
21 27 Lê Văn Khoa HPD 5 1 - 0 5 Võ Phúc Hiệp HNO 86
22 134 Trương Quang Đăng Khôi HCM 5 0 - 1 5 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 36
23 37 Nguyễn Quang Minh HCM 5 0 - 1 5 Nguyễn Phúc Khang BTR 126
24 47 Phạm Đức Toàn HPD 5 0 - 1 5 Trần Tùng Minh QDO 148
25 149 Lê Công Khánh Nam HCM 5 0 - 1 5 Trần Hùng Long QNI 63
26 65 La Trần Minh Đức QNI 5 0 - 1 5 Bùi Minh Đức HNO 102
27 152 Nguyễn Lê Nguyên HCM 5 1 - 0 5 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 75
28 165 Kiều Hoàng Quân HNO 5 1 - 0 5 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 76
29 87 Nguyễn Minh Quân HCM 0 - 1 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 6
30 92 Trần Hoàng Bách QNA 0 - 1 Nguyễn Kiện Toàn DON 24
31 96 Nguyễn Hải Bình GDC 1 - 0 Phạm Gia Khánh HPD 32
32 33 Hoàng Lê Minh Quân HCM 0 - 1 Huỳnh Hữu Nhân BTR 154
33 124 Nguyễn Duy Khang HNO 0 - 1 Phạm Hải Nam NBI 38
34 42 Trần Quốc Phong PYE ½ - ½ Nguyễn Đình Quang Huy NAN 115
35 144 Nguyễn Tuấn Minh HNO ½ - ½ Ngô Đức Anh LDO 50
36 157 Võ Minh Nhật DAN 1 - 0 Nguyễn Hoàng HCM 54
37 57 Bùi Quốc Nghĩa DAN ½ - ½ Trần Phú Hải HCM 109
38 166 Lâm Anh Quân NTH 0 - 1 Phan Ngọc Long Châu LDO 60
39 67 Lê Đức Minh Quân THO 1 - 0 Lê Đức Tài HNO 171
40 68 Trần Vũ Lê Kha HCM 1 - 0 Dương Thế Tuấn HNO 176
41 10 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 4 0 - 1 4 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 98
42 19 Chu Phan Đăng Khoa QDO 4 1 - 0 4 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 104
43 26 Ngô Xuân Phú HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 108
44 80 Nguyễn Huy Hoàng CTH 4 1 - 0 4 Phạm Quang Trí BDU 28
45 29 Đàm Đăng Khoa BDU 4 1 - 0 4 Nông Chí Hào DTH 110
46 31 Lê Đăng Khôi CTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Huy CTH 116
47 41 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 4 1 - 0 4 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 112
48 84 Ngô Triệu Khang HCM 4 0 - 1 4 Lê Anh Tú HNO 52
49 56 Hoàng Thiện Nhân HCM 4 1 - 0 4 Ngô Minh Khôi BTR 132
50 59 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 4 0 - 1 4 Vũ Minh Tiến HCM 174
51 100 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 4 0 - 1 4 Lê Thanh Dương THO 62
52 119 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 4 1 - 0 4 Huỳnh Bảo Long HCM 69
53 133 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 4 1 - 0 4 Nguyễn Đức Huy NTH 71
54 73 Phạm Quốc Đạt HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 182
55 77 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Gia Thịnh THO 180
56 139 Đỗ Đức Minh HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 78
57 30 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 0 - 1 4 Nguyễn Đức Trung QDO 188
58 105 Trần Trí Đức NAN 0 - 1 Vũ Hoàng Anh HCM 34
59 64 Trần Huỳnh Đại HAU 0 - 1 Đặng Quý Phúc HNO 161
60 106 Nguyễn Đức Giang BRV 0 - 1 Nguyễn Bảo Nam QDO 72
61 81 Trần Đại Lộc DTH 1 - 0 Lê Công Quốc Vương BRV 190
62 187 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 0 - 1 Đoàn Hoàng Anh BRV 91
63 95 Trần Đình Bảo HNO 1 - 0 Trương Tấn Quốc TGI 170
64 153 Đỗ Thiện Nhân CTH 0 - 1 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 97
65 147 Trần Quang Minh HCM 3 1 - 0 3 Thái Khôi Nguyên TTH 39
66 158 Nguyễn Thế Phiệt HCM 3 0 - 1 3 Cao Trí Dũng LDO 40
67 45 Phan Trọng Đức HCM 3 0 - 1 3 Phạm Hải Minh DAN 146
68 163 Trần Kiến Phúc HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Thế Sơn THO 48
69 167 Lâm Hạo Quân HAU 3 0 - 1 3 Dương Quang Khôi BDH 82
70 83 Phan Xuân Tùng HAU 3 ½ - ½ 3 Lê Quang Minh BRV 140
71 85 Phùng Nguyên Xuân BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 150
72 103 Đặng Minh Đức QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Khải Nguyên HCM 151
73 111 Lê Thế Hiệp HNO 3 1 - 0 3 Châu Quang Phúc HCM 160
74 117 Nguyễn Khánh Huy HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 173
75 168 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 3 1 - 0 3 Phạm Đàm Minh Huy HCM 118
76 123 Trần Quang Khải LSO 3 0 - 1 3 Ngô Mạnh Toàn HCM 175
77 177 Nguyễn Ngọc Thành BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 129
78 135 Nguyễn Vũ Lam LDO 3 1 - 0 3 Huỳnh Công Minh Triết HCM 186
79 189 Nguyễn Trí Việt HCM 3 0 - 1 Hoàng Minh Dũng NBI 43
80 162 Đặng Tấn Phúc TNI 0 - 1 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 46
81 99 Phạm Anh Duy HCM 0 - 1 Hồ Thái Trí BTH 181
82 107 Đinh Mạnh Hà CBA 1 - 0 Huỳnh Phú Thịnh HCM 178
83 93 Lê Quốc Bảo BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 156
84 137 Đỗ Bảo Long BTH 2 0 - 1 2 Bùi Quang Huy CTH 114
85 155 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 2 1 - 0 2 Vương Trung Kiên BRV 122
86 127 Lưu Gia Khánh BTH 2 1 - 0 2 Đàm Minh Quân BRV 164
87 179 Nguyễn Đức Thịnh BTH 2 0 - 1 2 Phạm Cao Khánh BRV 128
88 184 Trần Minh Trí HCM 2 0 - 1 2 Đinh Quốc Lâm HCM 136
89 172 Nguyễn Nhật Tân BRV 0 - 1 2 Bùi Minh Quốc CTH 169
90 138 Lê Quang Long BRV 1 1 - 0 Nguyễn Phú Hoàng HCM 113
91 120 Đỗ Hoàng Kiên LDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Trí Minh HCM 145
92 88 Đào Việt An HNO 0 0 not paired
93 89 Trịnh Triều An BRV 0 0 not paired
94 121 Lê Trung Kiên BRV 0 0 not paired
95 130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0 0 not paired
96 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0 0 not paired
97 143 Nguyễn Nhật Minh HNO 0 0 not paired
98 159 Thân Thiên Phú BRV 0 0 not paired
99 185 Vũ Đức Trí BRV 1 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 9 Nguyễn Quang Minh (Bo) HCM 8,5 0,0 52,5 8 4 0
2 22 Đầu Khương Duy HNO 8,0 0,0 48,5 8 5 0
3 3 Nguyễn Nam Kiệt HNO 8,0 0,0 47,0 7 4 0
4 2 Nguyễn Mạnh Đức HNO 7,5 0,0 53,5 7 5 0
5 21 Nguyễn Xuân An NBI 7,0 0,0 50,5 7 5 5
6 5 Nguyễn Hoàng Khánh HNO 7,0 0,0 50,5 7 5 6
7 90 Dương Vũ Anh HNO 7,0 0,0 49,5 6 5 0
8 44 Bùi Quang Minh HNO 7,0 0,0 48,5 7 4 0
9 4 Nguyễn Dương Bảo Kha DAN 7,0 0,0 48,0 6 4 0
10 58 Vương Sơn Hải HNO 7,0 0,0 47,0 6 5 0
11 1 Nguyễn Nghĩa Gia Bình HNO 6,5 0,0 49,0 6 5 0
12 141 Mai Duy Minh GDC 6,5 0,0 49,0 6 4 0
13 11 Trần Bảo Minh HCM 6,5 0,0 47,5 6 4 0
14 20 Nguyễn Đức Trí DAN 6,5 0,0 47,0 6 5 0
15 15 Nguyễn Hoàng Bách HNO 6,5 0,0 47,0 5 5 0
16 61 Triệu Gia Huy HNO 6,5 0,0 43,0 6 4 0
17 23 Nguyễn Minh Thành KHO 6,5 0,0 42,5 6 4 0
18 49 Nguyễn Thế Tuấn Anh BRV 6,5 0,0 41,5 6 4 0
94 Nguyễn Thiên Bảo HDU 6,5 0,0 41,5 6 4 0
20 53 Lê Huỳnh Tuấn Khang DTH 6,5 0,0 37,5 6 4 0
21 7 Nguyễn Phúc Nguyên QDO 6,0 0,0 48,5 6 5 0
22 13 Biện Hoàng Gia Phú DON 6,0 0,0 48,5 5 4 0
23 63 Trần Hùng Long QNI 6,0 0,0 48,0 6 5 0
24 17 Hà Minh Tùng QDO 6,0 0,0 48,0 6 4 0
25 35 Đỗ Hoàng Hải HNO 6,0 0,0 47,5 6 4 0
26 18 Hà Bình An HDU 6,0 0,0 45,5 5 4 0
27 25 Trần Thái Anh HNO 6,0 0,0 45,0 5 4 0
28 165 Kiều Hoàng Quân HNO 6,0 0,0 44,5 5 4 0
29 8 Đỗ Đăng Khoa BRV 6,0 0,0 43,0 6 5 0
30 148 Trần Tùng Minh QDO 6,0 0,0 42,5 6 5 0
31 183 Trần Hoàng Phước Trí LDO 6,0 0,0 42,5 6 4 0
32 101 Nguyễn Trọng Thái Dương VCH 6,0 0,0 42,0 5 5 0
33 16 Bùi Đức Trí HPH 6,0 0,0 41,5 6 5 0
34 27 Lê Văn Khoa HPD 6,0 0,0 41,0 5 4 0
35 55 Mai Đức Kiên HNO 6,0 0,0 40,0 6 4 0
36 102 Bùi Minh Đức HNO 6,0 0,0 39,0 5 5 0
37 152 Nguyễn Lê Nguyên HCM 6,0 0,0 38,0 6 5 0
38 126 Nguyễn Phúc Khang BTR 6,0 0,0 37,0 5 5 0
39 36 Trần Dương Toàn Mạnh DTH 6,0 0,0 36,5 6 5 0
40 6 Nguyễn Khắc Bảo An QNI 5,5 0,0 45,5 5 5 0
41 51 Vũ Giang Minh Đức QNI 5,5 0,0 45,5 5 4 0
42 14 Phạm Huy Đức HNO 5,5 0,0 45,0 5 5 0
43 70 Trần Minh Hiếu HNO 5,5 0,0 43,0 4 5 0
44 74 Nguyễn Vương Đăng Minh HNO 5,5 0,0 42,5 5 5 0
45 68 Trần Vũ Lê Kha HCM 5,5 0,0 42,0 5 5 0
46 24 Nguyễn Kiện Toàn DON 5,5 0,0 40,5 5 5 0
47 157 Võ Minh Nhật DAN 5,5 0,0 40,5 5 4 0
48 38 Phạm Hải Nam NBI 5,5 0,0 40,0 5 5 0
142 Nghiêm Ngọc Minh HCM 5,5 0,0 40,0 5 5 0
50 60 Phan Ngọc Long Châu LDO 5,5 0,0 38,0 5 5 0
51 67 Lê Đức Minh Quân THO 5,5 0,0 37,0 5 4 0
52 96 Nguyễn Hải Bình GDC 5,5 0,0 35,5 5 4 0
53 66 Nguyễn Lê Đức Minh HCM 5,5 0,0 34,5 5 5 0
54 154 Huỳnh Hữu Nhân BTR 5,5 0,0 33,5 5 5 0
55 52 Lê Anh Tú HNO 5,0 0,0 44,5 5 5 0
56 65 La Trần Minh Đức QNI 5,0 0,0 44,5 5 4 0
125 Nguyễn Minh Khang HCM 5,0 0,0 44,5 5 4 0
58 76 Đỗ Tiến Quang Minh HCM 5,0 0,0 44,5 4 5 0
59 134 Trương Quang Đăng Khôi HCM 5,0 0,0 44,0 5 5 0
60 119 Nguyễn Thế Gia Hưng DON 5,0 0,0 44,0 5 4 0
149 Lê Công Khánh Nam HCM 5,0 0,0 44,0 5 4 0
62 47 Phạm Đức Toàn HPD 5,0 0,0 44,0 4 4 0
63 57 Bùi Quốc Nghĩa DAN 5,0 0,0 43,5 4 4 0
64 62 Lê Thanh Dương THO 5,0 0,0 42,5 5 5 0
65 98 Lại Nguyễn Mạnh Dũng QNI 5,0 0,0 42,0 5 5 0
66 31 Lê Đăng Khôi CTH 5,0 0,0 42,0 5 4 0
67 77 Nguyễn Tạ Minh Huy HNO 5,0 0,0 41,5 4 4 0
68 75 Hồ Nguyễn Minh Hiếu DTH 5,0 0,0 41,0 5 5 0
69 109 Trần Phú Hải HCM 5,0 0,0 41,0 4 5 0
70 86 Võ Phúc Hiệp HNO 5,0 0,0 40,5 5 5 0
71 56 Hoàng Thiện Nhân HCM 5,0 0,0 40,5 5 4 0
72 41 Nguyễn Vũ Quang Duy HCM 5,0 0,0 40,5 4 4 0
73 37 Nguyễn Quang Minh HCM 5,0 0,0 40,0 5 4 0
74 12 Trần Minh Khang HCM 5,0 0,0 39,5 5 5 0
75 19 Chu Phan Đăng Khoa QDO 5,0 0,0 39,5 5 4 0
76 174 Vũ Minh Tiến HCM 5,0 0,0 39,0 5 5 0
77 139 Đỗ Đức Minh HCM 5,0 0,0 39,0 5 4 0
78 133 Nguyễn Ngọc Duy Khôi BRV 5,0 0,0 38,0 5 4 0
79 144 Nguyễn Tuấn Minh HNO 5,0 0,0 38,0 4 4 0
80 79 Nguyễn Hoàng Khôi HNO 5,0 0,0 37,5 5 4 0
81 42 Trần Quốc Phong PYE 5,0 0,0 37,5 4 5 0
50 Ngô Đức Anh LDO 5,0 0,0 37,5 4 5 0
83 115 Nguyễn Đình Quang Huy NAN 5,0 0,0 36,5 3 5 0
84 182 Nguyễn Vũ Minh Trí BRV 5,0 0,0 36,0 5 5 0
85 26 Ngô Xuân Phú HNO 5,0 0,0 34,5 5 4 0
86 188 Nguyễn Đức Trung QDO 5,0 0,0 32,5 5 5 0
87 80 Nguyễn Huy Hoàng CTH 5,0 0,0 32,5 5 4 0
88 29 Đàm Đăng Khoa BDU 5,0 0,0 32,0 5 4 0
89 171 Lê Đức Tài HNO 4,5 0,0 43,5 4 5 0
90 124 Nguyễn Duy Khang HNO 4,5 0,0 43,0 3 5 0
91 72 Nguyễn Bảo Nam QDO 4,5 0,0 40,5 4 5 0
92 34 Vũ Hoàng Anh HCM 4,5 0,0 40,0 4 5 0
93 176 Dương Thế Tuấn HNO 4,5 0,0 39,5 4 5 0
94 95 Trần Đình Bảo HNO 4,5 0,0 39,5 4 4 0
95 33 Hoàng Lê Minh Quân HCM 4,5 0,0 38,5 4 4 0
96 166 Lâm Anh Quân NTH 4,5 0,0 38,0 4 4 0
97 32 Phạm Gia Khánh HPD 4,5 0,0 37,0 4 5 0
98 81 Trần Đại Lộc DTH 4,5 0,0 37,0 4 4 0
99 161 Đặng Quý Phúc HNO 4,5 0,0 37,0 3 5 0
100 87 Nguyễn Minh Quân HCM 4,5 0,0 36,5 4 4 0
101 54 Nguyễn Hoàng HCM 4,5 0,0 36,0 4 5 0
102 97 Hồ Nguyễn Minh Châu TTH 4,5 0,0 35,0 4 5 0
103 92 Trần Hoàng Bách QNA 4,5 0,0 30,0 4 4 0
104 91 Đoàn Hoàng Anh BRV 4,5 0,0 27,0 4 4 0
105 100 Nguyễn Lý Đông Dương DTH 4,0 0,0 42,5 4 5 0
106 108 Nguyễn Hoàng Phúc Hải TGI 4,0 0,0 41,5 4 5 0
112 Đặng Ngô Gia Hòa BTH 4,0 0,0 41,5 4 5 0
108 69 Huỳnh Bảo Long HCM 4,0 0,0 40,5 4 5 0
109 71 Nguyễn Đức Huy NTH 4,0 0,0 40,0 3 5 0
110 147 Trần Quang Minh HCM 4,0 0,0 39,5 4 4 0
111 150 Nguyễn Hiếu Nghĩa BRV 4,0 0,0 39,5 3 5 0
112 117 Nguyễn Khánh Huy HCM 4,0 0,0 39,0 4 4 0
113 73 Phạm Quốc Đạt HCM 4,0 0,0 38,0 4 4 0
114 116 Nguyễn Hoàng Huy CTH 4,0 0,0 37,5 4 5 0
115 59 Nguyễn Văn Nhật Linh BRV 4,0 0,0 37,5 4 4 0
116 103 Đặng Minh Đức QDO 4,0 0,0 37,0 4 4 0
117 132 Ngô Minh Khôi BTR 4,0 0,0 36,5 3 5 0
118 28 Phạm Quang Trí BDU 4,0 0,0 36,0 4 5 0
104 Lữ Hoàng Khả Đức HAU 4,0 0,0 36,0 4 5 0
180 Nguyễn Gia Thịnh THO 4,0 0,0 36,0 4 5 0
121 110 Nông Chí Hào DTH 4,0 0,0 35,5 4 5 0
122 84 Ngô Triệu Khang HCM 4,0 0,0 35,5 3 4 0
123 146 Phạm Hải Minh DAN 4,0 0,0 34,5 4 5 0
124 10 Nguyễn Đắc Nguyên Dũng TTH 4,0 0,0 34,5 4 4 0
125 78 Nguyễn Nguyên Thịnh HCM 4,0 0,0 34,5 3 5 0
126 82 Dương Quang Khôi BDH 4,0 0,0 34,0 3 5 0
127 135 Nguyễn Vũ Lam LDO 4,0 0,0 33,5 4 4 0
128 175 Ngô Mạnh Toàn HCM 4,0 0,0 33,0 4 5 0
129 111 Lê Thế Hiệp HNO 4,0 0,0 32,0 4 4 0
130 163 Trần Kiến Phúc HCM 4,0 0,0 30,5 4 4 0
131 40 Cao Trí Dũng LDO 4,0 0,0 29,0 4 5 0
132 177 Nguyễn Ngọc Thành BRV 4,0 0,0 28,5 4 4 0
133 168 Nguyễn Ngọc Minh Quân THO 4,0 0,0 25,0 4 4 0
134 105 Trần Trí Đức NAN 3,5 0,0 46,5 3 4 0
135 64 Trần Huỳnh Đại HAU 3,5 0,0 42,0 3 4 0
136 187 Nguyễn Bá Khánh Trình HPD 3,5 0,0 41,0 3 4 0
137 153 Đỗ Thiện Nhân CTH 3,5 0,0 38,5 3 4 0
138 30 Nguyễn Võ Quý Dương KHO 3,5 0,0 37,0 3 4 0
106 Nguyễn Đức Giang BRV 3,5 0,0 37,0 3 4 0
140 107 Đinh Mạnh Hà CBA 3,5 0,0 35,5 3 4 0
141 170 Trương Tấn Quốc TGI 3,5 0,0 33,5 3 5 0
142 46 Vũ Bùi Hoàng Hải QNI 3,5 0,0 33,0 3 5 0
143 43 Hoàng Minh Dũng NBI 3,5 0,0 32,5 3 5 0
144 83 Phan Xuân Tùng HAU 3,5 0,0 31,5 3 4 0
145 190 Lê Công Quốc Vương BRV 3,5 0,0 30,5 2 4 0
146 181 Hồ Thái Trí BTH 3,5 0,0 27,5 3 4 0
147 140 Lê Quang Minh BRV 3,5 0,0 26,5 2 5 0
148 151 Nguyễn Khải Nguyên HCM 3,0 0,0 40,0 3 5 0
149 39 Thái Khôi Nguyên TTH 3,0 0,0 37,5 3 4 0
150 186 Huỳnh Công Minh Triết HCM 3,0 0,0 36,0 3 5 0
151 189 Nguyễn Trí Việt HCM 3,0 0,0 35,5 2 4 0
152 156 Nguyễn Phạm Minh Nhật DON 3,0 0,0 35,0 3 5 0
153 167 Lâm Hạo Quân HAU 3,0 0,0 35,0 3 4 0
154 85 Phùng Nguyên Xuân BRV 3,0 0,0 34,5 3 4 0
155 160 Châu Quang Phúc HCM 3,0 0,0 33,5 3 5 0
156 45 Phan Trọng Đức HCM 3,0 0,0 33,5 3 4 0
157 155 Nguyễn Võ Minh Nhân TNI 3,0 0,0 33,5 2 4 0
158 Nguyễn Thế Phiệt HCM 3,0 0,0 33,5 2 4 0
159 48 Nguyễn Thế Sơn THO 3,0 0,0 32,5 3 5 0
173 Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến HCM 3,0 0,0 32,5 3 5 0
161 129 Nguyễn Lê Đăng Khoa BDH 3,0 0,0 32,0 3 4 0
162 123 Trần Quang Khải LSO 3,0 0,0 31,0 3 4 0
163 118 Phạm Đàm Minh Huy HCM 3,0 0,0 30,5 3 5 0
164 136 Đinh Quốc Lâm HCM 3,0 0,0 29,5 3 4 0
165 128 Phạm Cao Khánh BRV 3,0 0,0 28,0 2 5 0
166 169 Bùi Minh Quốc CTH 3,0 0,0 28,0 2 4 0
167 114 Bùi Quang Huy CTH 3,0 0,0 27,5 3 5 0
168 127 Lưu Gia Khánh BTH 3,0 0,0 26,0 2 4 0
169 162 Đặng Tấn Phúc TNI 2,5 0,0 32,5 2 4 0
170 99 Phạm Anh Duy HCM 2,5 0,0 31,5 2 4 0
171 178 Huỳnh Phú Thịnh HCM 2,5 0,0 24,5 2 4 0
172 122 Vương Trung Kiên BRV 2,0 0,0 36,5 2 5 0
173 164 Đàm Minh Quân BRV 2,0 0,0 32,0 2 5 0
174 137 Đỗ Bảo Long BTH 2,0 0,0 31,5 2 4 0
138 Lê Quang Long BRV 2,0 0,0 31,5 2 4 0
176 145 Nguyễn Trí Minh HCM 2,0 0,0 31,0 2 4 0
177 179 Nguyễn Đức Thịnh BTH 2,0 0,0 28,0 0 4 0
178 184 Trần Minh Trí HCM 2,0 0,0 27,0 2 4 0
179 93 Lê Quốc Bảo BTR 2,0 0,0 27,0 1 4 0
180 113 Nguyễn Phú Hoàng HCM 1,5 0,0 25,5 1 4 0
181 172 Nguyễn Nhật Tân BRV 1,5 0,0 24,5 1 4 0
182 185 Vũ Đức Trí BRV 1,0 0,0 29,5 0 1 0
183 120 Đỗ Hoàng Kiên LDO 1,0 0,0 26,5 1 4 0
184 121 Lê Trung Kiên BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
159 Thân Thiên Phú BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0
186 131 Cái Hoàng Minh Khôi BRV 0,0 0,0 34,0 0 0 0
187 130 Nguyễn Quang Anh Khoa BRV 0,0 0,0 29,5 0 2 0
188 88 Đào Việt An HNO 0,0 0,0 26,0 0 2 0
189 143 Nguyễn Nhật Minh HNO 0,0 0,0 25,5 0 2 0
190 89 Trịnh Triều An BRV 0,0 0,0 25,5 0 1 0