GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 7

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-07-24
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 15'+10"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 7

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ NHANH - NAM LỨA TUỔI 7

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 QDO Trịnh Hữu Hùng 0 2445 0
2 HAU Chu An Khôi 0 2444 0
3 BGI Phạm Hải An 0 2443 0
4 HNO Nguyễn Hải Long 0 2442 0
5 HNO Trần Việt Tùng 0 2441 0
6 HPD Phạm Trung Nghĩa 0 2440 0
7 TNG Hoàng Anh Kiệt 0 2439 0
8 HNO Nguyễn Hoàng Minh 0 2438 0
9 HCM Đặng Đức Lâm 0 2437 0
10 TNG Lý Minh Huy 0 2436 0
11 TNG Tống Nguyễn Gia Hưng 0 2435 0
12 GDC Nguyễn Thế Phong 0 2434 0
13 HCM Lê Nhật Minh 0 2433 0
14 QDO Nguyễn Đức Quang 0 2432 0
15 HCM Nguyễn Đức Tài 0 2431 0
16 HNO Phạm Thành Nam 0 2430 0
17 PYE Võ Minh Sang 0 2429 0
18 HNO Nguyễn Đức Thịnh 0 2428 0
19 QDO Bùi Quang Bảo 0 2427 0
20 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 2426 0
21 BRV Ngô Minh Khang 0 2425 0
22 HNO Đinh Phúc Lâm 0 2424 0
23 THO Nguyễn Thế Hải 0 2423 0
24 HPD Phạm Tùng Quân 0 2422 0
25 DTH Hồ Nguyễn Phúc Khang 0 2421 0
26 QDO Bùi Quang Ngọc 0 2420 0
27 HNO Phí Lê Thành An 0 2419 0
28 HAU Phạm Hoàng Khang 0 2418 0
29 LDO Võ Quang Nam 0 2417 0
30 NAN Lê Danh Tùng 0 2416 0
31 DTH Huỳnh Trấn Nam 0 2415 0
32 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 2414 0
33 DTH Trần Tấn Phú 0 2413 0
34 THO Nguyễn Thế Dương 0 2412 0
35 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 2411 0
36 HCM Nguyễn Quốc Anh 0 2410 0
37 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 2409 0
38 HCM Phạm Duy Anh 0 2408 0
39 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 2407 0
40 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 2406 0
41 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 2405 0
42 NBI Ngô Quốc Công 0 2404 0
43 QDO Nguyễn Phú Danh 0 2403 0
44 HCM Hồ Quốc Duy 0 2402 0
45 HCM Trần Đức Duy 0 2401 0
46 TNI Dương Triều Giang 0 2400 0
47 HCM Phan Thiên Hải 0 2399 0
48 HNO Lê Thế Hiển 0 2398 0
49 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 2397 0
50 BRV Bùi Quang Huy 0 2396 0
51 HCM Phạm Hải Minh Huy 0 2395 0
52 KTL Tô Gia Huy 0 2394 0
53 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 2393 0
54 BRV Trần Chí Kiên 0 2392 0
55 BRV Võ Khang Tuấn Kiệt 0 2391 0
56 GDC Nguyên Minh Khôi 0 2390 0
57 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 2389 0
58 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 2388 0
59 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 2387 0
60 BDU Trịnh Hoàng Long 0 2386 0
61 HCM Dương Hoàng Nhật Minh 0 2385 0
62 GDC Phạm Đức Minh 0 2384 0
63 BRV Trần Tuấn Minh 0 2383 0
64 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 2382 0
65 TNI Vũ Hoàng Nam 0 2381 0
66 TGI Ngô Phương Nghi 0 2380 0
67 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 2379 0
68 HCM Hoàng Trung Phong 0 2378 0
69 QDO Nguyễn Lâm Phong 0 2377 0
70 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 2376 0
71 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 2375 0
72 HNO Lý Đại Quang 0 2374 0
73 HCM Đỗ Tấn Sang 0 2373 0
74 QDO Trương Minh Sang 0 2372 0
75 BTR Nguyễn Đăng Trung 0 2371 0
76 DTH Đặng Nguyễn Tiến Vinh 0 2370 0
77 HCM Lê Quang Vinh 0 2369 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 QDO Trịnh Hữu Hùng 0 2445 0
2 HAU Chu An Khôi 0 2444 0
3 BGI Phạm Hải An 0 2443 0
4 HNO Nguyễn Hải Long 0 2442 0
5 HNO Trần Việt Tùng 0 2441 0
6 HPD Phạm Trung Nghĩa 0 2440 0
7 TNG Hoàng Anh Kiệt 0 2439 0
8 HNO Nguyễn Hoàng Minh 0 2438 0
9 HCM Đặng Đức Lâm 0 2437 0
10 TNG Lý Minh Huy 0 2436 0
11 TNG Tống Nguyễn Gia Hưng 0 2435 0
12 GDC Nguyễn Thế Phong 0 2434 0
13 HCM Lê Nhật Minh 0 2433 0
14 QDO Nguyễn Đức Quang 0 2432 0
15 HCM Nguyễn Đức Tài 0 2431 0
16 HNO Phạm Thành Nam 0 2430 0
17 PYE Võ Minh Sang 0 2429 0
18 HNO Nguyễn Đức Thịnh 0 2428 0
19 QDO Bùi Quang Bảo 0 2427 0
20 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 2426 0
21 BRV Ngô Minh Khang 0 2425 0
22 HNO Đinh Phúc Lâm 0 2424 0
23 THO Nguyễn Thế Hải 0 2423 0
24 HPD Phạm Tùng Quân 0 2422 0
25 DTH Hồ Nguyễn Phúc Khang 0 2421 0
26 QDO Bùi Quang Ngọc 0 2420 0
27 HNO Phí Lê Thành An 0 2419 0
28 HAU Phạm Hoàng Khang 0 2418 0
29 LDO Võ Quang Nam 0 2417 0
30 NAN Lê Danh Tùng 0 2416 0
31 DTH Huỳnh Trấn Nam 0 2415 0
32 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 2414 0
33 DTH Trần Tấn Phú 0 2413 0
34 THO Nguyễn Thế Dương 0 2412 0
35 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 2411 0
36 HCM Nguyễn Quốc Anh 0 2410 0
37 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 2409 0
38 HCM Phạm Duy Anh 0 2408 0
39 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 2407 0
40 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 2406 0
41 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 2405 0
42 NBI Ngô Quốc Công 0 2404 0
43 QDO Nguyễn Phú Danh 0 2403 0
44 HCM Hồ Quốc Duy 0 2402 0
45 HCM Trần Đức Duy 0 2401 0
46 TNI Dương Triều Giang 0 2400 0
47 HCM Phan Thiên Hải 0 2399 0
48 HNO Lê Thế Hiển 0 2398 0
49 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 2397 0
50 BRV Bùi Quang Huy 0 2396 0
51 HCM Phạm Hải Minh Huy 0 2395 0
52 KTL Tô Gia Huy 0 2394 0
53 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 2393 0
54 BRV Trần Chí Kiên 0 2392 0
55 BRV Võ Khang Tuấn Kiệt 0 2391 0
56 GDC Nguyên Minh Khôi 0 2390 0
57 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 2389 0
58 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 2388 0
59 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 2387 0
60 BDU Trịnh Hoàng Long 0 2386 0
61 HCM Dương Hoàng Nhật Minh 0 2385 0
62 GDC Phạm Đức Minh 0 2384 0
63 BRV Trần Tuấn Minh 0 2383 0
64 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 2382 0
65 TNI Vũ Hoàng Nam 0 2381 0
66 TGI Ngô Phương Nghi 0 2380 0
67 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 2379 0
68 HCM Hoàng Trung Phong 0 2378 0
69 QDO Nguyễn Lâm Phong 0 2377 0
70 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 2376 0
71 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 2375 0
72 HNO Lý Đại Quang 0 2374 0
73 HCM Đỗ Tấn Sang 0 2373 0
74 QDO Trương Minh Sang 0 2372 0
75 BTR Nguyễn Đăng Trung 0 2371 0
76 DTH Đặng Nguyễn Tiến Vinh 0 2370 0
77 HCM Lê Quang Vinh 0 2369 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Trịnh Hữu Hùng QDO
2 Chu An Khôi HAU
3 Phạm Hải An BGI
4 Nguyễn Hải Long HNO
5 Trần Việt Tùng HNO
6 Phạm Trung Nghĩa HPD
7 Hoàng Anh Kiệt TNG
8 Nguyễn Hoàng Minh HNO
9 Đặng Đức Lâm HCM
10 Lý Minh Huy TNG
11 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG
12 Nguyễn Thế Phong GDC
13 Lê Nhật Minh HCM
14 Nguyễn Đức Quang QDO
15 Nguyễn Đức Tài HCM
16 Phạm Thành Nam HNO
17 Võ Minh Sang PYE
18 Nguyễn Đức Thịnh HNO
19 Bùi Quang Bảo QDO
20 Lê Minh Hoàng Chính DAN
21 Ngô Minh Khang BRV
22 Đinh Phúc Lâm HNO
23 Nguyễn Thế Hải THO
24 Phạm Tùng Quân HPD
25 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH
26 Bùi Quang Ngọc QDO
27 Phí Lê Thành An HNO
28 Phạm Hoàng Khang HAU
29 Võ Quang Nam LDO
30 Lê Danh Tùng NAN
31 Huỳnh Trấn Nam DTH
32 Vũ Hoàng Phúc BGI
33 Trần Tấn Phú DTH
34 Nguyễn Thế Dương THO
35 Huỳnh Tấn Đạt HAU
36 Nguyễn Quốc Anh HCM
37 Nguyễn Trần Đức Anh HNO
38 Phạm Duy Anh HCM
39 Nguyễn Kỳ Bách CTH
40 Nguyễn Duy Bảo TNT
41 Nguyễn Quốc Bảo DAN
42 Ngô Quốc Công NBI
43 Nguyễn Phú Danh QDO
44 Hồ Quốc Duy HCM
45 Trần Đức Duy HCM
46 Dương Triều Giang TNI
47 Phan Thiên Hải HCM
48 Lê Thế Hiển HNO
49 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV
50 Bùi Quang Huy BRV
51 Phạm Hải Minh Huy HCM
52 Tô Gia Huy KTL
53 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM
54 Trần Chí Kiên BRV
55 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV
56 Nguyên Minh Khôi GDC
57 Trịnh Nguyên Lãm KHO
58 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA
59 Ngô Nhất Minh Long KHO
60 Trịnh Hoàng Long BDU
61 Dương Hoàng Nhật Minh HCM
62 Phạm Đức Minh GDC
63 Trần Tuấn Minh BRV
64 Lê Trương Nhất Nam HCM
65 Vũ Hoàng Nam TNI
66 Ngô Phương Nghi TGI
67 Nguyễn Lê Nguyên GDC
68 Hoàng Trung Phong HCM
69 Nguyễn Lâm Phong QDO
70 Nguyễn Đình An Phú BRV
71 Nguyễn Xuân Phúc BRV
72 Lý Đại Quang HNO
73 Đỗ Tấn Sang HCM
74 Trương Minh Sang QDO
75 Nguyễn Đăng Trung BTR
76 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH
77 Lê Quang Vinh HCM

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Kỳ Bách CTH 39
2 40 Nguyễn Duy Bảo TNT 0 0 - 1 0 Chu An Khôi HAU 2
3 3 Phạm Hải An BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Quốc Bảo DAN 41
4 42 Ngô Quốc Công NBI 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hải Long HNO 4
5 5 Trần Việt Tùng HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Phú Danh QDO 43
6 44 Hồ Quốc Duy HCM 0 0 - 1 0 Phạm Trung Nghĩa HPD 6
7 7 Hoàng Anh Kiệt TNG 0 1 - 0 0 Trần Đức Duy HCM 45
8 46 Dương Triều Giang TNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Minh HNO 8
9 9 Đặng Đức Lâm HCM 0 1 - 0 0 Phan Thiên Hải HCM 47
10 48 Lê Thế Hiển HNO 0 0 - 1 0 Lý Minh Huy TNG 10
11 11 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 49
12 50 Bùi Quang Huy BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Thế Phong GDC 12
13 13 Lê Nhật Minh HCM 0 1 - 0 0 Phạm Hải Minh Huy HCM 51
14 52 Tô Gia Huy KTL 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Quang QDO 14
15 15 Nguyễn Đức Tài HCM 0 1 - 0 0 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 53
16 54 Trần Chí Kiên BRV 0 0 - 1 0 Phạm Thành Nam HNO 16
17 17 Võ Minh Sang PYE 0 1 - 0 0 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 55
18 56 Nguyên Minh Khôi GDC 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Thịnh HNO 18
19 19 Bùi Quang Bảo QDO 0 ½ - ½ 0 Trịnh Nguyên Lãm KHO 57
20 58 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 0 1 - 0 0 Lê Minh Hoàng Chính DAN 20
21 21 Ngô Minh Khang BRV 0 1 - 0 0 Ngô Nhất Minh Long KHO 59
22 60 Trịnh Hoàng Long BDU 0 0 - 1 0 Đinh Phúc Lâm HNO 22
23 23 Nguyễn Thế Hải THO 0 1 - 0 0 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 61
24 62 Phạm Đức Minh GDC 0 1 - 0 0 Phạm Tùng Quân HPD 24
25 25 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 0 0 - 1 0 Trần Tuấn Minh BRV 63
26 64 Lê Trương Nhất Nam HCM 0 0 - 1 0 Bùi Quang Ngọc QDO 26
27 27 Phí Lê Thành An HNO 0 1 - 0 0 Vũ Hoàng Nam TNI 65
28 66 Ngô Phương Nghi TGI 0 0 - 1 0 Phạm Hoàng Khang HAU 28
29 29 Võ Quang Nam LDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Nguyên GDC 67
30 68 Hoàng Trung Phong HCM 0 1 - 0 0 Lê Danh Tùng NAN 30
31 31 Huỳnh Trấn Nam DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Lâm Phong QDO 69
32 70 Nguyễn Đình An Phú BRV 0 0 - 1 0 Vũ Hoàng Phúc BGI 32
33 33 Trần Tấn Phú DTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Xuân Phúc BRV 71
34 72 Lý Đại Quang HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Thế Dương THO 34
35 35 Huỳnh Tấn Đạt HAU 0 0 - 1 0 Đỗ Tấn Sang HCM 73
36 74 Trương Minh Sang QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Quốc Anh HCM 36
37 37 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Đăng Trung BTR 75
38 76 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 0 1 - 0 0 Phạm Duy Anh HCM 38
39 77 Lê Quang Vinh HCM 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 26 Bùi Quang Ngọc QDO 1 0 - 1 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 1
2 2 Chu An Khôi HAU 1 1 - 0 1 Phí Lê Thành An HNO 27
3 28 Phạm Hoàng Khang HAU 1 0 - 1 1 Phạm Hải An BGI 3
4 6 Phạm Trung Nghĩa HPD 1 1 - 0 1 Huỳnh Trấn Nam DTH 31
5 32 Vũ Hoàng Phúc BGI 1 0 - 1 1 Hoàng Anh Kiệt TNG 7
6 8 Nguyễn Hoàng Minh HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 37
7 36 Nguyễn Quốc Anh HCM 1 0 - 1 1 Đặng Đức Lâm HCM 9
8 10 Lý Minh Huy TNG 1 1 - 0 1 Nguyên Minh Khôi GDC 56
9 43 Nguyễn Phú Danh QDO 1 0 - 1 1 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 11
10 12 Nguyễn Thế Phong GDC 1 1 - 0 1 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 58
11 63 Trần Tuấn Minh BRV 1 0 - 1 1 Lê Nhật Minh HCM 13
12 14 Nguyễn Đức Quang QDO 1 0 - 1 1 Phạm Đức Minh GDC 62
13 67 Nguyễn Lê Nguyên GDC 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Tài HCM 15
14 16 Phạm Thành Nam HNO 1 ½ - ½ 1 Hoàng Trung Phong HCM 68
15 71 Nguyễn Xuân Phúc BRV 1 1 - 0 1 Võ Minh Sang PYE 17
16 73 Đỗ Tấn Sang HCM 1 1 - 0 1 Ngô Minh Khang BRV 21
17 22 Đinh Phúc Lâm HNO 1 1 - 0 1 Lý Đại Quang HNO 72
18 77 Lê Quang Vinh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Hải THO 23
19 4 Nguyễn Hải Long HNO ½ 1 - 0 1 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 76
20 57 Trịnh Nguyên Lãm KHO ½ 0 - 1 ½ Ngô Quốc Công NBI 42
21 18 Nguyễn Đức Thịnh HNO 0 1 - 0 ½ Bùi Quang Bảo QDO 19
22 49 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 0 0 - 1 0 Trần Việt Tùng HNO 5
23 20 Lê Minh Hoàng Chính DAN 0 0 - 1 0 Lê Thế Hiển HNO 48
24 24 Phạm Tùng Quân HPD 0 ½ - ½ 0 Bùi Quang Huy BRV 50
25 51 Phạm Hải Minh Huy HCM 0 1 - 0 0 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 25
26 53 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 0 1 - 0 0 Võ Quang Nam LDO 29
27 30 Lê Danh Tùng NAN 0 1 - 0 0 Tô Gia Huy KTL 52
28 55 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 0 1 - 0 0 Trần Tấn Phú DTH 33
29 34 Nguyễn Thế Dương THO 0 1 - 0 0 Trần Chí Kiên BRV 54
30 59 Ngô Nhất Minh Long KHO 0 0 - 1 0 Huỳnh Tấn Đạt HAU 35
31 38 Phạm Duy Anh HCM 0 0 - 1 0 Trịnh Hoàng Long BDU 60
32 39 Nguyễn Kỳ Bách CTH 0 0 - 1 0 Lê Trương Nhất Nam HCM 64
33 61 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Duy Bảo TNT 40
34 41 Nguyễn Quốc Bảo DAN 0 1 - 0 0 Ngô Phương Nghi TGI 66
35 65 Vũ Hoàng Nam TNI 0 0 - 1 0 Hồ Quốc Duy HCM 44
36 45 Trần Đức Duy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình An Phú BRV 70
37 69 Nguyễn Lâm Phong QDO 0 1 - 0 0 Dương Triều Giang TNI 46
38 47 Phan Thiên Hải HCM 0 0 - 1 0 Trương Minh Sang QDO 74
39 75 Nguyễn Đăng Trung BTR 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Thế Phong GDC 12
2 11 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 2 1 - 0 2 Chu An Khôi HAU 2
3 3 Phạm Hải An BGI 2 0 - 1 2 Đinh Phúc Lâm HNO 22
4 13 Lê Nhật Minh HCM 2 1 - 0 2 Phạm Trung Nghĩa HPD 6
5 7 Hoàng Anh Kiệt TNG 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Nguyên GDC 67
6 23 Nguyễn Thế Hải THO 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Minh HNO 8
7 9 Đặng Đức Lâm HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Phúc BRV 71
8 62 Phạm Đức Minh GDC 2 0 - 1 2 Lý Minh Huy TNG 10
9 42 Ngô Quốc Công NBI 1 - 0 2 Đỗ Tấn Sang HCM 73
10 68 Hoàng Trung Phong HCM 0 - 1 Nguyễn Hải Long HNO 4
11 5 Trần Việt Tùng HNO 1 0 - 1 Phạm Thành Nam HNO 16
12 44 Hồ Quốc Duy HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Quang QDO 14
13 15 Nguyễn Đức Tài HCM 1 1 - 0 1 Trần Đức Duy HCM 45
14 17 Võ Minh Sang PYE 1 0 - 1 1 Phạm Hải Minh Huy HCM 51
15 48 Lê Thế Hiển HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Thịnh HNO 18
16 21 Ngô Minh Khang BRV 1 1 - 0 1 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 53
17 56 Nguyên Minh Khôi GDC 1 1 - 0 1 Bùi Quang Ngọc QDO 26
18 27 Phí Lê Thành An HNO 1 1 - 0 1 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 55
19 58 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 1 1 - 0 1 Phạm Hoàng Khang HAU 28
20 60 Trịnh Hoàng Long BDU 1 0 - 1 1 Lê Danh Tùng NAN 30
21 31 Huỳnh Trấn Nam DTH 1 1 - 0 1 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 61
22 64 Lê Trương Nhất Nam HCM 1 ½ - ½ 1 Vũ Hoàng Phúc BGI 32
23 74 Trương Minh Sang QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Thế Dương THO 34
24 35 Huỳnh Tấn Đạt HAU 1 1 - 0 1 Trần Tuấn Minh BRV 63
25 72 Lý Đại Quang HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Quốc Anh HCM 36
26 37 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 1 1 - 0 1 Lê Quang Vinh HCM 77
27 75 Nguyễn Đăng Trung BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Quốc Bảo DAN 41
28 76 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Phú Danh QDO 43
29 19 Bùi Quang Bảo QDO ½ 1 - 0 1 Nguyễn Lâm Phong QDO 69
30 50 Bùi Quang Huy BRV ½ 0 - 1 ½ Trịnh Nguyên Lãm KHO 57
31 25 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 0 1 - 0 ½ Phạm Tùng Quân HPD 24
32 52 Tô Gia Huy KTL 0 0 - 1 0 Lê Minh Hoàng Chính DAN 20
33 29 Võ Quang Nam LDO 0 0 - 1 0 Phan Thiên Hải HCM 47
34 33 Trần Tấn Phú DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 49
35 54 Trần Chí Kiên BRV 0 ½ - ½ 0 Phạm Duy Anh HCM 38
36 66 Ngô Phương Nghi TGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Kỳ Bách CTH 39
37 40 Nguyễn Duy Bảo TNT 0 0 - 1 0 Ngô Nhất Minh Long KHO 59
38 46 Dương Triều Giang TNI 0 1 - 0 0 Vũ Hoàng Nam TNI 65
39 70 Nguyễn Đình An Phú BRV 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Nguyễn Thế Phong GDC 3 1 - 0 3 Hoàng Anh Kiệt TNG 7
2 8 Nguyễn Hoàng Minh HNO 3 0 - 1 3 Lê Nhật Minh HCM 13
3 10 Lý Minh Huy TNG 3 1 - 0 3 Đinh Phúc Lâm HNO 22
4 71 Nguyễn Xuân Phúc BRV 3 0 - 1 3 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 11
5 16 Phạm Thành Nam HNO 0 - 1 Ngô Quốc Công NBI 42
6 4 Nguyễn Hải Long HNO 1 - 0 2 Trịnh Hữu Hùng QDO 1
7 2 Chu An Khôi HAU 2 1 - 0 2 Hồ Quốc Duy HCM 44
8 48 Lê Thế Hiển HNO 2 0 - 1 2 Phạm Hải An BGI 3
9 6 Phạm Trung Nghĩa HPD 2 1 - 0 2 Nguyên Minh Khôi GDC 56
10 41 Nguyễn Quốc Bảo DAN 2 0 - 1 2 Đặng Đức Lâm HCM 9
11 51 Phạm Hải Minh Huy HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Tài HCM 15
12 58 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 2 0 - 1 2 Ngô Minh Khang BRV 21
13 62 Phạm Đức Minh GDC 2 1 - 0 2 Nguyễn Thế Hải THO 23
14 67 Nguyễn Lê Nguyên GDC 2 ½ - ½ 2 Phí Lê Thành An HNO 27
15 30 Lê Danh Tùng NAN 2 0 - 1 2 Lý Đại Quang HNO 72
16 73 Đỗ Tấn Sang HCM 2 0 - 1 2 Huỳnh Trấn Nam DTH 31
17 74 Trương Minh Sang QDO 2 1 - 0 2 Huỳnh Tấn Đạt HAU 35
18 76 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 37
19 32 Vũ Hoàng Phúc BGI 0 - 1 Bùi Quang Bảo QDO 19
20 57 Trịnh Nguyên Lãm KHO 1 - 0 Lê Trương Nhất Nam HCM 64
21 14 Nguyễn Đức Quang QDO 1 ½ - ½ Hoàng Trung Phong HCM 68
22 47 Phan Thiên Hải HCM 1 0 - 1 1 Trần Việt Tùng HNO 5
23 53 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 1 0 - 1 1 Võ Minh Sang PYE 17
24 18 Nguyễn Đức Thịnh HNO 1 1 - 0 1 Dương Triều Giang TNI 46
25 20 Lê Minh Hoàng Chính DAN 1 1 - 0 1 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 55
26 59 Ngô Nhất Minh Long KHO 1 0 - 1 1 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 25
27 26 Bùi Quang Ngọc QDO 1 0 - 1 1 Trịnh Hoàng Long BDU 60
28 28 Phạm Hoàng Khang HAU 1 1 - 0 1 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 61
29 69 Nguyễn Lâm Phong QDO 1 1 - 0 1 Trần Tấn Phú DTH 33
30 34 Nguyễn Thế Dương THO 1 0 - 1 1 Ngô Phương Nghi TGI 66
31 36 Nguyễn Quốc Anh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Đình An Phú BRV 70
32 43 Nguyễn Phú Danh QDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Đăng Trung BTR 75
33 45 Trần Đức Duy HCM 1 1 - 0 1 Lê Quang Vinh HCM 77
34 63 Trần Tuấn Minh BRV 1 1 - 0 ½ Bùi Quang Huy BRV 50
35 24 Phạm Tùng Quân HPD ½ 1 - 0 ½ Trần Chí Kiên BRV 54
36 38 Phạm Duy Anh HCM ½ 0 - 1 0 Võ Quang Nam LDO 29
37 39 Nguyễn Kỳ Bách CTH 0 1 - 0 0 Tô Gia Huy KTL 52
38 49 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Duy Bảo TNT 40
39 65 Vũ Hoàng Nam TNI 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Lê Nhật Minh HCM 4 ½ - ½ 4 Lý Minh Huy TNG 10
2 11 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 4 1 - 0 4 Nguyễn Thế Phong GDC 12
3 3 Phạm Hải An BGI 3 1 - 0 Nguyễn Hải Long HNO 4
4 42 Ngô Quốc Công NBI 1 - 0 3 Chu An Khôi HAU 2
5 22 Đinh Phúc Lâm HNO 3 1 - 0 3 Phạm Trung Nghĩa HPD 6
6 7 Hoàng Anh Kiệt TNG 3 1 - 0 3 Huỳnh Trấn Nam DTH 31
7 72 Lý Đại Quang HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Minh HNO 8
8 9 Đặng Đức Lâm HCM 3 1 - 0 3 Phạm Đức Minh GDC 62
9 15 Nguyễn Đức Tài HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Phúc BRV 71
10 21 Ngô Minh Khang BRV 3 ½ - ½ 3 Trương Minh Sang QDO 74
11 37 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 3 1 - 0 Phạm Thành Nam HNO 16
12 19 Bùi Quang Bảo QDO 0 - 1 Nguyễn Lê Nguyên GDC 67
13 27 Phí Lê Thành An HNO 1 - 0 Trịnh Nguyên Lãm KHO 57
14 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 2 1 - 0 2 Trần Đức Duy HCM 45
15 5 Trần Việt Tùng HNO 2 1 - 0 2 Lê Thế Hiển HNO 48
16 17 Võ Minh Sang PYE 2 0 - 1 2 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 58
17 44 Hồ Quốc Duy HCM 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đức Thịnh HNO 18
18 51 Phạm Hải Minh Huy HCM 2 1 - 0 2 Lê Minh Hoàng Chính DAN 20
19 23 Nguyễn Thế Hải THO 2 1 - 0 2 Trần Tuấn Minh BRV 63
20 25 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Lâm Phong QDO 69
21 56 Nguyên Minh Khôi GDC 2 1 - 0 2 Phạm Hoàng Khang HAU 28
22 66 Ngô Phương Nghi TGI 2 0 - 1 2 Lê Danh Tùng NAN 30
23 35 Huỳnh Tấn Đạt HAU 2 1 - 0 2 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 76
24 60 Trịnh Hoàng Long BDU 2 1 - 0 2 Nguyễn Quốc Anh HCM 36
25 68 Hoàng Trung Phong HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Quốc Bảo DAN 41
26 73 Đỗ Tấn Sang HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Phú Danh QDO 43
27 32 Vũ Hoàng Phúc BGI 0 - 1 Nguyễn Đức Quang QDO 14
28 64 Lê Trương Nhất Nam HCM 0 - 1 Phạm Tùng Quân HPD 24
29 55 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 1 0 - 1 1 Bùi Quang Ngọc QDO 26
30 29 Võ Quang Nam LDO 1 0 - 1 1 Ngô Nhất Minh Long KHO 59
31 33 Trần Tấn Phú DTH 1 1 - 0 1 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 53
32 61 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Thế Dương THO 34
33 65 Vũ Hoàng Nam TNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Kỳ Bách CTH 39
34 70 Nguyễn Đình An Phú BRV 1 0 - 1 1 Dương Triều Giang TNI 46
35 75 Nguyễn Đăng Trung BTR 1 0 - 1 1 Phan Thiên Hải HCM 47
36 77 Lê Quang Vinh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 49
37 50 Bùi Quang Huy BRV ½ 0 - 1 ½ Phạm Duy Anh HCM 38
38 54 Trần Chí Kiên BRV ½ 1 - 0 0 Nguyễn Duy Bảo TNT 40
39 52 Tô Gia Huy KTL 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Lý Minh Huy TNG 1 - 0 5 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 11
2 42 Ngô Quốc Công NBI 0 - 1 Lê Nhật Minh HCM 13
3 12 Nguyễn Thế Phong GDC 4 1 - 0 4 Phạm Hải An BGI 3
4 22 Đinh Phúc Lâm HNO 4 0 - 1 4 Hoàng Anh Kiệt TNG 7
5 8 Nguyễn Hoàng Minh HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Tài HCM 15
6 37 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 4 0 - 1 4 Đặng Đức Lâm HCM 9
7 4 Nguyễn Hải Long HNO 1 - 0 Phí Lê Thành An HNO 27
8 67 Nguyễn Lê Nguyên GDC 0 - 1 Ngô Minh Khang BRV 21
9 74 Trương Minh Sang QDO 0 - 1 3 Trần Việt Tùng HNO 5
10 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 3 1 - 0 3 Phạm Hải Minh Huy HCM 51
11 2 Chu An Khôi HAU 3 1 - 0 3 Nguyên Minh Khôi GDC 56
12 6 Phạm Trung Nghĩa HPD 3 0 - 1 3 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 58
13 60 Trịnh Hoàng Long BDU 3 0 - 1 3 Nguyễn Thế Hải THO 23
14 62 Phạm Đức Minh GDC 3 1 - 0 3 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 25
15 30 Lê Danh Tùng NAN 3 1 - 0 3 Đỗ Tấn Sang HCM 73
16 31 Huỳnh Trấn Nam DTH 3 0 - 1 3 Hoàng Trung Phong HCM 68
17 71 Nguyễn Xuân Phúc BRV 3 0 - 1 3 Huỳnh Tấn Đạt HAU 35
18 18 Nguyễn Đức Thịnh HNO 1 - 0 3 Lý Đại Quang HNO 72
19 14 Nguyễn Đức Quang QDO 1 - 0 Trịnh Nguyên Lãm KHO 57
20 16 Phạm Thành Nam HNO 1 - 0 Hồ Quốc Duy HCM 44
21 24 Phạm Tùng Quân HPD 0 - 1 Bùi Quang Bảo QDO 19
22 46 Dương Triều Giang TNI 2 1 - 0 2 Võ Minh Sang PYE 17
23 20 Lê Minh Hoàng Chính DAN 2 1 - 0 2 Phan Thiên Hải HCM 47
24 26 Bùi Quang Ngọc QDO 2 0 - 1 2 Lê Thế Hiển HNO 48
25 28 Phạm Hoàng Khang HAU 2 0 - 1 2 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 49
26 59 Ngô Nhất Minh Long KHO 2 0 - 1 2 Trần Tấn Phú DTH 33
27 34 Nguyễn Thế Dương THO 2 0 - 1 2 Trần Tuấn Minh BRV 63
28 36 Nguyễn Quốc Anh HCM 2 0 - 1 2 Vũ Hoàng Nam TNI 65
29 41 Nguyễn Quốc Bảo DAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Lâm Phong QDO 69
30 43 Nguyễn Phú Danh QDO 2 0 - 1 2 Ngô Phương Nghi TGI 66
31 45 Trần Đức Duy HCM 2 1 - 0 2 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 76
32 54 Trần Chí Kiên BRV 0 - 1 Vũ Hoàng Phúc BGI 32
33 38 Phạm Duy Anh HCM 1 - 0 Lê Trương Nhất Nam HCM 64
34 55 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 1 0 - 1 1 Võ Quang Nam LDO 29
35 39 Nguyễn Kỳ Bách CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Đình An Phú BRV 70
36 52 Tô Gia Huy KTL 1 0 - 1 1 Nguyễn Đăng Trung BTR 75
37 53 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 1 1 - 0 1 Lê Quang Vinh HCM 77
38 61 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 1 1 - 0 ½ Bùi Quang Huy BRV 50
39 40 Nguyễn Duy Bảo TNT 0 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Hoàng Anh Kiệt TNG 5 1 - 0 Lý Minh Huy TNG 10
2 13 Lê Nhật Minh HCM 1 - 0 5 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 11
3 9 Đặng Đức Lâm HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Thế Phong GDC 12
4 15 Nguyễn Đức Tài HCM 5 0 - 1 Nguyễn Hải Long HNO 4
5 21 Ngô Minh Khang BRV 0 - 1 Ngô Quốc Công NBI 42
6 23 Nguyễn Thế Hải THO 4 0 - 1 4 Trịnh Hữu Hùng QDO 1
7 35 Huỳnh Tấn Đạt HAU 4 0 - 1 4 Chu An Khôi HAU 2
8 3 Phạm Hải An BGI 4 1 - 0 4 Lê Danh Tùng NAN 30
9 5 Trần Việt Tùng HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 37
10 58 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 4 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Minh HNO 8
11 68 Hoàng Trung Phong HCM 4 0 - 1 4 Đinh Phúc Lâm HNO 22
12 19 Bùi Quang Bảo QDO 0 - 1 4 Phạm Đức Minh GDC 62
13 27 Phí Lê Thành An HNO 1 - 0 Nguyễn Đức Quang QDO 14
14 67 Nguyễn Lê Nguyên GDC 1 - 0 Phạm Thành Nam HNO 16
15 18 Nguyễn Đức Thịnh HNO 1 - 0 Trương Minh Sang QDO 74
16 49 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 3 0 - 1 3 Phạm Trung Nghĩa HPD 6
17 56 Nguyên Minh Khôi GDC 3 0 - 1 3 Lê Minh Hoàng Chính DAN 20
18 25 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 3 0 - 1 3 Trịnh Hoàng Long BDU 60
19 51 Phạm Hải Minh Huy HCM 3 1 - 0 3 Huỳnh Trấn Nam DTH 31
20 63 Trần Tuấn Minh BRV 3 1 - 0 3 Trần Tấn Phú DTH 33
21 65 Vũ Hoàng Nam TNI 3 0 - 1 3 Nguyễn Quốc Bảo DAN 41
22 66 Ngô Phương Nghi TGI 3 0 - 1 3 Trần Đức Duy HCM 45
23 72 Lý Đại Quang HNO 3 1 - 0 3 Dương Triều Giang TNI 46
24 48 Lê Thế Hiển HNO 3 0 - 1 3 Nguyễn Xuân Phúc BRV 71
25 73 Đỗ Tấn Sang HCM 3 1 - 0 Phạm Tùng Quân HPD 24
26 44 Hồ Quốc Duy HCM 1 - 0 Vũ Hoàng Phúc BGI 32
27 57 Trịnh Nguyên Lãm KHO 1 - 0 Phạm Duy Anh HCM 38
28 17 Võ Minh Sang PYE 2 0 - 1 2 Nguyễn Phú Danh QDO 43
29 47 Phan Thiên Hải HCM 2 0 - 1 2 Bùi Quang Ngọc QDO 26
30 53 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 2 0 - 1 2 Phạm Hoàng Khang HAU 28
31 29 Võ Quang Nam LDO 2 1 - 0 2 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 61
32 69 Nguyễn Lâm Phong QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Thế Dương THO 34
33 75 Nguyễn Đăng Trung BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Quốc Anh HCM 36
34 76 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Kỳ Bách CTH 39
35 64 Lê Trương Nhất Nam HCM 1 - 0 2 Ngô Nhất Minh Long KHO 59
36 70 Nguyễn Đình An Phú BRV 1 0 - 1 Trần Chí Kiên BRV 54
37 40 Nguyễn Duy Bảo TNT 1 + - - 1 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 55
38 77 Lê Quang Vinh HCM 1 1 - 0 1 Tô Gia Huy KTL 52
39 50 Bùi Quang Huy BRV ½ 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Đặng Đức Lâm HCM 6 1 - 0 Lê Nhật Minh HCM 13
2 4 Nguyễn Hải Long HNO 0 - 1 6 Hoàng Anh Kiệt TNG 7
3 10 Lý Minh Huy TNG 0 - 1 Ngô Quốc Công NBI 42
4 22 Đinh Phúc Lâm HNO 5 1 - 0 5 Trịnh Hữu Hùng QDO 1
5 2 Chu An Khôi HAU 5 0 - 1 5 Nguyễn Đức Tài HCM 15
6 58 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 5 0 - 1 5 Phạm Hải An BGI 3
7 12 Nguyễn Thế Phong GDC 5 0 - 1 5 Trần Việt Tùng HNO 5
8 11 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 5 1 - 0 5 Phạm Đức Minh GDC 62
9 21 Ngô Minh Khang BRV 0 - 1 Nguyễn Đức Thịnh HNO 18
10 6 Phạm Trung Nghĩa HPD 4 0 - 1 Phí Lê Thành An HNO 27
11 8 Nguyễn Hoàng Minh HNO 4 1 - 0 Nguyễn Lê Nguyên GDC 67
12 20 Lê Minh Hoàng Chính DAN 4 1 - 0 4 Trịnh Hoàng Long BDU 60
13 71 Nguyễn Xuân Phúc BRV 4 0 - 1 4 Nguyễn Thế Hải THO 23
14 30 Lê Danh Tùng NAN 4 0 - 1 4 Phạm Hải Minh Huy HCM 51
15 68 Hoàng Trung Phong HCM 4 0 - 1 4 Huỳnh Tấn Đạt HAU 35
16 63 Trần Tuấn Minh BRV 4 0 - 1 4 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 37
17 41 Nguyễn Quốc Bảo DAN 4 0 - 1 4 Lý Đại Quang HNO 72
18 45 Trần Đức Duy HCM 4 1 - 0 4 Đỗ Tấn Sang HCM 73
19 14 Nguyễn Đức Quang QDO 1 - 0 Bùi Quang Bảo QDO 19
20 16 Phạm Thành Nam HNO 1 - 0 Trương Minh Sang QDO 74
21 57 Trịnh Nguyên Lãm KHO 0 - 1 Hồ Quốc Duy HCM 44
22 46 Dương Triều Giang TNI 3 0 - 1 3 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 25
23 26 Bùi Quang Ngọc QDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 49
24 28 Phạm Hoàng Khang HAU 3 1 - 0 3 Lê Thế Hiển HNO 48
25 69 Nguyễn Lâm Phong QDO 3 1 - 0 3 Võ Quang Nam LDO 29
26 31 Huỳnh Trấn Nam DTH 3 1 - 0 3 Nguyên Minh Khôi GDC 56
27 33 Trần Tấn Phú DTH 3 0 - 1 3 Ngô Phương Nghi TGI 66
28 36 Nguyễn Quốc Anh HCM 3 0 - 1 3 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 76
29 43 Nguyễn Phú Danh QDO 3 1 - 0 3 Vũ Hoàng Nam TNI 65
30 32 Vũ Hoàng Phúc BGI 0 - 1 Phạm Tùng Quân HPD 24
31 54 Trần Chí Kiên BRV 0 - 1 Lê Trương Nhất Nam HCM 64
32 38 Phạm Duy Anh HCM 1 - 0 2 Võ Minh Sang PYE 17
33 34 Nguyễn Thế Dương THO 2 1 - 0 2 Ngô Nhất Minh Long KHO 59
34 39 Nguyễn Kỳ Bách CTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Đăng Trung BTR 75
35 40 Nguyễn Duy Bảo TNT 2 0 - 1 2 Lê Quang Vinh HCM 77
36 61 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 2 0 - 1 2 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 53
37 47 Phan Thiên Hải HCM 2 0 - 1 Bùi Quang Huy BRV 50
38 52 Tô Gia Huy KTL 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình An Phú BRV 70
39 55 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 1 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Hoàng Anh Kiệt TNG 7 1 - 0 7 Đặng Đức Lâm HCM 9
2 13 Lê Nhật Minh HCM 1 - 0 6 Trần Việt Tùng HNO 5
3 42 Ngô Quốc Công NBI 1 - 0 6 Đinh Phúc Lâm HNO 22
4 15 Nguyễn Đức Tài HCM 6 1 - 0 6 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 11
5 3 Phạm Hải An BGI 6 1 - 0 Nguyễn Đức Thịnh HNO 18
6 27 Phí Lê Thành An HNO 0 - 1 Lý Minh Huy TNG 10
7 23 Nguyễn Thế Hải THO 5 0 - 1 Nguyễn Hải Long HNO 4
8 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 5 1 - 0 5 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 58
9 37 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 5 0 - 1 5 Chu An Khôi HAU 2
10 51 Phạm Hải Minh Huy HCM 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Hoàng Minh HNO 8
11 72 Lý Đại Quang HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Thế Phong GDC 12
12 62 Phạm Đức Minh GDC 5 0 - 1 5 Lê Minh Hoàng Chính DAN 20
13 35 Huỳnh Tấn Đạt HAU 5 0 - 1 5 Trần Đức Duy HCM 45
14 67 Nguyễn Lê Nguyên GDC 1 - 0 Nguyễn Đức Quang QDO 14
15 44 Hồ Quốc Duy HCM 0 - 1 Ngô Minh Khang BRV 21
16 25 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 4 1 - 0 Phạm Thành Nam HNO 16
17 60 Trịnh Hoàng Long BDU 4 0 - 1 4 Phạm Trung Nghĩa HPD 6
18 26 Bùi Quang Ngọc QDO 4 0 - 1 4 Trần Tuấn Minh BRV 63
19 28 Phạm Hoàng Khang HAU 4 1 - 0 4 Hoàng Trung Phong HCM 68
20 76 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 4 0 - 1 4 Lê Danh Tùng NAN 30
21 66 Ngô Phương Nghi TGI 4 0 - 1 4 Huỳnh Trấn Nam DTH 31
22 73 Đỗ Tấn Sang HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Quốc Bảo DAN 41
23 43 Nguyễn Phú Danh QDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Lâm Phong QDO 69
24 74 Trương Minh Sang QDO 0 - 1 4 Nguyễn Xuân Phúc BRV 71
25 19 Bùi Quang Bảo QDO 1 - 0 Phạm Duy Anh HCM 38
26 24 Phạm Tùng Quân HPD 1 - 0 Trịnh Nguyên Lãm KHO 57
27 64 Lê Trương Nhất Nam HCM 0 - 1 3 Võ Quang Nam LDO 29
28 56 Nguyên Minh Khôi GDC 3 1 - 0 3 Trần Tấn Phú DTH 33
29 49 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Thế Dương THO 34
30 53 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Quốc Anh HCM 36
31 75 Nguyễn Đăng Trung BTR 3 ½ - ½ 3 Dương Triều Giang TNI 46
32 65 Vũ Hoàng Nam TNI 3 0 - 1 3 Lê Thế Hiển HNO 48
33 77 Lê Quang Vinh HCM 3 0 - 1 Vũ Hoàng Phúc BGI 32
34 50 Bùi Quang Huy BRV 0 - 1 Trần Chí Kiên BRV 54
35 17 Võ Minh Sang PYE 2 1 - 0 2 Phan Thiên Hải HCM 47
36 59 Ngô Nhất Minh Long KHO 2 1 - 0 2 Nguyễn Kỳ Bách CTH 39
37 70 Nguyễn Đình An Phú BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Duy Bảo TNT 40
38 61 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 2 1 - 0 1 Tô Gia Huy KTL 52
39 55 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 1 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 7 Hoàng Anh Kiệt TNG 8,0 0,0 47,5 8 4 3
2 13 Lê Nhật Minh HCM 7,5 1,0 49,0 7 4 3
3 42 Ngô Quốc Công NBI 7,5 0,0 47,5 7 4 4
4 15 Nguyễn Đức Tài HCM 7,0 0,0 46,0 7 4 3
5 9 Đặng Đức Lâm HCM 7,0 0,0 42,5 7 4 3
6 3 Phạm Hải An BGI 7,0 0,0 42,0 7 4 3
7 4 Nguyễn Hải Long HNO 6,5 0,0 50,0 6 5 3
8 10 Lý Minh Huy TNG 6,5 0,0 49,5 6 5 3
9 22 Đinh Phúc Lâm HNO 6,0 0,0 50,0 6 5 3
10 11 Tống Nguyễn Gia Hưng TNG 6,0 0,0 46,0 6 5 2
11 2 Chu An Khôi HAU 6,0 0,0 44,5 6 5 3
12 1 Trịnh Hữu Hùng QDO 6,0 0,0 43,0 6 4 2
13 45 Trần Đức Duy HCM 6,0 0,0 41,5 6 5 2
14 72 Lý Đại Quang HNO 6,0 0,0 38,0 6 4 2
15 5 Trần Việt Tùng HNO 6,0 0,0 37,0 6 5 4
16 20 Lê Minh Hoàng Chính DAN 6,0 0,0 32,0 6 5 3
17 51 Phạm Hải Minh Huy HCM 5,5 0,0 47,0 5 4 2
18 8 Nguyễn Hoàng Minh HNO 5,5 0,0 46,5 5 5 3
19 67 Nguyễn Lê Nguyên GDC 5,5 0,0 45,0 5 4 2
20 21 Ngô Minh Khang BRV 5,5 0,0 40,5 5 4 3
21 27 Phí Lê Thành An HNO 5,5 0,0 40,0 5 4 1
22 18 Nguyễn Đức Thịnh HNO 5,5 0,0 39,0 5 5 1
23 12 Nguyễn Thế Phong GDC 5,0 0,0 51,0 5 5 2
24 58 Võ Đặng Ngọc Lâm GLA 5,0 0,0 45,0 5 4 2
25 62 Phạm Đức Minh GDC 5,0 0,0 44,5 5 4 2
26 73 Đỗ Tấn Sang HCM 5,0 0,0 42,5 5 4 1
27 6 Phạm Trung Nghĩa HPD 5,0 0,0 41,5 5 5 3
28 37 Nguyễn Trần Đức Anh HNO 5,0 0,0 41,0 5 4 2
29 71 Nguyễn Xuân Phúc BRV 5,0 0,0 40,5 5 5 4
30 31 Huỳnh Trấn Nam DTH 5,0 0,0 40,5 5 5 2
31 23 Nguyễn Thế Hải THO 5,0 0,0 40,0 5 4 3
32 30 Lê Danh Tùng NAN 5,0 0,0 39,5 5 5 3
33 35 Huỳnh Tấn Đạt HAU 5,0 0,0 38,5 5 4 3
34 63 Trần Tuấn Minh BRV 5,0 0,0 38,0 5 5 3
35 25 Hồ Nguyễn Phúc Khang DTH 5,0 0,0 37,0 5 4 2
36 28 Phạm Hoàng Khang HAU 5,0 0,0 35,5 5 4 2
37 69 Nguyễn Lâm Phong QDO 5,0 0,0 33,5 5 5 1
38 16 Phạm Thành Nam HNO 4,5 0,0 41,0 4 5 2
39 44 Hồ Quốc Duy HCM 4,5 0,0 38,0 4 4 2
40 19 Bùi Quang Bảo QDO 4,5 0,0 37,0 4 4 2
41 14 Nguyễn Đức Quang QDO 4,5 0,0 36,0 4 5 2
42 24 Phạm Tùng Quân HPD 4,5 0,0 33,5 4 5 2
43 48 Lê Thế Hiển HNO 4,0 0,0 45,0 4 5 3
44 56 Nguyên Minh Khôi GDC 4,0 0,0 43,0 4 4 0
45 68 Hoàng Trung Phong HCM 4,0 0,0 41,5 3 4 1
46 41 Nguyễn Quốc Bảo DAN 4,0 0,0 41,0 4 5 2
47 60 Trịnh Hoàng Long BDU 4,0 0,0 39,5 4 4 3
48 76 Đặng Nguyễn Tiến Vinh DTH 4,0 0,0 38,0 4 4 1
49 43 Nguyễn Phú Danh QDO 4,0 0,0 36,0 4 4 2
50 66 Ngô Phương Nghi TGI 4,0 0,0 35,5 4 4 3
51 53 Huỳnh Đức Mẫn Hy HCM 4,0 0,0 33,5 4 4 1
52 26 Bùi Quang Ngọc QDO 4,0 0,0 32,5 4 4 3
53 29 Võ Quang Nam LDO 4,0 0,0 30,0 4 5 3
54 57 Trịnh Nguyên Lãm KHO 3,5 0,0 38,0 3 5 1
55 74 Trương Minh Sang QDO 3,5 0,0 38,0 3 4 1
56 32 Vũ Hoàng Phúc BGI 3,5 0,0 35,5 3 5 3
57 46 Dương Triều Giang TNI 3,5 0,0 35,5 3 5 1
58 49 Nguyễn Lê Tấn Hoàng BRV 3,5 0,0 35,0 3 5 2
59 34 Nguyễn Thế Dương THO 3,5 0,0 33,5 3 5 1
60 38 Phạm Duy Anh HCM 3,5 0,0 30,0 3 5 1
61 64 Lê Trương Nhất Nam HCM 3,5 0,0 29,5 3 4 2
62 54 Trần Chí Kiên BRV 3,5 0,0 27,5 3 4 2
63 75 Nguyễn Đăng Trung BTR 3,5 0,0 26,5 2 4 2
64 36 Nguyễn Quốc Anh HCM 3,0 0,0 34,0 3 5 2
65 33 Trần Tấn Phú DTH 3,0 0,0 33,5 3 5 1
66 17 Võ Minh Sang PYE 3,0 0,0 33,0 3 4 1
67 59 Ngô Nhất Minh Long KHO 3,0 0,0 31,5 3 5 2
68 65 Vũ Hoàng Nam TNI 3,0 0,0 31,0 2 4 1
69 77 Lê Quang Vinh HCM 3,0 0,0 30,5 2 4 1
70 61 Dương Hoàng Nhật Minh HCM 3,0 0,0 29,5 3 4 0
71 70 Nguyễn Đình An Phú BRV 3,0 0,0 25,0 2 4 1
72 50 Bùi Quang Huy BRV 2,5 0,0 30,0 1 4 1
73 47 Phan Thiên Hải HCM 2,0 0,0 36,5 2 5 2
74 39 Nguyễn Kỳ Bách CTH 2,0 0,0 28,5 2 5 0
75 40 Nguyễn Duy Bảo TNT 2,0 0,0 25,0 1 4 0
76 55 Võ Khang Tuấn Kiệt BRV 1,0 0,0 30,5 1 3 0
77 52 Tô Gia Huy KTL 1,0 0,0 28,5 0 4 0