GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-07-25
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 20

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM Nguyễn Hồng Anh 0 1446 0
2 NBI Đồng Khánh Linh 0 1445 0
3 HNO Nguyễn Thị Minh Thư 0 1444 0
4 LDO Nguyễn Hoàng Vô Song 0 1443 0
5 TTH Hà Phương Hoàng Mai 0 1442 0
6 QNI Bùi Thị Diệp Anh 0 1441 0
7 NAN Trần Thị Diễm Quỳnh 0 1440 0
8 CTH Nguyễn Xuân Nhi 0 1439 0
9 LDO Lê Thị Như Quỳnh 0 1438 0
10 DTH Đào Thiên Kim 0 1437 0
11 HNO Kiều Bích Thủy 0 1436 0
12 BDU Trần Thị Phương Anh 0 1435 0
13 HNO Vũ Khánh Linh 0 1434 0
14 BDU Võ Mai Trúc 0 1433 0
15 NAN Dương Thị Thanh Huyền 0 1432 0
16 HCM Lê Thùy An 0 1431 0
17 DTH Trần Thị Yến Xuân 0 1430 0
18 LAN Trần Thị Hồng Phấn 0 1429 0
19 LAN Nguyễn Thị Phương Thy 0 1428 0
20 HNO Nguyễn Vũ Thu Hiền 0 1427 0
21 BTR Bùi Kha Nhi 0 1426 0
22 BTR Nguyễn Ngọc Hảo 0 1425 0
23 CTH Phan Thị Mỹ Hương 0 1424 0
24 BTR Trần Thị Kim Liên 0 1423 0
25 TTH Phạm Ngọc Thiên Thùy 0 1422 0
26 BTR Nguyễn Ngọc Bích Chân 0 1421 0
27 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1420 0
28 KHO Lê Phùng Ái Nhiên 0 1419 0
29 HNO Ngô Thị Thùy Trang 0 1418 0
30 KHO Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0 1417 0
31 KGI Vũ Thị Diệu Uyên 0 1416 0
32 NAN Nguyễn Thị Hà Phương 0 1415 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 0 1 - 0 0 Trần Thị Yến Xuân DTH 17
2 18 Trần Thị Hồng Phấn LAN 0 1 - 0 0 Đồng Khánh Linh NBI 2
3 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 19
4 20 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4
5 5 Hà Phương Hoàng Mai TTH 0 1 - 0 0 Bùi Kha Nhi BTR 21
6 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 0 0 - 1 0 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
7 7 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 0 1 - 0 0 Phan Thị Mỹ Hương CTH 23
8 24 Trần Thị Kim Liên BTR 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Xuân Nhi CTH 8
9 9 Lê Thị Như Quỳnh LDO 0 1 - 0 0 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 25
10 26 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 0 0 - 1 0 Đào Thiên Kim DTH 10
11 11 Kiều Bích Thủy HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 27
12 28 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 0 0 - 1 0 Trần Thị Phương Anh BDU 12
13 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 - - + 0 Ngô Thị Thùy Trang HNO 29
14 30 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 0 0 - 1 0 Võ Mai Trúc BDU 14
15 15 Dương Thị Thanh Huyền NAN 0 ½ - ½ 0 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 31
16 32 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 0 0 - 1 0 Lê Thùy An HCM 16

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Đào Thiên Kim DTH 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
2 4 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 1 1 - 0 1 Trần Thị Phương Anh BDU 12
3 14 Võ Mai Trúc BDU 1 ½ - ½ 1 Hà Phương Hoàng Mai TTH 5
4 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 1 1 - 0 1 Trần Thị Hồng Phấn LAN 18
5 16 Lê Thùy An HCM 1 1 - 0 1 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 7
6 19 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 1 ½ - ½ 1 Lê Thị Như Quỳnh LDO 9
7 29 Ngô Thị Thùy Trang HNO 1 0 - 1 ½ Kiều Bích Thủy HNO 11
8 8 Nguyễn Xuân Nhi CTH ½ 1 - 0 ½ Dương Thị Thanh Huyền NAN 15
9 27 Nguyễn Hồng Ngọc NBI ½ ½ - ½ ½ Trần Thị Kim Liên BTR 24
10 31 Vũ Thị Diệu Uyên KGI ½ 1 - 0 0 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
11 2 Đồng Khánh Linh NBI 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 26
12 23 Phan Thị Mỹ Hương CTH 0 + - - 0 Vũ Khánh Linh HNO 13
13 17 Trần Thị Yến Xuân DTH 0 1 - 0 0 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 28
14 25 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 20
15 21 Bùi Kha Nhi BTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 30
16 32 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4
2 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1 - 0 2 Lê Thùy An HCM 16
3 5 Hà Phương Hoàng Mai TTH 1 - 0 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 19
4 11 Kiều Bích Thủy HNO 0 - 1 Nguyễn Xuân Nhi CTH 8
5 9 Lê Thị Như Quỳnh LDO 0 - 1 Võ Mai Trúc BDU 14
6 31 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 0 - 1 Đào Thiên Kim DTH 10
7 23 Phan Thị Mỹ Hương CTH 1 0 - 1 1 Đồng Khánh Linh NBI 2
8 7 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 1 1 - 0 1 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 25
9 12 Trần Thị Phương Anh BDU 1 0 - 1 1 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 27
10 24 Trần Thị Kim Liên BTR 1 0 - 1 1 Trần Thị Yến Xuân DTH 17
11 18 Trần Thị Hồng Phấn LAN 1 1 - 0 1 Ngô Thị Thùy Trang HNO 29
12 21 Bùi Kha Nhi BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 32
13 15 Dương Thị Thanh Huyền NAN ½ + - - 0 Vũ Khánh Linh HNO 13
14 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 26
15 20 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 0 1 - 0 0 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 28
16 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 30

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Nguyễn Xuân Nhi CTH 0 - 1 3 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
2 14 Võ Mai Trúc BDU 0 - 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
3 10 Đào Thiên Kim DTH 0 - 1 Hà Phương Hoàng Mai TTH 5
4 2 Đồng Khánh Linh NBI 2 1 - 0 2 Trần Thị Yến Xuân DTH 17
5 4 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 2 0 - 1 2 Trần Thị Hồng Phấn LAN 18
6 27 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 2 1 - 0 2 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 7
7 16 Lê Thùy An HCM 2 1 - 0 2 Bùi Kha Nhi BTR 21
8 15 Dương Thị Thanh Huyền NAN 0 - 1 Lê Thị Như Quỳnh LDO 9
9 19 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 1 - 0 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 31
10 12 Trần Thị Phương Anh BDU 1 1 - 0 Kiều Bích Thủy HNO 11
11 23 Phan Thị Mỹ Hương CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
12 29 Ngô Thị Thùy Trang HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 20
13 25 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22
14 26 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 0 0 - 1 1 Trần Thị Kim Liên BTR 24
15 28 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 0 0 - 1 1 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 32
16 30 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 0 1 bye
17 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 Hà Phương Hoàng Mai TTH 1 - 0 4 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
2 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 0 - 1 3 Đồng Khánh Linh NBI 2
3 18 Trần Thị Hồng Phấn LAN 3 0 - 1 3 Lê Thùy An HCM 16
4 9 Lê Thị Như Quỳnh LDO 1 - 0 3 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 27
5 14 Võ Mai Trúc BDU 1 - 0 Nguyễn Xuân Nhi CTH 8
6 19 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 1 - 0 Đào Thiên Kim DTH 10
7 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 20
8 21 Bùi Kha Nhi BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4
9 7 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 2 1 - 0 2 Trần Thị Kim Liên BTR 24
10 32 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 2 0 - 1 2 Trần Thị Phương Anh BDU 12
11 17 Trần Thị Yến Xuân DTH 2 1 - 0 2 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 25
12 11 Kiều Bích Thủy HNO 1 - 0 Dương Thị Thanh Huyền NAN 15
13 31 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 1 - 0 1 Phan Thị Mỹ Hương CTH 23
14 30 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 1 0 - 1 1 Ngô Thị Thùy Trang HNO 29
15 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 1 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 26
16 28 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 0 1 bye
17 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 16 Lê Thùy An HCM 4 1 - 0 Hà Phương Hoàng Mai TTH 5
2 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 4 1 - 0 4 Đồng Khánh Linh NBI 2
3 9 Lê Thị Như Quỳnh LDO 0 - 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
4 4 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 3 0 - 1 Võ Mai Trúc BDU 14
5 17 Trần Thị Yến Xuân DTH 3 1 - 0 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 19
6 27 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 3 1 - 0 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
7 12 Trần Thị Phương Anh BDU 3 1 - 0 3 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 7
8 10 Đào Thiên Kim DTH 0 - 1 3 Trần Thị Hồng Phấn LAN 18
9 8 Nguyễn Xuân Nhi CTH 0 - 1 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 31
10 20 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 2 0 - 1 Kiều Bích Thủy HNO 11
11 25 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 2 0 - 1 2 Bùi Kha Nhi BTR 21
12 29 Ngô Thị Thùy Trang HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22
13 24 Trần Thị Kim Liên BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 32
14 15 Dương Thị Thanh Huyền NAN 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 30
15 23 Phan Thị Mỹ Hương CTH 1 1 - 0 1 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 28
16 26 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 0 1 bye
17 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 5 ½ - ½ 5 Lê Thùy An HCM 16
2 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1 - 0 Hà Phương Hoàng Mai TTH 5
3 14 Võ Mai Trúc BDU 1 - 0 4 Trần Thị Phương Anh BDU 12
4 2 Đồng Khánh Linh NBI 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 27
5 18 Trần Thị Hồng Phấn LAN 4 ½ - ½ 4 Trần Thị Yến Xuân DTH 17
6 31 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 1 - 0 Lê Thị Như Quỳnh LDO 9
7 11 Kiều Bích Thủy HNO 1 - 0 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 19
8 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3 1 - 0 3 Bùi Kha Nhi BTR 21
9 32 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4
10 7 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 3 1 - 0 3 Ngô Thị Thùy Trang HNO 29
11 10 Đào Thiên Kim DTH 1 - 0 Dương Thị Thanh Huyền NAN 15
12 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 2 0 - 1 Nguyễn Xuân Nhi CTH 8
13 20 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 2 0 - 1 2 Phan Thị Mỹ Hương CTH 23
14 28 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 1 ½ - ½ 2 Trần Thị Kim Liên BTR 24
15 26 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 30
16 25 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 2 1 bye
17 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 0 - 1 Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
2 16 Lê Thùy An HCM ½ - ½ Võ Mai Trúc BDU 14
3 2 Đồng Khánh Linh NBI 1 - 0 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 31
4 5 Hà Phương Hoàng Mai TTH 0 - 1 Trần Thị Hồng Phấn LAN 18
5 17 Trần Thị Yến Xuân DTH 0 - 1 Kiều Bích Thủy HNO 11
6 27 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 1 - 0 4 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4
7 12 Trần Thị Phương Anh BDU 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 3
8 19 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 1 - 0 4 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 7
9 8 Nguyễn Xuân Nhi CTH 1 - 0 Lê Thị Như Quỳnh LDO 9
10 21 Bùi Kha Nhi BTR 3 0 - 1 Đào Thiên Kim DTH 10
11 23 Phan Thị Mỹ Hương CTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 32
12 29 Ngô Thị Thùy Trang HNO 3 0 - 1 3 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 25
13 24 Trần Thị Kim Liên BTR 1 - 0 Dương Thị Thanh Huyền NAN 15
14 26 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 20
15 30 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 1 0 - 1 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 28
16 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 2 1 bye
17 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 14 Võ Mai Trúc BDU 6 ½ - ½ Bùi Thị Diệp Anh QNI 6
2 16 Lê Thùy An HCM 6 0 - 1 Đồng Khánh Linh NBI 2
3 11 Kiều Bích Thủy HNO 0 - 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 1
4 18 Trần Thị Hồng Phấn LAN 0 - 1 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 27
5 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 1 - 0 Trần Thị Yến Xuân DTH 17
6 31 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 1 - 0 Hà Phương Hoàng Mai TTH 5
7 19 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 0 - 1 Nguyễn Xuân Nhi CTH 8
8 10 Đào Thiên Kim DTH 0 - 1 Trần Thị Phương Anh BDU 12
9 4 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4 ½ - ½ 4 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 7
10 25 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 4 1 - 0 4 Phan Thị Mỹ Hương CTH 23
11 9 Lê Thị Như Quỳnh LDO 1 - 0 Trần Thị Kim Liên BTR 24
12 20 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 22
13 28 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 0 - 1 3 Ngô Thị Thùy Trang HNO 29
14 30 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 1 0 - 1 3 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 32
15 15 Dương Thị Thanh Huyền NAN 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 26
16 21 Bùi Kha Nhi BTR 3 1 bye
17 13 Vũ Khánh Linh HNO 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 6 Bùi Thị Diệp Anh QNI 7,0 0,0 45,5 6 5 3
2 2 Đồng Khánh Linh NBI 6,5 0,0 45,0 6 5 3
3 1 Nguyễn Hồng Anh HCM 6,5 0,0 45,0 6 4 3
4 14 Võ Mai Trúc BDU 6,5 0,0 44,0 5 4 3
5 27 Nguyễn Hồng Ngọc NBI 6,5 0,0 42,0 5 5 2
6 16 Lê Thùy An HCM 6,0 0,0 45,0 5 4 2
7 18 Trần Thị Hồng Phấn LAN 5,5 0,0 44,0 5 4 3
8 12 Trần Thị Phương Anh BDU 5,5 0,0 41,5 5 5 3
9 11 Kiều Bích Thủy HNO 5,5 0,0 40,5 5 4 3
10 8 Nguyễn Xuân Nhi CTH 5,5 0,0 40,0 5 5 3
11 31 Vũ Thị Diệu Uyên KGI 5,5 0,0 39,0 5 4 1
12 3 Nguyễn Thị Minh Thư HNO 5,5 0,0 37,5 5 4 1
13 25 Phạm Ngọc Thiên Thùy TTH 5,0 0,0 32,5 4 4 1
14 5 Hà Phương Hoàng Mai TTH 4,5 0,0 46,0 4 5 1
15 4 Nguyễn Hoàng Vô Song LDO 4,5 0,0 43,5 4 5 3
16 9 Lê Thị Như Quỳnh LDO 4,5 0,0 43,0 4 4 1
17 17 Trần Thị Yến Xuân DTH 4,5 0,0 42,0 4 5 1
18 19 Nguyễn Thị Phương Thy LAN 4,5 0,0 40,0 4 4 1
19 7 Trần Thị Diễm Quỳnh NAN 4,5 0,0 38,5 4 5 0
20 10 Đào Thiên Kim DTH 4,5 0,0 38,5 4 4 3
21 23 Phan Thị Mỹ Hương CTH 4,0 0,0 38,0 4 4 1
22 21 Bùi Kha Nhi BTR 4,0 0,0 37,0 3 4 1
23 29 Ngô Thị Thùy Trang HNO 4,0 0,0 32,0 4 4 2
24 20 Nguyễn Vũ Thu Hiền HNO 4,0 0,0 31,5 4 4 2
25 32 Nguyễn Thị Hà Phương NAN 4,0 0,0 31,0 4 5 3
26 24 Trần Thị Kim Liên BTR 3,5 1,0 34,5 2 5 1
27 15 Dương Thị Thanh Huyền NAN 3,5 0,0 33,5 3 4 0
28 22 Nguyễn Ngọc Hảo BTR 3,0 0,0 32,5 2 4 0
29 28 Lê Phùng Ái Nhiên KHO 2,5 0,0 30,5 1 4 1
30 26 Nguyễn Ngọc Bích Chân BTR 2,0 0,0 31,0 1 4 0
31 30 Nguyễn Ngọc Phương Uyên KHO 1,0 0,0 26,5 0 4 0
32 13 Vũ Khánh Linh HNO 0,0 0,0 36,0 0 0 0