GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-07-25
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BDU Nguyễn Bùi Khánh Hằng 0 1584 0
2 QNI Nguyễn Lê Cẩm Hiền 0 1583 0
3 HCM Nguyễn Linh Đan 0 1582 0
4 DON Thái Ngọc Tường Minh 0 1581 0
5 HCM Châu Điền Nhã Uyên 0 1580 0
6 BDU Trần Thị Thanh Bình 0 1579 0
7 DON Đinh Nguyễn Hiền Anh 0 1578 0
8 BTR Ngô Thị Kiều Thơ 0 1577 0
9 BNI Nguyễn Phúc Yến Nhi 0 1576 0
10 DTH Trần Ngyễn Mỹ Tiên 0 1575 0
11 BDU Lê Nguyễn Hồng Nhung 0 1574 0
12 HCM Nguyễn Ngọc Phương Nghi 0 1573 0
13 HCM Nguyễn Hoàng Thái Ngọc 0 1572 0
14 BDH Nguyễn Phương Nghi 0 1571 0
15 HCM Đặng Minh Anh 0 1570 0
16 HNO Đào Minh Khánh 0 1569 0
17 DAN Nguyễn Trần Vân Thy 0 1568 0
18 BDH Trần Hoàng Bảo Châu 0 1567 0
19 DTH Nguyễn Ngọc Phương Quyên 0 1566 0
20 THO Lưu Quế Chi 0 1565 0
21 BTR Mai Trần Bảo Ngân 0 1564 0
22 BDH Nguyễn Cẩm Tiên 0 1563 0
23 BTR Nguyễn Thị Huỳnh Thư 0 1562 0
24 TTH Nguyễn Hà Khánh Linh 0 1561 0
25 HNO Ngô Ngọc Châu 0 1560 0
26 HCM Võ Đình Khải My 0 1559 0
27 BDU Hoàng Ngọc Diệp 0 1558 0
28 NBI Nguyễn Ngọc Hiền 0 1557 0
29 HCM Tôn Nữ Quỳnh Dương 0 1556 0
30 DAN Trần Thị Hoàn Kim 0 1555 0
31 HAU Lê Minh Thư 0 1554 0
32 HCM Tống Thái Kỳ Ân 0 1553 0
33 NTH Lê Thị Thuận Lợi 0 1552 0
34 DAN Lê Ngô Thục Quyên 0 1551 0
35 HNO Vũ Mỹ Linh 0 1550 0
36 BDU Võ Ngọc Phương Dung 0 1549 0
37 CTH Phan Mai Khôi 0 1548 0
38 THO Nguyễn Bình An 0 1547 0
39 HCM Ngô Minh Hằng 0 1546 0
40 BDU Ngô Hà Phương 0 1545 0
41 BGI Nguyễn Ngọc Hà Anh 0 1544 0
42 DAN Hoàng Mỹ Kỳ Nam 0 1543 0
43 BGI Trần Thị Hồng Ngọc 0 1542 0
44 DAN Bùi Tuyết Hoa 0 1541 0
45 BGI Lã Bảo Quyên 0 1540 0
46 CBA Nguyễn Khánh Huyền 0 1539 0
47 HCM Võ Đặng Yến Vy 0 1538 0
48 HCM Nguyễn Huỳnh Xuân Anh 0 1537 0
49 PYE Lê Khánh Vân 0 1536 0
50 BTR Trần Ngọc Như Ý 0 1535 0
51 HPD Phạm Thị Minh Diệp 0 1534 0
52 HAU Ngô Võ Trâm Anh 0 1533 0
53 CBA Sầm Hoàng Ly 0 1532 0
54 CBA Hoàng Bảo Yến Chi 0 1531 0
55 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1530 0
56 HCM Trần Vân Anh 0 1529 0
57 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1528 0
58 HCM Lý Nguyễn Ngọc Châu 0 1527 0
59 BRV Lương Hương Giang 0 1526 0
60 HCM Lâm Gia Hạnh 0 1525 0
61 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 1524 0
62 BRV Vũ Thị Quỳnh Hương 0 1523 0
63 BRV Nguyễn Tống Minh Khuê 0 1522 0
64 LSO Bùi Hà Linh 0 1521 0
65 HNO Quản Ngọc Linh 0 1520 0
66 BTH Nguyễn Tuệ Minh 0 1519 0
67 BTR Đào Lê Bảo Ngân 0 1518 0
68 DTH Hồ Trần Bảo Ngọc 0 1517 0
69 BRV Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 1516 0
70 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1515 0
71 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 1514 0
72 HPH Nguyễn Ngọc Phong Nhi 0 1513 0
73 NTH Phạm Hoàng Thiên Nhi 0 1512 0
74 HCM Phạm Phương Nhi 0 1511 0
75 HAU Nguyễn Phi Nhung 0 1510 0
76 BTH Văn Thị Ý Thanh 0 1509 0
77 BRV Phạm Phương Thảo 0 1508 0
78 HCM Lý Nguyễn Ngọc Trân 0 1507 0
79 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 1506 0
80 QNI Trần Phương Vi 0 1505 0
81 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1504 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BDU Nguyễn Bùi Khánh Hằng 0 1584 0
2 QNI Nguyễn Lê Cẩm Hiền 0 1583 0
3 HCM Nguyễn Linh Đan 0 1582 0
4 DON Thái Ngọc Tường Minh 0 1581 0
5 HCM Châu Điền Nhã Uyên 0 1580 0
6 BDU Trần Thị Thanh Bình 0 1579 0
7 DON Đinh Nguyễn Hiền Anh 0 1578 0
8 BTR Ngô Thị Kiều Thơ 0 1577 0
9 BNI Nguyễn Phúc Yến Nhi 0 1576 0
10 DTH Trần Ngyễn Mỹ Tiên 0 1575 0
11 BDU Lê Nguyễn Hồng Nhung 0 1574 0
12 HCM Nguyễn Ngọc Phương Nghi 0 1573 0
13 HCM Nguyễn Hoàng Thái Ngọc 0 1572 0
14 BDH Nguyễn Phương Nghi 0 1571 0
15 HCM Đặng Minh Anh 0 1570 0
16 HNO Đào Minh Khánh 0 1569 0
17 DAN Nguyễn Trần Vân Thy 0 1568 0
18 BDH Trần Hoàng Bảo Châu 0 1567 0
19 DTH Nguyễn Ngọc Phương Quyên 0 1566 0
20 THO Lưu Quế Chi 0 1565 0
21 BTR Mai Trần Bảo Ngân 0 1564 0
22 BDH Nguyễn Cẩm Tiên 0 1563 0
23 BTR Nguyễn Thị Huỳnh Thư 0 1562 0
24 TTH Nguyễn Hà Khánh Linh 0 1561 0
25 HNO Ngô Ngọc Châu 0 1560 0
26 HCM Võ Đình Khải My 0 1559 0
27 BDU Hoàng Ngọc Diệp 0 1558 0
28 NBI Nguyễn Ngọc Hiền 0 1557 0
29 HCM Tôn Nữ Quỳnh Dương 0 1556 0
30 DAN Trần Thị Hoàn Kim 0 1555 0
31 HAU Lê Minh Thư 0 1554 0
32 HCM Tống Thái Kỳ Ân 0 1553 0
33 NTH Lê Thị Thuận Lợi 0 1552 0
34 DAN Lê Ngô Thục Quyên 0 1551 0
35 HNO Vũ Mỹ Linh 0 1550 0
36 BDU Võ Ngọc Phương Dung 0 1549 0
37 CTH Phan Mai Khôi 0 1548 0
38 THO Nguyễn Bình An 0 1547 0
39 HCM Ngô Minh Hằng 0 1546 0
40 BDU Ngô Hà Phương 0 1545 0
41 BGI Nguyễn Ngọc Hà Anh 0 1544 0
42 DAN Hoàng Mỹ Kỳ Nam 0 1543 0
43 BGI Trần Thị Hồng Ngọc 0 1542 0
44 DAN Bùi Tuyết Hoa 0 1541 0
45 BGI Lã Bảo Quyên 0 1540 0
46 CBA Nguyễn Khánh Huyền 0 1539 0
47 HCM Võ Đặng Yến Vy 0 1538 0
48 HCM Nguyễn Huỳnh Xuân Anh 0 1537 0
49 PYE Lê Khánh Vân 0 1536 0
50 BTR Trần Ngọc Như Ý 0 1535 0
51 HPD Phạm Thị Minh Diệp 0 1534 0
52 HAU Ngô Võ Trâm Anh 0 1533 0
53 CBA Sầm Hoàng Ly 0 1532 0
54 CBA Hoàng Bảo Yến Chi 0 1531 0
55 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1530 0
56 HCM Trần Vân Anh 0 1529 0
57 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1528 0
58 HCM Lý Nguyễn Ngọc Châu 0 1527 0
59 BRV Lương Hương Giang 0 1526 0
60 HCM Lâm Gia Hạnh 0 1525 0
61 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 1524 0
62 BRV Vũ Thị Quỳnh Hương 0 1523 0
63 BRV Nguyễn Tống Minh Khuê 0 1522 0
64 LSO Bùi Hà Linh 0 1521 0
65 HNO Quản Ngọc Linh 0 1520 0
66 BTH Nguyễn Tuệ Minh 0 1519 0
67 BTR Đào Lê Bảo Ngân 0 1518 0
68 DTH Hồ Trần Bảo Ngọc 0 1517 0
69 BRV Nguyễn Thị Bích Ngọc 0 1516 0
70 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1515 0
71 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 1514 0
72 HPH Nguyễn Ngọc Phong Nhi 0 1513 0
73 NTH Phạm Hoàng Thiên Nhi 0 1512 0
74 HCM Phạm Phương Nhi 0 1511 0
75 HAU Nguyễn Phi Nhung 0 1510 0
76 BTH Văn Thị Ý Thanh 0 1509 0
77 BRV Phạm Phương Thảo 0 1508 0
78 HCM Lý Nguyễn Ngọc Trân 0 1507 0
79 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 1506 0
80 QNI Trần Phương Vi 0 1505 0
81 HNO Nguyễn Bình Vy 0 1504 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU
2 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI
3 Nguyễn Linh Đan HCM
4 Thái Ngọc Tường Minh DON
5 Châu Điền Nhã Uyên HCM
6 Trần Thị Thanh Bình BDU
7 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON
8 Ngô Thị Kiều Thơ BTR
9 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI
10 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH
11 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU
12 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM
13 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM
14 Nguyễn Phương Nghi BDH
15 Đặng Minh Anh HCM
16 Đào Minh Khánh HNO
17 Nguyễn Trần Vân Thy DAN
18 Trần Hoàng Bảo Châu BDH
19 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH
20 Lưu Quế Chi THO
21 Mai Trần Bảo Ngân BTR
22 Nguyễn Cẩm Tiên BDH
23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR
24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH
25 Ngô Ngọc Châu HNO
26 Võ Đình Khải My HCM
27 Hoàng Ngọc Diệp BDU
28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI
29 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM
30 Trần Thị Hoàn Kim DAN
31 Lê Minh Thư HAU
32 Tống Thái Kỳ Ân HCM
33 Lê Thị Thuận Lợi NTH
34 Lê Ngô Thục Quyên DAN
35 Vũ Mỹ Linh HNO
36 Võ Ngọc Phương Dung BDU
37 Phan Mai Khôi CTH
38 Nguyễn Bình An THO
39 Ngô Minh Hằng HCM
40 Ngô Hà Phương BDU
41 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI
42 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN
43 Trần Thị Hồng Ngọc BGI
44 Bùi Tuyết Hoa DAN
45 Lã Bảo Quyên BGI
46 Nguyễn Khánh Huyền CBA
47 Võ Đặng Yến Vy HCM
48 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM
49 Lê Khánh Vân PYE
50 Trần Ngọc Như Ý BTR
51 Phạm Thị Minh Diệp HPD
52 Ngô Võ Trâm Anh HAU
53 Sầm Hoàng Ly CBA
54 Hoàng Bảo Yến Chi CBA
55 Phan Ngọc Khánh An HCM
56 Trần Vân Anh HCM
57 Huỳnh Bảo Châu HCM
58 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM
59 Lương Hương Giang BRV
60 Lâm Gia Hạnh HCM
61 Đặng Ngô Gia Hân BTH
62 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV
63 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV
64 Bùi Hà Linh LSO
65 Quản Ngọc Linh HNO
66 Nguyễn Tuệ Minh BTH
67 Đào Lê Bảo Ngân BTR
68 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH
69 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV
70 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO
71 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH
72 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH
73 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH
74 Phạm Phương Nhi HCM
75 Nguyễn Phi Nhung HAU
76 Văn Thị Ý Thanh BTH
77 Phạm Phương Thảo BRV
78 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM
79 Trần Thị Huyền Trân BTR
80 Trần Phương Vi QNI
81 Nguyễn Bình Vy HNO

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 41
2 42 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 2
3 3 Nguyễn Linh Đan HCM 0 0 - 1 0 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 43
4 44 Bùi Tuyết Hoa DAN 0 1 - 0 0 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
5 5 Châu Điền Nhã Uyên HCM 0 0 - 1 0 Lã Bảo Quyên BGI 45
6 46 Nguyễn Khánh Huyền CBA 0 0 - 1 0 Trần Thị Thanh Bình BDU 6
7 7 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 0 1 - 0 0 Võ Đặng Yến Vy HCM 47
8 48 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 0 0 - 1 0 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 8
9 9 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 0 1 - 0 0 Lê Khánh Vân PYE 49
10 50 Trần Ngọc Như Ý BTR 0 0 - 1 0 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 10
11 11 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 0 1 - 0 0 Phạm Thị Minh Diệp HPD 51
12 52 Ngô Võ Trâm Anh HAU 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 12
13 13 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 0 1 - 0 0 Sầm Hoàng Ly CBA 53
14 54 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 0 0 - 1 0 Nguyễn Phương Nghi BDH 14
15 15 Đặng Minh Anh HCM 0 ½ - ½ 0 Phan Ngọc Khánh An HCM 55
16 56 Trần Vân Anh HCM 0 1 - 0 0 Đào Minh Khánh HNO 16
17 17 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 0 1 - 0 0 Huỳnh Bảo Châu HCM 57
18 58 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 0 1 - 0 0 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 18
19 19 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 0 1 - 0 0 Lương Hương Giang BRV 59
20 60 Lâm Gia Hạnh HCM 0 0 - 1 0 Lưu Quế Chi THO 20
21 21 Mai Trần Bảo Ngân BTR 0 0 - 1 0 Đặng Ngô Gia Hân BTH 61
22 62 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 0 1 - 0 0 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 22
23 23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 63
24 64 Bùi Hà Linh LSO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
25 25 Ngô Ngọc Châu HNO 0 1 - 0 0 Quản Ngọc Linh HNO 65
26 66 Nguyễn Tuệ Minh BTH 0 0 - 1 0 Võ Đình Khải My HCM 26
27 27 Hoàng Ngọc Diệp BDU 0 1 - 0 0 Đào Lê Bảo Ngân BTR 67
28 68 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
29 29 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 69
30 70 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 0 0 - 1 0 Trần Thị Hoàn Kim DAN 30
31 31 Lê Minh Thư HAU 0 1 - 0 0 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 71
32 72 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 0 0 - 1 0 Tống Thái Kỳ Ân HCM 32
33 33 Lê Thị Thuận Lợi NTH 0 ½ - ½ 0 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 73
34 74 Phạm Phương Nhi HCM 0 0 - 1 0 Lê Ngô Thục Quyên DAN 34
35 35 Vũ Mỹ Linh HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Phi Nhung HAU 75
36 76 Văn Thị Ý Thanh BTH 0 0 - 1 0 Võ Ngọc Phương Dung BDU 36
37 37 Phan Mai Khôi CTH 0 1 - 0 0 Phạm Phương Thảo BRV 77
38 78 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Bình An THO 38
39 39 Ngô Minh Hằng HCM 0 1 - 0 0 Trần Thị Huyền Trân BTR 79
40 80 Trần Phương Vi QNI 0 1 - 0 0 Ngô Hà Phương BDU 40
41 81 Nguyễn Bình Vy HNO 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 1 1 - 0 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
2 2 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 1 ½ - ½ 1 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 29
3 6 Trần Thị Thanh Bình BDU 1 ½ - ½ 1 Lê Minh Thư HAU 31
4 30 Trần Thị Hoàn Kim DAN 1 0 - 1 1 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 7
5 8 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 1 0 - 1 1 Vũ Mỹ Linh HNO 35
6 32 Tống Thái Kỳ Ân HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 9
7 10 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 1 1 - 0 1 Phan Mai Khôi CTH 37
8 34 Lê Ngô Thục Quyên DAN 1 0 - 1 1 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 11
9 12 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 1 0 - 1 1 Ngô Minh Hằng HCM 39
10 36 Võ Ngọc Phương Dung BDU 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 13
11 14 Nguyễn Phương Nghi BDH 1 0 - 1 1 Bùi Tuyết Hoa DAN 44
12 38 Nguyễn Bình An THO 1 0 - 1 1 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 17
13 43 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 19
14 20 Lưu Quế Chi THO 1 1 - 0 1 Trần Vân Anh HCM 56
15 45 Lã Bảo Quyên BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 23
16 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 1 1 - 0 1 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 58
17 61 Đặng Ngô Gia Hân BTH 1 0 - 1 1 Ngô Ngọc Châu HNO 25
18 26 Võ Đình Khải My HCM 1 1 - 0 1 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 62
19 81 Nguyễn Bình Vy HNO 1 0 - 1 1 Hoàng Ngọc Diệp BDU 27
20 55 Phan Ngọc Khánh An HCM ½ 0 - 1 1 Trần Phương Vi QNI 80
21 73 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH ½ 0 - 1 ½ Đặng Minh Anh HCM 15
22 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 0 1 - 0 ½ Lê Thị Thuận Lợi NTH 33
23 57 Huỳnh Bảo Châu HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Linh Đan HCM 3
24 59 Lương Hương Giang BRV 0 0 - 1 0 Châu Điền Nhã Uyên HCM 5
25 16 Đào Minh Khánh HNO 0 1 - 0 0 Lâm Gia Hạnh HCM 60
26 18 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 0 1 - 0 0 Bùi Hà Linh LSO 64
27 63 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 0 0 - 1 0 Mai Trần Bảo Ngân BTR 21
28 22 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 0 0 - 1 0 Nguyễn Tuệ Minh BTH 66
29 40 Ngô Hà Phương BDU 0 0 - 1 0 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 68
30 41 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 70
31 65 Quản Ngọc Linh HNO 0 0 - 1 0 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 42
32 67 Đào Lê Bảo Ngân BTR 0 1 - 0 0 Nguyễn Khánh Huyền CBA 46
33 47 Võ Đặng Yến Vy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 72
34 69 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 48
35 49 Lê Khánh Vân PYE 0 0 - 1 0 Phạm Phương Nhi HCM 74
36 71 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 0 0 - 1 0 Trần Ngọc Như Ý BTR 50
37 51 Phạm Thị Minh Diệp HPD 0 0 - 1 0 Văn Thị Ý Thanh BTH 76
38 75 Nguyễn Phi Nhung HAU 0 1 - 0 0 Ngô Võ Trâm Anh HAU 52
39 53 Sầm Hoàng Ly CBA 0 0 - 1 0 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 78
40 77 Phạm Phương Thảo BRV 0 0 - 1 0 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 54
41 79 Trần Thị Huyền Trân BTR 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 2 0 - 1 2 Ngô Ngọc Châu HNO 25
2 27 Hoàng Ngọc Diệp BDU 2 0 - 1 2 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 10
3 11 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 2 1 - 0 2 Võ Đình Khải My HCM 26
4 17 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
5 19 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 2 0 - 1 2 Vũ Mỹ Linh HNO 35
6 39 Ngô Minh Hằng HCM 2 1 - 0 2 Lưu Quế Chi THO 20
7 23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 2 1 - 0 2 Võ Ngọc Phương Dung BDU 36
8 80 Trần Phương Vi QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
9 44 Bùi Tuyết Hoa DAN 2 ½ - ½ Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 2
10 29 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 0 - 1 Trần Thị Thanh Bình BDU 6
11 9 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 0 - 1 Lê Minh Thư HAU 31
12 15 Đặng Minh Anh HCM ½ - ½ Tống Thái Kỳ Ân HCM 32
13 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1 1 - 0 1 Lã Bảo Quyên BGI 45
14 3 Nguyễn Linh Đan HCM 1 1 - 0 1 Võ Đặng Yến Vy HCM 47
15 48 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 1 0 - 1 1 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
16 5 Châu Điền Nhã Uyên HCM 1 1 - 0 1 Trần Ngọc Như Ý BTR 50
17 54 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 1 0 - 1 1 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 8
18 56 Trần Vân Anh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 12
19 13 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 1 1 - 0 1 Đặng Ngô Gia Hân BTH 61
20 58 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Phương Nghi BDH 14
21 62 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 1 0 - 1 1 Đào Minh Khánh HNO 16
22 66 Nguyễn Tuệ Minh BTH 1 0 - 1 1 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 18
23 21 Mai Trần Bảo Ngân BTR 1 0 - 1 1 Đào Lê Bảo Ngân BTR 67
24 68 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 1 0 - 1 1 Trần Thị Hoàn Kim DAN 30
25 76 Văn Thị Ý Thanh BTH 1 0 - 1 1 Lê Ngô Thục Quyên DAN 34
26 37 Phan Mai Khôi CTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Phi Nhung HAU 75
27 74 Phạm Phương Nhi HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Bình An THO 38
28 78 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 41
29 42 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 1 0 - 1 1 Nguyễn Bình Vy HNO 81
30 79 Trần Thị Huyền Trân BTR 1 0 - 1 1 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 43
31 33 Lê Thị Thuận Lợi NTH ½ 1 - 0 ½ Phan Ngọc Khánh An HCM 55
32 22 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 0 0 - 1 ½ Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 73
33 60 Lâm Gia Hạnh HCM 0 0 - 1 0 Ngô Hà Phương BDU 40
34 46 Nguyễn Khánh Huyền CBA 0 1 - 0 0 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 63
35 64 Bùi Hà Linh LSO 0 0 - 1 0 Lê Khánh Vân PYE 49
36 65 Quản Ngọc Linh HNO 0 1 - 0 0 Phạm Thị Minh Diệp HPD 51
37 52 Ngô Võ Trâm Anh HAU 0 0 - 1 0 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 69
38 70 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 0 ½ - ½ 0 Sầm Hoàng Ly CBA 53
39 71 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 0 0 - 1 0 Huỳnh Bảo Châu HCM 57
40 72 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 0 1 - 0 0 Lương Hương Giang BRV 59
41 77 Phạm Phương Thảo BRV 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 3 0 - 1 3 Ngô Minh Hằng HCM 39
2 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 3 1 - 0 3 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 11
3 35 Vũ Mỹ Linh HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 23
4 25 Ngô Ngọc Châu HNO 3 0 - 1 3 Trần Phương Vi QNI 80
5 6 Trần Thị Thanh Bình BDU 0 - 1 Bùi Tuyết Hoa DAN 44
6 31 Lê Minh Thư HAU 1 - 0 2 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
7 2 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 2 1 - 0 2 Lưu Quế Chi THO 20
8 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Linh Đan HCM 3
9 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 2 0 - 1 2 Võ Đình Khải My HCM 26
10 30 Trần Thị Hoàn Kim DAN 2 1 - 0 2 Châu Điền Nhã Uyên HCM 5
11 32 Tống Thái Kỳ Ân HCM 2 0 - 1 2 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 7
12 8 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 2 ½ - ½ 2 Hoàng Ngọc Diệp BDU 27
13 12 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 2 1 - 0 2 Lê Ngô Thục Quyên DAN 34
14 38 Nguyễn Bình An THO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 13
15 14 Nguyễn Phương Nghi BDH 2 0 - 1 2 Võ Ngọc Phương Dung BDU 36
16 41 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 2 1 - 0 2 Đặng Minh Anh HCM 15
17 16 Đào Minh Khánh HNO 2 1 - 0 2 Phan Mai Khôi CTH 37
18 43 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 17
19 18 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 2 0 - 1 2 Nguyễn Bình Vy HNO 81
20 67 Đào Lê Bảo Ngân BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 19
21 33 Lê Thị Thuận Lợi NTH 0 - 1 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 9
22 73 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 0 - 1 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 29
23 62 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 1 ½ - ½ 1 Mai Trần Bảo Ngân BTR 21
24 40 Ngô Hà Phương BDU 1 1 - 0 1 Quản Ngọc Linh HNO 65
25 61 Đặng Ngô Gia Hân BTH 1 0 - 1 1 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 42
26 45 Lã Bảo Quyên BGI 1 1 - 0 1 Nguyễn Tuệ Minh BTH 66
27 68 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Khánh Huyền CBA 46
28 47 Võ Đặng Yến Vy HCM 1 1 - 0 1 Phạm Phương Nhi HCM 74
29 75 Nguyễn Phi Nhung HAU 1 0 - 1 1 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 48
30 49 Lê Khánh Vân PYE 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 72
31 50 Trần Ngọc Như Ý BTR 1 0 - 1 1 Văn Thị Ý Thanh BTH 76
32 69 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1 0 - 1 1 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 54
33 77 Phạm Phương Thảo BRV 1 0 - 1 1 Trần Vân Anh HCM 56
34 57 Huỳnh Bảo Châu HCM 1 1 - 0 1 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 78
35 79 Trần Thị Huyền Trân BTR 1 0 - 1 1 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 58
36 55 Phan Ngọc Khánh An HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 70
37 53 Sầm Hoàng Ly CBA ½ 1 - 0 0 Ngô Võ Trâm Anh HAU 52
38 63 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 22
39 51 Phạm Thị Minh Diệp HPD 0 1 - 0 0 Lâm Gia Hạnh HCM 60
40 59 Lương Hương Giang BRV 0 1 - 0 0 Bùi Hà Linh LSO 64
41 71 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 39 Ngô Minh Hằng HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
2 80 Trần Phương Vi QNI 4 0 - 1 4 Vũ Mỹ Linh HNO 35
3 44 Bùi Tuyết Hoa DAN 0 - 1 Lê Minh Thư HAU 31
4 23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 3 0 - 1 3 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 2
5 7 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 41
6 26 Võ Đình Khải My HCM 3 0 - 1 3 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 10
7 11 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 3 0 - 1 3 Ngô Ngọc Châu HNO 25
8 36 Võ Ngọc Phương Dung BDU 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 12
9 81 Nguyễn Bình Vy HNO 3 ½ - ½ 3 Đào Minh Khánh HNO 16
10 19 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 3 1 - 0 3 Trần Thị Hoàn Kim DAN 30
11 9 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI ½ - ½ 3 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 43
12 3 Nguyễn Linh Đan HCM 1 - 0 Nguyễn Bình An THO 38
13 27 Hoàng Ngọc Diệp BDU 0 - 1 Trần Thị Thanh Bình BDU 6
14 29 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 0 - 1 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 8
15 13 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 1 - 0 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
16 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 2 1 - 0 2 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 42
17 54 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 2 0 - 1 2 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
18 5 Châu Điền Nhã Uyên HCM 2 1 - 0 2 Võ Đặng Yến Vy HCM 47
19 48 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Phương Nghi BDH 14
20 15 Đặng Minh Anh HCM 2 ½ - ½ 2 Lã Bảo Quyên BGI 45
21 17 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 2 1 - 0 2 Trần Vân Anh HCM 56
22 72 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 2 0 - 1 2 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 18
23 20 Lưu Quế Chi THO 2 ½ - ½ 2 Huỳnh Bảo Châu HCM 57
24 58 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 2 0 - 1 2 Tống Thái Kỳ Ân HCM 32
25 34 Lê Ngô Thục Quyên DAN 2 1 - 0 2 Đào Lê Bảo Ngân BTR 67
26 37 Phan Mai Khôi CTH 2 ½ - ½ 2 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 68
27 76 Văn Thị Ý Thanh BTH 2 0 - 1 2 Ngô Hà Phương BDU 40
28 21 Mai Trần Bảo Ngân BTR 0 - 1 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 73
29 70 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 0 - 1 Lê Thị Thuận Lợi NTH 33
30 53 Sầm Hoàng Ly CBA 0 - 1 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 62
31 22 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 1 1 - 0 1 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 69
32 46 Nguyễn Khánh Huyền CBA 1 0 - 1 1 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 71
33 66 Nguyễn Tuệ Minh BTH 1 0 - 1 1 Lê Khánh Vân PYE 49
34 74 Phạm Phương Nhi HCM 1 0 - 1 1 Trần Ngọc Như Ý BTR 50
35 75 Nguyễn Phi Nhung HAU 1 0 - 1 1 Phạm Thị Minh Diệp HPD 51
36 59 Lương Hương Giang BRV 1 1 - 0 1 Phạm Phương Thảo BRV 77
37 78 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 1 0 - 1 1 Đặng Ngô Gia Hân BTH 61
38 65 Quản Ngọc Linh HNO 1 1 - 0 1 Trần Thị Huyền Trân BTR 79
39 60 Lâm Gia Hạnh HCM 0 0 - 1 ½ Phan Ngọc Khánh An HCM 55
40 52 Ngô Võ Trâm Anh HAU 0 1 - 0 0 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 63
41 64 Bùi Hà Linh LSO 0 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 35 Vũ Mỹ Linh HNO 5 1 - 0 5 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
2 31 Lê Minh Thư HAU 0 - 1 4 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 7
3 2 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 4 0 - 1 4 Ngô Minh Hằng HCM 39
4 10 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 4 0 - 1 4 Trần Phương Vi QNI 80
5 25 Ngô Ngọc Châu HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 19
6 36 Võ Ngọc Phương Dung BDU 4 0 - 1 Nguyễn Linh Đan HCM 3
7 6 Trần Thị Thanh Bình BDU 0 - 1 Nguyễn Bình Vy HNO 81
8 8 Ngô Thị Kiều Thơ BTR ½ - ½ Bùi Tuyết Hoa DAN 44
9 43 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 0 - 1 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 13
10 16 Đào Minh Khánh HNO 1 - 0 3 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
11 26 Võ Đình Khải My HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
12 32 Tống Thái Kỳ Ân HCM 3 1 - 0 3 Châu Điền Nhã Uyên HCM 5
13 30 Trần Thị Hoàn Kim DAN 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 9
14 40 Ngô Hà Phương BDU 3 0 - 1 3 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 11
15 12 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 23
16 34 Lê Ngô Thục Quyên DAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 17
17 18 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 3 1 - 0 3 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 48
18 41 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 3 0 - 1 Hoàng Ngọc Diệp BDU 27
19 38 Nguyễn Bình An THO 1 - 0 Đặng Minh Anh HCM 15
20 20 Lưu Quế Chi THO ½ - ½ Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 62
21 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 1 - 0 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 68
22 45 Lã Bảo Quyên BGI 0 - 1 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 29
23 57 Huỳnh Bảo Châu HCM 0 - 1 Lê Thị Thuận Lợi NTH 33
24 73 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 1 - 0 Phan Mai Khôi CTH 37
25 14 Nguyễn Phương Nghi BDH 2 1 - 0 2 Lương Hương Giang BRV 59
26 56 Trần Vân Anh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 22
27 42 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 2 ½ - ½ 2 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 58
28 47 Võ Đặng Yến Vy HCM 2 0 - 1 2 Quản Ngọc Linh HNO 65
29 49 Lê Khánh Vân PYE 2 0 - 1 2 Văn Thị Ý Thanh BTH 76
30 50 Trần Ngọc Như Ý BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 72
31 51 Phạm Thị Minh Diệp HPD 2 0 - 1 2 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 71
32 61 Đặng Ngô Gia Hân BTH 2 0 - 1 2 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 54
33 67 Đào Lê Bảo Ngân BTR 2 1 - 0 Sầm Hoàng Ly CBA 53
34 55 Phan Ngọc Khánh An HCM 0 - 1 Mai Trần Bảo Ngân BTR 21
35 46 Nguyễn Khánh Huyền CBA 1 0 - 1 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 70
36 77 Phạm Phương Thảo BRV 1 1 - 0 1 Ngô Võ Trâm Anh HAU 52
37 64 Bùi Hà Linh LSO 1 1 - 0 1 Phạm Phương Nhi HCM 74
38 79 Trần Thị Huyền Trân BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn Tuệ Minh BTH 66
39 69 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Phi Nhung HAU 75
40 63 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 0 0 - 1 1 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 78
41 60 Lâm Gia Hạnh HCM 0 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 39 Ngô Minh Hằng HCM 5 0 - 1 6 Vũ Mỹ Linh HNO 35
2 7 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 5 1 - 0 5 Trần Phương Vi QNI 80
3 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 5 1 - 0 5 Ngô Ngọc Châu HNO 25
4 3 Nguyễn Linh Đan HCM 1 - 0 Đào Minh Khánh HNO 16
5 13 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 1 - 0 Lê Minh Thư HAU 31
6 81 Nguyễn Bình Vy HNO 1 - 0 4 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 2
7 23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 4 1 - 0 4 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 8
8 32 Tống Thái Kỳ Ân HCM 4 0 - 1 4 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 10
9 11 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 4 0 - 1 4 Võ Ngọc Phương Dung BDU 36
10 44 Bùi Tuyết Hoa DAN 4 1 - 0 4 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 18
11 19 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 4 ½ - ½ 4 Võ Đình Khải My HCM 26
12 6 Trần Thị Thanh Bình BDU 0 - 1 4 Lê Ngô Thục Quyên DAN 34
13 9 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 1 - 0 Nguyễn Bình An THO 38
14 33 Lê Thị Thuận Lợi NTH 0 - 1 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
15 27 Hoàng Ngọc Diệp BDU 0 - 1 Trần Thị Hoàn Kim DAN 30
16 29 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 1 - 0 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 43
17 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 3 1 - 0 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 73
18 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 3 1 - 0 3 Trần Vân Anh HCM 56
19 5 Châu Điền Nhã Uyên HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 48
20 54 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 12
21 62 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 3 0 - 1 3 Nguyễn Phương Nghi BDH 14
22 17 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 3 1 - 0 3 Đào Lê Bảo Ngân BTR 67
23 65 Quản Ngọc Linh HNO 3 1 - 0 3 Lưu Quế Chi THO 20
24 71 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 3 0 - 1 3 Ngô Hà Phương BDU 40
25 72 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 41
26 76 Văn Thị Ý Thanh BTH 3 0 - 1 Đặng Minh Anh HCM 15
27 21 Mai Trần Bảo Ngân BTR 0 - 1 Huỳnh Bảo Châu HCM 57
28 37 Phan Mai Khôi CTH 0 - 1 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 58
29 68 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 1 - 0 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 42
30 70 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 1 - 0 Lã Bảo Quyên BGI 45
31 22 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 2 0 - 1 2 Đặng Ngô Gia Hân BTH 61
32 47 Võ Đặng Yến Vy HCM 2 1 - 0 2 Bùi Hà Linh LSO 64
33 75 Nguyễn Phi Nhung HAU 2 0 - 1 2 Lê Khánh Vân PYE 49
34 50 Trần Ngọc Như Ý BTR 2 1 - 0 2 Phạm Phương Thảo BRV 77
35 78 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 2 0 - 1 2 Phạm Thị Minh Diệp HPD 51
36 59 Lương Hương Giang BRV 2 1 - 0 2 Trần Thị Huyền Trân BTR 79
37 53 Sầm Hoàng Ly CBA 1 - 0 Phan Ngọc Khánh An HCM 55
38 74 Phạm Phương Nhi HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Khánh Huyền CBA 46
39 52 Ngô Võ Trâm Anh HAU 1 1 - 0 1 Lâm Gia Hạnh HCM 60
40 66 Nguyễn Tuệ Minh BTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 69
41 63 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 0 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 35 Vũ Mỹ Linh HNO 7 1 - 0 6 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 7
2 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 6 1 - 0 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 13
3 81 Nguyễn Bình Vy HNO ½ - ½ Nguyễn Linh Đan HCM 3
4 10 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 5 0 - 1 5 Võ Ngọc Phương Dung BDU 36
5 80 Trần Phương Vi QNI 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 23
6 25 Ngô Ngọc Châu HNO 5 1 - 0 5 Ngô Minh Hằng HCM 39
7 34 Lê Ngô Thục Quyên DAN 5 ½ - ½ 5 Bùi Tuyết Hoa DAN 44
8 26 Võ Đình Khải My HCM 1 - 0 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 9
9 16 Đào Minh Khánh HNO ½ - ½ Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 29
10 31 Lê Minh Thư HAU 0 - 1 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 19
11 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 1 - 0 Trần Thị Hoàn Kim DAN 30
12 18 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 4 0 - 1 4 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 1
13 2 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 17
14 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 4 1 - 0 4 Tống Thái Kỳ Ân HCM 32
15 8 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 4 1 - 0 4 Ngô Hà Phương BDU 40
16 48 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 4 0 - 1 4 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 11
17 12 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 4 1 - 0 4 Quản Ngọc Linh HNO 65
18 14 Nguyễn Phương Nghi BDH 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 72
19 43 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 1 - 0 Trần Thị Thanh Bình BDU 6
20 15 Đặng Minh Anh HCM 1 - 0 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 68
21 73 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 0 - 1 Hoàng Ngọc Diệp BDU 27
22 58 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 0 - 1 Lê Thị Thuận Lợi NTH 33
23 38 Nguyễn Bình An THO 1 - 0 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 70
24 57 Huỳnh Bảo Châu HCM 0 - 1 3 Châu Điền Nhã Uyên HCM 5
25 20 Lưu Quế Chi THO 3 1 - 0 3 Lương Hương Giang BRV 59
26 41 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 3 1 - 0 3 Văn Thị Ý Thanh BTH 76
27 56 Trần Vân Anh HCM 3 0 - 1 3 Võ Đặng Yến Vy HCM 47
28 49 Lê Khánh Vân PYE 3 0 - 1 3 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 71
29 61 Đặng Ngô Gia Hân BTH 3 0 - 1 3 Trần Ngọc Như Ý BTR 50
30 51 Phạm Thị Minh Diệp HPD 3 0 - 1 3 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 62
31 67 Đào Lê Bảo Ngân BTR 3 1 - 0 3 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 54
32 42 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 0 - 1 Mai Trần Bảo Ngân BTR 21
33 45 Lã Bảo Quyên BGI 0 - 1 Phan Mai Khôi CTH 37
34 22 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 2 0 - 1 Sầm Hoàng Ly CBA 53
35 46 Nguyễn Khánh Huyền CBA 2 0 - 1 2 Nguyễn Phi Nhung HAU 75
36 79 Trần Thị Huyền Trân BTR 2 1 - 0 2 Ngô Võ Trâm Anh HAU 52
37 64 Bùi Hà Linh LSO 2 0 - 1 2 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 78
38 77 Phạm Phương Thảo BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Tuệ Minh BTH 66
39 55 Phan Ngọc Khánh An HCM 1 - 0 1 Phạm Phương Nhi HCM 74
40 60 Lâm Gia Hạnh HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 63
41 69 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 1 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nguyễn Linh Đan HCM 6 1 - 0 8 Vũ Mỹ Linh HNO 35
2 36 Võ Ngọc Phương Dung BDU 6 0 - 1 7 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 28
3 7 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 6 0 - 1 6 Nguyễn Bình Vy HNO 81
4 23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 1 - 0 6 Ngô Ngọc Châu HNO 25
5 13 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 1 - 0 Lê Ngô Thục Quyên DAN 34
6 19 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 1 - 0 Trần Phương Vi QNI 80
7 44 Bùi Tuyết Hoa DAN 1 - 0 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 24
8 8 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 5 0 - 1 Võ Đình Khải My HCM 26
9 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 5 0 - 1 5 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 12
10 39 Ngô Minh Hằng HCM 5 0 - 1 5 Thái Ngọc Tường Minh DON 4
11 29 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 5 1 - 0 5 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 10
12 11 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 5 1 - 0 5 Nguyễn Phương Nghi BDH 14
13 9 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 0 - 1 5 Đào Minh Khánh HNO 16
14 30 Trần Thị Hoàn Kim DAN 0 - 1 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 2
15 33 Lê Thị Thuận Lợi NTH 1 - 0 Đặng Minh Anh HCM 15
16 17 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 0 - 1 Lê Minh Thư HAU 31
17 27 Hoàng Ngọc Diệp BDU 1 - 0 Nguyễn Bình An THO 38
18 32 Tống Thái Kỳ Ân HCM 4 1 - 0 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 43
19 62 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 4 0 - 1 4 Châu Điền Nhã Uyên HCM 5
20 50 Trần Ngọc Như Ý BTR 4 1 - 0 4 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 18
21 71 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 4 0 - 1 4 Lưu Quế Chi THO 20
22 40 Ngô Hà Phương BDU 4 1 - 0 4 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 48
23 65 Quản Ngọc Linh HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 41
24 47 Võ Đặng Yến Vy HCM 4 1 - 0 4 Đào Lê Bảo Ngân BTR 67
25 72 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 4 1 - 0 Mai Trần Bảo Ngân BTR 21
26 6 Trần Thị Thanh Bình BDU 1 - 0 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 58
27 37 Phan Mai Khôi CTH 1 - 0 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 70
28 53 Sầm Hoàng Ly CBA 0 - 1 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 73
29 68 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 1 - 0 Huỳnh Bảo Châu HCM 57
30 78 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 3 0 - 1 3 Lê Khánh Vân PYE 49
31 59 Lương Hương Giang BRV 3 1 - 0 3 Phạm Thị Minh Diệp HPD 51
32 54 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 3 1 - 0 3 Trần Thị Huyền Trân BTR 79
33 75 Nguyễn Phi Nhung HAU 3 0 - 1 3 Trần Vân Anh HCM 56
34 76 Văn Thị Ý Thanh BTH 3 1 - 0 3 Đặng Ngô Gia Hân BTH 61
35 42 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 1 - 0 3 Phạm Phương Thảo BRV 77
36 55 Phan Ngọc Khánh An HCM ½ - ½ Lã Bảo Quyên BGI 45
37 52 Ngô Võ Trâm Anh HAU 2 0 - 1 2 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 22
38 69 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Khánh Huyền CBA 46
39 63 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV ½ - ½ 2 Bùi Hà Linh LSO 64
40 66 Nguyễn Tuệ Minh BTH 2 1 - 0 Lâm Gia Hạnh HCM 60
41 74 Phạm Phương Nhi HCM 1 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 35 Vũ Mỹ Linh HNO 8,0 1,0 49,5 8 5 4
2 28 Nguyễn Ngọc Hiền NBI 8,0 0,0 47,0 8 5 4
3 3 Nguyễn Linh Đan HCM 7,0 0,5 46,0 6 4 2
4 81 Nguyễn Bình Vy HNO 7,0 0,5 45,0 5 4 4
5 23 Nguyễn Thị Huỳnh Thư BTR 6,5 0,0 45,0 6 4 2
6 19 Nguyễn Ngọc Phương Quyên DTH 6,5 0,0 44,5 6 4 3
7 13 Nguyễn Hoàng Thái Ngọc HCM 6,5 0,0 43,0 6 4 1
8 44 Bùi Tuyết Hoa DAN 6,5 0,0 42,5 5 4 2
9 26 Võ Đình Khải My HCM 6,5 0,0 42,0 6 5 3
10 36 Võ Ngọc Phương Dung BDU 6,0 0,0 50,0 6 5 4
11 25 Ngô Ngọc Châu HNO 6,0 0,0 48,5 6 5 3
12 7 Đinh Nguyễn Hiền Anh DON 6,0 0,0 46,0 6 4 3
11 Lê Nguyễn Hồng Nhung BDU 6,0 0,0 46,0 6 4 3
14 4 Thái Ngọc Tường Minh DON 6,0 0,0 42,5 6 5 3
15 16 Đào Minh Khánh HNO 6,0 0,0 42,5 5 5 2
16 12 Nguyễn Ngọc Phương Nghi HCM 6,0 0,0 41,0 6 5 4
17 29 Tôn Nữ Quỳnh Dương HCM 6,0 0,0 38,0 5 4 2
18 80 Trần Phương Vi QNI 5,5 0,0 48,5 5 5 3
19 2 Nguyễn Lê Cẩm Hiền QNI 5,5 0,0 44,5 4 5 3
20 31 Lê Minh Thư HAU 5,5 0,0 44,0 5 5 3
21 24 Nguyễn Hà Khánh Linh TTH 5,5 0,0 43,5 5 5 2
22 34 Lê Ngô Thục Quyên DAN 5,5 0,0 42,0 5 5 3
23 27 Hoàng Ngọc Diệp BDU 5,5 0,0 38,5 5 4 3
24 33 Lê Thị Thuận Lợi NTH 5,5 0,0 35,5 5 4 3
25 39 Ngô Minh Hằng HCM 5,0 0,0 49,5 5 4 3
26 8 Ngô Thị Kiều Thơ BTR 5,0 0,0 48,0 4 4 3
27 10 Trần Ngyễn Mỹ Tiên DTH 5,0 0,0 44,5 5 5 4
28 1 Nguyễn Bùi Khánh Hằng BDU 5,0 0,0 42,0 5 4 1
29 32 Tống Thái Kỳ Ân HCM 5,0 0,0 40,5 4 4 2
30 14 Nguyễn Phương Nghi BDH 5,0 0,0 39,5 5 5 3
31 47 Võ Đặng Yến Vy HCM 5,0 0,0 38,0 5 4 1
32 40 Ngô Hà Phương BDU 5,0 0,0 37,5 5 5 3
33 65 Quản Ngọc Linh HNO 5,0 0,0 37,5 5 4 1
34 72 Nguyễn Ngọc Phong Nhi HPH 5,0 0,0 36,0 5 4 2
35 5 Châu Điền Nhã Uyên HCM 5,0 0,0 35,0 5 5 3
36 20 Lưu Quế Chi THO 5,0 0,0 34,5 4 5 2
37 50 Trần Ngọc Như Ý BTR 5,0 0,0 32,0 5 4 3
38 43 Trần Thị Hồng Ngọc BGI 4,5 0,0 44,5 4 5 2
39 6 Trần Thị Thanh Bình BDU 4,5 0,0 43,5 4 4 3
40 30 Trần Thị Hoàn Kim DAN 4,5 0,0 43,0 4 5 3
41 9 Nguyễn Phúc Yến Nhi BNI 4,5 0,0 42,0 3 4 1
42 17 Nguyễn Trần Vân Thy DAN 4,5 0,0 41,5 4 4 1
43 38 Nguyễn Bình An THO 4,5 0,0 39,0 4 5 2
44 68 Hồ Trần Bảo Ngọc DTH 4,5 0,0 39,0 4 4 1
45 73 Phạm Hoàng Thiên Nhi NTH 4,5 0,0 38,0 4 5 3
46 15 Đặng Minh Anh HCM 4,5 0,0 35,0 3 5 2
47 37 Phan Mai Khôi CTH 4,5 0,0 33,0 4 4 1
48 48 Nguyễn Huỳnh Xuân Anh HCM 4,0 0,0 39,0 4 5 3
49 18 Trần Hoàng Bảo Châu BDH 4,0 0,0 38,5 4 5 2
56 Trần Vân Anh HCM 4,0 0,0 38,5 4 5 2
51 41 Nguyễn Ngọc Hà Anh BGI 4,0 0,0 38,5 4 5 1
52 67 Đào Lê Bảo Ngân BTR 4,0 0,0 38,0 4 5 1
53 62 Vũ Thị Quỳnh Hương BRV 4,0 0,0 37,5 3 4 2
54 76 Văn Thị Ý Thanh BTH 4,0 0,0 37,0 4 4 3
55 59 Lương Hương Giang BRV 4,0 0,0 34,5 4 4 0
56 71 Nguyễn Trà Phúc Nguyên BTH 4,0 0,0 34,5 3 4 3
57 54 Hoàng Bảo Yến Chi CBA 4,0 0,0 34,0 4 4 3
58 49 Lê Khánh Vân PYE 4,0 0,0 28,0 4 5 4
59 57 Huỳnh Bảo Châu HCM 3,5 0,0 38,5 3 5 2
60 58 Lý Nguyễn Ngọc Châu HCM 3,5 0,0 37,5 3 5 2
61 42 Hoàng Mỹ Kỳ Nam DAN 3,5 0,0 36,5 3 4 2
62 70 Nguyễn Thị Hồng Ngọc HNO 3,5 0,0 32,5 3 5 2
63 53 Sầm Hoàng Ly CBA 3,5 0,0 31,5 3 4 1
64 21 Mai Trần Bảo Ngân BTR 3,5 0,0 30,5 3 5 3
65 45 Lã Bảo Quyên BGI 3,0 0,0 38,0 2 5 1
66 61 Đặng Ngô Gia Hân BTH 3,0 0,0 35,5 3 5 3
67 51 Phạm Thị Minh Diệp HPD 3,0 0,0 32,5 3 5 2
68 75 Nguyễn Phi Nhung HAU 3,0 0,0 32,5 3 4 2
69 79 Trần Thị Huyền Trân BTR 3,0 0,0 31,5 2 4 0
70 55 Phan Ngọc Khánh An HCM 3,0 0,0 30,5 2 4 1
71 77 Phạm Phương Thảo BRV 3,0 0,0 30,5 2 4 0
72 78 Lý Nguyễn Ngọc Trân HCM 3,0 0,0 27,5 3 4 3
73 66 Nguyễn Tuệ Minh BTH 3,0 0,0 27,0 3 4 1
74 46 Nguyễn Khánh Huyền CBA 3,0 0,0 26,0 3 4 2
75 22 Nguyễn Cẩm Tiên BDH 3,0 0,0 25,5 3 4 2
76 64 Bùi Hà Linh LSO 2,5 0,0 29,0 1 4 0
77 74 Phạm Phương Nhi HCM 2,0 0,0 32,0 1 4 1
78 69 Nguyễn Thị Bích Ngọc BRV 2,0 0,0 28,0 1 4 1
79 63 Nguyễn Tống Minh Khuê BRV 2,0 0,0 24,5 0 4 0
80 52 Ngô Võ Trâm Anh HAU 2,0 0,0 23,5 2 4 0
81 60 Lâm Gia Hạnh HCM 1,5 0,0 28,5 0 4 0