GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-07-25
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 11

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM Hồ Ngọc Vy 0 1658 0
2 BRV Nguyễn Xuân Minh Hằng 0 1657 0
3 DTH Mai Hiếu Linh 0 1656 0
4 DTH Hầu Nguyễn Kim Ngân 0 1655 0
5 BGI Nguyễn Thuỳ Linh 0 1654 0
6 DTH Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 0 1653 0
7 NBI Bùi Thị Ngọc Chi 0 1652 0
8 NBI Lê Đặng Bảo Ngọc 0 1651 0
9 HNO Nguyễn Minh Trà 0 1650 0
10 QNI Bùi Thị Kim Khánh 0 1649 0
11 HCM Lê Trần Minh Nhã 0 1648 0
12 HPH Dương Nữ Nhật Minh 0 1647 0
13 HNO Tô Ngọc Lê Nhung 0 1646 0
14 QNI Trần Hà Gia Linh 0 1645 0
15 BGI Nguyễn Bảo Diệp Anh 0 1644 0
16 DAN Trần Huyền Nhi 0 1643 0
17 QNI Phạm Quỳnh Anh 0 1642 0
18 HNO Nguyễn Trần Thùy Chi 0 1641 0
19 HCM Nguyễn Huỳnh Tú Phương 0 1640 0
20 HNO Nguyễn Phương Thanh Hà 0 1639 0
21 NAN Trần Thị Quỳnh Anh 0 1638 0
22 HCM Huỳnh Phúc Minh Phương 0 1637 0
23 BDU Châu Bảo Ngọc 0 1636 0
24 LDO Nguyễn Hoàng Minh Châu 0 1635 0
25 HCM Đặng Lê Xuân Hiền 0 1634 0
26 DTH Lý Ngọc Huỳnh Anh 0 1633 0
27 DTH Trần Mai Xuân Uyên 0 1632 0
28 BDU Nguyễn Mai Linh 0 1631 0
29 BDU Ngô Nhã Kỳ 0 1630 0
30 BGI Nguyễn Hải An 0 1629 0
31 HCM Đặng Thu Thủy 0 1628 0
32 DTH Bùi Khánh Nguyên 0 1627 0
33 LDO Nguyễn Thanh Ngọc Hân 0 1626 0
34 HPH Cao Thanh Vân 0 1625 0
35 BRV Nguyễn Thanh Thủy 0 1624 0
36 NTH Đoàn Nguyễn Ý Nhiên 0 1623 0
37 BGI Đồng Khánh Huyền 0 1622 0
38 QNI Nguyễn Bảo Châu 0 1621 0
39 LDO Nguyễn Thanh Khánh Hân 0 1620 0
40 HCM Quan Mỹ Linh 0 1619 0
41 PYE Ngô Huỳnh Thảo Như 0 1618 0
42 DAN Hà Bảo Trâm 0 1617 0
43 QDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1616 0
44 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1615 0
45 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 1614 0
46 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1613 0
47 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 1612 0
48 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1611 0
49 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1610 0
50 LSO Trần Ngọc Tuyết Anh 0 1609 0
51 GDC Ngô Kim Cương 0 1608 0
52 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 1607 0
53 BTH Hoàng Xuân Dung 0 1606 0
54 BRV Lê Nguyễn Thùy Dương 0 1605 0
55 KHO Trương Hương Giang 0 1604 0
56 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1603 0
57 BRV Bùi Thị Thiên Kim 0 1602 0
58 HCM Phạm Cát Lâm 0 1601 0
59 QDO Chu Phan Trúc Linh 0 1600 0
60 HCM Nguyễn Ngọc Song Linh 0 1599 0
61 HPH Phan Phương Linh 0 1598 0
62 HCM Lê Hà My 0 1597 0
63 HCM Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 1596 0
64 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 1595 0
65 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1594 0
66 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 1593 0
67 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1592 0
68 DON Lê Tâm Như 0 1591 0
69 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1590 0
70 KHO Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh 0 1589 0
71 BTH Ngô Thư Tú 0 1588 0
72 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 1587 0
73 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1586 0
74 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 1585 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HCM Hồ Ngọc Vy 0 1658 0
2 BRV Nguyễn Xuân Minh Hằng 0 1657 0
3 DTH Mai Hiếu Linh 0 1656 0
4 DTH Hầu Nguyễn Kim Ngân 0 1655 0
5 BGI Nguyễn Thuỳ Linh 0 1654 0
6 DTH Nguyễn Huỳnh Mai Hoa 0 1653 0
7 NBI Bùi Thị Ngọc Chi 0 1652 0
8 NBI Lê Đặng Bảo Ngọc 0 1651 0
9 HNO Nguyễn Minh Trà 0 1650 0
10 QNI Bùi Thị Kim Khánh 0 1649 0
11 HCM Lê Trần Minh Nhã 0 1648 0
12 HPH Dương Nữ Nhật Minh 0 1647 0
13 HNO Tô Ngọc Lê Nhung 0 1646 0
14 QNI Trần Hà Gia Linh 0 1645 0
15 BGI Nguyễn Bảo Diệp Anh 0 1644 0
16 DAN Trần Huyền Nhi 0 1643 0
17 QNI Phạm Quỳnh Anh 0 1642 0
18 HNO Nguyễn Trần Thùy Chi 0 1641 0
19 HCM Nguyễn Huỳnh Tú Phương 0 1640 0
20 HNO Nguyễn Phương Thanh Hà 0 1639 0
21 NAN Trần Thị Quỳnh Anh 0 1638 0
22 HCM Huỳnh Phúc Minh Phương 0 1637 0
23 BDU Châu Bảo Ngọc 0 1636 0
24 LDO Nguyễn Hoàng Minh Châu 0 1635 0
25 HCM Đặng Lê Xuân Hiền 0 1634 0
26 DTH Lý Ngọc Huỳnh Anh 0 1633 0
27 DTH Trần Mai Xuân Uyên 0 1632 0
28 BDU Nguyễn Mai Linh 0 1631 0
29 BDU Ngô Nhã Kỳ 0 1630 0
30 BGI Nguyễn Hải An 0 1629 0
31 HCM Đặng Thu Thủy 0 1628 0
32 DTH Bùi Khánh Nguyên 0 1627 0
33 LDO Nguyễn Thanh Ngọc Hân 0 1626 0
34 HPH Cao Thanh Vân 0 1625 0
35 BRV Nguyễn Thanh Thủy 0 1624 0
36 NTH Đoàn Nguyễn Ý Nhiên 0 1623 0
37 BGI Đồng Khánh Huyền 0 1622 0
38 QNI Nguyễn Bảo Châu 0 1621 0
39 LDO Nguyễn Thanh Khánh Hân 0 1620 0
40 HCM Quan Mỹ Linh 0 1619 0
41 PYE Ngô Huỳnh Thảo Như 0 1618 0
42 DAN Hà Bảo Trâm 0 1617 0
43 QDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1616 0
44 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1615 0
45 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 1614 0
46 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1613 0
47 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 1612 0
48 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1611 0
49 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1610 0
50 LSO Trần Ngọc Tuyết Anh 0 1609 0
51 GDC Ngô Kim Cương 0 1608 0
52 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 1607 0
53 BTH Hoàng Xuân Dung 0 1606 0
54 BRV Lê Nguyễn Thùy Dương 0 1605 0
55 KHO Trương Hương Giang 0 1604 0
56 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1603 0
57 BRV Bùi Thị Thiên Kim 0 1602 0
58 HCM Phạm Cát Lâm 0 1601 0
59 QDO Chu Phan Trúc Linh 0 1600 0
60 HCM Nguyễn Ngọc Song Linh 0 1599 0
61 HPH Phan Phương Linh 0 1598 0
62 HCM Lê Hà My 0 1597 0
63 HCM Nguyễn Hoa Lam Ngọc 0 1596 0
64 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 1595 0
65 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1594 0
66 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 1593 0
67 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1592 0
68 DON Lê Tâm Như 0 1591 0
69 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1590 0
70 KHO Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh 0 1589 0
71 BTH Ngô Thư Tú 0 1588 0
72 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 1587 0
73 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1586 0
74 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 1585 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Hồ Ngọc Vy HCM
2 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV
3 Mai Hiếu Linh DTH
4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH
5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI
6 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH
7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI
8 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI
9 Nguyễn Minh Trà HNO
10 Bùi Thị Kim Khánh QNI
11 Lê Trần Minh Nhã HCM
12 Dương Nữ Nhật Minh HPH
13 Tô Ngọc Lê Nhung HNO
14 Trần Hà Gia Linh QNI
15 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI
16 Trần Huyền Nhi DAN
17 Phạm Quỳnh Anh QNI
18 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO
19 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM
20 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO
21 Trần Thị Quỳnh Anh NAN
22 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM
23 Châu Bảo Ngọc BDU
24 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO
25 Đặng Lê Xuân Hiền HCM
26 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH
27 Trần Mai Xuân Uyên DTH
28 Nguyễn Mai Linh BDU
29 Ngô Nhã Kỳ BDU
30 Nguyễn Hải An BGI
31 Đặng Thu Thủy HCM
32 Bùi Khánh Nguyên DTH
33 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO
34 Cao Thanh Vân HPH
35 Nguyễn Thanh Thủy BRV
36 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH
37 Đồng Khánh Huyền BGI
38 Nguyễn Bảo Châu QNI
39 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO
40 Quan Mỹ Linh HCM
41 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE
42 Hà Bảo Trâm DAN
43 Nguyễn Quỳnh Anh QDO
44 Đinh Vũ Thùy Anh HCM
45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV
46 Nguyễn Quỳnh Anh LDO
47 Nguyễn Thùy Anh BRV
48 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO
49 Trần Lê Hà Anh NTH
50 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO
51 Ngô Kim Cương GDC
52 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH
53 Hoàng Xuân Dung BTH
54 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV
55 Trương Hương Giang KHO
56 Nguyễn Việt Hằng KHO
57 Bùi Thị Thiên Kim BRV
58 Phạm Cát Lâm HCM
59 Chu Phan Trúc Linh QDO
60 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM
61 Phan Phương Linh HPH
62 Lê Hà My HCM
63 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM
64 Nguyễn Như Ngọc CTH
65 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO
66 Châu Trần Bình Nhi BTH
67 Đặng Hương Thảo Như HCM
68 Lê Tâm Như DON
69 Phạm Thị Thanh Phương HPH
70 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO
71 Ngô Thư Tú BTH
72 Lê Hoàng Phương Thy BTH
73 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN
74 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Hồ Ngọc Vy HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Châu QNI 38
2 39 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 2
3 3 Mai Hiếu Linh DTH 0 0 - 1 0 Quan Mỹ Linh HCM 40
4 41 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 0 0 - 1 0 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4
5 5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 0 1 - 0 0 Hà Bảo Trâm DAN 42
6 43 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6
7 7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 0 1 - 0 0 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 44
8 45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 0 0 - 1 0 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 8
9 9 Nguyễn Minh Trà HNO 0 1 - 0 0 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 46
10 47 Nguyễn Thùy Anh BRV 0 0 - 1 0 Bùi Thị Kim Khánh QNI 10
11 11 Lê Trần Minh Nhã HCM 0 1 - 0 0 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 48
12 49 Trần Lê Hà Anh NTH 0 0 - 1 0 Dương Nữ Nhật Minh HPH 12
13 13 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 0 1 - 0 0 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 50
14 51 Ngô Kim Cương GDC 0 0 - 1 0 Trần Hà Gia Linh QNI 14
15 15 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 0 1 - 0 0 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 52
16 53 Hoàng Xuân Dung BTH 0 0 - 1 0 Trần Huyền Nhi DAN 16
17 17 Phạm Quỳnh Anh QNI 0 1 - 0 0 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 54
18 55 Trương Hương Giang KHO 0 0 - 1 0 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 18
19 19 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Việt Hằng KHO 56
20 57 Bùi Thị Thiên Kim BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 20
21 21 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 0 ½ - ½ 0 Phạm Cát Lâm HCM 58
22 59 Chu Phan Trúc Linh QDO 0 1 - 0 0 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 22
23 23 Châu Bảo Ngọc BDU 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 60
24 61 Phan Phương Linh HPH 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 24
25 25 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 0 1 - 0 0 Lê Hà My HCM 62
26 63 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 0 0 - 1 0 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 26
27 27 Trần Mai Xuân Uyên DTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Như Ngọc CTH 64
28 65 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 0 0 - 1 0 Nguyễn Mai Linh BDU 28
29 29 Ngô Nhã Kỳ BDU 0 1 - 0 0 Châu Trần Bình Nhi BTH 66
30 67 Đặng Hương Thảo Như HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải An BGI 30
31 31 Đặng Thu Thủy HCM 0 ½ - ½ 0 Lê Tâm Như DON 68
32 69 Phạm Thị Thanh Phương HPH 0 0 - 1 0 Bùi Khánh Nguyên DTH 32
33 33 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 70
34 71 Ngô Thư Tú BTH 0 0 - 1 0 Cao Thanh Vân HPH 34
35 35 Nguyễn Thanh Thủy BRV 0 1 - 0 0 Lê Hoàng Phương Thy BTH 72
36 73 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 0 0 - 1 0 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 36
37 37 Đồng Khánh Huyền BGI 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 74

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 19 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 1 0 - 1 1 Hồ Ngọc Vy HCM 1
2 2 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 1 ½ - ½ 1 Châu Bảo Ngọc BDU 23
3 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 1 1 - 0 1 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 25
4 24 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 5
5 6 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 1 1 - 0 1 Trần Mai Xuân Uyên DTH 27
6 26 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 1 0 - 1 1 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 7
7 8 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 1 ½ - ½ 1 Ngô Nhã Kỳ BDU 29
8 28 Nguyễn Mai Linh BDU 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Trà HNO 9
9 10 Bùi Thị Kim Khánh QNI 1 1 - 0 1 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 33
10 32 Bùi Khánh Nguyên DTH 1 1 - 0 1 Lê Trần Minh Nhã HCM 11
11 12 Dương Nữ Nhật Minh HPH 1 0 - 1 1 Nguyễn Thanh Thủy BRV 35
12 34 Cao Thanh Vân HPH 1 0 - 1 1 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 13
13 14 Trần Hà Gia Linh QNI 1 1 - 0 1 Đồng Khánh Huyền BGI 37
14 36 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 15
15 16 Trần Huyền Nhi DAN 1 1 - 0 1 Chu Phan Trúc Linh QDO 59
16 40 Quan Mỹ Linh HCM 1 0 - 1 1 Phạm Quỳnh Anh QNI 17
17 18 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 1 0 - 1 1 Đặng Hương Thảo Như HCM 67
18 20 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO ½ 0 - 1 ½ Đặng Thu Thủy HCM 31
19 68 Lê Tâm Như DON ½ 0 - 1 ½ Trần Thị Quỳnh Anh NAN 21
20 58 Phạm Cát Lâm HCM ½ 1 - 0 ½ Bùi Thị Thiên Kim BRV 57
21 54 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 0 0 - 1 0 Mai Hiếu Linh DTH 3
22 22 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 0 0 - 1 0 Hoàng Xuân Dung BTH 53
23 30 Nguyễn Hải An BGI 0 1 - 0 0 Trương Hương Giang KHO 55
24 38 Nguyễn Bảo Châu QNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Việt Hằng KHO 56
25 60 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 39
26 62 Lê Hà My HCM 0 0 - 1 0 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 41
27 42 Hà Bảo Trâm DAN 0 1 - 0 0 Phan Phương Linh HPH 61
28 64 Nguyễn Như Ngọc CTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 43
29 44 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 63
30 66 Châu Trần Bình Nhi BTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 45
31 46 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 0 0 - 1 0 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 65
32 70 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 0 0 - 1 0 Nguyễn Thùy Anh BRV 47
33 48 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 0 1 - 0 0 Phạm Thị Thanh Phương HPH 69
34 72 Lê Hoàng Phương Thy BTH 0 1 - 0 0 Trần Lê Hà Anh NTH 49
35 50 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 0 0 - 1 0 Ngô Thư Tú BTH 71
36 74 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 0 1 - 0 0 Ngô Kim Cương GDC 51
37 52 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 73

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Hồ Ngọc Vy HCM 2 1 - 0 2 Trần Hà Gia Linh QNI 14
2 17 Phạm Quỳnh Anh QNI 2 0 - 1 2 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4
3 5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 2 1 - 0 2 Trần Huyền Nhi DAN 16
4 35 Nguyễn Thanh Thủy BRV 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6
5 7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 2 1 - 0 2 Nguyễn Mai Linh BDU 28
6 67 Đặng Hương Thảo Như HCM 2 0 - 1 2 Bùi Thị Kim Khánh QNI 10
7 13 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 2 0 - 1 2 Bùi Khánh Nguyên DTH 32
8 21 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 1 - 0 2 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 36
9 29 Ngô Nhã Kỳ BDU 0 - 1 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 2
10 31 Đặng Thu Thủy HCM 0 - 1 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 8
11 23 Châu Bảo Ngọc BDU 1 - 0 Phạm Cát Lâm HCM 58
12 3 Mai Hiếu Linh DTH 1 0 - 1 1 Hà Bảo Trâm DAN 42
13 9 Nguyễn Minh Trà HNO 1 0 - 1 1 Quan Mỹ Linh HCM 40
14 11 Lê Trần Minh Nhã HCM 1 1 - 0 1 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 44
15 39 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 1 0 - 1 1 Dương Nữ Nhật Minh HPH 12
16 15 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 1 1 - 0 1 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 48
17 41 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 1 1 - 0 1 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 18
18 43 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 19
19 47 Nguyễn Thùy Anh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 24
20 25 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 1 1 - 0 1 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 52
21 53 Hoàng Xuân Dung BTH 1 0 - 1 1 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 26
22 27 Trần Mai Xuân Uyên DTH 1 ½ - ½ 1 Châu Trần Bình Nhi BTH 66
23 59 Chu Phan Trúc Linh QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải An BGI 30
24 33 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 74
25 65 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 1 1 - 0 1 Cao Thanh Vân HPH 34
26 37 Đồng Khánh Huyền BGI 1 1 - 0 1 Lê Hoàng Phương Thy BTH 72
27 71 Ngô Thư Tú BTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Bảo Châu QNI 38
28 57 Bùi Thị Thiên Kim BRV ½ ½ - ½ ½ Lê Tâm Như DON 68
29 45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 0 0 - 1 ½ Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 20
30 61 Phan Phương Linh HPH 0 0 - 1 0 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 22
31 63 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 46
32 49 Trần Lê Hà Anh NTH 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 60
33 69 Phạm Thị Thanh Phương HPH 0 0 - 1 0 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 50
34 51 Ngô Kim Cương GDC 0 0 - 1 0 Lê Hà My HCM 62
35 73 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 0 0 - 1 0 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 54
36 55 Trương Hương Giang KHO 0 0 - 1 0 Nguyễn Như Ngọc CTH 64
37 56 Nguyễn Việt Hằng KHO 0 0 - 1 0 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 70

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Bùi Thị Kim Khánh QNI 3 0 - 1 3 Hồ Ngọc Vy HCM 1
2 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 3 1 - 0 3 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 7
3 32 Bùi Khánh Nguyên DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 5
4 2 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 0 - 1 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 21
5 6 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 1 - 0 Châu Bảo Ngọc BDU 23
6 8 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI ½ - ½ Nguyễn Thanh Thủy BRV 35
7 28 Nguyễn Mai Linh BDU 2 0 - 1 2 Lê Trần Minh Nhã HCM 11
8 12 Dương Nữ Nhật Minh HPH 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải An BGI 30
9 36 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 2 1 - 0 2 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 13
10 14 Trần Hà Gia Linh QNI 2 1 - 0 2 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 41
11 38 Nguyễn Bảo Châu QNI 2 1 - 0 2 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 15
12 16 Trần Huyền Nhi DAN 2 0 - 1 2 Đồng Khánh Huyền BGI 37
13 42 Hà Bảo Trâm DAN 2 1 - 0 2 Phạm Quỳnh Anh QNI 17
14 40 Quan Mỹ Linh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 19
15 24 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 2 1 - 0 2 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 65
16 74 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 2 0 - 1 2 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 25
17 26 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 2 1 - 0 2 Đặng Hương Thảo Như HCM 67
18 20 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 0 - 1 Ngô Nhã Kỳ BDU 29
19 58 Phạm Cát Lâm HCM ½ - ½ Trần Mai Xuân Uyên DTH 27
20 66 Châu Trần Bình Nhi BTH 0 - 1 Đặng Thu Thủy HCM 31
21 50 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 1 0 - 1 1 Mai Hiếu Linh DTH 3
22 52 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Trà HNO 9
23 18 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 1 1 - 0 1 Trần Lê Hà Anh NTH 49
24 22 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 1 1 - 0 1 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 54
25 62 Lê Hà My HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 33
26 34 Cao Thanh Vân HPH 1 1 - 0 1 Hoàng Xuân Dung BTH 53
27 64 Nguyễn Như Ngọc CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 39
28 68 Lê Tâm Như DON 1 1 - 0 1 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 43
29 44 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 1 0 - 1 1 Bùi Thị Thiên Kim BRV 57
30 46 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 1 0 - 1 1 Chu Phan Trúc Linh QDO 59
31 72 Lê Hoàng Phương Thy BTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Thùy Anh BRV 47
32 48 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 1 0 - 1 1 Ngô Thư Tú BTH 71
33 70 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 1 ½ - ½ 0 Ngô Kim Cương GDC 51
34 61 Phan Phương Linh HPH 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 45
35 63 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 0 0 - 1 0 Trương Hương Giang KHO 55
36 56 Nguyễn Việt Hằng KHO 0 0 - 1 0 Phạm Thị Thanh Phương HPH 69
37 60 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 73

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Hồ Ngọc Vy HCM 4 1 - 0 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4
2 21 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 0 - 1 4 Bùi Khánh Nguyên DTH 32
3 5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 3 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6
4 7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 24
5 25 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 3 1 - 0 3 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 8
6 26 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 3 1 - 0 3 Bùi Thị Kim Khánh QNI 10
7 11 Lê Trần Minh Nhã HCM 3 1 - 0 3 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 36
8 37 Đồng Khánh Huyền BGI 3 0 - 1 3 Dương Nữ Nhật Minh HPH 12
9 35 Nguyễn Thanh Thủy BRV 3 0 - 1 3 Trần Hà Gia Linh QNI 14
10 19 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Bảo Châu QNI 38
11 23 Châu Bảo Ngọc BDU 1 - 0 3 Hà Bảo Trâm DAN 42
12 31 Đặng Thu Thủy HCM 0 - 1 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 2
13 29 Ngô Nhã Kỳ BDU 0 - 1 2 Mai Hiếu Linh DTH 3
14 9 Nguyễn Minh Trà HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 39
15 13 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 2 0 - 1 2 Quan Mỹ Linh HCM 40
16 15 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 2 0 - 1 2 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 41
17 57 Bùi Thị Thiên Kim BRV 2 0 - 1 2 Trần Huyền Nhi DAN 16
18 17 Phạm Quỳnh Anh QNI 2 1 - 0 2 Phạm Cát Lâm HCM 58
19 59 Chu Phan Trúc Linh QDO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 18
20 65 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 2 0 - 1 2 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 22
21 27 Trần Mai Xuân Uyên DTH 2 1 - 0 2 Lê Tâm Như DON 68
22 71 Ngô Thư Tú BTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Mai Linh BDU 28
23 30 Nguyễn Hải An BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 74
24 33 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 2 1 - 0 2 Lê Hoàng Phương Thy BTH 72
25 67 Đặng Hương Thảo Như HCM 2 0 - 1 2 Cao Thanh Vân HPH 34
26 70 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 0 - 1 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 20
27 43 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 1 0 - 1 Châu Trần Bình Nhi BTH 66
28 53 Hoàng Xuân Dung BTH 1 1 - 0 1 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 44
29 54 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 46
30 47 Nguyễn Thùy Anh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 60
31 55 Trương Hương Giang KHO 1 0 - 1 1 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 48
32 49 Trần Lê Hà Anh NTH 1 0 - 1 1 Phan Phương Linh HPH 61
33 62 Lê Hà My HCM 1 ½ - ½ 1 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 50
34 69 Phạm Thị Thanh Phương HPH 1 0 - 1 1 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 52
35 51 Ngô Kim Cương GDC ½ 1 - 0 1 Nguyễn Như Ngọc CTH 64
36 45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 63
37 73 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Việt Hằng KHO 56

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 32 Bùi Khánh Nguyên DTH 5 0 - 1 5 Hồ Ngọc Vy HCM 1
2 6 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 0 - 1 4 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 7
3 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4 0 - 1 4 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 26
4 14 Trần Hà Gia Linh QNI 4 0 - 1 4 Lê Trần Minh Nhã HCM 11
5 12 Dương Nữ Nhật Minh HPH 4 0 - 1 4 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 25
6 2 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV ½ - ½ Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 19
7 38 Nguyễn Bảo Châu QNI 1 - 0 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 21
8 8 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 3 1 - 0 Châu Bảo Ngọc BDU 23
9 3 Mai Hiếu Linh DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Mai Linh BDU 28
10 30 Nguyễn Hải An BGI 3 0 - 1 3 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 5
11 34 Cao Thanh Vân HPH 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Trà HNO 9
12 10 Bùi Thị Kim Khánh QNI 3 1 - 0 3 Nguyễn Thanh Thủy BRV 35
13 16 Trần Huyền Nhi DAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 33
14 36 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 3 0 - 1 3 Phạm Quỳnh Anh QNI 17
15 22 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 3 1 - 0 3 Đồng Khánh Huyền BGI 37
16 24 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 3 1 - 0 3 Quan Mỹ Linh HCM 40
17 42 Hà Bảo Trâm DAN 3 1 - 0 3 Trần Mai Xuân Uyên DTH 27
18 41 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 3 1 - 0 Ngô Nhã Kỳ BDU 29
19 18 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 1 - 0 Đặng Thu Thủy HCM 31
20 66 Châu Trần Bình Nhi BTH 0 - 1 Chu Phan Trúc Linh QDO 59
21 20 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 0 - 1 2 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 13
22 60 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 15
23 39 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 2 0 - 1 2 Phan Phương Linh HPH 61
24 48 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 2 1 - 0 2 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 65
25 52 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 2 1 - 0 2 Đặng Hương Thảo Như HCM 67
26 68 Lê Tâm Như DON 2 1 - 0 2 Hoàng Xuân Dung BTH 53
27 54 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 2 1 - 0 2 Ngô Thư Tú BTH 71
28 72 Lê Hoàng Phương Thy BTH 2 1 - 0 2 Bùi Thị Thiên Kim BRV 57
29 58 Phạm Cát Lâm HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 74
30 50 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 0 - 1 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 70
31 44 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 1 0 - 1 Ngô Kim Cương GDC 51
32 46 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 1 0 - 1 Lê Hà My HCM 62
33 56 Nguyễn Việt Hằng KHO 1 0 - 1 1 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 43
34 63 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Thùy Anh BRV 47
35 64 Nguyễn Như Ngọc CTH 1 0 - 1 1 Trần Lê Hà Anh NTH 49
36 69 Phạm Thị Thanh Phương HPH 1 1 - 0 1 Trương Hương Giang KHO 55
37 73 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 45

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Hồ Ngọc Vy HCM 6 1 - 0 5 Lê Trần Minh Nhã HCM 11
2 7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 5 1 - 0 5 Bùi Khánh Nguyên DTH 32
3 25 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 5 0 - 1 5 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 26
4 38 Nguyễn Bảo Châu QNI 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6
5 14 Trần Hà Gia Linh QNI 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 2
6 3 Mai Hiếu Linh DTH 4 1 - 0 4 Trần Huyền Nhi DAN 16
7 19 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 4 1 - 0 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4
8 5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 4 1 - 0 4 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 22
9 17 Phạm Quỳnh Anh QNI 4 1 - 0 4 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 8
10 9 Nguyễn Minh Trà HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 24
11 41 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 4 1 - 0 4 Bùi Thị Kim Khánh QNI 10
12 42 Hà Bảo Trâm DAN 4 0 - 1 4 Dương Nữ Nhật Minh HPH 12
13 23 Châu Bảo Ngọc BDU 1 - 0 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 18
14 21 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 1 - 0 Chu Phan Trúc Linh QDO 59
15 13 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 3 1 - 0 3 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 48
16 27 Trần Mai Xuân Uyên DTH 3 1 - 0 3 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 52
17 28 Nguyễn Mai Linh BDU 3 1 - 0 3 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 54
18 40 Quan Mỹ Linh HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Hải An BGI 30
19 33 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 3 1 - 0 3 Phạm Cát Lâm HCM 58
20 61 Phan Phương Linh HPH 3 0 - 1 3 Cao Thanh Vân HPH 34
21 35 Nguyễn Thanh Thủy BRV 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 60
22 72 Lê Hoàng Phương Thy BTH 3 0 - 1 3 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 36
23 37 Đồng Khánh Huyền BGI 3 1 - 0 3 Lê Tâm Như DON 68
24 62 Lê Hà My HCM 0 - 1 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 20
25 29 Ngô Nhã Kỳ BDU 1 - 0 Đặng Thu Thủy HCM 31
26 51 Ngô Kim Cương GDC 0 - 1 Châu Trần Bình Nhi BTH 66
27 15 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 2 1 - 0 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 70
28 57 Bùi Thị Thiên Kim BRV 2 1 - 0 2 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 39
29 43 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 2 0 - 1 2 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 65
30 47 Nguyễn Thùy Anh BRV 2 0 - 1 2 Đặng Hương Thảo Như HCM 67
31 49 Trần Lê Hà Anh NTH 2 0 - 1 2 Phạm Thị Thanh Phương HPH 69
32 53 Hoàng Xuân Dung BTH 2 1 - 0 2 Ngô Thư Tú BTH 71
33 74 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 2 0 - 1 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 50
34 55 Trương Hương Giang KHO 1 0 - 1 1 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 44
35 45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Như Ngọc CTH 64
36 56 Nguyễn Việt Hằng KHO 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 63
37 46 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 1 1 - 0 0 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 73

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 6 0 - 1 7 Hồ Ngọc Vy HCM 1
2 26 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 6 0 - 1 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6
3 24 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 5 ½ - ½ 5 Mai Hiếu Linh DTH 3
4 19 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 5
5 11 Lê Trần Minh Nhã HCM 5 0 - 1 5 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 25
6 12 Dương Nữ Nhật Minh HPH 5 0 - 1 5 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 41
7 32 Bùi Khánh Nguyên DTH 5 1 - 0 5 Phạm Quỳnh Anh QNI 17
8 2 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 1 - 0 Nguyễn Bảo Châu QNI 38
9 23 Châu Bảo Ngọc BDU 0 - 1 Trần Hà Gia Linh QNI 14
10 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4 0 - 1 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 21
11 8 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 4 0 - 1 4 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 33
12 36 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 4 0 - 1 4 Nguyễn Minh Trà HNO 9
13 10 Bùi Thị Kim Khánh QNI 4 1 - 0 4 Đồng Khánh Huyền BGI 37
14 28 Nguyễn Mai Linh BDU 4 0 - 1 4 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 13
15 16 Trần Huyền Nhi DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Thanh Thủy BRV 35
16 22 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 4 ½ - ½ 4 Hà Bảo Trâm DAN 42
17 34 Cao Thanh Vân HPH 4 0 - 1 4 Trần Mai Xuân Uyên DTH 27
18 18 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 0 - 1 4 Quan Mỹ Linh HCM 40
19 20 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 1 - 0 Châu Trần Bình Nhi BTH 66
20 59 Chu Phan Trúc Linh QDO 1 - 0 Ngô Nhã Kỳ BDU 29
21 58 Phạm Cát Lâm HCM 3 1 - 0 3 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 15
22 60 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Hải An BGI 30
23 48 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 3 ½ - ½ 3 Phan Phương Linh HPH 61
24 52 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 3 1 - 0 3 Lê Hoàng Phương Thy BTH 72
25 65 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 3 1 - 0 3 Hoàng Xuân Dung BTH 53
26 54 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 3 0 - 1 3 Phạm Thị Thanh Phương HPH 69
27 67 Đặng Hương Thảo Như HCM 3 1 - 0 3 Bùi Thị Thiên Kim BRV 57
28 68 Lê Tâm Như DON 3 1 - 0 Ngô Kim Cương GDC 51
29 31 Đặng Thu Thủy HCM 1 - 0 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 50
30 70 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 1 - 0 Lê Hà My HCM 62
31 39 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 63
32 71 Ngô Thư Tú BTH 2 0 - 1 2 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 43
33 44 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 2 0 - 1 2 Trần Lê Hà Anh NTH 49
34 64 Nguyễn Như Ngọc CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 46
35 74 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Thùy Anh BRV 47
36 45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 1 0 - 1 1 Nguyễn Việt Hằng KHO 56
37 73 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 0 0 - 1 1 Trương Hương Giang KHO 55

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 0 - 1 8 Hồ Ngọc Vy HCM 1
2 41 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 6 0 - 1 6 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 7
3 26 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 6 0 - 1 6 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 19
4 25 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 6 1 - 0 6 Bùi Khánh Nguyên DTH 32
5 3 Mai Hiếu Linh DTH 1 - 0 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 2
6 21 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 1 - 0 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 24
7 5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 5 1 - 0 Trần Hà Gia Linh QNI 14
8 9 Nguyễn Minh Trà HNO 5 1 - 0 5 Trần Huyền Nhi DAN 16
9 27 Trần Mai Xuân Uyên DTH 5 1 - 0 5 Bùi Thị Kim Khánh QNI 10
10 17 Phạm Quỳnh Anh QNI 5 ½ - ½ 5 Lê Trần Minh Nhã HCM 11
11 40 Quan Mỹ Linh HCM 5 0 - 1 5 Dương Nữ Nhật Minh HPH 12
12 13 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 5 0 - 1 5 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 33
13 42 Hà Bảo Trâm DAN 0 - 1 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 20
14 38 Nguyễn Bảo Châu QNI ½ - ½ Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 22
15 59 Chu Phan Trúc Linh QDO 0 - 1 Châu Bảo Ngọc BDU 23
16 37 Đồng Khánh Huyền BGI 4 1 - 0 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4
17 52 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 4 0 - 1 4 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 8
18 58 Phạm Cát Lâm HCM 4 0 - 1 4 Nguyễn Mai Linh BDU 28
19 30 Nguyễn Hải An BGI 4 0 - 1 4 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 65
20 68 Lê Tâm Như DON 4 1 - 0 4 Cao Thanh Vân HPH 34
21 35 Nguyễn Thanh Thủy BRV 4 0 - 1 4 Đặng Hương Thảo Như HCM 67
22 69 Phạm Thị Thanh Phương HPH 4 1 - 0 4 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 36
23 66 Châu Trần Bình Nhi BTH 0 - 1 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 18
24 29 Ngô Nhã Kỳ BDU 1 - 0 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 70
25 61 Phan Phương Linh HPH 0 - 1 Đặng Thu Thủy HCM 31
26 43 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 3 ½ - ½ Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 48
27 15 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Như Ngọc CTH 64
28 72 Lê Hoàng Phương Thy BTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 39
29 49 Trần Lê Hà Anh NTH 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 74
30 53 Hoàng Xuân Dung BTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 60
31 57 Bùi Thị Thiên Kim BRV 3 0 - 1 3 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 54
32 50 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO ½ - ½ Ngô Kim Cương GDC 51
33 62 Lê Hà My HCM 1 - 0 2 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 44
34 46 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Việt Hằng KHO 56
35 55 Trương Hương Giang KHO 2 0 - 1 2 Ngô Thư Tú BTH 71
36 47 Nguyễn Thùy Anh BRV 2 ½ - ½ 1 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 45
37 63 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 2 0 - 1 0 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 73

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 Hồ Ngọc Vy HCM 9,0 0,0 47,5 9 5 5
2 7 Bùi Thị Ngọc Chi NBI 7,0 0,0 48,0 7 4 3
3 19 Nguyễn Huỳnh Tú Phương HCM 7,0 0,0 44,0 6 4 3
4 25 Đặng Lê Xuân Hiền HCM 7,0 0,0 40,0 7 4 3
5 6 Nguyễn Huỳnh Mai Hoa DTH 6,5 0,0 48,5 6 5 4
6 21 Trần Thị Quỳnh Anh NAN 6,5 0,0 39,5 6 4 3
7 3 Mai Hiếu Linh DTH 6,5 0,0 39,0 6 4 3
8 32 Bùi Khánh Nguyên DTH 6,0 0,0 51,5 6 5 3
9 26 Lý Ngọc Huỳnh Anh DTH 6,0 0,0 45,5 6 4 4
10 5 Nguyễn Thuỳ Linh BGI 6,0 0,0 45,0 6 4 2
11 41 Ngô Huỳnh Thảo Như PYE 6,0 0,0 40,5 6 4 3
12 12 Dương Nữ Nhật Minh HPH 6,0 0,0 39,5 6 5 5
13 9 Nguyễn Minh Trà HNO 6,0 0,0 36,5 6 4 3
14 27 Trần Mai Xuân Uyên DTH 6,0 0,0 36,5 5 4 1
15 33 Nguyễn Thanh Ngọc Hân LDO 6,0 0,0 34,5 6 5 3
16 14 Trần Hà Gia Linh QNI 5,5 0,0 46,5 5 5 3
17 11 Lê Trần Minh Nhã HCM 5,5 0,0 46,0 5 5 2
18 24 Nguyễn Hoàng Minh Châu LDO 5,5 0,0 45,5 5 5 3
19 2 Nguyễn Xuân Minh Hằng BRV 5,5 0,0 45,0 4 5 3
20 23 Châu Bảo Ngọc BDU 5,5 0,0 40,0 5 4 1
21 17 Phạm Quỳnh Anh QNI 5,5 0,0 38,0 5 4 2
22 20 Nguyễn Phương Thanh Hà HNO 5,5 0,0 32,0 5 5 4
23 10 Bùi Thị Kim Khánh QNI 5,0 0,0 47,0 5 5 2
24 38 Nguyễn Bảo Châu QNI 5,0 0,0 46,5 4 4 1
25 40 Quan Mỹ Linh HCM 5,0 0,0 46,0 5 5 4
26 28 Nguyễn Mai Linh BDU 5,0 0,0 43,0 5 5 3
27 16 Trần Huyền Nhi DAN 5,0 0,0 42,0 5 5 2
28 8 Lê Đặng Bảo Ngọc NBI 5,0 0,0 41,0 4 5 3
29 13 Tô Ngọc Lê Nhung HNO 5,0 0,0 39,5 5 4 3
30 37 Đồng Khánh Huyền BGI 5,0 0,0 39,0 5 4 1
31 22 Huỳnh Phúc Minh Phương HCM 5,0 0,0 38,0 4 5 2
32 68 Lê Tâm Như DON 5,0 0,0 36,5 4 4 0
33 65 Đoàn Bảo Khánh Nhật KHO 5,0 0,0 35,0 5 5 3
34 67 Đặng Hương Thảo Như HCM 5,0 0,0 34,5 5 5 3
35 69 Phạm Thị Thanh Phương HPH 5,0 0,0 31,0 5 4 3
36 42 Hà Bảo Trâm DAN 4,5 0,0 46,0 4 4 1
37 29 Ngô Nhã Kỳ BDU 4,5 0,0 41,0 4 4 1
38 59 Chu Phan Trúc Linh QDO 4,5 0,0 38,5 4 4 2
39 18 Nguyễn Trần Thùy Chi HNO 4,5 0,0 37,5 4 5 2
40 31 Đặng Thu Thủy HCM 4,5 0,0 37,0 4 5 3
41 4 Hầu Nguyễn Kim Ngân DTH 4,0 0,0 54,0 4 5 2
42 58 Phạm Cát Lâm HCM 4,0 0,0 42,0 3 4 0
43 52 Đinh Bùi Minh Chiêu CTH 4,0 0,0 41,0 4 4 1
44 35 Nguyễn Thanh Thủy BRV 4,0 0,0 41,0 3 4 1
45 36 Đoàn Nguyễn Ý Nhiên NTH 4,0 0,0 40,5 4 5 2
46 34 Cao Thanh Vân HPH 4,0 0,0 39,5 4 5 3
47 30 Nguyễn Hải An BGI 4,0 0,0 38,0 4 5 2
48 53 Hoàng Xuân Dung BTH 4,0 0,0 36,0 4 4 1
49 54 Lê Nguyễn Thùy Dương BRV 4,0 0,0 35,5 4 5 2
50 48 Phạm Nguyễn Hà Anh HNO 4,0 0,0 34,5 3 5 1
51 15 Nguyễn Bảo Diệp Anh BGI 4,0 0,0 33,5 4 4 0
52 39 Nguyễn Thanh Khánh Hân LDO 4,0 0,0 33,0 4 5 3
53 43 Nguyễn Quỳnh Anh QDO 3,5 0,0 37,0 3 4 3
54 62 Lê Hà My HCM 3,5 0,0 36,5 3 4 2
55 66 Châu Trần Bình Nhi BTH 3,5 0,0 36,0 3 5 2
56 74 Nguyễn Ngọc Tường Vy CTH 3,5 0,0 35,5 3 5 1
57 61 Phan Phương Linh HPH 3,5 0,0 35,0 3 4 2
58 70 Nguyễn Kiều Khánh Quỳnh KHO 3,5 0,0 32,0 3 5 2
59 49 Trần Lê Hà Anh NTH 3,5 0,0 31,5 3 4 2
60 57 Bùi Thị Thiên Kim BRV 3,0 0,0 35,5 2 4 1
61 50 Trần Ngọc Tuyết Anh LSO 3,0 0,0 34,5 2 5 2
62 72 Lê Hoàng Phương Thy BTH 3,0 0,0 33,5 3 4 0
63 71 Ngô Thư Tú BTH 3,0 0,0 32,5 3 5 3
64 60 Nguyễn Ngọc Song Linh HCM 3,0 0,0 31,5 3 5 1
65 51 Ngô Kim Cương GDC 3,0 0,0 30,5 2 5 1
66 64 Nguyễn Như Ngọc CTH 3,0 0,0 28,5 3 5 2
67 47 Nguyễn Thùy Anh BRV 2,5 0,0 30,5 2 4 2
68 46 Nguyễn Quỳnh Anh LDO 2,5 0,0 30,5 2 4 1
69 56 Nguyễn Việt Hằng KHO 2,5 0,0 30,0 2 5 2
70 44 Đinh Vũ Thùy Anh HCM 2,0 2,0 31,5 2 5 1
71 55 Trương Hương Giang KHO 2,0 1,0 27,5 2 4 2
72 63 Nguyễn Hoa Lam Ngọc HCM 2,0 0,0 23,0 2 4 2
73 45 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh BRV 1,5 0,0 27,5 1 4 1
74 73 Nguyễn Anh Bảo Thy NAN 1,0 0,0 24,0 1 4 1