GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 9

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-07-25
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 9

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NỮ LỨA TUỔI 9

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Lê Khánh Hà 0 1744 0
2 QDO Nguyễn Mai Chi 0 1743 0
3 BGI Đỗ Hà Trang 0 1742 0
4 HCM Lê Thái Hoàng Ánh 0 1741 0
5 BDU Nguyễn Phạm Phương Vy 0 1740 0
6 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1739 0
7 TTH Lâm Bình Nguyên 0 1738 0
8 TTH Lê Minh Anh 0 1737 0
9 HNO Bùi Ngọc Minh 0 1736 0
10 HCM Vũ Nguyễn Uyên Nhi 0 1735 0
11 HNO Trần Ngô Mai Linh 0 1734 0
12 HPH Đào Nhật Minh 0 1733 0
13 DON Dương Nguyễn Hà Phương 0 1732 0
14 LDO Võ Nguyễn Hồng Uyên 0 1731 0
15 QDO Nghiêm Tố Hân 0 1730 0
16 HCM Trần Nguyễn Hà Anh 0 1729 0
17 BGI Thiệu Gia Linh 0 1728 0
18 HPH Nguyễn Phương Ly 0 1727 0
19 DON Nguyễn Phạm Minh Thư 0 1726 0
20 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 1725 0
21 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 1724 0
22 QDO Ngô Thùy Dương 0 1723 0
23 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1722 0
24 DAN Lê Ngọc Khả Uyên 0 1721 0
25 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1720 0
26 HCM Nguyễn Duy Khánh Hồng 0 1719 0
27 HCM Tống Thái Hoàng Ân 0 1718 0
28 QNI Nguyễn Thanh Thảo 0 1717 0
29 HNO Nguyễn Hồng Hà My 0 1716 0
30 DAN Trần Lê Vy 0 1715 0
31 HNO Nguyễn Ngọc Diệp 0 1714 0
32 CTH Trần Lý Ngân Châu 0 1713 0
33 HCM Nguyễn Minh Chi 0 1712 0
34 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1711 0
35 HCM Hoàng Phương Minh 0 1710 0
36 HAU Võ Ngọc Thiên Kim 0 1709 0
37 NBI Đinh Ngọc Lan 0 1708 0
38 BGI Đàm Thị Thúy Hiền 0 1707 0
39 BGI Nguyễn Khánh Huyền 0 1706 0
40 TTH Lê Bảo An 0 1705 0
41 KGI Nguyễn Mạnh Quỳnh 0 1704 0
42 NAN Nguyễn Thị Phương Uyên 0 1703 0
43 DON Nguyễn Trần Thiên Vân 0 1702 0
44 DON Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 0 1701 0
45 HCM Đặng Ngọc Thiên Thanh 0 1700 0
46 HNO Nguyễn Bảo Minh Châu 0 1699 0
47 BGI Đặng Linh Nhi 0 1698 0
48 BRV Lê Hoài An 0 1697 0
49 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 1696 0
50 HNO Nguyễn Thái An 0 1695 0
51 HCM Võ Thuỳ An 0 1694 0
52 BDU Đoàn Minh Anh 0 1693 0
53 QDO Đỗ Phương Tuệ Anh 0 1692 0
54 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 1691 0
55 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 1690 0
56 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1689 0
57 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1688 0
58 GDC Phạm Khánh Đan 0 1687 0
59 HCM Hoàng Hải Giang 0 1686 0
60 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 1685 0
61 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1683 0
62 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1682 0
63 CBA Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ 0 1681 0
64 TNI Trần Huỳnh Mỹ Kỳ 0 1680 0
65 HCM Đặng Nhã Khanh 0 1679 0
66 HPH Tạ Thị Trúc Linh 0 1678 0
67 BRV Thái Thùy Linh 0 1677 0
68 BRV Hà Trúc Mai 0 1676 0
69 BRV Nguyễn Nguyệt Minh 0 1675 0
70 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1674 0
71 BRV Trương Xuân Minh 0 1673 0
72 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1672 0
73 DTH Phạm Mai Phương Nghi 0 1671 0
74 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1670 0
75 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 1669 0
76 CBA Thẩm Khánh Uyên Nhi 0 1668 0
77 BTR Nguyễn Ngọc Tâm Như 0 1667 0
78 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1666 0
79 HCM Trần Bích Phương 0 1665 0
80 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1664 0
81 HCM Lê Gia Cát Tiên 0 1663 0
82 HCM Bùi Phan Nhật Thu 0 1662 0
83 BTH Văn Thị Anh Thy 0 1661 0
84 NAN Trương Thanh Vân 0 1659 0
85 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1660 0
86 NAN Trương Thanh Vân 0 1659 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Lê Khánh Hà 0 1744 0
2 QDO Nguyễn Mai Chi 0 1743 0
3 BGI Đỗ Hà Trang 0 1742 0
4 HCM Lê Thái Hoàng Ánh 0 1741 0
5 BDU Nguyễn Phạm Phương Vy 0 1740 0
6 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1739 0
7 TTH Lâm Bình Nguyên 0 1738 0
8 TTH Lê Minh Anh 0 1737 0
9 HNO Bùi Ngọc Minh 0 1736 0
10 HCM Vũ Nguyễn Uyên Nhi 0 1735 0
11 HNO Trần Ngô Mai Linh 0 1734 0
12 HPH Đào Nhật Minh 0 1733 0
13 DON Dương Nguyễn Hà Phương 0 1732 0
14 LDO Võ Nguyễn Hồng Uyên 0 1731 0
15 QDO Nghiêm Tố Hân 0 1730 0
16 HCM Trần Nguyễn Hà Anh 0 1729 0
17 BGI Thiệu Gia Linh 0 1728 0
18 HPH Nguyễn Phương Ly 0 1727 0
19 DON Nguyễn Phạm Minh Thư 0 1726 0
20 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 1725 0
21 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 1724 0
22 QDO Ngô Thùy Dương 0 1723 0
23 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1722 0
24 DAN Lê Ngọc Khả Uyên 0 1721 0
25 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1720 0
26 HCM Nguyễn Duy Khánh Hồng 0 1719 0
27 HCM Tống Thái Hoàng Ân 0 1718 0
28 QNI Nguyễn Thanh Thảo 0 1717 0
29 HNO Nguyễn Hồng Hà My 0 1716 0
30 DAN Trần Lê Vy 0 1715 0
31 HNO Nguyễn Ngọc Diệp 0 1714 0
32 CTH Trần Lý Ngân Châu 0 1713 0
33 HCM Nguyễn Minh Chi 0 1712 0
34 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1711 0
35 HCM Hoàng Phương Minh 0 1710 0
36 HAU Võ Ngọc Thiên Kim 0 1709 0
37 NBI Đinh Ngọc Lan 0 1708 0
38 BGI Đàm Thị Thúy Hiền 0 1707 0
39 BGI Nguyễn Khánh Huyền 0 1706 0
40 TTH Lê Bảo An 0 1705 0
41 KGI Nguyễn Mạnh Quỳnh 0 1704 0
42 NAN Nguyễn Thị Phương Uyên 0 1703 0
43 DON Nguyễn Trần Thiên Vân 0 1702 0
44 DON Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 0 1701 0
45 HCM Đặng Ngọc Thiên Thanh 0 1700 0
46 HNO Nguyễn Bảo Minh Châu 0 1699 0
47 BGI Đặng Linh Nhi 0 1698 0
48 BRV Lê Hoài An 0 1697 0
49 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 1696 0
50 HNO Nguyễn Thái An 0 1695 0
51 HCM Võ Thuỳ An 0 1694 0
52 BDU Đoàn Minh Anh 0 1693 0
53 QDO Đỗ Phương Tuệ Anh 0 1692 0
54 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 1691 0
55 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 1690 0
56 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1689 0
57 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1688 0
58 GDC Phạm Khánh Đan 0 1687 0
59 HCM Hoàng Hải Giang 0 1686 0
60 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 1685 0
61 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1683 0
62 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1682 0
63 CBA Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ 0 1681 0
64 TNI Trần Huỳnh Mỹ Kỳ 0 1680 0
65 HCM Đặng Nhã Khanh 0 1679 0
66 HPH Tạ Thị Trúc Linh 0 1678 0
67 BRV Thái Thùy Linh 0 1677 0
68 BRV Hà Trúc Mai 0 1676 0
69 BRV Nguyễn Nguyệt Minh 0 1675 0
70 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1674 0
71 BRV Trương Xuân Minh 0 1673 0
72 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1672 0
73 DTH Phạm Mai Phương Nghi 0 1671 0
74 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1670 0
75 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 1669 0
76 CBA Thẩm Khánh Uyên Nhi 0 1668 0
77 BTR Nguyễn Ngọc Tâm Như 0 1667 0
78 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1666 0
79 HCM Trần Bích Phương 0 1665 0
80 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1664 0
81 HCM Lê Gia Cát Tiên 0 1663 0
82 HCM Bùi Phan Nhật Thu 0 1662 0
83 BTH Văn Thị Anh Thy 0 1661 0
84 NAN Trương Thanh Vân 0 1659 0
85 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1660 0
86 NAN Trương Thanh Vân 0 1659 0

Players starting rank

No. Nombre FED
1 Lê Khánh Hà HNO
2 Nguyễn Mai Chi QDO
3 Đỗ Hà Trang BGI
4 Lê Thái Hoàng Ánh HCM
5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU
6 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO
7 Lâm Bình Nguyên TTH
8 Lê Minh Anh TTH
9 Bùi Ngọc Minh HNO
10 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM
11 Trần Ngô Mai Linh HNO
12 Đào Nhật Minh HPH
13 Dương Nguyễn Hà Phương DON
14 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO
15 Nghiêm Tố Hân QDO
16 Trần Nguyễn Hà Anh HCM
17 Thiệu Gia Linh BGI
18 Nguyễn Phương Ly HPH
19 Nguyễn Phạm Minh Thư DON
20 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH
21 Lê Trần Bảo Quyên DON
22 Ngô Thùy Dương QDO
23 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI
24 Lê Ngọc Khả Uyên DAN
25 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO
26 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM
27 Tống Thái Hoàng Ân HCM
28 Nguyễn Thanh Thảo QNI
29 Nguyễn Hồng Hà My HNO
30 Trần Lê Vy DAN
31 Nguyễn Ngọc Diệp HNO
32 Trần Lý Ngân Châu CTH
33 Nguyễn Minh Chi HCM
34 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM
35 Hoàng Phương Minh HCM
36 Võ Ngọc Thiên Kim HAU
37 Đinh Ngọc Lan NBI
38 Đàm Thị Thúy Hiền BGI
39 Nguyễn Khánh Huyền BGI
40 Lê Bảo An TTH
41 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI
42 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN
43 Nguyễn Trần Thiên Vân DON
44 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON
45 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM
46 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO
47 Đặng Linh Nhi BGI
48 Lê Hoài An BRV
49 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR
50 Nguyễn Thái An HNO
51 Võ Thuỳ An HCM
52 Đoàn Minh Anh BDU
53 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO
54 Nguyễn Lê Đông Anh BTH
55 Trần Nguyễn Minh Anh BRV
56 Phùng Ngọc Minh Châu KHO
57 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM
58 Phạm Khánh Đan GDC
59 Hoàng Hải Giang HCM
60 Hoàng Nguyên Giang GDC
61 Trần Thị Thu Hà LDO
62 Trương Ngô Thiên Hà KHO
63 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA
64 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI
65 Đặng Nhã Khanh HCM
66 Tạ Thị Trúc Linh HPH
67 Thái Thùy Linh BRV
68 Hà Trúc Mai BRV
69 Nguyễn Nguyệt Minh BRV
70 Phạm Đỗ Mai Minh HPH
71 Trương Xuân Minh BRV
72 Bùi Nguyễn Trà My HCM
73 Phạm Mai Phương Nghi DTH
74 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM
75 Nguyễn Linh Nhi BNI
76 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA
77 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR
78 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM
79 Trần Bích Phương HCM
80 Đàm Thị Bích Phượng HPH
81 Lê Gia Cát Tiên HCM
82 Bùi Phan Nhật Thu HCM
83 Văn Thị Anh Thy BTH
84 Trương Thanh Vân NAN

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Lê Khánh Hà HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 43
2 44 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 0 0 - 1 0 Nguyễn Mai Chi QDO 2
3 3 Đỗ Hà Trang BGI 0 1 - 0 0 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 45
4 46 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 0 0 - 1 0 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 4
5 5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 0 1 - 0 0 Đặng Linh Nhi BGI 47
6 48 Lê Hoài An BRV 0 0 - 1 0 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 6
7 7 Lâm Bình Nguyên TTH 0 0 - 1 0 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 49
8 50 Nguyễn Thái An HNO 0 1 - 0 0 Lê Minh Anh TTH 8
9 9 Bùi Ngọc Minh HNO 0 1 - 0 0 Võ Thuỳ An HCM 51
10 52 Đoàn Minh Anh BDU 0 0 - 1 0 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 10
11 11 Trần Ngô Mai Linh HNO 0 1 - 0 0 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 53
12 54 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 0 0 - 1 0 Đào Nhật Minh HPH 12
13 13 Dương Nguyễn Hà Phương DON 0 1 - 0 0 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 55
14 56 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 0 0 - 1 0 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 14
15 15 Nghiêm Tố Hân QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 57
16 58 Phạm Khánh Đan GDC 0 1 - 0 0 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 16
17 17 Thiệu Gia Linh BGI 0 1 - 0 0 Hoàng Hải Giang HCM 59
18 60 Hoàng Nguyên Giang GDC 0 1 - 0 0 Nguyễn Phương Ly HPH 18
19 19 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 0 1 - 0 0 Trần Thị Thu Hà LDO 61
20 62 Trương Ngô Thiên Hà KHO 0 0 - 1 0 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 20
21 21 Lê Trần Bảo Quyên DON 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 63
22 64 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 0 0 - 1 0 Ngô Thùy Dương QDO 22
23 23 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 0 1 - 0 0 Đặng Nhã Khanh HCM 65
24 66 Tạ Thị Trúc Linh HPH 0 0 - 1 0 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 24
25 25 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 0 1 - 0 0 Thái Thùy Linh BRV 67
26 68 Hà Trúc Mai BRV 0 - - + 0 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 26
27 27 Tống Thái Hoàng Ân HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 69
28 70 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Thảo QNI 28
29 29 Nguyễn Hồng Hà My HNO 0 1 - 0 0 Trương Xuân Minh BRV 71
30 72 Bùi Nguyễn Trà My HCM 0 0 - 1 0 Trần Lê Vy DAN 30
31 31 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 0 0 - 1 0 Phạm Mai Phương Nghi DTH 73
32 74 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 0 0 - 1 0 Trần Lý Ngân Châu CTH 32
33 33 Nguyễn Minh Chi HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Linh Nhi BNI 75
34 76 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 0 0 - 1 0 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 34
35 35 Hoàng Phương Minh HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 77
36 78 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 0 0 - 1 0 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 36
37 37 Đinh Ngọc Lan NBI 0 1 - 0 0 Trần Bích Phương HCM 79
38 80 Đàm Thị Bích Phượng HPH 0 0 - 1 0 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 38
39 39 Nguyễn Khánh Huyền BGI 0 1 - 0 0 Lê Gia Cát Tiên HCM 81
40 82 Bùi Phan Nhật Thu HCM 0 0 - 1 0 Lê Bảo An TTH 40
41 41 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 0 1 - 0 0 Văn Thị Anh Thy BTH 83
42 84 Trương Thanh Vân NAN 0 0 - 1 0 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 42

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Mai Chi QDO 1 0 - 1 1 Tống Thái Hoàng Ân HCM 27
2 28 Nguyễn Thanh Thảo QNI 1 0 - 1 1 Đỗ Hà Trang BGI 3
3 4 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Hồng Hà My HNO 29
4 30 Trần Lê Vy DAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 5
5 6 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Chi HCM 33
6 32 Trần Lý Ngân Châu CTH 1 0 - 1 1 Bùi Ngọc Minh HNO 9
7 10 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 1 1 - 0 1 Hoàng Phương Minh HCM 35
8 34 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 1 0 - 1 1 Trần Ngô Mai Linh HNO 11
9 12 Đào Nhật Minh HPH 1 1 - 0 1 Đinh Ngọc Lan NBI 37
10 36 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 1 1 - 0 1 Dương Nguyễn Hà Phương DON 13
11 14 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 1 1 - 0 1 Nguyễn Khánh Huyền BGI 39
12 38 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 1 0 - 1 1 Nghiêm Tố Hân QDO 15
13 40 Lê Bảo An TTH 1 0 - 1 1 Thiệu Gia Linh BGI 17
14 42 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 1 1 - 0 1 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 19
15 20 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 1 0 - 1 1 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 41
16 43 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 1 1 - 0 1 Lê Trần Bảo Quyên DON 21
17 22 Ngô Thùy Dương QDO 1 0 - 1 1 Nguyễn Thái An HNO 50
18 49 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 1 0 - 1 1 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 23
19 24 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 1 0 - 1 1 Phạm Khánh Đan GDC 58
20 73 Phạm Mai Phương Nghi DTH 1 1 - 0 1 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 25
21 26 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 1 0 - 1 1 Hoàng Nguyên Giang GDC 60
22 63 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 0 0 - 1 0 Lê Khánh Hà HNO 1
23 65 Đặng Nhã Khanh HCM 0 0 - 1 0 Lâm Bình Nguyên TTH 7
24 8 Lê Minh Anh TTH 0 1 - 0 0 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 64
25 16 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 0 1 - 0 0 Tạ Thị Trúc Linh HPH 66
26 18 Nguyễn Phương Ly HPH 0 + - - 0 Hà Trúc Mai BRV 68
27 67 Thái Thùy Linh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 31
28 69 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 44
29 45 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 0 1 - 0 0 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 70
30 71 Trương Xuân Minh BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 46
31 47 Đặng Linh Nhi BGI 0 0 - 1 0 Bùi Nguyễn Trà My HCM 72
32 75 Nguyễn Linh Nhi BNI 0 0 - 1 0 Lê Hoài An BRV 48
33 51 Võ Thuỳ An HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 74
34 77 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 0 0 - 1 0 Đoàn Minh Anh BDU 52
35 53 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 0 0 - 1 0 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 76
36 79 Trần Bích Phương HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 54
37 55 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 0 0 - 1 0 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 78
38 81 Lê Gia Cát Tiên HCM 0 0 - 1 0 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 56
39 57 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 0 0 - 1 0 Đàm Thị Bích Phượng HPH 80
40 59 Hoàng Hải Giang HCM 0 0 - 1 0 Bùi Phan Nhật Thu HCM 82
41 61 Trần Thị Thu Hà LDO 0 1 - 0 0 Trương Thanh Vân NAN 84
42 83 Văn Thị Anh Thy BTH 0 0 - 1 0 Trương Ngô Thiên Hà KHO 62

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Đỗ Hà Trang BGI 2 0 - 1 2 Tống Thái Hoàng Ân HCM 27
2 33 Nguyễn Minh Chi HCM 2 ½ - ½ 2 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 4
3 9 Bùi Ngọc Minh HNO 2 ½ - ½ 2 Trần Lê Vy DAN 30
4 41 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 2 0 - 1 2 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 10
5 11 Trần Ngô Mai Linh HNO 2 1 - 0 2 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 36
6 50 Nguyễn Thái An HNO 2 0 - 1 2 Đào Nhật Minh HPH 12
7 58 Phạm Khánh Đan GDC 2 0 - 1 2 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 14
8 15 Nghiêm Tố Hân QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 42
9 17 Thiệu Gia Linh BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 43
10 23 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 2 1 - 0 2 Phạm Mai Phương Nghi DTH 73
11 60 Hoàng Nguyên Giang GDC 2 1 - 0 1 Lê Khánh Hà HNO 1
12 35 Hoàng Phương Minh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Mai Chi QDO 2
13 5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 1 1 - 0 1 Đinh Ngọc Lan NBI 37
14 39 Nguyễn Khánh Huyền BGI 1 0 - 1 1 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 6
15 7 Lâm Bình Nguyên TTH 1 0 - 1 1 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 38
16 44 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 1 0 - 1 1 Lê Minh Anh TTH 8
17 13 Dương Nguyễn Hà Phương DON 1 1 - 0 1 Lê Bảo An TTH 40
18 48 Lê Hoài An BRV 1 0 - 1 1 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 16
19 18 Nguyễn Phương Ly HPH 1 0 - 1 1 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 45
20 19 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 1 1 - 0 1 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 49
21 52 Đoàn Minh Anh BDU 1 1 - 0 1 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 20
22 21 Lê Trần Bảo Quyên DON 1 1 - 0 1 Võ Thuỳ An HCM 51
23 56 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 1 1 - 0 1 Ngô Thùy Dương QDO 22
24 62 Trương Ngô Thiên Hà KHO 1 0 - 1 1 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 24
25 25 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 1 1 - 0 1 Trần Thị Thu Hà LDO 61
26 72 Bùi Nguyễn Trà My HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 26
27 76 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 1 0 - 1 1 Nguyễn Thanh Thảo QNI 28
28 29 Nguyễn Hồng Hà My HNO 1 0 - 1 1 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 78
29 31 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 1 1 - 0 1 Trần Bích Phương HCM 79
30 80 Đàm Thị Bích Phượng HPH 1 0 - 1 1 Trần Lý Ngân Châu CTH 32
31 82 Bùi Phan Nhật Thu HCM 1 0 - 1 1 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 34
32 46 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO ½ 1 - 0 0 Đặng Linh Nhi BGI 47
33 53 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 0 0 - 1 ½ Trương Xuân Minh BRV 71
34 54 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 0 1 - 0 0 Thái Thùy Linh BRV 67
35 69 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 0 1 - 0 0 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 55
36 70 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 0 1 - 0 0 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 57
37 74 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 0 0 - 1 0 Hoàng Hải Giang HCM 59
38 75 Nguyễn Linh Nhi BNI 0 0 - 1 0 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 63
39 64 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 77
40 84 Trương Thanh Vân NAN 0 0 - 1 0 Đặng Nhã Khanh HCM 65
41 66 Tạ Thị Trúc Linh HPH 0 1 - 0 0 Lê Gia Cát Tiên HCM 81
42 83 Văn Thị Anh Thy BTH 0 1 bye
43 68 Hà Trúc Mai BRV 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 3 1 - 0 3 Nghiêm Tố Hân QDO 15
2 27 Tống Thái Hoàng Ân HCM 3 1 - 0 3 Trần Ngô Mai Linh HNO 11
3 12 Đào Nhật Minh HPH 3 1 - 0 3 Thiệu Gia Linh BGI 17
4 14 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 3 0 - 1 3 Hoàng Nguyên Giang GDC 60
5 4 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 1 - 0 3 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 23
6 30 Trần Lê Vy DAN 1 - 0 Nguyễn Minh Chi HCM 33
7 2 Nguyễn Mai Chi QDO 2 1 - 0 Bùi Ngọc Minh HNO 9
8 34 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 2 0 - 1 2 Đỗ Hà Trang BGI 3
9 36 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 2 1 - 0 2 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 5
10 6 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 41
11 8 Lê Minh Anh TTH 2 1 - 0 2 Đoàn Minh Anh BDU 52
12 38 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 2 0 - 1 2 Dương Nguyễn Hà Phương DON 13
13 16 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Thái An HNO 50
14 43 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 2 0 - 1 2 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 19
15 42 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 2 1 - 0 2 Lê Trần Bảo Quyên DON 21
16 24 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 2 0 - 1 2 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 56
17 45 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 25
18 28 Nguyễn Thanh Thảo QNI 2 1 - 0 2 Phạm Khánh Đan GDC 58
19 78 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 31
20 32 Trần Lý Ngân Châu CTH 2 1 - 0 2 Bùi Nguyễn Trà My HCM 72
21 73 Phạm Mai Phương Nghi DTH 2 1 - 0 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 46
22 71 Trương Xuân Minh BRV 0 - 1 1 Lâm Bình Nguyên TTH 7
23 1 Lê Khánh Hà HNO 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 54
24 59 Hoàng Hải Giang HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Phương Ly HPH 18
25 20 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 1 0 - 1 1 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 64
26 22 Ngô Thùy Dương QDO 1 1 - 0 1 Trương Ngô Thiên Hà KHO 62
27 26 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 1 0 - 1 1 Tạ Thị Trúc Linh HPH 66
28 61 Trần Thị Thu Hà LDO 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Hồng Hà My HNO 29
29 63 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 1 0 - 1 1 Hoàng Phương Minh HCM 35
30 37 Đinh Ngọc Lan NBI 1 1 - 0 1 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 69
31 65 Đặng Nhã Khanh HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Khánh Huyền BGI 39
32 40 Lê Bảo An TTH 1 0 - 1 1 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 70
33 79 Trần Bích Phương HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 44
34 83 Văn Thị Anh Thy BTH 1 0 - 1 1 Lê Hoài An BRV 48
35 49 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 1 1 - 0 1 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 76
36 51 Võ Thuỳ An HCM 1 0 - 1 1 Đàm Thị Bích Phượng HPH 80
37 55 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 0 1 - 0 1 Bùi Phan Nhật Thu HCM 82
38 47 Đặng Linh Nhi BGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 74
39 77 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 0 0 - 1 0 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 53
40 57 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Linh Nhi BNI 75
41 67 Thái Thùy Linh BRV 0 1 - 0 0 Trương Thanh Vân NAN 84
42 81 Lê Gia Cát Tiên HCM 0 1 bye
43 68 Hà Trúc Mai BRV 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 27 Tống Thái Hoàng Ân HCM 4 1 - 0 4 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 10
2 60 Hoàng Nguyên Giang GDC 4 1 - 0 4 Đào Nhật Minh HPH 12
3 30 Trần Lê Vy DAN 0 - 1 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 4
4 19 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 3 0 - 1 3 Nguyễn Mai Chi QDO 2
5 3 Đỗ Hà Trang BGI 3 0 - 1 3 Trần Lý Ngân Châu CTH 32
6 23 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 3 0 - 1 3 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 6
7 28 Nguyễn Thanh Thảo QNI 3 0 - 1 3 Lê Minh Anh TTH 8
8 11 Trần Ngô Mai Linh HNO 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 42
9 13 Dương Nguyễn Hà Phương DON 3 1 - 0 3 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 45
10 31 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 3 1 - 0 3 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 14
11 15 Nghiêm Tố Hân QDO 3 1 - 0 3 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 36
12 56 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 3 0 - 1 3 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 16
13 17 Thiệu Gia Linh BGI 3 0 - 1 3 Phạm Mai Phương Nghi DTH 73
14 9 Bùi Ngọc Minh HNO 0 - 1 Nguyễn Minh Chi HCM 33
15 44 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 2 1 - 0 2 Lê Khánh Hà HNO 1
16 5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 2 0 - 1 2 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 43
17 7 Lâm Bình Nguyên TTH 2 1 - 0 2 Lê Hoài An BRV 48
18 21 Lê Trần Bảo Quyên DON 2 0 - 1 2 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 49
19 52 Đoàn Minh Anh BDU 2 0 - 1 2 Ngô Thùy Dương QDO 22
20 50 Nguyễn Thái An HNO 2 1 - 0 2 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 24
21 25 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 2 1 - 0 2 Phạm Khánh Đan GDC 58
22 64 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 2 0 - 1 2 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 34
23 35 Hoàng Phương Minh HCM 2 1 - 0 2 Hoàng Hải Giang HCM 59
24 66 Tạ Thị Trúc Linh HPH 2 1 - 0 2 Đinh Ngọc Lan NBI 37
25 70 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 2 1 - 0 2 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 38
26 39 Nguyễn Khánh Huyền BGI 2 0 - 1 2 Bùi Nguyễn Trà My HCM 72
27 41 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 2 0 - 1 2 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 78
28 80 Đàm Thị Bích Phượng HPH 2 1 - 0 Trương Xuân Minh BRV 71
29 46 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 1 - 0 Trần Thị Thu Hà LDO 61
30 29 Nguyễn Hồng Hà My HNO 0 - 1 1 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 20
31 18 Nguyễn Phương Ly HPH 1 1 - 0 1 Đặng Nhã Khanh HCM 65
32 69 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 1 1 - 0 1 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 26
33 74 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 1 0 - 1 1 Lê Bảo An TTH 40
34 75 Nguyễn Linh Nhi BNI 1 0 - 1 1 Võ Thuỳ An HCM 51
35 53 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 1 ½ - ½ 1 Thái Thùy Linh BRV 67
36 54 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 1 ½ - ½ 1 Văn Thị Anh Thy BTH 83
37 81 Lê Gia Cát Tiên HCM 1 0 - 1 1 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 55
38 62 Trương Ngô Thiên Hà KHO 1 0 - 1 1 Trần Bích Phương HCM 79
39 82 Bùi Phan Nhật Thu HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 63
40 76 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 1 0 - 1 0 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 57
41 84 Trương Thanh Vân NAN 0 1 - 0 0 Đặng Linh Nhi BGI 47
42 77 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 0 1 bye
43 68 Hà Trúc Mai BRV 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 60 Hoàng Nguyên Giang GDC 5 0 - 1 5 Tống Thái Hoàng Ân HCM 27
2 4 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 1 - 0 4 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 6
3 2 Nguyễn Mai Chi QDO 4 1 - 0 4 Nghiêm Tố Hân QDO 15
4 8 Lê Minh Anh TTH 4 1 - 0 4 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 16
5 10 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 31
6 12 Đào Nhật Minh HPH 4 1 - 0 4 Trần Lý Ngân Châu CTH 32
7 73 Phạm Mai Phương Nghi DTH 4 1 - 0 4 Dương Nguyễn Hà Phương DON 13
8 33 Nguyễn Minh Chi HCM 1 - 0 Trần Ngô Mai Linh HNO 11
9 42 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 0 - 1 Trần Lê Vy DAN 30
10 36 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 3 1 - 0 3 Đỗ Hà Trang BGI 3
11 43 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 3 0 - 1 3 Lâm Bình Nguyên TTH 7
12 14 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 3 1 - 0 3 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 44
13 45 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 3 0 - 1 3 Thiệu Gia Linh BGI 17
14 50 Nguyễn Thái An HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 19
15 22 Ngô Thùy Dương QDO 3 0 - 1 3 Tạ Thị Trúc Linh HPH 66
16 56 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 3 0 - 1 3 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 23
17 49 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 3 1 - 0 3 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 25
18 72 Bùi Nguyễn Trà My HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Thanh Thảo QNI 28
19 34 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 3 0 - 1 3 Đàm Thị Bích Phượng HPH 80
20 78 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 3 0 - 1 3 Hoàng Phương Minh HCM 35
21 9 Bùi Ngọc Minh HNO 1 - 0 3 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 70
22 1 Lê Khánh Hà HNO 2 0 - 1 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 46
23 48 Lê Hoài An BRV 2 0 - 1 2 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 5
24 51 Võ Thuỳ An HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Phương Ly HPH 18
25 20 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 2 ½ - ½ 2 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 55
26 58 Phạm Khánh Đan GDC 2 1 - 0 2 Lê Trần Bảo Quyên DON 21
27 24 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 2 1 - 0 2 Đoàn Minh Anh BDU 52
28 37 Đinh Ngọc Lan NBI 2 1 - 0 2 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 64
29 38 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 2 1 - 0 2 Bùi Phan Nhật Thu HCM 82
30 59 Hoàng Hải Giang HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Khánh Huyền BGI 39
31 40 Lê Bảo An TTH 2 1 - 0 2 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 69
32 79 Trần Bích Phương HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 41
33 67 Thái Thùy Linh BRV 0 - 1 Nguyễn Hồng Hà My HNO 29
34 61 Trần Thị Thu Hà LDO 0 - 1 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 53
35 71 Trương Xuân Minh BRV 1 - 0 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 54
36 83 Văn Thị Anh Thy BTH 1 - 0 1 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 74
37 26 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Linh Nhi BNI 75
38 57 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 77
39 81 Lê Gia Cát Tiên HCM 1 0 - 1 1 Trương Ngô Thiên Hà KHO 62
40 63 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 1 1 - 0 1 Trương Thanh Vân NAN 84
41 65 Đặng Nhã Khanh HCM 1 0 - 1 1 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 76
42 47 Đặng Linh Nhi BGI 0 1 bye
43 68 Hà Trúc Mai BRV 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 27 Tống Thái Hoàng Ân HCM 6 0 - 1 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 4
2 12 Đào Nhật Minh HPH 5 1 - 0 5 Nguyễn Mai Chi QDO 2
3 8 Lê Minh Anh TTH 5 1 - 0 5 Hoàng Nguyên Giang GDC 60
4 73 Phạm Mai Phương Nghi DTH 5 0 - 1 5 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 10
5 7 Lâm Bình Nguyên TTH 4 1 - 0 Trần Lê Vy DAN 30
6 13 Dương Nguyễn Hà Phương DON 4 0 - 1 Nguyễn Minh Chi HCM 33
7 6 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 31
8 32 Trần Lý Ngân Châu CTH 4 1 - 0 4 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 14
9 15 Nghiêm Tố Hân QDO 4 1 - 0 4 Hoàng Phương Minh HCM 35
10 16 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 4 0 - 1 4 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 36
11 17 Thiệu Gia Linh BGI 4 0 - 1 4 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 49
12 23 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 4 0 - 1 4 Nguyễn Thái An HNO 50
13 80 Đàm Thị Bích Phượng HPH 4 0 - 1 4 Nguyễn Thanh Thảo QNI 28
14 66 Tạ Thị Trúc Linh HPH 4 1 - 0 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 42
15 46 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 0 - 1 Bùi Ngọc Minh HNO 9
16 11 Trần Ngô Mai Linh HNO 0 - 1 3 Ngô Thùy Dương QDO 22
17 3 Đỗ Hà Trang BGI 3 1 - 0 3 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 43
18 5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 3 1 - 0 3 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 45
19 18 Nguyễn Phương Ly HPH 3 1 - 0 3 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 56
20 19 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 3 1 - 0 3 Phạm Khánh Đan GDC 58
21 41 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 3 0 - 1 3 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 24
22 25 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 3 1 - 0 3 Hoàng Hải Giang HCM 59
23 44 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 3 1 - 0 3 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 34
24 70 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 3 0 - 1 3 Đinh Ngọc Lan NBI 37
25 72 Bùi Nguyễn Trà My HCM 3 1 - 0 3 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 38
26 78 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 3 0 - 1 3 Lê Bảo An TTH 40
27 53 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 0 - 1 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 20
28 29 Nguyễn Hồng Hà My HNO 1 - 0 Văn Thị Anh Thy BTH 83
29 55 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 0 - 1 Trương Xuân Minh BRV 71
30 62 Trương Ngô Thiên Hà KHO 2 0 - 1 2 Lê Khánh Hà HNO 1
31 21 Lê Trần Bảo Quyên DON 2 ½ - ½ 2 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 64
32 39 Nguyễn Khánh Huyền BGI 2 1 - 0 2 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 63
33 69 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 2 0 - 1 2 Lê Hoài An BRV 48
34 76 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 2 0 - 1 2 Võ Thuỳ An HCM 51
35 52 Đoàn Minh Anh BDU 2 1 - 0 2 Trần Bích Phương HCM 79
36 82 Bùi Phan Nhật Thu HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 57
37 75 Nguyễn Linh Nhi BNI 2 0 - 1 Thái Thùy Linh BRV 67
38 54 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 0 - 1 Trần Thị Thu Hà LDO 61
39 74 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 26
40 47 Đặng Linh Nhi BGI 1 0 - 1 1 Lê Gia Cát Tiên HCM 81
41 77 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 1 0 - 1 1 Đặng Nhã Khanh HCM 65
42 84 Trương Thanh Vân NAN 1 1 bye
43 68 Hà Trúc Mai BRV 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 1 - 0 6 Lê Minh Anh TTH 8
2 10 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 6 1 - 0 6 Đào Nhật Minh HPH 12
3 33 Nguyễn Minh Chi HCM 1 - 0 6 Tống Thái Hoàng Ân HCM 27
4 2 Nguyễn Mai Chi QDO 5 1 - 0 5 Nguyễn Thái An HNO 50
5 36 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 5 1 - 0 5 Lâm Bình Nguyên TTH 7
6 49 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 5 1 - 0 5 Nghiêm Tố Hân QDO 15
7 28 Nguyễn Thanh Thảo QNI 5 1 - 0 5 Hoàng Nguyên Giang GDC 60
8 31 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 5 0 - 1 5 Tạ Thị Trúc Linh HPH 66
9 32 Trần Lý Ngân Châu CTH 5 0 - 1 5 Phạm Mai Phương Nghi DTH 73
10 14 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 4 0 - 1 Bùi Ngọc Minh HNO 9
11 30 Trần Lê Vy DAN 1 - 0 4 Đỗ Hà Trang BGI 3
12 24 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 4 1 - 0 4 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 5
13 6 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 4 1 - 0 4 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 25
14 35 Hoàng Phương Minh HCM 4 1 - 0 4 Dương Nguyễn Hà Phương DON 13
15 16 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 4 1 - 0 4 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 23
16 37 Đinh Ngọc Lan NBI 4 0 - 1 4 Thiệu Gia Linh BGI 17
17 18 Nguyễn Phương Ly HPH 4 1 - 0 4 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 44
18 40 Lê Bảo An TTH 4 1 - 0 4 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 19
19 22 Ngô Thùy Dương QDO 4 0 - 1 4 Bùi Nguyễn Trà My HCM 72
20 20 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 0 - 1 4 Đàm Thị Bích Phượng HPH 80
21 71 Trương Xuân Minh BRV 1 - 0 Trần Ngô Mai Linh HNO 11
22 42 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 1 - 0 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 46
23 34 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 3 0 - 1 Nguyễn Hồng Hà My HNO 29
24 1 Lê Khánh Hà HNO 3 1 - 0 3 Võ Thuỳ An HCM 51
25 38 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 3 1 - 0 3 Đoàn Minh Anh BDU 52
26 57 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Khánh Huyền BGI 39
27 58 Phạm Khánh Đan GDC 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 41
28 43 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 3 1 - 0 3 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 56
29 45 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 3 0 - 1 3 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 78
30 48 Lê Hoài An BRV 3 0 - 1 3 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 70
31 59 Hoàng Hải Giang HCM 3 1 - 0 Lê Trần Bảo Quyên DON 21
32 64 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 1 - 0 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 53
33 67 Thái Thùy Linh BRV ½ - ½ Trần Nguyễn Minh Anh BRV 55
34 61 Trần Thị Thu Hà LDO 0 - 1 Văn Thị Anh Thy BTH 83
35 26 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 2 1 - 0 2 Bùi Phan Nhật Thu HCM 82
36 84 Trương Thanh Vân NAN 2 1 - 0 2 Trương Ngô Thiên Hà KHO 62
37 63 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 2 0 - 1 2 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 76
38 65 Đặng Nhã Khanh HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Linh Nhi BNI 75
39 79 Trần Bích Phương HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 69
40 81 Lê Gia Cát Tiên HCM 2 0 - 1 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 54
41 77 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 1 1 - 0 1 Đặng Linh Nhi BGI 47
42 74 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 1 1 bye
43 68 Hà Trúc Mai BRV 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyễn Mai Chi QDO 6 0 - 1 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 4
2 66 Tạ Thị Trúc Linh HPH 6 0 - 1 7 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 10
3 12 Đào Nhật Minh HPH 6 1 - 0 Nguyễn Minh Chi HCM 33
4 8 Lê Minh Anh TTH 6 1 - 0 6 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 36
5 27 Tống Thái Hoàng Ân HCM 6 1 - 0 6 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 49
6 73 Phạm Mai Phương Nghi DTH 6 0 - 1 6 Nguyễn Thanh Thảo QNI 28
7 9 Bùi Ngọc Minh HNO 0 - 1 5 Nguyễn Phương Ly HPH 18
8 15 Nghiêm Tố Hân QDO 5 0 - 1 Trần Lê Vy DAN 30
9 60 Hoàng Nguyên Giang GDC 5 0 - 1 5 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 6
10 7 Lâm Bình Nguyên TTH 5 0 - 1 5 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 31
11 80 Đàm Thị Bích Phượng HPH 5 0 - 1 5 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 16
12 17 Thiệu Gia Linh BGI 5 0 - 1 5 Hoàng Phương Minh HCM 35
13 72 Bùi Nguyễn Trà My HCM 5 0 - 1 5 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 24
14 50 Nguyễn Thái An HNO 5 1 - 0 5 Trần Lý Ngân Châu CTH 32
15 29 Nguyễn Hồng Hà My HNO 0 - 1 5 Lê Bảo An TTH 40
16 71 Trương Xuân Minh BRV 1 - 0 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 42
17 25 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 4 0 - 1 4 Lê Khánh Hà HNO 1
18 3 Đỗ Hà Trang BGI 4 1 - 0 4 Đinh Ngọc Lan NBI 37
19 5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 4 1 - 0 4 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 38
20 13 Dương Nguyễn Hà Phương DON 4 1 - 0 4 Nguyễn Khánh Huyền BGI 39
21 70 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 4 0 - 1 4 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 14
22 19 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 4 0 - 1 4 Hoàng Hải Giang HCM 59
23 44 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 4 1 - 0 4 Ngô Thùy Dương QDO 22
24 23 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 4 1 - 0 4 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 43
25 11 Trần Ngô Mai Linh HNO 1 - 0 4 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 78
26 83 Văn Thị Anh Thy BTH ½ - ½ Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 20
27 41 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 0 - 1 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 64
28 46 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 0 - 1 Phạm Khánh Đan GDC 58
29 56 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 3 0 - 1 3 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 26
30 69 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 3 0 - 1 3 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 34
31 75 Nguyễn Linh Nhi BNI 3 0 - 1 3 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 45
32 76 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 3 0 - 1 3 Lê Hoài An BRV 48
33 51 Võ Thuỳ An HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 57
34 52 Đoàn Minh Anh BDU 3 1 - 0 3 Thái Thùy Linh BRV 67
35 55 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 3 1 - 0 3 Trương Thanh Vân NAN 84
36 21 Lê Trần Bảo Quyên DON 0 - 1 Trần Thị Thu Hà LDO 61
37 54 Nguyễn Lê Đông Anh BTH ½ - ½ Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 53
38 62 Trương Ngô Thiên Hà KHO 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 77
39 63 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 2 0 - 1 2 Lê Gia Cát Tiên HCM 81
40 82 Bùi Phan Nhật Thu HCM 2 1 - 0 2 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 74
41 47 Đặng Linh Nhi BGI 1 0 - 1 2 Đặng Nhã Khanh HCM 65
42 79 Trần Bích Phương HCM 2 1 bye
43 68 Hà Trúc Mai BRV 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 4 Lê Thái Hoàng Ánh HCM 8,5 0,0 48,5 8 5 4
2 10 Vũ Nguyễn Uyên Nhi HCM 8,0 0,0 47,0 8 5 4
3 27 Tống Thái Hoàng Ân HCM 7,0 0,0 49,5 7 4 3
4 8 Lê Minh Anh TTH 7,0 0,0 48,0 7 4 2
5 12 Đào Nhật Minh HPH 7,0 0,0 45,5 7 4 2
6 28 Nguyễn Thanh Thảo QNI 7,0 0,0 41,5 7 5 5
7 30 Trần Lê Vy DAN 6,5 1,0 45,5 6 5 3
8 33 Nguyễn Minh Chi HCM 6,5 0,0 50,0 6 5 3
9 2 Nguyễn Mai Chi QDO 6,0 0,0 50,0 6 4 3
10 50 Nguyễn Thái An HNO 6,0 0,0 46,0 6 4 2
11 73 Phạm Mai Phương Nghi DTH 6,0 0,0 45,0 6 4 3
12 16 Trần Nguyễn Hà Anh HCM 6,0 0,0 43,5 6 5 3
13 6 Vũ Nguyễn Bảo Linh HNO 6,0 0,0 43,0 6 5 4
31 Nguyễn Ngọc Diệp HNO 6,0 0,0 43,0 6 5 4
15 36 Võ Ngọc Thiên Kim HAU 6,0 0,0 42,5 6 5 2
16 66 Tạ Thị Trúc Linh HPH 6,0 0,0 42,0 6 4 3
17 35 Hoàng Phương Minh HCM 6,0 0,0 40,0 6 5 3
18 49 Nguyễn Huỳnh Dân An BTR 6,0 0,0 38,0 6 5 3
19 24 Lê Ngọc Khả Uyên DAN 6,0 0,0 37,0 6 5 4
20 18 Nguyễn Phương Ly HPH 6,0 0,0 36,0 6 4 2
21 40 Lê Bảo An TTH 6,0 0,0 32,5 6 5 4
22 9 Bùi Ngọc Minh HNO 5,5 0,0 42,0 5 4 3
23 71 Trương Xuân Minh BRV 5,5 0,0 34,0 5 4 2
24 60 Hoàng Nguyên Giang GDC 5,0 0,0 49,5 5 4 2
25 15 Nghiêm Tố Hân QDO 5,0 0,0 47,0 5 4 1
26 23 Đỗ Kiều Linh Nhi KGI 5,0 0,0 45,5 5 4 2
27 32 Trần Lý Ngân Châu CTH 5,0 0,0 44,5 5 5 3
28 17 Thiệu Gia Linh BGI 5,0 0,0 44,0 5 4 3
29 3 Đỗ Hà Trang BGI 5,0 0,0 43,5 5 4 2
30 13 Dương Nguyễn Hà Phương DON 5,0 0,0 42,5 5 4 1
31 7 Lâm Bình Nguyên TTH 5,0 0,0 42,0 5 4 3
32 72 Bùi Nguyễn Trà My HCM 5,0 0,0 40,0 5 4 3
33 80 Đàm Thị Bích Phượng HPH 5,0 0,0 39,5 5 4 4
34 44 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh DON 5,0 0,0 39,5 5 4 2
35 14 Võ Nguyễn Hồng Uyên LDO 5,0 0,0 39,0 5 5 3
36 5 Nguyễn Phạm Phương Vy BDU 5,0 0,0 38,5 5 4 1
37 59 Hoàng Hải Giang HCM 5,0 0,0 34,0 5 5 2
38 1 Lê Khánh Hà HNO 5,0 0,0 30,5 5 5 3
39 11 Trần Ngô Mai Linh HNO 4,5 0,0 41,5 4 4 1
40 58 Phạm Khánh Đan GDC 4,5 0,0 39,0 4 5 2
41 29 Nguyễn Hồng Hà My HNO 4,5 0,0 39,0 4 4 2
42 42 Nguyễn Thị Phương Uyên NAN 4,5 0,0 37,5 4 5 1
43 64 Trần Huỳnh Mỹ Kỳ TNI 4,5 0,0 32,0 4 5 2
44 19 Nguyễn Phạm Minh Thư DON 4,0 0,0 42,0 4 4 1
45 78 Đỗ Ngọc Thiên Phúc HCM 4,0 0,0 41,0 4 5 4
46 25 Nguyễn Tạ Minh Hà HNO 4,0 0,0 40,0 4 4 0
47 37 Đinh Ngọc Lan NBI 4,0 0,0 39,5 4 5 1
48 70 Phạm Đỗ Mai Minh HPH 4,0 0,0 39,5 4 4 2
49 52 Đoàn Minh Anh BDU 4,0 0,0 38,5 4 4 1
50 22 Ngô Thùy Dương QDO 4,0 0,0 38,0 4 5 3
51 38 Đàm Thị Thúy Hiền BGI 4,0 0,0 38,0 4 5 2
52 45 Đặng Ngọc Thiên Thanh HCM 4,0 0,0 37,5 4 5 2
53 43 Nguyễn Trần Thiên Vân DON 4,0 0,0 37,0 4 5 2
54 48 Lê Hoài An BRV 4,0 0,0 35,5 4 5 4
55 39 Nguyễn Khánh Huyền BGI 4,0 0,0 35,5 4 5 2
56 34 Hoàng Ngọc Đoan Trang HCM 4,0 0,0 34,5 4 5 4
57 20 Nguyễn Trương Minh Ánh CTH 4,0 0,0 32,0 3 5 3
58 26 Nguyễn Duy Khánh Hồng HCM 4,0 0,0 31,5 4 4 2
59 57 Nguyễn Thị Ngọc Diệp HCM 4,0 0,0 30,0 4 5 3
60 55 Trần Nguyễn Minh Anh BRV 4,0 0,0 30,0 3 5 1
61 83 Văn Thị Anh Thy BTH 4,0 0,0 29,0 2 4 1
62 46 Nguyễn Bảo Minh Châu HNO 3,5 0,0 43,0 3 4 1
63 41 Nguyễn Mạnh Quỳnh KGI 3,5 0,0 40,5 3 4 2
64 61 Trần Thị Thu Hà LDO 3,5 0,0 28,0 3 5 2
65 56 Phùng Ngọc Minh Châu KHO 3,0 0,0 39,0 3 4 2
66 69 Nguyễn Nguyệt Minh BRV 3,0 0,0 37,5 3 4 1
67 76 Thẩm Khánh Uyên Nhi CBA 3,0 0,0 34,0 3 4 3
68 51 Võ Thuỳ An HCM 3,0 0,0 33,5 3 5 2
69 54 Nguyễn Lê Đông Anh BTH 3,0 0,0 33,0 2 4 1
70 82 Bùi Phan Nhật Thu HCM 3,0 0,0 32,5 3 4 1
71 67 Thái Thùy Linh BRV 3,0 0,0 31,5 2 5 1
72 79 Trần Bích Phương HCM 3,0 0,0 31,5 2 4 1
73 75 Nguyễn Linh Nhi BNI 3,0 0,0 31,0 3 4 3
74 53 Đỗ Phương Tuệ Anh QDO 3,0 0,0 31,0 2 5 2
75 62 Trương Ngô Thiên Hà KHO 3,0 0,0 30,0 3 4 2
76 65 Đặng Nhã Khanh HCM 3,0 0,0 29,5 3 5 3
77 81 Lê Gia Cát Tiên HCM 3,0 0,0 27,5 2 4 2
78 84 Trương Thanh Vân NAN 3,0 0,0 25,5 2 4 0
79 21 Lê Trần Bảo Quyên DON 2,5 0,0 35,0 2 4 0
80 74 Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc HCM 2,0 0,0 30,5 1 4 1
81 63 Nguyễn Lê Nguyệt Kỳ CBA 2,0 0,0 29,0 2 4 1
82 77 Nguyễn Ngọc Tâm Như BTR 2,0 0,0 29,0 1 4 0
83 47 Đặng Linh Nhi BGI 1,0 0,0 24,5 0 4 0
84 68 Hà Trúc Mai BRV 0,0 0,0 36,0 0 0 0