GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-25 to 2020-07-25
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 3'+2"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu
Main referee: Đặng Đông Hải

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ CHỚP - NAM LỨA TUỔI 20

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Trần Minh Thắng 0 1840 0
2 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1839 0
3 HCM Lê Minh Hoàng 0 1838 0
4 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1837 0
5 DTH Lê Quang Vinh 0 1836 0
6 HCM Nguyễn Công Tài 0 1835 0
7 DAN Lương Duy Lộc 0 1834 0
8 HNO Hoàng Tấn Đức 0 1833 0
9 LDO Phạm Anh Tuấn 0 1832 0
10 HNO Phan Bá Việt 0 1831 0
11 HCM Mai Quốc Huy 0 1830 0
12 DTH Nguyễn Lê Đức Huy 0 1829 0
13 HCM Lê Nguyễn Khôi Nguyên 0 1828 0
14 BTR Nguyễn Hoàng Khang 0 1827 0
15 BTR Nguyễn Minh Đạt 0 1826 0
16 BRV Bùi Đức Huy 0 1825 0
17 QDO Nguyễn Trung Hiếu 0 1824 0
18 TTH Nguyễn Văn Khánh Duy 0 1823 0
19 BRV Phan Nguyễn Đăng Kha 0 1822 0
20 LDO Bùi Nhật Tân 0 1821 0
21 BGI Lưu Hoàng Hải Dương 0 1820 0
22 BGI Nguyễn Quang Trung 0 1819 0
23 TTH Ngô Minh Quân 0 1818 0
24 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 1817 0
25 BTR Lê Minh Kha 0 1816 0
26 BTR Huỳnh Quốc An 0 1815 0
27 HAU Ngô Gia Tuấn 0 1814 0
28 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 1813 0
29 BTR Đỗ Tiến Dương 0 1812 0
30 HCM Nguyễn Tiến Anh 0 1811 0
31 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1810 0
32 HNO Lê Xuân Dương 0 1809 0
33 HAU La Quốc Hiệp 0 1808 0
34 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 1807 0
35 HCM Nguyễn Hữu Thắng 0 1806 0
36 HCM Lê Đặng Thanh Trà 0 1805 0
37 HNO Đỗ Đức Việt 0 1804 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Trần Minh Thắng 0 1840 0
2 NAN Nguyễn Đình Trung 0 1839 0
3 HCM Lê Minh Hoàng 0 1838 0
4 NAN Nguyễn Hoàng Hải 0 1837 0
5 DTH Lê Quang Vinh 0 1836 0
6 HCM Nguyễn Công Tài 0 1835 0
7 DAN Lương Duy Lộc 0 1834 0
8 HNO Hoàng Tấn Đức 0 1833 0
9 LDO Phạm Anh Tuấn 0 1832 0
10 HNO Phan Bá Việt 0 1831 0
11 HCM Mai Quốc Huy 0 1830 0
12 DTH Nguyễn Lê Đức Huy 0 1829 0
13 HCM Lê Nguyễn Khôi Nguyên 0 1828 0
14 BTR Nguyễn Hoàng Khang 0 1827 0
15 BTR Nguyễn Minh Đạt 0 1826 0
16 BRV Bùi Đức Huy 0 1825 0
17 QDO Nguyễn Trung Hiếu 0 1824 0
18 TTH Nguyễn Văn Khánh Duy 0 1823 0
19 BRV Phan Nguyễn Đăng Kha 0 1822 0
20 LDO Bùi Nhật Tân 0 1821 0
21 BGI Lưu Hoàng Hải Dương 0 1820 0
22 BGI Nguyễn Quang Trung 0 1819 0
23 TTH Ngô Minh Quân 0 1818 0
24 BTR Nguyễn Minh Chí Thiện 0 1817 0
25 BTR Lê Minh Kha 0 1816 0
26 BTR Huỳnh Quốc An 0 1815 0
27 HAU Ngô Gia Tuấn 0 1814 0
28 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 1813 0
29 BTR Đỗ Tiến Dương 0 1812 0
30 HCM Nguyễn Tiến Anh 0 1811 0
31 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1810 0
32 HNO Lê Xuân Dương 0 1809 0
33 HAU La Quốc Hiệp 0 1808 0
34 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 1807 0
35 HCM Nguyễn Hữu Thắng 0 1806 0
36 HCM Lê Đặng Thanh Trà 0 1805 0
37 HNO Đỗ Đức Việt 0 1804 0

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Trần Minh Thắng HNO 0 1 - 0 0 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 19
2 20 Bùi Nhật Tân LDO 0 0 - 1 0 Nguyễn Đình Trung NAN 2
3 3 Lê Minh Hoàng HCM 0 1 - 0 0 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
4 22 Nguyễn Quang Trung BGI 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Hải NAN 4
5 5 Lê Quang Vinh DTH 0 1 - 0 0 Ngô Minh Quân TTH 23
6 24 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 0 0 - 1 0 Nguyễn Công Tài HCM 6
7 7 Lương Duy Lộc DAN 0 1 - 0 0 Lê Minh Kha BTR 25
8 26 Huỳnh Quốc An BTR 0 ½ - ½ 0 Hoàng Tấn Đức HNO 8
9 9 Phạm Anh Tuấn LDO 0 1 - 0 0 Ngô Gia Tuấn HAU 27
10 28 Trần Văn Hoàng Lam BTR 0 0 - 1 0 Phan Bá Việt HNO 10
11 11 Mai Quốc Huy HCM 0 1 - 0 0 Đỗ Tiến Dương BTR 29
12 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 12
13 13 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 0 1 - 0 0 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
14 32 Lê Xuân Dương HNO 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Khang BTR 14
15 15 Nguyễn Minh Đạt BTR 0 1 - 0 0 La Quốc Hiệp HAU 33
16 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 0 0 - 1 0 Bùi Đức Huy BRV 16
17 17 Nguyễn Trung Hiếu QDO 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
18 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 18
19 37 Đỗ Đức Việt HNO 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Phan Bá Việt HNO 1 0 - 1 1 Trần Minh Thắng HNO 1
2 2 Nguyễn Đình Trung NAN 1 0 - 1 1 Mai Quốc Huy HCM 11
3 14 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1 0 - 1 1 Lê Minh Hoàng HCM 3
4 4 Nguyễn Hoàng Hải NAN 1 ½ - ½ 1 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 13
5 16 Bùi Đức Huy BRV 1 1 - 0 1 Lê Quang Vinh DTH 5
6 6 Nguyễn Công Tài HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Đạt BTR 15
7 18 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 1 0 - 1 1 Lương Duy Lộc DAN 7
8 37 Đỗ Đức Việt HNO 1 0 - 1 1 Phạm Anh Tuấn LDO 9
9 8 Hoàng Tấn Đức HNO ½ 0 - 1 1 Nguyễn Trung Hiếu QDO 17
10 12 Nguyễn Lê Đức Huy DTH ½ 1 - 0 ½ Huỳnh Quốc An BTR 26
11 19 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 0 0 - 1 ½ Nguyễn Tiến Anh HCM 30
12 29 Đỗ Tiến Dương BTR 0 0 - 1 0 Bùi Nhật Tân LDO 20
13 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 0 1 - 0 0 Trần Văn Hoàng Lam BTR 28
14 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Trung BGI 22
15 23 Ngô Minh Quân TTH 0 1 - 0 0 Lê Xuân Dương HNO 32
16 33 La Quốc Hiệp HAU 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 24
17 25 Lê Minh Kha BTR 0 1 - 0 0 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
18 27 Ngô Gia Tuấn HAU 0 ½ - ½ 0 Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
19 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Trần Minh Thắng HNO 2 1 - 0 2 Phạm Anh Tuấn LDO 9
2 3 Lê Minh Hoàng HCM 2 1 - 0 2 Mai Quốc Huy HCM 11
3 17 Nguyễn Trung Hiếu QDO 2 0 - 1 2 Nguyễn Công Tài HCM 6
4 7 Lương Duy Lộc DAN 2 ½ - ½ 2 Bùi Đức Huy BRV 16
5 30 Nguyễn Tiến Anh HCM ½ - ½ Nguyễn Hoàng Hải NAN 4
6 13 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 0 - 1 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 12
7 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 1 0 - 1 1 Nguyễn Đình Trung NAN 2
8 5 Lê Quang Vinh DTH 1 1 - 0 1 Lê Minh Kha BTR 25
9 22 Nguyễn Quang Trung BGI 1 0 - 1 1 Phan Bá Việt HNO 10
10 24 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Khang BTR 14
11 15 Nguyễn Minh Đạt BTR 1 0 - 1 1 Ngô Minh Quân TTH 23
12 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 1 0 - 1 1 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 18
13 20 Bùi Nhật Tân LDO 1 1 - 0 1 Đỗ Đức Việt HNO 37
14 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM ½ 0 - 1 ½ Hoàng Tấn Đức HNO 8
15 26 Huỳnh Quốc An BTR ½ 1 - 0 ½ Ngô Gia Tuấn HAU 27
16 32 Lê Xuân Dương HNO 0 0 - 1 0 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 19
17 28 Trần Văn Hoàng Lam BTR 0 0 - 1 0 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
18 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 0 ½ - ½ 0 Đỗ Tiến Dương BTR 29
19 33 La Quốc Hiệp HAU 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Nguyễn Công Tài HCM 3 ½ - ½ 3 Trần Minh Thắng HNO 1
2 16 Bùi Đức Huy BRV 0 - 1 3 Lê Minh Hoàng HCM 3
3 12 Nguyễn Lê Đức Huy DTH ½ - ½ Lương Duy Lộc DAN 7
4 2 Nguyễn Đình Trung NAN 2 1 - 0 2 Nguyễn Trung Hiếu QDO 17
5 4 Nguyễn Hoàng Hải NAN 2 0 - 1 2 Bùi Nhật Tân LDO 20
6 18 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 2 0 - 1 2 Lê Quang Vinh DTH 5
7 9 Phạm Anh Tuấn LDO 2 1 - 0 2 Ngô Minh Quân TTH 23
8 10 Phan Bá Việt HNO 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 24
9 11 Mai Quốc Huy HCM 2 0 - 1 2 Nguyễn Tiến Anh HCM 30
10 8 Hoàng Tấn Đức HNO ½ - ½ Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 13
11 14 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1 0 - 1 Huỳnh Quốc An BTR 26
12 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Đạt BTR 15
13 19 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 1 1 - 0 1 La Quốc Hiệp HAU 33
14 37 Đỗ Đức Việt HNO 1 1 - 0 1 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
15 25 Lê Minh Kha BTR 1 1 - 0 1 Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
16 27 Ngô Gia Tuấn HAU ½ 0 - 1 1 Nguyễn Quang Trung BGI 22
17 29 Đỗ Tiến Dương BTR ½ 1 - 0 ½ Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
18 28 Trần Văn Hoàng Lam BTR 0 1 - 0 ½ Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
19 32 Lê Xuân Dương HNO 0 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Lê Minh Hoàng HCM 4 1 - 0 Nguyễn Công Tài HCM 6
2 1 Trần Minh Thắng HNO 1 - 0 3 Nguyễn Đình Trung NAN 2
3 5 Lê Quang Vinh DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 12
4 7 Lương Duy Lộc DAN 3 ½ - ½ 3 Phan Bá Việt HNO 10
5 20 Bùi Nhật Tân LDO 3 ½ - ½ 3 Phạm Anh Tuấn LDO 9
6 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 3 0 - 1 Bùi Đức Huy BRV 16
7 26 Huỳnh Quốc An BTR 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Hải NAN 4
8 22 Nguyễn Quang Trung BGI 2 0 - 1 2 Hoàng Tấn Đức HNO 8
9 23 Ngô Minh Quân TTH 2 1 - 0 2 Mai Quốc Huy HCM 11
10 13 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 2 1 - 0 2 Lê Minh Kha BTR 25
11 17 Nguyễn Trung Hiếu QDO 2 1 - 0 2 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
12 24 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 2 1 - 0 2 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 18
13 19 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 2 ½ - ½ 2 Đỗ Đức Việt HNO 37
14 15 Nguyễn Minh Đạt BTR 1 1 - 0 Đỗ Tiến Dương BTR 29
15 33 La Quốc Hiệp HAU 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Khang BTR 14
16 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 1 1 - 0 1 Lê Xuân Dương HNO 32
17 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 1 0 - 1 1 Trần Văn Hoàng Lam BTR 28
18 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR ½ 0 - 1 ½ Ngô Gia Tuấn HAU 27
19 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM ½ 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Trần Minh Thắng HNO ½ - ½ 5 Lê Minh Hoàng HCM 3
2 9 Phạm Anh Tuấn LDO 0 - 1 4 Lê Quang Vinh DTH 5
3 6 Nguyễn Công Tài HCM 1 - 0 Lương Duy Lộc DAN 7
4 10 Phan Bá Việt HNO 0 - 1 Bùi Nhật Tân LDO 20
5 16 Bùi Đức Huy BRV 1 - 0 Huỳnh Quốc An BTR 26
6 2 Nguyễn Đình Trung NAN 3 1 - 0 3 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 24
7 8 Hoàng Tấn Đức HNO 3 1 - 0 3 Nguyễn Tiến Anh HCM 30
8 12 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 3 0 - 1 3 Nguyễn Trung Hiếu QDO 17
9 23 Ngô Minh Quân TTH 3 0 - 1 3 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 13
10 11 Mai Quốc Huy HCM 2 0 - 1 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 19
11 37 Đỗ Đức Việt HNO 1 - 0 2 Nguyễn Quang Trung BGI 22
12 4 Nguyễn Hoàng Hải NAN 2 1 - 0 2 Trần Văn Hoàng Lam BTR 28
13 25 Lê Minh Kha BTR 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Đạt BTR 15
14 18 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 2 1 - 0 2 La Quốc Hiệp HAU 33
15 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 2 0 - 1 2 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
16 27 Ngô Gia Tuấn HAU 1 - 0 Đỗ Tiến Dương BTR 29
17 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 1 - 0 1 Lê Xuân Dương HNO 32
18 14 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
19 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR ½ 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Lê Minh Hoàng HCM ½ - ½ 5 Lê Quang Vinh DTH 5
2 20 Bùi Nhật Tân LDO 0 - 1 5 Trần Minh Thắng HNO 1
3 16 Bùi Đức Huy BRV 0 - 1 Nguyễn Công Tài HCM 6
4 8 Hoàng Tấn Đức HNO 4 0 - 1 4 Nguyễn Đình Trung NAN 2
5 13 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 4 1 - 0 4 Nguyễn Trung Hiếu QDO 17
6 7 Lương Duy Lộc DAN 1 - 0 Đỗ Đức Việt HNO 37
7 19 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 0 - 1 Phạm Anh Tuấn LDO 9
8 26 Huỳnh Quốc An BTR 0 - 1 Phan Bá Việt HNO 10
9 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Hải NAN 4
10 24 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 12
11 15 Nguyễn Minh Đạt BTR 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 18
12 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 3 1 - 0 3 Ngô Minh Quân TTH 23
13 28 Trần Văn Hoàng Lam BTR 2 ½ - ½ Ngô Gia Tuấn HAU 27
14 33 La Quốc Hiệp HAU 2 0 - 1 Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
15 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 2 0 - 1 2 Mai Quốc Huy HCM 11
16 22 Nguyễn Quang Trung BGI 2 1 - 0 2 Lê Minh Kha BTR 25
17 29 Đỗ Tiến Dương BTR 0 - 1 2 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
18 32 Lê Xuân Dương HNO 1 0 - 1 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
19 14 Nguyễn Hoàng Khang BTR 1 1 bye

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 5 Lê Quang Vinh DTH ½ - ½ 6 Trần Minh Thắng HNO 1
2 2 Nguyễn Đình Trung NAN 5 0 - 1 6 Lê Minh Hoàng HCM 3
3 6 Nguyễn Công Tài HCM 1 - 0 5 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 13
4 9 Phạm Anh Tuấn LDO 1 - 0 Lương Duy Lộc DAN 7
5 10 Phan Bá Việt HNO 0 - 1 Bùi Đức Huy BRV 16
6 20 Bùi Nhật Tân LDO ½ - ½ 4 Hoàng Tấn Đức HNO 8
7 4 Nguyễn Hoàng Hải NAN 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 24
8 17 Nguyễn Trung Hiếu QDO 4 0 - 1 4 Nguyễn Tiến Anh HCM 30
9 37 Đỗ Đức Việt HNO 1 - 0 Nguyễn Minh Đạt BTR 15
10 18 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 0 - 1 Huỳnh Quốc An BTR 26
11 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 0 - 1 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 19
12 11 Mai Quốc Huy HCM 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Trung BGI 22
13 12 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 3 1 - 0 3 Nguyễn Trung Dũng HCM 31
14 27 Ngô Gia Tuấn HAU 3 0 - 1 3 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 21
15 23 Ngô Minh Quân TTH 3 1 - 0 Trần Văn Hoàng Lam BTR 28
16 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Khang BTR 14
17 25 Lê Minh Kha BTR 2 1 - 0 2 La Quốc Hiệp HAU 33
18 32 Lê Xuân Dương HNO 1 0 - 1 2 Nguyễn Hữu Thắng HCM 35
19 29 Đỗ Tiến Dương BTR 1 bye

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Lê Minh Hoàng HCM 7 ½ - ½ Phạm Anh Tuấn LDO 9
2 5 Lê Quang Vinh DTH 6 ½ - ½ Nguyễn Công Tài HCM 6
3 1 Trần Minh Thắng HNO ½ - ½ Bùi Đức Huy BRV 16
4 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 5 1 - 0 5 Nguyễn Đình Trung NAN 2
5 13 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 5 0 - 1 5 Bùi Nhật Tân LDO 20
6 8 Hoàng Tấn Đức HNO ½ - ½ Nguyễn Hoàng Hải NAN 4
7 7 Lương Duy Lộc DAN 1 - 0 Huỳnh Quốc An BTR 26
8 19 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 0 - 1 Phan Bá Việt HNO 10
9 24 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 0 - 1 Đỗ Đức Việt HNO 37
10 22 Nguyễn Quang Trung BGI 4 1 - 0 4 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 12
11 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 4 0 - 1 4 Ngô Minh Quân TTH 23
12 17 Nguyễn Trung Hiếu QDO 4 1 - 0 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 34
13 15 Nguyễn Minh Đạt BTR 0 - 1 Lê Đặng Thanh Trà HCM 36
14 11 Mai Quốc Huy HCM 3 0 - 1 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 18
15 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 3 ½ - ½ 3 Lê Minh Kha BTR 25
16 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 3 1 - 0 3 Ngô Gia Tuấn HAU 27
17 14 Nguyễn Hoàng Khang BTR 2 1 - 0 Đỗ Tiến Dương BTR 29
18 33 La Quốc Hiệp HAU 2 1 - 0 1 Lê Xuân Dương HNO 32
19 28 Trần Văn Hoàng Lam BTR 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 3 Lê Minh Hoàng HCM 7,5 0,0 44,5 6 4 3
2 1 Trần Minh Thắng HNO 7,0 0,5 49,5 5 4 2
3 6 Nguyễn Công Tài HCM 7,0 0,5 47,0 6 5 3
4 5 Lê Quang Vinh DTH 6,5 0,0 47,0 5 4 2
5 16 Bùi Đức Huy BRV 6,0 0,0 49,5 5 5 3
6 9 Phạm Anh Tuấn LDO 6,0 0,0 47,0 5 5 2
7 20 Bùi Nhật Tân LDO 6,0 0,0 43,5 5 4 4
8 30 Nguyễn Tiến Anh HCM 6,0 0,0 39,5 5 4 3
9 10 Phan Bá Việt HNO 5,5 0,0 43,0 5 5 4
10 7 Lương Duy Lộc DAN 5,5 0,0 42,5 4 4 1
11 37 Đỗ Đức Việt HNO 5,5 0,0 40,5 4 4 1
12 2 Nguyễn Đình Trung NAN 5,0 0,0 45,0 5 5 3
13 8 Hoàng Tấn Đức HNO 5,0 0,0 41,5 3 4 2
14 13 Lê Nguyễn Khôi Nguyên HCM 5,0 0,0 40,5 4 4 1
15 4 Nguyễn Hoàng Hải NAN 5,0 0,0 40,0 3 5 2
16 17 Nguyễn Trung Hiếu QDO 5,0 0,0 39,0 5 4 2
17 23 Ngô Minh Quân TTH 5,0 0,0 37,0 5 5 2
18 22 Nguyễn Quang Trung BGI 5,0 0,0 34,5 5 4 3
19 19 Phan Nguyễn Đăng Kha BRV 4,5 0,0 39,0 4 4 3
20 26 Huỳnh Quốc An BTR 4,5 0,0 38,5 4 5 2
21 24 Nguyễn Minh Chí Thiện BTR 4,5 0,0 38,5 4 4 1
22 18 Nguyễn Văn Khánh Duy TTH 4,5 0,0 35,0 4 5 3
23 36 Lê Đặng Thanh Trà HCM 4,5 0,0 29,0 3 4 2
24 12 Nguyễn Lê Đức Huy DTH 4,0 0,0 42,0 3 5 1
25 21 Lưu Hoàng Hải Dương BGI 4,0 0,0 37,0 4 4 2
26 35 Nguyễn Hữu Thắng HCM 4,0 0,0 28,0 3 4 2
27 25 Lê Minh Kha BTR 3,5 0,0 35,5 3 5 0
28 15 Nguyễn Minh Đạt BTR 3,5 0,0 35,0 3 4 1
29 31 Nguyễn Trung Dũng HCM 3,5 0,0 33,0 3 5 2
30 28 Trần Văn Hoàng Lam BTR 3,5 0,0 32,5 2 4 1
31 34 Phan Ngô Tuấn Tú BTR 3,5 0,0 28,0 2 4 1
32 11 Mai Quốc Huy HCM 3,0 0,0 41,0 3 4 2
33 27 Ngô Gia Tuấn HAU 3,0 0,0 33,0 2 5 1
34 14 Nguyễn Hoàng Khang BTR 3,0 0,0 30,0 2 4 1
35 33 La Quốc Hiệp HAU 3,0 0,0 29,5 2 4 0
36 29 Đỗ Tiến Dương BTR 2,5 0,0 28,5 1 5 0
37 32 Lê Xuân Dương HNO 1,0 0,0 29,0 0 4 0