GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 6

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Truong Mi Na 0 2193 0
2 HNO Nguyen Huynh Thien Thanh 0 2192 0
3 HCM Duong Ngoc Nga 0 2191 0
4 KGI Do Kieu Trang Thu 0 2190 0
5 DTH Bui Linh Anh 0 2189 0
6 DTH Ly Huynh Nhat Anh 0 2188 0
7 NBI Le Khanh Gia Han 0 2187 0
8 NBI Le Thi Yen Nhi 0 2186 0
9 DAN Tran Vy Khanh 0 2186 0
10 HCM Vo Mai Phuong 0 2185 0
11 TTH Nguyen Tran Khanh Thi 0 2184 0
12 DTH Nguyen Tran Ha Vy 0 2183 0
13 HCM Vu Huynh Mai Vy 0 2182 0
14 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 1923 0
15 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 1922 0
16 HCM Tăng Duy Khang 0 1921 0
17 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 1920 0
18 HCM Vũ Tiến Phát 0 1919 0
19 LCI Đặng Thái Phong 0 1918 0
20 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phú 0 1917 0
21 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 1916 0
22 DAN Lê Minh Phúc 0 1915 0
23 QNI Trần Đại Quang 0 1914 0
24 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 1913 0
25 KGI Lim Tuấn Sang 0 1912 0
26 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 1911 0
27 BRV Nguyễn Thành Thái 0 1910 0
28 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 1909 0
29 HNO Phạm Minh Triết 0 1908 0
30 DAN Vương Gia Trọng 0 1907 0
31 BRV Trương Quốc Việt 0 1906 0
32 HAU Chu An Khôi 0 1905 0
33 BRV Ngô Minh Khang 0 1904 0
34 LDO Võ Quang Nam 0 1903 0
35 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 1902 0
36 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 1901 0
37 PYE Võ Minh Sang 0 1900 0
38 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 1899 0
39 HNO Phí Lê Thành An 0 1898 0
40 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 1897 0
41 HCM Phạm Duy Anh 0 1896 0
42 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 1895 0
43 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 1894 0
44 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 1893 0
45 HCM Trần Đức Duy 0 1892 0
46 HCM Phan Thiên Hải 0 1891 0
47 HNO Lê Thế Hiển 0 1890 0
48 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 1889 0
49 BRV Bùi Quang Huy 0 1888 0
50 KTL Tô Gia Huy 0 1887 0
51 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 1886 0
52 BRV Trần Chí Kiên 0 1885 0
53 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 1884 0
54 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 1883 0
55 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 1882 0
56 BDU Trịnh Hoàng Long 0 1881 0
57 KTR Bùi Tiến Minh 0 1880 0
58 BRV Lê Vũ Nhật Minh 0 1879 0
59 LDO Nguyễn Trí Anh Minh 0 1878 0
60 GDC Phạm Đức Minh 0 1877 0
61 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 1876 0
62 HNO Phạm Thành Nam 0 1875 0
63 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 1874 0
64 GDC Nguyễn Thế Phong 0 1873 0
65 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 1872 0
66 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 1871 0
67 HNO Lý Đại Quang 0 1870 0
68 HCM Đỗ Tấn Sang 0 1869 0
69 HCM Lê Quang Vinh 0 1868 0
70 LDO Cao Trí Dũng 0 1867 0
71 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 1866 0
72 DAN Bui Quoc Nghia 0 1865 0
73 HCM Phạm Quốc Đạt 0 1864 0
74 HNO Trần Minh Hiếu 0 1863 0
75 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 1862 0
76 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 1861 0
77 KHO Nguyễn Minh Thành 0 1860 0
78 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 1859 0
79 HNO Ngô Xuân Phú 0 1858 0
80 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 1857 0
81 PYE Trần Quốc Phong 0 1856 0
82 HPD Lê Văn Khoa 0 1855 0
83 BDU Đàm Đăng Khoa 0 1854 0
84 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 1853 0
85 HCM Phan Trọng Đức 0 1852 0
86 CTH Lê Đăng Khôi 0 1851 0
87 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 1850 0
88 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 1849 0
89 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 1848 0
90 NTH Nguyễn Đức Huy 0 1847 0
91 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 1846 0
92 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 1845 0
93 BDH Dương Quang Khôi 0 1844 0
94 HCM Ngô Triệu Khang 0 1843 0
95 HNO Võ Phúc Hiệp 0 1842 0
96 HNO Đào Việt An 0 1841 0
97 HDU Hà Bình An 0 1840 0
98 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 1839 0
99 QNA Trần Hoàng Bách 0 1838 0
100 BTR Lê Quốc Bảo 0 1837 0
101 GDC Nguyễn Hải Bình 0 1836 0
102 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 1835 0
103 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 1834 0
104 DAN Phùng Văn Tấn Điền 0 1833 0
105 HNO Bùi Minh Đức 0 1832 0
106 NAN Trần Trí Đức 0 1831 0
107 BRV Nguyễn Đức Giang 0 1830 0
108 HNO Lê Thế Hiệp 0 1829 0
109 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 1828 0
110 CTH Bùi Quang Huy 0 1827 0
111 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 1826 0
112 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 1825 0
113 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 1824 0
114 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 1823 0
115 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 1822 0
116 BRV Lê Trung Kiên 0 1821 0
117 BRV Vương Trung Kiên 0 1820 0
118 KTR Bao Minh Khang 0 1819 0
119 HNO Nguyễn Duy Khang 0 1818 0
120 HCM Nguyễn Minh Khang 0 1817 0
121 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 1816 0
122 BTH Lưu Gia Khánh 0 1815 0
123 BRV Phạm Cao Khánh 0 1814 0
124 BDH Nguyễn Lê Đăng Khoa 0 1813 0
125 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 1812 0
126 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 1811 0
127 BTR Ngô Minh Khôi 0 1810 0
128 KTR Nguyễn Minh Khôi 0 1809 0
129 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 1808 0
130 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 1807 0
131 BRV Vũ Hoàng Lâm 0 1806 0
132 BTH Đỗ Bảo Long 0 1805 0
133 BRV Lê Quang Long 0 1804 0
134 HCM Đỗ Đức Minh 0 1803 0
135 GDC Mai Duy Minh 0 1802 0
136 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 1801 0
137 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 1800 0
138 HCM Nguyễn Trí Minh 0 1799 0
139 DAN Phạm Hải Minh 0 1798 0
140 HCM Trần Quang Minh 0 1797 0
141 HCM Lê Công Khánh Nam 0 1796 0
142 DON Nguyễn Bảo Nam 0 1795 0
143 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 1794 0
144 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 1793 0
145 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 1792 0
146 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 1791 0
147 DAN Võ Minh Nhật 0 1790 0
148 BRV Thân Thiên Phú 0 1789 0
149 HCM Châu Quang Phúc 0 1788 0
150 HNO Đặng Quý Phúc 0 1787 0
151 GDC Nguyễn Lương Phúc 0 1786 0
152 BRV Đàm Minh Quân 0 1785 0
153 HNO Kiều Hoàng Quân 0 1784 0
154 NTH Lâm Anh Quân 0 1783 0
155 CTH Bùi Minh Quốc 0 1782 0
156 BRV Phạm Hữu Bảo Sơn 0 1781 0
157 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 1780 0
158 HCM Vũ Minh Tiến 0 1779 0
159 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 1778 0
160 HPD Phạm Đức Toàn 0 1777 0
161 HNO Dương Thế Tuấn 0 1776 0
162 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 1775 0
163 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 1774 0
164 BTH Hồ Thái Trí 0 1773 0
165 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 1772 0
166 BRV Vũ Đức Trí 0 1771 0
167 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 1770 0
168 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 1769 0
169 BRV Lê Công Quốc Vương 0 1768 0
170 TTH Nguyen Duc Nhan 0 1767 0
171 BTH Đỗ Thành Đạt 0 1766 0
172 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 1765 0
173 HCM Đào Minh Phi 0 1764 0
174 HNO Hoàng Đình Duy 0 1763 0
175 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 1762 0
176 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 1761 0
177 KGI Vũ Tiến Quang 0 1760 0
178 HCM Đặng Minh Khôi 0 1759 0
179 BTR Lê Quang Minh 0 1758 0
180 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 1757 0
181 BTR Nguyễn Thành Trí 0 1756 0
182 HCM Vũ Minh Anh 0 1755 0
183 HPD Nguyễn Đức Huy 0 1754 0
184 PYE Lê Thế Minh 0 1753 0
185 KGI Phan Mã Gia Huy 0 1752 0
186 BTR Trần Quốc Thịnh 0 1751 0
187 HCM Phan Thái Bảo 0 1750 0
188 HCM Phạm Thành An 0 1749 0
189 HNO Đặng Việt Anh 0 1748 0
190 HCM Nguyễn Lê Anh 0 1747 0
191 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 1746 0
192 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 1745 0
193 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 1744 0
194 HCM Dương Trí Bảo 0 1743 0
195 GDC Nguyễn Lê Bảo 0 1742 0
196 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 1741 0
197 QNI Vũ Gia Bảo 0 1740 0
198 HDU Trần Minh Châu 0 1739 0
199 HCM Hồ Nguyễn Thanh Duy 0 1738 0
200 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 1737 0
201 BRV Phạm Hữu Đạt 0 1736 0
202 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 1735 0
203 BRV Lê Sỹ Đô 0 1734 0
204 GDC Nguyễn Lương Đức 0 1733 0
205 KHO Thái Khương Minh Đức 0 1732 0
206 DON Trần Lê Anh Đức 0 1731 0
207 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 1730 0
208 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 1729 0
209 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 1728 0
210 HCM Trần Mạnh Hải 0 1727 0
211 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 1726 0
212 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 1725 0
213 HCM Nguyễn Trung Hiếu 0 1724 0
214 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 1723 0
215 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 1722 0
216 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 1721 0
217 HCM Lương Trí Hùng 0 1720 0
218 HNO Trần Tuấn Hùng 0 1719 0
219 HCM Hồ Quốc Huy 0 1718 0
220 QNA Phan Minh Huy 0 1717 0
221 KTR Nguyễn Duy Khải 0 1716 0
222 HCM Huỳnh Minh Khang 0 1715 0
223 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 1714 0
224 HCM Nguyễn Hữu Khiêm 0 1713 0
225 BRV Trần Anh Khoa 0 1712 0
226 BRV Lê Tùng Lâm 0 1711 0
227 BRV Trần Tùng Lĩnh 0 1710 0
228 BRV Lê Hoàng Long 0 1709 0
229 HCM Nguyễn Bùi Minh Long 0 1708 0
230 NTH Lâm Anh Minh 0 1707 0
231 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 1706 0
232 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 1705 0
233 HCM Phạm Lê Du Nick 0 1704 0
234 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 1703 0
235 BRV Lữ Phát 0 1702 0
236 PYE Vương Trọng Phú 0 1701 0
237 BTH Phạm Hoàng Quân 0 1700 0
238 HCM Nguyễn Nam Sơn 0 1699 0
239 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 1698 0
240 KTR Huỳnh Nguyên Anh Tuấn 0 1697 0
241 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 1696 0
242 BRV Văn Ngọc Tùng 0 1695 0
243 BRV Trần Xuân Thanh 0 1694 0
244 BRV Dư Tuấn Thành 0 1693 0
245 BRV Dương Nhật Thành 0 1692 0
246 HCM Mai Lê Bá Thành 0 1691 0
247 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 1690 0
248 HCM Trần Võ Minh Triết 0 1689 0
249 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 1688 0
250 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 1687 0
251 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 1686 0
252 KTR Phan Anh Khôi 0 1685 0
253 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 1684 0
254 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 1683 0
255 HCM Đỗ Phú Thái 0 1682 0
256 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 1681 0
257 BRV Ngô Minh Tuấn 0 1680 0
258 HNO Đỗ Quốc Anh 0 1679 0
259 CTH Lê Quang Minh 0 1678 0
260 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 1677 0
261 HNO Quách Duy Anh 0 1676 0
262 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1675 0
263 HCM Trần Đình Bảo 0 1674 0
264 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 1673 0
265 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1672 0
266 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 1671 0
267 LDO Trần Bảo Duy 0 1670 0
268 BRV Đoàn Nam Dương 0 1669 0
269 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1668 0
270 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 1667 0
271 BRV Bùi Hà Tiến Đức 0 1666 0
272 BRV Phạm Đỗ Anh Đức 0 1665 0
273 BRV Trương Nguyên Đức 0 1664 0
274 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 1663 0
275 BDH Phạm Công Hiếu 0 1662 0
276 NTH Dương Minh Hoàng 0 1661 0
277 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 1660 0
278 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1659 0
279 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1658 0
280 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1657 0
281 HCM Dương Minh Khoa 0 1656 0
282 BRV Phan Nhật Linh 0 1655 0
283 HPD Ngô Nhật Minh 0 1654 0
284 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1653 0
285 BRV Nguyễn Quang Minh 0 1652 0
286 HCM Phạm Phú Minh 0 1651 0
287 BTH Phạm Năng Nguyện 0 1650 0
288 KTR Châu Thiện Nhân 0 1649 0
289 HCM Huỳnh Lư Thuận Phát 0 1648 0
290 BRV Bùi Thái Sơn 0 1647 0
291 NTH Trần Hoài Sơn 0 1646 0
292 BRV Nguyễn Tấn Tài 0 1645 0
293 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1644 0
294 BDH Lê Hoài Tin 0 1643 0
295 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 1642 0
296 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 1641 0
297 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 1640 0
298 BRV Nguyễn Quang Thái 0 1639 0
299 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1638 0
300 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1637 0
301 QNA Hoàng Việt Thắng 0 1636 0
302 HCM Trần Nam Trung 0 1635 0
303 BRV Mai Hoàng Việt 0 1634 0
304 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 1633 0
305 BTR Đỗ Tiến Dương 0 1632 0
306 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dương 0 1631 0
307 BRV Phạm Xuân Đức 0 1630 0
308 BRV Lâm Gia Huy 0 1629 0
309 HCM Nguyễn Hữu Trần Huy 0 1628 0
310 BRV Lê Quốc Hưng 0 1627 0
311 BRV Lê Quang Khải 0 1626 0
312 HCM Cù Minh Khang 0 1625 0
313 BRV Trần Đức Minh 0 1624 0
314 NTH Trần Hoài Minh 0 1623 0
315 KHO Trần Tuấn Minh 0 1622 0
316 LDO Đỗ Hoàng Nam 0 1621 0
317 HCM Lê Phạm Trung Nghĩa 0 1620 0
318 GLA Võ Đặng Minh Nguyên 0 1619 0
319 PYE Phạm Hoàng Phúc 0 1618 0
320 BRV Trần Quang Phúc 0 1617 0
321 GLA Võ Đặng Minh Quân 0 1616 0
322 HCM Nguyễn Nguyên Uy 0 1615 0
323 NTH Võ Văn Việt 0 1614 0
324 TNG Trần Anh Dũng 0 1613 0
325 BTH Trần Công Phúc 0 1612 0
326 BTH Đào Hoàng Phúc 0 1611 0
327 CTH Cao Toàn Thắng 0 1610 0
328 BGI Đỗ Huy Hùng 0 1609 0
329 BGI Nguyễn Đức Huân 0 1608 0
330 BRV Đỗ Thành Đạt 0 1607 0
331 BRV Lê Quốc Định 0 1606 0
332 TNG Hoàng Minh Đức 0 1605 0
333 PYE Võ Minh Kiệt 0 1604 0
334 BTH Nguyễn Nguyên Khải 0 1603 0
335 BTH Nguyễn Minh Khoa 0 1602 0
336 BRV Đặng Trần Hoàng Minh 0 1601 0
337 BRV Phạm Võ Nguyên 0 1600 0
338 HCM Nguyễn Đức Tín 0 1599 0
339 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1598 0
340 TNG Trần Đại Lâm 0 1597 0
341 HNO Trần Đức Thắng 0 1596 0
342 HAU Ngô Gia Tuấn 0 1595 0
343 BGI Giáp Xuân Cường 0 1594 0
344 THO Nguyen The Son 0 1593 0
345 BGI Lương Mạnh Dũng 0 1592 0
346 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1591 0
347 HNO Lê Xuân Dương 0 1590 0
348 HAU La Quốc Hiệp 0 1589 0
349 TNG Nguyễn Trung Hiếu 0 1588 0
350 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 1587 0
351 THO Nguyễn Gia Thịnh 0 1586 0
352 CTH Nguyễn Trương Minh Anh 0 1585 0
353 DAN Trần Vy Khanh 0 1584 0
354 HCM Vũ Nhật Châu Anh 0 1583 0
355 HNO Trương Mi Chi 0 1582 0
356 HPD Phan Ngọc Ánh Dương 0 1581 0
357 HCM Trần Ngọc Minh Khuê 0 1580 0
358 BRV Thái Thục Linh 0 1579 0
359 HCM Trần Ngọc Thảo Nghi 0 1578 0
360 DON Lê Trần Bảo Ngọc 0 1577 0
361 HNO Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0 1576 0
362 LDO Trần Thảo Nguyên 0 1575 0
363 HCM Nguyễn Khả Phúc 0 1574 0
364 DON Nguyễn Ngọc Cát Tường 0 1573 0
365 HCM Trần Mai An 0 1572 0
366 BRV Lê Ngọc Thiên Băng 0 1571 0
367 BDU Nguyễn Thị Thu Hà 0 1570 0
368 LCI Hán Gia Hân 0 1569 0
369 BRV Nguyễn Ngọc Như Hân 0 1568 0
370 BRV Mai Lê Phương Linh 0 1567 0
371 BRV Nguyễn Phạm Vịnh Nghi 0 1566 0
372 HNO Lê Khánh Ngọc 0 1565 0
373 DON Nguyễn Ngọc Nhi 0 1564 0
374 HCM Phạm Thảo Nhi 0 1563 0
375 BDU Trần Thị Hồng Nhung 0 1562 0
376 HCM Nguyễn Ánh Hiền Phương 0 1561 0
377 BRV Trương Thục Quyên 0 1560 0
378 KGI Trần Thanh Thảo 0 1559 0
379 BTR Nguyễn Trịnh Bảo Thy 0 1558 0
380 DAN Dương Ngọc Uyên 0 1557 0
381 BTR Nguyễn Hoàng Bảo Yến 0 1556 0
382 HNO Lê Khánh Hà 0 1555 0
383 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 1554 0
384 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1553 0
385 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1552 0
386 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1551 0
387 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1550 0
388 BGI Đặng Linh Nhi 0 1549 0
389 BRV Lê Hoài An 0 1548 0
390 HCM Võ Thuỳ An 0 1547 0
391 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 1546 0
392 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 1545 0
393 BRV Lê Ngọc Thiên Ân 0 1544 0
394 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1543 0
395 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1542 0
396 GDC Phạm Khánh Đan 0 1541 0
397 HCM Hoàng Hải Giang 0 1540 0
398 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 1539 0
399 LCI Nguyễn Minh Giang 0 1538 0
400 LCI Lục Kim Giao 0 1537 0
401 BRV Nguyễn Ngân Hà 0 1536 0
402 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1535 0
403 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1534 0
404 BRV Phan Thiên Kim 0 1533 0
405 KTR Nguyễn Thị Minh Khánh 0 1532 0
406 BRV Thái Thùy Linh 0 1531 0
407 BRV Hà Trúc Mai 0 1530 0
408 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1529 0
409 BRV Trương Xuân Minh 0 1528 0
410 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1527 0
411 HCM Trần Ngọc Phương Nghi 0 1526 0
412 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1525 0
413 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 1524 0
414 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1523 0
415 BRV Nguyễn Mai Phương 0 1522 0
416 HCM Trần Bích Phương 0 1521 0
417 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1520 0
418 HCM Mai Lê Cát Tường 0 1519 0
419 BTH Văn Thị Anh Thy 0 1518 0
420 LCI Nguyễn Hà Trang 0 1517 0
421 HCM Trần Ngọc Linh Trâm 0 1516 0
422 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1515 0
423 NAN Trương Thanh Vân 0 1514 0
424 HCM Lưu Hải Yến 0 1513 0
425 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 1512 0
426 BTH Hoàng Xuân Dung 0 1511 0
427 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1510 0
428 BRV Huỳnh Ngọc Phương Anh 0 1509 0
429 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 1508 0
430 QNI Nguyễn Minh Anh 0 1507 0
431 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1506 0
432 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 1505 0
433 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1504 0
434 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1503 0
435 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 1502 0
436 KHO Trương Hương Giang 0 1501 0
437 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1500 0
438 HCM Hồ Mai Khanh 0 1499 0
439 HCM Phạm Cát Lâm 0 1498 0
440 HCM Lê Hà My 0 1497 0
441 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 1496 0
442 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1495 0
443 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 1494 0
444 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1493 0
445 DON Lê Tâm Như 0 1492 0
446 HCM Đỗ Mai Phương 0 1491 0
447 BTH Ngô Thư Tú 0 1490 0
448 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 1489 0
449 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1488 0
450 BRV Phạm Thị Nhã Trúc 0 1487 0
451 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 1486 0
452 CTH Cao Thanh Mai 0 1485 0
453 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1484 0
454 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 1483 0
455 BRV Lữ Nguyễn Minh Anh 0 1482 0
456 HCM Trần Vân Anh 0 1481 0
457 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1480 0
458 BRV Đàm Minh Hằng 0 1479 0
459 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 1478 0
460 QNI Đỗ Khánh Linh 0 1477 0
461 HNO Quản Ngọc Linh 0 1476 0
462 BTH Lê Hoàng Ngân 0 1475 0
463 GLA Nguyễn Bảo Ngọc 0 1474 0
464 HCM Phạm Phương Nhi 0 1473 0
465 BRV Phạm Phương Thảo 0 1472 0
466 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 1471 0
467 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1470 0
468 HCM Cao Huệ Anh 0 1469 0
469 BRV Lê Nguyễn Xuân Anh 0 1468 0
470 BRV Lương Hương Giang 0 1467 0
471 BRV Phạm Võ Phương Nguyên 0 1466 0
472 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 1465 0
473 HPH Cao Thanh Vân 0 1464 0
474 KHO Nguyễn Thị Thùy Dung 0 1463 0
475 KHO Lâm Bảo Ngọc 0 1462 0
476 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1461 0
477 BRV Phạm Ngọc Thái Trâm 0 1460 0
478 BRV Vũ Thị Tú Uyên 0 1459 0
479 TNG An Thanh Huyền 0 1458 0
480 BRV Phạm Võ Minh Nguyên 0 1457 0
481 KHO Lê Phùng Ái Nhiên 0 1456 0
482 TNG Nguyễn Thị Mai Thảo 0 1455 0
483 BRV Lê Nguyễn Anh Thư 0 1454 0
484 HNO Ngô Thị Thùy Trang 0 1453 0
485 KHO Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0 1452 0
486 BRV Nguyễn Triệu Vy 0 1451 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Truong Mi Na 0 2193 0
2 HNO Nguyen Huynh Thien Thanh 0 2192 0
3 HCM Duong Ngoc Nga 0 2191 0
4 KGI Do Kieu Trang Thu 0 2190 0
5 DTH Bui Linh Anh 0 2189 0
6 DTH Ly Huynh Nhat Anh 0 2188 0
7 NBI Le Khanh Gia Han 0 2187 0
8 NBI Le Thi Yen Nhi 0 2186 0
9 DAN Tran Vy Khanh 0 2186 0
10 HCM Vo Mai Phuong 0 2185 0
11 TTH Nguyen Tran Khanh Thi 0 2184 0
12 DTH Nguyen Tran Ha Vy 0 2183 0
13 HCM Vu Huynh Mai Vy 0 2182 0
14 BGI Nguyễn Tuấn Kiệt 0 1923 0
15 DAN Nguyễn Hoàng Minh Kỳ 0 1922 0
16 HCM Tăng Duy Khang 0 1921 0
17 HNO Nguyễn Hoàng Long 0 1920 0
18 HCM Vũ Tiến Phát 0 1919 0
19 LCI Đặng Thái Phong 0 1918 0
20 BRV Nguyễn Đĩnh Lâm Phú 0 1917 0
21 KTR Trần Triệu Đức Phú 0 1916 0
22 DAN Lê Minh Phúc 0 1915 0
23 QNI Trần Đại Quang 0 1914 0
24 HAU Nguyễn Hoàng Quân 0 1913 0
25 KGI Lim Tuấn Sang 0 1912 0
26 HCM Nguyễn Phúc Tâm 0 1911 0
27 BRV Nguyễn Thành Thái 0 1910 0
28 KGI Nguyễn Đoàn Nhất Thiên 0 1909 0
29 HNO Phạm Minh Triết 0 1908 0
30 DAN Vương Gia Trọng 0 1907 0
31 BRV Trương Quốc Việt 0 1906 0
32 HAU Chu An Khôi 0 1905 0
33 BRV Ngô Minh Khang 0 1904 0
34 LDO Võ Quang Nam 0 1903 0
35 HAU Huỳnh Tấn Đạt 0 1902 0
36 DAN Lê Minh Hoàng Chính 0 1901 0
37 PYE Võ Minh Sang 0 1900 0
38 BGI Vũ Hoàng Phúc 0 1899 0
39 HNO Phí Lê Thành An 0 1898 0
40 HNO Nguyễn Trần Đức Anh 0 1897 0
41 HCM Phạm Duy Anh 0 1896 0
42 CTH Nguyễn Kỳ Bách 0 1895 0
43 TNT Nguyễn Duy Bảo 0 1894 0
44 DAN Nguyễn Quốc Bảo 0 1893 0
45 HCM Trần Đức Duy 0 1892 0
46 HCM Phan Thiên Hải 0 1891 0
47 HNO Lê Thế Hiển 0 1890 0
48 BRV Nguyễn Lê Tấn Hoàng 0 1889 0
49 BRV Bùi Quang Huy 0 1888 0
50 KTL Tô Gia Huy 0 1887 0
51 HCM Huỳnh Đức Mẫn Hy 0 1886 0
52 BRV Trần Chí Kiên 0 1885 0
53 KHO Trịnh Nguyên Lãm 0 1884 0
54 GLA Võ Đặng Ngọc Lâm 0 1883 0
55 KHO Ngô Nhất Minh Long 0 1882 0
56 BDU Trịnh Hoàng Long 0 1881 0
57 KTR Bùi Tiến Minh 0 1880 0
58 BRV Lê Vũ Nhật Minh 0 1879 0
59 LDO Nguyễn Trí Anh Minh 0 1878 0
60 GDC Phạm Đức Minh 0 1877 0
61 HCM Lê Trương Nhất Nam 0 1876 0
62 HNO Phạm Thành Nam 0 1875 0
63 GDC Nguyễn Lê Nguyên 0 1874 0
64 GDC Nguyễn Thế Phong 0 1873 0
65 BRV Nguyễn Đình An Phú 0 1872 0
66 BRV Nguyễn Xuân Phúc 0 1871 0
67 HNO Lý Đại Quang 0 1870 0
68 HCM Đỗ Tấn Sang 0 1869 0
69 HCM Lê Quang Vinh 0 1868 0
70 LDO Cao Trí Dũng 0 1867 0
71 HCM Nguyễn Nguyên Thịnh 0 1866 0
72 DAN Bui Quoc Nghia 0 1865 0
73 HCM Phạm Quốc Đạt 0 1864 0
74 HNO Trần Minh Hiếu 0 1863 0
75 BRV Phùng Nguyên Xuân 0 1862 0
76 HNO Nguyễn Hoàng Khánh 0 1861 0
77 KHO Nguyễn Minh Thành 0 1860 0
78 HNO Đỗ Hoàng Hải 0 1859 0
79 HNO Ngô Xuân Phú 0 1858 0
80 HCM Nguyễn Vũ Quang Duy 0 1857 0
81 PYE Trần Quốc Phong 0 1856 0
82 HPD Lê Văn Khoa 0 1855 0
83 BDU Đàm Đăng Khoa 0 1854 0
84 KHO Nguyễn Võ Quý Dương 0 1853 0
85 HCM Phan Trọng Đức 0 1852 0
86 CTH Lê Đăng Khôi 0 1851 0
87 BTH Đặng Ngô Gia Hòa 0 1850 0
88 QNI Vũ Bùi Hoàng Hải 0 1849 0
89 CTH Nguyễn Huy Hoàng 0 1848 0
90 NTH Nguyễn Đức Huy 0 1847 0
91 HNO Nguyễn Tạ Minh Huy 0 1846 0
92 HNO Nguyễn Vương Đăng Minh 0 1845 0
93 BDH Dương Quang Khôi 0 1844 0
94 HCM Ngô Triệu Khang 0 1843 0
95 HNO Võ Phúc Hiệp 0 1842 0
96 HNO Đào Việt An 0 1841 0
97 HDU Hà Bình An 0 1840 0
98 BRV Đoàn Hoàng Anh 0 1839 0
99 QNA Trần Hoàng Bách 0 1838 0
100 BTR Lê Quốc Bảo 0 1837 0
101 GDC Nguyễn Hải Bình 0 1836 0
102 TTH Hồ Nguyễn Minh Châu 0 1835 0
103 VCH Nguyễn Trọng Thái Dương 0 1834 0
104 DAN Phùng Văn Tấn Điền 0 1833 0
105 HNO Bùi Minh Đức 0 1832 0
106 NAN Trần Trí Đức 0 1831 0
107 BRV Nguyễn Đức Giang 0 1830 0
108 HNO Lê Thế Hiệp 0 1829 0
109 HCM Nguyễn Phú Hoàng 0 1828 0
110 CTH Bùi Quang Huy 0 1827 0
111 NAN Nguyễn Đình Quang Huy 0 1826 0
112 CTH Nguyễn Hoàng Huy 0 1825 0
113 HCM Phạm Đàm Minh Huy 0 1824 0
114 DON Nguyễn Thế Gia Hưng 0 1823 0
115 LDO Đỗ Hoàng Kiên 0 1822 0
116 BRV Lê Trung Kiên 0 1821 0
117 BRV Vương Trung Kiên 0 1820 0
118 KTR Bao Minh Khang 0 1819 0
119 HNO Nguyễn Duy Khang 0 1818 0
120 HCM Nguyễn Minh Khang 0 1817 0
121 BTR Nguyễn Phúc Khang 0 1816 0
122 BTH Lưu Gia Khánh 0 1815 0
123 BRV Phạm Cao Khánh 0 1814 0
124 BDH Nguyễn Lê Đăng Khoa 0 1813 0
125 BRV Nguyễn Quang Anh Khoa 0 1812 0
126 BRV Cái Hoàng Minh Khôi 0 1811 0
127 BTR Ngô Minh Khôi 0 1810 0
128 KTR Nguyễn Minh Khôi 0 1809 0
129 BRV Nguyễn Ngọc Duy Khôi 0 1808 0
130 LDO Nguyễn Vũ Lam 0 1807 0
131 BRV Vũ Hoàng Lâm 0 1806 0
132 BTH Đỗ Bảo Long 0 1805 0
133 BRV Lê Quang Long 0 1804 0
134 HCM Đỗ Đức Minh 0 1803 0
135 GDC Mai Duy Minh 0 1802 0
136 HCM Nghiêm Ngọc Minh 0 1801 0
137 HNO Nguyễn Tuấn Minh 0 1800 0
138 HCM Nguyễn Trí Minh 0 1799 0
139 DAN Phạm Hải Minh 0 1798 0
140 HCM Trần Quang Minh 0 1797 0
141 HCM Lê Công Khánh Nam 0 1796 0
142 DON Nguyễn Bảo Nam 0 1795 0
143 HCM Nguyễn Khải Nguyên 0 1794 0
144 CTH Đỗ Thiện Nhân 0 1793 0
145 BTR Huỳnh Hữu Nhân 0 1792 0
146 DON Nguyễn Phạm Minh Nhật 0 1791 0
147 DAN Võ Minh Nhật 0 1790 0
148 BRV Thân Thiên Phú 0 1789 0
149 HCM Châu Quang Phúc 0 1788 0
150 HNO Đặng Quý Phúc 0 1787 0
151 GDC Nguyễn Lương Phúc 0 1786 0
152 BRV Đàm Minh Quân 0 1785 0
153 HNO Kiều Hoàng Quân 0 1784 0
154 NTH Lâm Anh Quân 0 1783 0
155 CTH Bùi Minh Quốc 0 1782 0
156 BRV Phạm Hữu Bảo Sơn 0 1781 0
157 HCM Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến 0 1780 0
158 HCM Vũ Minh Tiến 0 1779 0
159 HCM Ngô Mạnh Toàn 0 1778 0
160 HPD Phạm Đức Toàn 0 1777 0
161 HNO Dương Thế Tuấn 0 1776 0
162 BRV Nguyễn Ngọc Thành 0 1775 0
163 BTH Nguyễn Đức Thịnh 0 1774 0
164 BTH Hồ Thái Trí 0 1773 0
165 LDO Trần Hoàng Phước Trí 0 1772 0
166 BRV Vũ Đức Trí 0 1771 0
167 HCM Huỳnh Công Minh Triết 0 1770 0
168 HPD Nguyễn Bá Khánh Trình 0 1769 0
169 BRV Lê Công Quốc Vương 0 1768 0
170 TTH Nguyen Duc Nhan 0 1767 0
171 BTH Đỗ Thành Đạt 0 1766 0
172 QNI Nguyễn Xuân Trường 0 1765 0
173 HCM Đào Minh Phi 0 1764 0
174 HNO Hoàng Đình Duy 0 1763 0
175 QNI Phạm Nguyễn Tuấn Anh 0 1762 0
176 BGI Bùi Ngọc Gia Bảo 0 1761 0
177 KGI Vũ Tiến Quang 0 1760 0
178 HCM Đặng Minh Khôi 0 1759 0
179 BTR Lê Quang Minh 0 1758 0
180 BTH Phạm Gia Minh Quân 0 1757 0
181 BTR Nguyễn Thành Trí 0 1756 0
182 HCM Vũ Minh Anh 0 1755 0
183 HPD Nguyễn Đức Huy 0 1754 0
184 PYE Lê Thế Minh 0 1753 0
185 KGI Phan Mã Gia Huy 0 1752 0
186 BTR Trần Quốc Thịnh 0 1751 0
187 HCM Phan Thái Bảo 0 1750 0
188 HCM Phạm Thành An 0 1749 0
189 HNO Đặng Việt Anh 0 1748 0
190 HCM Nguyễn Lê Anh 0 1747 0
191 HNO Nguyễn Vũ Kỳ Anh 0 1746 0
192 HCM Phạm Hoàng Nam Anh 0 1745 0
193 BRV Nguyễn Hoàng Bách 0 1744 0
194 HCM Dương Trí Bảo 0 1743 0
195 GDC Nguyễn Lê Bảo 0 1742 0
196 HCM Tạ Nguyên Bảo 0 1741 0
197 QNI Vũ Gia Bảo 0 1740 0
198 HDU Trần Minh Châu 0 1739 0
199 HCM Hồ Nguyễn Thanh Duy 0 1738 0
200 HCM Lê Hoàng Bảo Duy 0 1737 0
201 BRV Phạm Hữu Đạt 0 1736 0
202 HCM Lê Vinh Đĩnh 0 1735 0
203 BRV Lê Sỹ Đô 0 1734 0
204 GDC Nguyễn Lương Đức 0 1733 0
205 KHO Thái Khương Minh Đức 0 1732 0
206 DON Trần Lê Anh Đức 0 1731 0
207 BRV Vũ Nguyễn Hồng Đức 0 1730 0
208 BRV Chang Phạm Hoàng Hải 0 1729 0
209 BRV Nguyễn Hoàng Hải 0 1728 0
210 HCM Trần Mạnh Hải 0 1727 0
211 KHO Nguyễn Chí Hiếu 0 1726 0
212 BRV Nguyễn Trung Hiếu 0 1725 0
213 HCM Nguyễn Trung Hiếu 0 1724 0
214 LDO Phạm Đặng Thanh Hóa 0 1723 0
215 NTH Đặng Lê Bảo Hoàng 0 1722 0
216 HNO Nguyễn Phi Hồng 0 1721 0
217 HCM Lương Trí Hùng 0 1720 0
218 HNO Trần Tuấn Hùng 0 1719 0
219 HCM Hồ Quốc Huy 0 1718 0
220 QNA Phan Minh Huy 0 1717 0
221 KTR Nguyễn Duy Khải 0 1716 0
222 HCM Huỳnh Minh Khang 0 1715 0
223 HPH Hà Nguyễn Nam Khánh 0 1714 0
224 HCM Nguyễn Hữu Khiêm 0 1713 0
225 BRV Trần Anh Khoa 0 1712 0
226 BRV Lê Tùng Lâm 0 1711 0
227 BRV Trần Tùng Lĩnh 0 1710 0
228 BRV Lê Hoàng Long 0 1709 0
229 HCM Nguyễn Bùi Minh Long 0 1708 0
230 NTH Lâm Anh Minh 0 1707 0
231 HCM Nguyễn Nhật Minh 0 1706 0
232 BRV Trịnh Xuân Nhật Minh 0 1705 0
233 HCM Phạm Lê Du Nick 0 1704 0
234 HCM Hoàng Trọng Nguyên 0 1703 0
235 BRV Lữ Phát 0 1702 0
236 PYE Vương Trọng Phú 0 1701 0
237 BTH Phạm Hoàng Quân 0 1700 0
238 HCM Nguyễn Nam Sơn 0 1699 0
239 BRV Nguyễn Võ Nhật Tân 0 1698 0
240 KTR Huỳnh Nguyên Anh Tuấn 0 1697 0
241 HCM Nguyễn Phan Tuấn Tuấn 0 1696 0
242 BRV Văn Ngọc Tùng 0 1695 0
243 BRV Trần Xuân Thanh 0 1694 0
244 BRV Dư Tuấn Thành 0 1693 0
245 BRV Dương Nhật Thành 0 1692 0
246 HCM Mai Lê Bá Thành 0 1691 0
247 HCM Nguyễn Lâm Thời 0 1690 0
248 HCM Trần Võ Minh Triết 0 1689 0
249 CTH Lê Minh Khánh Trình 0 1688 0
250 BTH Trương Ngọc Khánh Trình 0 1687 0
251 DAN Nguyễn Nhật Viên 0 1686 0
252 KTR Phan Anh Khôi 0 1685 0
253 BTH Nguyễn Trần Hiếu 0 1684 0
254 BTH Lê Ngọc Minh Quân 0 1683 0
255 HCM Đỗ Phú Thái 0 1682 0
256 HNO Nguyễn Trần Duy Anh 0 1681 0
257 BRV Ngô Minh Tuấn 0 1680 0
258 HNO Đỗ Quốc Anh 0 1679 0
259 CTH Lê Quang Minh 0 1678 0
260 DON Đỗ Nguyễn Hoàng Anh 0 1677 0
261 HNO Quách Duy Anh 0 1676 0
262 HCM Nguyễn Kim Bảo 0 1675 0
263 HCM Trần Đình Bảo 0 1674 0
264 BRV Đặng Phạm Quốc Cường 0 1673 0
265 HCM Lê Hà Nguyên Chương 0 1672 0
266 BRV Nhữ Mạnh Dũng 0 1671 0
267 LDO Trần Bảo Duy 0 1670 0
268 BRV Đoàn Nam Dương 0 1669 0
269 HCM Hồ Tấn Minh Đăng 0 1668 0
270 BTR Huỳnh Minh Đăng 0 1667 0
271 BRV Bùi Hà Tiến Đức 0 1666 0
272 BRV Phạm Đỗ Anh Đức 0 1665 0
273 BRV Trương Nguyên Đức 0 1664 0
274 BRV Nguyễn Xuân Minh Hiếu 0 1663 0
275 BDH Phạm Công Hiếu 0 1662 0
276 NTH Dương Minh Hoàng 0 1661 0
277 DON Biện Hoàng Anh Huy 0 1660 0
278 HCM Huỳnh Công Tuấn Kiệt 0 1659 0
279 QNA Mai Xuân Kiệt 0 1658 0
280 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Khang 0 1657 0
281 HCM Dương Minh Khoa 0 1656 0
282 BRV Phan Nhật Linh 0 1655 0
283 HPD Ngô Nhật Minh 0 1654 0
284 HNO Nguyễn Huy Minh 0 1653 0
285 BRV Nguyễn Quang Minh 0 1652 0
286 HCM Phạm Phú Minh 0 1651 0
287 BTH Phạm Năng Nguyện 0 1650 0
288 KTR Châu Thiện Nhân 0 1649 0
289 HCM Huỳnh Lư Thuận Phát 0 1648 0
290 BRV Bùi Thái Sơn 0 1647 0
291 NTH Trần Hoài Sơn 0 1646 0
292 BRV Nguyễn Tấn Tài 0 1645 0
293 NTH Nguyễn Thành Tài 0 1644 0
294 BDH Lê Hoài Tin 0 1643 0
295 BRV Nguyễn Ngọc Toàn 0 1642 0
296 BRV Mai Lê Tuấn Tú 0 1641 0
297 BTR Phan Ngô Tuấn Tú 0 1640 0
298 BRV Nguyễn Quang Thái 0 1639 0
299 HNO Đỗ Xuân Thành 0 1638 0
300 HNO Nguyễn Duy Thành 0 1637 0
301 QNA Hoàng Việt Thắng 0 1636 0
302 HCM Trần Nam Trung 0 1635 0
303 BRV Mai Hoàng Việt 0 1634 0
304 BTR Trần Văn Hoàng Lam 0 1633 0
305 BTR Đỗ Tiến Dương 0 1632 0
306 TTH Nguyễn Đắc Nguyên Dương 0 1631 0
307 BRV Phạm Xuân Đức 0 1630 0
308 BRV Lâm Gia Huy 0 1629 0
309 HCM Nguyễn Hữu Trần Huy 0 1628 0
310 BRV Lê Quốc Hưng 0 1627 0
311 BRV Lê Quang Khải 0 1626 0
312 HCM Cù Minh Khang 0 1625 0
313 BRV Trần Đức Minh 0 1624 0
314 NTH Trần Hoài Minh 0 1623 0
315 KHO Trần Tuấn Minh 0 1622 0
316 LDO Đỗ Hoàng Nam 0 1621 0
317 HCM Lê Phạm Trung Nghĩa 0 1620 0
318 GLA Võ Đặng Minh Nguyên 0 1619 0
319 PYE Phạm Hoàng Phúc 0 1618 0
320 BRV Trần Quang Phúc 0 1617 0
321 GLA Võ Đặng Minh Quân 0 1616 0
322 HCM Nguyễn Nguyên Uy 0 1615 0
323 NTH Võ Văn Việt 0 1614 0
324 TNG Trần Anh Dũng 0 1613 0
325 BTH Trần Công Phúc 0 1612 0
326 BTH Đào Hoàng Phúc 0 1611 0
327 CTH Cao Toàn Thắng 0 1610 0
328 BGI Đỗ Huy Hùng 0 1609 0
329 BGI Nguyễn Đức Huân 0 1608 0
330 BRV Đỗ Thành Đạt 0 1607 0
331 BRV Lê Quốc Định 0 1606 0
332 TNG Hoàng Minh Đức 0 1605 0
333 PYE Võ Minh Kiệt 0 1604 0
334 BTH Nguyễn Nguyên Khải 0 1603 0
335 BTH Nguyễn Minh Khoa 0 1602 0
336 BRV Đặng Trần Hoàng Minh 0 1601 0
337 BRV Phạm Võ Nguyên 0 1600 0
338 HCM Nguyễn Đức Tín 0 1599 0
339 HCM Huỳnh Minh Trung 0 1598 0
340 TNG Trần Đại Lâm 0 1597 0
341 HNO Trần Đức Thắng 0 1596 0
342 HAU Ngô Gia Tuấn 0 1595 0
343 BGI Giáp Xuân Cường 0 1594 0
344 THO Nguyen The Son 0 1593 0
345 BGI Lương Mạnh Dũng 0 1592 0
346 HCM Nguyễn Trung Dũng 0 1591 0
347 HNO Lê Xuân Dương 0 1590 0
348 HAU La Quốc Hiệp 0 1589 0
349 TNG Nguyễn Trung Hiếu 0 1588 0
350 THO Nguyễn Ngọc Minh Quân 0 1587 0
351 THO Nguyễn Gia Thịnh 0 1586 0
352 CTH Nguyễn Trương Minh Anh 0 1585 0
353 DAN Trần Vy Khanh 0 1584 0
354 HCM Vũ Nhật Châu Anh 0 1583 0
355 HNO Trương Mi Chi 0 1582 0
356 HPD Phan Ngọc Ánh Dương 0 1581 0
357 HCM Trần Ngọc Minh Khuê 0 1580 0
358 BRV Thái Thục Linh 0 1579 0
359 HCM Trần Ngọc Thảo Nghi 0 1578 0
360 DON Lê Trần Bảo Ngọc 0 1577 0
361 HNO Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 0 1576 0
362 LDO Trần Thảo Nguyên 0 1575 0
363 HCM Nguyễn Khả Phúc 0 1574 0
364 DON Nguyễn Ngọc Cát Tường 0 1573 0
365 HCM Trần Mai An 0 1572 0
366 BRV Lê Ngọc Thiên Băng 0 1571 0
367 BDU Nguyễn Thị Thu Hà 0 1570 0
368 LCI Hán Gia Hân 0 1569 0
369 BRV Nguyễn Ngọc Như Hân 0 1568 0
370 BRV Mai Lê Phương Linh 0 1567 0
371 BRV Nguyễn Phạm Vịnh Nghi 0 1566 0
372 HNO Lê Khánh Ngọc 0 1565 0
373 DON Nguyễn Ngọc Nhi 0 1564 0
374 HCM Phạm Thảo Nhi 0 1563 0
375 BDU Trần Thị Hồng Nhung 0 1562 0
376 HCM Nguyễn Ánh Hiền Phương 0 1561 0
377 BRV Trương Thục Quyên 0 1560 0
378 KGI Trần Thanh Thảo 0 1559 0
379 BTR Nguyễn Trịnh Bảo Thy 0 1558 0
380 DAN Dương Ngọc Uyên 0 1557 0
381 BTR Nguyễn Hoàng Bảo Yến 0 1556 0
382 HNO Lê Khánh Hà 0 1555 0
383 CTH Nguyễn Trương Minh Ánh 0 1554 0
384 HNO Vũ Nguyễn Bảo Linh 0 1553 0
385 KGI Đỗ Kiều Linh Nhi 0 1552 0
386 HNO Nguyễn Tạ Minh Hà 0 1551 0
387 HCM Hoàng Ngọc Đoan Trang 0 1550 0
388 BGI Đặng Linh Nhi 0 1549 0
389 BRV Lê Hoài An 0 1548 0
390 HCM Võ Thuỳ An 0 1547 0
391 BTH Nguyễn Lê Đông Anh 0 1546 0
392 BRV Trần Nguyễn Minh Anh 0 1545 0
393 BRV Lê Ngọc Thiên Ân 0 1544 0
394 KHO Phùng Ngọc Minh Châu 0 1543 0
395 HCM Nguyễn Thị Ngọc Diệp 0 1542 0
396 GDC Phạm Khánh Đan 0 1541 0
397 HCM Hoàng Hải Giang 0 1540 0
398 GDC Hoàng Nguyên Giang 0 1539 0
399 LCI Nguyễn Minh Giang 0 1538 0
400 LCI Lục Kim Giao 0 1537 0
401 BRV Nguyễn Ngân Hà 0 1536 0
402 LDO Trần Thị Thu Hà 0 1535 0
403 KHO Trương Ngô Thiên Hà 0 1534 0
404 BRV Phan Thiên Kim 0 1533 0
405 KTR Nguyễn Thị Minh Khánh 0 1532 0
406 BRV Thái Thùy Linh 0 1531 0
407 BRV Hà Trúc Mai 0 1530 0
408 HPH Phạm Đỗ Mai Minh 0 1529 0
409 BRV Trương Xuân Minh 0 1528 0
410 HCM Bùi Nguyễn Trà My 0 1527 0
411 HCM Trần Ngọc Phương Nghi 0 1526 0
412 HCM Nguyễn Đoàn Nguyên Ngọc 0 1525 0
413 BNI Nguyễn Linh Nhi 0 1524 0
414 HCM Đỗ Ngọc Thiên Phúc 0 1523 0
415 BRV Nguyễn Mai Phương 0 1522 0
416 HCM Trần Bích Phương 0 1521 0
417 HPH Đàm Thị Bích Phượng 0 1520 0
418 HCM Mai Lê Cát Tường 0 1519 0
419 BTH Văn Thị Anh Thy 0 1518 0
420 LCI Nguyễn Hà Trang 0 1517 0
421 HCM Trần Ngọc Linh Trâm 0 1516 0
422 LCI Phạm Thanh Trúc 0 1515 0
423 NAN Trương Thanh Vân 0 1514 0
424 HCM Lưu Hải Yến 0 1513 0
425 DON Lê Trần Bảo Quyên 0 1512 0
426 BTH Hoàng Xuân Dung 0 1511 0
427 HCM Đinh Vũ Thùy Anh 0 1510 0
428 BRV Huỳnh Ngọc Phương Anh 0 1509 0
429 BRV Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 0 1508 0
430 QNI Nguyễn Minh Anh 0 1507 0
431 LDO Nguyễn Quỳnh Anh 0 1506 0
432 BRV Nguyễn Thùy Anh 0 1505 0
433 HNO Phạm Nguyễn Hà Anh 0 1504 0
434 NTH Trần Lê Hà Anh 0 1503 0
435 CTH Đinh Bùi Minh Chiêu 0 1502 0
436 KHO Trương Hương Giang 0 1501 0
437 KHO Nguyễn Việt Hằng 0 1500 0
438 HCM Hồ Mai Khanh 0 1499 0
439 HCM Phạm Cát Lâm 0 1498 0
440 HCM Lê Hà My 0 1497 0
441 CTH Nguyễn Như Ngọc 0 1496 0
442 KHO Đoàn Bảo Khánh Nhật 0 1495 0
443 BTH Châu Trần Bình Nhi 0 1494 0
444 HCM Đặng Hương Thảo Như 0 1493 0
445 DON Lê Tâm Như 0 1492 0
446 HCM Đỗ Mai Phương 0 1491 0
447 BTH Ngô Thư Tú 0 1490 0
448 BTH Lê Hoàng Phương Thy 0 1489 0
449 NAN Nguyễn Anh Bảo Thy 0 1488 0
450 BRV Phạm Thị Nhã Trúc 0 1487 0
451 CTH Nguyễn Ngọc Tường Vy 0 1486 0
452 CTH Cao Thanh Mai 0 1485 0
453 HNO Nguyễn Thị Hồng Ngọc 0 1484 0
454 BTH Nguyễn Trà Phúc Nguyên 0 1483 0
455 BRV Lữ Nguyễn Minh Anh 0 1482 0
456 HCM Trần Vân Anh 0 1481 0
457 HCM Huỳnh Bảo Châu 0 1480 0
458 BRV Đàm Minh Hằng 0 1479 0
459 BTH Đặng Ngô Gia Hân 0 1478 0
460 QNI Đỗ Khánh Linh 0 1477 0
461 HNO Quản Ngọc Linh 0 1476 0
462 BTH Lê Hoàng Ngân 0 1475 0
463 GLA Nguyễn Bảo Ngọc 0 1474 0
464 HCM Phạm Phương Nhi 0 1473 0
465 BRV Phạm Phương Thảo 0 1472 0
466 BTR Nguyễn Huỳnh Dân An 0 1471 0
467 HCM Phan Ngọc Khánh An 0 1470 0
468 HCM Cao Huệ Anh 0 1469 0
469 BRV Lê Nguyễn Xuân Anh 0 1468 0
470 BRV Lương Hương Giang 0 1467 0
471 BRV Phạm Võ Phương Nguyên 0 1466 0
472 BTR Trần Thị Huyền Trân 0 1465 0
473 HPH Cao Thanh Vân 0 1464 0
474 KHO Nguyễn Thị Thùy Dung 0 1463 0
475 KHO Lâm Bảo Ngọc 0 1462 0
476 HPH Phạm Thị Thanh Phương 0 1461 0
477 BRV Phạm Ngọc Thái Trâm 0 1460 0
478 BRV Vũ Thị Tú Uyên 0 1459 0
479 TNG An Thanh Huyền 0 1458 0
480 BRV Phạm Võ Minh Nguyên 0 1457 0
481 KHO Lê Phùng Ái Nhiên 0 1456 0
482 TNG Nguyễn Thị Mai Thảo 0 1455 0
483 BRV Lê Nguyễn Anh Thư 0 1454 0
484 HNO Ngô Thị Thùy Trang 0 1453 0
485 KHO Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0 1452 0
486 BRV Nguyễn Triệu Vy 0 1451 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Truong Mi Na HNO G06
2 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO G06
3 Duong Ngoc Nga HCM G06
4 Do Kieu Trang Thu KGI G06
5 Bui Linh Anh DTH G06
6 Ly Huynh Nhat Anh DTH G06
7 Le Khanh Gia Han NBI G06
8 Le Thi Yen Nhi NBI G06
9 Tran Vy Khanh DAN G06
10 Vo Mai Phuong HCM G06
11 Nguyen Tran Khanh Thi TTH G06
12 Nguyen Tran Ha Vy DTH G06
13 Vu Huynh Mai Vy HCM G06

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Truong Mi Na HNO 0 1 - 0 0 Le Khanh Gia Han NBI 7
2 8 Le Thi Yen Nhi NBI 0 0 - 1 0 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO 2
3 3 Duong Ngoc Nga HCM 0 0 - 1 0 Tran Vy Khanh DAN 9
4 10 Vo Mai Phuong HCM 0 0 - 1 0 Do Kieu Trang Thu KGI 4
5 5 Bui Linh Anh DTH 0 1 - 0 0 Nguyen Tran Khanh Thi TTH 11
6 12 Nguyen Tran Ha Vy DTH 0 1 - 0 0 Ly Huynh Nhat Anh DTH 6
7 13 Vu Huynh Mai Vy HCM 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 9 Tran Vy Khanh DAN 1 0 - 1 1 Truong Mi Na HNO 1
2 2 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO 1 1 - 0 1 Bui Linh Anh DTH 5
3 4 Do Kieu Trang Thu KGI 1 1 - 0 1 Vu Huynh Mai Vy HCM 13
4 7 Le Khanh Gia Han NBI 0 1 - 0 1 Nguyen Tran Ha Vy DTH 12
5 11 Nguyen Tran Khanh Thi TTH 0 0 - 1 0 Duong Ngoc Nga HCM 3
6 6 Ly Huynh Nhat Anh DTH 0 - - + 0 Le Thi Yen Nhi NBI 8
7 10 Vo Mai Phuong HCM 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Truong Mi Na HNO 2 0 - 1 2 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO 2
2 3 Duong Ngoc Nga HCM 1 0 - 1 2 Do Kieu Trang Thu KGI 4
3 5 Bui Linh Anh DTH 1 0 - 1 1 Vo Mai Phuong HCM 10
4 13 Vu Huynh Mai Vy HCM 1 1 - 0 1 Le Khanh Gia Han NBI 7
5 12 Nguyen Tran Ha Vy DTH 1 0 - 1 1 Le Thi Yen Nhi NBI 8
6 11 Nguyen Tran Khanh Thi TTH 0 0 - 1 1 Tran Vy Khanh DAN 9
7 6 Ly Huynh Nhat Anh DTH 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO 3 1 - 0 3 Do Kieu Trang Thu KGI 4
2 8 Le Thi Yen Nhi NBI 2 0 - 1 2 Truong Mi Na HNO 1
3 9 Tran Vy Khanh DAN 2 1 - 0 2 Vu Huynh Mai Vy HCM 13
4 10 Vo Mai Phuong HCM 2 1 - 0 1 Duong Ngoc Nga HCM 3
5 7 Le Khanh Gia Han NBI 1 1 - 0 1 Bui Linh Anh DTH 5
6 12 Nguyen Tran Ha Vy DTH 1 1 - 0 0 Nguyen Tran Khanh Thi TTH 11
7 6 Ly Huynh Nhat Anh DTH 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO 4 0 - 1 3 Vo Mai Phuong HCM 10
2 4 Do Kieu Trang Thu KGI 3 1 - 0 3 Tran Vy Khanh DAN 9
3 1 Truong Mi Na HNO 3 1 - 0 2 Nguyen Tran Ha Vy DTH 12
4 13 Vu Huynh Mai Vy HCM 2 0 - 1 2 Le Thi Yen Nhi NBI 8
5 11 Nguyen Tran Khanh Thi TTH 0 0 - 1 2 Le Khanh Gia Han NBI 7
6 3 Duong Ngoc Nga HCM 1 1 - 0 1 Bui Linh Anh DTH 5
7 6 Ly Huynh Nhat Anh DTH 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Vo Mai Phuong HCM 4 1 - 0 4 Truong Mi Na HNO 1
2 7 Le Khanh Gia Han NBI 3 0 - 1 4 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO 2
3 4 Do Kieu Trang Thu KGI 4 1 - 0 3 Le Thi Yen Nhi NBI 8
4 5 Bui Linh Anh DTH 1 0 - 1 3 Tran Vy Khanh DAN 9
5 12 Nguyen Tran Ha Vy DTH 2 0 - 1 2 Duong Ngoc Nga HCM 3
6 13 Vu Huynh Mai Vy HCM 2 1 - 0 0 Nguyen Tran Khanh Thi TTH 11
7 6 Ly Huynh Nhat Anh DTH 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Truong Mi Na HNO 4 1 - 0 5 Do Kieu Trang Thu KGI 4
2 9 Tran Vy Khanh DAN 4 0 - 1 5 Vo Mai Phuong HCM 10
3 2 Nguyen Huynh Thien Thanh HNO 5 1 - 0 3 Vu Huynh Mai Vy HCM 13
4 3 Duong Ngoc Nga HCM 3 1 - 0 3 Le Khanh Gia Han NBI 7
5 8 Le Thi Yen Nhi NBI 3 1 - 0 0 Nguyen Tran Khanh Thi TTH 11
6 5 Bui Linh Anh DTH 1 0 - 1 2 Nguyen Tran Ha Vy DTH 12
7 6 Ly Huynh Nhat Anh DTH 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 10 Vo Mai Phuong G06 HCM 6,0 1,0 29,5 5 3 3
2 2 Nguyen Huynh Thien Thanh G06 HNO 6,0 0,0 24,5 6 3 3
3 1 Truong Mi Na G06 HNO 5,0 1,0 27,0 5 3 2
4 4 Do Kieu Trang Thu G06 KGI 5,0 0,0 28,0 5 4 2
5 8 Le Thi Yen Nhi G06 NBI 4,0 0,0 25,0 4 3 2
6 9 Tran Vy Khanh G06 DAN 4,0 0,0 23,0 4 4 3
7 3 Duong Ngoc Nga G06 HCM 4,0 0,0 21,5 4 3 2
8 13 Vu Huynh Mai Vy G06 HCM 3,0 0,0 24,0 2 3 0
9 7 Le Khanh Gia Han G06 NBI 3,0 0,0 21,5 3 4 1
10 12 Nguyen Tran Ha Vy G06 DTH 3,0 0,0 19,5 3 3 1
11 5 Bui Linh Anh G06 DTH 1,0 0,0 25,5 1 3 0
12 11 Nguyen Tran Khanh Thi G06 TTH 0,0 0,0 20,0 0 4 0
13 6 Ly Huynh Nhat Anh G06 DTH 0,0 0,0 18,0 0 1 0