GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 6

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 QDO Khoa Hoang Anh 0 2500 0
2 HCM Bui Dang Khoi 0 2499 0
3 HNO Nguyen Hai Anh 0 2498 0
4 BTR Huynh Ngoc Gia An 0 2497 0
5 HCM Le Minh Dung 0 2496 0
6 HCM Tran Minh Hieu 0 2495 0
7 DTH Le Ngoc Quang Huynh 0 2494 0
8 HNO Nguyen Truong An Khang 0 2493 0
9 DTH Tran Nguyen Bao Khanh 0 2492 0
10 BTR Pham Dang Khoa 0 2491 0
11 DTH Nguyen Tan Minh 0 2490 0
12 QDO Tran Quang Minh 0 2489 0
13 QDO Phan Nguyen Hai Phong 0 2488 0
14 BRV Nguyen Dinh Lam Phu 0 0 0
15 HCM Nguyen Duc Tai 0 2486 0
16 TNG Tong Nguyen Gia Hung 0 2485 0
17 QDO Trinh Huu Hung 0 2484 0
18 TNG Hoang Anh Kiet 0 2483 0
19 HCM Le Nhat Minh 0 2482 0
20 HNO Tran Viet Tung 0 2481 0
21 HCM Dang Duc Lam 0 2480 0
22 DTH Huynh Tran Nam 0 2479 0
23 HAU Pham Hoang Khang 0 2478 0
24 DTH Ho Nguyen Phuc Khang 0 2477 0
25 HAU Huynh Tan Dat 0 2476 0
26 DTH Tran Tan Phu 0 2475 0
27 TNG Ly Minh Huy 0 2474 0
28 HNO Nguyen Duc Thinh 0 2473 0
29 HNO Nguyen Hoang Minh 0 2472 0
30 HNO Nguyen Hai Long 0 2471 0
31 BGI Pham Hai An 0 2470 0
32 HNO Dinh Phuc Lam 0 2469 0
33 QDO Nguyen Duc Quang 0 2468 0
34 QDO Bui Quang Ngoc 0 2467 0
35 THO Nguyen The Hai 0 2466 0
36 THO Nguyen The Duong 0 2465 0
37 NAN Le Danh Tung 0 2464 0
38 HCM Nguyen Quoc Anh 0 2463 0
39 NBI Ngo Quoc Cong 0 2462 0
40 HCM Ho Quoc Duy 0 2461 0
41 HCM Pham Hai Minh Huy 0 2460 0
42 HCM Hoang Trung Phong 0 2459 0
43 BTR Nguyen Dang Trung 0 2458 0
44 DTH Dang Nguyen Tien Vinh 0 2457 0
45 HNO Duong Vu Anh 0 2456 0
46 HNO Dau Khuong Duy 0 2455 0
47 HNO Nguyen Manh Duc 0 2454 0
48 HNO Nguyen Nghia Gia Binh 0 2453 0
49 HNO Nguyen Hoang Bach 0 2452 0
50 HNO Tran Thai Anh 0 2451 0
51 NBI Nguyen Xuan An 0 2450 0
52 HCM Nguyen Quang Minh (Bo) 0 2449 0
53 BRV Do Dang Khoa 0 2448 0
54 QDO Ha Minh Tung 0 2447 0
55 HCM Tran Minh Khang 0 2446 0
56 TTH Thai Khoi Nguyen 0 2445 0
57 HNO Pham Huy Duc 0 2444 0
58 DON Nguyen Kien Toan 0 2443 0
59 BDU Pham Quang Tri 0 2442 0
60 NBI Pham Hai Nam 0 2441 0
61 NBI Hoang Minh Dung 0 2440 0
62 DON Bien Hoang Gia Phu 0 2439 0
63 HCM Nguyen Quang Minh 0 2438 0
64 TTH Nguyen Dac Nguyen Dung 0 2437 0
65 HCM Hoang Le Minh Quan 0 2436 0
66 HPH Bui Duc Tri 0 2435 0
67 DTH Tran Duong Toan Manh 0 2434 0
68 HCM Huynh Bao Long 0 2433 0
69 DTH Le Huynh Tuan Khang 0 2432 0
70 LDO Ngo Duc Anh 0 2431 0
71 LDO Phan Ngoc Long Chau 0 2430 0
72 BRV Nguyen The Tuan Anh 0 2429 0
73 HNO Vuong Son Hai 0 2428 0
74 HNO Trieu Gia Huy 0 2427 0
75 HCM Nguyen Hoang 0 2426 0
76 THO Le Duc Minh Quan 0 2425 0
77 HCM Nguyen Le Duc Minh 0 2424 0
78 THO Le Thanh Duong 0 2423 0
79 HCM Hoang Thien Nhan 0 2422 0
80 HAU Phan Xuan Tung 0 2421 0
81 HAU Tran Huynh Dai 0 2420 0
82 BRV Nguyen Van Nhat Linh 0 2419 0
83 HNO Nguyen Hoang Khoi 0 2418 0
84 DTH Ho Nguyen Minh Hieu 0 2417 0
85 DTH Tran Dai Loc 0 2416 0
86 HNO Nguyen Nam Kiet 0 2415 0
87 DAN Nguyen Duong Bao Kha 0 2414 0
88 HCM Tran Bao Minh 0 2413 0
89 DAN Nguyen Duc Tri 0 2412 0
90 HNO Bui Quang Minh 0 2411 0
91 HCM Vu Hoang Anh 0 2410 0
92 HNO Mai Duc Kien 0 2409 0
93 HCM Do Tien Quang Minh 0 2408 0
94 HCM Tran Vu Le Kha 0 2407 0
95 HNO Le Anh Tu 0 2406 0
96 QNI Vu Giang Minh Duc 0 2405 0
97 HCM Nguyen Le Nguyen 0 2404 0
98 QNI Nguyen Khac Bao An 0 2403 0
99 HDU Nguyen Thien Bao 0 2402 0
100 HNO Tran Dinh Bao 0 2401 0
101 DTH Nong Chi Hao 0 2400 0
102 HCM Truong Quang Dang Khoi 0 2399 0
103 QNI Tran Hung Long 0 2398 0
104 BRV Nguyen Hieu Nghia 0 2397 0
105 QDO Nguyen Phuc Nguyen 0 2396 0
106 HNO Le Duc Tai 0 2395 0
107 BRV Nguyen Vu Minh Tri 0 2394 0
108 HCM Nguyen Thai Son 0 2393 0
109 HCM Pham Tran Gia Phuc 0 2392 0
110 DAN Lam Duc Hai Nam 0 2391 0
111 HCM Hoang Le Minh Bao 0 2390 0
112 QDO Doan The Duc 0 2389 0
113 HCM Huynh Le Minh Hoang 0 2388 0
114 DON Tran Ngoc Minh Duy 0 2387 0
115 DAN Nguyen Gia Khanh 0 2386 0
116 HCM Nguyen Anh Khoa 0 2385 0
117 HNO Pham Dang Minh 0 2384 0
118 HNO Nguyen Nghia Gia An 0 2383 0
119 DAN Nguyen Phuoc Quy An 0 2382 0
120 NBI Bui Huu Duc 0 2381 0
121 DAN Tran Le Tat Thanh 0 2380 0
122 CTH Nguyen Phu Trong 0 2379 0
123 HNO Do Quang Minh 0 2378 0
124 BRV Vu Xuan Hoang 0 2377 0
125 BGI Le Tuan Huy 0 2376 0
126 HPH Le Hoang Anh 0 2375 0
127 DAN Nguyen Huu Tan Phat 0 2374 0
128 LDO Tran Le Quang Khai 0 2373 0
129 HNO Nguyen The Nghia 0 2372 0
130 DON Thai Ho Tan Minh 0 2371 0
131 BGI Nguyen Duc Hieu 0 2370 0
132 THO Le Quang Thai 0 2369 0
133 HCM Le Ngoc Minh Truong 0 2368 0
134 HCM Pham Viet Thien Phuoc 0 2367 0
135 HNO Nguyen Vuong Tung Lam 0 2366 0
136 DAN Phan Tran Bao Khang 0 2365 0
137 HPD Dam Quoc Bao 0 2364 0
138 HCM Bui Quoc Huy 0 2363 0
139 HNO Nguyen Kim Khanh Hung 0 2362 0
140 TTH Nguyen Tran Huy Khanh 0 2361 0
141 DTH Dang Nguyen Tien Dung 0 2360 0
142 BRV Ho Dang Nhat Minh 0 2359 0
143 HAU Truong Gia Phat 0 2358 0
144 BRV Tran Nguyen Hoang Lam 0 2357 0
145 DTH Nguyen Ngo Trung Quan 0 2356 0
146 TNG Ta Anh Khoi 0 2355 0
147 TNG Ha Quoc Khanh 0 2354 0
148 KHO Ngo Nhat Nguyen Khang 0 2353 0
149 KGI Tran Tuong Quang Dang 0 2352 0
150 HNO Banh Gia Huy 0 2351 0
151 NTH Pham Vinh Phu 0 2350 0
152 DAN Nguyen Ha Thi Hai 0 2349 0
153 DAN Doan Tat Thang 0 2348 0
154 NAN Bui Tuan Kiet 0 2347 0
155 HNO Nguyen Tran Hai An 0 2346 0
156 QNI Phi Gia Minh 0 2345 0
157 HNO Dinh Nho Kiet 0 2344 0
158 HNO Le Ngoc Gia Bao 0 2343 0
159 BRV Thai Quoc Bao 0 2342 0
160 HAU Bui Tran Minh Khang 0 2341 0
161 DTH Tran Dai Loi 0 2340 0
162 NAN Nguyen The Nang 0 2339 0
163 HAU Huynh Tan Phat 0 2338 0
164 QDO Hoang Huy Tai 0 2337 0
165 DTH Pham The Vinh 0 2336 0
166 HCM An Dinh Minh 0 2335 0
167 HNO Hoang Minh Hieu 0 2334 0
168 HCM Doan Phan Khiem 0 2333 0
169 KGI Nguyen Tri Thinh 0 2332 0
170 HCM Le Phi Lan 0 2331 0
171 BNI Bui Huy Phuoc 0 2330 0
172 HNO Tong Hai Anh 0 2329 0
173 TTH Tran Tuan Kiet 0 2328 0
174 DON Nguyen Quoc Truong Son 0 2327 0
175 BNI Bach The Vinh 0 2326 0
176 NTH Nguyen Anh Hao 0 2325 0
177 BRV Nguyen Khac Tu 0 2324 0
178 NAN Tran Minh Duc 0 2323 0
179 NTH Nguyen Duc Phat 0 2322 0
180 KGI Le Khac Hoang Tuan 0 2321 0
181 HCM Do Hoang Chung Thong 0 2320 0
182 NAN Le Tat Sang 0 2319 0
183 HCM Dang Anh Minh 0 2318 0
184 HCM Vu Ba Khoi 0 2317 0
185 HNO Tran Dang Minh Duc 0 2316 0
186 NBI Do An Hoa 0 2315 0
187 HNO Can Chi Thanh 0 2314 0
188 NBI Pham Anh Kien 0 2313 0
189 HNO Luu Quoc Viet 0 2312 0
190 HNO Pham Truong Phu 0 2311 0
191 DTH Tran Nguyen Dang Khoa 0 2310 0
192 DAN Le Minh Nguyen 0 2309 0
193 DTH Bui Dang Khoa 0 2308 0
194 DON Pham Minh Hieu 0 2307 0
195 CTH Nguyen Thanh Liem 0 2306 0
196 CTH Tran Ly Khoi Nguyen 0 2305 0
197 HCM Phan Thai Minh 0 2304 0
198 QDO Nguyen Hai Nam 0 2303 0
199 BNI Pham Phuc Khoi Nguyen 0 2302 0
200 DTH Nguyen Le Nhat Huy 0 2301 0
201 HNO Nguyen Xuan Anh 0 2300 0
202 TTH Tran Van Anh Kiet 0 2299 0
203 BDU Le Kiet Tuong 0 2298 0
204 HPD Nguyen Tuan Minh 0 2297 0
205 THO Ho Thanh Hung 0 2296 0
206 LDO Nguyen Quang Dung 0 2295 0
207 QDO Ngo Trong Quoc Dat 0 2294 0
208 THO Le Tran Dung 0 2293 0
209 PYE Le Phuc Tan 0 2292 0
210 HNO Pham Nguyen Dung 0 2291 0
211 BRV Nguyen The Tuan Minh 0 2290 0
212 BRV Phung Nguyen Son 0 2289 0
213 BDU Tran Minh Tri 0 2288 0
214 HCM Le Minh Tuan Anh 0 2287 0
215 HPD Hoa Quang Bach 0 2286 0
216 DTH Tran Phat Dat 0 2285 0
217 DTH Nguyen Thanh Khoa 0 2284 0
218 BRV Thai Nhat Phi 0 2283 0
219 QDO Nguyen Hoang Phuc 0 2282 0
220 HNO Nguyen Hoang Hiep 0 2281 0
221 HCM Le Tri Kien 0 2280 0
222 NBI Dang Tuan Linh 0 2279 0
223 QNI Le Huy Hai 0 2278 0
224 HCM Nguyen Duc Sang 0 2277 0
225 DAN Tran Quoc Phu 0 2276 0
226 HCM Le Quang An 0 2275 0
227 NBI Pham Quang Dung 0 2274 0
228 DAN Nguyen Huu Khang 0 2273 0
229 HCM Hoang Le Minh Nhat 0 2272 0
230 TTH Ngo Minh Quan 0 2271 0
231 DTH Le Quang Khai 0 2270 0
232 HCM Nguyen Quoc Hy 0 2269 0
233 NBI Pham Cong Minh 0 2268 0
234 HCM Vo Pham Thien Phuc 0 2267 0
235 HNO Nguyen Xuan Hien 0 2266 0
236 HCM Huynh Kim Son 0 2265 0
237 BDH Dang Hoang Quy Nhan 0 2264 0
238 BGI Dang Ngoc Minh 0 2263 0
239 BGI Hoang Quoc Khanh 0 2262 0
240 QNI Pham Anh Dung 0 2261 0
241 NTH Nguyen Khac Truong 0 2260 0
242 KGI Pham Quang Hung 0 2259 0
243 THO Le Dang Thanh An 0 2258 0
244 BDH Le Dinh Anh Tuan 0 2257 0
245 THO Vo Le Duc 0 2256 0
246 HCM Tran Vo Quoc Bao 0 2255 0
247 QNI Hoang Minh Nguyen 0 2254 0
248 KGI Vu Hoang Gia Bao 0 2253 0
249 PYE Pham Chi Dat 0 2252 0
250 HNO Tran Dang Minh Quang 0 2251 0
251 DTH Dinh Tien 0 2250 0
252 BRV Tran Minh Triet 0 2249 0
253 HCM Hoang Viet 0 2248 0
254 BTR Huynh Quoc An 0 2247 0
255 BTR Nguyen Minh Dat 0 2246 0
256 BTR Le Minh Kha 0 2245 0
257 BTR Nguyen Minh Chi Thien 0 2244 0
258 BTR Nguyen Hoang Khang 0 2243 0
259 TTH Le Nhat Khanh Huy 0 2242 0
260 TTH Do Thanh Loc 0 2241 0
261 HCM Pham Phu Quang 0 2240 0
262 CTH Vo Huynh Thien 0 2239 0
263 TTH Tran Van Tien Dat 0 2238 0
264 QNI Nguyen Anh Dung (B) 0 2237 0
265 HNO Ngo Duc Tri 0 2236 0
266 HPH Dao Minh Nhat 0 2235 0
267 HNO Nguyen Huynh Minh Thien 0 2234 0
268 BNI Nguyen Lam Tung 0 2233 0
269 LAN Le Phuc Nguyen 0 2232 0
270 KGI Dang Anh Quoc 0 2231 0
271 NTH Le Ngoc Hieu 0 2230 0
272 NTH Phan Minh Trieu 0 2229 0
273 BNI Nguyen Duy Linh 0 2228 0
274 CTH Nguyen Nhat Huy 0 2227 0
275 QNI Nguyen Sinh Cung 0 2226 0
276 KGI Luu Huong Cuong Thinh 0 2225 0
277 LAN Dang Bao Thien 0 2224 0
278 NTH Vo Huu Tuan 0 2223 0
279 QNI Hoang Minh Duc 0 2222 0
280 HCM Luu Tran Nguyen Khoi 0 2221 0
281 QNI Mai Vi Tu 0 2220 0
282 HCM Nguyen Lam Thien 0 2219 0
283 HNO Pham Phu Vinh 0 2218 0
284 HCM Le Minh Hoang 0 2217 0
285 NAN Nguyen Dinh Trung 0 2216 0
286 HCM Le Nguyen Khoi Nguyen 0 2215 0
287 NAN Nguyen Hoang Hai 0 2214 0
288 HCM Nguyen Tien Anh 0 2213 0
289 HCM Nguyen Cong Tai 0 2212 0
290 LDO Pham Anh Tuan 0 2211 0
291 HNO Hoang Tan Duc 0 2210 0
292 DTH Nguyen Le Duc Huy 0 2209 0
293 DAN Luong Duy Loc 0 2208 0
294 DTH Le Quang Vinh 0 2207 0
295 QDO Nguyen Trung Hieu 0 2206 0
296 BGI Nguyen Quang Trung 0 2205 0
297 BGI Luu Hoang Hai Duong 0 2204 0
298 TTH Nguyen Van Khanh Duy 0 2203 0
299 TTH Mai Van Nghia 0 2202 0
300 BRV Bui Duc Huy 0 2201 0
301 BRV Nguyen Minh Dat 0 2200 0
302 BRV Phan Nguyen Dang Kha 0 2199 0
303 HNO Nguyen Duc Dung 0 2198 0
304 LDO Tran Viet Huy 0 2197 0
305 HNO Tran Minh Thang 0 2196 0
306 HNO Do Duc Viet 0 2195 0
307 HNO Phan Ba Viet 0 2194 0
308 HNO Truong Mi Na 0 2193 0
309 HNO Nguyen Huynh Thien Thanh 0 2192 0
310 HCM Duong Ngoc Nga 0 2191 0
311 KGI Do Kieu Trang Thu 0 2190 0
312 DTH Bui Linh Anh 0 2189 0
313 DTH Ly Huynh Nhat Anh 0 2188 0
314 NBI Le Khanh Gia Han 0 2187 0
315 NBI Le Thi Yen Nhi 0 2186 0
316 HCM Vo Mai Phuong 0 2185 0
317 TTH Nguyen Tran Khanh Thi 0 2184 0
318 DTH Nguyen Tran Ha Vy 0 2183 0
319 HCM Vu Huynh Mai Vy 0 2182 0
320 KGI Pham Thien Thanh 0 2181 0
321 HCM Thai Ngoc Phuong Minh 0 2180 0
322 QNI Nguyen Ngoc Thao Nguyen 0 2179 0
323 HCM Phan Ngoc Bao Chau 0 2178 0
324 HCM Huynh Le Khanh Ngoc 0 2177 0
325 NBI Pham Thi Minh Ngoc 0 2176 0
326 HCM Thai Minh Anh 0 2175 0
327 HNO Nguyen Hieu Yen 0 2174 0
328 NAN Nguyen Dan Le 0 2173 0
329 DAN Nguyen Dinh Tam Anh 0 2172 0
330 HCM Tran Duong Hoang Ngan 0 2171 0
331 KGI Le Hoang Bao Tu 0 2170 0
332 BDU Nguyen Linh An 0 2169 0
333 HNO Nguyen Thai An 0 2168 0
334 DTH Le Ngoc Hong Bang 0 2167 0
335 QNI Nguyen Thi Hong Ha 0 2166 0
336 DAN Le Ngoc Kha Han 0 2165 0
337 HCM Pham Huong Nhi 0 2164 0
338 HCM Le Thai Hoang Anh 0 2163 0
339 TTH Lam Binh Nguyen 0 2162 0
340 QDO Nguyen Mai Chi 0 2161 0
341 BGI Do Ha Trang 0 2160 0
342 TTH Le Minh Anh 0 2159 0
343 BGI Thieu Gia Linh 0 2158 0
344 HCM Vu Nguyen Uyen Nhi 0 2157 0
345 HPH Nguyen Phuong Ly 0 2156 0
346 DON Nguyen Pham Minh Thu 0 2155 0
347 HCM Tran Nguyen Ha Anh 0 2154 0
348 BDU Nguyen Pham Phuong Vy 0 2153 0
349 HPH Dao Nhat Minh 0 2152 0
350 QDO Nghiem To Han 0 2151 0
351 HNO Tran Ngo Mai Linh 0 2150 0
352 DON Duong Nguyen Ha Phuong 0 2149 0
353 QDO Ngo Thuy Duong 0 2148 0
354 HCM Nguyen Minh Chi 0 2147 0
355 DAN Tran Le Vy 0 2146 0
356 HCM Tong Thai Hoang An 0 2145 0
357 HCM Hoang Phuong Minh 0 2144 0
358 DON Nguyen Ngoc Truc Quynh 0 2143 0
359 HNO Nguyen Ngoc Diep 0 2142 0
360 QNI Nguyen Thanh Thao 0 2141 0
361 KGI Nguyen Manh Quynh 0 2140 0
362 DON Nguyen Tran Thien Van 0 2139 0
363 BGI Dam Thi Thuy Hien 0 2138 0
364 HCM Dang Ngoc Thien Thanh 0 2137 0
365 NBI Dinh Ngoc Lan 0 2136 0
366 HAU Vo Ngoc Thien Kim 0 2135 0
367 BGI Nguyen Khanh Huyen 0 2134 0
368 HCM Nguyen Duy Khanh Hong 0 2133 0
369 HNO Bui Ngoc Minh 0 2132 0
370 LDO Vo Nguyen Hong Uyen 0 2131 0
371 DAN Le Ngoc Kha Uyen 0 2130 0
372 CTH Tran Ly Ngan Chau 0 2129 0
373 HNO Nguyen Hong Ha My 0 2128 0
374 TTH Le Bao An 0 2127 0
375 NAN Nguyen Thi Phuong Uyen 0 2126 0
376 HNO Nguyen Thai An 0 2125 0
377 BDU Doan Minh Anh 0 2124 0
378 DTH Pham Mai Phuong Nghi 0 2123 0
379 DTH Mai Hieu Linh 0 2122 0
380 NBI Bui Thi Ngoc Chi 0 2121 0
381 HCM Ho Ngoc Vy 0 2120 0
382 BGI Nguyen Thuy Linh 0 2119 0
383 QNI Bui Thi Kim Khanh 0 2118 0
384 DAN Tran Huyen Nhi 0 2117 0
385 HCM Le Tran Minh Nha 0 2116 0
386 HCM Ngo Bao Quyen 0 2115 0
387 NBI Le Dang Bao Ngoc 0 2114 0
388 BRV Nguyen Xuan Minh Hang 0 2113 0
389 QNI Pham Quynh Anh 0 2112 0
390 DTH Hau Nguyen Kim Ngan 0 2111 0
391 NAN Tran Thi Quynh Anh 0 2110 0
392 HCM Nguyen Huynh Tu Phuong 0 2109 0
393 QNI Tran Ha Gia Linh 0 2108 0
394 HNO Nguyen Phuong Thanh Ha 0 2107 0
395 HNO Nguyen Minh Tra 0 2106 0
396 HCM Huynh Phuc Minh Phuong 0 2105 0
397 HCM Quan My Linh 0 2104 0
398 BRV Nguyen Thanh Thuy 0 2103 0
399 QNI Nguyen Bao Chau 0 2102 0
400 HCM Dang Le Xuan Hien 0 2101 0
401 BDU Ngo Nha Ky 0 2100 0
402 BDU Nguyen Mai Linh 0 2099 0
403 LDO Nguyen Thanh Ngoc Han 0 2098 0
404 BDU Chau Bao Ngoc 0 2097 0
405 DTH Ly Ngoc Huynh Anh 0 2096 0
406 LDO Nguyen Hoang Minh Chau 0 2095 0
407 DTH Tran Mai Xuan Uyen 0 2094 0
408 DTH Bui Khanh Nguyen 0 2093 0
409 LDO Nguyen Thanh Khanh Han 0 2092 0
410 BGI Dong Khanh Huyen 0 2091 0
411 BGI Nguyen Bao Diep Anh 0 2090 0
412 HNO Nguyen Tran Thuy Chi 0 2089 0
413 HNO To Ngoc Le Nhung 0 2088 0
414 NTH Doan Nguyen Y Nhien 0 2087 0
415 PYE Ngo Huynh Thao Nhu 0 2086 0
416 BGI Nguyen Hai An 0 2085 0
417 DAN Ha Bao Tram 0 2084 0
418 HCM Dang Thu Thuy 0 2083 0
419 GDC Ngo Kim Cuong 0 2082 0
420 BTR Ngo Thi Kieu Tho 0 2081 0
421 BDU Tran Thi Thanh Binh 0 2080 0
422 BDU Nguyen Bui Khanh Hang 0 2079 0
423 DON Thai Ngoc Tuong Minh 0 2078 0
424 HCM Nguyen Hoang Thai Ngoc 0 2077 0
425 HCM Nguyen Linh Dan 0 2076 0
426 QNI Nguyen Le Cam Hien 0 2075 0
427 HCM Chau Dien Nha Uyen 0 2074 0
428 DTH Tran Ngyen My Tien 0 2073 0
429 BDH Nguyen Phuong Nghi 0 2072 0
430 DON Dinh Nguyen Hien Anh 0 2071 0
431 BNI Nguyen Phuc Yen Nhi 0 2070 0
432 HCM Nguyen Ngoc Phuong Nghi 0 2069 0
433 HNO Dao Minh Khanh 0 2068 0
434 THO Luu Que Chi 0 2067 0
435 BDU Le Nguyen Hong Nhung 0 2066 0
436 DTH Nguyen Ngoc Phuong Quyen 0 2065 0
437 HCM Dang Minh Anh 0 2064 0
438 DAN Nguyen Tran Van Thy 0 2063 0
439 THO Nguyen Binh An 0 2062 0
440 NBI Nguyen Ngoc Hien 0 2061 0
441 TTH Nguyen Ha Khanh Linh 0 2060 0
442 HNO Vu My Linh 0 2059 0
443 BTR Nguyen Thi Huynh Thu 0 2058 0
444 HCM Vo Dinh Khai My 0 2057 0
445 HCM Ton Nu Quynh Duong 0 2056 0
446 HNO Ngo Ngoc Chau 0 2055 0
447 HAU Le Minh Thu 0 2054 0
448 DAN Le Ngo Thuc Quyen 0 2053 0
449 NTH Le Thi Thuan Loi 0 2052 0
450 HCM Tong Thai Ky An 0 2051 0
451 BGI Tran Thi Hong Ngoc 0 2050 0
452 DAN Tran Thi Hoan Kim 0 2049 0
453 DAN Bui Tuyet Hoa 0 2048 0
454 CTH Phan Mai Khoi 0 2047 0
455 BDU Vo Ngoc Phuong Dung 0 2046 0
456 BDU Hoang Ngoc Diep 0 2045 0
457 BDU Ngo Ha Phuong 0 2044 0
458 BGI La Bao Quyen 0 2043 0
459 HCM Vo Dang Yen Vy 0 2042 0
460 DAN Hoang My Ky Nam 0 2041 0
461 HAU Ngo Vo Tram Anh 0 2040 0
462 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh 0 2039 0
463 BTR Mai Tran Bao Ngan 0 2038 0
464 BDH Tran Hoang Bao Chau 0 2037 0
465 BDH Nguyen Cam Tien 0 2036 0
466 HCM Ngo Minh Hang 0 2035 0
467 HCM Nguyen Huynh Xuan Anh 0 2034 0
468 PYE Le Khanh Van 0 2033 0
469 BTH Nguyen Tue Minh 0 2032 0
470 BTH Van Thi Y Thanh 0 2031 0
471 HCM Ly Nguyen Ngoc Chau 0 2030 0
472 BRV Vu Thi Quynh Huong 0 2029 0
473 BTR Dao Le Bao Ngan 0 2028 0
474 NTH Pham Hoang Thien Nhi 0 2027 0
475 HAU Nguyen Phi Nhung 0 2026 0
476 HCM Ly Nguyen Ngoc Tran 0 2025 0
477 QNI Tran Phuong Vi 0 2024 0
478 HNO Nguyen Binh Vy 0 2023 0
479 BRV Duong Ngoc Minh Chau 0 2022 0
480 TNG Nguyen Thien Ngan 0 2021 0
481 NBI Nguyen Thi Khanh Van 0 2020 0
482 BGI Luong Hoang Tu Linh 0 2019 0
483 HNO Vuong Quynh Anh 0 2018 0
484 NBI Vu Bui Thi Thanh Van 0 2017 0
485 DTH Ngo Xuan Quynh 0 2016 0
486 TNG Phung Phuong Nguyen 0 2015 0
487 CTH Vo Ngoc Tuyet Van 0 2014 0
488 DTH Nguyen Thi Thuy Quyen 0 2013 0
489 BGI Nguyen Thi Mai Lan 0 2012 0
490 BDU Tran Nguyen Ha My 0 2011 0
491 HNO Nguyen Hong Nhung 0 2010 0
492 HCM Nguyen My Hanh An 0 2009 0
493 DTH Nguyen Ngo Lien Huong 0 2008 0
494 BDU Doan Thuy My Dung 0 2007 0
495 DTH Le Nguyen Gia Linh 0 2006 0
496 CTH Nguyen Thi Thanh Ngan 0 2005 0
497 BDU Dao Ngoc Bao Thy 0 2004 0
498 HCM Bui Ngoc Phuong Nghi 0 2003 0
499 DTH Nguyen Ngoc Van Anh 0 2002 0
500 BGI Nguyen Thuy Duong 0 2001 0
501 HPH Nguyen Minh Yen Nhi 0 2000 0
502 HNO Nguyen Phan Ngan Giang 0 1999 0
503 HNO Le Thi Phuong Thao 0 1998 0
504 QNI Do Thuy Anh 0 1997 0
505 HCM Nguyen Ngan Ha 0 1996 0
506 HCM Luu Ha Bich Ngoc 0 1995 0
507 NAN Nguyen Thi Ha Phuong 0 1994 0
508 HCM Bach Ngoc Thuy Duong 0 1993 0
509 TTH Le Thai Nga 0 1992 0
510 BRV Nghiem Thao Tam 0 1991 0
511 QNI Nguyen Ha Phuong 0 1990 0
512 DAN Le Hong Minh Ngoc 0 1989 0
513 QNI Nguyen Thi Ngoc Mai 0 1988 0
514 DTH Huynh Ngoc Anh Thu 0 1987 0
515 TTH Le Khac Minh Thu 0 1986 0
516 DAN Le Ngo Thuc Han 0 1985 0
517 BTR Nguyen Ngoc Hao 0 1984 0
518 DTH Do Dinh Hong Chinh 0 1983 0
519 HCM Nguyen Hai Phuong Anh 0 1982 0
520 HCM Pham Tran Gia Thu 0 1981 0
521 CTH Nguyen Ngoc Thien Thanh 0 1980 0
522 CTH Vo Thuy Tien 0 1979 0
523 BGI Khuat Kieu Thanh 0 1978 0
524 BTR Tran Thi Kim Lien 0 1977 0
525 BGI La Thi Thu Trang 0 1976 0
526 HNO Nguyen Tran Phuong Anh 0 1975 0
527 BTR Tran Ngoc Nhu Y 0 1974 0
528 BTR Nguyen Ngoc Bich Chan 0 1973 0
529 HCM Tran Vuong Mai Khanh 0 1972 0
530 HNO Nguyen Hai Ngoc 0 1971 0
531 NBI Dong Khanh Linh 0 1970 0
532 TTH Ha Phuong Hoang Mai 0 1969 0
533 BDU Tran Thi Phuong Anh 0 1968 0
534 NAN Tran Thi Diem Quynh 0 1967 0
535 CTH Nguyen Xuan Nhi 0 1966 0
536 QNI Bui Thi Diep Anh 0 1965 0
537 HNO Vu Khanh Linh 0 1964 0
538 HCM Nguyen Hong Anh 0 1963 0
539 HNO Kieu Bich Thuy 0 1962 0
540 LDO Le Thi Nhu Quynh 0 1961 0
541 HNO Nguyen Thi Minh Thu 0 1960 0
542 NAN Duong Thi Thanh Huyen 0 1959 0
543 BDU Vo Mai Truc 0 1958 0
544 DTH Dao Thien Kim 0 1957 0
545 CTH Phan Thi My Huong 0 1956 0
546 DTH Tran Thi Yen Xuan 0 1955 0
547 HNO Nguyen Vu Thu Hien 0 1954 0
548 TTH Pham Ngoc Thien Thuy 0 1953 0
549 NBI Nguyen Hong Ngoc 0 1952 0
550 CTH Nguyen Xuan Nhi 0 1951 0
551 QNI Bui Thi Diep Anh 0 1950 0
552 HNO Vu Khanh Linh 0 1949 0
553 HCM Nguyen Hong Anh 0 1948 0
554 HNO Kieu Bich Thuy 0 1947 0
555 LDO Le Thi Nhu Quynh 0 1946 0
556 HNO Nguyen Thi Minh Thu 0 1945 0
557 NAN Duong Thi Thanh Huyen 0 1944 0
558 BDU Vo Mai Truc 0 1943 0
559 DTH Dao Thien Kim 0 1942 0
560 CTH Phan Thi My Huong 0 1941 0
561 DTH Tran Thi Yen Xuan 0 1940 0
562 HNO Nguyen Vu Thu Hien 0 1939 0
563 TTH Pham Ngoc Thien Thuy 0 1938 0
564 NBI Nguyen Hong Ngoc 0 1937 0
565 HNO Nguyễn Vũ Thu Hiền 0 1935 0
566 TTH Phạm Ngọc Thiên Thùy 0 1934 0
567 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1933 0
568 BTR Nguyễn Ngọc Bích Chân 0 1933 0
569 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1932 0
570 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1931 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 QDO Khoa Hoang Anh 0 2500 0
2 HCM Bui Dang Khoi 0 2499 0
3 HNO Nguyen Hai Anh 0 2498 0
4 BTR Huynh Ngoc Gia An 0 2497 0
5 HCM Le Minh Dung 0 2496 0
6 HCM Tran Minh Hieu 0 2495 0
7 DTH Le Ngoc Quang Huynh 0 2494 0
8 HNO Nguyen Truong An Khang 0 2493 0
9 DTH Tran Nguyen Bao Khanh 0 2492 0
10 BTR Pham Dang Khoa 0 2491 0
11 DTH Nguyen Tan Minh 0 2490 0
12 QDO Tran Quang Minh 0 2489 0
13 QDO Phan Nguyen Hai Phong 0 2488 0
14 BRV Nguyen Dinh Lam Phu 0 0 0
15 HCM Nguyen Duc Tai 0 2486 0
16 TNG Tong Nguyen Gia Hung 0 2485 0
17 QDO Trinh Huu Hung 0 2484 0
18 TNG Hoang Anh Kiet 0 2483 0
19 HCM Le Nhat Minh 0 2482 0
20 HNO Tran Viet Tung 0 2481 0
21 HCM Dang Duc Lam 0 2480 0
22 DTH Huynh Tran Nam 0 2479 0
23 HAU Pham Hoang Khang 0 2478 0
24 DTH Ho Nguyen Phuc Khang 0 2477 0
25 HAU Huynh Tan Dat 0 2476 0
26 DTH Tran Tan Phu 0 2475 0
27 TNG Ly Minh Huy 0 2474 0
28 HNO Nguyen Duc Thinh 0 2473 0
29 HNO Nguyen Hoang Minh 0 2472 0
30 HNO Nguyen Hai Long 0 2471 0
31 BGI Pham Hai An 0 2470 0
32 HNO Dinh Phuc Lam 0 2469 0
33 QDO Nguyen Duc Quang 0 2468 0
34 QDO Bui Quang Ngoc 0 2467 0
35 THO Nguyen The Hai 0 2466 0
36 THO Nguyen The Duong 0 2465 0
37 NAN Le Danh Tung 0 2464 0
38 HCM Nguyen Quoc Anh 0 2463 0
39 NBI Ngo Quoc Cong 0 2462 0
40 HCM Ho Quoc Duy 0 2461 0
41 HCM Pham Hai Minh Huy 0 2460 0
42 HCM Hoang Trung Phong 0 2459 0
43 BTR Nguyen Dang Trung 0 2458 0
44 DTH Dang Nguyen Tien Vinh 0 2457 0
45 HNO Duong Vu Anh 0 2456 0
46 HNO Dau Khuong Duy 0 2455 0
47 HNO Nguyen Manh Duc 0 2454 0
48 HNO Nguyen Nghia Gia Binh 0 2453 0
49 HNO Nguyen Hoang Bach 0 2452 0
50 HNO Tran Thai Anh 0 2451 0
51 NBI Nguyen Xuan An 0 2450 0
52 HCM Nguyen Quang Minh (Bo) 0 2449 0
53 BRV Do Dang Khoa 0 2448 0
54 QDO Ha Minh Tung 0 2447 0
55 HCM Tran Minh Khang 0 2446 0
56 TTH Thai Khoi Nguyen 0 2445 0
57 HNO Pham Huy Duc 0 2444 0
58 DON Nguyen Kien Toan 0 2443 0
59 BDU Pham Quang Tri 0 2442 0
60 NBI Pham Hai Nam 0 2441 0
61 NBI Hoang Minh Dung 0 2440 0
62 DON Bien Hoang Gia Phu 0 2439 0
63 HCM Nguyen Quang Minh 0 2438 0
64 TTH Nguyen Dac Nguyen Dung 0 2437 0
65 HCM Hoang Le Minh Quan 0 2436 0
66 HPH Bui Duc Tri 0 2435 0
67 DTH Tran Duong Toan Manh 0 2434 0
68 HCM Huynh Bao Long 0 2433 0
69 DTH Le Huynh Tuan Khang 0 2432 0
70 LDO Ngo Duc Anh 0 2431 0
71 LDO Phan Ngoc Long Chau 0 2430 0
72 BRV Nguyen The Tuan Anh 0 2429 0
73 HNO Vuong Son Hai 0 2428 0
74 HNO Trieu Gia Huy 0 2427 0
75 HCM Nguyen Hoang 0 2426 0
76 THO Le Duc Minh Quan 0 2425 0
77 HCM Nguyen Le Duc Minh 0 2424 0
78 THO Le Thanh Duong 0 2423 0
79 HCM Hoang Thien Nhan 0 2422 0
80 HAU Phan Xuan Tung 0 2421 0
81 HAU Tran Huynh Dai 0 2420 0
82 BRV Nguyen Van Nhat Linh 0 2419 0
83 HNO Nguyen Hoang Khoi 0 2418 0
84 DTH Ho Nguyen Minh Hieu 0 2417 0
85 DTH Tran Dai Loc 0 2416 0
86 HNO Nguyen Nam Kiet 0 2415 0
87 DAN Nguyen Duong Bao Kha 0 2414 0
88 HCM Tran Bao Minh 0 2413 0
89 DAN Nguyen Duc Tri 0 2412 0
90 HNO Bui Quang Minh 0 2411 0
91 HCM Vu Hoang Anh 0 2410 0
92 HNO Mai Duc Kien 0 2409 0
93 HCM Do Tien Quang Minh 0 2408 0
94 HCM Tran Vu Le Kha 0 2407 0
95 HNO Le Anh Tu 0 2406 0
96 QNI Vu Giang Minh Duc 0 2405 0
97 HCM Nguyen Le Nguyen 0 2404 0
98 QNI Nguyen Khac Bao An 0 2403 0
99 HDU Nguyen Thien Bao 0 2402 0
100 HNO Tran Dinh Bao 0 2401 0
101 DTH Nong Chi Hao 0 2400 0
102 HCM Truong Quang Dang Khoi 0 2399 0
103 QNI Tran Hung Long 0 2398 0
104 BRV Nguyen Hieu Nghia 0 2397 0
105 QDO Nguyen Phuc Nguyen 0 2396 0
106 HNO Le Duc Tai 0 2395 0
107 BRV Nguyen Vu Minh Tri 0 2394 0
108 HCM Nguyen Thai Son 0 2393 0
109 HCM Pham Tran Gia Phuc 0 2392 0
110 DAN Lam Duc Hai Nam 0 2391 0
111 HCM Hoang Le Minh Bao 0 2390 0
112 QDO Doan The Duc 0 2389 0
113 HCM Huynh Le Minh Hoang 0 2388 0
114 DON Tran Ngoc Minh Duy 0 2387 0
115 DAN Nguyen Gia Khanh 0 2386 0
116 HCM Nguyen Anh Khoa 0 2385 0
117 HNO Pham Dang Minh 0 2384 0
118 HNO Nguyen Nghia Gia An 0 2383 0
119 DAN Nguyen Phuoc Quy An 0 2382 0
120 NBI Bui Huu Duc 0 2381 0
121 DAN Tran Le Tat Thanh 0 2380 0
122 CTH Nguyen Phu Trong 0 2379 0
123 HNO Do Quang Minh 0 2378 0
124 BRV Vu Xuan Hoang 0 2377 0
125 BGI Le Tuan Huy 0 2376 0
126 HPH Le Hoang Anh 0 2375 0
127 DAN Nguyen Huu Tan Phat 0 2374 0
128 LDO Tran Le Quang Khai 0 2373 0
129 HNO Nguyen The Nghia 0 2372 0
130 DON Thai Ho Tan Minh 0 2371 0
131 BGI Nguyen Duc Hieu 0 2370 0
132 THO Le Quang Thai 0 2369 0
133 HCM Le Ngoc Minh Truong 0 2368 0
134 HCM Pham Viet Thien Phuoc 0 2367 0
135 HNO Nguyen Vuong Tung Lam 0 2366 0
136 DAN Phan Tran Bao Khang 0 2365 0
137 HPD Dam Quoc Bao 0 2364 0
138 HCM Bui Quoc Huy 0 2363 0
139 HNO Nguyen Kim Khanh Hung 0 2362 0
140 TTH Nguyen Tran Huy Khanh 0 2361 0
141 DTH Dang Nguyen Tien Dung 0 2360 0
142 BRV Ho Dang Nhat Minh 0 2359 0
143 HAU Truong Gia Phat 0 2358 0
144 BRV Tran Nguyen Hoang Lam 0 2357 0
145 DTH Nguyen Ngo Trung Quan 0 2356 0
146 TNG Ta Anh Khoi 0 2355 0
147 TNG Ha Quoc Khanh 0 2354 0
148 KHO Ngo Nhat Nguyen Khang 0 2353 0
149 KGI Tran Tuong Quang Dang 0 2352 0
150 HNO Banh Gia Huy 0 2351 0
151 NTH Pham Vinh Phu 0 2350 0
152 DAN Nguyen Ha Thi Hai 0 2349 0
153 DAN Doan Tat Thang 0 2348 0
154 NAN Bui Tuan Kiet 0 2347 0
155 HNO Nguyen Tran Hai An 0 2346 0
156 QNI Phi Gia Minh 0 2345 0
157 HNO Dinh Nho Kiet 0 2344 0
158 HNO Le Ngoc Gia Bao 0 2343 0
159 BRV Thai Quoc Bao 0 2342 0
160 HAU Bui Tran Minh Khang 0 2341 0
161 DTH Tran Dai Loi 0 2340 0
162 NAN Nguyen The Nang 0 2339 0
163 HAU Huynh Tan Phat 0 2338 0
164 QDO Hoang Huy Tai 0 2337 0
165 DTH Pham The Vinh 0 2336 0
166 HCM An Dinh Minh 0 2335 0
167 HNO Hoang Minh Hieu 0 2334 0
168 HCM Doan Phan Khiem 0 2333 0
169 KGI Nguyen Tri Thinh 0 2332 0
170 HCM Le Phi Lan 0 2331 0
171 BNI Bui Huy Phuoc 0 2330 0
172 HNO Tong Hai Anh 0 2329 0
173 TTH Tran Tuan Kiet 0 2328 0
174 DON Nguyen Quoc Truong Son 0 2327 0
175 BNI Bach The Vinh 0 2326 0
176 NTH Nguyen Anh Hao 0 2325 0
177 BRV Nguyen Khac Tu 0 2324 0
178 NAN Tran Minh Duc 0 2323 0
179 NTH Nguyen Duc Phat 0 2322 0
180 KGI Le Khac Hoang Tuan 0 2321 0
181 HCM Do Hoang Chung Thong 0 2320 0
182 NAN Le Tat Sang 0 2319 0
183 HCM Dang Anh Minh 0 2318 0
184 HCM Vu Ba Khoi 0 2317 0
185 HNO Tran Dang Minh Duc 0 2316 0
186 NBI Do An Hoa 0 2315 0
187 HNO Can Chi Thanh 0 2314 0
188 NBI Pham Anh Kien 0 2313 0
189 HNO Luu Quoc Viet 0 2312 0
190 HNO Pham Truong Phu 0 2311 0
191 DTH Tran Nguyen Dang Khoa 0 2310 0
192 DAN Le Minh Nguyen 0 2309 0
193 DTH Bui Dang Khoa 0 2308 0
194 DON Pham Minh Hieu 0 2307 0
195 CTH Nguyen Thanh Liem 0 2306 0
196 CTH Tran Ly Khoi Nguyen 0 2305 0
197 HCM Phan Thai Minh 0 2304 0
198 QDO Nguyen Hai Nam 0 2303 0
199 BNI Pham Phuc Khoi Nguyen 0 2302 0
200 DTH Nguyen Le Nhat Huy 0 2301 0
201 HNO Nguyen Xuan Anh 0 2300 0
202 TTH Tran Van Anh Kiet 0 2299 0
203 BDU Le Kiet Tuong 0 2298 0
204 HPD Nguyen Tuan Minh 0 2297 0
205 THO Ho Thanh Hung 0 2296 0
206 LDO Nguyen Quang Dung 0 2295 0
207 QDO Ngo Trong Quoc Dat 0 2294 0
208 THO Le Tran Dung 0 2293 0
209 PYE Le Phuc Tan 0 2292 0
210 HNO Pham Nguyen Dung 0 2291 0
211 BRV Nguyen The Tuan Minh 0 2290 0
212 BRV Phung Nguyen Son 0 2289 0
213 BDU Tran Minh Tri 0 2288 0
214 HCM Le Minh Tuan Anh 0 2287 0
215 HPD Hoa Quang Bach 0 2286 0
216 DTH Tran Phat Dat 0 2285 0
217 DTH Nguyen Thanh Khoa 0 2284 0
218 BRV Thai Nhat Phi 0 2283 0
219 QDO Nguyen Hoang Phuc 0 2282 0
220 HNO Nguyen Hoang Hiep 0 2281 0
221 HCM Le Tri Kien 0 2280 0
222 NBI Dang Tuan Linh 0 2279 0
223 QNI Le Huy Hai 0 2278 0
224 HCM Nguyen Duc Sang 0 2277 0
225 DAN Tran Quoc Phu 0 2276 0
226 HCM Le Quang An 0 2275 0
227 NBI Pham Quang Dung 0 2274 0
228 DAN Nguyen Huu Khang 0 2273 0
229 HCM Hoang Le Minh Nhat 0 2272 0
230 TTH Ngo Minh Quan 0 2271 0
231 DTH Le Quang Khai 0 2270 0
232 HCM Nguyen Quoc Hy 0 2269 0
233 NBI Pham Cong Minh 0 2268 0
234 HCM Vo Pham Thien Phuc 0 2267 0
235 HNO Nguyen Xuan Hien 0 2266 0
236 HCM Huynh Kim Son 0 2265 0
237 BDH Dang Hoang Quy Nhan 0 2264 0
238 BGI Dang Ngoc Minh 0 2263 0
239 BGI Hoang Quoc Khanh 0 2262 0
240 QNI Pham Anh Dung 0 2261 0
241 NTH Nguyen Khac Truong 0 2260 0
242 KGI Pham Quang Hung 0 2259 0
243 THO Le Dang Thanh An 0 2258 0
244 BDH Le Dinh Anh Tuan 0 2257 0
245 THO Vo Le Duc 0 2256 0
246 HCM Tran Vo Quoc Bao 0 2255 0
247 QNI Hoang Minh Nguyen 0 2254 0
248 KGI Vu Hoang Gia Bao 0 2253 0
249 PYE Pham Chi Dat 0 2252 0
250 HNO Tran Dang Minh Quang 0 2251 0
251 DTH Dinh Tien 0 2250 0
252 BRV Tran Minh Triet 0 2249 0
253 HCM Hoang Viet 0 2248 0
254 BTR Huynh Quoc An 0 2247 0
255 BTR Nguyen Minh Dat 0 2246 0
256 BTR Le Minh Kha 0 2245 0
257 BTR Nguyen Minh Chi Thien 0 2244 0
258 BTR Nguyen Hoang Khang 0 2243 0
259 TTH Le Nhat Khanh Huy 0 2242 0
260 TTH Do Thanh Loc 0 2241 0
261 HCM Pham Phu Quang 0 2240 0
262 CTH Vo Huynh Thien 0 2239 0
263 TTH Tran Van Tien Dat 0 2238 0
264 QNI Nguyen Anh Dung (B) 0 2237 0
265 HNO Ngo Duc Tri 0 2236 0
266 HPH Dao Minh Nhat 0 2235 0
267 HNO Nguyen Huynh Minh Thien 0 2234 0
268 BNI Nguyen Lam Tung 0 2233 0
269 LAN Le Phuc Nguyen 0 2232 0
270 KGI Dang Anh Quoc 0 2231 0
271 NTH Le Ngoc Hieu 0 2230 0
272 NTH Phan Minh Trieu 0 2229 0
273 BNI Nguyen Duy Linh 0 2228 0
274 CTH Nguyen Nhat Huy 0 2227 0
275 QNI Nguyen Sinh Cung 0 2226 0
276 KGI Luu Huong Cuong Thinh 0 2225 0
277 LAN Dang Bao Thien 0 2224 0
278 NTH Vo Huu Tuan 0 2223 0
279 QNI Hoang Minh Duc 0 2222 0
280 HCM Luu Tran Nguyen Khoi 0 2221 0
281 QNI Mai Vi Tu 0 2220 0
282 HCM Nguyen Lam Thien 0 2219 0
283 HNO Pham Phu Vinh 0 2218 0
284 HCM Le Minh Hoang 0 2217 0
285 NAN Nguyen Dinh Trung 0 2216 0
286 HCM Le Nguyen Khoi Nguyen 0 2215 0
287 NAN Nguyen Hoang Hai 0 2214 0
288 HCM Nguyen Tien Anh 0 2213 0
289 HCM Nguyen Cong Tai 0 2212 0
290 LDO Pham Anh Tuan 0 2211 0
291 HNO Hoang Tan Duc 0 2210 0
292 DTH Nguyen Le Duc Huy 0 2209 0
293 DAN Luong Duy Loc 0 2208 0
294 DTH Le Quang Vinh 0 2207 0
295 QDO Nguyen Trung Hieu 0 2206 0
296 BGI Nguyen Quang Trung 0 2205 0
297 BGI Luu Hoang Hai Duong 0 2204 0
298 TTH Nguyen Van Khanh Duy 0 2203 0
299 TTH Mai Van Nghia 0 2202 0
300 BRV Bui Duc Huy 0 2201 0
301 BRV Nguyen Minh Dat 0 2200 0
302 BRV Phan Nguyen Dang Kha 0 2199 0
303 HNO Nguyen Duc Dung 0 2198 0
304 LDO Tran Viet Huy 0 2197 0
305 HNO Tran Minh Thang 0 2196 0
306 HNO Do Duc Viet 0 2195 0
307 HNO Phan Ba Viet 0 2194 0
308 HNO Truong Mi Na 0 2193 0
309 HNO Nguyen Huynh Thien Thanh 0 2192 0
310 HCM Duong Ngoc Nga 0 2191 0
311 KGI Do Kieu Trang Thu 0 2190 0
312 DTH Bui Linh Anh 0 2189 0
313 DTH Ly Huynh Nhat Anh 0 2188 0
314 NBI Le Khanh Gia Han 0 2187 0
315 NBI Le Thi Yen Nhi 0 2186 0
316 HCM Vo Mai Phuong 0 2185 0
317 TTH Nguyen Tran Khanh Thi 0 2184 0
318 DTH Nguyen Tran Ha Vy 0 2183 0
319 HCM Vu Huynh Mai Vy 0 2182 0
320 KGI Pham Thien Thanh 0 2181 0
321 HCM Thai Ngoc Phuong Minh 0 2180 0
322 QNI Nguyen Ngoc Thao Nguyen 0 2179 0
323 HCM Phan Ngoc Bao Chau 0 2178 0
324 HCM Huynh Le Khanh Ngoc 0 2177 0
325 NBI Pham Thi Minh Ngoc 0 2176 0
326 HCM Thai Minh Anh 0 2175 0
327 HNO Nguyen Hieu Yen 0 2174 0
328 NAN Nguyen Dan Le 0 2173 0
329 DAN Nguyen Dinh Tam Anh 0 2172 0
330 HCM Tran Duong Hoang Ngan 0 2171 0
331 KGI Le Hoang Bao Tu 0 2170 0
332 BDU Nguyen Linh An 0 2169 0
333 HNO Nguyen Thai An 0 2168 0
334 DTH Le Ngoc Hong Bang 0 2167 0
335 QNI Nguyen Thi Hong Ha 0 2166 0
336 DAN Le Ngoc Kha Han 0 2165 0
337 HCM Pham Huong Nhi 0 2164 0
338 HCM Le Thai Hoang Anh 0 2163 0
339 TTH Lam Binh Nguyen 0 2162 0
340 QDO Nguyen Mai Chi 0 2161 0
341 BGI Do Ha Trang 0 2160 0
342 TTH Le Minh Anh 0 2159 0
343 BGI Thieu Gia Linh 0 2158 0
344 HCM Vu Nguyen Uyen Nhi 0 2157 0
345 HPH Nguyen Phuong Ly 0 2156 0
346 DON Nguyen Pham Minh Thu 0 2155 0
347 HCM Tran Nguyen Ha Anh 0 2154 0
348 BDU Nguyen Pham Phuong Vy 0 2153 0
349 HPH Dao Nhat Minh 0 2152 0
350 QDO Nghiem To Han 0 2151 0
351 HNO Tran Ngo Mai Linh 0 2150 0
352 DON Duong Nguyen Ha Phuong 0 2149 0
353 QDO Ngo Thuy Duong 0 2148 0
354 HCM Nguyen Minh Chi 0 2147 0
355 DAN Tran Le Vy 0 2146 0
356 HCM Tong Thai Hoang An 0 2145 0
357 HCM Hoang Phuong Minh 0 2144 0
358 DON Nguyen Ngoc Truc Quynh 0 2143 0
359 HNO Nguyen Ngoc Diep 0 2142 0
360 QNI Nguyen Thanh Thao 0 2141 0
361 KGI Nguyen Manh Quynh 0 2140 0
362 DON Nguyen Tran Thien Van 0 2139 0
363 BGI Dam Thi Thuy Hien 0 2138 0
364 HCM Dang Ngoc Thien Thanh 0 2137 0
365 NBI Dinh Ngoc Lan 0 2136 0
366 HAU Vo Ngoc Thien Kim 0 2135 0
367 BGI Nguyen Khanh Huyen 0 2134 0
368 HCM Nguyen Duy Khanh Hong 0 2133 0
369 HNO Bui Ngoc Minh 0 2132 0
370 LDO Vo Nguyen Hong Uyen 0 2131 0
371 DAN Le Ngoc Kha Uyen 0 2130 0
372 CTH Tran Ly Ngan Chau 0 2129 0
373 HNO Nguyen Hong Ha My 0 2128 0
374 TTH Le Bao An 0 2127 0
375 NAN Nguyen Thi Phuong Uyen 0 2126 0
376 HNO Nguyen Thai An 0 2125 0
377 BDU Doan Minh Anh 0 2124 0
378 DTH Pham Mai Phuong Nghi 0 2123 0
379 DTH Mai Hieu Linh 0 2122 0
380 NBI Bui Thi Ngoc Chi 0 2121 0
381 HCM Ho Ngoc Vy 0 2120 0
382 BGI Nguyen Thuy Linh 0 2119 0
383 QNI Bui Thi Kim Khanh 0 2118 0
384 DAN Tran Huyen Nhi 0 2117 0
385 HCM Le Tran Minh Nha 0 2116 0
386 HCM Ngo Bao Quyen 0 2115 0
387 NBI Le Dang Bao Ngoc 0 2114 0
388 BRV Nguyen Xuan Minh Hang 0 2113 0
389 QNI Pham Quynh Anh 0 2112 0
390 DTH Hau Nguyen Kim Ngan 0 2111 0
391 NAN Tran Thi Quynh Anh 0 2110 0
392 HCM Nguyen Huynh Tu Phuong 0 2109 0
393 QNI Tran Ha Gia Linh 0 2108 0
394 HNO Nguyen Phuong Thanh Ha 0 2107 0
395 HNO Nguyen Minh Tra 0 2106 0
396 HCM Huynh Phuc Minh Phuong 0 2105 0
397 HCM Quan My Linh 0 2104 0
398 BRV Nguyen Thanh Thuy 0 2103 0
399 QNI Nguyen Bao Chau 0 2102 0
400 HCM Dang Le Xuan Hien 0 2101 0
401 BDU Ngo Nha Ky 0 2100 0
402 BDU Nguyen Mai Linh 0 2099 0
403 LDO Nguyen Thanh Ngoc Han 0 2098 0
404 BDU Chau Bao Ngoc 0 2097 0
405 DTH Ly Ngoc Huynh Anh 0 2096 0
406 LDO Nguyen Hoang Minh Chau 0 2095 0
407 DTH Tran Mai Xuan Uyen 0 2094 0
408 DTH Bui Khanh Nguyen 0 2093 0
409 LDO Nguyen Thanh Khanh Han 0 2092 0
410 BGI Dong Khanh Huyen 0 2091 0
411 BGI Nguyen Bao Diep Anh 0 2090 0
412 HNO Nguyen Tran Thuy Chi 0 2089 0
413 HNO To Ngoc Le Nhung 0 2088 0
414 NTH Doan Nguyen Y Nhien 0 2087 0
415 PYE Ngo Huynh Thao Nhu 0 2086 0
416 BGI Nguyen Hai An 0 2085 0
417 DAN Ha Bao Tram 0 2084 0
418 HCM Dang Thu Thuy 0 2083 0
419 GDC Ngo Kim Cuong 0 2082 0
420 BTR Ngo Thi Kieu Tho 0 2081 0
421 BDU Tran Thi Thanh Binh 0 2080 0
422 BDU Nguyen Bui Khanh Hang 0 2079 0
423 DON Thai Ngoc Tuong Minh 0 2078 0
424 HCM Nguyen Hoang Thai Ngoc 0 2077 0
425 HCM Nguyen Linh Dan 0 2076 0
426 QNI Nguyen Le Cam Hien 0 2075 0
427 HCM Chau Dien Nha Uyen 0 2074 0
428 DTH Tran Ngyen My Tien 0 2073 0
429 BDH Nguyen Phuong Nghi 0 2072 0
430 DON Dinh Nguyen Hien Anh 0 2071 0
431 BNI Nguyen Phuc Yen Nhi 0 2070 0
432 HCM Nguyen Ngoc Phuong Nghi 0 2069 0
433 HNO Dao Minh Khanh 0 2068 0
434 THO Luu Que Chi 0 2067 0
435 BDU Le Nguyen Hong Nhung 0 2066 0
436 DTH Nguyen Ngoc Phuong Quyen 0 2065 0
437 HCM Dang Minh Anh 0 2064 0
438 DAN Nguyen Tran Van Thy 0 2063 0
439 THO Nguyen Binh An 0 2062 0
440 NBI Nguyen Ngoc Hien 0 2061 0
441 TTH Nguyen Ha Khanh Linh 0 2060 0
442 HNO Vu My Linh 0 2059 0
443 BTR Nguyen Thi Huynh Thu 0 2058 0
444 HCM Vo Dinh Khai My 0 2057 0
445 HCM Ton Nu Quynh Duong 0 2056 0
446 HNO Ngo Ngoc Chau 0 2055 0
447 HAU Le Minh Thu 0 2054 0
448 DAN Le Ngo Thuc Quyen 0 2053 0
449 NTH Le Thi Thuan Loi 0 2052 0
450 HCM Tong Thai Ky An 0 2051 0
451 BGI Tran Thi Hong Ngoc 0 2050 0
452 DAN Tran Thi Hoan Kim 0 2049 0
453 DAN Bui Tuyet Hoa 0 2048 0
454 CTH Phan Mai Khoi 0 2047 0
455 BDU Vo Ngoc Phuong Dung 0 2046 0
456 BDU Hoang Ngoc Diep 0 2045 0
457 BDU Ngo Ha Phuong 0 2044 0
458 BGI La Bao Quyen 0 2043 0
459 HCM Vo Dang Yen Vy 0 2042 0
460 DAN Hoang My Ky Nam 0 2041 0
461 HAU Ngo Vo Tram Anh 0 2040 0
462 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh 0 2039 0
463 BTR Mai Tran Bao Ngan 0 2038 0
464 BDH Tran Hoang Bao Chau 0 2037 0
465 BDH Nguyen Cam Tien 0 2036 0
466 HCM Ngo Minh Hang 0 2035 0
467 HCM Nguyen Huynh Xuan Anh 0 2034 0
468 PYE Le Khanh Van 0 2033 0
469 BTH Nguyen Tue Minh 0 2032 0
470 BTH Van Thi Y Thanh 0 2031 0
471 HCM Ly Nguyen Ngoc Chau 0 2030 0
472 BRV Vu Thi Quynh Huong 0 2029 0
473 BTR Dao Le Bao Ngan 0 2028 0
474 NTH Pham Hoang Thien Nhi 0 2027 0
475 HAU Nguyen Phi Nhung 0 2026 0
476 HCM Ly Nguyen Ngoc Tran 0 2025 0
477 QNI Tran Phuong Vi 0 2024 0
478 HNO Nguyen Binh Vy 0 2023 0
479 BRV Duong Ngoc Minh Chau 0 2022 0
480 TNG Nguyen Thien Ngan 0 2021 0
481 NBI Nguyen Thi Khanh Van 0 2020 0
482 BGI Luong Hoang Tu Linh 0 2019 0
483 HNO Vuong Quynh Anh 0 2018 0
484 NBI Vu Bui Thi Thanh Van 0 2017 0
485 DTH Ngo Xuan Quynh 0 2016 0
486 TNG Phung Phuong Nguyen 0 2015 0
487 CTH Vo Ngoc Tuyet Van 0 2014 0
488 DTH Nguyen Thi Thuy Quyen 0 2013 0
489 BGI Nguyen Thi Mai Lan 0 2012 0
490 BDU Tran Nguyen Ha My 0 2011 0
491 HNO Nguyen Hong Nhung 0 2010 0
492 HCM Nguyen My Hanh An 0 2009 0
493 DTH Nguyen Ngo Lien Huong 0 2008 0
494 BDU Doan Thuy My Dung 0 2007 0
495 DTH Le Nguyen Gia Linh 0 2006 0
496 CTH Nguyen Thi Thanh Ngan 0 2005 0
497 BDU Dao Ngoc Bao Thy 0 2004 0
498 HCM Bui Ngoc Phuong Nghi 0 2003 0
499 DTH Nguyen Ngoc Van Anh 0 2002 0
500 BGI Nguyen Thuy Duong 0 2001 0
501 HPH Nguyen Minh Yen Nhi 0 2000 0
502 HNO Nguyen Phan Ngan Giang 0 1999 0
503 HNO Le Thi Phuong Thao 0 1998 0
504 QNI Do Thuy Anh 0 1997 0
505 HCM Nguyen Ngan Ha 0 1996 0
506 HCM Luu Ha Bich Ngoc 0 1995 0
507 NAN Nguyen Thi Ha Phuong 0 1994 0
508 HCM Bach Ngoc Thuy Duong 0 1993 0
509 TTH Le Thai Nga 0 1992 0
510 BRV Nghiem Thao Tam 0 1991 0
511 QNI Nguyen Ha Phuong 0 1990 0
512 DAN Le Hong Minh Ngoc 0 1989 0
513 QNI Nguyen Thi Ngoc Mai 0 1988 0
514 DTH Huynh Ngoc Anh Thu 0 1987 0
515 TTH Le Khac Minh Thu 0 1986 0
516 DAN Le Ngo Thuc Han 0 1985 0
517 BTR Nguyen Ngoc Hao 0 1984 0
518 DTH Do Dinh Hong Chinh 0 1983 0
519 HCM Nguyen Hai Phuong Anh 0 1982 0
520 HCM Pham Tran Gia Thu 0 1981 0
521 CTH Nguyen Ngoc Thien Thanh 0 1980 0
522 CTH Vo Thuy Tien 0 1979 0
523 BGI Khuat Kieu Thanh 0 1978 0
524 BTR Tran Thi Kim Lien 0 1977 0
525 BGI La Thi Thu Trang 0 1976 0
526 HNO Nguyen Tran Phuong Anh 0 1975 0
527 BTR Tran Ngoc Nhu Y 0 1974 0
528 BTR Nguyen Ngoc Bich Chan 0 1973 0
529 HCM Tran Vuong Mai Khanh 0 1972 0
530 HNO Nguyen Hai Ngoc 0 1971 0
531 NBI Dong Khanh Linh 0 1970 0
532 TTH Ha Phuong Hoang Mai 0 1969 0
533 BDU Tran Thi Phuong Anh 0 1968 0
534 NAN Tran Thi Diem Quynh 0 1967 0
535 CTH Nguyen Xuan Nhi 0 1966 0
536 QNI Bui Thi Diep Anh 0 1965 0
537 HNO Vu Khanh Linh 0 1964 0
538 HCM Nguyen Hong Anh 0 1963 0
539 HNO Kieu Bich Thuy 0 1962 0
540 LDO Le Thi Nhu Quynh 0 1961 0
541 HNO Nguyen Thi Minh Thu 0 1960 0
542 NAN Duong Thi Thanh Huyen 0 1959 0
543 BDU Vo Mai Truc 0 1958 0
544 DTH Dao Thien Kim 0 1957 0
545 CTH Phan Thi My Huong 0 1956 0
546 DTH Tran Thi Yen Xuan 0 1955 0
547 HNO Nguyen Vu Thu Hien 0 1954 0
548 TTH Pham Ngoc Thien Thuy 0 1953 0
549 NBI Nguyen Hong Ngoc 0 1952 0
550 CTH Nguyen Xuan Nhi 0 1951 0
551 QNI Bui Thi Diep Anh 0 1950 0
552 HNO Vu Khanh Linh 0 1949 0
553 HCM Nguyen Hong Anh 0 1948 0
554 HNO Kieu Bich Thuy 0 1947 0
555 LDO Le Thi Nhu Quynh 0 1946 0
556 HNO Nguyen Thi Minh Thu 0 1945 0
557 NAN Duong Thi Thanh Huyen 0 1944 0
558 BDU Vo Mai Truc 0 1943 0
559 DTH Dao Thien Kim 0 1942 0
560 CTH Phan Thi My Huong 0 1941 0
561 DTH Tran Thi Yen Xuan 0 1940 0
562 HNO Nguyen Vu Thu Hien 0 1939 0
563 TTH Pham Ngoc Thien Thuy 0 1938 0
564 NBI Nguyen Hong Ngoc 0 1937 0
565 HNO Nguyễn Vũ Thu Hiền 0 1935 0
566 TTH Phạm Ngọc Thiên Thùy 0 1934 0
567 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1933 0
568 BTR Nguyễn Ngọc Bích Chân 0 1933 0
569 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1932 0
570 NBI Nguyễn Hồng Ngọc 0 1931 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Khoa Hoang Anh QDO B06
2 Bui Dang Khoi HCM B06
3 Nguyen Hai Anh HNO B06
4 Huynh Ngoc Gia An BTR B06
5 Le Minh Dung HCM B06
6 Tran Minh Hieu HCM B06
7 Le Ngoc Quang Huynh DTH B06
8 Nguyen Truong An Khang HNO B06
9 Tran Nguyen Bao Khanh DTH B06
10 Pham Dang Khoa BTR B06
11 Nguyen Tan Minh DTH B06
12 Tran Quang Minh QDO B06
13 Phan Nguyen Hai Phong QDO B06
14 Nguyen Dinh Lam Phu BRV

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Khoa Hoang Anh QDO 0 0 - 1 0 Nguyen Truong An Khang HNO 8
2 9 Tran Nguyen Bao Khanh DTH 0 1 - 0 0 Bui Dang Khoi HCM 2
3 3 Nguyen Hai Anh HNO 0 - - + 0 Pham Dang Khoa BTR 10
4 11 Nguyen Tan Minh DTH 0 1 - 0 0 Huynh Ngoc Gia An BTR 4
5 5 Le Minh Dung HCM 0 0 - 1 0 Tran Quang Minh QDO 12
6 13 Phan Nguyen Hai Phong QDO 0 ½ - ½ 0 Tran Minh Hieu HCM 6
7 7 Le Ngoc Quang Huynh DTH 0 1 - 0 0 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 14

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Pham Dang Khoa BTR 1 0 - 1 1 Le Ngoc Quang Huynh DTH 7
2 8 Nguyen Truong An Khang HNO 1 1 - 0 1 Nguyen Tan Minh DTH 11
3 12 Tran Quang Minh QDO 1 1 - 0 1 Tran Nguyen Bao Khanh DTH 9
4 6 Tran Minh Hieu HCM ½ 0 - 1 0 Khoa Hoang Anh QDO 1
5 2 Bui Dang Khoi HCM 0 1 - 0 ½ Phan Nguyen Hai Phong QDO 13
6 4 Huynh Ngoc Gia An BTR 0 0 - 1 0 Le Minh Dung HCM 5
7 14 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 0 1 bye
8 3 Nguyen Hai Anh HNO 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Le Ngoc Quang Huynh DTH 2 0 - 1 2 Nguyen Truong An Khang HNO 8
2 11 Nguyen Tan Minh DTH 1 1 - 0 2 Tran Quang Minh QDO 12
3 1 Khoa Hoang Anh QDO 1 1 - 0 1 Tran Nguyen Bao Khanh DTH 9
4 14 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 1 0 - 1 1 Bui Dang Khoi HCM 2
5 5 Le Minh Dung HCM 1 1 - 0 1 Pham Dang Khoa BTR 10
6 13 Phan Nguyen Hai Phong QDO ½ 1 - 0 0 Huynh Ngoc Gia An BTR 4
7 6 Tran Minh Hieu HCM ½ 1 bye
8 3 Nguyen Hai Anh HNO 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Nguyen Truong An Khang HNO 3 1 - 0 2 Le Minh Dung HCM 5
2 12 Tran Quang Minh QDO 2 1 - 0 2 Khoa Hoang Anh QDO 1
3 2 Bui Dang Khoi HCM 2 1 - 0 2 Le Ngoc Quang Huynh DTH 7
4 6 Tran Minh Hieu HCM 0 - 1 2 Nguyen Tan Minh DTH 11
5 9 Tran Nguyen Bao Khanh DTH 1 1 - 0 Phan Nguyen Hai Phong QDO 13
6 10 Pham Dang Khoa BTR 1 0 - 1 1 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 14
7 4 Huynh Ngoc Gia An BTR 0 1 bye
8 3 Nguyen Hai Anh HNO 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Tran Quang Minh QDO 3 1 - 0 4 Nguyen Truong An Khang HNO 8
2 11 Nguyen Tan Minh DTH 3 0 - 1 3 Bui Dang Khoi HCM 2
3 1 Khoa Hoang Anh QDO 2 1 - 0 2 Le Ngoc Quang Huynh DTH 7
4 5 Le Minh Dung HCM 2 0 - 1 2 Tran Nguyen Bao Khanh DTH 9
5 14 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 2 0 - 1 Tran Minh Hieu HCM 6
6 4 Huynh Ngoc Gia An BTR 1 0 - 1 1 Pham Dang Khoa BTR 10
7 13 Phan Nguyen Hai Phong QDO 1 bye
8 3 Nguyen Hai Anh HNO 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Bui Dang Khoi HCM 4 0 - 1 4 Tran Quang Minh QDO 12
2 9 Tran Nguyen Bao Khanh DTH 3 0 - 1 4 Nguyen Truong An Khang HNO 8
3 11 Nguyen Tan Minh DTH 3 1 - 0 3 Khoa Hoang Anh QDO 1
4 10 Pham Dang Khoa BTR 2 0 - 1 Tran Minh Hieu HCM 6
5 13 Phan Nguyen Hai Phong QDO 1 - 0 2 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 14
6 7 Le Ngoc Quang Huynh DTH 2 1 - 0 1 Huynh Ngoc Gia An BTR 4
7 5 Le Minh Dung HCM 2 1 bye
8 3 Nguyen Hai Anh HNO 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Nguyen Truong An Khang HNO 5 ½ - ½ 4 Bui Dang Khoi HCM 2
2 6 Tran Minh Hieu HCM 1 - 0 5 Tran Quang Minh QDO 12
3 13 Phan Nguyen Hai Phong QDO 0 - 1 4 Nguyen Tan Minh DTH 11
4 1 Khoa Hoang Anh QDO 3 1 - 0 3 Le Minh Dung HCM 5
5 9 Tran Nguyen Bao Khanh DTH 3 1 - 0 2 Pham Dang Khoa BTR 10
6 14 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 2 ½ - ½ 1 Huynh Ngoc Gia An BTR 4
7 7 Le Ngoc Quang Huynh DTH 3 1 bye
8 3 Nguyen Hai Anh HNO 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 8 Nguyen Truong An Khang B06 HNO 5,5 0,0 26,0 5 4 3
2 11 Nguyen Tan Minh B06 DTH 5,0 1,0 26,0 5 3 2
3 12 Tran Quang Minh B06 QDO 5,0 0,0 27,0 5 4 2
4 2 Bui Dang Khoi B06 HCM 4,5 0,0 26,0 4 4 2
5 6 Tran Minh Hieu B06 HCM 4,5 0,0 23,0 3 3 2
6 1 Khoa Hoang Anh B06 QDO 4,0 0,0 27,0 4 3 1
7 9 Tran Nguyen Bao Khanh B06 DTH 4,0 0,0 24,5 4 3 1
8 7 Le Ngoc Quang Huynh B06 DTH 4,0 0,0 21,0 3 3 1
9 13 Phan Nguyen Hai Phong B06 QDO 3,5 0,0 22,5 2 2 0
10 5 Le Minh Dung B06 HCM 3,0 0,0 22,5 2 3 1
11 14 Nguyen Dinh Lam Phu BRV 2,5 0,0 18,5 1 3 1
12 10 Pham Dang Khoa B06 BTR 2,0 0,0 17,5 2 3 1
13 4 Huynh Ngoc Gia An B06 BTR 1,5 0,0 17,5 0 4 0
14 3 Nguyen Hai Anh B06 HNO 0,0 0,0 21,0 0 0 0