GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 9

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HNO Duong Vu Anh 0 2456 0
2 HNO Dau Khuong Duy 0 2455 0
3 HNO Nguyen Manh Duc 0 2454 0
4 HNO Nguyen Nghia Gia Binh 0 2453 0
5 HNO Nguyen Hoang Bach 0 2452 0
6 HNO Tran Thai Anh 0 2451 0
7 NBI Nguyen Xuan An 0 2450 0
8 HCM Nguyen Quang Minh (Bo) 0 2449 0
9 BRV Do Dang Khoa 0 2448 0
10 QDO Ha Minh Tung 0 2447 0
11 HCM Tran Minh Khang 0 2446 0
12 TTH Thai Khoi Nguyen 0 2445 0
13 HNO Pham Huy Duc 0 2444 0
14 DON Nguyen Kien Toan 0 2443 0
15 BDU Pham Quang Tri 0 2442 0
16 NBI Pham Hai Nam 0 2441 0
17 NBI Hoang Minh Dung 0 2440 0
18 DON Bien Hoang Gia Phu 0 2439 0
19 HCM Nguyen Quang Minh 0 2438 0
20 TTH Nguyen Dac Nguyen Dung 0 2437 0
21 HCM Hoang Le Minh Quan 0 2436 0
22 HPH Bui Duc Tri 0 2435 0
23 DTH Tran Duong Toan Manh 0 2434 0
24 HCM Huynh Bao Long 0 2433 0
25 DTH Le Huynh Tuan Khang 0 2432 0
26 LDO Ngo Duc Anh 0 2431 0
27 LDO Phan Ngoc Long Chau 0 2430 0
28 BRV Nguyen The Tuan Anh 0 2429 0
29 HNO Vuong Son Hai 0 2428 0
30 HNO Trieu Gia Huy 0 2427 0
31 HCM Nguyen Hoang 0 2426 0
32 THO Le Duc Minh Quan 0 2425 0
33 HCM Nguyen Le Duc Minh 0 2424 0
34 THO Le Thanh Duong 0 2423 0
35 HCM Hoang Thien Nhan 0 2422 0
36 HAU Phan Xuan Tung 0 2421 0
37 HAU Tran Huynh Dai 0 2420 0
38 BRV Nguyen Van Nhat Linh 0 2419 0
39 HNO Nguyen Hoang Khoi 0 2418 0
40 DTH Ho Nguyen Minh Hieu 0 2417 0
41 DTH Tran Dai Loc 0 2416 0
42 HNO Nguyen Nam Kiet 0 2415 0
43 DAN Nguyen Duong Bao Kha 0 2414 0
44 HCM Tran Bao Minh 0 2413 0
45 DAN Nguyen Duc Tri 0 2412 0
46 HNO Bui Quang Minh 0 2411 0
47 HCM Vu Hoang Anh 0 2410 0
48 HNO Mai Duc Kien 0 2409 0
49 HCM Do Tien Quang Minh 0 2408 0
50 HCM Tran Vu Le Kha 0 2407 0
51 HNO Le Anh Tu 0 2406 0
52 QNI Vu Giang Minh Duc 0 2405 0
53 HCM Nguyen Le Nguyen 0 2404 0
54 QNI Nguyen Khac Bao An 0 2403 0
55 HDU Nguyen Thien Bao 0 2402 0
56 HNO Tran Dinh Bao 0 2401 0
57 DTH Nong Chi Hao 0 2400 0
58 HCM Truong Quang Dang Khoi 0 2399 0
59 QNI Tran Hung Long 0 2398 0
60 BRV Nguyen Hieu Nghia 0 2397 0
61 QDO Nguyen Phuc Nguyen 0 2396 0
62 HNO Le Duc Tai 0 2395 0
63 BRV Nguyen Vu Minh Tri 0 2394 0
64 HNO Kieu Hoang Quan 0 2393 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HNO Duong Vu Anh 0 2456 0
2 HNO Dau Khuong Duy 0 2455 0
3 HNO Nguyen Manh Duc 0 2454 0
4 HNO Nguyen Nghia Gia Binh 0 2453 0
5 HNO Nguyen Hoang Bach 0 2452 0
6 HNO Tran Thai Anh 0 2451 0
7 NBI Nguyen Xuan An 0 2450 0
8 HCM Nguyen Quang Minh (Bo) 0 2449 0
9 BRV Do Dang Khoa 0 2448 0
10 QDO Ha Minh Tung 0 2447 0
11 HCM Tran Minh Khang 0 2446 0
12 TTH Thai Khoi Nguyen 0 2445 0
13 HNO Pham Huy Duc 0 2444 0
14 DON Nguyen Kien Toan 0 2443 0
15 BDU Pham Quang Tri 0 2442 0
16 NBI Pham Hai Nam 0 2441 0
17 NBI Hoang Minh Dung 0 2440 0
18 DON Bien Hoang Gia Phu 0 2439 0
19 HCM Nguyen Quang Minh 0 2438 0
20 TTH Nguyen Dac Nguyen Dung 0 2437 0
21 HCM Hoang Le Minh Quan 0 2436 0
22 HPH Bui Duc Tri 0 2435 0
23 DTH Tran Duong Toan Manh 0 2434 0
24 HCM Huynh Bao Long 0 2433 0
25 DTH Le Huynh Tuan Khang 0 2432 0
26 LDO Ngo Duc Anh 0 2431 0
27 LDO Phan Ngoc Long Chau 0 2430 0
28 BRV Nguyen The Tuan Anh 0 2429 0
29 HNO Vuong Son Hai 0 2428 0
30 HNO Trieu Gia Huy 0 2427 0
31 HCM Nguyen Hoang 0 2426 0
32 THO Le Duc Minh Quan 0 2425 0
33 HCM Nguyen Le Duc Minh 0 2424 0
34 THO Le Thanh Duong 0 2423 0
35 HCM Hoang Thien Nhan 0 2422 0
36 HAU Phan Xuan Tung 0 2421 0
37 HAU Tran Huynh Dai 0 2420 0
38 BRV Nguyen Van Nhat Linh 0 2419 0
39 HNO Nguyen Hoang Khoi 0 2418 0
40 DTH Ho Nguyen Minh Hieu 0 2417 0
41 DTH Tran Dai Loc 0 2416 0
42 HNO Nguyen Nam Kiet 0 2415 0
43 DAN Nguyen Duong Bao Kha 0 2414 0
44 HCM Tran Bao Minh 0 2413 0
45 DAN Nguyen Duc Tri 0 2412 0
46 HNO Bui Quang Minh 0 2411 0
47 HCM Vu Hoang Anh 0 2410 0
48 HNO Mai Duc Kien 0 2409 0
49 HCM Do Tien Quang Minh 0 2408 0
50 HCM Tran Vu Le Kha 0 2407 0
51 HNO Le Anh Tu 0 2406 0
52 QNI Vu Giang Minh Duc 0 2405 0
53 HCM Nguyen Le Nguyen 0 2404 0
54 QNI Nguyen Khac Bao An 0 2403 0
55 HDU Nguyen Thien Bao 0 2402 0
56 HNO Tran Dinh Bao 0 2401 0
57 DTH Nong Chi Hao 0 2400 0
58 HCM Truong Quang Dang Khoi 0 2399 0
59 QNI Tran Hung Long 0 2398 0
60 BRV Nguyen Hieu Nghia 0 2397 0
61 QDO Nguyen Phuc Nguyen 0 2396 0
62 HNO Le Duc Tai 0 2395 0
63 BRV Nguyen Vu Minh Tri 0 2394 0
64 HNO Kieu Hoang Quan 0 2393 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Duong Vu Anh HNO B09
2 Dau Khuong Duy HNO B09
3 Nguyen Manh Duc HNO B09
4 Nguyen Nghia Gia Binh HNO B09
5 Nguyen Hoang Bach HNO B09
6 Tran Thai Anh HNO B09
7 Nguyen Xuan An NBI B09
8 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM B09
9 Do Dang Khoa BRV B09
10 Ha Minh Tung QDO B09
11 Tran Minh Khang HCM B09
12 Thai Khoi Nguyen TTH B09
13 Pham Huy Duc HNO B09
14 Nguyen Kien Toan DON B09
15 Pham Quang Tri BDU B09
16 Pham Hai Nam NBI B09
17 Hoang Minh Dung NBI B09
18 Bien Hoang Gia Phu DON B09
19 Nguyen Quang Minh HCM B09
20 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH B09
21 Hoang Le Minh Quan HCM B09
22 Bui Duc Tri HPH B09
23 Tran Duong Toan Manh DTH B09
24 Huynh Bao Long HCM B09
25 Le Huynh Tuan Khang DTH B09
26 Ngo Duc Anh LDO B09
27 Phan Ngoc Long Chau LDO B09
28 Nguyen The Tuan Anh BRV B09
29 Vuong Son Hai HNO B09
30 Trieu Gia Huy HNO B09
31 Nguyen Hoang HCM B09
32 Le Duc Minh Quan THO B09
33 Nguyen Le Duc Minh HCM B09
34 Le Thanh Duong THO B09
35 Hoang Thien Nhan HCM B09
36 Phan Xuan Tung HAU B09
37 Tran Huynh Dai HAU B09
38 Nguyen Van Nhat Linh BRV B09
39 Nguyen Hoang Khoi HNO B09
40 Ho Nguyen Minh Hieu DTH B09
41 Tran Dai Loc DTH B09
42 Nguyen Nam Kiet HNO B09
43 Nguyen Duong Bao Kha DAN B09
44 Tran Bao Minh HCM B09
45 Nguyen Duc Tri DAN B09
46 Bui Quang Minh HNO B09
47 Vu Hoang Anh HCM B09
48 Mai Duc Kien HNO B09
49 Do Tien Quang Minh HCM B09
50 Tran Vu Le Kha HCM B09
51 Le Anh Tu HNO B09
52 Vu Giang Minh Duc QNI B09
53 Nguyen Le Nguyen HCM B09
54 Nguyen Khac Bao An QNI B09
55 Nguyen Thien Bao HDU B09
56 Tran Dinh Bao HNO B09
57 Nong Chi Hao DTH B09
58 Truong Quang Dang Khoi HCM B09
59 Tran Hung Long QNI B09
60 Nguyen Hieu Nghia BRV B09
61 Nguyen Phuc Nguyen QDO B09
62 Le Duc Tai HNO B09
63 Nguyen Vu Minh Tri BRV B09
64 Kieu Hoang Quan HNO B09

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Duong Vu Anh HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyen Le Duc Minh HCM 33
2 34 Le Thanh Duong THO 0 0 - 1 0 Dau Khuong Duy HNO 2
3 3 Nguyen Manh Duc HNO 0 1 - 0 0 Hoang Thien Nhan HCM 35
4 36 Phan Xuan Tung HAU 0 0 - 1 0 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 4
5 5 Nguyen Hoang Bach HNO 0 1 - 0 0 Tran Huynh Dai HAU 37
6 38 Nguyen Van Nhat Linh BRV 0 ½ - ½ 0 Tran Thai Anh HNO 6
7 7 Nguyen Xuan An NBI 0 0 - 1 0 Nguyen Hoang Khoi HNO 39
8 40 Ho Nguyen Minh Hieu DTH 0 0 - 1 0 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 8
9 9 Do Dang Khoa BRV 0 1 - 0 0 Tran Dai Loc DTH 41
10 42 Nguyen Nam Kiet HNO 0 ½ - ½ 0 Ha Minh Tung QDO 10
11 11 Tran Minh Khang HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyen Duong Bao Kha DAN 43
12 44 Tran Bao Minh HCM 0 ½ - ½ 0 Thai Khoi Nguyen TTH 12
13 13 Pham Huy Duc HNO 0 1 - 0 0 Nguyen Duc Tri DAN 45
14 46 Bui Quang Minh HNO 0 1 - 0 0 Nguyen Kien Toan DON 14
15 15 Pham Quang Tri BDU 0 1 - 0 0 Vu Hoang Anh HCM 47
16 48 Mai Duc Kien HNO 0 1 - 0 0 Pham Hai Nam NBI 16
17 17 Hoang Minh Dung NBI 0 1 - 0 0 Do Tien Quang Minh HCM 49
18 50 Tran Vu Le Kha HCM 0 1 - 0 0 Bien Hoang Gia Phu DON 18
19 19 Nguyen Quang Minh HCM 0 0 - 1 0 Le Anh Tu HNO 51
20 52 Vu Giang Minh Duc QNI 0 ½ - ½ 0 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH 20
21 21 Hoang Le Minh Quan HCM 0 0 - 1 0 Nguyen Le Nguyen HCM 53
22 54 Nguyen Khac Bao An QNI 0 ½ - ½ 0 Bui Duc Tri HPH 22
23 23 Tran Duong Toan Manh DTH 0 1 - 0 0 Nguyen Thien Bao HDU 55
24 56 Tran Dinh Bao HNO 0 0 - 1 0 Huynh Bao Long HCM 24
25 25 Le Huynh Tuan Khang DTH 0 + - - 0 Nong Chi Hao DTH 57
26 58 Truong Quang Dang Khoi HCM 0 1 - 0 0 Ngo Duc Anh LDO 26
27 27 Phan Ngoc Long Chau LDO 0 ½ - ½ 0 Tran Hung Long QNI 59
28 60 Nguyen Hieu Nghia BRV 0 ½ - ½ 0 Nguyen The Tuan Anh BRV 28
29 29 Vuong Son Hai HNO 0 1 - 0 0 Nguyen Phuc Nguyen QDO 61
30 62 Le Duc Tai HNO 0 ½ - ½ 0 Trieu Gia Huy HNO 30
31 31 Nguyen Hoang HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Vu Minh Tri BRV 63
32 64 Kieu Hoang Quan HNO 0 ½ - ½ 0 Le Duc Minh Quan THO 32

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Dau Khuong Duy HNO 1 1 - 0 1 Vuong Son Hai HNO 29
2 24 Huynh Bao Long HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Manh Duc HNO 3
3 4 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 1 1 - 0 1 Nguyen Hoang HCM 31
4 25 Le Huynh Tuan Khang DTH 1 0 - 1 1 Nguyen Hoang Bach HNO 5
5 8 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 1 ½ - ½ 1 Bui Quang Minh HNO 46
6 39 Nguyen Hoang Khoi HNO 1 1 - 0 1 Do Dang Khoa BRV 9
7 48 Mai Duc Kien HNO 1 1 - 0 1 Pham Huy Duc HNO 13
8 50 Tran Vu Le Kha HCM 1 0 - 1 1 Pham Quang Tri BDU 15
9 51 Le Anh Tu HNO 1 1 - 0 1 Hoang Minh Dung NBI 17
10 53 Nguyen Le Nguyen HCM 1 1 - 0 1 Tran Duong Toan Manh DTH 23
11 6 Tran Thai Anh HNO ½ 0 - 1 1 Truong Quang Dang Khoi HCM 58
12 43 Nguyen Duong Bao Kha DAN ½ 0 - 1 ½ Duong Vu Anh HNO 1
13 10 Ha Minh Tung QDO ½ 1 - 0 ½ Nguyen Van Nhat Linh BRV 38
14 59 Tran Hung Long QNI ½ 1 - 0 ½ Tran Minh Khang HCM 11
15 12 Thai Khoi Nguyen TTH ½ 0 - 1 ½ Nguyen Nam Kiet HNO 42
16 20 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH ½ 1 - 0 ½ Tran Bao Minh HCM 44
17 22 Bui Duc Tri HPH ½ 1 - 0 ½ Vu Giang Minh Duc QNI 52
18 33 Nguyen Le Duc Minh HCM ½ 1 - 0 ½ Phan Ngoc Long Chau LDO 27
19 28 Nguyen The Tuan Anh BRV ½ ½ - ½ ½ Nguyen Khac Bao An QNI 54
20 30 Trieu Gia Huy HNO ½ 1 - 0 ½ Nguyen Hieu Nghia BRV 60
21 32 Le Duc Minh Quan THO ½ 1 - 0 ½ Le Duc Tai HNO 62
22 14 Nguyen Kien Toan DON 0 0 - 1 ½ Kieu Hoang Quan HNO 64
23 37 Tran Huynh Dai HAU 0 0 - 1 0 Nguyen Xuan An NBI 7
24 16 Pham Hai Nam NBI 0 ½ - ½ 0 Ho Nguyen Minh Hieu DTH 40
25 18 Bien Hoang Gia Phu DON 0 0 - 1 0 Tran Dai Loc DTH 41
26 45 Nguyen Duc Tri DAN 0 ½ - ½ 0 Nguyen Quang Minh HCM 19
27 47 Vu Hoang Anh HCM 0 1 - 0 0 Hoang Le Minh Quan HCM 21
28 26 Ngo Duc Anh LDO 0 ½ - ½ 0 Do Tien Quang Minh HCM 49
29 55 Nguyen Thien Bao HDU 0 1 - 0 0 Le Thanh Duong THO 34
30 35 Hoang Thien Nhan HCM 0 1 - 0 0 Tran Dinh Bao HNO 56
31 61 Nguyen Phuc Nguyen QDO 0 1 - 0 0 Phan Xuan Tung HAU 36
32 63 Nguyen Vu Minh Tri BRV 0 1 bye
33 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 39 Nguyen Hoang Khoi HNO 2 0 - 1 2 Dau Khuong Duy HNO 2
2 3 Nguyen Manh Duc HNO 2 1 - 0 2 Mai Duc Kien HNO 48
3 58 Truong Quang Dang Khoi HCM 2 0 - 1 2 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 4
4 5 Nguyen Hoang Bach HNO 2 0 - 1 2 Le Anh Tu HNO 51
5 15 Pham Quang Tri BDU 2 0 - 1 2 Nguyen Le Nguyen HCM 53
6 1 Duong Vu Anh HNO 1 - 0 Le Duc Minh Quan THO 32
7 33 Nguyen Le Duc Minh HCM 0 - 1 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 8
8 46 Bui Quang Minh HNO 1 - 0 Ha Minh Tung QDO 10
9 42 Nguyen Nam Kiet HNO 1 - 0 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH 20
10 59 Tran Hung Long QNI ½ - ½ Bui Duc Tri HPH 22
11 64 Kieu Hoang Quan HNO 0 - 1 Trieu Gia Huy HNO 30
12 7 Nguyen Xuan An NBI 1 0 - 1 1 Nguyen Hoang HCM 31
13 9 Do Dang Khoa BRV 1 1 - 0 1 Hoang Thien Nhan HCM 35
14 13 Pham Huy Duc HNO 1 1 - 0 1 Vu Hoang Anh HCM 47
15 17 Hoang Minh Dung NBI 1 0 - 1 1 Tran Vu Le Kha HCM 50
16 23 Tran Duong Toan Manh DTH 1 0 - 1 1 Nguyen Phuc Nguyen QDO 61
17 41 Tran Dai Loc DTH 1 0 - 1 1 Huynh Bao Long HCM 24
18 54 Nguyen Khac Bao An QNI 1 0 - 1 1 Le Huynh Tuan Khang DTH 25
19 63 Nguyen Vu Minh Tri BRV 1 0 - 1 1 Nguyen The Tuan Anh BRV 28
20 29 Vuong Son Hai HNO 1 0 - 1 1 Nguyen Thien Bao HDU 55
21 40 Ho Nguyen Minh Hieu DTH ½ 0 - 1 ½ Tran Thai Anh HNO 6
22 11 Tran Minh Khang HCM ½ 0 - 1 ½ Tran Bao Minh HCM 44
23 49 Do Tien Quang Minh HCM ½ 1 - 0 ½ Thai Khoi Nguyen TTH 12
24 52 Vu Giang Minh Duc QNI ½ 1 - 0 ½ Pham Hai Nam NBI 16
25 19 Nguyen Quang Minh HCM ½ + - - ½ Nguyen Duong Bao Kha DAN 43
26 60 Nguyen Hieu Nghia BRV ½ 0 - 1 ½ Ngo Duc Anh LDO 26
27 27 Phan Ngoc Long Chau LDO ½ + - - ½ Nguyen Duc Tri DAN 45
28 38 Nguyen Van Nhat Linh BRV ½ 1 - 0 ½ Le Duc Tai HNO 62
29 34 Le Thanh Duong THO 0 ½ - ½ 0 Nguyen Kien Toan DON 14
30 36 Phan Xuan Tung HAU 0 0 - 1 0 Bien Hoang Gia Phu DON 18
31 21 Hoang Le Minh Quan HCM 0 0 - 1 0 Tran Huynh Dai HAU 37
32 56 Tran Dinh Bao HNO 0 1 bye
33 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Dau Khuong Duy HNO 3 1 - 0 3 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 4
2 51 Le Anh Tu HNO 3 ½ - ½ 3 Nguyen Manh Duc HNO 3
3 53 Nguyen Le Nguyen HCM 3 0 - 1 Duong Vu Anh HNO 1
4 8 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 1 - 0 Nguyen Nam Kiet HNO 42
5 30 Trieu Gia Huy HNO 1 - 0 Bui Quang Minh HNO 46
6 31 Nguyen Hoang HCM 2 1 - 0 2 Nguyen Hoang Bach HNO 5
7 48 Mai Duc Kien HNO 2 1 - 0 2 Do Dang Khoa BRV 9
8 55 Nguyen Thien Bao HDU 2 0 - 1 2 Pham Huy Duc HNO 13
9 61 Nguyen Phuc Nguyen QDO 2 1 - 0 2 Pham Quang Tri BDU 15
10 22 Bui Duc Tri HPH 2 1 - 0 2 Nguyen Hoang Khoi HNO 39
11 24 Huynh Bao Long HCM 2 0 - 1 2 Tran Vu Le Kha HCM 50
12 25 Le Huynh Tuan Khang DTH 2 0 - 1 2 Truong Quang Dang Khoi HCM 58
13 28 Nguyen The Tuan Anh BRV 2 0 - 1 2 Tran Hung Long QNI 59
14 6 Tran Thai Anh HNO 1 - 0 Nguyen Le Duc Minh HCM 33
15 10 Ha Minh Tung QDO ½ - ½ Vu Giang Minh Duc QNI 52
16 32 Le Duc Minh Quan THO 1 - 0 Nguyen Quang Minh HCM 19
17 20 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH 1 - 0 Nguyen Van Nhat Linh BRV 38
18 26 Ngo Duc Anh LDO 1 - 0 Kieu Hoang Quan HNO 64
19 44 Tran Bao Minh HCM ½ - ½ Phan Ngoc Long Chau LDO 27
20 49 Do Tien Quang Minh HCM 0 - 1 1 Nguyen Xuan An NBI 7
21 37 Tran Huynh Dai HAU 1 1 - 0 1 Hoang Minh Dung NBI 17
22 18 Bien Hoang Gia Phu DON 1 0 - 1 1 Nguyen Khac Bao An QNI 54
23 41 Tran Dai Loc DTH 1 0 - 1 1 Tran Duong Toan Manh DTH 23
24 56 Tran Dinh Bao HNO 1 1 - 0 1 Vuong Son Hai HNO 29
25 35 Hoang Thien Nhan HCM 1 1 - 0 1 Nguyen Vu Minh Tri BRV 63
26 47 Vu Hoang Anh HCM 1 ½ - ½ ½ Tran Minh Khang HCM 11
27 12 Thai Khoi Nguyen TTH ½ ½ - ½ ½ Le Thanh Duong THO 34
28 14 Nguyen Kien Toan DON ½ 1 - 0 ½ Ho Nguyen Minh Hieu DTH 40
29 16 Pham Hai Nam NBI ½ 0 - 1 ½ Nguyen Hieu Nghia BRV 60
30 62 Le Duc Tai HNO ½ 1 - 0 0 Hoang Le Minh Quan HCM 21
31 36 Phan Xuan Tung HAU 0 1 bye
32 43 Nguyen Duong Bao Kha DAN ½ 0 not paired
33 45 Nguyen Duc Tri DAN ½ 0 not paired
34 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nguyen Manh Duc HNO ½ - ½ 4 Dau Khuong Duy HNO 2
2 1 Duong Vu Anh HNO 1 - 0 Trieu Gia Huy HNO 30
3 51 Le Anh Tu HNO 0 - 1 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 8
4 4 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 3 1 - 0 3 Nguyen Le Nguyen HCM 53
5 13 Pham Huy Duc HNO 3 ½ - ½ 3 Nguyen Phuc Nguyen QDO 61
6 50 Tran Vu Le Kha HCM 3 0 - 1 3 Bui Duc Tri HPH 22
7 58 Truong Quang Dang Khoi HCM 3 1 - 0 3 Nguyen Hoang HCM 31
8 59 Tran Hung Long QNI 3 1 - 0 3 Mai Duc Kien HNO 48
9 32 Le Duc Minh Quan THO 0 - 1 Tran Thai Anh HNO 6
10 46 Bui Quang Minh HNO 1 - 0 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH 20
11 42 Nguyen Nam Kiet HNO ½ - ½ Ngo Duc Anh LDO 26
12 5 Nguyen Hoang Bach HNO 2 0 - 1 2 Nguyen The Tuan Anh BRV 28
13 7 Nguyen Xuan An NBI 2 1 - 0 2 Hoang Thien Nhan HCM 35
14 9 Do Dang Khoa BRV 2 1 - 0 2 Tran Huynh Dai HAU 37
15 39 Nguyen Hoang Khoi HNO 2 0 - 1 2 Ha Minh Tung QDO 10
16 15 Pham Quang Tri BDU 2 0 - 1 2 Tran Bao Minh HCM 44
17 23 Tran Duong Toan Manh DTH 2 ½ - ½ 2 Tran Dinh Bao HNO 56
18 54 Nguyen Khac Bao An QNI 2 ½ - ½ 2 Huynh Bao Long HCM 24
19 52 Vu Giang Minh Duc QNI 2 ½ - ½ 2 Le Huynh Tuan Khang DTH 25
20 27 Phan Ngoc Long Chau LDO 2 0 - 1 2 Nguyen Thien Bao HDU 55
21 60 Nguyen Hieu Nghia BRV ½ - ½ Nguyen Kien Toan DON 14
22 19 Nguyen Quang Minh HCM 0 - 1 Vu Hoang Anh HCM 47
23 33 Nguyen Le Duc Minh HCM 1 - 0 Le Duc Tai HNO 62
24 38 Nguyen Van Nhat Linh BRV 1 - 0 Do Tien Quang Minh HCM 49
25 64 Kieu Hoang Quan HNO 0 - 1 1 Thai Khoi Nguyen TTH 12
26 11 Tran Minh Khang HCM 1 1 - 0 1 Le Thanh Duong THO 34
27 17 Hoang Minh Dung NBI 1 1 - 0 1 Phan Xuan Tung HAU 36
28 63 Nguyen Vu Minh Tri BRV 1 0 - 1 1 Bien Hoang Gia Phu DON 18
29 29 Vuong Son Hai HNO 1 1 - 0 1 Tran Dai Loc DTH 41
30 21 Hoang Le Minh Quan HCM 0 ½ - ½ ½ Pham Hai Nam NBI 16
31 40 Ho Nguyen Minh Hieu DTH ½ 1 bye
32 43 Nguyen Duong Bao Kha DAN ½ 0 not paired
33 45 Nguyen Duc Tri DAN ½ 0 not paired
34 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Dau Khuong Duy HNO 1 - 0 Duong Vu Anh HNO 1
2 8 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM ½ - ½ 4 Truong Quang Dang Khoi HCM 58
3 22 Bui Duc Tri HPH 4 0 - 1 4 Nguyen Manh Duc HNO 3
4 4 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 4 1 - 0 4 Tran Hung Long QNI 59
5 6 Tran Thai Anh HNO 1 - 0 Le Anh Tu HNO 51
6 30 Trieu Gia Huy HNO ½ - ½ Pham Huy Duc HNO 13
7 61 Nguyen Phuc Nguyen QDO 1 - 0 Bui Quang Minh HNO 46
8 44 Tran Bao Minh HCM 3 0 - 1 3 Nguyen Xuan An NBI 7
9 53 Nguyen Le Nguyen HCM 3 1 - 0 3 Do Dang Khoa BRV 9
10 10 Ha Minh Tung QDO 3 1 - 0 3 Mai Duc Kien HNO 48
11 26 Ngo Duc Anh LDO 3 1 - 0 3 Tran Vu Le Kha HCM 50
12 28 Nguyen The Tuan Anh BRV 3 0 - 1 3 Nguyen Nam Kiet HNO 42
13 31 Nguyen Hoang HCM 3 1 - 0 3 Nguyen Thien Bao HDU 55
14 20 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH 1 - 0 Nguyen Le Duc Minh HCM 33
15 47 Vu Hoang Anh HCM 1 - 0 Tran Duong Toan Manh DTH 23
16 24 Huynh Bao Long HCM 0 - 1 Vu Giang Minh Duc QNI 52
17 25 Le Huynh Tuan Khang DTH 1 - 0 Nguyen Van Nhat Linh BRV 38
18 56 Tran Dinh Bao HNO ½ - ½ Le Duc Minh Quan THO 32
19 5 Nguyen Hoang Bach HNO 2 1 - 0 Nguyen Khac Bao An QNI 54
20 27 Phan Ngoc Long Chau LDO 2 0 - 1 2 Tran Minh Khang HCM 11
21 12 Thai Khoi Nguyen TTH 2 1 - 0 2 Vuong Son Hai HNO 29
22 14 Nguyen Kien Toan DON 2 1 - 0 2 Nguyen Hoang Khoi HNO 39
23 37 Tran Huynh Dai HAU 2 0 - 1 2 Pham Quang Tri BDU 15
24 35 Hoang Thien Nhan HCM 2 1 - 0 2 Hoang Minh Dung NBI 17
25 18 Bien Hoang Gia Phu DON 2 1 - 0 2 Nguyen Hieu Nghia BRV 60
26 49 Do Tien Quang Minh HCM 1 - 0 Nguyen Quang Minh HCM 19
27 40 Ho Nguyen Minh Hieu DTH 0 - 1 Kieu Hoang Quan HNO 64
28 62 Le Duc Tai HNO 1 - 0 1 Pham Hai Nam NBI 16
29 34 Le Thanh Duong THO 1 1 - 0 1 Nguyen Vu Minh Tri BRV 63
30 41 Tran Dai Loc DTH 1 1 - 0 1 Phan Xuan Tung HAU 36
31 21 Hoang Le Minh Quan HCM ½ 1 bye
32 43 Nguyen Duong Bao Kha DAN ½ 0 not paired
33 45 Nguyen Duc Tri DAN ½ 0 not paired
34 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 5 0 - 1 Dau Khuong Duy HNO 2
2 3 Nguyen Manh Duc HNO 5 ½ - ½ 5 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 4
3 1 Duong Vu Anh HNO 1 - 0 Tran Thai Anh HNO 6
4 58 Truong Quang Dang Khoi HCM 0 - 1 Nguyen Phuc Nguyen QDO 61
5 7 Nguyen Xuan An NBI 4 0 - 1 4 Trieu Gia Huy HNO 30
6 31 Nguyen Hoang HCM 4 0 - 1 4 Ha Minh Tung QDO 10
7 13 Pham Huy Duc HNO 4 0 - 1 4 Nguyen Le Nguyen HCM 53
8 42 Nguyen Nam Kiet HNO 4 1 - 0 4 Bui Duc Tri HPH 22
9 59 Tran Hung Long QNI 4 0 - 1 4 Ngo Duc Anh LDO 26
10 51 Le Anh Tu HNO 1 - 0 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH 20
11 46 Bui Quang Minh HNO 0 - 1 Le Huynh Tuan Khang DTH 25
12 52 Vu Giang Minh Duc QNI 1 - 0 Vu Hoang Anh HCM 47
13 32 Le Duc Minh Quan THO 3 1 - 0 3 Nguyen Hoang Bach HNO 5
14 9 Do Dang Khoa BRV 3 0 - 1 3 Nguyen The Tuan Anh BRV 28
15 11 Tran Minh Khang HCM 3 1 - 0 3 Hoang Thien Nhan HCM 35
16 48 Mai Duc Kien HNO 3 1 - 0 3 Thai Khoi Nguyen TTH 12
17 50 Tran Vu Le Kha HCM 3 1 - 0 3 Nguyen Kien Toan DON 14
18 15 Pham Quang Tri BDU 3 0 - 1 3 Tran Dinh Bao HNO 56
19 55 Nguyen Thien Bao HDU 3 1 - 0 3 Bien Hoang Gia Phu DON 18
20 23 Tran Duong Toan Manh DTH 0 - 1 3 Tran Bao Minh HCM 44
21 64 Kieu Hoang Quan HNO ½ - ½ Huynh Bao Long HCM 24
22 33 Nguyen Le Duc Minh HCM 1 - 0 Do Tien Quang Minh HCM 49
23 54 Nguyen Khac Bao An QNI 1 - 0 Le Duc Tai HNO 62
24 38 Nguyen Van Nhat Linh BRV ½ - ½ 2 Phan Ngoc Long Chau LDO 27
25 17 Hoang Minh Dung NBI 2 1 - 0 2 Tran Dai Loc DTH 41
26 29 Vuong Son Hai HNO 2 1 - 0 2 Tran Huynh Dai HAU 37
27 39 Nguyen Hoang Khoi HNO 2 ½ - ½ 2 Le Thanh Duong THO 34
28 60 Nguyen Hieu Nghia BRV 2 ½ - ½ Ho Nguyen Minh Hieu DTH 40
29 19 Nguyen Quang Minh HCM 1 - 0 Hoang Le Minh Quan HCM 21
30 36 Phan Xuan Tung HAU 1 0 - 1 1 Nguyen Vu Minh Tri BRV 63
31 16 Pham Hai Nam NBI 1 1 bye
32 43 Nguyen Duong Bao Kha DAN ½ 0 not paired
33 45 Nguyen Duc Tri DAN ½ 0 not paired
34 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Dau Khuong Duy HNO 1 - 0 Nguyen Phuc Nguyen QDO 61
2 4 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 0 - 1 Duong Vu Anh HNO 1
3 10 Ha Minh Tung QDO 5 ½ - ½ Nguyen Manh Duc HNO 3
4 26 Ngo Duc Anh LDO 5 0 - 1 5 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 8
5 30 Trieu Gia Huy HNO 5 1 - 0 5 Nguyen Nam Kiet HNO 42
6 53 Nguyen Le Nguyen HCM 5 0 - 1 Truong Quang Dang Khoi HCM 58
7 6 Tran Thai Anh HNO 1 - 0 Vu Giang Minh Duc QNI 52
8 25 Le Huynh Tuan Khang DTH 1 - 0 Le Anh Tu HNO 51
9 7 Nguyen Xuan An NBI 4 1 - 0 4 Le Duc Minh Quan THO 32
10 55 Nguyen Thien Bao HDU 4 0 - 1 4 Tran Minh Khang HCM 11
11 44 Tran Bao Minh HCM 4 0 - 1 4 Pham Huy Duc HNO 13
12 22 Bui Duc Tri HPH 4 1 - 0 4 Mai Duc Kien HNO 48
13 28 Nguyen The Tuan Anh BRV 4 1 - 0 4 Tran Vu Le Kha HCM 50
14 56 Tran Dinh Bao HNO 4 0 - 1 4 Nguyen Hoang HCM 31
15 20 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH ½ - ½ 4 Tran Hung Long QNI 59
16 47 Vu Hoang Anh HCM 1 - 0 Nguyen Le Duc Minh HCM 33
17 54 Nguyen Khac Bao An QNI 1 - 0 Bui Quang Minh HNO 46
18 18 Bien Hoang Gia Phu DON 3 0 - 1 3 Nguyen Hoang Bach HNO 5
19 24 Huynh Bao Long HCM 3 0 - 1 3 Do Dang Khoa BRV 9
20 12 Thai Khoi Nguyen TTH 3 0 - 1 3 Nguyen Van Nhat Linh BRV 38
21 14 Nguyen Kien Toan DON 3 0 - 1 3 Vuong Son Hai HNO 29
22 35 Hoang Thien Nhan HCM 3 1 - 0 3 Pham Quang Tri BDU 15
23 64 Kieu Hoang Quan HNO 3 1 - 0 3 Hoang Minh Dung NBI 17
24 62 Le Duc Tai HNO 1 - 0 Nguyen Quang Minh HCM 19
25 49 Do Tien Quang Minh HCM ½ - ½ Tran Duong Toan Manh DTH 23
26 27 Phan Ngoc Long Chau LDO ½ - ½ Nguyen Hoang Khoi HNO 39
27 34 Le Thanh Duong THO 1 - 0 Nguyen Hieu Nghia BRV 60
28 16 Pham Hai Nam NBI 2 1 - 0 2 Tran Huynh Dai HAU 37
29 63 Nguyen Vu Minh Tri BRV 2 0 - 1 2 Ho Nguyen Minh Hieu DTH 40
30 21 Hoang Le Minh Quan HCM 1 - 0 1 Phan Xuan Tung HAU 36
31 41 Tran Dai Loc DTH 2 1 bye
32 43 Nguyen Duong Bao Kha DAN ½ 0 not paired
33 45 Nguyen Duc Tri DAN ½ 0 not paired
34 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Ha Minh Tung QDO ½ - ½ Dau Khuong Duy HNO 2
2 1 Duong Vu Anh HNO 1 - 0 6 Nguyen Quang Minh (Bo) HCM 8
3 3 Nguyen Manh Duc HNO 6 1 - 0 Le Huynh Tuan Khang DTH 25
4 58 Truong Quang Dang Khoi HCM 0 - 1 6 Trieu Gia Huy HNO 30
5 61 Nguyen Phuc Nguyen QDO 0 - 1 Nguyen Nghia Gia Binh HNO 4
6 6 Tran Thai Anh HNO ½ - ½ 5 Nguyen Xuan An NBI 7
7 11 Tran Minh Khang HCM 5 0 - 1 5 Ngo Duc Anh LDO 26
8 13 Pham Huy Duc HNO 5 1 - 0 5 Nguyen The Tuan Anh BRV 28
9 31 Nguyen Hoang HCM 5 1 - 0 5 Bui Duc Tri HPH 22
10 42 Nguyen Nam Kiet HNO 5 1 - 0 5 Nguyen Le Nguyen HCM 53
11 59 Tran Hung Long QNI 1 - 0 Vu Hoang Anh HCM 47
12 51 Le Anh Tu HNO ½ - ½ Nguyen Khac Bao An QNI 54
13 5 Nguyen Hoang Bach HNO 4 ½ - ½ Vu Giang Minh Duc QNI 52
14 9 Do Dang Khoa BRV 4 1 - 0 4 Tran Dinh Bao HNO 56
15 48 Mai Duc Kien HNO 4 0 - 1 4 Nguyen Dac Nguyen Dung TTH 20
16 29 Vuong Son Hai HNO 4 0 - 1 4 Tran Bao Minh HCM 44
17 32 Le Duc Minh Quan THO 4 ½ - ½ 4 Nguyen Thien Bao HDU 55
18 50 Tran Vu Le Kha HCM 4 1 - 0 4 Hoang Thien Nhan HCM 35
19 38 Nguyen Van Nhat Linh BRV 4 1 - 0 4 Kieu Hoang Quan HNO 64
20 46 Bui Quang Minh HNO 1 - 0 Nguyen Le Duc Minh HCM 33
21 34 Le Thanh Duong THO ½ - ½ Le Duc Tai HNO 62
22 23 Tran Duong Toan Manh DTH 3 1 - 0 3 Thai Khoi Nguyen TTH 12
23 41 Tran Dai Loc DTH 3 0 - 1 3 Nguyen Kien Toan DON 14
24 15 Pham Quang Tri BDU 3 0 - 1 3 Huynh Bao Long HCM 24
25 16 Pham Hai Nam NBI 3 0 - 1 3 Do Tien Quang Minh HCM 49
26 17 Hoang Minh Dung NBI 3 0 - 1 3 Phan Ngoc Long Chau LDO 27
27 39 Nguyen Hoang Khoi HNO 3 0 - 1 3 Bien Hoang Gia Phu DON 18
28 40 Ho Nguyen Minh Hieu DTH 3 1 - 0 Hoang Le Minh Quan HCM 21
29 63 Nguyen Vu Minh Tri BRV 2 1 - 0 Nguyen Hieu Nghia BRV 60
30 36 Phan Xuan Tung HAU 1 1 - 0 Nguyen Quang Minh HCM 19
31 37 Tran Huynh Dai HAU 2 1 bye
32 43 Nguyen Duong Bao Kha DAN ½ 0 not paired
33 45 Nguyen Duc Tri DAN ½ 0 not paired
34 57 Nong Chi Hao DTH 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 2 Dau Khuong Duy B09 HNO 8,0 0,0 46,5 7 5 3
2 1 Duong Vu Anh B09 HNO 7,5 0,0 47,0 7 4 3
3 3 Nguyen Manh Duc B09 HNO 7,0 0,0 43,5 5 4 2
4 30 Trieu Gia Huy B09 HNO 7,0 0,0 43,0 6 5 3
5 4 Nguyen Nghia Gia Binh B09 HNO 6,5 0,0 50,0 6 5 3
6 8 Nguyen Quang Minh (Bo) B09 HCM 6,0 0,0 46,0 5 5 4
7 10 Ha Minh Tung B09 QDO 6,0 0,0 45,5 4 4 2
8 42 Nguyen Nam Kiet B09 HNO 6,0 0,0 45,0 5 4 2
9 6 Tran Thai Anh B09 HNO 6,0 0,0 41,5 5 4 2
10 31 Nguyen Hoang B09 HCM 6,0 0,0 41,0 6 4 2
11 26 Ngo Duc Anh B09 LDO 6,0 0,0 41,0 5 5 3
12 13 Pham Huy Duc B09 HNO 6,0 0,0 40,5 5 4 2
13 58 Truong Quang Dang Khoi B09 HCM 5,5 0,0 48,0 5 4 3
14 25 Le Huynh Tuan Khang B09 DTH 5,5 0,0 42,0 5 4 2
15 61 Nguyen Phuc Nguyen B09 QDO 5,5 0,0 41,5 5 5 2
16 59 Tran Hung Long B09 QNI 5,5 0,0 41,0 4 4 1
17 7 Nguyen Xuan An B09 NBI 5,5 0,0 39,5 5 4 3
18 53 Nguyen Le Nguyen B09 HCM 5,0 0,0 43,5 5 5 3
19 22 Bui Duc Tri B09 HPH 5,0 0,0 43,5 4 5 1
20 51 Le Anh Tu B09 HNO 5,0 0,0 41,5 4 4 2
21 20 Nguyen Dac Nguyen Dung B09 TTH 5,0 0,0 40,0 4 5 1
22 52 Vu Giang Minh Duc B09 QNI 5,0 0,0 40,0 3 5 1
23 28 Nguyen The Tuan Anh B09 BRV 5,0 0,0 39,5 4 5 3
24 11 Tran Minh Khang B09 HCM 5,0 0,0 37,5 4 4 2
25 38 Nguyen Van Nhat Linh B09 BRV 5,0 0,0 37,5 4 4 1
26 54 Nguyen Khac Bao An B09 QNI 5,0 0,0 37,0 3 4 1
27 44 Tran Bao Minh B09 HCM 5,0 0,0 36,0 4 5 4
28 50 Tran Vu Le Kha B09 HCM 5,0 0,0 35,0 5 4 2
29 9 Do Dang Khoa B09 BRV 5,0 0,0 31,0 5 4 1
30 46 Bui Quang Minh B09 HNO 4,5 0,0 43,5 4 4 0
31 5 Nguyen Hoang Bach B09 HNO 4,5 0,0 39,5 4 4 2
32 32 Le Duc Minh Quan B09 THO 4,5 0,0 39,5 3 4 0
33 55 Nguyen Thien Bao B09 HDU 4,5 0,0 37,5 4 5 2
34 47 Vu Hoang Anh B09 HCM 4,5 0,0 34,0 4 5 1
35 48 Mai Duc Kien B09 HNO 4,0 0,0 42,5 4 4 0
36 24 Huynh Bao Long B09 HCM 4,0 0,0 37,5 3 5 3
37 35 Hoang Thien Nhan B09 HCM 4,0 0,0 37,0 4 5 0
38 64 Kieu Hoang Quan B09 HNO 4,0 0,0 37,0 3 4 2
39 29 Vuong Son Hai B09 HNO 4,0 0,0 36,0 4 4 1
40 23 Tran Duong Toan Manh B09 DTH 4,0 0,0 35,0 3 4 1
41 27 Phan Ngoc Long Chau B09 LDO 4,0 0,0 35,0 2 4 1
56 Tran Dinh Bao B09 HNO 4,0 0,0 35,0 2 4 1
43 34 Le Thanh Duong B09 THO 4,0 0,0 34,0 2 4 0
44 62 Le Duc Tai B09 HNO 4,0 0,0 33,5 3 5 0
45 49 Do Tien Quang Minh B09 HCM 4,0 0,0 32,5 3 5 1
46 40 Ho Nguyen Minh Hieu B09 DTH 4,0 0,0 31,0 2 4 1
47 14 Nguyen Kien Toan B09 DON 4,0 0,0 30,5 3 5 1
48 18 Bien Hoang Gia Phu B09 DON 4,0 0,0 29,5 4 5 3
49 33 Nguyen Le Duc Minh B09 HCM 3,5 0,0 41,5 3 5 0
50 39 Nguyen Hoang Khoi B09 HNO 3,0 0,0 41,5 2 4 1
51 15 Pham Quang Tri B09 BDU 3,0 0,0 36,5 3 4 2
52 12 Thai Khoi Nguyen B09 TTH 3,0 0,0 36,0 2 5 1
53 63 Nguyen Vu Minh Tri B09 BRV 3,0 0,0 31,5 2 4 1
54 17 Hoang Minh Dung B09 NBI 3,0 0,0 30,5 3 4 0
55 41 Tran Dai Loc B09 DTH 3,0 0,0 30,5 2 4 1
56 37 Tran Huynh Dai B09 HAU 3,0 0,0 30,0 2 5 1
57 16 Pham Hai Nam B09 NBI 3,0 0,0 28,0 1 4 0
58 60 Nguyen Hieu Nghia B09 BRV 2,5 0,0 36,0 1 5 1
59 19 Nguyen Quang Minh B09 HCM 2,5 0,0 30,0 2 5 0
60 21 Hoang Le Minh Quan B09 HCM 2,5 0,0 26,0 1 4 0
61 36 Phan Xuan Tung B09 HAU 2,0 0,0 28,0 1 4 0
62 43 Nguyen Duong Bao Kha B09 DAN 0,5 0,0 36,5 0 1 0
63 45 Nguyen Duc Tri B09 DAN 0,5 0,0 34,0 0 1 0
64 57 Nong Chi Hao B09 DTH 0,0 0,0 36,0 0 0 0