GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 17

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HCM Bach Ngoc Thuy Duong 0 1993 0
2 TTH Le Thai Nga 0 1992 0
3 BRV Nghiem Thao Tam 0 1991 0
4 QNI Nguyen Ha Phuong 0 1990 0
5 DAN Le Hong Minh Ngoc 0 1989 0
6 QNI Nguyen Thi Ngoc Mai 0 1988 0
7 DTH Huynh Ngoc Anh Thu 0 1987 0
8 TTH Le Khac Minh Thu 0 1986 0
9 DAN Le Ngo Thuc Han 0 1985 0
10 BTR Nguyen Ngoc Hao 0 1984 0
11 DTH Do Dinh Hong Chinh 0 1983 0
12 HCM Nguyen Hai Phuong Anh 0 1982 0
13 HCM Pham Tran Gia Thu 0 1981 0
14 CTH Nguyen Ngoc Thien Thanh 0 1980 0
15 CTH Vo Thuy Tien 0 1979 0
16 BGI Khuat Kieu Thanh 0 1978 0
17 BTR Tran Thi Kim Lien 0 1977 0
18 BGI La Thi Thu Trang 0 1976 0
19 HNO Nguyen Tran Phuong Anh 0 1975 0
20 BTR Tran Ngoc Nhu Y 0 1974 0
21 BTR Nguyen Ngoc Bich Chan 0 1973 0
22 HCM Tran Vuong Mai Khanh 0 1972 0
23 HNO Nguyen Hai Ngoc 0 1971 0
24 HNO Nguyen Phan Ngan Giang 0 1999 0
25 HNO Le Thi Phuong Thao 0 1998 0
26 QNI Do Thuy Anh 0 1997 0
27 HCM Nguyen Ngan Ha 0 1996 0
28 HCM Luu Ha Bich Ngoc 0 1995 0
29 NAN Nguyen Thi Ha Phuong 0 1994 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HCM Bach Ngoc Thuy Duong 0 1993 0
2 TTH Le Thai Nga 0 1992 0
3 BRV Nghiem Thao Tam 0 1991 0
4 QNI Nguyen Ha Phuong 0 1990 0
5 DAN Le Hong Minh Ngoc 0 1989 0
6 QNI Nguyen Thi Ngoc Mai 0 1988 0
7 DTH Huynh Ngoc Anh Thu 0 1987 0
8 TTH Le Khac Minh Thu 0 1986 0
9 DAN Le Ngo Thuc Han 0 1985 0
10 BTR Nguyen Ngoc Hao 0 1984 0
11 DTH Do Dinh Hong Chinh 0 1983 0
12 HCM Nguyen Hai Phuong Anh 0 1982 0
13 HCM Pham Tran Gia Thu 0 1981 0
14 CTH Nguyen Ngoc Thien Thanh 0 1980 0
15 CTH Vo Thuy Tien 0 1979 0
16 BGI Khuat Kieu Thanh 0 1978 0
17 BTR Tran Thi Kim Lien 0 1977 0
18 BGI La Thi Thu Trang 0 1976 0
19 HNO Nguyen Tran Phuong Anh 0 1975 0
20 BTR Tran Ngoc Nhu Y 0 1974 0
21 BTR Nguyen Ngoc Bich Chan 0 1973 0
22 HCM Tran Vuong Mai Khanh 0 1972 0
23 HNO Nguyen Hai Ngoc 0 1971 0
24 HNO Nguyen Phan Ngan Giang 0 1999 0
25 HNO Le Thi Phuong Thao 0 1998 0
26 QNI Do Thuy Anh 0 1997 0
27 HCM Nguyen Ngan Ha 0 1996 0
28 HCM Luu Ha Bich Ngoc 0 1995 0
29 NAN Nguyen Thi Ha Phuong 0 1994 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Bach Ngoc Thuy Duong HCM G17
2 Le Thai Nga TTH G17
3 Nghiem Thao Tam BRV G17
4 Nguyen Ha Phuong QNI G17
5 Le Hong Minh Ngoc DAN G17
6 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI G17
7 Huynh Ngoc Anh Thu DTH G17
8 Le Khac Minh Thu TTH G17
9 Le Ngo Thuc Han DAN G17
10 Nguyen Ngoc Hao BTR G17
11 Do Dinh Hong Chinh DTH G17
12 Nguyen Hai Phuong Anh HCM G17
13 Pham Tran Gia Thu HCM G17
14 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH G17
15 Vo Thuy Tien CTH G17
16 Khuat Kieu Thanh BGI G17
17 Tran Thi Kim Lien BTR G17
18 La Thi Thu Trang BGI G17
19 Nguyen Tran Phuong Anh HNO G17
20 Tran Ngoc Nhu Y BTR G17
21 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR G17
22 Tran Vuong Mai Khanh HCM G17
23 Nguyen Hai Ngoc HNO G17

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Bach Ngoc Thuy Duong HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyen Hai Phuong Anh HCM 12
2 13 Pham Tran Gia Thu HCM 0 0 - 1 0 Le Thai Nga TTH 2
3 3 Nghiem Thao Tam BRV 0 0 - 1 0 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH 14
4 15 Vo Thuy Tien CTH 0 1 - 0 0 Nguyen Ha Phuong QNI 4
5 5 Le Hong Minh Ngoc DAN 0 1 - 0 0 Khuat Kieu Thanh BGI 16
6 17 Tran Thi Kim Lien BTR 0 0 - 1 0 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI 6
7 7 Huynh Ngoc Anh Thu DTH 0 1 - 0 0 La Thi Thu Trang BGI 18
8 19 Nguyen Tran Phuong Anh HNO 0 0 - 1 0 Le Khac Minh Thu TTH 8
9 9 Le Ngo Thuc Han DAN 0 1 - 0 0 Tran Ngoc Nhu Y BTR 20
10 21 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR 0 0 - 1 0 Nguyen Ngoc Hao BTR 10
11 11 Do Dinh Hong Chinh DTH 0 1 - 0 0 Tran Vuong Mai Khanh HCM 22
12 23 Nguyen Hai Ngoc HNO 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Le Thai Nga TTH 1 1 - 0 1 Le Ngo Thuc Han DAN 9
2 10 Nguyen Ngoc Hao BTR 1 0 - 1 1 Le Hong Minh Ngoc DAN 5
3 6 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI 1 0 - 1 1 Do Dinh Hong Chinh DTH 11
4 14 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH 1 0 - 1 1 Huynh Ngoc Anh Thu DTH 7
5 8 Le Khac Minh Thu TTH 1 ½ - ½ 1 Nguyen Hai Ngoc HNO 23
6 12 Nguyen Hai Phuong Anh HCM ½ 0 - 1 1 Vo Thuy Tien CTH 15
7 4 Nguyen Ha Phuong QNI 0 0 - 1 ½ Bach Ngoc Thuy Duong HCM 1
8 18 La Thi Thu Trang BGI 0 0 - 1 0 Nghiem Thao Tam BRV 3
9 20 Tran Ngoc Nhu Y BTR 0 0 - 1 0 Pham Tran Gia Thu HCM 13
10 16 Khuat Kieu Thanh BGI 0 0 - 1 0 Nguyen Tran Phuong Anh HNO 19
11 22 Tran Vuong Mai Khanh HCM 0 1 - 0 0 Tran Thi Kim Lien BTR 17
12 21 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 7 Huynh Ngoc Anh Thu DTH 2 ½ - ½ 2 Le Thai Nga TTH 2
2 5 Le Hong Minh Ngoc DAN 2 1 - 0 2 Vo Thuy Tien CTH 15
3 11 Do Dinh Hong Chinh DTH 2 ½ - ½ Le Khac Minh Thu TTH 8
4 23 Nguyen Hai Ngoc HNO 0 - 1 Bach Ngoc Thuy Duong HCM 1
5 3 Nghiem Thao Tam BRV 1 1 - 0 1 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR 21
6 13 Pham Tran Gia Thu HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI 6
7 9 Le Ngo Thuc Han DAN 1 ½ - ½ 1 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH 14
8 19 Nguyen Tran Phuong Anh HNO 1 1 - 0 1 Nguyen Ngoc Hao BTR 10
9 12 Nguyen Hai Phuong Anh HCM ½ ½ - ½ 1 Tran Vuong Mai Khanh HCM 22
10 17 Tran Thi Kim Lien BTR 0 ½ - ½ 0 Nguyen Ha Phuong QNI 4
11 18 La Thi Thu Trang BGI 0 ½ - ½ 0 Khuat Kieu Thanh BGI 16
12 20 Tran Ngoc Nhu Y BTR 0 1 bye

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Bach Ngoc Thuy Duong HCM 1 - 0 3 Le Hong Minh Ngoc DAN 5
2 2 Le Thai Nga TTH ½ - ½ Do Dinh Hong Chinh DTH 11
3 6 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI 2 1 - 0 Huynh Ngoc Anh Thu DTH 7
4 8 Le Khac Minh Thu TTH 2 0 - 1 2 Nghiem Thao Tam BRV 3
5 15 Vo Thuy Tien CTH 2 1 - 0 2 Nguyen Tran Phuong Anh HNO 19
6 22 Tran Vuong Mai Khanh HCM 0 - 1 Le Ngo Thuc Han DAN 9
7 14 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH 1 - 0 Nguyen Hai Ngoc HNO 23
8 10 Nguyen Ngoc Hao BTR 1 1 - 0 1 Tran Ngoc Nhu Y BTR 20
9 21 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR 1 ½ - ½ 1 Nguyen Hai Phuong Anh HCM 12
10 16 Khuat Kieu Thanh BGI ½ 0 - 1 1 Pham Tran Gia Thu HCM 13
11 4 Nguyen Ha Phuong QNI ½ 1 - 0 ½ La Thi Thu Trang BGI 18
12 17 Tran Thi Kim Lien BTR ½ 1 bye

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 3 Nghiem Thao Tam BRV 3 0 - 1 Bach Ngoc Thuy Duong HCM 1
2 5 Le Hong Minh Ngoc DAN 3 ½ - ½ 3 Le Thai Nga TTH 2
3 11 Do Dinh Hong Chinh DTH 3 1 - 0 3 Vo Thuy Tien CTH 15
4 14 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH ½ - ½ 3 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI 6
5 7 Huynh Ngoc Anh Thu DTH 0 - 1 Le Ngo Thuc Han DAN 9
6 10 Nguyen Ngoc Hao BTR 2 0 - 1 2 Le Khac Minh Thu TTH 8
7 13 Pham Tran Gia Thu HCM 2 1 - 0 2 Nguyen Tran Phuong Anh HNO 19
8 22 Tran Vuong Mai Khanh HCM 1 - 0 Nguyen Ha Phuong QNI 4
9 12 Nguyen Hai Phuong Anh HCM 1 - 0 Tran Thi Kim Lien BTR 17
10 23 Nguyen Hai Ngoc HNO 1 - 0 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR 21
11 20 Tran Ngoc Nhu Y BTR 1 0 - 1 ½ Khuat Kieu Thanh BGI 16
12 18 La Thi Thu Trang BGI ½ 1 bye

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Bach Ngoc Thuy Duong HCM ½ - ½ 4 Do Dinh Hong Chinh DTH 11
2 2 Le Thai Nga TTH 1 - 0 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI 6
3 9 Le Ngo Thuc Han DAN 0 - 1 Le Hong Minh Ngoc DAN 5
4 15 Vo Thuy Tien CTH 3 ½ - ½ 3 Nghiem Thao Tam BRV 3
5 8 Le Khac Minh Thu TTH 3 0 - 1 3 Pham Tran Gia Thu HCM 13
6 12 Nguyen Hai Phuong Anh HCM 1 - 0 3 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH 14
7 23 Nguyen Hai Ngoc HNO 0 - 1 Huynh Ngoc Anh Thu DTH 7
8 19 Nguyen Tran Phuong Anh HNO 2 0 - 1 Tran Vuong Mai Khanh HCM 22
9 4 Nguyen Ha Phuong QNI 1 - 0 2 Nguyen Ngoc Hao BTR 10
10 17 Tran Thi Kim Lien BTR 1 - 0 La Thi Thu Trang BGI 18
11 21 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR 0 - 1 1 Tran Ngoc Nhu Y BTR 20
12 16 Khuat Kieu Thanh BGI 1 bye

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Bach Ngoc Thuy Duong HCM 5 ½ - ½ Le Thai Nga TTH 2
2 5 Le Hong Minh Ngoc DAN ½ - ½ Do Dinh Hong Chinh DTH 11
3 13 Pham Tran Gia Thu HCM 4 ½ - ½ Huynh Ngoc Anh Thu DTH 7
4 3 Nghiem Thao Tam BRV 0 - 1 Le Ngo Thuc Han DAN 9
5 6 Nguyen Thi Ngoc Mai QNI 1 - 0 Nguyen Hai Phuong Anh HCM 12
6 22 Tran Vuong Mai Khanh HCM 1 - 0 Vo Thuy Tien CTH 15
7 14 Nguyen Ngoc Thien Thanh CTH 3 0 - 1 3 Le Khac Minh Thu TTH 8
8 4 Nguyen Ha Phuong QNI 1 - 0 Nguyen Hai Ngoc HNO 23
9 16 Khuat Kieu Thanh BGI 0 - 1 Tran Thi Kim Lien BTR 17
10 20 Tran Ngoc Nhu Y BTR 2 0 - 1 2 Nguyen Tran Phuong Anh HNO 19
11 18 La Thi Thu Trang BGI 1 - 0 Nguyen Ngoc Bich Chan BTR 21
12 10 Nguyen Ngoc Hao BTR 2 1 bye

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 Bach Ngoc Thuy Duong G17 HCM 5,5 0,0 25,5 4 3 3
2 2 Le Thai Nga G17 TTH 5,0 1,0 29,0 3 4 1
3 11 Do Dinh Hong Chinh G17 DTH 5,0 1,0 28,5 3 4 1
4 5 Le Hong Minh Ngoc G17 DAN 5,0 1,0 26,0 4 3 2
5 9 Le Ngo Thuc Han G17 DAN 4,5 0,0 25,0 4 4 3
6 6 Nguyen Thi Ngoc Mai G17 QNI 4,5 0,0 25,0 4 4 2
7 22 Tran Vuong Mai Khanh G17 HCM 4,5 0,0 23,0 4 3 1
8 13 Pham Tran Gia Thu G17 HCM 4,5 0,0 22,5 4 3 3
9 7 Huynh Ngoc Anh Thu G17 DTH 4,0 0,0 23,5 3 4 2
10 8 Le Khac Minh Thu G17 TTH 4,0 0,0 21,5 3 4 3
11 15 Vo Thuy Tien G17 CTH 3,5 0,0 25,0 3 4 1
12 12 Nguyen Hai Phuong Anh G17 HCM 3,5 0,0 24,0 2 3 0
13 3 Nghiem Thao Tam G17 BRV 3,5 0,0 22,5 3 3 2
14 4 Nguyen Ha Phuong G17 QNI 3,5 0,0 21,0 3 3 0
15 17 Tran Thi Kim Lien G17 BTR 3,5 0,0 21,0 2 3 1
16 14 Nguyen Ngoc Thien Thanh G17 CTH 3,0 0,0 24,0 2 3 1
17 19 Nguyen Tran Phuong Anh G17 HNO 3,0 0,0 21,0 3 4 2
18 10 Nguyen Ngoc Hao G17 BTR 3,0 0,0 19,5 2 3 1
19 23 Nguyen Hai Ngoc G17 HNO 2,5 0,0 22,0 1 3 0
20 16 Khuat Kieu Thanh G17 BGI 2,5 0,0 19,5 1 3 1
21 18 La Thi Thu Trang G17 BGI 2,5 0,0 18,0 1 3 0
22 20 Tran Ngoc Nhu Y G17 BTR 2,0 0,0 18,0 1 3 1
23 21 Nguyen Ngoc Bich Chan G17 BTR 1,5 0,0 15,0 0 3 0