GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 15

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BRV Duong Ngoc Minh Chau 0 2022 0
2 TNG Nguyen Thien Ngan 0 2021 0
3 NBI Nguyen Thi Khanh Van 0 2020 0
4 BGI Luong Hoang Tu Linh 0 2019 0
5 HNO Vuong Quynh Anh 0 2018 0
6 NBI Vu Bui Thi Thanh Van 0 2017 0
7 DTH Ngo Xuan Quynh 0 2016 0
8 TNG Phung Phuong Nguyen 0 2015 0
9 CTH Vo Ngoc Tuyet Van 0 2014 0
10 DTH Nguyen Thi Thuy Quyen 0 2013 0
11 BGI Nguyen Thi Mai Lan 0 2012 0
12 BDU Tran Nguyen Ha My 0 2011 0
13 HNO Nguyen Hong Nhung 0 2010 0
14 HCM Nguyen My Hanh An 0 2009 0
15 DTH Nguyen Ngo Lien Huong 0 2008 0
16 BDU Doan Thuy My Dung 0 2007 0
17 DTH Le Nguyen Gia Linh 0 2006 0
18 CTH Nguyen Thi Thanh Ngan 0 2005 0
19 BDU Dao Ngoc Bao Thy 0 2004 0
20 HCM Bui Ngoc Phuong Nghi 0 2003 0
21 DTH Nguyen Ngoc Van Anh 0 2002 0
22 BGI Nguyen Thuy Duong 0 2001 0
23 HPH Nguyen Minh Yen Nhi 0 2000 0
24 HNO Nguyen Phan Ngan Giang 0 1999 0
25 HNO Le Thi Phuong Thao 0 1998 0
26 QNI Do Thuy Anh 0 1997 0
27 HCM Nguyen Ngan Ha 0 1996 0
28 HCM Luu Ha Bich Ngoc 0 1995 0
29 DAN Le Ngo Thuc Quyen 0 2053 0
30 NTH Le Thi Thuan Loi 0 2052 0
31 HCM Tong Thai Ky An 0 2051 0
32 BGI Tran Thi Hong Ngoc 0 2050 0
33 DAN Tran Thi Hoan Kim 0 2049 0
34 DAN Bui Tuyet Hoa 0 2048 0
35 CTH Phan Mai Khoi 0 2047 0
36 BDU Vo Ngoc Phuong Dung 0 2046 0
37 BDU Hoang Ngoc Diep 0 2045 0
38 BDU Ngo Ha Phuong 0 2044 0
39 BGI La Bao Quyen 0 2043 0
40 HCM Vo Dang Yen Vy 0 2042 0
41 DAN Hoang My Ky Nam 0 2041 0
42 HAU Ngo Vo Tram Anh 0 2040 0
43 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh 0 2039 0
44 BTR Mai Tran Bao Ngan 0 2038 0
45 BDH Tran Hoang Bao Chau 0 2037 0
46 BDH Nguyen Cam Tien 0 2036 0
47 HCM Ngo Minh Hang 0 2035 0
48 HCM Nguyen Huynh Xuan Anh 0 2034 0
49 PYE Le Khanh Van 0 2033 0
50 BTH Nguyen Tue Minh 0 2032 0
51 BTH Van Thi Y Thanh 0 2031 0
52 HCM Ly Nguyen Ngoc Chau 0 2030 0
53 BRV Vu Thi Quynh Huong 0 2029 0
54 BTR Dao Le Bao Ngan 0 2028 0
55 NTH Pham Hoang Thien Nhi 0 2027 0
56 HAU Nguyen Phi Nhung 0 2026 0
57 HCM Ly Nguyen Ngoc Tran 0 2025 0
58 QNI Tran Phuong Vi 0 2024 0
59 HNO Nguyen Binh Vy 0 2023 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BRV Duong Ngoc Minh Chau 0 2022 0
2 TNG Nguyen Thien Ngan 0 2021 0
3 NBI Nguyen Thi Khanh Van 0 2020 0
4 BGI Luong Hoang Tu Linh 0 2019 0
5 HNO Vuong Quynh Anh 0 2018 0
6 NBI Vu Bui Thi Thanh Van 0 2017 0
7 DTH Ngo Xuan Quynh 0 2016 0
8 TNG Phung Phuong Nguyen 0 2015 0
9 CTH Vo Ngoc Tuyet Van 0 2014 0
10 DTH Nguyen Thi Thuy Quyen 0 2013 0
11 BGI Nguyen Thi Mai Lan 0 2012 0
12 BDU Tran Nguyen Ha My 0 2011 0
13 HNO Nguyen Hong Nhung 0 2010 0
14 HCM Nguyen My Hanh An 0 2009 0
15 DTH Nguyen Ngo Lien Huong 0 2008 0
16 BDU Doan Thuy My Dung 0 2007 0
17 DTH Le Nguyen Gia Linh 0 2006 0
18 CTH Nguyen Thi Thanh Ngan 0 2005 0
19 BDU Dao Ngoc Bao Thy 0 2004 0
20 HCM Bui Ngoc Phuong Nghi 0 2003 0
21 DTH Nguyen Ngoc Van Anh 0 2002 0
22 BGI Nguyen Thuy Duong 0 2001 0
23 HPH Nguyen Minh Yen Nhi 0 2000 0
24 HNO Nguyen Phan Ngan Giang 0 1999 0
25 HNO Le Thi Phuong Thao 0 1998 0
26 QNI Do Thuy Anh 0 1997 0
27 HCM Nguyen Ngan Ha 0 1996 0
28 HCM Luu Ha Bich Ngoc 0 1995 0
29 DAN Le Ngo Thuc Quyen 0 2053 0
30 NTH Le Thi Thuan Loi 0 2052 0
31 HCM Tong Thai Ky An 0 2051 0
32 BGI Tran Thi Hong Ngoc 0 2050 0
33 DAN Tran Thi Hoan Kim 0 2049 0
34 DAN Bui Tuyet Hoa 0 2048 0
35 CTH Phan Mai Khoi 0 2047 0
36 BDU Vo Ngoc Phuong Dung 0 2046 0
37 BDU Hoang Ngoc Diep 0 2045 0
38 BDU Ngo Ha Phuong 0 2044 0
39 BGI La Bao Quyen 0 2043 0
40 HCM Vo Dang Yen Vy 0 2042 0
41 DAN Hoang My Ky Nam 0 2041 0
42 HAU Ngo Vo Tram Anh 0 2040 0
43 BGI Nguyen Ngoc Ha Anh 0 2039 0
44 BTR Mai Tran Bao Ngan 0 2038 0
45 BDH Tran Hoang Bao Chau 0 2037 0
46 BDH Nguyen Cam Tien 0 2036 0
47 HCM Ngo Minh Hang 0 2035 0
48 HCM Nguyen Huynh Xuan Anh 0 2034 0
49 PYE Le Khanh Van 0 2033 0
50 BTH Nguyen Tue Minh 0 2032 0
51 BTH Van Thi Y Thanh 0 2031 0
52 HCM Ly Nguyen Ngoc Chau 0 2030 0
53 BRV Vu Thi Quynh Huong 0 2029 0
54 BTR Dao Le Bao Ngan 0 2028 0
55 NTH Pham Hoang Thien Nhi 0 2027 0
56 HAU Nguyen Phi Nhung 0 2026 0
57 HCM Ly Nguyen Ngoc Tran 0 2025 0
58 QNI Tran Phuong Vi 0 2024 0
59 HNO Nguyen Binh Vy 0 2023 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Duong Ngoc Minh Chau BRV G15
2 Nguyen Thien Ngan TNG G15
3 Nguyen Thi Khanh Van NBI G15
4 Luong Hoang Tu Linh BGI G15
5 Vuong Quynh Anh HNO G15
6 Vu Bui Thi Thanh Van NBI G15
7 Ngo Xuan Quynh DTH G15
8 Phung Phuong Nguyen TNG G15
9 Vo Ngoc Tuyet Van CTH G15
10 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH G15
11 Nguyen Thi Mai Lan BGI G15
12 Tran Nguyen Ha My BDU G15
13 Nguyen Hong Nhung HNO G15
14 Nguyen My Hanh An HCM G15
15 Nguyen Ngo Lien Huong DTH G15
16 Doan Thuy My Dung BDU G15
17 Le Nguyen Gia Linh DTH G15
18 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH G15
19 Dao Ngoc Bao Thy BDU G15
20 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM G15
21 Nguyen Ngoc Van Anh DTH G15
22 Nguyen Thuy Duong BGI G15
23 Nguyen Minh Yen Nhi HPH G15
24 Nguyen Phan Ngan Giang HNO G15
25 Le Thi Phuong Thao HNO G15
26 Do Thuy Anh QNI G15
27 Nguyen Ngan Ha HCM G15
28 Luu Ha Bich Ngoc HCM G15

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Duong Ngoc Minh Chau BRV 0 0 - 1 0 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 15
2 16 Doan Thuy My Dung BDU 0 0 - 1 0 Nguyen Thien Ngan TNG 2
3 3 Nguyen Thi Khanh Van NBI 0 0 - 1 0 Le Nguyen Gia Linh DTH 17
4 18 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 0 ½ - ½ 0 Luong Hoang Tu Linh BGI 4
5 5 Vuong Quynh Anh HNO 0 1 - 0 0 Dao Ngoc Bao Thy BDU 19
6 20 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 0 0 - 1 0 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 6
7 7 Ngo Xuan Quynh DTH 0 1 - 0 0 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 21
8 22 Nguyen Thuy Duong BGI 0 0 - 1 0 Phung Phuong Nguyen TNG 8
9 9 Vo Ngoc Tuyet Van CTH 0 0 - 1 0 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 23
10 24 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 0 0 - 1 0 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 10
11 11 Nguyen Thi Mai Lan BGI 0 1 - 0 0 Le Thi Phuong Thao HNO 25
12 26 Do Thuy Anh QNI 0 0 - 1 0 Tran Nguyen Ha My BDU 12
13 13 Nguyen Hong Nhung HNO 0 1 - 0 0 Nguyen Ngan Ha HCM 27
14 28 Luu Ha Bich Ngoc HCM 0 1 - 0 0 Nguyen My Hanh An HCM 14

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyen Thien Ngan TNG 1 1 - 0 1 Nguyen Thi Mai Lan BGI 11
2 12 Tran Nguyen Ha My BDU 1 0 - 1 1 Vuong Quynh Anh HNO 5
3 6 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 1 0 - 1 1 Nguyen Hong Nhung HNO 13
4 15 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 1 1 - 0 1 Ngo Xuan Quynh DTH 7
5 8 Phung Phuong Nguyen TNG 1 0 - 1 1 Le Nguyen Gia Linh DTH 17
6 10 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 1 0 - 1 1 Luu Ha Bich Ngoc HCM 28
7 23 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 1 1 - 0 ½ Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 18
8 4 Luong Hoang Tu Linh BGI ½ 1 - 0 0 Duong Ngoc Minh Chau BRV 1
9 21 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 0 0 - 1 0 Nguyen Thi Khanh Van NBI 3
10 22 Nguyen Thuy Duong BGI 0 ½ - ½ 0 Vo Ngoc Tuyet Van CTH 9
11 14 Nguyen My Hanh An HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 24
12 25 Le Thi Phuong Thao HNO 0 0 - 1 0 Doan Thuy My Dung BDU 16
13 19 Dao Ngoc Bao Thy BDU 0 1 - 0 0 Do Thuy Anh QNI 26
14 27 Nguyen Ngan Ha HCM 0 1 - 0 0 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 20

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 17 Le Nguyen Gia Linh DTH 2 0 - 1 2 Nguyen Thien Ngan TNG 2
2 5 Vuong Quynh Anh HNO 2 ½ - ½ 2 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 15
3 13 Nguyen Hong Nhung HNO 2 1 - 0 2 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 23
4 28 Luu Ha Bich Ngoc HCM 2 1 - 0 Luong Hoang Tu Linh BGI 4
5 3 Nguyen Thi Khanh Van NBI 1 1 - 0 1 Tran Nguyen Ha My BDU 12
6 11 Nguyen Thi Mai Lan BGI 1 0 - 1 1 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 6
7 7 Ngo Xuan Quynh DTH 1 0 - 1 1 Nguyen My Hanh An HCM 14
8 16 Doan Thuy My Dung BDU 1 ½ - ½ 1 Phung Phuong Nguyen TNG 8
9 19 Dao Ngoc Bao Thy BDU 1 1 - 0 1 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 10
10 9 Vo Ngoc Tuyet Van CTH ½ 1 - 0 1 Nguyen Ngan Ha HCM 27
11 18 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH ½ ½ - ½ ½ Nguyen Thuy Duong BGI 22
12 1 Duong Ngoc Minh Chau BRV 0 1 - 0 0 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 24
13 20 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 0 1 - 0 0 Le Thi Phuong Thao HNO 25
14 26 Do Thuy Anh QNI 0 ½ - ½ 0 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 21

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Nguyen Thien Ngan TNG 3 1 - 0 3 Luu Ha Bich Ngoc HCM 28
2 15 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 0 - 1 3 Nguyen Hong Nhung HNO 13
3 6 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 2 ½ - ½ Vuong Quynh Anh HNO 5
4 23 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 2 0 - 1 2 Nguyen Thi Khanh Van NBI 3
5 14 Nguyen My Hanh An HCM 2 1 - 0 2 Dao Ngoc Bao Thy BDU 19
6 17 Le Nguyen Gia Linh DTH 2 ½ - ½ Doan Thuy My Dung BDU 16
7 4 Luong Hoang Tu Linh BGI 1 - 0 Vo Ngoc Tuyet Van CTH 9
8 8 Phung Phuong Nguyen TNG ½ - ½ 1 Ngo Xuan Quynh DTH 7
9 18 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 1 ½ - ½ 1 Duong Ngoc Minh Chau BRV 1
10 10 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 1 0 - 1 1 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 20
11 27 Nguyen Ngan Ha HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyen Thi Mai Lan BGI 11
12 12 Tran Nguyen Ha My BDU 1 ½ - ½ 1 Nguyen Thuy Duong BGI 22
13 24 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 0 ½ - ½ ½ Nguyen Ngoc Van Anh DTH 21
14 25 Le Thi Phuong Thao HNO 0 0 - 1 ½ Do Thuy Anh QNI 26

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Nguyen Hong Nhung HNO 4 ½ - ½ 4 Nguyen Thien Ngan TNG 2
2 3 Nguyen Thi Khanh Van NBI 3 0 - 1 3 Nguyen My Hanh An HCM 14
3 5 Vuong Quynh Anh HNO 3 ½ - ½ 3 Luu Ha Bich Ngoc HCM 28
4 15 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 0 - 1 Luong Hoang Tu Linh BGI 4
5 6 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 1 - 0 Le Nguyen Gia Linh DTH 17
6 19 Dao Ngoc Bao Thy BDU 2 ½ - ½ 2 Phung Phuong Nguyen TNG 8
7 16 Doan Thuy My Dung BDU 2 1 - 0 2 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 23
8 20 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 2 1 - 0 Duong Ngoc Minh Chau BRV 1
9 7 Ngo Xuan Quynh DTH 0 - 1 Nguyen Ngan Ha HCM 27
10 9 Vo Ngoc Tuyet Van CTH 0 - 1 Tran Nguyen Ha My BDU 12
11 22 Nguyen Thuy Duong BGI 0 - 1 Nguyen Thi Mai Lan BGI 11
12 26 Do Thuy Anh QNI 1 - 0 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 18
13 21 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 1 0 - 1 1 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 10
14 24 Nguyen Phan Ngan Giang HNO ½ 1 - 0 0 Le Thi Phuong Thao HNO 25

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 14 Nguyen My Hanh An HCM 4 0 - 1 Nguyen Hong Nhung HNO 13
2 2 Nguyen Thien Ngan TNG 1 - 0 Vuong Quynh Anh HNO 5
3 4 Luong Hoang Tu Linh BGI 0 - 1 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 6
4 28 Luu Ha Bich Ngoc HCM 0 - 1 3 Nguyen Thi Khanh Van NBI 3
5 20 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 3 0 - 1 3 Doan Thuy My Dung BDU 16
6 8 Phung Phuong Nguyen TNG 1 - 0 Do Thuy Anh QNI 26
7 11 Nguyen Thi Mai Lan BGI 1 - 0 Le Nguyen Gia Linh DTH 17
8 12 Tran Nguyen Ha My BDU 0 - 1 Dao Ngoc Bao Thy BDU 19
9 27 Nguyen Ngan Ha HCM 0 - 1 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 15
10 10 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 2 1 - 0 2 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 23
11 1 Duong Ngoc Minh Chau BRV 1 - 0 Nguyen Thuy Duong BGI 22
12 18 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 1 - 0 Ngo Xuan Quynh DTH 7
13 9 Vo Ngoc Tuyet Van CTH 1 - 0 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 24
14 25 Le Thi Phuong Thao HNO 0 0 - 1 1 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 21

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 6 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 1 - 0 Nguyen Thien Ngan TNG 2
2 13 Nguyen Hong Nhung HNO 1 - 0 4 Nguyen Thi Khanh Van NBI 3
3 16 Doan Thuy My Dung BDU 4 0 - 1 4 Nguyen My Hanh An HCM 14
4 19 Dao Ngoc Bao Thy BDU 0 - 1 Luong Hoang Tu Linh BGI 4
5 5 Vuong Quynh Anh HNO 1 - 0 Phung Phuong Nguyen TNG 8
6 15 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 0 - 1 Luu Ha Bich Ngoc HCM 28
7 11 Nguyen Thi Mai Lan BGI ½ - ½ 3 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 20
8 10 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 3 1 - 0 Vo Ngoc Tuyet Van CTH 9
9 26 Do Thuy Anh QNI 0 - 1 Duong Ngoc Minh Chau BRV 1
10 12 Tran Nguyen Ha My BDU 0 - 1 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 18
11 17 Le Nguyen Gia Linh DTH 1 - 0 Nguyen Ngan Ha HCM 27
12 21 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 2 1 - 0 Nguyen Thuy Duong BGI 22
13 23 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 2 0 - 1 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 24
14 7 Ngo Xuan Quynh DTH 1 - 0 0 Le Thi Phuong Thao HNO 25

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 28 Luu Ha Bich Ngoc HCM 0 - 1 Nguyen Hong Nhung HNO 13
2 14 Nguyen My Hanh An HCM 5 1 - 0 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 6
3 2 Nguyen Thien Ngan TNG 0 - 1 Luong Hoang Tu Linh BGI 4
4 5 Vuong Quynh Anh HNO 0 - 1 4 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 10
5 3 Nguyen Thi Khanh Van NBI 4 ½ - ½ 4 Nguyen Thi Mai Lan BGI 11
6 1 Duong Ngoc Minh Chau BRV ½ - ½ 4 Doan Thuy My Dung BDU 16
7 8 Phung Phuong Nguyen TNG 1 - 0 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 18
8 19 Dao Ngoc Bao Thy BDU 1 - 0 Nguyen Ngo Lien Huong DTH 15
9 17 Le Nguyen Gia Linh DTH 1 - 0 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 20
10 21 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 3 ½ - ½ Vo Ngoc Tuyet Van CTH 9
11 24 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 0 - 1 Ngo Xuan Quynh DTH 7
12 27 Nguyen Ngan Ha HCM 1 - 0 Tran Nguyen Ha My BDU 12
13 23 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 2 0 - 1 Do Thuy Anh QNI 26
14 22 Nguyen Thuy Duong BGI 1 - 0 0 Le Thi Phuong Thao HNO 25

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 4 Luong Hoang Tu Linh BGI 0 - 1 Nguyen Hong Nhung HNO 13
2 2 Nguyen Thien Ngan TNG 1 - 0 6 Nguyen My Hanh An HCM 14
3 6 Vu Bui Thi Thanh Van NBI 1 - 0 5 Nguyen Thi Thuy Quyen DTH 10
4 3 Nguyen Thi Khanh Van NBI 1 - 0 Dao Ngoc Bao Thy BDU 19
5 16 Doan Thuy My Dung BDU 1 - 0 Vuong Quynh Anh HNO 5
6 11 Nguyen Thi Mai Lan BGI 1 - 0 Phung Phuong Nguyen TNG 8
7 28 Luu Ha Bich Ngoc HCM 1 - 0 Le Nguyen Gia Linh DTH 17
8 7 Ngo Xuan Quynh DTH 1 - 0 4 Duong Ngoc Minh Chau BRV 1
9 18 Nguyen Thi Thanh Ngan CTH 0 - 1 Nguyen Ngoc Van Anh DTH 21
10 26 Do Thuy Anh QNI 0 - 1 Nguyen Ngan Ha HCM 27
11 9 Vo Ngoc Tuyet Van CTH 3 ½ - ½ Nguyen Ngo Lien Huong DTH 15
12 20 Bui Ngoc Phuong Nghi HCM 1 - 0 Nguyen Thuy Duong BGI 22
13 12 Tran Nguyen Ha My BDU 0 - 1 Nguyen Phan Ngan Giang HNO 24
14 25 Le Thi Phuong Thao HNO 0 0 - 1 2 Nguyen Minh Yen Nhi HPH 23

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 13 Nguyen Hong Nhung G15 HNO 8,5 0,0 44,0 8 5 5
2 6 Vu Bui Thi Thanh Van G15 NBI 6,5 1,0 46,0 6 4 3
3 2 Nguyen Thien Ngan G15 TNG 6,5 0,0 47,5 6 4 2
4 14 Nguyen My Hanh An G15 HCM 6,0 0,0 47,0 6 5 3
5 28 Luu Ha Bich Ngoc G15 HCM 5,5 0,0 46,0 5 4 2
6 4 Luong Hoang Tu Linh G15 BGI 5,5 0,0 43,0 5 5 3
7 3 Nguyen Thi Khanh Van G15 NBI 5,5 0,0 42,0 5 4 3
8 11 Nguyen Thi Mai Lan G15 BGI 5,5 0,0 39,0 4 4 1
9 16 Doan Thuy My Dung G15 BDU 5,5 0,0 37,5 4 4 2
10 10 Nguyen Thi Thuy Quyen G15 DTH 5,0 0,0 37,0 5 5 3
11 17 Le Nguyen Gia Linh G15 DTH 4,5 0,0 44,0 4 5 2
12 5 Vuong Quynh Anh G15 HNO 4,5 0,0 42,0 3 4 1
13 27 Nguyen Ngan Ha G15 HCM 4,5 0,0 38,5 4 5 2
14 19 Dao Ngoc Bao Thy G15 BDU 4,5 0,0 38,5 4 4 1
15 20 Bui Ngoc Phuong Nghi G15 HCM 4,5 0,0 38,0 4 4 1
16 8 Phung Phuong Nguyen G15 TNG 4,5 0,0 36,0 3 5 1
17 7 Ngo Xuan Quynh G15 DTH 4,5 0,0 34,5 4 4 1
18 21 Nguyen Ngoc Van Anh G15 DTH 4,5 0,0 31,5 3 5 2
19 15 Nguyen Ngo Lien Huong G15 DTH 4,0 1,0 41,5 3 5 2
20 1 Duong Ngoc Minh Chau G15 BRV 4,0 0,0 34,5 3 5 1
21 24 Nguyen Phan Ngan Giang G15 HNO 3,5 0,0 33,0 3 5 2
22 9 Vo Ngoc Tuyet Van G15 CTH 3,5 0,0 32,5 2 4 0
23 18 Nguyen Thi Thanh Ngan G15 CTH 3,5 0,0 32,0 2 4 1
24 26 Do Thuy Anh G15 QNI 3,5 0,0 31,0 3 4 2
25 23 Nguyen Minh Yen Nhi G15 HPH 3,0 0,0 38,5 3 5 2
26 12 Tran Nguyen Ha My G15 BDU 2,5 0,5 33,0 2 4 2
27 22 Nguyen Thuy Duong G15 BGI 2,5 0,5 32,5 1 5 0
28 25 Le Thi Phuong Thao G15 HNO 0,0 0,0 34,5 0 5 0