GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 11

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 DTH Mai Hieu Linh 0 2122 0
2 NBI Bui Thi Ngoc Chi 0 2121 0
3 HCM Ho Ngoc Vy 0 2120 0
4 BGI Nguyen Thuy Linh 0 2119 0
5 QNI Bui Thi Kim Khanh 0 2118 0
6 DAN Tran Huyen Nhi 0 2117 0
7 HCM Le Tran Minh Nha 0 2116 0
8 HCM Ngo Bao Quyen 0 2115 0
9 NBI Le Dang Bao Ngoc 0 2114 0
10 BRV Nguyen Xuan Minh Hang 0 2113 0
11 QNI Pham Quynh Anh 0 2112 0
12 DTH Hau Nguyen Kim Ngan 0 2111 0
13 NAN Tran Thi Quynh Anh 0 2110 0
14 HCM Nguyen Huynh Tu Phuong 0 2109 0
15 QNI Tran Ha Gia Linh 0 2108 0
16 HNO Nguyen Phuong Thanh Ha 0 2107 0
17 HNO Nguyen Minh Tra 0 2106 0
18 HCM Huynh Phuc Minh Phuong 0 2105 0
19 HCM Quan My Linh 0 2104 0
20 BRV Nguyen Thanh Thuy 0 2103 0
21 QNI Nguyen Bao Chau 0 2102 0
22 HCM Dang Le Xuan Hien 0 2101 0
23 BDU Ngo Nha Ky 0 2100 0
24 BDU Nguyen Mai Linh 0 2099 0
25 LDO Nguyen Thanh Ngoc Han 0 2098 0
26 BDU Chau Bao Ngoc 0 2097 0
27 DTH Ly Ngoc Huynh Anh 0 2096 0
28 LDO Nguyen Hoang Minh Chau 0 2095 0
29 DTH Tran Mai Xuan Uyen 0 2094 0
30 DTH Bui Khanh Nguyen 0 2093 0
31 LDO Nguyen Thanh Khanh Han 0 2092 0
32 BGI Dong Khanh Huyen 0 2091 0
33 BGI Nguyen Bao Diep Anh 0 2090 0
34 HNO Nguyen Tran Thuy Chi 0 2089 0
35 HNO To Ngoc Le Nhung 0 2088 0
36 NTH Doan Nguyen Y Nhien 0 2087 0
37 PYE Ngo Huynh Thao Nhu 0 2086 0
38 BGI Nguyen Hai An 0 2085 0
39 DAN Ha Bao Tram 0 2084 0
40 HCM Dang Thu Thuy 0 2083 0
41 GDC Ngo Kim Cuong 0 2082 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 DTH Mai Hieu Linh 0 2122 0
2 NBI Bui Thi Ngoc Chi 0 2121 0
3 HCM Ho Ngoc Vy 0 2120 0
4 BGI Nguyen Thuy Linh 0 2119 0
5 QNI Bui Thi Kim Khanh 0 2118 0
6 DAN Tran Huyen Nhi 0 2117 0
7 HCM Le Tran Minh Nha 0 2116 0
8 HCM Ngo Bao Quyen 0 2115 0
9 NBI Le Dang Bao Ngoc 0 2114 0
10 BRV Nguyen Xuan Minh Hang 0 2113 0
11 QNI Pham Quynh Anh 0 2112 0
12 DTH Hau Nguyen Kim Ngan 0 2111 0
13 NAN Tran Thi Quynh Anh 0 2110 0
14 HCM Nguyen Huynh Tu Phuong 0 2109 0
15 QNI Tran Ha Gia Linh 0 2108 0
16 HNO Nguyen Phuong Thanh Ha 0 2107 0
17 HNO Nguyen Minh Tra 0 2106 0
18 HCM Huynh Phuc Minh Phuong 0 2105 0
19 HCM Quan My Linh 0 2104 0
20 BRV Nguyen Thanh Thuy 0 2103 0
21 QNI Nguyen Bao Chau 0 2102 0
22 HCM Dang Le Xuan Hien 0 2101 0
23 BDU Ngo Nha Ky 0 2100 0
24 BDU Nguyen Mai Linh 0 2099 0
25 LDO Nguyen Thanh Ngoc Han 0 2098 0
26 BDU Chau Bao Ngoc 0 2097 0
27 DTH Ly Ngoc Huynh Anh 0 2096 0
28 LDO Nguyen Hoang Minh Chau 0 2095 0
29 DTH Tran Mai Xuan Uyen 0 2094 0
30 DTH Bui Khanh Nguyen 0 2093 0
31 LDO Nguyen Thanh Khanh Han 0 2092 0
32 BGI Dong Khanh Huyen 0 2091 0
33 BGI Nguyen Bao Diep Anh 0 2090 0
34 HNO Nguyen Tran Thuy Chi 0 2089 0
35 HNO To Ngoc Le Nhung 0 2088 0
36 NTH Doan Nguyen Y Nhien 0 2087 0
37 PYE Ngo Huynh Thao Nhu 0 2086 0
38 BGI Nguyen Hai An 0 2085 0
39 DAN Ha Bao Tram 0 2084 0
40 HCM Dang Thu Thuy 0 2083 0
41 GDC Ngo Kim Cuong 0 2082 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Mai Hieu Linh DTH G11
2 Bui Thi Ngoc Chi NBI G11
3 Ho Ngoc Vy HCM G11
4 Nguyen Thuy Linh BGI G11
5 Bui Thi Kim Khanh QNI G11
6 Tran Huyen Nhi DAN G11
7 Le Tran Minh Nha HCM G11
8 Ngo Bao Quyen HCM G11
9 Le Dang Bao Ngoc NBI G11
10 Nguyen Xuan Minh Hang BRV G11
11 Pham Quynh Anh QNI G11
12 Hau Nguyen Kim Ngan DTH G11
13 Tran Thi Quynh Anh NAN G11
14 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM G11
15 Tran Ha Gia Linh QNI G11
16 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO G11
17 Nguyen Minh Tra HNO G11
18 Huynh Phuc Minh Phuong HCM G11
19 Quan My Linh HCM G11
20 Nguyen Thanh Thuy BRV G11
21 Nguyen Bao Chau QNI G11
22 Dang Le Xuan Hien HCM G11
23 Ngo Nha Ky BDU G11
24 Nguyen Mai Linh BDU G11
25 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO G11
26 Chau Bao Ngoc BDU G11
27 Ly Ngoc Huynh Anh DTH G11
28 Nguyen Hoang Minh Chau LDO G11
29 Tran Mai Xuan Uyen DTH G11
30 Bui Khanh Nguyen DTH G11
31 Nguyen Thanh Khanh Han LDO G11
32 Dong Khanh Huyen BGI G11
33 Nguyen Bao Diep Anh BGI G11
34 Nguyen Tran Thuy Chi HNO G11
35 To Ngoc Le Nhung HNO G11
36 Doan Nguyen Y Nhien NTH G11
37 Ngo Huynh Thao Nhu PYE G11
38 Nguyen Hai An BGI G11
39 Ha Bao Tram DAN G11
40 Dang Thu Thuy HCM G11
41 Ngo Kim Cuong GDC G11

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Mai Hieu Linh DTH 0 1 - 0 0 Nguyen Bao Chau QNI 21
2 22 Dang Le Xuan Hien HCM 0 0 - 1 0 Bui Thi Ngoc Chi NBI 2
3 3 Ho Ngoc Vy HCM 0 ½ - ½ 0 Ngo Nha Ky BDU 23
4 24 Nguyen Mai Linh BDU 0 0 - 1 0 Nguyen Thuy Linh BGI 4
5 5 Bui Thi Kim Khanh QNI 0 ½ - ½ 0 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO 25
6 26 Chau Bao Ngoc BDU 0 0 - 1 0 Tran Huyen Nhi DAN 6
7 7 Le Tran Minh Nha HCM 0 ½ - ½ 0 Ly Ngoc Huynh Anh DTH 27
8 28 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 0 0 - 1 0 Ngo Bao Quyen HCM 8
9 9 Le Dang Bao Ngoc NBI 0 1 - 0 0 Tran Mai Xuan Uyen DTH 29
10 30 Bui Khanh Nguyen DTH 0 1 - 0 0 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 10
11 11 Pham Quynh Anh QNI 0 0 - 1 0 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 31
12 32 Dong Khanh Huyen BGI 0 0 - 1 0 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 12
13 13 Tran Thi Quynh Anh NAN 0 ½ - ½ 0 Nguyen Bao Diep Anh BGI 33
14 34 Nguyen Tran Thuy Chi HNO 0 ½ - ½ 0 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 14
15 15 Tran Ha Gia Linh QNI 0 1 - 0 0 To Ngoc Le Nhung HNO 35
16 36 Doan Nguyen Y Nhien NTH 0 1 - 0 0 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 16
17 17 Nguyen Minh Tra HNO 0 0 - 1 0 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 37
18 38 Nguyen Hai An BGI 0 0 - 1 0 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 18
19 19 Quan My Linh HCM 0 1 - 0 0 Ha Bao Tram DAN 39
20 40 Dang Thu Thuy HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Thanh Thuy BRV 20
21 41 Ngo Kim Cuong GDC 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 18 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 1 0 - 1 1 Mai Hieu Linh DTH 1
2 2 Bui Thi Ngoc Chi NBI 1 0 - 1 1 Quan My Linh HCM 19
3 4 Nguyen Thuy Linh BGI 1 0 - 1 1 Bui Khanh Nguyen DTH 30
4 6 Tran Huyen Nhi DAN 1 1 - 0 1 Doan Nguyen Y Nhien NTH 36
5 8 Ngo Bao Quyen HCM 1 0 - 1 1 Dang Thu Thuy HCM 40
6 31 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 1 ½ - ½ 1 Le Dang Bao Ngoc NBI 9
7 12 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 1 1 - 0 1 Ngo Kim Cuong GDC 41
8 37 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 1 0 - 1 1 Tran Ha Gia Linh QNI 15
9 14 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM ½ ½ - ½ ½ Ho Ngoc Vy HCM 3
10 27 Ly Ngoc Huynh Anh DTH ½ 0 - 1 ½ Bui Thi Kim Khanh QNI 5
11 33 Nguyen Bao Diep Anh BGI ½ 0 - 1 ½ Le Tran Minh Nha HCM 7
12 25 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO ½ 1 - 0 ½ Tran Thi Quynh Anh NAN 13
13 23 Ngo Nha Ky BDU ½ ½ - ½ ½ Nguyen Tran Thuy Chi HNO 34
14 10 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 0 1 - 0 0 Nguyen Mai Linh BDU 24
15 26 Chau Bao Ngoc BDU 0 1 - 0 0 Pham Quynh Anh QNI 11
16 16 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 0 1 - 0 0 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 28
17 29 Tran Mai Xuan Uyen DTH 0 1 - 0 0 Nguyen Minh Tra HNO 17
18 20 Nguyen Thanh Thuy BRV 0 1 - 0 0 Dong Khanh Huyen BGI 32
19 21 Nguyen Bao Chau QNI 0 1 - 0 0 Nguyen Hai An BGI 38
20 39 Ha Bao Tram DAN 0 0 - 1 0 Dang Le Xuan Hien HCM 22
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Mai Hieu Linh DTH 2 1 - 0 2 Tran Ha Gia Linh QNI 15
2 19 Quan My Linh HCM 2 1 - 0 2 Tran Huyen Nhi DAN 6
3 30 Bui Khanh Nguyen DTH 2 1 - 0 2 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 12
4 40 Dang Thu Thuy HCM 2 0 - 1 Bui Thi Kim Khanh QNI 5
5 7 Le Tran Minh Nha HCM 1 - 0 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 31
6 9 Le Dang Bao Ngoc NBI 1 - 0 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO 25
7 21 Nguyen Bao Chau QNI 1 0 - 1 1 Bui Thi Ngoc Chi NBI 2
8 3 Ho Ngoc Vy HCM 1 1 - 0 1 Chau Bao Ngoc BDU 26
9 22 Dang Le Xuan Hien HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Thuy Linh BGI 4
10 23 Ngo Nha Ky BDU 1 1 - 0 1 Ngo Bao Quyen HCM 8
11 29 Tran Mai Xuan Uyen DTH 1 0 - 1 1 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 10
12 36 Doan Nguyen Y Nhien NTH 1 0 - 1 1 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 14
13 34 Nguyen Tran Thuy Chi HNO 1 1 - 0 1 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 16
14 37 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 1 0 - 1 1 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 18
15 41 Ngo Kim Cuong GDC 1 0 - 1 1 Nguyen Thanh Thuy BRV 20
16 13 Tran Thi Quynh Anh NAN ½ 1 - 0 ½ Ly Ngoc Huynh Anh DTH 27
17 11 Pham Quynh Anh QNI 0 1 - 0 ½ Nguyen Bao Diep Anh BGI 33
18 17 Nguyen Minh Tra HNO 0 1 - 0 0 Dong Khanh Huyen BGI 32
19 24 Nguyen Mai Linh BDU 0 ½ - ½ 0 Nguyen Hai An BGI 38
20 28 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 0 1 - 0 0 Ha Bao Tram DAN 39
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 19 Quan My Linh HCM 3 0 - 1 3 Mai Hieu Linh DTH 1
2 7 Le Tran Minh Nha HCM 1 - 0 3 Bui Khanh Nguyen DTH 30
3 5 Bui Thi Kim Khanh QNI ½ - ½ Le Dang Bao Ngoc NBI 9
4 2 Bui Thi Ngoc Chi NBI 2 1 - 0 2 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 14
5 15 Tran Ha Gia Linh QNI 2 0 - 1 2 Ho Ngoc Vy HCM 3
6 4 Nguyen Thuy Linh BGI 2 ½ - ½ 2 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 18
7 6 Tran Huyen Nhi DAN 2 0 - 1 2 Ngo Nha Ky BDU 23
8 10 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 2 1 - 0 2 Nguyen Tran Thuy Chi HNO 34
9 12 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 2 1 - 0 2 Dang Thu Thuy HCM 40
10 20 Nguyen Thanh Thuy BRV 2 ½ - ½ Tran Thi Quynh Anh NAN 13
11 25 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO 0 - 1 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 31
12 8 Ngo Bao Quyen HCM 1 0 - 1 1 Chau Bao Ngoc BDU 26
13 28 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 1 0 - 1 1 Pham Quynh Anh QNI 11
14 16 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 1 0 - 1 1 Tran Mai Xuan Uyen DTH 29
15 36 Doan Nguyen Y Nhien NTH 1 1 - 0 1 Nguyen Minh Tra HNO 17
16 41 Ngo Kim Cuong GDC 1 0 - 1 1 Nguyen Bao Chau QNI 21
17 22 Dang Le Xuan Hien HCM 1 1 - 0 1 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 37
18 33 Nguyen Bao Diep Anh BGI ½ 0 - 1 ½ Nguyen Mai Linh BDU 24
19 38 Nguyen Hai An BGI ½ + - - ½ Ly Ngoc Huynh Anh DTH 27
20 32 Dong Khanh Huyen BGI 0 + - - 0 Ha Bao Tram DAN 39
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Mai Hieu Linh DTH 4 1 - 0 Le Tran Minh Nha HCM 7
2 23 Ngo Nha Ky BDU 3 0 - 1 3 Bui Thi Ngoc Chi NBI 2
3 3 Ho Ngoc Vy HCM 3 1 - 0 3 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 10
4 30 Bui Khanh Nguyen DTH 3 0 - 1 3 Bui Thi Kim Khanh QNI 5
5 9 Le Dang Bao Ngoc NBI 3 0 - 1 3 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 12
6 18 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 0 - 1 3 Quan My Linh HCM 19
7 31 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 0 - 1 Nguyen Thanh Thuy BRV 20
8 14 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 2 1 - 0 Nguyen Thuy Linh BGI 4
9 29 Tran Mai Xuan Uyen DTH 2 0 - 1 2 Tran Huyen Nhi DAN 6
10 11 Pham Quynh Anh QNI 2 0 - 1 2 Dang Le Xuan Hien HCM 22
11 26 Chau Bao Ngoc BDU 2 ½ - ½ 2 Tran Thi Quynh Anh NAN 13
12 40 Dang Thu Thuy HCM 2 ½ - ½ 2 Tran Ha Gia Linh QNI 15
13 21 Nguyen Bao Chau QNI 2 1 - 0 2 Doan Nguyen Y Nhien NTH 36
14 34 Nguyen Tran Thuy Chi HNO 2 1 - 0 Nguyen Mai Linh BDU 24
15 38 Nguyen Hai An BGI 0 - 1 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO 25
16 32 Dong Khanh Huyen BGI 1 0 - 1 1 Ngo Bao Quyen HCM 8
17 37 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 1 1 - 0 1 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 16
18 17 Nguyen Minh Tra HNO 1 ½ - ½ 1 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 28
19 33 Nguyen Bao Diep Anh BGI ½ 1 - 0 1 Ngo Kim Cuong GDC 41
20 27 Ly Ngoc Huynh Anh DTH ½ 0 not paired
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired
22 39 Ha Bao Tram DAN 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Bui Thi Ngoc Chi NBI 4 0 - 1 5 Mai Hieu Linh DTH 1
2 12 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 4 1 - 0 4 Ho Ngoc Vy HCM 3
3 5 Bui Thi Kim Khanh QNI 4 0 - 1 4 Quan My Linh HCM 19
4 20 Nguyen Thanh Thuy BRV 0 - 1 Le Tran Minh Nha HCM 7
5 6 Tran Huyen Nhi DAN 3 0 - 1 3 Nguyen Bao Chau QNI 21
6 34 Nguyen Tran Thuy Chi HNO 3 ½ - ½ 3 Le Dang Bao Ngoc NBI 9
7 10 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 3 0 - 1 3 Dang Le Xuan Hien HCM 22
8 14 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 3 1 - 0 3 Bui Khanh Nguyen DTH 30
9 4 Nguyen Thuy Linh BGI ½ - ½ 3 Ngo Nha Ky BDU 23
10 13 Tran Thi Quynh Anh NAN ½ - ½ Nguyen Thanh Khanh Han LDO 31
11 15 Tran Ha Gia Linh QNI 1 - 0 Chau Bao Ngoc BDU 26
12 18 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 1 - 0 Dang Thu Thuy HCM 40
13 25 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO 0 - 1 2 Pham Quynh Anh QNI 11
14 8 Ngo Bao Quyen HCM 2 1 - 0 2 Doan Nguyen Y Nhien NTH 36
15 37 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 2 0 - 1 2 Tran Mai Xuan Uyen DTH 29
16 38 Nguyen Hai An BGI 0 - 1 Nguyen Minh Tra HNO 17
17 24 Nguyen Mai Linh BDU 1 - 0 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 28
18 16 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 1 0 - 1 Nguyen Bao Diep Anh BGI 33
19 41 Ngo Kim Cuong GDC 1 1 - 0 1 Dong Khanh Huyen BGI 32
20 27 Ly Ngoc Huynh Anh DTH ½ 0 not paired
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired
22 39 Ha Bao Tram DAN 0 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Mai Hieu Linh DTH 6 ½ - ½ 5 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 12
2 19 Quan My Linh HCM 5 1 - 0 4 Nguyen Bao Chau QNI 21
3 7 Le Tran Minh Nha HCM 1 - 0 4 Bui Thi Kim Khanh QNI 5
4 3 Ho Ngoc Vy HCM 4 0 - 1 4 Bui Thi Ngoc Chi NBI 2
5 22 Dang Le Xuan Hien HCM 4 1 - 0 4 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 14
6 9 Le Dang Bao Ngoc NBI ½ - ½ Nguyen Thanh Thuy BRV 20
7 15 Tran Ha Gia Linh QNI 0 - 1 Nguyen Tran Thuy Chi HNO 34
8 23 Ngo Nha Ky BDU 1 - 0 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 18
9 11 Pham Quynh Anh QNI 3 0 - 1 3 Nguyen Thuy Linh BGI 4
10 30 Bui Khanh Nguyen DTH 3 ½ - ½ 3 Tran Huyen Nhi DAN 6
11 29 Tran Mai Xuan Uyen DTH 3 1 - 0 3 Ngo Bao Quyen HCM 8
12 31 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 3 0 - 1 3 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 10
13 17 Nguyen Minh Tra HNO 1 - 0 3 Tran Thi Quynh Anh NAN 13
14 26 Chau Bao Ngoc BDU 1 - 0 Nguyen Mai Linh BDU 24
15 33 Nguyen Bao Diep Anh BGI 1 - 0 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO 25
16 40 Dang Thu Thuy HCM 0 - 1 2 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 37
17 36 Doan Nguyen Y Nhien NTH 2 1 - 0 2 Ngo Kim Cuong GDC 41
18 28 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 1 - 0 Nguyen Hai An BGI 38
19 32 Dong Khanh Huyen BGI 1 1 - 0 1 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 16
20 27 Ly Ngoc Huynh Anh DTH ½ 0 not paired
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired
22 39 Ha Bao Tram DAN 0 0 not paired

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 22 Dang Le Xuan Hien HCM 5 ½ - ½ Mai Hieu Linh DTH 1
2 12 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 1 - 0 6 Quan My Linh HCM 19
3 2 Bui Thi Ngoc Chi NBI 5 ½ - ½ Le Tran Minh Nha HCM 7
4 10 Nguyen Xuan Minh Hang BRV 4 ½ - ½ Ngo Nha Ky BDU 23
5 20 Nguyen Thanh Thuy BRV 4 0 - 1 Nguyen Tran Thuy Chi HNO 34
6 21 Nguyen Bao Chau QNI 4 1 - 0 4 Ho Ngoc Vy HCM 3
7 4 Nguyen Thuy Linh BGI 4 0 - 1 4 Le Dang Bao Ngoc NBI 9
8 5 Bui Thi Kim Khanh QNI 4 1 - 0 4 Tran Mai Xuan Uyen DTH 29
9 14 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 4 1 - 0 Tran Ha Gia Linh QNI 15
10 6 Tran Huyen Nhi DAN 1 - 0 Nguyen Bao Diep Anh BGI 33
11 26 Chau Bao Ngoc BDU 1 - 0 Nguyen Minh Tra HNO 17
12 18 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 1 - 0 Bui Khanh Nguyen DTH 30
13 8 Ngo Bao Quyen HCM 3 0 - 1 3 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 37
14 13 Tran Thi Quynh Anh NAN 3 1 - 0 3 Pham Quynh Anh QNI 11
15 31 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 3 0 - 1 3 Doan Nguyen Y Nhien NTH 36
16 24 Nguyen Mai Linh BDU 1 - 0 Dang Thu Thuy HCM 40
17 25 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO ½ - ½ Nguyen Hoang Minh Chau LDO 28
18 38 Nguyen Hai An BGI 1 - 0 2 Dong Khanh Huyen BGI 32
19 16 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 1 0 - 1 2 Ngo Kim Cuong GDC 41
20 27 Ly Ngoc Huynh Anh DTH ½ 0 not paired
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired
22 39 Ha Bao Tram DAN 0 0 not paired

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 34 Nguyen Tran Thuy Chi HNO ½ - ½ 7 Mai Hieu Linh DTH 1
2 7 Le Tran Minh Nha HCM 6 1 - 0 Hau Nguyen Kim Ngan DTH 12
3 19 Quan My Linh HCM 6 1 - 0 5 Le Dang Bao Ngoc NBI 9
4 5 Bui Thi Kim Khanh QNI 5 0 - 1 Bui Thi Ngoc Chi NBI 2
5 23 Ngo Nha Ky BDU 5 0 - 1 Dang Le Xuan Hien HCM 22
6 21 Nguyen Bao Chau QNI 5 0 - 1 5 Nguyen Huynh Tu Phuong HCM 14
7 6 Tran Huyen Nhi DAN 0 - 1 Huynh Phuc Minh Phuong HCM 18
8 10 Nguyen Xuan Minh Hang BRV ½ - ½ Chau Bao Ngoc BDU 26
9 3 Ho Ngoc Vy HCM 4 0 - 1 4 Nguyen Thanh Thuy BRV 20
10 29 Tran Mai Xuan Uyen DTH 4 0 - 1 4 Nguyen Thuy Linh BGI 4
11 36 Doan Nguyen Y Nhien NTH 4 1 - 0 4 Tran Thi Quynh Anh NAN 13
12 37 Ngo Huynh Thao Nhu PYE 4 1 - 0 Nguyen Mai Linh BDU 24
13 30 Bui Khanh Nguyen DTH ½ - ½ Tran Ha Gia Linh QNI 15
14 17 Nguyen Minh Tra HNO 1 - 0 Nguyen Bao Diep Anh BGI 33
15 11 Pham Quynh Anh QNI 3 0 - 1 3 Ngo Bao Quyen HCM 8
16 41 Ngo Kim Cuong GDC 3 1 - 0 3 Nguyen Thanh Ngoc Han LDO 25
17 28 Nguyen Hoang Minh Chau LDO 3 0 - 1 3 Nguyen Thanh Khanh Han LDO 31
18 32 Dong Khanh Huyen BGI 2 0 - 1 Dang Thu Thuy HCM 40
19 16 Nguyen Phuong Thanh Ha HNO 1 0 - 1 Nguyen Hai An BGI 38
20 27 Ly Ngoc Huynh Anh DTH ½ 0 not paired
21 35 To Ngoc Le Nhung HNO 0 0 not paired
22 39 Ha Bao Tram DAN 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 Mai Hieu Linh G11 DTH 7,5 0,0 50,0 6 5 3
2 19 Quan My Linh G11 HCM 7,0 0,0 45,5 7 4 3
3 7 Le Tran Minh Nha G11 HCM 7,0 0,0 42,0 6 4 2
4 2 Bui Thi Ngoc Chi G11 NBI 6,5 0,0 49,0 6 5 5
5 22 Dang Le Xuan Hien G11 HCM 6,5 0,0 43,0 6 4 4
6 12 Hau Nguyen Kim Ngan G11 DTH 6,5 0,0 41,5 6 5 2
7 14 Nguyen Huynh Tu Phuong G11 HCM 6,0 0,5 42,0 5 5 2
8 34 Nguyen Tran Thuy Chi G11 HNO 6,0 0,5 41,0 4 4 2
9 18 Huynh Phuc Minh Phuong G11 HCM 5,5 0,0 41,5 5 5 3
10 21 Nguyen Bao Chau G11 QNI 5,0 0,0 44,0 5 4 2
11 23 Ngo Nha Ky G11 BDU 5,0 0,0 43,0 3 4 1
12 9 Le Dang Bao Ngoc G11 NBI 5,0 0,0 42,5 3 5 1
13 5 Bui Thi Kim Khanh G11 QNI 5,0 0,0 40,5 4 4 3
14 4 Nguyen Thuy Linh G11 BGI 5,0 0,0 39,5 4 5 4
15 10 Nguyen Xuan Minh Hang G11 BRV 5,0 0,0 38,5 4 4 2
16 20 Nguyen Thanh Thuy G11 BRV 5,0 0,0 37,0 4 5 3
17 37 Ngo Huynh Thao Nhu G11 PYE 5,0 0,0 35,5 5 4 3
18 36 Doan Nguyen Y Nhien G11 NTH 5,0 0,0 35,5 5 4 1
19 26 Chau Bao Ngoc G11 BDU 5,0 0,0 33,5 4 4 1
20 6 Tran Huyen Nhi G11 DAN 4,5 0,0 40,5 4 4 2
21 17 Nguyen Minh Tra G11 HNO 4,5 0,0 32,5 4 4 1
22 30 Bui Khanh Nguyen G11 DTH 4,0 0,0 44,5 3 4 1
23 3 Ho Ngoc Vy G11 HCM 4,0 0,0 44,0 3 4 1
24 15 Tran Ha Gia Linh G11 QNI 4,0 0,0 41,5 3 5 1
25 29 Tran Mai Xuan Uyen G11 DTH 4,0 0,0 38,0 4 4 2
26 31 Nguyen Thanh Khanh Han G11 LDO 4,0 0,0 37,0 3 5 3
27 8 Ngo Bao Quyen G11 HCM 4,0 0,0 33,5 4 5 3
28 13 Tran Thi Quynh Anh G11 NAN 4,0 0,0 33,5 2 5 0
29 41 Ngo Kim Cuong G11 GDC 4,0 0,0 33,0 3 4 1
30 40 Dang Thu Thuy G11 HCM 3,5 0,0 38,5 3 5 2
31 24 Nguyen Mai Linh G11 BDU 3,5 0,0 36,0 3 5 1
32 33 Nguyen Bao Diep Anh G11 BGI 3,5 0,0 33,0 3 5 1
33 38 Nguyen Hai An G11 BGI 3,5 0,0 29,0 3 4 1
34 11 Pham Quynh Anh G11 QNI 3,0 2,0 35,0 3 4 2
35 25 Nguyen Thanh Ngoc Han G11 LDO 3,0 0,5 31,0 2 5 1
36 28 Nguyen Hoang Minh Chau G11 LDO 3,0 0,5 28,0 2 4 0
37 32 Dong Khanh Huyen G11 BGI 2,0 0,0 31,5 2 4 0
38 16 Nguyen Phuong Thanh Ha G11 HNO 1,0 0,0 33,0 1 4 0
39 27 Ly Ngoc Huynh Anh G11 DTH 0,5 0,0 33,5 0 2 0
40 35 To Ngoc Le Nhung G11 HNO 0,0 0,0 32,0 0 1 0
41 39 Ha Bao Tram G11 DAN 0,0 0,0 31,5 0 2 0