GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NỮ LỨA TUỔI 7

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 KGI Pham Thien Thanh 0 2181 0
2 HCM Thai Ngoc Phuong Minh 0 2180 0
3 QNI Nguyen Ngoc Thao Nguyen 0 2179 0
4 HCM Phan Ngoc Bao Chau 0 2178 0
5 HCM Huynh Le Khanh Ngoc 0 2177 0
6 NBI Pham Thi Minh Ngoc 0 2176 0
7 HCM Thai Minh Anh 0 2175 0
8 HNO Nguyen Hieu Yen 0 2174 0
9 NAN Nguyen Dan Le 0 2173 0
10 DAN Nguyen Dinh Tam Anh 0 2172 0
11 HCM Tran Duong Hoang Ngan 0 2171 0
12 KGI Le Hoang Bao Tu 0 2170 0
13 BDU Nguyen Linh An 0 2169 0
14 HNO Nguyen Thai An 0 2168 0
15 DTH Le Ngoc Hong Bang 0 2167 0
16 QNI Nguyen Thi Hong Ha 0 2166 0
17 DAN Le Ngoc Kha Han 0 2165 0
18 HCM Pham Huong Nhi 0 2164 0
19 BRV Nguyen Ngoc Nhu Han 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 KGI Pham Thien Thanh 0 2181 0
2 HCM Thai Ngoc Phuong Minh 0 2180 0
3 QNI Nguyen Ngoc Thao Nguyen 0 2179 0
4 HCM Phan Ngoc Bao Chau 0 2178 0
5 HCM Huynh Le Khanh Ngoc 0 2177 0
6 NBI Pham Thi Minh Ngoc 0 2176 0
7 HCM Thai Minh Anh 0 2175 0
8 HNO Nguyen Hieu Yen 0 2174 0
9 NAN Nguyen Dan Le 0 2173 0
10 DAN Nguyen Dinh Tam Anh 0 2172 0
11 HCM Tran Duong Hoang Ngan 0 2171 0
12 KGI Le Hoang Bao Tu 0 2170 0
13 BDU Nguyen Linh An 0 2169 0
14 HNO Nguyen Thai An 0 2168 0
15 DTH Le Ngoc Hong Bang 0 2167 0
16 QNI Nguyen Thi Hong Ha 0 2166 0
17 DAN Le Ngoc Kha Han 0 2165 0
18 HCM Pham Huong Nhi 0 2164 0
19 BRV Nguyen Ngoc Nhu Han 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Pham Thien Thanh KGI G07
2 Thai Ngoc Phuong Minh HCM G07
3 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI G07
4 Phan Ngoc Bao Chau HCM G07
5 Huynh Le Khanh Ngoc HCM G07
6 Pham Thi Minh Ngoc NBI G07
7 Thai Minh Anh HCM G07
8 Nguyen Hieu Yen HNO G07
9 Nguyen Dan Le NAN G07
10 Nguyen Dinh Tam Anh DAN G07
11 Tran Duong Hoang Ngan HCM G07
12 Le Hoang Bao Tu KGI G07
13 Nguyen Linh An BDU G07
14 Nguyen Thai An HNO G07
15 Le Ngoc Hong Bang DTH G07
16 Nguyen Thi Hong Ha QNI G07
17 Le Ngoc Kha Han DAN G07
18 Pham Huong Nhi HCM G07
19 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Pham Thien Thanh KGI 0 1 - 0 0 Nguyen Dinh Tam Anh DAN 10
2 11 Tran Duong Hoang Ngan HCM 0 0 - 1 0 Thai Ngoc Phuong Minh HCM 2
3 3 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI 0 0 - 1 0 Le Hoang Bao Tu KGI 12
4 13 Nguyen Linh An BDU 0 1 - 0 0 Phan Ngoc Bao Chau HCM 4
5 5 Huynh Le Khanh Ngoc HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Thai An HNO 14
6 15 Le Ngoc Hong Bang DTH 0 0 - 1 0 Pham Thi Minh Ngoc NBI 6
7 7 Thai Minh Anh HCM 0 0 - 1 0 Nguyen Thi Hong Ha QNI 16
8 17 Le Ngoc Kha Han DAN 0 0 - 1 0 Nguyen Hieu Yen HNO 8
9 9 Nguyen Dan Le NAN 0 1 - 0 0 Pham Huong Nhi HCM 18
10 19 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 0 1 bye

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Le Hoang Bao Tu KGI 1 0 - 1 1 Pham Thien Thanh KGI 1
2 2 Thai Ngoc Phuong Minh HCM 1 1 - 0 1 Nguyen Dan Le NAN 9
3 16 Nguyen Thi Hong Ha QNI 1 0 - 1 1 Huynh Le Khanh Ngoc HCM 5
4 6 Pham Thi Minh Ngoc NBI 1 1 - 0 1 Nguyen Linh An BDU 13
5 8 Nguyen Hieu Yen HNO 1 1 - 0 1 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 19
6 14 Nguyen Thai An HNO 0 0 - 1 0 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI 3
7 4 Phan Ngoc Bao Chau HCM 0 0 - 1 0 Tran Duong Hoang Ngan HCM 11
8 18 Pham Huong Nhi HCM 0 1 - 0 0 Thai Minh Anh HCM 7
9 10 Nguyen Dinh Tam Anh DAN 0 1 - 0 0 Le Ngoc Hong Bang DTH 15
10 17 Le Ngoc Kha Han DAN 0 1 bye

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Pham Thien Thanh KGI 2 1 - 0 2 Pham Thi Minh Ngoc NBI 6
2 5 Huynh Le Khanh Ngoc HCM 2 1 - 0 2 Thai Ngoc Phuong Minh HCM 2
3 3 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI 1 0 - 1 2 Nguyen Hieu Yen HNO 8
4 9 Nguyen Dan Le NAN 1 0 - 1 1 Nguyen Thi Hong Ha QNI 16
5 13 Nguyen Linh An BDU 1 0 - 1 1 Nguyen Dinh Tam Anh DAN 10
6 11 Tran Duong Hoang Ngan HCM 1 1 - 0 1 Pham Huong Nhi HCM 18
7 19 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 1 0 - 1 1 Le Hoang Bao Tu KGI 12
8 15 Le Ngoc Hong Bang DTH 0 0 - 1 0 Phan Ngoc Bao Chau HCM 4
9 7 Thai Minh Anh HCM 0 1 - 0 0 Nguyen Thai An HNO 14
10 17 Le Ngoc Kha Han DAN 1 0 not paired

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 8 Nguyen Hieu Yen HNO 3 0 - 1 3 Pham Thien Thanh KGI 1
2 6 Pham Thi Minh Ngoc NBI 2 1 - 0 3 Huynh Le Khanh Ngoc HCM 5
3 2 Thai Ngoc Phuong Minh HCM 2 ½ - ½ 2 Le Hoang Bao Tu KGI 12
4 10 Nguyen Dinh Tam Anh DAN 2 0 - 1 2 Tran Duong Hoang Ngan HCM 11
5 16 Nguyen Thi Hong Ha QNI 2 1 - 0 1 Nguyen Linh An BDU 13
6 18 Pham Huong Nhi HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI 3
7 4 Phan Ngoc Bao Chau HCM 1 ½ - ½ 1 Nguyen Dan Le NAN 9
8 19 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 1 1 - 0 1 Thai Minh Anh HCM 7
9 14 Nguyen Thai An HNO 0 1 - 0 0 Le Ngoc Hong Bang DTH 15
10 17 Le Ngoc Kha Han DAN 1 0 not paired

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Pham Thien Thanh KGI 4 1 - 0 3 Nguyen Thi Hong Ha QNI 16
2 5 Huynh Le Khanh Ngoc HCM 3 0 - 1 3 Nguyen Hieu Yen HNO 8
3 11 Tran Duong Hoang Ngan HCM 3 1 - 0 3 Pham Thi Minh Ngoc NBI 6
4 3 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI 2 0 - 1 Thai Ngoc Phuong Minh HCM 2
5 12 Le Hoang Bao Tu KGI 1 - 0 2 Nguyen Dinh Tam Anh DAN 10
6 9 Nguyen Dan Le NAN 0 - 1 2 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 19
7 7 Thai Minh Anh HCM 1 0 - 1 Phan Ngoc Bao Chau HCM 4
8 13 Nguyen Linh An BDU 1 0 - 1 1 Nguyen Thai An HNO 14
9 15 Le Ngoc Hong Bang DTH 0 1 - 0 1 Pham Huong Nhi HCM 18
10 17 Le Ngoc Kha Han DAN 1 0 not paired

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Tran Duong Hoang Ngan HCM 4 0 - 1 5 Pham Thien Thanh KGI 1
2 8 Nguyen Hieu Yen HNO 4 0 - 1 Thai Ngoc Phuong Minh HCM 2
3 12 Le Hoang Bao Tu KGI 1 - 0 3 Huynh Le Khanh Ngoc HCM 5
4 16 Nguyen Thi Hong Ha QNI 3 1 - 0 3 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 19
5 6 Pham Thi Minh Ngoc NBI 3 1 - 0 Phan Ngoc Bao Chau HCM 4
6 10 Nguyen Dinh Tam Anh DAN 2 0 - 1 2 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI 3
7 14 Nguyen Thai An HNO 2 1 - 0 Nguyen Dan Le NAN 9
8 15 Le Ngoc Hong Bang DTH 1 1 - 0 1 Thai Minh Anh HCM 7
9 18 Pham Huong Nhi HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Linh An BDU 13
10 17 Le Ngoc Kha Han DAN 1 0 not paired

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 2 Thai Ngoc Phuong Minh HCM 0 - 1 6 Pham Thien Thanh KGI 1
2 6 Pham Thi Minh Ngoc NBI 4 0 - 1 Le Hoang Bao Tu KGI 12
3 8 Nguyen Hieu Yen HNO 4 1 - 0 4 Tran Duong Hoang Ngan HCM 11
4 14 Nguyen Thai An HNO 3 0 - 1 4 Nguyen Thi Hong Ha QNI 16
5 19 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 3 1 - 0 3 Nguyen Ngoc Thao Nguyen QNI 3
6 4 Phan Ngoc Bao Chau HCM 0 - 1 3 Huynh Le Khanh Ngoc HCM 5
7 13 Nguyen Linh An BDU 2 1 - 0 2 Le Ngoc Hong Bang DTH 15
8 18 Pham Huong Nhi HCM 1 0 - 1 2 Nguyen Dinh Tam Anh DAN 10
9 9 Nguyen Dan Le NAN 1 - 0 1 Thai Minh Anh HCM 7
10 17 Le Ngoc Kha Han DAN 1 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 1 Pham Thien Thanh G07 KGI 7,0 0,0 28,0 7 4 4
2 12 Le Hoang Bao Tu G07 KGI 5,5 0,0 26,0 5 4 3
3 8 Nguyen Hieu Yen G07 HNO 5,0 0,0 26,0 5 3 3
4 16 Nguyen Thi Hong Ha G07 QNI 5,0 0,0 23,0 5 4 3
5 2 Thai Ngoc Phuong Minh G07 HCM 4,5 0,0 28,5 4 4 3
6 5 Huynh Le Khanh Ngoc G07 HCM 4,0 0,0 27,0 4 4 2
7 11 Tran Duong Hoang Ngan G07 HCM 4,0 0,0 26,0 4 3 2
8 6 Pham Thi Minh Ngoc G07 NBI 4,0 0,0 26,0 4 3 1
9 19 Nguyen Ngoc Nhu Han BRV 4,0 0,0 24,5 3 3 1
10 3 Nguyen Ngoc Thao Nguyen G07 QNI 3,0 0,0 24,5 3 4 3
11 10 Nguyen Dinh Tam Anh G07 DAN 3,0 0,0 24,5 3 4 2
12 13 Nguyen Linh An G07 BDU 3,0 0,0 19,5 3 3 1
14 Nguyen Thai An G07 HNO 3,0 0,0 19,5 3 3 1
14 4 Phan Ngoc Bao Chau G07 HCM 2,5 0,5 19,5 2 4 2
15 9 Nguyen Dan Le G07 NAN 2,5 0,5 19,5 2 3 0
16 15 Le Ngoc Hong Bang G07 DTH 2,0 0,0 16,5 2 3 0
17 17 Le Ngoc Kha Han G07 DAN 1,0 0,0 20,0 0 0 0
18 7 Thai Minh Anh G07 HCM 1,0 0,0 18,5 1 4 0
19 18 Pham Huong Nhi G07 HCM 1,0 0,0 17,5 1 3 0