GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-23 to 2020-08-01
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 1:30'+30"
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: Bà Rịa - Vũng Tàu

Schedule: GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown

Players registered in GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA TRẺ TOÀN QUỐC 2020 CỜ TIÊU CHUẨN - NAM LỨA TUỔI 17

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 BTR Huynh Quoc An 0 2247 0
2 BTR Nguyen Minh Dat 0 2246 0
3 BTR Le Minh Kha 0 2245 0
4 BTR Nguyen Minh Chi Thien 0 2244 0
5 BTR Nguyen Hoang Khang 0 2243 0
6 TTH Le Nhat Khanh Huy 0 2242 0
7 TTH Do Thanh Loc 0 2241 0
8 HCM Pham Phu Quang 0 2240 0
9 CTH Vo Huynh Thien 0 2239 0
10 TTH Tran Van Tien Dat 0 2238 0
11 QNI Nguyen Anh Dung (B) 0 2237 0
12 HNO Ngo Duc Tri 0 2236 0
13 HPH Dao Minh Nhat 0 2235 0
14 HNO Nguyen Huynh Minh Thien 0 2234 0
15 BNI Nguyen Lam Tung 0 2233 0
16 LAN Le Phuc Nguyen 0 2232 0
17 KGI Dang Anh Quoc 0 2231 0
18 NTH Le Ngoc Hieu 0 2230 0
19 NTH Phan Minh Trieu 0 2229 0
20 BNI Nguyen Duy Linh 0 2228 0
21 CTH Nguyen Nhat Huy 0 2227 0
22 QNI Nguyen Sinh Cung 0 2226 0
23 KGI Luu Huong Cuong Thinh 0 2225 0
24 LAN Dang Bao Thien 0 2224 0
25 NTH Vo Huu Tuan 0 2223 0
26 QNI Hoang Minh Duc 0 2222 0
27 HCM Luu Tran Nguyen Khoi 0 2221 0
28 QNI Mai Vi Tu 0 2220 0
29 HCM Nguyen Lam Thien 0 2219 0
30 HNO Pham Phu Vinh 0 2218 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 BTR Huynh Quoc An 0 2247 0
2 BTR Nguyen Minh Dat 0 2246 0
3 BTR Le Minh Kha 0 2245 0
4 BTR Nguyen Minh Chi Thien 0 2244 0
5 BTR Nguyen Hoang Khang 0 2243 0
6 TTH Le Nhat Khanh Huy 0 2242 0
7 TTH Do Thanh Loc 0 2241 0
8 HCM Pham Phu Quang 0 2240 0
9 CTH Vo Huynh Thien 0 2239 0
10 TTH Tran Van Tien Dat 0 2238 0
11 QNI Nguyen Anh Dung (B) 0 2237 0
12 HNO Ngo Duc Tri 0 2236 0
13 HPH Dao Minh Nhat 0 2235 0
14 HNO Nguyen Huynh Minh Thien 0 2234 0
15 BNI Nguyen Lam Tung 0 2233 0
16 LAN Le Phuc Nguyen 0 2232 0
17 KGI Dang Anh Quoc 0 2231 0
18 NTH Le Ngoc Hieu 0 2230 0
19 NTH Phan Minh Trieu 0 2229 0
20 BNI Nguyen Duy Linh 0 2228 0
21 CTH Nguyen Nhat Huy 0 2227 0
22 QNI Nguyen Sinh Cung 0 2226 0
23 KGI Luu Huong Cuong Thinh 0 2225 0
24 LAN Dang Bao Thien 0 2224 0
25 NTH Vo Huu Tuan 0 2223 0
26 QNI Hoang Minh Duc 0 2222 0
27 HCM Luu Tran Nguyen Khoi 0 2221 0
28 QNI Mai Vi Tu 0 2220 0
29 HCM Nguyen Lam Thien 0 2219 0
30 HNO Pham Phu Vinh 0 2218 0

Players starting rank

No. Nombre FED Tipo
1 Huynh Quoc An BTR B17
2 Nguyen Minh Dat BTR B17
3 Le Minh Kha BTR B17
4 Nguyen Minh Chi Thien BTR B17
5 Nguyen Hoang Khang BTR B17
6 Le Nhat Khanh Huy TTH B17
7 Do Thanh Loc TTH B17
8 Pham Phu Quang HCM B17
9 Vo Huynh Thien CTH B17
10 Tran Van Tien Dat TTH B17
11 Nguyen Anh Dung (B) QNI B17
12 Ngo Duc Tri HNO B17
13 Dao Minh Nhat HPH B17
14 Nguyen Huynh Minh Thien HNO B17
15 Nguyen Lam Tung BNI B17
16 Le Phuc Nguyen LAN B17
17 Dang Anh Quoc KGI B17
18 Le Ngoc Hieu NTH B17
19 Phan Minh Trieu NTH B17
20 Nguyen Duy Linh BNI B17
21 Nguyen Nhat Huy CTH B17
22 Nguyen Sinh Cung QNI B17
23 Luu Huong Cuong Thinh KGI B17
24 Dang Bao Thien LAN B17
25 Vo Huu Tuan NTH B17
26 Hoang Minh Duc QNI B17
27 Luu Tran Nguyen Khoi HCM B17
28 Mai Vi Tu QNI B17
29 Nguyen Lam Thien HCM B17
30 Pham Phu Vinh HNO B17

Round 1

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 1 Huynh Quoc An BTR 0 1 - 0 0 Le Phuc Nguyen LAN 16
2 17 Dang Anh Quoc KGI 0 ½ - ½ 0 Nguyen Minh Dat BTR 2
3 3 Le Minh Kha BTR 0 0 - 1 0 Le Ngoc Hieu NTH 18
4 19 Phan Minh Trieu NTH 0 0 - 1 0 Nguyen Minh Chi Thien BTR 4
5 5 Nguyen Hoang Khang BTR 0 0 - 1 0 Nguyen Duy Linh BNI 20
6 21 Nguyen Nhat Huy CTH 0 ½ - ½ 0 Le Nhat Khanh Huy TTH 6
7 7 Do Thanh Loc TTH 0 1 - 0 0 Nguyen Sinh Cung QNI 22
8 23 Luu Huong Cuong Thinh KGI 0 ½ - ½ 0 Pham Phu Quang HCM 8
9 9 Vo Huynh Thien CTH 0 1 - 0 0 Dang Bao Thien LAN 24
10 25 Vo Huu Tuan NTH 0 0 - 1 0 Tran Van Tien Dat TTH 10
11 11 Nguyen Anh Dung (B) QNI 0 ½ - ½ 0 Hoang Minh Duc QNI 26
12 27 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 0 0 - 1 0 Ngo Duc Tri HNO 12
13 13 Dao Minh Nhat HPH 0 1 - 0 0 Mai Vi Tu QNI 28
14 29 Nguyen Lam Thien HCM 0 ½ - ½ 0 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 14
15 15 Nguyen Lam Tung BNI 0 ½ - ½ 0 Pham Phu Vinh HNO 30

Round 2

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 10 Tran Van Tien Dat TTH 1 ½ - ½ 1 Huynh Quoc An BTR 1
2 4 Nguyen Minh Chi Thien BTR 1 0 - 1 1 Dao Minh Nhat HPH 13
3 12 Ngo Duc Tri HNO 1 1 - 0 1 Do Thanh Loc TTH 7
4 18 Le Ngoc Hieu NTH 1 1 - 0 1 Vo Huynh Thien CTH 9
5 20 Nguyen Duy Linh BNI 1 ½ - ½ ½ Nguyen Anh Dung (B) QNI 11
6 2 Nguyen Minh Dat BTR ½ ½ - ½ ½ Nguyen Nhat Huy CTH 21
7 6 Le Nhat Khanh Huy TTH ½ 0 - 1 ½ Dang Anh Quoc KGI 17
8 8 Pham Phu Quang HCM ½ 0 - 1 ½ Nguyen Lam Thien HCM 29
9 14 Nguyen Huynh Minh Thien HNO ½ ½ - ½ ½ Luu Huong Cuong Thinh KGI 23
10 26 Hoang Minh Duc QNI ½ ½ - ½ ½ Nguyen Lam Tung BNI 15
11 30 Pham Phu Vinh HNO ½ ½ - ½ 0 Le Minh Kha BTR 3
12 24 Dang Bao Thien LAN 0 1 - 0 0 Nguyen Hoang Khang BTR 5
13 16 Le Phuc Nguyen LAN 0 ½ - ½ 0 Vo Huu Tuan NTH 25
14 28 Mai Vi Tu QNI 0 0 - 1 0 Phan Minh Trieu NTH 19
15 22 Nguyen Sinh Cung QNI 0 0 - 1 0 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 27

Round 3

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Dao Minh Nhat HPH 2 ½ - ½ 2 Ngo Duc Tri HNO 12
2 1 Huynh Quoc An BTR 1 - 0 2 Le Ngoc Hieu NTH 18
3 29 Nguyen Lam Thien HCM 1 - 0 Tran Van Tien Dat TTH 10
4 17 Dang Anh Quoc KGI ½ - ½ Nguyen Duy Linh BNI 20
5 19 Phan Minh Trieu NTH 1 1 - 0 1 Nguyen Minh Dat BTR 2
6 21 Nguyen Nhat Huy CTH 1 1 - 0 1 Nguyen Minh Chi Thien BTR 4
7 7 Do Thanh Loc TTH 1 0 - 1 1 Luu Huong Cuong Thinh KGI 23
8 9 Vo Huynh Thien CTH 1 0 - 1 1 Hoang Minh Duc QNI 26
9 11 Nguyen Anh Dung (B) QNI 1 0 - 1 1 Pham Phu Vinh HNO 30
10 27 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 1 0 - 1 1 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 14
11 15 Nguyen Lam Tung BNI 1 1 - 0 1 Dang Bao Thien LAN 24
12 3 Le Minh Kha BTR ½ 0 - 1 ½ Pham Phu Quang HCM 8
13 25 Vo Huu Tuan NTH ½ ½ - ½ ½ Le Nhat Khanh Huy TTH 6
14 5 Nguyen Hoang Khang BTR 0 0 - 1 ½ Le Phuc Nguyen LAN 16
15 28 Mai Vi Tu QNI 0 0 - 1 0 Nguyen Sinh Cung QNI 22

Round 4

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 13 Dao Minh Nhat HPH 1 - 0 Huynh Quoc An BTR 1
2 12 Ngo Duc Tri HNO 1 - 0 Nguyen Lam Thien HCM 29
3 14 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 2 1 - 0 2 Nguyen Duy Linh BNI 20
4 23 Luu Huong Cuong Thinh KGI 2 ½ - ½ 2 Nguyen Lam Tung BNI 15
5 26 Hoang Minh Duc QNI 2 1 - 0 2 Dang Anh Quoc KGI 17
6 18 Le Ngoc Hieu NTH 2 1 - 0 2 Nguyen Nhat Huy CTH 21
7 30 Pham Phu Vinh HNO 2 1 - 0 2 Phan Minh Trieu NTH 19
8 8 Pham Phu Quang HCM 1 - 0 Le Phuc Nguyen LAN 16
9 10 Tran Van Tien Dat TTH ½ - ½ 1 Do Thanh Loc TTH 7
10 2 Nguyen Minh Dat BTR 1 0 - 1 1 Nguyen Anh Dung (B) QNI 11
11 4 Nguyen Minh Chi Thien BTR 1 1 - 0 1 Vo Huu Tuan NTH 25
12 6 Le Nhat Khanh Huy TTH 1 1 - 0 1 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 27
13 22 Nguyen Sinh Cung QNI 1 0 - 1 1 Vo Huynh Thien CTH 9
14 24 Dang Bao Thien LAN 1 1 - 0 ½ Le Minh Kha BTR 3
15 5 Nguyen Hoang Khang BTR 0 ½ - ½ 0 Mai Vi Tu QNI 28

Round 5

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 14 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 3 0 - 1 Ngo Duc Tri HNO 12
2 18 Le Ngoc Hieu NTH 3 ½ - ½ Dao Minh Nhat HPH 13
3 30 Pham Phu Vinh HNO 3 ½ - ½ 3 Hoang Minh Duc QNI 26
4 1 Huynh Quoc An BTR 1 - 0 Luu Huong Cuong Thinh KGI 23
5 15 Nguyen Lam Tung BNI ½ - ½ Pham Phu Quang HCM 8
6 29 Nguyen Lam Thien HCM 1 - 0 2 Nguyen Minh Chi Thien BTR 4
7 19 Phan Minh Trieu NTH 2 0 - 1 2 Le Nhat Khanh Huy TTH 6
8 9 Vo Huynh Thien CTH 2 1 - 0 2 Dang Anh Quoc KGI 17
9 20 Nguyen Duy Linh BNI 2 ½ - ½ 2 Tran Van Tien Dat TTH 10
10 11 Nguyen Anh Dung (B) QNI 2 0 - 1 2 Dang Bao Thien LAN 24
11 16 Le Phuc Nguyen LAN 0 - 1 2 Nguyen Nhat Huy CTH 21
12 7 Do Thanh Loc TTH ½ - ½ 1 Nguyen Minh Dat BTR 2
13 25 Vo Huu Tuan NTH 1 ½ - ½ 1 Nguyen Sinh Cung QNI 22
14 27 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 1 1 - 0 ½ Mai Vi Tu QNI 28
15 3 Le Minh Kha BTR ½ 1 - 0 ½ Nguyen Hoang Khang BTR 5

Round 6

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Ngo Duc Tri HNO 1 - 0 Huynh Quoc An BTR 1
2 26 Hoang Minh Duc QNI ½ - ½ 4 Dao Minh Nhat HPH 13
3 29 Nguyen Lam Thien HCM 1 - 0 Le Ngoc Hieu NTH 18
4 6 Le Nhat Khanh Huy TTH 3 0 - 1 Pham Phu Vinh HNO 30
5 8 Pham Phu Quang HCM 3 ½ - ½ 3 Vo Huynh Thien CTH 9
6 24 Dang Bao Thien LAN 3 0 - 1 3 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 14
7 21 Nguyen Nhat Huy CTH 3 0 - 1 3 Nguyen Lam Tung BNI 15
8 23 Luu Huong Cuong Thinh KGI 1 - 0 Tran Van Tien Dat TTH 10
9 20 Nguyen Duy Linh BNI ½ - ½ 2 Phan Minh Trieu NTH 19
10 4 Nguyen Minh Chi Thien BTR 2 0 - 1 2 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 27
11 17 Dang Anh Quoc KGI 2 0 - 1 2 Do Thanh Loc TTH 7
12 22 Nguyen Sinh Cung QNI 0 - 1 2 Nguyen Anh Dung (B) QNI 11
13 2 Nguyen Minh Dat BTR 0 - 1 Le Minh Kha BTR 3
14 28 Mai Vi Tu QNI ½ 0 - 1 Le Phuc Nguyen LAN 16
15 5 Nguyen Hoang Khang BTR ½ 1 - 0 Vo Huu Tuan NTH 25

Round 7

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 30 Pham Phu Vinh HNO ½ - ½ Ngo Duc Tri HNO 12
2 13 Dao Minh Nhat HPH 0 - 1 Nguyen Lam Thien HCM 29
3 14 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 4 1 - 0 4 Hoang Minh Duc QNI 26
4 15 Nguyen Lam Tung BNI 4 1 - 0 Vo Huynh Thien CTH 9
5 1 Huynh Quoc An BTR ½ - ½ Pham Phu Quang HCM 8
6 18 Le Ngoc Hieu NTH 0 - 1 Luu Huong Cuong Thinh KGI 23
7 11 Nguyen Anh Dung (B) QNI 3 1 - 0 3 Le Nhat Khanh Huy TTH 6
8 7 Do Thanh Loc TTH 3 0 - 1 3 Nguyen Nhat Huy CTH 21
9 27 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 3 ½ - ½ 3 Nguyen Duy Linh BNI 20
10 10 Tran Van Tien Dat TTH 1 - 0 3 Dang Bao Thien LAN 24
11 16 Le Phuc Nguyen LAN 1 - 0 Le Minh Kha BTR 3
12 19 Phan Minh Trieu NTH 1 - 0 2 Dang Anh Quoc KGI 17
13 2 Nguyen Minh Dat BTR 0 - 1 2 Nguyen Minh Chi Thien BTR 4
14 22 Nguyen Sinh Cung QNI 1 - 0 Nguyen Hoang Khang BTR 5
15 25 Vo Huu Tuan NTH 1 - 0 ½ Mai Vi Tu QNI 28

Round 8

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 12 Ngo Duc Tri HNO 6 1 - 0 5 Nguyen Lam Tung BNI 15
2 29 Nguyen Lam Thien HCM 1 - 0 5 Pham Phu Vinh HNO 30
3 13 Dao Minh Nhat HPH 1 - 0 5 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 14
4 23 Luu Huong Cuong Thinh KGI 0 - 1 4 Nguyen Anh Dung (B) QNI 11
5 21 Nguyen Nhat Huy CTH 4 ½ - ½ 4 Huynh Quoc An BTR 1
6 8 Pham Phu Quang HCM 4 1 - 0 4 Hoang Minh Duc QNI 26
7 9 Vo Huynh Thien CTH 0 - 1 Phan Minh Trieu NTH 19
8 16 Le Phuc Nguyen LAN 1 - 0 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 27
9 20 Nguyen Duy Linh BNI 1 - 0 Le Ngoc Hieu NTH 18
10 4 Nguyen Minh Chi Thien BTR 3 1 - 0 Tran Van Tien Dat TTH 10
11 24 Dang Bao Thien LAN 3 0 - 1 3 Do Thanh Loc TTH 7
12 6 Le Nhat Khanh Huy TTH 3 1 - 0 Nguyen Sinh Cung QNI 22
13 3 Le Minh Kha BTR 1 - 0 Vo Huu Tuan NTH 25
14 17 Dang Anh Quoc KGI 2 1 - 0 Nguyen Hoang Khang BTR 5
15 28 Mai Vi Tu QNI ½ ½ - ½ Nguyen Minh Dat BTR 2

Round 9

M. No. Name FED Pts. Result Pts. Name FEDB No.
1 11 Nguyen Anh Dung (B) QNI 5 ½ - ½ 7 Ngo Duc Tri HNO 12
2 15 Nguyen Lam Tung BNI 5 ½ - ½ Nguyen Lam Thien HCM 29
3 30 Pham Phu Vinh HNO 5 0 - 1 Dao Minh Nhat HPH 13
4 14 Nguyen Huynh Minh Thien HNO 5 1 - 0 5 Pham Phu Quang HCM 8
5 1 Huynh Quoc An BTR 1 - 0 Nguyen Duy Linh BNI 20
6 23 Luu Huong Cuong Thinh KGI ½ - ½ Le Phuc Nguyen LAN 16
7 19 Phan Minh Trieu NTH ½ - ½ Nguyen Nhat Huy CTH 21
8 7 Do Thanh Loc TTH 4 1 - 0 4 Nguyen Minh Chi Thien BTR 4
9 26 Hoang Minh Duc QNI 4 1 - 0 4 Le Nhat Khanh Huy TTH 6
10 10 Tran Van Tien Dat TTH 1 - 0 Le Minh Kha BTR 3
11 27 Luu Tran Nguyen Khoi HCM 0 - 1 Vo Huynh Thien CTH 9
12 25 Vo Huu Tuan NTH 0 - 1 Le Ngoc Hieu NTH 18
13 22 Nguyen Sinh Cung QNI 0 - 1 3 Dang Anh Quoc KGI 17
14 28 Mai Vi Tu QNI 1 0 - 1 3 Dang Bao Thien LAN 24
15 5 Nguyen Hoang Khang BTR 1 - 0 2 Nguyen Minh Dat BTR 2

Players ranking

Rk. No.Ini. Name Tipo FED Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 12 Ngo Duc Tri B17 HNO 7,5 0,0 46,0 6 5 2
2 29 Nguyen Lam Thien B17 HCM 7,0 0,0 44,5 6 4 2
3 13 Dao Minh Nhat B17 HPH 6,5 0,0 44,5 5 4 2
4 14 Nguyen Huynh Minh Thien B17 HNO 6,0 0,0 44,5 5 4 2
5 15 Nguyen Lam Tung B17 BNI 5,5 0,0 44,0 3 4 1
6 1 Huynh Quoc An B17 BTR 5,5 0,0 43,0 4 4 0
7 11 Nguyen Anh Dung (B) B17 QNI 5,5 0,0 37,5 4 4 3
8 30 Pham Phu Vinh B17 HNO 5,0 0,0 46,0 3 4 2
9 8 Pham Phu Quang B17 HCM 5,0 0,0 43,5 3 5 1
10 26 Hoang Minh Duc B17 QNI 5,0 0,0 42,0 3 5 1
11 23 Luu Huong Cuong Thinh B17 KGI 5,0 0,0 42,0 3 4 2
12 21 Nguyen Nhat Huy B17 CTH 5,0 0,0 38,5 3 5 2
13 7 Do Thanh Loc B17 TTH 5,0 0,0 36,5 4 4 2
14 19 Phan Minh Trieu B17 NTH 5,0 0,0 33,0 4 4 2
15 16 Le Phuc Nguyen B17 LAN 5,0 0,0 32,5 4 5 2
16 18 Le Ngoc Hieu B17 NTH 4,5 0,0 41,5 4 5 2
17 10 Tran Van Tien Dat B17 TTH 4,5 0,0 38,5 3 5 1
18 20 Nguyen Duy Linh B17 BNI 4,5 0,0 38,5 2 5 1
19 9 Vo Huynh Thien B17 CTH 4,5 0,0 36,5 4 5 2
20 4 Nguyen Minh Chi Thien B17 BTR 4,0 0,0 39,0 4 5 2
21 24 Dang Bao Thien B17 LAN 4,0 0,0 37,0 4 5 2
22 6 Le Nhat Khanh Huy B17 TTH 4,0 0,0 35,5 3 5 1
23 17 Dang Anh Quoc B17 KGI 4,0 0,0 33,0 3 5 2
24 27 Luu Tran Nguyen Khoi B17 HCM 3,5 0,0 38,0 3 4 2
25 3 Le Minh Kha B17 BTR 3,5 0,0 33,0 3 5 1
26 22 Nguyen Sinh Cung B17 QNI 2,5 1,5 31,5 2 4 1
27 5 Nguyen Hoang Khang B17 BTR 2,5 1,0 28,0 2 4 0
28 25 Vo Huu Tuan B17 NTH 2,5 0,5 30,5 1 4 0
29 2 Nguyen Minh Dat B17 BTR 2,0 0,0 34,5 0 5 0
30 28 Mai Vi Tu B17 QNI 1,0 0,0 31,5 0 4 0