Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-05-16 to 2020-05-22
Tournament place: lầu 3, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Quận 3, TPHCM (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: CLB Kỳ Phong
Main referee: Hoàng Thiên

Schedule: Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown

Players registered in Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng khởi động

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 VIE Bùi Phúc Lâm 0 0 0
2 VIE Đào Anh Duy 0 0 0
3 VIE Huỳnh Hào Phát 0 0 0
4 VIE Lê Nguyễn Khang Nhật 0 0 0
5 VIE Ngô Hồ Thanh Trúc 0 0 0
6 VIE Ngô Thị Thu Nga 0 0 0
7 VIE Nguyễn Hoàng Yến 0 0 0
8 VIE Nguyễn Lâm Xuân Thy 0 0 0
9 VIE Nguyễn Quang Đạt 0 0 0
10 VIE Nguyễn Quốc Minh 0 0 0
11 VIE Nguyễn Danh Đăng Minh 0 0 0
12 VIE Nguyễn Xuân Minh 0 0 0
13 VIE Phạm Đức Bảo Hoàng 0 0 0
14 VIE Phạm Thế Nhân 0 0 0
15 VIE Phan Huy Hoàng 0 0 0
16 VIE Phan Thành Việt 0 0 0
17 VIE Võ Đắc Vi Nhân 0 0 0
18 VIE Vũ Xuân Bách 0 0 0
19 VIE Nguyễn Khánh Trình 0 0 0
20 VIE Nguyễn Kim Khánh Tân 0 0 0

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 10 Nguyễn Quốc Minh 0 0 1 - 0 0 Bùi Phúc Lâm 0 1
2 2 Đào Anh Duy 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Danh Đăng Minh 0 11
3 12 Nguyễn Xuân Minh 0 0 1 - 0 0 Huỳnh Hào Phát 0 3
4 4 Lê Nguyễn Khang Nhật 0 0 ½ - ½ 0 Phạm Đức Bảo Hoàng 0 13
5 14 Phạm Thế Nhân 0 0 1 - 0 0 Ngô Hồ Thanh Trúc 0 5
6 6 Ngô Thị Thu Nga 0 0 0 - 1 0 Phan Huy Hoàng 0 15
7 16 Phan Thành Việt 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Yến 0 7
8 8 Nguyễn Lâm Xuân Thy 0 0 0 - 1 0 Võ Đắc Vi Nhân 0 17
9 18 Vũ Xuân Bách 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Đạt 0 9
10 20 Nguyễn Kim Khánh Tân 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Khánh Trình 0 19

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 15 Phan Huy Hoàng 0 1 0 - 1 1 Đào Anh Duy 0 2
2 9 Nguyễn Quang Đạt 0 1 0 - 1 1 Phạm Thế Nhân 0 14
3 17 Võ Đắc Vi Nhân 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Quốc Minh 0 10
4 19 Nguyễn Khánh Trình 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Xuân Minh 0 12
5 13 Phạm Đức Bảo Hoàng 0 ½ 0 - 1 1 Phan Thành Việt 0 16
6 1 Bùi Phúc Lâm 0 0 0 - 1 ½ Lê Nguyễn Khang Nhật 0 4
7 3 Huỳnh Hào Phát 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Lâm Xuân Thy 0 8
8 5 Ngô Hồ Thanh Trúc 0 0 ½ - ½ 0 Vũ Xuân Bách 0 18
9 11 Nguyễn Danh Đăng Minh 0 0 1 - 0 0 Ngô Thị Thu Nga 0 6
10 7 Nguyễn Hoàng Yến 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Kim Khánh Tân 0 20

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 2 Đào Anh Duy 0 2 ½ - ½ 2 Phan Thành Việt 0 16
2 12 Nguyễn Xuân Minh 0 2 0 - 1 2 Võ Đắc Vi Nhân 0 17
3 14 Phạm Thế Nhân 0 2 ½ - ½ Lê Nguyễn Khang Nhật 0 4
4 10 Nguyễn Quốc Minh 0 1 0 - 1 1 Huỳnh Hào Phát 0 3
5 11 Nguyễn Danh Đăng Minh 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Yến 0 7
6 15 Phan Huy Hoàng 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Đạt 0 9
7 5 Ngô Hồ Thanh Trúc 0 ½ 0 - 1 1 Nguyễn Khánh Trình 0 19
8 18 Vũ Xuân Bách 0 ½ 0 - 1 ½ Phạm Đức Bảo Hoàng 0 13
9 8 Nguyễn Lâm Xuân Thy 0 0 1 - 0 0 Bùi Phúc Lâm 0 1
10 6 Ngô Thị Thu Nga 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Kim Khánh Tân 0 20

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 17 Võ Đắc Vi Nhân 0 3 1 - 0 Đào Anh Duy 0 2
2 16 Phan Thành Việt 0 1 - 0 Phạm Thế Nhân 0 14
3 3 Huỳnh Hào Phát 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Đạt 0 9
4 4 Lê Nguyễn Khang Nhật 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Xuân Minh 0 12
5 7 Nguyễn Hoàng Yến 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Khánh Trình 0 19
6 13 Phạm Đức Bảo Hoàng 0 0 - 1 1 Nguyễn Lâm Xuân Thy 0 8
7 10 Nguyễn Quốc Minh 0 1 0 - 1 1 Phan Huy Hoàng 0 15
8 1 Bùi Phúc Lâm 0 0 0 - 1 ½ Ngô Hồ Thanh Trúc 0 5
9 20 Nguyễn Kim Khánh Tân 0 0 0 - 1 ½ Vũ Xuân Bách 0 18
10 6 Ngô Thị Thu Nga 0 1 0 not paired
11 11 Nguyễn Danh Đăng Minh 0 1 0 not paired

Round 5

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 16 Phan Thành Việt 0 1 - 0 4 Võ Đắc Vi Nhân 0 17
2 4 Lê Nguyễn Khang Nhật 0 3 0 - 1 3 Huỳnh Hào Phát 0 3
3 14 Phạm Thế Nhân 0 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Yến 0 7
4 9 Nguyễn Quang Đạt 0 2 0 - 1 Đào Anh Duy 0 2
5 19 Nguyễn Khánh Trình 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Lâm Xuân Thy 0 8
6 12 Nguyễn Xuân Minh 0 2 1 - 0 2 Phan Huy Hoàng 0 15
7 5 Ngô Hồ Thanh Trúc 0 1 - 0 1 Nguyễn Quốc Minh 0 10
8 18 Vũ Xuân Bách 0 1 - 0 1 Nguyễn Danh Đăng Minh 0 11
9 20 Nguyễn Kim Khánh Tân 0 0 0 - 1 0 Bùi Phúc Lâm 0 1
10 6 Ngô Thị Thu Nga 0 1 0 not paired
11 13 Phạm Đức Bảo Hoàng 0 0 not paired

Round 6

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 3 Huỳnh Hào Phát 0 4 1 - 0 Phan Thành Việt 0 16
2 17 Võ Đắc Vi Nhân 0 4 ½ - ½ Phạm Thế Nhân 0 14
3 2 Đào Anh Duy 0 0 - 1 3 Lê Nguyễn Khang Nhật 0 4
4 7 Nguyễn Hoàng Yến 0 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Minh 0 12
5 8 Nguyễn Lâm Xuân Thy 0 3 1 - 0 Ngô Hồ Thanh Trúc 0 5
6 15 Phan Huy Hoàng 0 2 0 - 1 Vũ Xuân Bách 0 18
7 9 Nguyễn Quang Đạt 0 2 0 - 1 2 Nguyễn Khánh Trình 0 19
8 1 Bùi Phúc Lâm 0 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Danh Đăng Minh 0 11
9 10 Nguyễn Quốc Minh 0 1 1 - 0 0 Nguyễn Kim Khánh Tân 0 20
10 6 Ngô Thị Thu Nga 0 1 0 not paired
11 13 Phạm Đức Bảo Hoàng 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 3 Huỳnh Hào Phát VIE 0 5,0 0,0 19,5 5
2 16 Phan Thành Việt VIE 0 4,5 1,0 23,5 4
3 17 Võ Đắc Vi Nhân VIE 0 4,5 0,0 21,0 4
4 14 Phạm Thế Nhân VIE 0 4,0 0,0 21,5 3
5 4 Lê Nguyễn Khang Nhật VIE 0 4,0 0,0 19,5 3
6 8 Nguyễn Lâm Xuân Thy VIE 0 4,0 0,0 19,0 4
7 7 Nguyễn Hoàng Yến VIE 0 4,0 0,0 16,5 4
8 2 Đào Anh Duy VIE 0 3,5 0,0 19,0 3
9 18 Vũ Xuân Bách VIE 0 3,5 0,0 11,0 3
10 12 Nguyễn Xuân Minh VIE 0 3,0 1,0 22,5 3
11 19 Nguyễn Khánh Trình VIE 0 3,0 0,0 15,5 3
12 5 Ngô Hồ Thanh Trúc VIE 0 2,5 0,0 18,0 2
13 9 Nguyễn Quang Đạt VIE 0 2,0 0,0 21,0 2
14 15 Phan Huy Hoàng VIE 0 2,0 0,0 16,5 2
15 10 Nguyễn Quốc Minh VIE 0 2,0 0,0 15,5 2
16 13 Phạm Đức Bảo Hoàng VIE 0 1,5 0,0 21,5 1
17 11 Nguyễn Danh Đăng Minh VIE 0 1,5 0,0 18,0 1
18 1 Bùi Phúc Lâm VIE 0 1,5 0,0 14,5 1
19 6 Ngô Thị Thu Nga VIE 0 1,0 0,0 11,5 1
20 20 Nguyễn Kim Khánh Tân VIE 0 0,0 0,0 16,5 0