Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-19 to 2020-07-26
Tournament place: lầu 3, nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Quận 3, TPHCM (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: CLB Kỳ Phong
Main referee: Trần Thế Hùng

Schedule: Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown

Players registered in Giải cờ tướng vô địch cá nhân CLB Kỳ Phong 2020 - chặng tăng tốc

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 VIE Dương Trần Thiên Ý 0 0 0
2 VIE Đặng Trịnh Tuấn Anh 0 0 0
3 VIE Đoàn Đức Hiển 0 0 0
4 VIE Huỳnh Hào Phát 0 0 0
5 VIE Lê Nguyễn Khang Nhật 0 0 0
6 VIE Ngô Hồ Thanh Trúc 0 0 0
7 VIE Ngô Trí Thiện 0 0 0
8 VIE Nguyễn Hoàn Đức 0 0 0
9 VIE Nguyễn Hoàng Lập 0 0 0
10 VIE Nguyễn Hữu Hải 0 0 0
11 VIE Nguyễn Kim Khánh Tân 0 0 0
12 VIE Nguyễn Quang Đạt 0 0 0
13 VIE Nguyễn Văn Hậu 0 0 0
14 VIE Nguyễn Xuân Minh 0 0 0
15 VIE Phạm Bình Phương Duy 0 0 0
16 VIE Phan Huy Hoàng 0 0 0
17 VIE Phan Thành Việt 0 0 0
18 VIE Trần Huỳnh Thiên Kim 0 0 0
19 VIE Trần Nguyễn Phương Thảo 0 0 0
20 VIE Trần Nguyễn Thanh Thuận 0 0 0
21 VIE Trần Tiến Huy 0 0 0
22 VIE Trần Văn Dũng 0 0 0
23 VIE Võ Đắc Vi Nhân 0 0 0
24 VIE Đào Anh Duy 0 0 0
25 VIE Phạm Thế Nhân 0 0 0
26 VIE Trần Nguyên Khang 0 0 0
27 VIE Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng 0 0 0

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 21 Trần Tiến Huy VIE 0 5,0 0,0 23,0 4
2 3 Đoàn Đức Hiển VIE 0 5,0 0,0 19,5 4
3 4 Huỳnh Hào Phát VIE 0 4,5 0,0 22,5 4
4 24 Đào Anh Duy VIE 0 4,5 0,0 19,5 4
5 13 Nguyễn Văn Hậu VIE 0 4,0 0,0 24,5 2
6 17 Phan Thành Việt VIE 0 4,0 0,0 20,0 4
7 10 Nguyễn Hữu Hải VIE 0 4,0 0,0 18,5 3
8 18 Trần Huỳnh Thiên Kim VIE 0 3,5 0,0 20,0 3
9 16 Phan Huy Hoàng VIE 0 3,5 0,0 18,5 3
10 7 Ngô Trí Thiện VIE 0 3,5 0,0 18,5 3
11 25 Phạm Thế Nhân VIE 0 3,5 0,0 18,0 3
12 23 Võ Đắc Vi Nhân VIE 0 3,0 0,0 20,0 2
13 5 Lê Nguyễn Khang Nhật VIE 0 3,0 0,0 18,5 3
14 22 Trần Văn Dũng VIE 0 3,0 0,0 15,5 3
15 15 Phạm Bình Phương Duy VIE 0 3,0 0,0 15,0 3
16 9 Nguyễn Hoàng Lập VIE 0 2,5 0,0 22,5 2
17 8 Nguyễn Hoàn Đức VIE 0 2,5 0,0 19,5 2
18 6 Ngô Hồ Thanh Trúc VIE 0 2,0 0,0 16,5 2
19 14 Nguyễn Xuân Minh VIE 0 2,0 0,0 15,5 1
20 20 Trần Nguyễn Thanh Thuận VIE 0 2,0 0,0 15,0 2
21 27 Huỳnh Nguyễn Huy Hoàng VIE 0 2,0 0,0 15,0 2
22 26 Trần Nguyên Khang VIE 0 2,0 0,0 13,5 2
23 2 Đặng Trịnh Tuấn Anh VIE 0 1,0 0,0 16,5 1
24 12 Nguyễn Quang Đạt VIE 0 1,0 0,0 16,0 1
25 11 Nguyễn Kim Khánh Tân VIE 0 1,0 0,0 14,5 1
26 19 Trần Nguyễn Phương Thảo VIE 0 1,0 0,0 13,5 0
27 1 Dương Trần Thiên Ý VIE 0 0,0 0,0 14,5 0