giai 1

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2020-07-14 to 2020-07-14
Tournament registration: (Search in Google)
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: No information about the organizer of this tournament

Schedule: giai 1

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown
9 unknown
10 unknown

Players registered in giai 1

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 VIE Bach Quang Anh 0 0 0
2 VIE Bùi Quang Minh 0 0 0
3 VIE Cao Duy Trung 0 0 0
4 VIE Đinh Đại Lâm 0 0 0
5 VIE Dương Trí Bảo 0 0 0
6 VIE Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 0 0
7 VIE Hoang Nguyên Giáp 0 0 0
8 VIE Khúc Hồng NHật 0 0 0
9 VIE Lê Minh 0 0 0
10 VIE Mai Quang Minh 0 0 0
11 VIE Nguyễn Đức Dương 0 0 0
12 VIE Nguyen Minh Đức 0 0 0
13 VIE Nguyen Nam Khánh 0 0 0
14 VIE Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 0 0
15 VIE Nguyen Trọng Đức Sang 0 0 0
16 VIE Nguyễn Trọng Minh 0 0 0
17 VIE pham Gia bách 0 0 0
18 VIE Pham Gia Huy 0 0 0
19 VIE Phạm Minh Trí 0 0 0
20 VIE Tran Hải Long 0 0 0
21 VIE Trần Tuấn Bảo 0 0 0
22 VIE Vu Văn Đức Phát 0 0 0
23 VIE Hiểu Minh 0 0 0
24 VIE Nguyễn Đức Anh 0 0 0
25 VIE Nguyễn Minh Khang 0 0 0
26 VIE Dương Đức Tùng 0 0 0
27 VIE Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 VIE Bach Quang Anh 0 0 0
2 VIE Bùi Quang Minh 0 0 0
3 VIE Cao Duy Trung 0 0 0
4 VIE Đinh Đại Lâm 0 0 0
5 VIE Dương Trí Bảo 0 0 0
6 VIE Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 0 0
7 VIE Hoang Nguyên Giáp 0 0 0
8 VIE Khúc Hồng NHật 0 0 0
9 VIE Lê Minh 0 0 0
10 VIE Mai Quang Minh 0 0 0
11 VIE Nguyễn Đức Dương 0 0 0
12 VIE Nguyen Minh Đức 0 0 0
13 VIE Nguyen Nam Khánh 0 0 0
14 VIE Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 0 0
15 VIE Nguyen Trọng Đức Sang 0 0 0
16 VIE Nguyễn Trọng Minh 0 0 0
17 VIE pham Gia bách 0 0 0
18 VIE Pham Gia Huy 0 0 0
19 VIE Phạm Minh Trí 0 0 0
20 VIE Tran Hải Long 0 0 0
21 VIE Trần Tuấn Bảo 0 0 0
22 VIE Vu Văn Đức Phát 0 0 0
23 VIE Hiểu Minh 0 0 0
24 VIE Nguyễn Đức Anh 0 0 0
25 VIE Nguyễn Minh Khang 0 0 0
26 VIE Dương Đức Tùng 0 0 0
27 VIE Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 0 0

Round 1

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 12 Nguyen Minh Đức 0 0 0 - 1 0 Bach Quang Anh 0 1
2 2 Bùi Quang Minh 0 0 1 - 0 0 Nguyen Nam Khánh 0 13
3 14 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 0 1 - 0 0 Cao Duy Trung 0 3
4 4 Đinh Đại Lâm 0 0 1 - 0 0 Nguyen Trọng Đức Sang 0 15
5 16 Nguyễn Trọng Minh 0 0 0 - 1 0 Dương Trí Bảo 0 5
6 6 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 0 1 - 0 0 pham Gia bách 0 17
7 18 Pham Gia Huy 0 0 1 - 0 0 Hoang Nguyên Giáp 0 7
8 8 Khúc Hồng NHật 0 0 1 - 0 0 Phạm Minh Trí 0 19
9 20 Tran Hải Long 0 0 1 - 0 0 Lê Minh 0 9
10 10 Mai Quang Minh 0 0 0 - 1 0 Trần Tuấn Bảo 0 21
11 22 Vu Văn Đức Phát 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Dương 0 11
12 23 Hiểu Minh 0 0 0 not paired
13 24 Nguyễn Đức Anh 0 0 0 not paired
14 25 Nguyễn Minh Khang 0 0 0 not paired
15 26 Dương Đức Tùng 0 0 0 not paired
16 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 0 0 not paired

Round 2

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 1 Bach Quang Anh 0 1 0 - 1 1 Khúc Hồng NHật 0 8
2 14 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 1 0 - 1 1 Bùi Quang Minh 0 2
3 18 Pham Gia Huy 0 1 1 - 0 1 Đinh Đại Lâm 0 4
4 5 Dương Trí Bảo 0 1 0 - 1 1 Tran Hải Long 0 20
5 21 Trần Tuấn Bảo 0 1 1 - 0 1 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 6
6 3 Cao Duy Trung 0 0 0 - 1 1 Vu Văn Đức Phát 0 22
7 7 Hoang Nguyên Giáp 0 0 1 - 0 0 Nguyen Nam Khánh 0 13
8 9 Lê Minh 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Trọng Minh 0 16
9 15 Nguyen Trọng Đức Sang 0 0 0 - 1 0 Mai Quang Minh 0 10
10 11 Nguyễn Đức Dương 0 0 1 - 0 0 Hiểu Minh 0 23
11 17 pham Gia bách 0 0 0 - 1 0 Nguyen Minh Đức 0 12
12 19 Phạm Minh Trí 0 0 1 bye
13 24 Nguyễn Đức Anh 0 0 0 not paired
14 25 Nguyễn Minh Khang 0 0 0 not paired
15 26 Dương Đức Tùng 0 0 0 not paired
16 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 0 0 not paired

Round 3

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 2 Bùi Quang Minh 0 2 1 - 0 2 Tran Hải Long 0 20
2 8 Khúc Hồng NHật 0 2 0 - 1 2 Trần Tuấn Bảo 0 21
3 22 Vu Văn Đức Phát 0 2 1 - 0 2 Pham Gia Huy 0 18
4 10 Mai Quang Minh 0 1 0 - 1 1 Bach Quang Anh 0 1
5 4 Đinh Đại Lâm 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Dương 0 11
6 12 Nguyen Minh Đức 0 1 1 - 0 1 Dương Trí Bảo 0 5
7 6 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 14
8 19 Phạm Minh Trí 0 1 0 - 1 1 Hoang Nguyên Giáp 0 7
9 16 Nguyễn Trọng Minh 0 1 0 - 1 0 Nguyen Trọng Đức Sang 0 15
10 13 Nguyen Nam Khánh 0 0 1 - 0 0 Cao Duy Trung 0 3
11 23 Hiểu Minh 0 0 1 - 0 0 Lê Minh 0 9
12 17 pham Gia bách 0 0 1 bye
13 24 Nguyễn Đức Anh 0 0 0 not paired
14 25 Nguyễn Minh Khang 0 0 0 not paired
15 26 Dương Đức Tùng 0 0 0 not paired
16 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 0 0 not paired

Round 4

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 21 Trần Tuấn Bảo 0 3 - - - 3 Vu Văn Đức Phát 0 22
2 1 Bach Quang Anh 0 2 0 - 1 3 Bùi Quang Minh 0 2
3 8 Khúc Hồng NHật 0 2 0 - 1 2 Đinh Đại Lâm 0 4
4 20 Tran Hải Long 0 2 0 - 1 2 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 6
5 7 Hoang Nguyên Giáp 0 2 1 - 0 2 Nguyen Minh Đức 0 12
6 5 Dương Trí Bảo 0 1 0 - 1 2 Pham Gia Huy 0 18
7 16 Nguyễn Trọng Minh 0 1 1 - 0 1 Mai Quang Minh 0 10
8 11 Nguyễn Đức Dương 0 1 1 - 0 1 pham Gia bách 0 17
9 13 Nguyen Nam Khánh 0 1 1 - 0 1 Phạm Minh Trí 0 19
10 15 Nguyen Trọng Đức Sang 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 14
11 3 Cao Duy Trung 0 0 1 - 0 1 Hiểu Minh 0 23
12 9 Lê Minh 0 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Khang 0 25
13 26 Dương Đức Tùng 0 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Anh 0 24
14 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 0 1 bye

Round 5

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 2 Bùi Quang Minh 0 4 1 - 0 3 Hoang Nguyên Giáp 0 7
2 18 Pham Gia Huy 0 3 ½ - ½ 3 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 6
3 4 Đinh Đại Lâm 0 3 0 - 1 2 Nguyen Nam Khánh 0 13
4 15 Nguyen Trọng Đức Sang 0 2 ½ - ½ 2 Bach Quang Anh 0 1
5 12 Nguyen Minh Đức 0 2 0 - 1 2 Khúc Hồng NHật 0 8
6 11 Nguyễn Đức Dương 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Trọng Minh 0 16
7 10 Mai Quang Minh 0 1 1 - 0 2 Tran Hải Long 0 20
8 25 Nguyễn Minh Khang 0 1 0 - 1 1 Cao Duy Trung 0 3
9 23 Hiểu Minh 0 1 0 - 1 1 Dương Trí Bảo 0 5
10 14 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 1 1 - 0 1 Dương Đức Tùng 0 26
11 17 pham Gia bách 0 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 27
12 19 Phạm Minh Trí 0 1 1 - 0 0 Lê Minh 0 9
13 24 Nguyễn Đức Anh 0 0 1 bye
14 21 Trần Tuấn Bảo 0 3 0 not paired
15 22 Vu Văn Đức Phát 0 3 0 not paired

Round 6

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 6 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 1 - 0 5 Bùi Quang Minh 0 2
2 8 Khúc Hồng NHật 0 3 0 - 1 Pham Gia Huy 0 18
3 7 Hoang Nguyên Giáp 0 3 1 - 0 3 Đinh Đại Lâm 0 4
4 13 Nguyen Nam Khánh 0 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Đức Dương 0 11
5 1 Bach Quang Anh 0 1 - 0 2 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 14
6 20 Tran Hải Long 0 2 0 - 1 Nguyen Trọng Đức Sang 0 15
7 3 Cao Duy Trung 0 2 1 - 0 2 Nguyen Minh Đức 0 12
8 5 Dương Trí Bảo 0 2 0 - 1 2 Phạm Minh Trí 0 19
9 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 2 0 - 1 2 Mai Quang Minh 0 10
10 17 pham Gia bách 0 1 0 - 1 2 Nguyễn Trọng Minh 0 16
11 26 Dương Đức Tùng 0 1 1 - 0 1 Hiểu Minh 0 23
12 24 Nguyễn Đức Anh 0 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Khang 0 25
13 9 Lê Minh 0 0 1 bye
14 21 Trần Tuấn Bảo 0 3 0 not paired
15 22 Vu Văn Đức Phát 0 3 0 not paired

Round 7

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 18 Pham Gia Huy 0 0 - 1 5 Bùi Quang Minh 0 2
2 6 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 0 - 1 4 Hoang Nguyên Giáp 0 7
3 11 Nguyễn Đức Dương 0 0 - 1 Bach Quang Anh 0 1
4 15 Nguyen Trọng Đức Sang 0 0 - 1 Nguyen Nam Khánh 0 13
5 10 Mai Quang Minh 0 3 0 - 1 3 Cao Duy Trung 0 3
6 19 Phạm Minh Trí 0 3 0 - 1 3 Đinh Đại Lâm 0 4
7 16 Nguyễn Trọng Minh 0 3 1 - 0 3 Khúc Hồng NHật 0 8
8 24 Nguyễn Đức Anh 0 2 0 - 1 2 Dương Trí Bảo 0 5
9 12 Nguyen Minh Đức 0 2 1 - 0 2 Tran Hải Long 0 20
10 14 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 27
11 25 Nguyễn Minh Khang 0 1 ½ - ½ 2 Dương Đức Tùng 0 26
12 9 Lê Minh 0 1 1 - 0 1 pham Gia bách 0 17
13 23 Hiểu Minh 0 1 1 bye
14 21 Trần Tuấn Bảo 0 3 0 not paired
15 22 Vu Văn Đức Phát 0 3 0 not paired

Round 8

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 2 Bùi Quang Minh 0 6 1 - 0 4 Nguyễn Trọng Minh 0 16
2 7 Hoang Nguyên Giáp 0 5 1 - 0 Bach Quang Anh 0 1
3 13 Nguyen Nam Khánh 0 0 - 1 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 6
4 3 Cao Duy Trung 0 4 1 - 0 Pham Gia Huy 0 18
5 4 Đinh Đại Lâm 0 4 1 - 0 3 Mai Quang Minh 0 10
6 15 Nguyen Trọng Đức Sang 0 1 - 0 Nguyễn Đức Dương 0 11
7 5 Dương Trí Bảo 0 3 0 - 1 3 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 14
8 8 Khúc Hồng NHật 0 3 0 - 1 3 Vu Văn Đức Phát 0 22
9 21 Trần Tuấn Bảo 0 3 0 - 1 3 Nguyen Minh Đức 0 12
10 26 Dương Đức Tùng 0 0 - 1 3 Phạm Minh Trí 0 19
11 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 2 0 - 1 2 Lê Minh 0 9
12 23 Hiểu Minh 0 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Anh 0 24
13 20 Tran Hải Long 0 2 1 - 0 1 pham Gia bách 0 17
14 25 Nguyễn Minh Khang 0 1 bye

Round 9

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 4 Đinh Đại Lâm 0 5 1 - 0 7 Bùi Quang Minh 0 2
2 3 Cao Duy Trung 0 5 ½ - ½ 6 Hoang Nguyên Giáp 0 7
3 6 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 1 - 0 Nguyen Trọng Đức Sang 0 15
4 1 Bach Quang Anh 0 0 - 1 Nguyen Nam Khánh 0 13
5 19 Phạm Minh Trí 0 4 0 - 1 4 Nguyen Minh Đức 0 12
6 16 Nguyễn Trọng Minh 0 4 0 - 1 4 Vu Văn Đức Phát 0 22
7 14 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 4 1 - 0 Nguyễn Đức Dương 0 11
8 9 Lê Minh 0 3 1 - 0 3 Dương Trí Bảo 0 5
9 20 Tran Hải Long 0 3 1 - 0 3 Khúc Hồng NHật 0 8
10 10 Mai Quang Minh 0 3 1 - 0 3 Hiểu Minh 0 23
11 17 pham Gia bách 0 1 1 - 0 Nguyễn Minh Khang 0 25
12 18 Pham Gia Huy 0 0 not paired
13 21 Trần Tuấn Bảo 0 3 0 not paired
14 24 Nguyễn Đức Anh 0 2 0 not paired
15 26 Dương Đức Tùng 0 0 not paired
16 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 2 0 not paired

Round 10

M. No. Name Elo Pts. Result Pts. Name Elo No.
1 2 Bùi Quang Minh 0 7 0 - 1 Cao Duy Trung 0 3
2 6 Hoàng Nguyễn Bá Duy 0 0 - 1 6 Đinh Đại Lâm 0 4
3 7 Hoang Nguyên Giáp 0 0 - 1 5 Nguyễn Phúc Anh Sơn 0 14
4 12 Nguyen Minh Đức 0 5 0 - 1 Nguyen Nam Khánh 0 13
5 22 Vu Văn Đức Phát 0 5 1 - 0 Bach Quang Anh 0 1
6 18 Pham Gia Huy 0 0 - 1 Nguyen Trọng Đức Sang 0 15
7 19 Phạm Minh Trí 0 4 0 - 1 4 Mai Quang Minh 0 10
8 16 Nguyễn Trọng Minh 0 4 1 - 0 4 Tran Hải Long 0 20
9 11 Nguyễn Đức Dương 0 1 - 0 4 Lê Minh 0 9
10 5 Dương Trí Bảo 0 3 1 - 0 3 Trần Tuấn Bảo 0 21
11 23 Hiểu Minh 0 3 0 - 1 3 Khúc Hồng NHật 0 8
12 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh 0 2 - - - Dương Đức Tùng 0 26
13 24 Nguyễn Đức Anh 0 2 0 - 1 2 pham Gia bách 0 17
14 25 Nguyễn Minh Khang 0 0 not paired

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 2 Bùi Quang Minh VIE 0 7,0 57,5 46,5 37,50
2 4 Đinh Đại Lâm VIE 0 7,0 54,0 43,5 36,00
3 7 Hoang Nguyên Giáp VIE 0 6,5 57,5 47,0 36,25
4 13 Nguyen Nam Khánh VIE 0 6,5 56,5 46,0 34,25
5 3 Cao Duy Trung VIE 0 6,5 56,0 45,0 32,25
6 6 Hoàng Nguyễn Bá Duy VIE 0 6,5 55,5 46,0 34,00
7 22 Vu Văn Đức Phát VIE 0 6,0 54,5 43,5 29,50
8 14 Nguyễn Phúc Anh Sơn VIE 0 6,0 54,0 43,0 30,50
9 15 Nguyen Trọng Đức Sang VIE 0 5,5 54,0 43,0 26,75
10 10 Mai Quang Minh VIE 0 5,0 48,5 38,5 20,00
11 16 Nguyễn Trọng Minh VIE 0 5,0 48,0 37,5 19,00
12 12 Nguyen Minh Đức VIE 0 5,0 47,5 38,5 19,50
13 18 Pham Gia Huy VIE 0 4,5 61,0 49,0 24,75
14 1 Bach Quang Anh VIE 0 4,5 58,0 46,0 23,25
15 11 Nguyễn Đức Dương VIE 0 4,5 51,5 41,0 17,25
16 19 Phạm Minh Trí VIE 0 4,0 50,5 40,0 16,00
17 8 Khúc Hồng NHật VIE 0 4,0 50,5 39,5 16,00
18 20 Tran Hải Long VIE 0 4,0 48,0 38,5 14,00
19 5 Dương Trí Bảo VIE 0 4,0 44,0 35,0 17,00
20 9 Lê Minh VIE 0 4,0 36,5 29,5 14,00
21 21 Trần Tuấn Bảo VIE 0 3,0 54,0 43,0 15,50
22 23 Hiểu Minh VIE 0 3,0 44,0 35,0 10,00
23 17 pham Gia bách VIE 0 3,0 43,5 33,5 10,00
24 26 Dương Đức Tùng VIE 0 2,5 42,5 33,5 8,50
25 25 Nguyễn Minh Khang VIE 0 2,5 42,0 33,0 10,00
26 27 Nguyễn Hữu Hoàng Minh VIE 0 2,0 41,5 33,0 6,50
27 24 Nguyễn Đức Anh VIE 0 2,0 39,5 31,5 7,50