GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 Nam U7

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 Nam U7

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 Nam U7

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 LVT Bùi Minh Huy 0 0 0
2 LVT Bùi Quang Dũng 0 0 0
3 1BC Dương Đức Anh 0 0 0
4 LVT Đào Duy Khánh 0 0 0
5 HVT Đoàn Bảo Phong 0 0 0
6 NDU Đỗ Hồng Phúc 0 0 0
7 LNH Hoàng Anh Duy LNH 0 0 0
8 HVT Hoàng Hải Lâm 0 0 0
9 1BL Hoàng Quốc Khánh 0 0 0
10 1DH Kim Vũ Phong 0 0 0
11 1BL Lê Gia Hưng 0 0 0
12 1BC Lê Hà Tiến Hưng 0 0 0
13 1TL Lê Phúc Khôi 0 0 0
14 NDU Lù Ngọc Tuấn Tú 0 0 0
15 1BC Lưu Tuấn Hải 0 0 0
16 1BC Mai Quang Vinh 0 0 0
17 LVT Nguyễn Anh Kiệt 0 0 0
18 HVT Nguyễn Đức Anh 0 0 0
19 HVT Nguyễn Đức Tuấn 0 0 0
20 NDU Nguyễn Hữu Nghĩa 0 0 0
21 1BC Nguyễn Nam Thành 0 0 0
22 1BL Nguyến Quốc Thuận 0 0 0
23 1BC Nguyễn Tiến Đạt 0 0 0
24 LVT Nguyễn Trường Giang 0 0 0
25 1PH Nguyễn Việt Tú 0 0 0
26 1BC Nguyễn Xuân Phong 0 0 0
27 1BL Phạm Bình Minh 0 0 0
28 LVT Phùng Minh Quang 0 0 0
29 1BC Phùng Minh Thành 0 0 0
30 NDU Trần Khả Doanh 0 0 0
31 1BM Trần Xuân Phong 0 0 0
32 HVT Vũ Đình An 0 0 0
33 HVT Vũ Đức Minh 0 0 0
34 LVT Đỗ Hoàng Minh Anh 0 0 0
35 LVT Hoàng Anh Duy LVT 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 LVT Bùi Minh Huy 0 0 0
2 LVT Bùi Quang Dũng 0 0 0
3 1BC Dương Đức Anh 0 0 0
4 LVT Đào Duy Khánh 0 0 0
5 HVT Đoàn Bảo Phong 0 0 0
6 NDU Đỗ Hồng Phúc 0 0 0
7 LNH Hoàng Anh Duy LNH 0 0 0
8 HVT Hoàng Hải Lâm 0 0 0
9 1BL Hoàng Quốc Khánh 0 0 0
10 1DH Kim Vũ Phong 0 0 0
11 1BL Lê Gia Hưng 0 0 0
12 1BC Lê Hà Tiến Hưng 0 0 0
13 1TL Lê Phúc Khôi 0 0 0
14 NDU Lù Ngọc Tuấn Tú 0 0 0
15 1BC Lưu Tuấn Hải 0 0 0
16 1BC Mai Quang Vinh 0 0 0
17 LVT Nguyễn Anh Kiệt 0 0 0
18 HVT Nguyễn Đức Anh 0 0 0
19 HVT Nguyễn Đức Tuấn 0 0 0
20 NDU Nguyễn Hữu Nghĩa 0 0 0
21 1BC Nguyễn Nam Thành 0 0 0
22 1BL Nguyến Quốc Thuận 0 0 0
23 1BC Nguyễn Tiến Đạt 0 0 0
24 LVT Nguyễn Trường Giang 0 0 0
25 1PH Nguyễn Việt Tú 0 0 0
26 1BC Nguyễn Xuân Phong 0 0 0
27 1BL Phạm Bình Minh 0 0 0
28 LVT Phùng Minh Quang 0 0 0
29 1BC Phùng Minh Thành 0 0 0
30 NDU Trần Khả Doanh 0 0 0
31 1BM Trần Xuân Phong 0 0 0
32 HVT Vũ Đình An 0 0 0
33 HVT Vũ Đức Minh 0 0 0
34 LVT Đỗ Hoàng Minh Anh 0 0 0
35 LVT Hoàng Anh Duy LVT 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Bùi Minh Huy LVT TH Lê Văn Tám
2 Bùi Quang Dũng LVT TH Lê Văn Tám
3 Dương Đức Anh 1BC TH Bắc Cường
4 Đào Duy Khánh LVT TH Lê Văn Tám
5 Đoàn Bảo Phong HVT TH Hoàng Văn Thụ
6 Đỗ Hồng Phúc NDU TH Nguyễn Du
7 Hoàng Anh Duy LNH LNH TH Lê Ngọc Hân
8 Hoàng Hải Lâm HVT TH Hoàng Văn Thụ
9 Hoàng Quốc Khánh 1BL TH Bắc Lệnh
10 Kim Vũ Phong 1DH TH Duyên Hải
11 Lê Gia Hưng 1BL TH Bắc Lệnh
12 Lê Hà Tiến Hưng 1BC TH Bắc Cường
13 Lê Phúc Khôi 1TL TH TT Tằng Loỏng
14 Lù Ngọc Tuấn Tú NDU TH Nguyễn Du
15 Lưu Tuấn Hải 1BC TH Bắc Cường
16 Mai Quang Vinh 1BC TH Bắc Cường
17 Nguyễn Anh Kiệt LVT TH Lê Văn Tám
18 Nguyễn Đức Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ
19 Nguyễn Đức Tuấn HVT TH Hoàng Văn Thụ
20 Nguyễn Hữu Nghĩa NDU TH Nguyễn Du
21 Nguyễn Nam Thành 1BC TH Bắc Cường
22 Nguyến Quốc Thuận 1BL TH Bắc Lệnh
23 Nguyễn Tiến Đạt 1BC TH Bắc Cường
24 Nguyễn Trường Giang LVT TH Lê Văn Tám
25 Nguyễn Việt Tú 1PH TH Pom Hán
26 Nguyễn Xuân Phong 1BC TH Bắc Cường
27 Phạm Bình Minh 1BL TH Bắc Lệnh
28 Phùng Minh Quang LVT TH Lê Văn Tám
29 Phùng Minh Thành 1BC TH Bắc Cường
30 Trần Khả Doanh NDU TH Nguyễn Du
31 Trần Xuân Phong 1BM TH Bình Minh
32 Vũ Đình An HVT TH Hoàng Văn Thụ
33 Vũ Đức Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ
34 Đỗ Hoàng Minh Anh LVT TH Lê Văn Tám
35 Hoàng Anh Duy LVT LVT TH Lê Văn Tám

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Anh Kiệt TH Lê Văn Tám 17
2 18 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 2
3 3 Dương Đức Anh TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 19
4 20 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Đào Duy Khánh TH Lê Văn Tám 4
5 5 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 21
6 22 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 0 1 - 0 0 Đỗ Hồng Phúc TH Nguyễn Du 6
7 7 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 23
8 24 Nguyễn Trường Giang TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 8
9 9 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 0 1 - 0 0 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 25
10 26 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 10
11 11 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 0 1 - 0 0 Phạm Bình Minh TH Bắc Lệnh 27
12 28 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 12
13 13 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng 0 0 - 1 0 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 29
14 30 Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 0 ½ - ½ 0 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du 14
15 15 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 31
16 32 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 16
17 34 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Hoàng Anh Duy LVT TH Lê Văn Tám 35

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 11 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 1 1 - 0 1 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 1
2 2 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 20
3 22 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 1 1 - 0 1 Dương Đức Anh TH Bắc Cường 3
4 29 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 5
5 31 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 1 0 - 1 1 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 7
6 8 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 28
7 33 Vũ Đức Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 9
8 10 Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 1 ½ - ½ 1 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 32
9 14 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du ½ ½ - ½ 1 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám 34
10 4 Đào Duy Khánh TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 ½ Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 30
11 6 Đỗ Hồng Phúc TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 21
12 12 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 23
13 25 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 0 0 - 1 0 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng 13
14 27 Phạm Bình Minh TH Bắc Lệnh 0 0 - 1 0 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 15
15 16 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Nguyễn Trường Giang TH Lê Văn Tám 24
16 17 Nguyễn Anh Kiệt TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 26
17 35 Hoàng Anh Duy LVT TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 18

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 28 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 2
2 7 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 2 1 - 0 2 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 11
3 9 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 2 0 - 1 2 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 22
4 30 Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 0 - 1 2 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 29
5 34 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám 0 - 1 Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 10
6 32 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 1 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 1
7 3 Dương Đức Anh TH Bắc Cường 1 0 - 1 1 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 16
8 5 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 31
9 15 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Đỗ Hồng Phúc TH Nguyễn Du 6
10 18 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 8
11 20 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 12
12 13 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng 1 1 - 0 1 Vũ Đức Minh TH Hoàng Văn Thụ 33
13 26 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du 14
14 23 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Đào Duy Khánh TH Lê Văn Tám 4
15 24 Nguyễn Trường Giang TH Lê Văn Tám 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Anh Kiệt TH Lê Văn Tám 17
16 21 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 25

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 28 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 7
2 29 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 3 0 - 1 3 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 22
3 10 Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 1 - 0 2 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 9
4 2 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 32
5 8 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 15
6 16 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 11
7 12 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 26
8 31 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 2 ½ - ½ 2 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng 13
9 34 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám ½ - ½ Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 30
10 1 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 18
11 23 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Dương Đức Anh TH Bắc Cường 3
12 25 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 1 1 - 0 1 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 5
13 6 Đỗ Hồng Phúc TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 20
14 14 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Phạm Bình Minh TH Bắc Lệnh 27
15 33 Vũ Đức Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 ½ Nguyễn Trường Giang TH Lê Văn Tám 24
16 17 Nguyễn Anh Kiệt TH Lê Văn Tám ½ 0 - 1 0 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 21

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 22 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 4 0 - 1 4 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 28
2 7 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 3 ½ - ½ Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 10
3 32 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 3 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 8
4 11 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 3 1 - 0 3 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 29
5 26 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 3 0 - 1 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 31
6 13 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng 1 - 0 2 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 12
7 20 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 2 1 - 0 2 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 1
8 27 Phạm Bình Minh TH Bắc Lệnh 2 0 - 1 2 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 2
9 9 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 2 1 - 0 2 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 23
10 15 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 25
11 30 Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 2 ½ - ½ 2 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 16
12 24 Nguyễn Trường Giang TH Lê Văn Tám 0 - 1 2 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám 34
13 21 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Dương Đức Anh TH Bắc Cường 3
14 4 Đào Duy Khánh TH Lê Văn Tám 1 ½ - ½ 1 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du 14
15 5 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Vũ Đức Minh TH Hoàng Văn Thụ 33
16 18 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Đỗ Hồng Phúc TH Nguyễn Du 6
17 19 Nguyễn Đức Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 ½ Nguyễn Anh Kiệt TH Lê Văn Tám 17

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 10 Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 4 0 - 1 5 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 28
2 8 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 4 1 - 0 4 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 11
3 22 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 4 1 - 0 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng 13
4 31 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 0 - 1 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 32
5 15 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 3 0 - 1 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 7
6 2 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 26
7 29 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 9
8 34 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 20
9 1 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 16
10 23 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 2 0 - 1 Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 30
11 12 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 5
12 25 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 18
13 21 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Phạm Bình Minh TH Bắc Lệnh 27
14 17 Nguyễn Anh Kiệt TH Lê Văn Tám 0 - 1 Đào Duy Khánh TH Lê Văn Tám 4
15 14 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du 1 - 0 Nguyễn Trường Giang TH Lê Văn Tám 24

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 28 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 6 1 - 0 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 32
2 8 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 5 1 - 0 5 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 22
3 7 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 1 - 0 4 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 2
4 11 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 4 0 - 1 4 Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 10
5 20 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 4 0 - 1 4 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 29
6 13 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng ½ - ½ Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 30
7 16 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 1 - 0 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 31
8 9 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 3 1 - 0 3 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 21
9 12 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám 34
10 26 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 15
11 4 Đào Duy Khánh TH Lê Văn Tám 0 - 1 3 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 25
12 5 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du 14
13 27 Phạm Bình Minh TH Bắc Lệnh 2 0 - 1 2 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 1
14 6 Đỗ Hồng Phúc TH Nguyễn Du 2 0 - 1 2 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 23
15 18 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 Nguyễn Anh Kiệt TH Lê Văn Tám 17

Round 8

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 29 Phùng Minh Thành TH Bắc Cường 5 0 - 1 7 Phùng Minh Quang TH Lê Văn Tám 28
2 7 Hoàng Anh Duy LNH TH Lê Ngọc Hân 1 - 0 6 Hoàng Hải Lâm TH Hoàng Văn Thụ 8
3 10 Kim Vũ Phong TH Duyên Hải 5 1 - 0 5 Nguyến Quốc Thuận TH Bắc Lệnh 22
4 16 Mai Quang Vinh TH Bắc Cường 0 - 1 4 Hoàng Quốc Khánh TH Bắc Lệnh 9
5 32 Vũ Đình An TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 4 Lê Gia Hưng TH Bắc Lệnh 11
6 2 Bùi Quang Dũng TH Lê Văn Tám 4 1 - 0 4 Lê Phúc Khôi TH TT Tằng Loỏng 13
7 30 Trần Khả Doanh TH Nguyễn Du 4 ½ - ½ 4 Lê Hà Tiến Hưng TH Bắc Cường 12
8 25 Nguyễn Việt Tú TH Pom Hán 4 0 - 1 4 Nguyễn Xuân Phong TH Bắc Cường 26
9 31 Trần Xuân Phong TH Bình Minh 1 - 0 4 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Nguyễn Du 20
10 1 Bùi Minh Huy TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Lưu Tuấn Hải TH Bắc Cường 15
11 23 Nguyễn Tiến Đạt TH Bắc Cường 3 0 - 1 3 Đoàn Bảo Phong TH Hoàng Văn Thụ 5
12 21 Nguyễn Nam Thành TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Anh TH Hoàng Văn Thụ 18
13 4 Đào Duy Khánh TH Lê Văn Tám ½ - ½ 3 Đỗ Hoàng Minh Anh TH Lê Văn Tám 34
14 14 Lù Ngọc Tuấn Tú TH Nguyễn Du 1 - 0 2 Đỗ Hồng Phúc TH Nguyễn Du 6
15 24 Nguyễn Trường Giang TH Lê Văn Tám 1 - 0 2 Phạm Bình Minh TH Bắc Lệnh 27

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 28 Phùng Minh Quang LVT TH Lê Văn Tám 8,0 0,0 43,5 8 4 4
2 7 Hoàng Anh Duy LNH LNH TH Lê Ngọc Hân 6,5 0,0 40,5 6 3 2
3 10 Kim Vũ Phong 1DH TH Duyên Hải 6,0 0,0 42,5 5 4 3
4 8 Hoàng Hải Lâm HVT TH Hoàng Văn Thụ 6,0 0,0 39,0 6 4 3
5 32 Vũ Đình An HVT TH Hoàng Văn Thụ 5,5 0,0 41,0 5 4 2
6 29 Phùng Minh Thành 1BC TH Bắc Cường 5,0 0,0 38,5 5 4 3
7 22 Nguyến Quốc Thuận 1BL TH Bắc Lệnh 5,0 0,0 38,0 5 4 2
8 2 Bùi Quang Dũng LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 37,5 5 4 2
9 26 Nguyễn Xuân Phong 1BC TH Bắc Cường 5,0 0,0 33,5 5 4 3
10 9 Hoàng Quốc Khánh 1BL TH Bắc Lệnh 5,0 0,0 33,5 5 4 2
11 31 Trần Xuân Phong 1BM TH Bình Minh 4,5 0,0 37,5 4 4 3
12 12 Lê Hà Tiến Hưng 1BC TH Bắc Cường 4,5 0,0 36,0 4 4 1
13 16 Mai Quang Vinh 1BC TH Bắc Cường 4,5 0,0 32,0 4 4 2
14 30 Trần Khả Doanh NDU TH Nguyễn Du 4,5 0,0 30,5 2 4 2
15 11 Lê Gia Hưng 1BL TH Bắc Lệnh 4,0 0,0 38,0 4 4 1
16 13 Lê Phúc Khôi 1TL TH TT Tằng Loỏng 4,0 0,0 34,5 3 4 1
17 15 Lưu Tuấn Hải 1BC TH Bắc Cường 4,0 0,0 32,0 4 4 2
18 25 Nguyễn Việt Tú 1PH TH Pom Hán 4,0 0,0 31,5 4 4 2
19 5 Đoàn Bảo Phong HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 30,5 4 4 1
20 20 Nguyễn Hữu Nghĩa NDU TH Nguyễn Du 4,0 0,0 29,5 4 4 2
21 21 Nguyễn Nam Thành 1BC TH Bắc Cường 4,0 0,0 23,5 4 4 1
22 34 Đỗ Hoàng Minh Anh LVT TH Lê Văn Tám 3,5 1,5 31,0 2 4 1
23 14 Lù Ngọc Tuấn Tú NDU TH Nguyễn Du 3,5 1,5 25,5 2 4 0
24 24 Nguyễn Trường Giang LVT TH Lê Văn Tám 3,5 0,0 25,0 2 3 1
25 23 Nguyễn Tiến Đạt 1BC TH Bắc Cường 3,0 0,0 31,0 3 4 1
26 1 Bùi Minh Huy LVT TH Lê Văn Tám 3,0 0,0 28,5 3 4 1
18 Nguyễn Đức Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 28,5 3 4 1
28 4 Đào Duy Khánh LVT TH Lê Văn Tám 3,0 0,0 26,5 1 3 1
29 17 Nguyễn Anh Kiệt LVT TH Lê Văn Tám 2,5 0,0 25,0 1 4 1
30 27 Phạm Bình Minh 1BL TH Bắc Lệnh 2,0 0,0 29,0 1 4 1
31 6 Đỗ Hồng Phúc NDU TH Nguyễn Du 2,0 0,0 28,5 1 4 0
32 3 Dương Đức Anh 1BC TH Bắc Cường 1,0 0,0 27,0 1 3 0
33 33 Vũ Đức Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 27,0 0 2 0
34 19 Nguyễn Đức Tuấn HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 23,5 0 1 0
35 35 Hoàng Anh Duy LVT LVT TH Lê Văn Tám 0,0 0,0 20,0 0 1 0