GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U11

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U11

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U11

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 LVT Bùi Khánh Duy 0 0 0
2 LVT Bùi Mạnh Hải 0 0 0
3 HVT Bùi Quang Minh HVT 0 0 0
4 1TL Bùi Quang Minh TL 0 0 0
5 HVT Bùi Quyết Tiến 0 0 0
6 HVT Bùi Thanh Quang 0 0 0
7 LNH Cao Việt Thành 0 0 0
8 LVT Cao Đức Thiện 0 0 0
9 1BC Chu Đức Hiếu 0 0 0
10 HVT Dương Quang Anh 0 0 0
11 1KD Dương Xuân Tùng 0 0 0
12 HVT Hoàng Gia Hưng 0 0 0
13 LVT Hoàng Triệu Phú 0 0 0
14 DTU Hoàng Đăng Khoa 0 0 0
15 LVT Hoàng Đức Anh 0 0 0
16 1KD Hoàng Đức Tuấn 0 0 0
17 LVT Hà Trung Kiên 0 0 0
18 HVT Kiều Hoàng Tân 0 0 0
19 LVT Lê Anh Tuấn 0 0 0
20 LVT Lê Nguyễn Hoàng Hà 0 0 0
21 1TL Lê Nguyễn Nhật Minh 0 0 0
22 LVT Lê Nguyễn Việt Hà 0 0 0
23 LNH Lê Quang Minh 0 0 0
24 LVT Lê Trần Hải Đăng 0 0 0
25 HVT Lưu Hải Quân 0 0 0
26 HVT Lưu Phan Tiến Đạt 0 0 0
27 HVT Nguyễn Gia Đạt 0 0 0
28 1CD Nguyễn Hoàng Bảo Long 0 0 0
29 HVT Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 0 0 0
30 LVT Nguyễn Hữu Đạt 0 0 0
31 HVT Nguyễn Minh Hoàng 0 0 0
32 HVT Nguyễn Minh Thành 0 0 0
33 NDU Nguyễn Quang Huy ND 0 0 0
34 HVT Nguyễn Quang Minh HVT 0 0 0
35 LVT Nguyễn Quang Minh LVT 0 0 0
36 HVT Nguyễn Quang huy HVT 0 0 0
37 1KD Nguyễn Quốc Bình 0 0 0
38 1KD Nguyễn Thành Nam 0 0 0
39 1TL Nguyễn Thành Trung 0 0 0
40 1KD Nguyễn Tiến Bảo 0 0 0
41 SPA Nguyễn Vĩnh Phúc 0 0 0
42 HVT Nguyễn Đăng Quang 0 0 0
43 HVT Nguyễn Đức Nhân 0 0 0
44 LNH Ngô Phạm Trí Thành 0 0 0
45 1BC Phan Lâm Vũ 0 0 0
46 LNH Phạm Gia Huy A 0 0 0
47 LNH Phạm Gia Huy B 0 0 0
48 1KD Phạm Hoàng Anh 0 0 0
49 1CD Phạm Long Thành 0 0 0
50 LVT Phạm Minh Vũ 0 0 0
51 1BC Phạm Quang An 0 0 0
52 1KD Phạm Thế Bách 0 0 0
53 HVT Trần Hiểu Minh 0 0 0
54 LNH Trần Mạnh Hùng 0 0 0
55 HVT Trần Quang Minh 0 0 0
56 HVT Trần Việt Bách 0 0 0
57 HVT Trịnh Gia Huy 0 0 0
58 HVT Trịnh Thái Sơn 0 0 0
59 LVT Vũ Công Hoàng Phong 0 0 0
60 HVT Vũ Hoàng Chấn Hưng 0 0 0
61 LNH Vũ Hoàng Long 0 0 0
62 NDU Vũ Hà Mạnh Cường 0 0 0
63 HVT Vũ Nguyễn Phương Nam 0 0 0
64 LVT Vũ Quang Sơn 0 0 0
65 LVT Vũ Đông Phong 0 0 0
66 HVT Nguyễn Đăng Hưng 0 0 0
67 1TL Đoàn Hải Vũ 0 0 0
68 HVT Đào Gia Hưng 0 0 0
69 LVT Đặng Thanh Bình 0 0 0
70 LNH Đặng Trung Kiên 0 0 0
71 HVT Đỗ Huy Hoàng 0 0 0
72 DTU Đỗ Nguyễn Thái Sơn 0 0 0
73 DTU Đỗ Thành Tâm 0 0 0
74 1BC Đỗ Đại Lâm 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 LVT Bùi Khánh Duy 0 0 0
2 LVT Bùi Mạnh Hải 0 0 0
3 HVT Bùi Quang Minh HVT 0 0 0
4 1TL Bùi Quang Minh TL 0 0 0
5 HVT Bùi Quyết Tiến 0 0 0
6 HVT Bùi Thanh Quang 0 0 0
7 LNH Cao Việt Thành 0 0 0
8 LVT Cao Đức Thiện 0 0 0
9 1BC Chu Đức Hiếu 0 0 0
10 HVT Dương Quang Anh 0 0 0
11 1KD Dương Xuân Tùng 0 0 0
12 HVT Hoàng Gia Hưng 0 0 0
13 LVT Hoàng Triệu Phú 0 0 0
14 DTU Hoàng Đăng Khoa 0 0 0
15 LVT Hoàng Đức Anh 0 0 0
16 1KD Hoàng Đức Tuấn 0 0 0
17 LVT Hà Trung Kiên 0 0 0
18 HVT Kiều Hoàng Tân 0 0 0
19 LVT Lê Anh Tuấn 0 0 0
20 LVT Lê Nguyễn Hoàng Hà 0 0 0
21 1TL Lê Nguyễn Nhật Minh 0 0 0
22 LVT Lê Nguyễn Việt Hà 0 0 0
23 LNH Lê Quang Minh 0 0 0
24 LVT Lê Trần Hải Đăng 0 0 0
25 HVT Lưu Hải Quân 0 0 0
26 HVT Lưu Phan Tiến Đạt 0 0 0
27 HVT Nguyễn Gia Đạt 0 0 0
28 1CD Nguyễn Hoàng Bảo Long 0 0 0
29 HVT Nguyễn Hoàng Minh Tuấn 0 0 0
30 LVT Nguyễn Hữu Đạt 0 0 0
31 HVT Nguyễn Minh Hoàng 0 0 0
32 HVT Nguyễn Minh Thành 0 0 0
33 NDU Nguyễn Quang Huy ND 0 0 0
34 HVT Nguyễn Quang Minh HVT 0 0 0
35 LVT Nguyễn Quang Minh LVT 0 0 0
36 HVT Nguyễn Quang huy HVT 0 0 0
37 1KD Nguyễn Quốc Bình 0 0 0
38 1KD Nguyễn Thành Nam 0 0 0
39 1TL Nguyễn Thành Trung 0 0 0
40 1KD Nguyễn Tiến Bảo 0 0 0
41 SPA Nguyễn Vĩnh Phúc 0 0 0
42 HVT Nguyễn Đăng Quang 0 0 0
43 HVT Nguyễn Đức Nhân 0 0 0
44 LNH Ngô Phạm Trí Thành 0 0 0
45 1BC Phan Lâm Vũ 0 0 0
46 LNH Phạm Gia Huy A 0 0 0
47 LNH Phạm Gia Huy B 0 0 0
48 1KD Phạm Hoàng Anh 0 0 0
49 1CD Phạm Long Thành 0 0 0
50 LVT Phạm Minh Vũ 0 0 0
51 1BC Phạm Quang An 0 0 0
52 1KD Phạm Thế Bách 0 0 0
53 HVT Trần Hiểu Minh 0 0 0
54 LNH Trần Mạnh Hùng 0 0 0
55 HVT Trần Quang Minh 0 0 0
56 HVT Trần Việt Bách 0 0 0
57 HVT Trịnh Gia Huy 0 0 0
58 HVT Trịnh Thái Sơn 0 0 0
59 LVT Vũ Công Hoàng Phong 0 0 0
60 HVT Vũ Hoàng Chấn Hưng 0 0 0
61 LNH Vũ Hoàng Long 0 0 0
62 NDU Vũ Hà Mạnh Cường 0 0 0
63 HVT Vũ Nguyễn Phương Nam 0 0 0
64 LVT Vũ Quang Sơn 0 0 0
65 LVT Vũ Đông Phong 0 0 0
66 HVT Nguyễn Đăng Hưng 0 0 0
67 1TL Đoàn Hải Vũ 0 0 0
68 HVT Đào Gia Hưng 0 0 0
69 LVT Đặng Thanh Bình 0 0 0
70 LNH Đặng Trung Kiên 0 0 0
71 HVT Đỗ Huy Hoàng 0 0 0
72 DTU Đỗ Nguyễn Thái Sơn 0 0 0
73 DTU Đỗ Thành Tâm 0 0 0
74 1BC Đỗ Đại Lâm 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre Club/Ciudad
1 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám
2 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám
3 Bùi Quang Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ
4 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng
5 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ
6 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ
7 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân
8 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám
9 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường
10 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ
11 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng
12 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ
13 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám
14 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển
15 Hoàng Đức Anh TH Lê Văn Tám
16 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng
17 Hà Trung Kiên TH Lê Văn Tám
18 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ
19 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám
20 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám
21 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng
22 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám
23 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân
24 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám
25 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ
26 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ
27 Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ
28 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường
29 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ
30 Nguyễn Hữu Đạt TH Lê Văn Tám
31 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ
32 Nguyễn Minh Thành TH Hoàng Văn Thụ
33 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du
34 Nguyễn Quang Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ
35 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám
36 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ
37 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng
38 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng
39 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng
40 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng
41 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA
42 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ
43 Nguyễn Đức Nhân TH Hoàng Văn Thụ
44 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân
45 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường
46 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân
47 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân
48 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng
49 Phạm Long Thành TH Cam Đường
50 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám
51 Phạm Quang An TH Bắc Cường
52 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng
53 Trần Hiểu Minh TH Hoàng Văn Thụ
54 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân
55 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ
56 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ
57 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ
58 Trịnh Thái Sơn TH Hoàng Văn Thụ
59 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám
60 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ
61 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân
62 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du
63 Vũ Nguyễn Phương Nam TH Hoàng Văn Thụ
64 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám
65 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám
66 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ
67 Đoàn Hải Vũ TH TT Tằng Loỏng
68 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ
69 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám
70 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân
71 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ
72 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển
73 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển
74 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng 38
2 39 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 2
3 3 Bùi Quang Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 40
4 41 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 0 1 - 0 0 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 4
5 5 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 42
6 43 Nguyễn Đức Nhân TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 6
7 7 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 44
8 45 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 8
9 9 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 46
10 47 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 10
11 11 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng 48
12 49 Phạm Long Thành TH Cam Đường 0 1 - 0 0 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 12
13 13 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 50
14 51 Phạm Quang An TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 14
15 15 Hoàng Đức Anh TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 52
16 53 Trần Hiểu Minh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 16
17 17 Hà Trung Kiên TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 54
18 55 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 18
19 19 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 56
20 57 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 20
21 21 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Trịnh Thái Sơn TH Hoàng Văn Thụ 58
22 59 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 22
23 23 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 60
24 61 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 24
25 25 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 62
26 63 Vũ Nguyễn Phương Nam TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 26
27 27 Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 64
28 65 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 28
29 29 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 66
30 67 Đoàn Hải Vũ TH TT Tằng Loỏng 0 - - - 0 Nguyễn Hữu Đạt TH Lê Văn Tám 30
31 31 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 68
32 69 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Thành TH Hoàng Văn Thụ 32
33 33 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 70
34 71 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 34
35 35 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 72
36 73 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 36
37 37 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 0 0 - 1 0 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 74

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 40 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 1
2 6 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 41
3 42 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 7
4 8 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 47
5 49 Phạm Long Thành TH Cam Đường 1 0 - 1 1 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 9
6 50 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 11
7 14 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 1 1 - 0 1 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 55
8 16 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 57
9 52 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 19
10 54 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 1 1 - 0 1 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 21
11 59 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 23
12 26 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 61
13 28 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 1 0 - 1 1 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 69
14 62 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 29
15 64 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 31
16 71 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 33
17 73 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 35
18 74 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 39
19 2 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 37
20 38 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Bùi Quang Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 3
21 4 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Nhân TH Hoàng Văn Thụ 43
22 44 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 0 0 - 1 0 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 5
23 10 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 45
24 12 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 46
25 48 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 13
26 56 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Hoàng Đức Anh TH Lê Văn Tám 15
27 58 Trịnh Thái Sơn TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Hà Trung Kiên TH Lê Văn Tám 17
28 18 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Phạm Quang An TH Bắc Cường 51
29 20 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Trần Hiểu Minh TH Hoàng Văn Thụ 53
30 22 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 60
31 24 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Vũ Nguyễn Phương Nam TH Hoàng Văn Thụ 63
32 66 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 25
33 68 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ 27
34 70 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Nguyễn Hữu Đạt TH Lê Văn Tám 30
35 32 Nguyễn Minh Thành TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 65
36 34 Nguyễn Quang Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 0 - - - 0 Đoàn Hải Vũ TH TT Tằng Loỏng 67
37 36 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 72

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 35
2 47 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 2 0 - 1 2 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 6
3 7 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 2 1 - 0 2 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 50
4 9 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 54
5 57 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 14
6 19 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 61
7 23 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 2 0 - 1 2 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 62
8 31 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 69
9 33 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 2 1 - 0 2 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 74
10 40 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 2
11 42 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 4
12 5 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng 48
13 41 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 1 1 - 0 1 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 8
14 11 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Phạm Long Thành TH Cam Đường 49
15 45 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 12
16 51 Phạm Quang An TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 16
17 52 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 20
18 21 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 1 0 - 1 1 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 56
19 55 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 22
20 58 Trịnh Thái Sơn TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 24
21 25 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 59
22 64 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 26
23 72 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 1 1 - 0 1 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 28
24 29 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 70
25 65 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng 38
26 39 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 1 1 - 0 1 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 71
27 27 Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ ½ 0 - 1 1 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 73
28 13 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 ½ Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 68
29 43 Nguyễn Đức Nhân TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 10
30 15 Hoàng Đức Anh TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 44
31 46 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Hà Trung Kiên TH Lê Văn Tám 17
32 53 Trần Hiểu Minh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 18
33 30 Nguyễn Hữu Đạt TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 66
34 60 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Thành TH Hoàng Văn Thụ 32
35 63 Vũ Nguyễn Phương Nam TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 36

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 6 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 31
2 35 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 7
3 61 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 3 1 - 0 3 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 9
4 14 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 33
5 62 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 3 0 - 1 2 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 1
6 2 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng 48
7 4 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 2 0 - 1 2 Phạm Long Thành TH Cam Đường 49
8 50 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 19
9 20 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Phạm Quang An TH Bắc Cường 51
10 22 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 57
11 54 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 2 1 - 0 2 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 23
12 24 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 59
13 26 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 73
14 56 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 39
15 69 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 41
16 70 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 2 0 - 1 2 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 45
17 72 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 2 0 - 1 2 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 47
18 74 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 2 1 - 0 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng 38
19 68 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 65
20 5 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 40
21 8 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 42
22 10 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 52
23 44 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 1 1 - 0 1 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 11
24 12 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 55
25 16 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Trịnh Thái Sơn TH Hoàng Văn Thụ 58
26 18 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Vũ Nguyễn Phương Nam TH Hoàng Văn Thụ 63
27 66 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 21
28 46 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 1 1 - 0 1 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 25
29 28 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 1 1 - 0 1 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 64
30 60 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 29
31 71 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 ½ Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ 27
32 32 Nguyễn Minh Thành TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 13
33 36 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Hoàng Đức Anh TH Lê Văn Tám 15
34 17 Hà Trung Kiên TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Nguyễn Đức Nhân TH Hoàng Văn Thụ 43
35 30 Nguyễn Hữu Đạt TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Trần Hiểu Minh TH Hoàng Văn Thụ 53

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 7 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 4 0 - 1 4 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 33
2 31 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 61
3 1 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 54
4 45 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 2
5 49 Phạm Long Thành TH Cam Đường 3 0 - 1 3 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 6
6 9 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 56
7 47 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 3 0 - 1 3 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 14
8 19 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 62
9 51 Phạm Quang An TH Bắc Cường 3 0 - 1 3 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 26
10 57 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 35
11 41 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 3 0 - 1 3 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 74
12 59 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 68
13 44 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 2 0 - 1 2 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 4
14 42 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 16
15 18 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 46
16 48 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng 2 ½ - ½ 2 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 20
17 21 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 2 1 - 0 2 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 50
18 52 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 22
19 23 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 2 0 - 1 2 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 69
20 55 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 24
21 73 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 28
22 39 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 2 0 - 1 2 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 70
23 40 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 72
24 27 Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 60
25 38 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng ½ - ½ Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 29
26 65 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 0 - 1 1 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 5
27 25 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 8
28 36 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 10
29 11 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 66
30 64 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 12
31 13 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 71

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 33 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 5 0 - 1 5 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 61
2 6 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 4 1 - 0 4 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 45
3 54 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 4 0 - 1 4 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 7
4 62 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 4 0 - 1 4 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 9
5 14 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 4 0 - 1 4 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 59
6 26 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 57
7 74 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 4 1 - 0 4 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 31
8 46 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 3 0 - 1 3 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 1
9 2 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 47
10 4 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 3 0 - 1 3 Phạm Quang An TH Bắc Cường 51
11 69 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 19
12 70 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 3 0 - 1 3 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 21
13 22 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Phạm Long Thành TH Cam Đường 49
14 35 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 55
15 56 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 41
16 72 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 3 0 - 1 3 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 42
17 20 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 1 - 0 3 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 73
18 48 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng 0 - 1 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 65
19 68 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 60
20 8 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 39
21 10 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 40
22 24 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 11
23 12 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 44
24 28 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 2 1 - 0 2 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 13
25 16 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 52
26 29 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 18
27 38 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 23
28 50 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ 27
29 5 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 1 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 64
30 71 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 25
31 66 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 36

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 61 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 6 1 - 0 5 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 6
2 7 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 5 0 - 1 5 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 57
3 9 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 5 1 - 0 5 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 74
4 59 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 5 0 - 1 5 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 33
5 1 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 4 1 - 0 4 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 26
6 41 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 4 1 - 0 4 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 2
7 42 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 4 1 - 0 4 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 14
8 19 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 35
9 21 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 4 0 - 1 4 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 62
10 45 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 4 0 - 1 4 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 22
11 31 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 54
12 60 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 4 Phạm Quang An TH Bắc Cường 51
13 4 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 3 0 - 1 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 20
14 47 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 3 ½ - ½ 3 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 5
15 49 Phạm Long Thành TH Cam Đường 3 1 - 0 3 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 8
16 50 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 10
17 11 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 3 0 - 1 3 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 56
18 52 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 3 1 - 0 3 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 12
19 23 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 3 0 - 1 3 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 70
20 55 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 28
21 29 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 69
22 73 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 3 1 - 0 3 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 46
23 65 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 0 - 1 3 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 72
24 68 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng 48
25 13 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng 38
26 39 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 2 1 - 0 2 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 16
27 18 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 66
28 40 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 24
29 25 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 44
30 27 Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 1 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 36
31 64 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 71

Round 8

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 57 Trịnh Gia Huy TH Hoàng Văn Thụ 6 0 - 1 7 Vũ Hoàng Long TH Lê Ngọc Hân 61
2 33 Nguyễn Quang Huy ND TH Nguyễn Du 6 0 - 1 6 Chu Đức Hiếu TH Bắc Cường 9
3 51 Phạm Quang An TH Bắc Cường 5 ½ - ½ 5 Bùi Khánh Duy TH Lê Văn Tám 1
4 6 Bùi Thanh Quang TH Hoàng Văn Thụ 5 1 - 0 5 Vũ Công Hoàng Phong TH Lê Văn Tám 59
5 62 Vũ Hà Mạnh Cường TH Nguyễn Du 5 1 - 0 5 Cao Việt Thành TH Lê Ngọc Hân 7
6 22 Lê Nguyễn Việt Hà TH Lê Văn Tám 5 0 - 1 5 Nguyễn Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 42
7 54 Trần Mạnh Hùng TH Lê Ngọc Hân 5 0 - 1 5 Nguyễn Vĩnh Phúc SAPA 41
8 74 Đỗ Đại Lâm TH Bắc Cường 5 1 - 0 Lê Anh Tuấn TH Lê Văn Tám 19
9 20 Lê Nguyễn Hoàng Hà TH Lê Văn Tám 1 - 0 4 Lê Nguyễn Nhật Minh TH TT Tằng Loỏng 21
10 35 Nguyễn Quang Minh LVT TH Lê Văn Tám 1 - 0 4 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 31
11 2 Bùi Mạnh Hải TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Phạm Thế Bách TH Kim Đồng 52
12 14 Hoàng Đăng Khoa TH&THCS Đồng Tuyển 4 0 - 1 4 Đỗ Thành Tâm TH&THCS Đồng Tuyển 73
13 26 Lưu Phan Tiến Đạt TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Trần Quang Minh TH Hoàng Văn Thụ 55
14 56 Trần Việt Bách TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Phan Lâm Vũ TH Bắc Cường 45
15 69 Đặng Thanh Bình TH Lê Văn Tám 4 1 - 0 4 Phạm Long Thành TH Cam Đường 49
16 70 Đặng Trung Kiên TH Lê Ngọc Hân 4 ½ - ½ 4 Phạm Minh Vũ TH Lê Văn Tám 50
17 72 Đỗ Nguyễn Thái Sơn TH&THCS Đồng Tuyển 4 1 - 0 Bùi Quyết Tiến TH Hoàng Văn Thụ 5
18 60 Vũ Hoàng Chấn Hưng TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Phạm Gia Huy B TH Lê Ngọc Hân 47
19 8 Cao Đức Thiện TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 Đào Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 68
20 28 Nguyễn Hoàng Bảo Long TH Cam Đường 3 0 - 1 3 Bùi Quang Minh TL TH TT Tằng Loỏng 4
21 10 Dương Quang Anh TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Lưu Hải Quân TH Hoàng Văn Thụ 25
22 38 Nguyễn Thành Nam TH Kim Đồng 3 0 - 1 3 Dương Xuân Tùng TH Kim Đồng 11
23 12 Hoàng Gia Hưng TH Hoàng Văn Thụ 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn TH Hoàng Văn Thụ 29
24 46 Phạm Gia Huy A TH Lê Ngọc Hân 3 1 - 0 3 Lê Quang Minh TH Lê Ngọc Hân 23
25 24 Lê Trần Hải Đăng TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Thành Trung TH TT Tằng Loỏng 39
26 66 Nguyễn Đăng Hưng TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 Vũ Đông Phong TH Lê Văn Tám 65
27 48 Phạm Hoàng Anh TH Kim Đồng ½ - ½ Nguyễn Gia Đạt TH Hoàng Văn Thụ 27
28 13 Hoàng Triệu Phú TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Nguyễn Tiến Bảo TH Kim Đồng 40
29 16 Hoàng Đức Tuấn TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Vũ Quang Sơn TH Lê Văn Tám 64
30 44 Ngô Phạm Trí Thành TH Lê Ngọc Hân 2 1 - 0 2 Kiều Hoàng Tân TH Hoàng Văn Thụ 18
31 36 Nguyễn Quang huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Đỗ Huy Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 71

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 61 Vũ Hoàng Long LNH TH Lê Ngọc Hân 8,0 0,0 41,5 8 5 5
2 9 Chu Đức Hiếu 1BC TH Bắc Cường 7,0 0,0 43,0 7 4 3
3 33 Nguyễn Quang Huy ND NDU TH Nguyễn Du 6,0 0,0 40,5 6 4 4
4 57 Trịnh Gia Huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 6,0 0,0 39,0 6 4 4
5 6 Bùi Thanh Quang HVT TH Hoàng Văn Thụ 6,0 0,0 39,0 6 4 3
6 41 Nguyễn Vĩnh Phúc SPA SAPA 6,0 0,0 38,0 6 4 3
7 62 Vũ Hà Mạnh Cường NDU TH Nguyễn Du 6,0 0,0 36,5 6 4 4
8 74 Đỗ Đại Lâm 1BC TH Bắc Cường 6,0 0,0 36,5 6 4 2
9 42 Nguyễn Đăng Quang HVT TH Hoàng Văn Thụ 6,0 0,0 32,5 6 4 4
10 35 Nguyễn Quang Minh LVT LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 40,0 5 4 2
11 1 Bùi Khánh Duy LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 35,0 5 4 3
12 20 Lê Nguyễn Hoàng Hà LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 35,0 5 4 2
13 51 Phạm Quang An 1BC TH Bắc Cường 5,5 0,0 30,5 5 4 4
14 7 Cao Việt Thành LNH TH Lê Ngọc Hân 5,0 0,0 42,0 5 4 3
15 22 Lê Nguyễn Việt Hà LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 39,5 5 4 3
16 54 Trần Mạnh Hùng LNH TH Lê Ngọc Hân 5,0 0,0 37,0 5 4 3
17 59 Vũ Công Hoàng Phong LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 35,5 5 4 3
18 45 Phan Lâm Vũ 1BC TH Bắc Cường 5,0 0,0 34,0 5 4 3
19 55 Trần Quang Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 5,0 0,0 31,0 5 4 2
73 Đỗ Thành Tâm DTU TH&THCS Đồng Tuyển 5,0 0,0 31,0 5 4 2
21 69 Đặng Thanh Bình LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 30,0 5 4 3
72 Đỗ Nguyễn Thái Sơn DTU TH&THCS Đồng Tuyển 5,0 0,0 30,0 5 4 3
23 52 Phạm Thế Bách 1KD TH Kim Đồng 5,0 0,0 29,5 5 4 4
24 19 Lê Anh Tuấn LVT TH Lê Văn Tám 4,5 0,0 44,0 4 4 3
25 47 Phạm Gia Huy B LNH TH Lê Ngọc Hân 4,5 0,0 33,0 4 4 3
26 70 Đặng Trung Kiên LNH TH Lê Ngọc Hân 4,5 0,0 32,0 4 4 3
27 50 Phạm Minh Vũ LVT TH Lê Văn Tám 4,5 0,0 31,0 4 4 1
28 14 Hoàng Đăng Khoa DTU TH&THCS Đồng Tuyển 4,0 0,0 43,0 4 4 3
29 31 Nguyễn Minh Hoàng HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 42,0 4 4 2
30 26 Lưu Phan Tiến Đạt HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 41,0 4 4 3
31 49 Phạm Long Thành 1CD TH Cam Đường 4,0 0,0 38,5 4 4 2
32 8 Cao Đức Thiện LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 36,0 4 4 2
33 4 Bùi Quang Minh TL 1TL TH TT Tằng Loỏng 4,0 0,0 35,5 4 4 3
34 21 Lê Nguyễn Nhật Minh 1TL TH TT Tằng Loỏng 4,0 0,0 35,5 4 4 2
56 Trần Việt Bách HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 35,5 4 4 2
36 24 Lê Trần Hải Đăng LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 33,0 4 4 2
37 46 Phạm Gia Huy A LNH TH Lê Ngọc Hân 4,0 0,0 32,5 4 4 1
38 2 Bùi Mạnh Hải LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 31,5 4 4 1
39 25 Lưu Hải Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 29,0 4 4 3
40 11 Dương Xuân Tùng 1KD TH Kim Đồng 4,0 0,0 28,5 4 4 2
41 12 Hoàng Gia Hưng HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 32,5 3 4 1
42 29 Nguyễn Hoàng Minh Tuấn HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 30,5 2 4 0
43 5 Bùi Quyết Tiến HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 30,0 3 4 2
60 Vũ Hoàng Chấn Hưng HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 30,0 3 4 2
45 68 Đào Gia Hưng HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 29,0 3 4 1
46 65 Vũ Đông Phong LVT TH Lê Văn Tám 3,5 0,0 26,0 3 4 3
47 23 Lê Quang Minh LNH TH Lê Ngọc Hân 3,0 0,0 36,0 3 4 2
48 28 Nguyễn Hoàng Bảo Long 1CD TH Cam Đường 3,0 0,0 33,5 3 4 1
49 38 Nguyễn Thành Nam 1KD TH Kim Đồng 3,0 0,0 31,5 2 4 1
50 48 Phạm Hoàng Anh 1KD TH Kim Đồng 3,0 0,0 30,0 2 4 1
51 10 Dương Quang Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 29,5 3 4 2
52 39 Nguyễn Thành Trung 1TL TH TT Tằng Loỏng 3,0 0,0 29,5 3 4 0
53 44 Ngô Phạm Trí Thành LNH TH Lê Ngọc Hân 3,0 0,0 28,0 3 4 1
54 66 Nguyễn Đăng Hưng HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 26,0 3 4 2
55 27 Nguyễn Gia Đạt HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 25,5 2 4 1
56 64 Vũ Quang Sơn LVT TH Lê Văn Tám 3,0 0,0 24,0 3 4 2
57 13 Hoàng Triệu Phú LVT TH Lê Văn Tám 3,0 0,0 22,0 3 3 1
58 16 Hoàng Đức Tuấn 1KD TH Kim Đồng 2,0 0,0 34,0 2 4 1
59 40 Nguyễn Tiến Bảo 1KD TH Kim Đồng 2,0 0,0 31,0 2 4 2
60 18 Kiều Hoàng Tân HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 29,5 2 4 1
61 36 Nguyễn Quang huy HVT HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 25,0 2 4 0
62 71 Đỗ Huy Hoàng HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 27,5 1 4 0
63 58 Trịnh Thái Sơn HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 23,5 1 2 0
64 63 Vũ Nguyễn Phương Nam HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 23,0 1 2 0
65 37 Nguyễn Quốc Bình 1KD TH Kim Đồng 0,0 0,0 23,5 0 1 0
66 43 Nguyễn Đức Nhân HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 23,0 0 1 0
67 17 Hà Trung Kiên LVT TH Lê Văn Tám 0,0 0,0 22,0 0 2 0
32 Nguyễn Minh Thành HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 22,0 0 2 0
69 30 Nguyễn Hữu Đạt LVT TH Lê Văn Tám 0,0 0,0 22,0 0 1 0
70 67 Đoàn Hải Vũ 1TL TH TT Tằng Loỏng 0,0 0,0 22,0 0 0 0
71 15 Hoàng Đức Anh LVT TH Lê Văn Tám 0,0 0,0 21,0 0 2 0
72 53 Trần Hiểu Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 19,5 0 1 0
73 3 Bùi Quang Minh HVT HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 18,5 0 1 0
34 Nguyễn Quang Minh HVT HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 18,5 0 1 0