GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 U6 Nam - Nữ

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 U6 Nam - Nữ

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 U6 Nam - Nữ

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 MVB Bùi Hoàng Nam 0 0 0
2 FAN Cao Thái Sơn 0 0 0
3 FAN Cao Thị Thanh Hân 0 0 0
4 STA Hà Đức Anh 0 0 0
5 NDU Hoàng Ngọc Minh Châu 0 0 0
6 HL1 Lê Nguyễn Hoàng Thịnh 0 0 0
7 HL1 Lưu Bảo Lâm 0 0 0
8 STA Nguyễn Đức Minh 0 0 0
9 STA Nguyễn Tuệ Minh 0 0 0
10 HL1 Nguyễn Văn Huy 0 0 0
11 MTL Phạm Gia Bảo 0 0 0
12 PAN Phạm Minh Nhật 0 0 0
13 FAN Trần Bảo Ngọc 0 0 0
14 FAN Vũ Hùng Anh 0 0 0
15 FAN Vương Bảo Châu 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 MVB Bùi Hoàng Nam 0 0 0
2 FAN Cao Thái Sơn 0 0 0
3 FAN Cao Thị Thanh Hân 0 0 0
4 STA Hà Đức Anh 0 0 0
5 NDU Hoàng Ngọc Minh Châu 0 0 0
6 HL1 Lê Nguyễn Hoàng Thịnh 0 0 0
7 HL1 Lưu Bảo Lâm 0 0 0
8 STA Nguyễn Đức Minh 0 0 0
9 STA Nguyễn Tuệ Minh 0 0 0
10 HL1 Nguyễn Văn Huy 0 0 0
11 MTL Phạm Gia Bảo 0 0 0
12 PAN Phạm Minh Nhật 0 0 0
13 FAN Trần Bảo Ngọc 0 0 0
14 FAN Vũ Hùng Anh 0 0 0
15 FAN Vương Bảo Châu 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Bùi Hoàng Nam MVB MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB
2 Cao Thái Sơn FAN Fansipan Chess
3 Cao Thị Thanh Hân FAN Fansipan Chess
4 Hà Đức Anh STA MN Song ngữ The Light Academy
5 Hoàng Ngọc Minh Châu NDU TH Nguyễn Du
6 Lê Nguyễn Hoàng Thịnh HL1 TT Huấn luyện TDTT
7 Lưu Bảo Lâm HL1 TT Huấn luyện TDTT
8 Nguyễn Đức Minh STA MN Song ngữ The Light Academy
9 Nguyễn Tuệ Minh STA MN Song ngữ The Light Academy
10 Nguyễn Văn Huy HL1 TT Huấn luyện TDTT
11 Phạm Gia Bảo MTL Mầm Non sơn ca Tằng Loong
12 Phạm Minh Nhật PAN Fansipan Chess
13 Trần Bảo Ngọc FAN Fansipan Chess
14 Vũ Hùng Anh FAN Fansipan Chess
15 Vương Bảo Châu FAN Fansipan Chess

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 8 Nguyễn Đức Minh MN Song ngữ The Light Academy 0 0 - 1 0 Bùi Hoàng Nam MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 1
2 2 Cao Thái Sơn Fansipan Chess 0 1 - 0 0 Nguyễn Tuệ Minh MN Song ngữ The Light Academy 9
3 10 Nguyễn Văn Huy TT Huấn luyện TDTT 0 0 - 1 0 Cao Thị Thanh Hân Fansipan Chess 3
4 4 Hà Đức Anh MN Song ngữ The Light Academy 0 1 - 0 0 Phạm Gia Bảo Mầm Non sơn ca Tằng Loong 11
5 12 Phạm Minh Nhật Fansipan Chess 0 1 - 0 0 Hoàng Ngọc Minh Châu TH Nguyễn Du 5
6 6 Lê Nguyễn Hoàng Thịnh TT Huấn luyện TDTT 0 0 - 1 0 Trần Bảo Ngọc Fansipan Chess 13
7 14 Vũ Hùng Anh Fansipan Chess 0 0 - 1 0 Lưu Bảo Lâm TT Huấn luyện TDTT 7

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Hoàng Nam MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 1 1 - 0 1 Phạm Minh Nhật Fansipan Chess 12
2 7 Lưu Bảo Lâm TT Huấn luyện TDTT 1 1 - 0 1 Cao Thái Sơn Fansipan Chess 2
3 3 Cao Thị Thanh Hân Fansipan Chess 1 0 - 1 1 Vương Bảo Châu Fansipan Chess 15
4 13 Trần Bảo Ngọc Fansipan Chess 1 ½ - ½ 1 Hà Đức Anh MN Song ngữ The Light Academy 4
5 5 Hoàng Ngọc Minh Châu TH Nguyễn Du 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Huy TT Huấn luyện TDTT 10
6 9 Nguyễn Tuệ Minh MN Song ngữ The Light Academy 0 0 - 1 0 Vũ Hùng Anh Fansipan Chess 14

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 15 Vương Bảo Châu Fansipan Chess 2 0 - 1 2 Bùi Hoàng Nam MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 1
2 4 Hà Đức Anh MN Song ngữ The Light Academy 0 - 1 2 Lưu Bảo Lâm TT Huấn luyện TDTT 7
3 2 Cao Thái Sơn Fansipan Chess 1 0 - 1 Trần Bảo Ngọc Fansipan Chess 13
4 11 Phạm Gia Bảo Mầm Non sơn ca Tằng Loong 1 1 - 0 1 Cao Thị Thanh Hân Fansipan Chess 3
5 10 Nguyễn Văn Huy TT Huấn luyện TDTT 1 1 - 0 1 Phạm Minh Nhật Fansipan Chess 12
6 14 Vũ Hùng Anh Fansipan Chess 1 1 - 0 0 Hoàng Ngọc Minh Châu TH Nguyễn Du 5

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Hoàng Nam MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 3 0 - 1 3 Lưu Bảo Lâm TT Huấn luyện TDTT 7
2 13 Trần Bảo Ngọc Fansipan Chess 0 - 1 2 Nguyễn Văn Huy TT Huấn luyện TDTT 10
3 11 Phạm Gia Bảo Mầm Non sơn ca Tằng Loong 2 1 - 0 2 Vũ Hùng Anh Fansipan Chess 14
4 15 Vương Bảo Châu Fansipan Chess 2 ½ - ½ Hà Đức Anh MN Song ngữ The Light Academy 4
5 12 Phạm Minh Nhật Fansipan Chess 1 0 - 1 1 Cao Thái Sơn Fansipan Chess 2
6 3 Cao Thị Thanh Hân Fansipan Chess 1 1 - 0 1 Nguyễn Tuệ Minh MN Song ngữ The Light Academy 9

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 7 Lưu Bảo Lâm TT Huấn luyện TDTT 4 1 - 0 3 Phạm Gia Bảo Mầm Non sơn ca Tằng Loong 11
2 10 Nguyễn Văn Huy TT Huấn luyện TDTT 3 1 - 0 3 Bùi Hoàng Nam MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 1
3 13 Trần Bảo Ngọc Fansipan Chess ½ - ½ Vương Bảo Châu Fansipan Chess 15
4 2 Cao Thái Sơn Fansipan Chess 2 ½ - ½ 2 Hà Đức Anh MN Song ngữ The Light Academy 4
5 14 Vũ Hùng Anh Fansipan Chess 2 1 - 0 2 Cao Thị Thanh Hân Fansipan Chess 3
6 9 Nguyễn Tuệ Minh MN Song ngữ The Light Academy 1 0 - 1 1 Phạm Minh Nhật Fansipan Chess 12

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 7 Lưu Bảo Lâm TT Huấn luyện TDTT 5 1 - 0 4 Nguyễn Văn Huy TT Huấn luyện TDTT 10
2 1 Bùi Hoàng Nam MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 3 1 - 0 3 Trần Bảo Ngọc Fansipan Chess 13
3 15 Vương Bảo Châu Fansipan Chess 3 1 - 0 3 Vũ Hùng Anh Fansipan Chess 14
4 11 Phạm Gia Bảo Mầm Non sơn ca Tằng Loong 3 1 - 0 Cao Thái Sơn Fansipan Chess 2
5 4 Hà Đức Anh MN Song ngữ The Light Academy ½ - ½ 1 Nguyễn Tuệ Minh MN Song ngữ The Light Academy 9
6 12 Phạm Minh Nhật Fansipan Chess 2 0 - 1 2 Cao Thị Thanh Hân Fansipan Chess 3

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 15 Vương Bảo Châu Fansipan Chess 4 0 - 1 6 Lưu Bảo Lâm TT Huấn luyện TDTT 7
2 10 Nguyễn Văn Huy TT Huấn luyện TDTT 4 1 - 0 4 Phạm Gia Bảo Mầm Non sơn ca Tằng Loong 11
3 3 Cao Thị Thanh Hân Fansipan Chess 3 1 - 0 4 Bùi Hoàng Nam MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 1
4 14 Vũ Hùng Anh Fansipan Chess 3 1 - 0 Cao Thái Sơn Fansipan Chess 2
5 4 Hà Đức Anh MN Song ngữ The Light Academy 3 1 - 0 2 Phạm Minh Nhật Fansipan Chess 12
6 9 Nguyễn Tuệ Minh MN Song ngữ The Light Academy 0 - 1 3 Trần Bảo Ngọc Fansipan Chess 13

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 7 Lưu Bảo Lâm HL1 TT Huấn luyện TDTT 7,0 0,0 26,5 7 4 4
2 10 Nguyễn Văn Huy HL1 TT Huấn luyện TDTT 5,0 0,0 26,5 5 3 2
3 15 Vương Bảo Châu FAN Fansipan Chess 4,0 0,0 30,0 2 2 1
4 11 Phạm Gia Bảo MTL Mầm Non sơn ca Tằng Loong 4,0 0,0 29,0 3 3 0
5 1 Bùi Hoàng Nam MVB MN Hoa Hồng, Khánh Yên, VB 4,0 0,0 28,5 4 4 2
6 14 Vũ Hùng Anh FAN Fansipan Chess 4,0 0,0 23,5 4 3 1
7 4 Hà Đức Anh STA MN Song ngữ The Light Academy 4,0 0,0 23,5 2 3 0
8 3 Cao Thị Thanh Hân FAN Fansipan Chess 4,0 0,0 23,0 4 4 2
9 13 Trần Bảo Ngọc FAN Fansipan Chess 4,0 0,0 23,0 3 4 3
10 2 Cao Thái Sơn FAN Fansipan Chess 2,5 0,0 25,5 2 4 1
11 12 Phạm Minh Nhật PAN Fansipan Chess 2,0 0,0 22,5 2 4 1
12 9 Nguyễn Tuệ Minh STA MN Song ngữ The Light Academy 1,5 0,0 22,5 0 3 0
13 5 Hoàng Ngọc Minh Châu NDU TH Nguyễn Du 1,0 0,0 20,0 0 2 0
14 6 Lê Nguyễn Hoàng Thịnh HL1 TT Huấn luyện TDTT 0,0 0,0 17,5 0 0 0
8 Nguyễn Đức Minh STA MN Song ngữ The Light Academy 0,0 0,0 17,5 0 0 0