GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U12-13

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U12-13

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U12-13

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 2BC Bùi Tuấn Đạt 0 0 0
2 HHT Dương Gia Bảo 0 0 0
3 DTU Dương Tùng Lâm 0 0 0
4 NVS Đào Xuân Thái 0 0 0
5 HHT Đinh Như An Bình 0 0 0
6 HHT Đỗ Quyền Lương 0 0 0
7 SPA Hoàng Gia Long 0 0 0
8 LTT Hoàng Phương Nam 0 0 0
9 VHO Hoàng Trần Minh Vũ 0 0 0
10 HHT Hoàng Trung Hiếu 0 0 0
11 HHT Hồ Nam Hải 0 0 0
12 2BH Lại Phương Nguyên 0 0 0
13 2KT Lê Tiến Đạt 0 0 0
14 LTT Lê Trung Anh 0 0 0
15 LHP Lê Viết Dũng 0 0 0
16 DTU Lò Việt Đức 0 0 0
17 DTU Lù Nhật Huynh 0 0 0
18 1GP Lương Anh Toàn 0 0 0
19 2BC Lưu Hoàng Hà 0 0 0
20 2BC Nguyễn Đức Hiếu 0 0 0
21 HHT Nguyễn Đức Quang 0 0 0
22 LQD Nguyễn Gia An 0 0 0
23 HHT Nguyễn Hoàng Anh 0 0 0
24 2BC Nguyễn Hoàng Trí Nhân 0 0 0
25 2BL Nguyễn Hùng Cường 0 0 0
26 HHT Nguyễn Huy Hải Đăng 0 0 0
27 LTT Nguyễn Huy Phong 0 0 0
28 2XG Nguyễn Minh Hiếu 0 0 0
29 2VB Nguyễn Nam Hải 0 0 0
30 2XG Nguyễn Tấn Dũng 0 0 0
31 HHT Nguyễn Tiến Đạt 0 0 0
32 KSP Nguyễn Tiến Đạt 0 0 0
33 NDU Nguyễn Thái Nguyên 0 0 0
34 LHP Nguyễn Trường Giang 0 0 0
35 2TL Phạm Đức Anh 0 0 0
36 2XG Phạm Đức Lương 0 0 0
37 2XQ Phạm Hải Minh 0 0 0
38 2BH Phan Anh Đức 0 0 0
39 LNH Quách Trung Hiếu 0 0 0
40 2BC Trần Đức Anh 0 0 0
41 HHT Trần Đức Duy 0 0 0
42 LHP Trần Quang Hiếu 0 0 0
43 2BC Trần Trung Nghĩa 0 0 0
44 1GP Trần Trung Quân 0 0 0
45 HHT Trần Vũ Hoàng Dương 0 0 0
46 LTT Vũ Dương Nam 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Bùi Tuấn Đạt 2BC THCS Bắc Cường
2 Dương Gia Bảo HHT THCS Hoàng Hoa Thám
3 Dương Tùng Lâm DTU TH&THCS Đồng Tuyển
4 Đào Xuân Thái NVS THCS Ngô Văn Sở
5 Đinh Như An Bình HHT THCS Hoàng Hoa Thám
6 Đỗ Quyền Lương HHT THCS Hoàng Hoa Thám
7 Hoàng Gia Long SPA PGD&ĐT Sa Pa
8 Hoàng Phương Nam LTT THCS Lý Tự Trọng
9 Hoàng Trần Minh Vũ VHO THCS Vạn Hòa
10 Hoàng Trung Hiếu HHT THCS Hoàng Hoa Thám
11 Hồ Nam Hải HHT THCS Hoàng Hoa Thám
12 Lại Phương Nguyên 2BH THCS TT Bắc Hà
13 Lê Tiến Đạt 2KT THCS Kim Tân
14 Lê Trung Anh LTT THCS Lý Tự Trọng
15 Lê Viết Dũng LHP THCS Lê Hồng Phong
16 Lò Việt Đức DTU TH&THCS Đồng Tuyển
17 Lù Nhật Huynh DTU TH&THCS Đồng Tuyển
18 Lương Anh Toàn 1GP THCS Số 1 Gia Phú
19 Lưu Hoàng Hà 2BC THCS Bắc Cường
20 Nguyễn Đức Hiếu 2BC THCS Bắc Cường
21 Nguyễn Đức Quang HHT THCS Hoàng Hoa Thám
22 Nguyễn Gia An LQD THCS Lê Quý Đôn
23 Nguyễn Hoàng Anh HHT THCS Hoàng Hoa Thám
24 Nguyễn Hoàng Trí Nhân 2BC THCS Bắc Cường
25 Nguyễn Hùng Cường 2BL THCS Bắc Lệnh
26 Nguyễn Huy Hải Đăng HHT THCS Hoàng Hoa Thám
27 Nguyễn Huy Phong LTT THCS Lý Tự Trọng
28 Nguyễn Minh Hiếu 2XG THCS Xuân Giao
29 Nguyễn Nam Hải 2VB THCS Khánh Yên, Văn Bàn
30 Nguyễn Tấn Dũng 2XG THCS Xuân Giao
31 Nguyễn Tiến Đạt HHT THCS Hoàng Hoa Thám
32 Nguyễn Tiến Đạt KSP THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa
33 Nguyễn Thái Nguyên NDU TH Nguyễn Du
34 Nguyễn Trường Giang LHP THCS Lê Hồng Phong
35 Phạm Đức Anh 2TL THCS TT Tằng Loỏng
36 Phạm Đức Lương 2XG THCS Xuân Giao
37 Phạm Hải Minh 2XQ THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng
38 Phan Anh Đức 2BH THCS TT Bắc Hà
39 Quách Trung Hiếu LNH TH Lê Ngọc Hân
40 Trần Đức Anh 2BC THCS Bắc Cường
41 Trần Đức Duy HHT THCS Hoàng Hoa Thám
42 Trần Quang Hiếu LHP THCS Lê Hồng Phong
43 Trần Trung Nghĩa 2BC THCS Bắc Cường
44 Trần Trung Quân 1GP THCS Số 1 Gia Phú
45 Trần Vũ Hoàng Dương HHT THCS Hoàng Hoa Thám
46 Vũ Dương Nam LTT THCS Lý Tự Trọng

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 22 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 0 1 - 0 0 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 1
2 2 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Anh THCS Hoàng Hoa Thám 23
3 24 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 0 1 - 0 0 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 3
4 4 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 0 0 - 1 0 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 25
5 26 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 0 1 - 0 0 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 5
6 6 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 28
7 29 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 0 0 - 1 0 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 7
8 8 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 0 1 - 0 0 Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 30
9 33 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 9
10 10 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 0 1 - 0 0 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 34
11 35 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Hồ Nam Hải THCS Hoàng Hoa Thám 11
12 37 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 0 0 - 1 0 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 13
13 15 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 0 1 - 0 0 Phan Anh Đức THCS TT Bắc Hà 38
14 39 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 16
15 17 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 0 0 - 1 0 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 40
16 41 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 0 0 - 1 0 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 18
17 19 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 0 1 - 0 0 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 42
18 43 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 20
19 21 Nguyễn Đức Quang THCS Hoàng Hoa Thám 0 0 - 1 0 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 44
20 45 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Đạt THCS Hoàng Hoa Thám 31
21 12 Lại Phương Nguyên THCS TT Bắc Hà 0 0 - 1 0 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 36
22 27 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 0 0 - 1 0 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 46
23 32 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 0 0 - 1 0 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 14

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 25 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 1 1 - 0 1 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 2
2 7 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 1 1 - 0 1 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 26
3 28 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 1 0 - 1 1 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 8
4 33 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 10
5 14 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 1 0 - 1 1 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 35
6 36 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 1 1 - 0 1 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 15
7 18 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 1 0 - 1 1 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 39
8 40 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 1 0 - 1 1 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 19
9 43 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 0 0 - 1 1 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 22
10 46 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 24
11 1 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 0 1 - 0 1 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 45
12 3 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 29
13 30 Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 0 1 - 0 0 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 4
14 34 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 0 1 - 0 0 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 6
15 9 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 32
16 16 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 0 1 - 0 0 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 37
17 38 Phan Anh Đức THCS TT Bắc Hà 0 0 - 1 0 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 17
18 20 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 1 1 - 0 0 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 41
19 23 Nguyễn Hoàng Anh THCS Hoàng Hoa Thám 0 0 - 1 0 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 42
20 44 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 1 0 - 1 0 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 27
21 5 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 0 1 - 0 1 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 13

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 22 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 2 1 - 0 2 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 7
2 8 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 24
3 10 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 2 1 - 0 2 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 25
4 19 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 2 0 - 1 2 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 36
5 35 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 20
6 39 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 2 1 - 0 1 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 3
7 26 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 1 0 - 1 1 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 1
8 2 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 28
9 27 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 1 1 - 0 1 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 5
10 30 Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 1 1 - 0 1 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 9
11 13 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 1 0 - 1 1 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 33
12 34 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 1 0 - 1 1 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 14
13 15 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 1 0 - 1 1 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 40
14 42 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 1 0 - 1 1 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 16
15 17 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 1 1 - 0 1 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 46
16 45 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 1 0 - 1 1 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 18
17 4 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 0 1 - 0 0 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 37
18 6 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 0 1 - 0 0 Phan Anh Đức THCS TT Bắc Hà 38
19 41 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 0 1 - 0 0 Nguyễn Hoàng Anh THCS Hoàng Hoa Thám 23
20 29 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 0 0 - 1 0 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 43
21 32 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 0 1 - 0 1 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 44

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 35 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 3 0 - 1 3 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 8
2 36 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 3 0 - 1 3 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 10
3 39 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 3 1 - 0 3 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 22
4 1 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 20
5 24 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 2 0 - 1 2 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 7
6 14 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 2 0 - 1 2 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 27
7 16 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 2 0 - 1 2 Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 30
8 25 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 2 0 - 1 2 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 17
9 18 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 2 0 - 1 2 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 33
10 28 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 2 1 - 0 2 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 19
11 40 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 2 0 - 1 1 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 2
12 3 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 1 0 - 1 1 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 32
13 4 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 1 1 - 0 1 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 34
14 5 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 1 0 - 1 1 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 41
15 42 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 1 1 - 0 1 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 6
16 9 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 1 1 - 0 1 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 43
17 13 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 1 1 - 0 1 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 45
18 44 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 1 1 - 0 1 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 15
19 46 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 1 1 - 0 1 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 26
20 37 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 0 1 - 0 0 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 29

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 8 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 4 0 - 1 4 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 39
2 7 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 3 0 - 1 4 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 10
3 17 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 3 1 - 0 3 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 28
4 20 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 30
5 22 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 3 1 - 0 3 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 35
6 27 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 3 1 - 0 3 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 36
7 33 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 3 1 - 0 2 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 1
8 2 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 2 1 - 0 2 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 24
9 32 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 2 0 - 1 2 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 4
10 25 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 2 0 - 1 2 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 9
11 40 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 2 0 - 1 2 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 13
12 41 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 2 0 - 1 2 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 14
13 44 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 2 0 - 1 2 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 16
14 18 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 2 0 - 1 2 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 42
15 19 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 2 0 - 1 2 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 46
16 26 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 1 1 - 0 1 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 3
17 34 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 1 1 - 0 1 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 5
18 6 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 1 1 - 0 1 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 37
19 43 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 1 1 - 0 1 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 15
20 45 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 1 1 - 0 0 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 29

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 10 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 5 ½ - ½ 5 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 39
2 22 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 4 0 - 1 4 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 8
3 33 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 4 0 - 1 4 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 17
4 20 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 0 - 1 4 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 27
5 30 Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 1 - 0 3 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 13
6 16 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 3 1 - 0 3 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 2
7 28 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 3 1 - 0 3 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 4
8 7 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 3 1 - 0 3 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 35
9 9 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 3 1 - 0 3 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 36
10 14 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 3 1 - 0 3 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 42
11 46 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 3 1 - 0 2 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 6
12 1 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 2 0 - 1 2 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 32
13 34 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 2 0 - 1 2 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 18
14 41 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 2 0 - 1 2 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 19
15 24 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 2 1 - 0 2 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 40
16 43 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 2 1 - 0 2 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 25
17 45 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 2 0 - 1 2 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 26
18 3 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 1 1 - 0 2 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 44
19 15 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 1 0 - 1 1 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 37
20 29 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 0 - - - 1 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 5

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 8 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 5 1 - 0 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 10
2 39 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 1 - 0 5 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 27
3 17 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 5 ½ - ½ Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 30
4 28 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 4 0 - 1 4 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 7
5 9 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 4 0 - 1 4 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 22
6 14 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 4 0 - 1 4 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 33
7 46 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 4 0 - 1 4 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 16
8 2 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 3 1 - 0 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 20
9 4 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 3 1 - 0 3 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 26
10 13 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 3 0 - 1 3 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 32
11 35 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 3 0 - 1 3 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 18
12 19 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 3 1 - 0 3 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 43
13 36 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 24
14 42 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 3 0 - 1 2 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 34
15 44 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 2 1 - 0 2 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 1
16 37 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 2 1 - 0 2 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 3
17 6 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 2 1 - 0 2 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 41
18 25 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 2 0 - 1 2 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 45
19 5 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 1 0 - 1 2 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 40
20 29 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 0 - - - 1 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 15

Round 8

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 39 Quách Trung Hiếu TH Lê Ngọc Hân 1 - 0 Lù Nhật Huynh TH&THCS Đồng Tuyển 17
2 7 Hoàng Gia Long PGD&ĐT Sa Pa 5 0 - 1 6 Hoàng Phương Nam THCS Lý Tự Trọng 8
3 10 Hoàng Trung Hiếu THCS Hoàng Hoa Thám 0 - 1 5 Lò Việt Đức TH&THCS Đồng Tuyển 16
4 30 Nguyễn Tấn Dũng THCS Xuân Giao 5 0 - 1 5 Nguyễn Gia An THCS Lê Quý Đôn 22
5 27 Nguyễn Huy Phong THCS Lý Tự Trọng 5 ½ - ½ 5 Nguyễn Thái Nguyên TH Nguyễn Du 33
6 32 Nguyễn Tiến Đạt THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 4 1 - 0 4 Dương Gia Bảo THCS Hoàng Hoa Thám 2
7 4 Đào Xuân Thái THCS Ngô Văn Sở 4 ½ - ½ 4 Vũ Dương Nam THCS Lý Tự Trọng 46
8 19 Lưu Hoàng Hà THCS Bắc Cường 4 1 - 0 4 Hoàng Trần Minh Vũ THCS Vạn Hòa 9
9 36 Phạm Đức Lương THCS Xuân Giao 4 0 - 1 4 Lê Trung Anh THCS Lý Tự Trọng 14
10 18 Lương Anh Toàn THCS Số 1 Gia Phú 4 1 - 0 4 Nguyễn Minh Hiếu THCS Xuân Giao 28
11 20 Nguyễn Đức Hiếu THCS Bắc Cường 1 - 0 3 Trần Trung Quân THCS Số 1 Gia Phú 44
12 40 Trần Đức Anh THCS Bắc Cường 3 1 - 0 3 Đỗ Quyền Lương THCS Hoàng Hoa Thám 6
13 13 Lê Tiến Đạt THCS Kim Tân 3 1 - 0 3 Nguyễn Trường Giang THCS Lê Hồng Phong 34
14 24 Nguyễn Hoàng Trí Nhân THCS Bắc Cường 3 1 - 0 3 Trần Vũ Hoàng Dương THCS Hoàng Hoa Thám 45
15 26 Nguyễn Huy Hải Đăng THCS Hoàng Hoa Thám 3 1 - 0 3 Trần Trung Nghĩa THCS Bắc Cường 43
16 42 Trần Quang Hiếu THCS Lê Hồng Phong 3 0 - 1 3 Phạm Đức Anh THCS TT Tằng Loỏng 35
17 37 Phạm Hải Minh THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 3 1 - 0 2 Nguyễn Hùng Cường THCS Bắc Lệnh 25
18 1 Bùi Tuấn Đạt THCS Bắc Cường 2 1 - 0 2 Trần Đức Duy THCS Hoàng Hoa Thám 41
19 3 Dương Tùng Lâm TH&THCS Đồng Tuyển 2 1 - 0 1 Lê Viết Dũng THCS Lê Hồng Phong 15
20 29 Nguyễn Nam Hải THCS Khánh Yên, Văn Bàn 0 - - - 1 Đinh Như An Bình THCS Hoàng Hoa Thám 5

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 39 Quách Trung Hiếu LNH TH Lê Ngọc Hân 7,5 0,0 43,5 7 3 2
2 8 Hoàng Phương Nam LTT THCS Lý Tự Trọng 7,0 0,0 41,0 7 4 4
3 22 Nguyễn Gia An LQD THCS Lê Quý Đôn 6,0 0,0 38,5 6 4 3
4 16 Lò Việt Đức DTU TH&THCS Đồng Tuyển 6,0 0,0 36,5 6 5 4
5 10 Hoàng Trung Hiếu HHT THCS Hoàng Hoa Thám 5,5 0,0 40,0 5 4 3
6 33 Nguyễn Thái Nguyên NDU TH Nguyễn Du 5,5 0,0 37,5 5 4 3
7 27 Nguyễn Huy Phong LTT THCS Lý Tự Trọng 5,5 0,0 36,0 5 4 3
8 17 Lù Nhật Huynh DTU TH&THCS Đồng Tuyển 5,5 0,0 35,0 5 4 3
9 30 Nguyễn Tấn Dũng 2XG THCS Xuân Giao 5,0 0,0 41,5 4 4 1
10 7 Hoàng Gia Long SPA PGD&ĐT Sa Pa 5,0 0,0 36,0 5 4 3
11 14 Lê Trung Anh LTT THCS Lý Tự Trọng 5,0 0,0 32,0 5 4 4
18 Lương Anh Toàn 1GP THCS Số 1 Gia Phú 5,0 0,0 32,0 5 4 4
13 32 Nguyễn Tiến Đạt KSP THCS Kim Đồng thị xã Sa Pa 5,0 0,0 30,5 5 4 3
14 19 Lưu Hoàng Hà 2BC THCS Bắc Cường 5,0 0,0 28,5 5 3 2
15 46 Vũ Dương Nam LTT THCS Lý Tự Trọng 4,5 0,0 37,5 4 4 2
16 4 Đào Xuân Thái NVS THCS Ngô Văn Sở 4,5 0,0 31,5 4 3 1
17 20 Nguyễn Đức Hiếu 2BC THCS Bắc Cường 4,5 0,0 29,5 4 4 2
18 28 Nguyễn Minh Hiếu 2XG THCS Xuân Giao 4,0 0,0 39,0 4 4 2
35 Phạm Đức Anh 2TL THCS TT Tằng Loỏng 4,0 0,0 39,0 4 4 2
20 9 Hoàng Trần Minh Vũ VHO THCS Vạn Hòa 4,0 0,0 35,5 4 4 1
21 24 Nguyễn Hoàng Trí Nhân 2BC THCS Bắc Cường 4,0 0,0 34,5 4 4 1
22 36 Phạm Đức Lương 2XG THCS Xuân Giao 4,0 0,0 34,0 4 4 2
23 2 Dương Gia Bảo HHT THCS Hoàng Hoa Thám 4,0 0,0 32,0 4 4 1
24 13 Lê Tiến Đạt 2KT THCS Kim Tân 4,0 0,0 31,5 4 4 2
25 40 Trần Đức Anh 2BC THCS Bắc Cường 4,0 0,0 29,0 4 4 3
26 26 Nguyễn Huy Hải Đăng HHT THCS Hoàng Hoa Thám 4,0 0,0 28,0 4 4 1
27 37 Phạm Hải Minh 2XQ THCS số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 4,0 0,0 25,5 4 4 1
28 42 Trần Quang Hiếu LHP THCS Lê Hồng Phong 3,0 0,0 33,5 3 4 2
29 1 Bùi Tuấn Đạt 2BC THCS Bắc Cường 3,0 0,0 33,0 3 4 1
30 34 Nguyễn Trường Giang LHP THCS Lê Hồng Phong 3,0 0,0 32,0 3 4 1
44 Trần Trung Quân 1GP THCS Số 1 Gia Phú 3,0 0,0 32,0 3 4 1
32 3 Dương Tùng Lâm DTU TH&THCS Đồng Tuyển 3,0 0,0 30,5 3 4 0
33 43 Trần Trung Nghĩa 2BC THCS Bắc Cường 3,0 0,0 28,5 3 4 1
34 45 Trần Vũ Hoàng Dương HHT THCS Hoàng Hoa Thám 3,0 0,0 27,0 3 4 1
35 6 Đỗ Quyền Lương HHT THCS Hoàng Hoa Thám 3,0 0,0 27,0 3 4 0
36 25 Nguyễn Hùng Cường 2BL THCS Bắc Lệnh 2,0 0,0 33,5 2 4 1
37 41 Trần Đức Duy HHT THCS Hoàng Hoa Thám 2,0 0,0 30,0 2 4 1
38 5 Đinh Như An Bình HHT THCS Hoàng Hoa Thám 1,0 0,0 27,5 1 3 0
39 15 Lê Viết Dũng LHP THCS Lê Hồng Phong 1,0 0,0 26,0 1 4 0
40 29 Nguyễn Nam Hải 2VB THCS Khánh Yên, Văn Bàn 0,0 0,0 22,5 0 3 0
41 11 Hồ Nam Hải HHT THCS Hoàng Hoa Thám 0,0 0,0 21,5 0 1 0
42 12 Lại Phương Nguyên 2BH THCS TT Bắc Hà 0,0 0,0 21,5 0 0 0
43 31 Nguyễn Tiến Đạt HHT THCS Hoàng Hoa Thám 0,0 0,0 20,5 0 1 0
44 21 Nguyễn Đức Quang HHT THCS Hoàng Hoa Thám 0,0 0,0 20,5 0 0 0
45 38 Phan Anh Đức 2BH THCS TT Bắc Hà 0,0 0,0 20,0 0 2 0
46 23 Nguyễn Hoàng Anh HHT THCS Hoàng Hoa Thám 0,0 0,0 19,0 0 2 0