GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NỮ U9

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NỮ U9

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NỮ U9

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 1KD Cao Trần Phụng Nhi 0 0 0
2 1CD Đào Thu Hảo 0 0 0
3 HVT Đào Yến Ngọc 0 0 0
4 HVT Lê Hoài An 0 0 0
5 1BL Lưu Khánh Hà 0 0 0
6 LVT Ngô Ngọc Minh Anh 0 0 0
7 NDU Nguyễn Minh Giang 0 0 0
8 NDU Nguyễn Bảo Hân 0 0 0
9 HVT Nguyễn Diệu Linh 0 0 0
10 1BM Nguyễn Hà My 0 0 0
11 LVT Nguyễn Hải Yến 0 0 0
12 HVT Nguyễn Hương Quỳnh 0 0 0
13 LVT Nguyễn Minh Châu 0 0 0
14 LVT Nguyễn Ngân Giang 0 0 0
15 STA Nguyễn Ngọc Minh Châu 0 0 0
16 1BC Nguyễn Ngọc Nhi 0 0 0
17 LVT Nguyễn Phạm Tường Vân 0 0 0
18 1BC Nguyễn Thanh Trúc 0 0 0
19 HVT Nguyễn Thu Giang 0 0 0
20 HVT Nguyễn Thu Hường 0 0 0
21 LVT Nguyễn Thu Nguyệt 0 0 0
22 1BM Phạm Bảo Ngọc 0 0 0
23 NDU Phạm Thị Diệu Hiền 0 0 0
24 NDU Phạm Thị Diệu Huyền 0 0 0
25 LVT Trần Ngọc Hà 0 0 0
26 LVT Trần Thị Thanh Hà 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Cao Trần Phụng Nhi 1KD TH Kim Đồng
2 Đào Thu Hảo 1CD TH Cam Đường
3 Đào Yến Ngọc HVT TH Hoàng Văn Thụ
4 Lê Hoài An HVT TH Hoàng Văn Thụ
5 Lưu Khánh Hà 1BL TH Bắc Lệnh
6 Ngô Ngọc Minh Anh LVT TH Lê Văn Tám
7 Nguyễn Minh Giang NDU TH Nguyễn Du
8 Nguyễn Bảo Hân NDU TH Nguyễn Du
9 Nguyễn Diệu Linh HVT TH Hoàng Văn Thụ
10 Nguyễn Hà My 1BM TH Bình Minh
11 Nguyễn Hải Yến LVT TH Lê Văn Tám
12 Nguyễn Hương Quỳnh HVT TH Hoàng Văn Thụ
13 Nguyễn Minh Châu LVT TH Lê Văn Tám
14 Nguyễn Ngân Giang LVT TH Lê Văn Tám
15 Nguyễn Ngọc Minh Châu STA TH Song ngữ The Light Academy
16 Nguyễn Ngọc Nhi 1BC TH Bắc Cường
17 Nguyễn Phạm Tường Vân LVT TH Lê Văn Tám
18 Nguyễn Thanh Trúc 1BC TH Bắc Cường
19 Nguyễn Thu Giang HVT TH Hoàng Văn Thụ
20 Nguyễn Thu Hường HVT TH Hoàng Văn Thụ
21 Nguyễn Thu Nguyệt LVT TH Lê Văn Tám
22 Phạm Bảo Ngọc 1BM TH Bình Minh
23 Phạm Thị Diệu Hiền NDU TH Nguyễn Du
24 Phạm Thị Diệu Huyền NDU TH Nguyễn Du
25 Trần Ngọc Hà LVT TH Lê Văn Tám
26 Trần Thị Thanh Hà LVT TH Lê Văn Tám

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Cao Trần Phụng Nhi TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Nguyễn Ngân Giang TH Lê Văn Tám 14
2 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu TH Song ngữ The Light Academy 0 1 - 0 0 Đào Thu Hảo TH Cam Đường 2
3 3 Đào Yến Ngọc TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Nhi TH Bắc Cường 16
4 17 Nguyễn Phạm Tường Vân TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Lưu Khánh Hà TH Bắc Lệnh 5
5 6 Ngô Ngọc Minh Anh TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Trúc TH Bắc Cường 18
6 19 Nguyễn Thu Giang TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Giang TH Nguyễn Du 7
7 8 Nguyễn Bảo Hân TH Nguyễn Du 0 0 - 1 0 Nguyễn Thu Hường TH Hoàng Văn Thụ 20
8 21 Nguyễn Thu Nguyệt TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Văn Thụ 9
9 10 Nguyễn Hà My TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Phạm Bảo Ngọc TH Bình Minh 22
10 23 Phạm Thị Diệu Hiền TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải Yến TH Lê Văn Tám 11
11 12 Nguyễn Hương Quỳnh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Phạm Thị Diệu Huyền TH Nguyễn Du 24
12 25 Trần Ngọc Hà TH Lê Văn Tám 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Minh Châu TH Lê Văn Tám 13
13 26 Trần Thị Thanh Hà TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Lê Hoài An TH Hoàng Văn Thụ 4

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 18 Nguyễn Thanh Trúc TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Cao Trần Phụng Nhi TH Kim Đồng 1
2 5 Lưu Khánh Hà TH Bắc Lệnh 1 1 - 0 1 Nguyễn Thu Hường TH Hoàng Văn Thụ 20
3 7 Nguyễn Minh Giang TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Phạm Bảo Ngọc TH Bình Minh 22
4 9 Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Phạm Thị Diệu Hiền TH Nguyễn Du 23
5 24 Phạm Thị Diệu Huyền TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Nguyễn Ngọc Minh Châu TH Song ngữ The Light Academy 15
6 16 Nguyễn Ngọc Nhi TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Trần Thị Thanh Hà TH Lê Văn Tám 26
7 13 Nguyễn Minh Châu TH Lê Văn Tám ½ 1 - 0 0 Đào Yến Ngọc TH Hoàng Văn Thụ 3
8 2 Đào Thu Hảo TH Cam Đường 0 0 - 1 ½ Trần Ngọc Hà TH Lê Văn Tám 25
9 4 Lê Hoài An TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Hương Quỳnh TH Hoàng Văn Thụ 12
10 14 Nguyễn Ngân Giang TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Ngô Ngọc Minh Anh TH Lê Văn Tám 6
11 17 Nguyễn Phạm Tường Vân TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Bảo Hân TH Nguyễn Du 8
12 19 Nguyễn Thu Giang TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Hà My TH Bình Minh 10
13 11 Nguyễn Hải Yến TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Thu Nguyệt TH Lê Văn Tám 21

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu TH Song ngữ The Light Academy 2 0 - 1 2 Lưu Khánh Hà TH Bắc Lệnh 5
2 16 Nguyễn Ngọc Nhi TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Giang TH Nguyễn Du 7
3 18 Nguyễn Thanh Trúc TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Văn Thụ 9
4 1 Cao Trần Phụng Nhi TH Kim Đồng 1 0 - 1 Nguyễn Minh Châu TH Lê Văn Tám 13
5 25 Trần Ngọc Hà TH Lê Văn Tám 1 - 0 1 Lê Hoài An TH Hoàng Văn Thụ 4
6 6 Ngô Ngọc Minh Anh TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Thu Nguyệt TH Lê Văn Tám 21
7 22 Phạm Bảo Ngọc TH Bình Minh 1 0 - 1 1 Nguyễn Bảo Hân TH Nguyễn Du 8
8 23 Phạm Thị Diệu Hiền TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Nguyễn Thu Giang TH Hoàng Văn Thụ 19
9 20 Nguyễn Thu Hường TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Phạm Thị Diệu Huyền TH Nguyễn Du 24
10 26 Trần Thị Thanh Hà TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 0 Nguyễn Hải Yến TH Lê Văn Tám 11
11 12 Nguyễn Hương Quỳnh TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Đào Thu Hảo TH Cam Đường 2
12 3 Đào Yến Ngọc TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngân Giang TH Lê Văn Tám 14
13 10 Nguyễn Hà My TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Nguyễn Phạm Tường Vân TH Lê Văn Tám 17

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 5 Lưu Khánh Hà TH Bắc Lệnh 3 1 - 0 3 Nguyễn Minh Giang TH Nguyễn Du 7
2 9 Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 Trần Ngọc Hà TH Lê Văn Tám 25
3 13 Nguyễn Minh Châu TH Lê Văn Tám 0 - 1 2 Ngô Ngọc Minh Anh TH Lê Văn Tám 6
4 8 Nguyễn Bảo Hân TH Nguyễn Du 2 0 - 1 2 Nguyễn Thanh Trúc TH Bắc Cường 18
5 26 Trần Thị Thanh Hà TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Minh Châu TH Song ngữ The Light Academy 15
6 20 Nguyễn Thu Hường TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Nhi TH Bắc Cường 16
7 14 Nguyễn Ngân Giang TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 2 Phạm Thị Diệu Hiền TH Nguyễn Du 23
8 21 Nguyễn Thu Nguyệt TH Lê Văn Tám 1 ½ - ½ 1 Cao Trần Phụng Nhi TH Kim Đồng 1
9 4 Lê Hoài An TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Thu Giang TH Hoàng Văn Thụ 19
10 22 Phạm Bảo Ngọc TH Bình Minh 1 1 - 0 1 Nguyễn Hương Quỳnh TH Hoàng Văn Thụ 12
11 24 Phạm Thị Diệu Huyền TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Nguyễn Phạm Tường Vân TH Lê Văn Tám 17
12 11 Nguyễn Hải Yến TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Hà My TH Bình Minh 10

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 9 Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Lưu Khánh Hà TH Bắc Lệnh 5
2 6 Ngô Ngọc Minh Anh TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Thu Hường TH Hoàng Văn Thụ 20
3 7 Nguyễn Minh Giang TH Nguyễn Du 3 1 - 0 3 Phạm Thị Diệu Hiền TH Nguyễn Du 23
4 18 Nguyễn Thanh Trúc TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Trần Thị Thanh Hà TH Lê Văn Tám 26
5 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu TH Song ngữ The Light Academy 2 0 - 1 Nguyễn Minh Châu TH Lê Văn Tám 13
6 25 Trần Ngọc Hà TH Lê Văn Tám 1 - 0 2 Nguyễn Bảo Hân TH Nguyễn Du 8
7 16 Nguyễn Ngọc Nhi TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Phạm Bảo Ngọc TH Bình Minh 22
8 19 Nguyễn Thu Giang TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Phạm Thị Diệu Huyền TH Nguyễn Du 24
9 1 Cao Trần Phụng Nhi TH Kim Đồng 1 - 0 1 Lê Hoài An TH Hoàng Văn Thụ 4
10 12 Nguyễn Hương Quỳnh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 Nguyễn Thu Nguyệt TH Lê Văn Tám 21
11 17 Nguyễn Phạm Tường Vân TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Hải Yến TH Lê Văn Tám 11
12 10 Nguyễn Hà My TH Bình Minh 0 0 - 1 1 Nguyễn Ngân Giang TH Lê Văn Tám 14

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 5 Lưu Khánh Hà TH Bắc Lệnh 5 1 - 0 4 Nguyễn Thanh Trúc TH Bắc Cường 18
2 7 Nguyễn Minh Giang TH Nguyễn Du 4 1 - 0 4 Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Văn Thụ 9
3 25 Trần Ngọc Hà TH Lê Văn Tám 1 - 0 4 Ngô Ngọc Minh Anh TH Lê Văn Tám 6
4 13 Nguyễn Minh Châu TH Lê Văn Tám 0 - 1 3 Nguyễn Thu Giang TH Hoàng Văn Thụ 19
5 23 Phạm Thị Diệu Hiền TH Nguyễn Du 3 1 - 0 3 Nguyễn Thu Hường TH Hoàng Văn Thụ 20
6 22 Phạm Bảo Ngọc TH Bình Minh 3 0 - 1 3 Trần Thị Thanh Hà TH Lê Văn Tám 26
7 24 Phạm Thị Diệu Huyền TH Nguyễn Du 2 1 - 0 Cao Trần Phụng Nhi TH Kim Đồng 1
8 21 Nguyễn Thu Nguyệt TH Lê Văn Tám 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Nhi TH Bắc Cường 16
9 8 Nguyễn Bảo Hân TH Nguyễn Du 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Minh Châu TH Song ngữ The Light Academy 15
10 14 Nguyễn Ngân Giang TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Phạm Tường Vân TH Lê Văn Tám 17
11 11 Nguyễn Hải Yến TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Hương Quỳnh TH Hoàng Văn Thụ 12
12 4 Lê Hoài An TH Hoàng Văn Thụ 1 - - - 0 Nguyễn Hà My TH Bình Minh 10

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 5 Lưu Khánh Hà TH Bắc Lệnh 6 0 - 1 Trần Ngọc Hà TH Lê Văn Tám 25
2 6 Ngô Ngọc Minh Anh TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 5 Nguyễn Minh Giang TH Nguyễn Du 7
3 19 Nguyễn Thu Giang TH Hoàng Văn Thụ 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Diệu Linh TH Hoàng Văn Thụ 9
4 18 Nguyễn Thanh Trúc TH Bắc Cường 4 0 - 1 4 Phạm Thị Diệu Hiền TH Nguyễn Du 23
5 26 Trần Thị Thanh Hà TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 Nguyễn Minh Châu TH Lê Văn Tám 13
6 17 Nguyễn Phạm Tường Vân TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 Nguyễn Thu Nguyệt TH Lê Văn Tám 21
7 8 Nguyễn Bảo Hân TH Nguyễn Du 3 1 - 0 3 Phạm Thị Diệu Huyền TH Nguyễn Du 24
8 20 Nguyễn Thu Hường TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Phạm Bảo Ngọc TH Bình Minh 22
9 1 Cao Trần Phụng Nhi TH Kim Đồng ½ - ½ 2 Nguyễn Hải Yến TH Lê Văn Tám 11
10 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu TH Song ngữ The Light Academy 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngân Giang TH Lê Văn Tám 14
11 4 Lê Hoài An TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 2 Nguyễn Ngọc Nhi TH Bắc Cường 16
12 12 Nguyễn Hương Quỳnh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 0 Nguyễn Hà My TH Bình Minh 10

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 5 Lưu Khánh Hà 1BL TH Bắc Lệnh 6,0 1,0 29,0 6 3 3
2 7 Nguyễn Minh Giang NDU TH Nguyễn Du 6,0 0,0 31,0 6 4 3
3 25 Trần Ngọc Hà LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 26,5 5 3 2
4 23 Phạm Thị Diệu Hiền NDU TH Nguyễn Du 5,0 0,0 26,5 5 4 2
5 9 Nguyễn Diệu Linh HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,5 0,0 35,5 4 4 2
6 13 Nguyễn Minh Châu LVT TH Lê Văn Tám 4,5 0,0 26,0 4 4 3
7 19 Nguyễn Thu Giang HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,5 0,0 25,0 4 3 2
8 21 Nguyễn Thu Nguyệt LVT TH Lê Văn Tám 4,5 0,0 22,0 4 4 3
9 18 Nguyễn Thanh Trúc 1BC TH Bắc Cường 4,0 0,0 30,5 4 3 2
10 6 Ngô Ngọc Minh Anh LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 29,5 4 3 2
11 8 Nguyễn Bảo Hân NDU TH Nguyễn Du 4,0 0,0 25,5 4 3 2
12 22 Phạm Bảo Ngọc 1BM TH Bình Minh 4,0 0,0 22,5 4 4 3
13 26 Trần Thị Thanh Hà LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 22,5 4 3 1
14 20 Nguyễn Thu Hường HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 29,0 3 4 1
15 15 Nguyễn Ngọc Minh Châu STA TH Song ngữ The Light Academy 3,0 0,0 25,5 3 3 1
16 16 Nguyễn Ngọc Nhi 1BC TH Bắc Cường 3,0 0,0 25,0 3 4 2
17 24 Phạm Thị Diệu Huyền NDU TH Nguyễn Du 3,0 0,0 22,5 3 4 1
18 17 Nguyễn Phạm Tường Vân LVT TH Lê Văn Tám 3,0 0,0 22,5 3 3 2
19 1 Cao Trần Phụng Nhi 1KD TH Kim Đồng 3,0 0,0 22,0 2 3 0
20 11 Nguyễn Hải Yến LVT TH Lê Văn Tám 2,5 0,0 22,0 2 4 0
21 14 Nguyễn Ngân Giang LVT TH Lê Văn Tám 2,0 0,0 20,5 2 4 2
22 12 Nguyễn Hương Quỳnh HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 18,0 2 3 0
23 4 Lê Hoài An HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 24,5 1 3 0
24 10 Nguyễn Hà My 1BM TH Bình Minh 0,0 0,0 19,5 0 3 0
25 2 Đào Thu Hảo 1CD TH Cam Đường 0,0 0,0 17,5 0 2 0
26 3 Đào Yến Ngọc HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 16,5 0 1 0