GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U9

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U9

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U9

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 1BH Bùi Đức Mạnh 0 0 0
2 1KD Bùi Gia Huy 0 0 0
3 1TL Bùi Nguyễn Quang Lâm 0 0 0
4 LVT Bùi Trần Quốc Nam 0 0 0
5 LVT Cao Hải Minh 0 0 0
6 HVT Cao Kiếm Anh 0 0 0
7 HVT Cao Nam Khánh 0 0 0
8 NDU Dương Đức Minh 0 0 0
9 HVT Đại Đăng Quang 0 0 0
10 HVT Đặng Nguyễn Gia Bảo 0 0 0
11 HVT Đăng Quốc Việt 0 0 0
12 LVT Đinh Tuấn Minh 0 0 0
13 LVT Đinh Thái Lâm 0 0 0
14 1BM Đoàn Mạnh Tuấn 0 0 0
15 NBN Đỗ Chí Lâm 0 0 0
16 HVT Đỗ Đức Mạnh 0 0 0
17 LVT Đỗ Gia Huy 0 0 0
18 1BC Đỗ Thiện Toàn 0 0 0
19 1BL Đồng Hải Minh 0 0 0
20 HVT Giàng Dũng Phong 0 0 0
21 1KD Hà Duy Đạt 0 0 0
22 NBN Hà Huy Hoàng 0 0 0
23 HVT Hà Quang Hưng 0 0 0
24 1BM Hoàng An Tài 0 0 0
25 LVT Hoàng Minh Dũng 0 0 0
26 HVT Lại Hải phong 0 0 0
27 HVT Lê Đại Nghĩa 0 0 0
28 LVT Lê Hải Long 0 0 0
29 NDU Lê Hải Phong 0 0 0
30 LVT Lê Minh Nhật 0 0 0
31 LVT Lê Nhật Thành 0 0 0
32 LVT Lê Như Gia Bảo 0 0 0
33 1KD Lê Quang Minh 0 0 0
34 1BC Lê Trường Hải 0 0 0
35 NDU Lù Ngọc Sơn 0 0 0
36 DTU Lù Nhật Long 0 0 0
37 LVT Lưu Hải Phong 0 0 0
38 HVT Lưu Trường Giang 0 0 0
39 1BC Lý Hoàng Long 0 0 0
40 1BH Mai Anh Đức 0 0 0
41 1BC Ngô Anh Quân 0 0 0
42 1BL Nguyễn Bá Nam 0 0 0
43 HVT Nguyễn Bảo Khánh 0 0 0
44 HVT Nguyễn Bảo Khánh 3a6 0 0 0
45 HVT Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ 0 0 0
46 HVT Nguyễn Đình Quân 0 0 0
47 LVT Nguyễn Đức Minh A 0 0 0
48 1BM Nguyễn Hải Nam 0 0 0
49 LVT Nguyễn Hoàng Đức 0 0 0
50 NBN Nguyễn Hoàng Trung 0 0 0
51 LVT Nguyễn Huy Khang 0 0 0
52 HVT Nguyễn Khắc Quân 0 0 0
53 1BC Nguyễn Lê Minh Hải 0 0 0
54 1NC Nguyễn Lương Hải Lâm 0 0 0
55 HVT Nguyễn Mạnh Tú 0 0 0
56 HVT Nguyễn Minh Hiếu 0 0 0
57 1KD Nguyễn Minh Hiếu KĐ 0 0 0
58 HVT Nguyễn Minh Hoàng 0 0 0
59 LVT Nguyễn Như Phong 0 0 0
60 1TL Nguyễn Quang Minh 0 0 0
61 LVT Nguyễn Quang Tuấn 0 0 0
62 1BM Nguyễn Tiến Hoàn 0 0 0
63 1XQ Nguyễn Tuấn Kiệt 0 0 0
64 HVT Nguyễn Thái Việt 0 0 0
65 LVT Nguyễn Thanh Bình 0 0 0
66 STA Nguyễn Trí Dũng 0 0 0
67 NDU Nguyễn Văn Hiệp 0 0 0
68 HVT Nguyễn Xuân Công 0 0 0
69 NBN Phạm Anh Quân 0 0 0
70 LVT Phạm Bình Nguyên 0 0 0
71 LVT Phạm Gia Bảo 0 0 0
72 NDU Phạm Gia Phúc 0 0 0
73 LVT Phạm Hải Phong 0 0 0
74 1BL Phạm Hoàng Hải 0 0 0
75 NDU Phạm Hoàng Quân 0 0 0
76 HVT Phạm Minh Bảo 0 0 0
77 1TL Phạm Minh Quân 0 0 0
78 HVT Phạm Nhật Giang 0 0 0
79 1KD Phạm Trường Nguyên 0 0 0
80 DTU Phạm Việt Thái 0 0 0
81 1BH Phan Anh Vũ 0 0 0
82 LVT Phan Dương Gia Bảo 0 0 0
83 1BC Suân Nghiệp Phong 0 0 0
84 1BL Tô Vũ Minh Quân 0 0 0
85 LVT Trần Đình Quân 0 0 0
86 HVT Trần Đức Huy 0 0 0
87 1BM Trần Hải Phong 0 0 0
88 1BC Trần Hải Quân 0 0 0
89 LVT Trần Lưu Vũ 0 0 0
90 HVT Trần Nhật Minh 0 0 0
91 HVT Trần Tuấn Cường 0 0 0
92 1KD Trần Việt Chiến 0 0 0
93 HVT Trần Vinh Quang 0 0 0
94 LVT Nguyễn Hữu Nghĩa 0 0 0
95 1TP Vi Châu Bảo Lộc 0 0 0
96 DTU Vi Đức Hải 0 0 0
97 DTU Vi Nhật Khanh 0 0 0
98 LVT Vũ Bảo Châu 0 0 0
99 LVT Vũ Đình Trung 0 0 0
100 1KD Vũ Đức Lâm 0 0 0
101 1KD Vũ Minh Đức 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 1BH Bùi Đức Mạnh 0 0 0
2 1KD Bùi Gia Huy 0 0 0
3 1TL Bùi Nguyễn Quang Lâm 0 0 0
4 LVT Bùi Trần Quốc Nam 0 0 0
5 LVT Cao Hải Minh 0 0 0
6 HVT Cao Kiếm Anh 0 0 0
7 HVT Cao Nam Khánh 0 0 0
8 NDU Dương Đức Minh 0 0 0
9 HVT Đại Đăng Quang 0 0 0
10 HVT Đặng Nguyễn Gia Bảo 0 0 0
11 HVT Đăng Quốc Việt 0 0 0
12 LVT Đinh Tuấn Minh 0 0 0
13 LVT Đinh Thái Lâm 0 0 0
14 1BM Đoàn Mạnh Tuấn 0 0 0
15 NBN Đỗ Chí Lâm 0 0 0
16 HVT Đỗ Đức Mạnh 0 0 0
17 LVT Đỗ Gia Huy 0 0 0
18 1BC Đỗ Thiện Toàn 0 0 0
19 1BL Đồng Hải Minh 0 0 0
20 HVT Giàng Dũng Phong 0 0 0
21 1KD Hà Duy Đạt 0 0 0
22 NBN Hà Huy Hoàng 0 0 0
23 HVT Hà Quang Hưng 0 0 0
24 1BM Hoàng An Tài 0 0 0
25 LVT Hoàng Minh Dũng 0 0 0
26 HVT Lại Hải phong 0 0 0
27 HVT Lê Đại Nghĩa 0 0 0
28 LVT Lê Hải Long 0 0 0
29 NDU Lê Hải Phong 0 0 0
30 LVT Lê Minh Nhật 0 0 0
31 LVT Lê Nhật Thành 0 0 0
32 LVT Lê Như Gia Bảo 0 0 0
33 1KD Lê Quang Minh 0 0 0
34 1BC Lê Trường Hải 0 0 0
35 NDU Lù Ngọc Sơn 0 0 0
36 DTU Lù Nhật Long 0 0 0
37 LVT Lưu Hải Phong 0 0 0
38 HVT Lưu Trường Giang 0 0 0
39 1BC Lý Hoàng Long 0 0 0
40 1BH Mai Anh Đức 0 0 0
41 1BC Ngô Anh Quân 0 0 0
42 1BL Nguyễn Bá Nam 0 0 0
43 HVT Nguyễn Bảo Khánh 0 0 0
44 HVT Nguyễn Bảo Khánh 3a6 0 0 0
45 HVT Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ 0 0 0
46 HVT Nguyễn Đình Quân 0 0 0
47 LVT Nguyễn Đức Minh A 0 0 0
48 1BM Nguyễn Hải Nam 0 0 0
49 LVT Nguyễn Hoàng Đức 0 0 0
50 NBN Nguyễn Hoàng Trung 0 0 0
51 LVT Nguyễn Huy Khang 0 0 0
52 HVT Nguyễn Khắc Quân 0 0 0
53 1BC Nguyễn Lê Minh Hải 0 0 0
54 1NC Nguyễn Lương Hải Lâm 0 0 0
55 HVT Nguyễn Mạnh Tú 0 0 0
56 HVT Nguyễn Minh Hiếu 0 0 0
57 1KD Nguyễn Minh Hiếu KĐ 0 0 0
58 HVT Nguyễn Minh Hoàng 0 0 0
59 LVT Nguyễn Như Phong 0 0 0
60 1TL Nguyễn Quang Minh 0 0 0
61 LVT Nguyễn Quang Tuấn 0 0 0
62 1BM Nguyễn Tiến Hoàn 0 0 0
63 1XQ Nguyễn Tuấn Kiệt 0 0 0
64 HVT Nguyễn Thái Việt 0 0 0
65 LVT Nguyễn Thanh Bình 0 0 0
66 STA Nguyễn Trí Dũng 0 0 0
67 NDU Nguyễn Văn Hiệp 0 0 0
68 HVT Nguyễn Xuân Công 0 0 0
69 NBN Phạm Anh Quân 0 0 0
70 LVT Phạm Bình Nguyên 0 0 0
71 LVT Phạm Gia Bảo 0 0 0
72 NDU Phạm Gia Phúc 0 0 0
73 LVT Phạm Hải Phong 0 0 0
74 1BL Phạm Hoàng Hải 0 0 0
75 NDU Phạm Hoàng Quân 0 0 0
76 HVT Phạm Minh Bảo 0 0 0
77 1TL Phạm Minh Quân 0 0 0
78 HVT Phạm Nhật Giang 0 0 0
79 1KD Phạm Trường Nguyên 0 0 0
80 DTU Phạm Việt Thái 0 0 0
81 1BH Phan Anh Vũ 0 0 0
82 LVT Phan Dương Gia Bảo 0 0 0
83 1BC Suân Nghiệp Phong 0 0 0
84 1BL Tô Vũ Minh Quân 0 0 0
85 LVT Trần Đình Quân 0 0 0
86 HVT Trần Đức Huy 0 0 0
87 1BM Trần Hải Phong 0 0 0
88 1BC Trần Hải Quân 0 0 0
89 LVT Trần Lưu Vũ 0 0 0
90 HVT Trần Nhật Minh 0 0 0
91 HVT Trần Tuấn Cường 0 0 0
92 1KD Trần Việt Chiến 0 0 0
93 HVT Trần Vinh Quang 0 0 0
94 LVT Nguyễn Hữu Nghĩa 0 0 0
95 1TP Vi Châu Bảo Lộc 0 0 0
96 DTU Vi Đức Hải 0 0 0
97 DTU Vi Nhật Khanh 0 0 0
98 LVT Vũ Bảo Châu 0 0 0
99 LVT Vũ Đình Trung 0 0 0
100 1KD Vũ Đức Lâm 0 0 0
101 1KD Vũ Minh Đức 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Bùi Đức Mạnh 1BH TH TT Bắc Hà
2 Bùi Gia Huy 1KD TH Kim Đồng
3 Bùi Nguyễn Quang Lâm 1TL TH TT Tằng Loỏng
4 Bùi Trần Quốc Nam LVT TH Lê Văn Tám
5 Cao Hải Minh LVT TH Lê Văn Tám
6 Cao Kiếm Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ
7 Cao Nam Khánh HVT TH Hoàng Văn Thụ
8 Dương Đức Minh NDU TH Nguyễn Du
9 Đại Đăng Quang HVT TH Hoàng Văn Thụ
10 Đặng Nguyễn Gia Bảo HVT TH Hoàng Văn Thụ
11 Đăng Quốc Việt HVT TH Hoàng Văn Thụ
12 Đinh Tuấn Minh LVT TH Lê Văn Tám
13 Đinh Thái Lâm LVT TH Lê Văn Tám
14 Đoàn Mạnh Tuấn 1BM TH Bình Minh
15 Đỗ Chí Lâm NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
16 Đỗ Đức Mạnh HVT TH Hoàng Văn Thụ
17 Đỗ Gia Huy LVT TH Lê Văn Tám
18 Đỗ Thiện Toàn 1BC TH Bắc Cường
19 Đồng Hải Minh 1BL TH Bắc Lệnh
20 Giàng Dũng Phong HVT TH Hoàng Văn Thụ
21 Hà Duy Đạt 1KD TH Kim Đồng
22 Hà Huy Hoàng NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
23 Hà Quang Hưng HVT TH Hoàng Văn Thụ
24 Hoàng An Tài 1BM TH Bình Minh
25 Hoàng Minh Dũng LVT TH Lê Văn Tám
26 Lại Hải phong HVT TH Hoàng Văn Thụ
27 Lê Đại Nghĩa HVT TH Hoàng Văn Thụ
28 Lê Hải Long LVT TH Lê Văn Tám
29 Lê Hải Phong NDU TH Nguyễn Du
30 Lê Minh Nhật LVT TH Lê Văn Tám
31 Lê Nhật Thành LVT TH Lê Văn Tám
32 Lê Như Gia Bảo LVT TH Lê Văn Tám
33 Lê Quang Minh 1KD TH Kim Đồng
34 Lê Trường Hải 1BC TH Bắc Cường
35 Lù Ngọc Sơn NDU TH Nguyễn Du
36 Lù Nhật Long DTU TH&THCS Đồng Tuyển
37 Lưu Hải Phong LVT TH Lê Văn Tám
38 Lưu Trường Giang HVT TH Hoàng Văn Thụ
39 Lý Hoàng Long 1BC TH Bắc Cường
40 Mai Anh Đức 1BH TH TT Bắc Hà
41 Ngô Anh Quân 1BC TH Bắc Cường
42 Nguyễn Bá Nam 1BL TH Bắc Lệnh
43 Nguyễn Bảo Khánh HVT TH Hoàng Văn Thụ
44 Nguyễn Bảo Khánh 3a6 HVT TH Hoàng Văn Thụ
45 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ HVT TH Hoàng Văn Thụ
46 Nguyễn Đình Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ
47 Nguyễn Đức Minh A LVT TH Lê Văn Tám
48 Nguyễn Hải Nam 1BM TH Bình Minh
49 Nguyễn Hoàng Đức LVT TH Lê Văn Tám
50 Nguyễn Hoàng Trung NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
51 Nguyễn Huy Khang LVT TH Lê Văn Tám
52 Nguyễn Khắc Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ
53 Nguyễn Lê Minh Hải 1BC TH Bắc Cường
54 Nguyễn Lương Hải Lâm 1NC TH Nam Cường
55 Nguyễn Mạnh Tú HVT TH Hoàng Văn Thụ
56 Nguyễn Minh Hiếu HVT TH Hoàng Văn Thụ
57 Nguyễn Minh Hiếu KĐ 1KD TH Kim Đồng
58 Nguyễn Minh Hoàng HVT TH Hoàng Văn Thụ
59 Nguyễn Như Phong LVT TH Lê Văn Tám
60 Nguyễn Quang Minh 1TL TH TT Tằng Loỏng
61 Nguyễn Quang Tuấn LVT TH Lê Văn Tám
62 Nguyễn Tiến Hoàn 1BM TH Bình Minh
63 Nguyễn Tuấn Kiệt 1XQ TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng
64 Nguyễn Thái Việt HVT TH Hoàng Văn Thụ
65 Nguyễn Thanh Bình LVT TH Lê Văn Tám
66 Nguyễn Trí Dũng STA TH Song ngữ The Light Academy
67 Nguyễn Văn Hiệp NDU TH Nguyễn Du
68 Nguyễn Xuân Công HVT TH Hoàng Văn Thụ
69 Phạm Anh Quân NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
70 Phạm Bình Nguyên LVT TH Lê Văn Tám
71 Phạm Gia Bảo LVT TH Lê Văn Tám
72 Phạm Gia Phúc NDU TH Nguyễn Du
73 Phạm Hải Phong LVT TH Lê Văn Tám
74 Phạm Hoàng Hải 1BL TH Bắc Lệnh
75 Phạm Hoàng Quân NDU TH Nguyễn Du
76 Phạm Minh Bảo HVT TH Hoàng Văn Thụ
77 Phạm Minh Quân 1TL TH TT Tằng Loỏng
78 Phạm Nhật Giang HVT TH Hoàng Văn Thụ
79 Phạm Trường Nguyên 1KD TH Kim Đồng
80 Phạm Việt Thái DTU TH&THCS Đồng Tuyển
81 Phan Anh Vũ 1BH TH TT Bắc Hà
82 Phan Dương Gia Bảo LVT TH Lê Văn Tám
83 Suân Nghiệp Phong 1BC TH Bắc Cường
84 Tô Vũ Minh Quân 1BL TH Bắc Lệnh
85 Trần Đình Quân LVT TH Lê Văn Tám
86 Trần Đức Huy HVT TH Hoàng Văn Thụ
87 Trần Hải Phong 1BM TH Bình Minh
88 Trần Hải Quân 1BC TH Bắc Cường
89 Trần Lưu Vũ LVT TH Lê Văn Tám
90 Trần Nhật Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ
91 Trần Tuấn Cường HVT TH Hoàng Văn Thụ
92 Trần Việt Chiến 1KD TH Kim Đồng
93 Trần Vinh Quang HVT TH Hoàng Văn Thụ
94 Nguyễn Hữu Nghĩa LVT TH Lê Văn Tám
95 Vi Châu Bảo Lộc 1TP TH Tả Phời
96 Vi Đức Hải DTU TH&THCS Đồng Tuyển
97 Vi Nhật Khanh DTU TH&THCS Đồng Tuyển
98 Vũ Bảo Châu LVT TH Lê Văn Tám
99 Vũ Đình Trung LVT TH Lê Văn Tám
100 Vũ Đức Lâm 1KD TH Kim Đồng
101 Vũ Minh Đức 1KD TH Kim Đồng

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 2 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 66
2 63 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 0 1 - 0 0 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 3
3 4 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du 67
4 5 Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ 46
5 47 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 6
6 20 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 82
7 69 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc 0 0 - 1 0 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 21
8 22 Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 0 ½ - ½ 0 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám 70
9 71 Phạm Gia Bảo TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 23
10 28 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 72
11 74 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 0 1 - 0 0 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 29
12 30 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 75
13 73 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Lê Như Gia Bảo TH Lê Văn Tám 32
14 31 Lê Nhật Thành TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 76
15 77 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 0 0 - 1 0 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 33
16 34 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Phạm Nhật Giang TH Hoàng Văn Thụ 78
17 80 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 0 1 - 0 0 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ 27
18 35 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 83
19 87 Trần Hải Phong TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 36
20 39 Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 89
21 90 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 37
22 38 Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ 0 ½ - ½ 0 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ 91
23 93 Trần Vinh Quang TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 26
24 40 Mai Anh Đức TH TT Bắc Hà 0 - - - 0 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 92
25 85 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 42
26 43 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 86
27 84 Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 0 1 - 0 0 Nguyễn Bảo Khánh 3a6 TH Hoàng Văn Thụ 44
28 45 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 95
29 97 Vi Nhật Khanh TH&THCS Đồng Tuyển 0 0 - 1 0 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 50
30 49 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 96
31 94 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 51
32 48 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 98
33 101 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 52
34 53 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 99
35 100 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 54
36 56 Nguyễn Minh Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 13
37 12 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 57
38 58 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 14
39 9 Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ 55
40 19 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 0 1 - 0 0 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 60
41 61 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 15
42 17 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 65
43 62 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 18
44 7 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 8
45 79 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 0 0 - 1 0 Hoàng An Tài TH Bình Minh 24
46 64 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Đăng Quốc Việt TH Hoàng Văn Thụ 11
47 59 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 16
48 88 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám 25

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 50 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 1 1 - 0 1 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 2
2 6 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 51
3 8 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 53
4 13 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 58
5 15 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 1 0 - 1 1 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 63
6 16 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 64
7 18 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 1 0 - 1 1 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 73
8 57 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 19
9 21 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 74
10 23 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 80
11 24 Hoàng An Tài TH Bình Minh 1 1 - 0 1 Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 84
12 26 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 85
13 65 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 28
14 67 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 30
15 33 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 1 0 - 1 1 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 88
16 76 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 34
17 82 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 35
18 36 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 1 0 - 1 1 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 100
19 37 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 101
20 89 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 43
21 95 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 49
22 98 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 ½ Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám 5
23 46 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ ½ 1 - 0 ½ Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 9
24 55 Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ ½ 0 - 1 ½ Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 22
25 70 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám ½ 1 - 0 ½ Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ 38
26 91 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ ½ 1 - 0 0 Bùi Đức Mạnh TH TT Bắc Hà 1
27 3 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 56
28 60 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám 4
29 66 Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 0 1 - 0 0 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 7
30 10 Đặng Nguyễn Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 59
31 11 Đăng Quốc Việt TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 61
32 68 Nguyễn Xuân Công TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 12
33 14 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 62
34 72 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 17
35 75 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 20
36 25 Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám 0 ½ - ½ 0 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc 69
37 27 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Phạm Gia Bảo TH Lê Văn Tám 71
38 29 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 0 1 - 0 0 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 77
39 78 Phạm Nhật Giang TH Hoàng Văn Thụ 0 - - - 0 Lê Nhật Thành TH Lê Văn Tám 31
40 32 Lê Như Gia Bảo TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 79
41 81 Phan Anh Vũ TH TT Bắc Hà 0 0 - 1 0 Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 39
42 83 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Mai Anh Đức TH TT Bắc Hà 40
43 86 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Ngô Anh Quân TH Bắc Cường 41
44 42 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 0 0 - 1 0 Trần Hải Phong TH Bình Minh 87
45 44 Nguyễn Bảo Khánh 3a6 TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 90
46 92 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 45
47 96 Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 47
48 99 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 48
49 52 Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 0 ½ - ½ 0 Trần Vinh Quang TH Hoàng Văn Thụ 93
50 54 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 0 0 - 1 0 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 94

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 50 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 2 0 - 1 2 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 6
2 63 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 2 1 - 0 2 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 8
3 73 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 13
4 80 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 2 1 - 0 2 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 16
5 19 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 2 1 - 0 2 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du 67
6 85 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 21
7 88 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Hoàng An Tài TH Bình Minh 24
8 28 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 82
9 34 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 89
10 100 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 2 1 - 0 2 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 37
11 49 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 98
12 22 Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 1 - 0 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ 91
13 70 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám 1 - 0 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ 46
14 2 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 60
15 61 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 3
16 12 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 65
17 64 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 14
18 66 Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 1 ½ - ½ 1 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 15
19 72 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 18
20 79 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 26
21 84 Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 1 ½ - ½ 1 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ 27
22 87 Trần Hải Phong TH Bình Minh 1 1 - 0 1 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 29
23 30 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 76
24 90 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 33
25 35 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 75
26 94 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 36
27 39 Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 83
28 43 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 92
29 51 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 86
30 53 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 1 0 - 1 1 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 95
31 101 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 57
32 58 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 96
33 59 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Vi Nhật Khanh TH&THCS Đồng Tuyển 97
34 9 Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ ½ 1 - 0 1 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 99
35 5 Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám ½ ½ - ½ ½ Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 52
36 93 Trần Vinh Quang TH Hoàng Văn Thụ ½ 0 - 1 ½ Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám 25
37 38 Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ ½ 0 - 1 ½ Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ 55
38 69 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc ½ ½ - ½ 0 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám 4
39 1 Bùi Đức Mạnh TH TT Bắc Hà 0 - - - 0 Nguyễn Bảo Khánh 3a6 TH Hoàng Văn Thụ 44
40 7 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 45
41 47 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Đặng Nguyễn Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 10
42 48 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Đăng Quốc Việt TH Hoàng Văn Thụ 11
43 17 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 54
44 20 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 56
45 62 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 0 1 - 0 0 Lê Nhật Thành TH Lê Văn Tám 31
46 71 Phạm Gia Bảo TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Lê Như Gia Bảo TH Lê Văn Tám 32
47 41 Ngô Anh Quân TH Bắc Cường 0 - - - 0 Phan Anh Vũ TH TT Bắc Hà 81
48 78 Phạm Nhật Giang TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 42
49 77 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 0 0 - 1 1 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 23

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 6 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 34
2 49 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 19
3 21 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 3 0 - 1 3 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 63
4 24 Hoàng An Tài TH Bình Minh 3 1 - 0 3 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 73
5 80 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 3 0 - 1 3 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 28
6 22 Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 0 - 1 3 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 100
7 8 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 2 1 - 0 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám 70
8 65 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 2
9 13 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 61
10 14 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 2 0 - 1 2 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 79
11 16 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 85
12 18 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Trần Hải Phong TH Bình Minh 87
13 23 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 88
14 82 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 30
15 33 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 94
16 67 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du 2 0 - 1 2 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 35
17 37 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 2 ½ - ½ 2 Vi Nhật Khanh TH&THCS Đồng Tuyển 97
18 95 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 2 1 - 0 2 Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 39
19 96 Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 43
20 98 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 50
21 51 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 101
22 89 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 15
23 91 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 9
24 25 Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám 1 - 0 Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ 55
25 27 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ ½ - ½ Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 66
26 46 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 84
27 3 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 58
28 60 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 1 0 - 1 1 Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám 5
29 11 Đăng Quốc Việt TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 59
30 75 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 12
31 76 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 20
32 26 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 62
33 29 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 64
34 36 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 1 1 - 0 1 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc 69
35 42 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 1 1 - 0 1 Phạm Gia Bảo TH Lê Văn Tám 71
36 45 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 72
37 99 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 47
38 52 Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 74
39 83 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 1 0 - 1 1 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 53
40 54 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 1 1 - 0 1 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 90
41 57 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 92
42 86 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 ½ Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ 38
43 56 Nguyễn Minh Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 17
44 40 Mai Anh Đức TH TT Bắc Hà 0 - - - 0 Nguyễn Xuân Công TH Hoàng Văn Thụ 68
45 77 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 48
46 4 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám ½ 0 - 1 0 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 7

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 19 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 4 0 - 1 4 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 34
2 63 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 4 1 - 0 4 Hoàng An Tài TH Bình Minh 24
3 28 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 4 1 - 0 4 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 100
4 65 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 6
5 73 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 8
6 79 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 3 0 - 1 3 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 13
7 18 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 3 0 - 1 3 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 80
8 88 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 3 0 - 1 3 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 21
9 35 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 3 0 - 1 3 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 95
10 94 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 49
11 50 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 3 0 - 1 3 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 82
12 85 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 51
13 9 Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 43
14 15 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 1 - 0 Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 96
15 84 Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 1 - 0 Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 22
16 97 Vi Nhật Khanh TH&THCS Đồng Tuyển 0 - 1 Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám 25
17 70 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám 1 - 0 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 37
18 2 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 2 1 - 0 2 Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 52
19 47 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 3
20 5 Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 54
21 12 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du 67
22 53 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 14
23 61 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 16
24 20 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 57
25 59 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 23
26 62 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 2 0 - 1 2 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ 27
27 66 Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 2 0 - 1 2 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 29
28 30 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 89
29 87 Trần Hải Phong TH Bình Minh 2 1 - 0 2 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 33
30 72 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 2 1 - 0 2 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 36
31 39 Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 98
32 101 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 42
33 38 Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Trần Vinh Quang TH Hoàng Văn Thụ 93
34 55 Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ 46
35 11 Đăng Quốc Việt TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ 91
36 17 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 75
37 74 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 1 0 - 1 1 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 26
38 90 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 45
39 58 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 76
40 92 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 60
41 64 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 77
42 69 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc 1 1 - 0 1 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 86
43 71 Phạm Gia Bảo TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 1 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 99
44 4 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám ½ 1 - 0 1 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 83
45 48 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 0 1 - 0 0 Nguyễn Minh Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 56
46 32 Lê Như Gia Bảo TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 1 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 7

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 34 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 5 1 - 0 5 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 28
2 13 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 5 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 63
3 82 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 19
4 21 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 4 0 - 1 4 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 73
5 24 Hoàng An Tài TH Bình Minh 4 1 - 0 4 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 94
6 51 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 80
7 100 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 4 1 - 0 4 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 65
8 95 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 4 1 - 0 Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám 25
9 15 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 0 - 1 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám 70
10 43 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 84
11 54 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 3 0 - 1 3 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 2
12 6 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 53
13 8 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 50
14 16 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 72
15 57 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 3 1 - 0 3 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 18
16 23 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 79
17 27 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 85
18 29 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 3 1 - 0 3 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 88
19 89 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 35
20 98 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 47
21 67 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du 3 ½ - ½ 3 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 49
22 37 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 1 - 0 3 Trần Hải Phong TH Bình Minh 87
23 42 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 1 - 0 Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 9
24 46 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 22
25 96 Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 1 - 0 Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ 38
26 91 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Vi Nhật Khanh TH&THCS Đồng Tuyển 97
27 3 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 2 0 - 1 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 101
28 45 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám 5
29 52 Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 12
30 14 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 2 1 - 0 2 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 59
31 58 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 17
32 61 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 20
33 26 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 66
34 92 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 30
35 33 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 2 1 - 0 2 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 62
36 36 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 2 1 - 0 2 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 77
37 99 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 39
38 55 Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 2 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc 69
39 93 Trần Vinh Quang TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám 4
40 7 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Phạm Gia Bảo TH Lê Văn Tám 71
41 75 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Đăng Quốc Việt TH Hoàng Văn Thụ 11
42 76 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Lê Như Gia Bảo TH Lê Văn Tám 32
43 83 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 48
44 60 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 1 0 - 1 1 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 90
45 86 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 64

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 63 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 6 1 - 0 6 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 34
2 19 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 5 1 - 0 5 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 100
3 80 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 5 0 - 1 5 Hoàng An Tài TH Bình Minh 24
4 28 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 5 1 - 0 5 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 95
5 73 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 5 1 - 0 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 43
6 70 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám 0 - 1 4 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 6
7 2 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 4 0 - 1 4 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 82
8 65 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 13
9 72 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 4 1 - 0 4 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 21
10 85 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 4 1 - 0 4 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 29
11 35 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 4 1 - 0 4 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 98
12 50 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 4 1 - 0 4 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 57
13 79 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 4 0 - 1 4 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 51
14 94 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 4 1 - 0 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 15
15 25 Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám 0 - 1 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du 67
16 84 Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 1 - 0 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 37
17 96 Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 0 - 1 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 42
18 101 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 0 - 1 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ 46
19 49 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 1 - 0 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ 91
20 45 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 8
21 12 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 54
22 47 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 14
23 53 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 16
24 17 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 61
25 18 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 89
26 66 Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 3 1 - 0 3 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 23
27 87 Trần Hải Phong TH Bình Minh 3 1 - 0 3 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ 27
28 30 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 99
29 69 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc 3 0 - 1 3 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 33
30 88 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 3 0 - 1 3 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 36
31 22 Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 0 - 1 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám 4
32 9 Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ 38
33 97 Vi Nhật Khanh TH&THCS Đồng Tuyển 1 - 0 2 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 7
34 59 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 3
35 5 Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 75
36 20 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 86
37 77 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 2 1 - 0 2 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 26
38 39 Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 2 ½ - ½ 2 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 76
39 48 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 2 0 - 1 2 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 92
40 62 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 2 0 - 1 2 Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 52
41 90 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 58
42 93 Trần Vinh Quang TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ 55
43 11 Đăng Quốc Việt TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 60
44 32 Lê Như Gia Bảo TH Lê Văn Tám 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 64
45 56 Nguyễn Minh Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 83

Round 8

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 19 Đồng Hải Minh TH Bắc Lệnh 6 0 - 1 7 Nguyễn Tuấn Kiệt TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 63
2 24 Hoàng An Tài TH Bình Minh 6 1 - 0 6 Lê Hải Long TH Lê Văn Tám 28
3 34 Lê Trường Hải TH Bắc Cường 6 0 - 1 6 Phạm Hải Phong TH Lê Văn Tám 73
4 6 Cao Kiếm Anh TH Hoàng Văn Thụ 5 0 - 1 5 Nguyễn Hữu Nghĩa TH Lê Văn Tám 94
5 13 Đinh Thái Lâm TH Lê Văn Tám 5 1 - 0 5 Phạm Việt Thái TH&THCS Đồng Tuyển 80
6 51 Nguyễn Huy Khang TH Lê Văn Tám 5 0 - 1 5 Lù Ngọc Sơn TH Nguyễn Du 35
7 95 Vi Châu Bảo Lộc TH Tả Phời 5 1 - 0 5 Nguyễn Hoàng Trung TH Nguyễn Bá Ngọc 50
8 82 Phan Dương Gia Bảo TH Lê Văn Tám 5 1 - 0 5 Phạm Gia Phúc TH Nguyễn Du 72
9 100 Vũ Đức Lâm TH Kim Đồng 5 1 - 0 5 Trần Đình Quân TH Lê Văn Tám 85
10 42 Nguyễn Bá Nam TH Bắc Lệnh 0 - 1 Nguyễn Hoàng Đức TH Lê Văn Tám 49
11 43 Nguyễn Bảo Khánh TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Phạm Bình Nguyên TH Lê Văn Tám 70
12 67 Nguyễn Văn Hiệp TH Nguyễn Du ½ - ½ Tô Vũ Minh Quân TH Bắc Lệnh 84
13 46 Nguyễn Đình Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 4 Bùi Gia Huy TH Kim Đồng 2
14 8 Dương Đức Minh TH Nguyễn Du 4 0 - 1 4 Nguyễn Thanh Bình TH Lê Văn Tám 65
15 57 Nguyễn Minh Hiếu KĐ TH Kim Đồng 4 1 - 0 4 Đỗ Gia Huy TH Lê Văn Tám 17
16 98 Vũ Bảo Châu TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Đỗ Thiện Toàn TH Bắc Cường 18
17 21 Hà Duy Đạt TH Kim Đồng 4 ½ - ½ 4 Trần Hải Phong TH Bình Minh 87
18 29 Lê Hải Phong TH Nguyễn Du 4 1 - 0 4 Nguyễn Lê Minh Hải TH Bắc Cường 53
19 33 Lê Quang Minh TH Kim Đồng 4 1 - 0 4 Nguyễn Trí Dũng TH Song ngữ The Light Academy 66
20 36 Lù Nhật Long TH&THCS Đồng Tuyển 4 1 - 0 4 Phạm Trường Nguyên TH Kim Đồng 79
21 54 Nguyễn Lương Hải Lâm TH Nam Cường 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Minh A TH Lê Văn Tám 47
22 4 Bùi Trần Quốc Nam TH Lê Văn Tám 0 - 1 4 Vũ Đình Trung TH Lê Văn Tám 99
23 37 Lưu Hải Phong TH Lê Văn Tám 1 - 0 Đại Đăng Quang TH Hoàng Văn Thụ 9
24 15 Đỗ Chí Lâm TH Nguyễn Bá Ngọc 1 - 0 Vi Nhật Khanh TH&THCS Đồng Tuyển 97
25 25 Hoàng Minh Dũng TH Lê Văn Tám ½ - ½ Vi Đức Hải TH&THCS Đồng Tuyển 96
26 91 Trần Tuấn Cường TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Vũ Minh Đức TH Kim Đồng 101
27 58 Nguyễn Minh Hoàng TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Cao Hải Minh TH Lê Văn Tám 5
28 92 Trần Việt Chiến TH Kim Đồng 3 0 - 1 3 Đinh Tuấn Minh TH Lê Văn Tám 12
29 14 Đoàn Mạnh Tuấn TH Bình Minh 3 0 - 1 3 Nguyễn Quang Tuấn TH Lê Văn Tám 61
30 16 Đỗ Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Phạm Minh Quân TH TT Tằng Loỏng 77
31 23 Hà Quang Hưng TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Phạm Anh Quân TH Nguyễn Bá Ngọc 69
32 27 Lê Đại Nghĩa TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Nguyễn Như Phong TH Lê Văn Tám 59
33 86 Trần Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Lê Minh Nhật TH Lê Văn Tám 30
34 89 Trần Lưu Vũ TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ TH Hoàng Văn Thụ 45
35 52 Nguyễn Khắc Quân TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Trần Hải Quân TH Bắc Cường 88
36 76 Phạm Minh Bảo TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Hà Huy Hoàng TH Nguyễn Bá Ngọc 22
37 38 Lưu Trường Giang TH Hoàng Văn Thụ ½ - ½ Lý Hoàng Long TH Bắc Cường 39
38 55 Nguyễn Mạnh Tú TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 2 Giàng Dũng Phong TH Hoàng Văn Thụ 20
39 3 Bùi Nguyễn Quang Lâm TH TT Tằng Loỏng 2 1 - 0 2 Nguyễn Tiến Hoàn TH Bình Minh 62
40 7 Cao Nam Khánh TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Trần Nhật Minh TH Hoàng Văn Thụ 90
41 26 Lại Hải phong TH Hoàng Văn Thụ 2 - - - 2 Phạm Gia Bảo TH Lê Văn Tám 71
42 60 Nguyễn Quang Minh TH TT Tằng Loỏng 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải Nam TH Bình Minh 48
43 75 Phạm Hoàng Quân TH Nguyễn Du 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 56
44 64 Nguyễn Thái Việt TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Trần Vinh Quang TH Hoàng Văn Thụ 93
45 83 Suân Nghiệp Phong TH Bắc Cường 1 0 - 1 Lê Như Gia Bảo TH Lê Văn Tám 32

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 63 Nguyễn Tuấn Kiệt 1XQ TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 8,0 0,0 41,0 8 4 4
2 24 Hoàng An Tài 1BM TH Bình Minh 7,0 1,0 45,0 7 4 3
3 73 Phạm Hải Phong LVT TH Lê Văn Tám 7,0 0,0 40,0 7 4 3
4 28 Lê Hải Long LVT TH Lê Văn Tám 6,0 0,0 46,0 6 4 2
5 19 Đồng Hải Minh 1BL TH Bắc Lệnh 6,0 0,0 44,5 6 3 3
6 34 Lê Trường Hải 1BC TH Bắc Cường 6,0 0,0 42,5 6 4 3
7 94 Nguyễn Hữu Nghĩa LVT TH Lê Văn Tám 6,0 0,0 41,0 6 4 3
8 82 Phan Dương Gia Bảo LVT TH Lê Văn Tám 6,0 0,0 39,0 6 4 3
9 13 Đinh Thái Lâm LVT TH Lê Văn Tám 6,0 0,0 38,5 6 4 3
10 100 Vũ Đức Lâm 1KD TH Kim Đồng 6,0 0,0 38,0 6 4 2
11 95 Vi Châu Bảo Lộc 1TP TH Tả Phời 6,0 0,0 36,5 6 4 3
12 35 Lù Ngọc Sơn NDU TH Nguyễn Du 6,0 0,0 34,0 6 4 3
13 49 Nguyễn Hoàng Đức LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 40,0 5 4 2
14 70 Phạm Bình Nguyên LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 33,5 5 4 2
15 46 Nguyễn Đình Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ 5,5 0,0 29,5 5 4 2
16 6 Cao Kiếm Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ 5,0 0,0 41,5 5 4 3
17 65 Nguyễn Thanh Bình LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 39,0 5 4 3
80 Phạm Việt Thái DTU TH&THCS Đồng Tuyển 5,0 0,0 39,0 5 4 3
19 67 Nguyễn Văn Hiệp NDU TH Nguyễn Du 5,0 0,0 38,0 4 4 3
20 51 Nguyễn Huy Khang LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 37,5 5 4 3
21 72 Phạm Gia Phúc NDU TH Nguyễn Du 5,0 0,0 37,5 5 4 2
22 50 Nguyễn Hoàng Trung NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 5,0 0,0 37,0 5 4 3
23 18 Đỗ Thiện Toàn 1BC TH Bắc Cường 5,0 0,0 36,5 5 4 3
24 36 Lù Nhật Long DTU TH&THCS Đồng Tuyển 5,0 0,0 36,5 5 4 2
25 84 Tô Vũ Minh Quân 1BL TH Bắc Lệnh 5,0 0,0 35,0 4 4 1
26 85 Trần Đình Quân LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 34,5 5 4 3
27 57 Nguyễn Minh Hiếu KĐ 1KD TH Kim Đồng 5,0 0,0 34,0 5 4 2
28 47 Nguyễn Đức Minh A LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 31,0 5 4 2
29 29 Lê Hải Phong NDU TH Nguyễn Du 5,0 0,0 30,0 5 4 1
30 33 Lê Quang Minh 1KD TH Kim Đồng 5,0 0,0 29,5 5 4 3
31 99 Vũ Đình Trung LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 27,0 5 5 3
32 21 Hà Duy Đạt 1KD TH Kim Đồng 4,5 0,0 40,5 4 4 3
33 15 Đỗ Chí Lâm NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 4,5 0,0 38,5 4 4 2
34 87 Trần Hải Phong 1BM TH Bình Minh 4,5 0,0 36,5 4 4 1
35 43 Nguyễn Bảo Khánh HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,5 0,0 35,5 4 4 1
36 37 Lưu Hải Phong LVT TH Lê Văn Tám 4,5 0,0 33,0 4 4 1
37 42 Nguyễn Bá Nam 1BL TH Bắc Lệnh 4,5 0,0 31,0 4 4 2
38 91 Trần Tuấn Cường HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,5 0,0 26,0 4 4 1
39 8 Dương Đức Minh NDU TH Nguyễn Du 4,0 0,0 40,5 4 4 2
40 88 Trần Hải Quân 1BC TH Bắc Cường 4,0 0,0 36,5 4 4 3
41 89 Trần Lưu Vũ LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 36,0 4 4 2
42 2 Bùi Gia Huy 1KD TH Kim Đồng 4,0 0,0 35,5 4 4 1
43 96 Vi Đức Hải DTU TH&THCS Đồng Tuyển 4,0 0,0 35,0 3 4 1
44 79 Phạm Trường Nguyên 1KD TH Kim Đồng 4,0 0,0 34,5 4 4 3
45 98 Vũ Bảo Châu LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 34,5 4 4 2
46 54 Nguyễn Lương Hải Lâm 1NC TH Nam Cường 4,0 0,0 34,0 4 4 3
47 30 Lê Minh Nhật LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 33,0 4 4 2
48 53 Nguyễn Lê Minh Hải 1BC TH Bắc Cường 4,0 0,0 33,0 4 4 1
49 16 Đỗ Đức Mạnh HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 32,5 4 4 2
50 12 Đinh Tuấn Minh LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 32,0 4 4 4
51 17 Đỗ Gia Huy LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 31,5 4 4 2
52 69 Phạm Anh Quân NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 4,0 0,0 30,5 3 4 2
53 66 Nguyễn Trí Dũng STA TH Song ngữ The Light Academy 4,0 0,0 30,0 3 4 1
54 25 Hoàng Minh Dũng LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 29,5 3 4 2
55 61 Nguyễn Quang Tuấn LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 29,0 4 4 2
56 58 Nguyễn Minh Hoàng HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 28,5 4 3 1
57 59 Nguyễn Như Phong LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 23,5 4 4 3
58 101 Vũ Minh Đức 1KD TH Kim Đồng 3,5 0,0 35,0 3 4 1
59 9 Đại Đăng Quang HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 34,0 3 4 1
60 97 Vi Nhật Khanh DTU TH&THCS Đồng Tuyển 3,5 0,0 32,5 2 4 1
61 76 Phạm Minh Bảo HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 28,5 3 4 1
62 4 Bùi Trần Quốc Nam LVT TH Lê Văn Tám 3,5 0,0 24,5 3 4 2
63 3 Bùi Nguyễn Quang Lâm 1TL TH TT Tằng Loỏng 3,0 0,0 32,0 3 4 0
64 27 Lê Đại Nghĩa HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 31,5 2 4 1
65 45 Nguyễn Cảnh Lâm Tuệ HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 30,5 3 4 2
66 23 Hà Quang Hưng HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 30,0 3 4 3
67 92 Trần Việt Chiến 1KD TH Kim Đồng 3,0 0,0 30,0 3 3 1
68 39 Lý Hoàng Long 1BC TH Bắc Cường 3,0 0,0 30,0 2 4 1
69 14 Đoàn Mạnh Tuấn 1BM TH Bình Minh 3,0 0,0 29,5 3 4 1
86 Trần Đức Huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 29,5 3 4 1
71 5 Cao Hải Minh LVT TH Lê Văn Tám 3,0 0,0 29,5 2 4 1
72 77 Phạm Minh Quân 1TL TH TT Tằng Loỏng 3,0 0,0 29,0 3 4 1
73 20 Giàng Dũng Phong HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 28,5 3 4 2
74 75 Phạm Hoàng Quân NDU TH Nguyễn Du 3,0 0,0 27,0 3 4 0
75 38 Lưu Trường Giang HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 27,0 2 4 1
76 60 Nguyễn Quang Minh 1TL TH TT Tằng Loỏng 3,0 0,0 25,5 3 4 1
77 7 Cao Nam Khánh HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 24,5 3 4 1
78 52 Nguyễn Khắc Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 24,5 2 4 1
79 22 Hà Huy Hoàng NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 2,5 0,0 36,0 2 4 1
80 55 Nguyễn Mạnh Tú HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 26,5 2 4 2
81 32 Lê Như Gia Bảo LVT TH Lê Văn Tám 2,5 0,0 26,0 2 4 1
82 64 Nguyễn Thái Việt HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 23,5 2 4 0
83 90 Trần Nhật Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 29,5 2 4 2
84 62 Nguyễn Tiến Hoàn 1BM TH Bình Minh 2,0 0,0 27,5 2 4 1
85 71 Phạm Gia Bảo LVT TH Lê Văn Tám 2,0 0,0 26,0 1 3 0
86 26 Lại Hải phong HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 25,0 2 4 2
87 11 Đăng Quốc Việt HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 24,0 1 3 1
88 56 Nguyễn Minh Hiếu HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 23,0 1 4 0
89 48 Nguyễn Hải Nam 1BM TH Bình Minh 2,0 0,0 22,5 2 4 1
90 93 Trần Vinh Quang HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,5 0,0 23,5 0 3 0
91 74 Phạm Hoàng Hải 1BL TH Bắc Lệnh 1,0 0,0 27,0 1 2 0
92 83 Suân Nghiệp Phong 1BC TH Bắc Cường 1,0 0,0 26,5 1 4 0
93 78 Phạm Nhật Giang HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 24,5 0 1 0
94 10 Đặng Nguyễn Gia Bảo HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 23,5 0 1 0
95 1 Bùi Đức Mạnh 1BH TH TT Bắc Hà 0,0 0,0 22,5 0 1 0
96 68 Nguyễn Xuân Công HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 22,0 0 0 0
97 41 Ngô Anh Quân 1BC TH Bắc Cường 0,0 0,0 21,0 0 1 0
98 81 Phan Anh Vũ 1BH TH TT Bắc Hà 0,0 0,0 21,0 0 0 0
99 44 Nguyễn Bảo Khánh 3a6 HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 20,5 0 1 0
100 31 Lê Nhật Thành LVT TH Lê Văn Tám 0,0 0,0 19,5 0 1 0
101 40 Mai Anh Đức 1BH TH TT Bắc Hà 0,0 0,0 19,0 0 1 0