GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM OPEN

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM OPEN

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM OPEN

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 NTT Chảo Ông Thanh 0 0 0
2 NTT Giàng A Dao 0 0 0
3 1SP Hoàng Tiến Dũng 0 0 0
4 CLC Hà Minh Hoàng 0 0 0
5 NTT Hạng A Kha 0 0 0
6 1LC Hồ Duy Anh 0 0 0
7 1LC Lê Huy Nghĩa 0 0 0
8 HQU Lê Xuân Trường 0 0 0
9 PNC Lý Văn Hoàng 0 0 0
10 NTT Ma Văn Chính 0 0 0
11 NTT Má A Chơ 0 0 0
12 2LC Nguyễn Bá Hải Anh 0 0 0
13 SPA Nguyễn Hoàng Dương 0 0 0
14 VCB Nguyễn Minh Thắng 0 0 0
15 LQD Nguyễn Mạnh Hùng 0 0 0
16 2BM Nguyễn Ngọc Quý 0 0 0
17 1LC Nguyễn Quốc Triệu 0 0 0
18 PNC Phạm Trung Thành 0 0 0
19 2LC Nguyễn Tiến Sang 0 0 0
20 CLC Nguyễn Việt Thắng 0 0 0
21 3LC Nguyễn Văn Phóng 0 0 0
22 1SP Nguyễn Đức Duy 0 0 0
23 NTT Phàn Quý Trọng 0 0 0
24 CLC Phùng Sử Siểu 0 0 0
25 NTT Thào A Chờ 0 0 0
26 CLC Trần Quang Huy 0 0 0
27 2LC Trần Thắng 0 0 0
28 2LC Trần Đại Việt 0 0 0
29 1SP Vũ Bảo Trung 0 0 0
30 1SP Vũ Hoàng Hiệp 0 0 0
31 2LC Đinh Tuấn Thành 0 0 0
32 FAN Đặng Thái Phong 0 0 0
33 PNC Đỗ Văn Minh 0 0 0
34 CLC Trần Bảo Long 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 NTT Chảo Ông Thanh 0 0 0
2 NTT Giàng A Dao 0 0 0
3 1SP Hoàng Tiến Dũng 0 0 0
4 CLC Hà Minh Hoàng 0 0 0
5 NTT Hạng A Kha 0 0 0
6 1LC Hồ Duy Anh 0 0 0
7 1LC Lê Huy Nghĩa 0 0 0
8 HQU Lê Xuân Trường 0 0 0
9 PNC Lý Văn Hoàng 0 0 0
10 NTT Ma Văn Chính 0 0 0
11 NTT Má A Chơ 0 0 0
12 2LC Nguyễn Bá Hải Anh 0 0 0
13 SPA Nguyễn Hoàng Dương 0 0 0
14 VCB Nguyễn Minh Thắng 0 0 0
15 LQD Nguyễn Mạnh Hùng 0 0 0
16 2BM Nguyễn Ngọc Quý 0 0 0
17 1LC Nguyễn Quốc Triệu 0 0 0
18 PNC Phạm Trung Thành 0 0 0
19 2LC Nguyễn Tiến Sang 0 0 0
20 CLC Nguyễn Việt Thắng 0 0 0
21 3LC Nguyễn Văn Phóng 0 0 0
22 1SP Nguyễn Đức Duy 0 0 0
23 NTT Phàn Quý Trọng 0 0 0
24 CLC Phùng Sử Siểu 0 0 0
25 NTT Thào A Chờ 0 0 0
26 CLC Trần Quang Huy 0 0 0
27 2LC Trần Thắng 0 0 0
28 2LC Trần Đại Việt 0 0 0
29 1SP Vũ Bảo Trung 0 0 0
30 1SP Vũ Hoàng Hiệp 0 0 0
31 2LC Đinh Tuấn Thành 0 0 0
32 FAN Đặng Thái Phong 0 0 0
33 PNC Đỗ Văn Minh 0 0 0
34 CLC Trần Bảo Long 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Chảo Ông Thanh NTT THPT Nội Trú Tỉnh
2 Giàng A Dao NTT THPT Nội Trú Tỉnh
3 Hoàng Tiến Dũng 1SP THPT Số 1 Sa Pa
4 Hà Minh Hoàng CLC THPT Chuyên Lào Cai
5 Hạng A Kha NTT THPT Nội Trú Tỉnh
6 Hồ Duy Anh 1LC THPT số 1 TP Lào Cai
7 Lê Huy Nghĩa 1LC THPT số 1 TP Lào Cai
8 Lê Xuân Trường HQU Hải Quan Tỉnh LC
9 Lý Văn Hoàng PNC Phường Nam Cường
10 Ma Văn Chính NTT THPT Nội Trú Tỉnh
11 Má A Chơ NTT THPT Nội Trú Tỉnh
12 Nguyễn Bá Hải Anh 2LC THPT số 2 TP Lào Cai
13 Nguyễn Hoàng Dương SPA PGD& ĐT Sa pa
14 Nguyễn Minh Thắng VCB Vietcombank Lào Cai
15 Nguyễn Mạnh Hùng LQD THCS Lê Quý Đôn
16 Nguyễn Ngọc Quý 2BM THCS Bình Minh
17 Nguyễn Quốc Triệu 1LC THPT số 1 TP Lào Cai
18 Phạm Trung Thành PNC Phường Nam Cường
19 Nguyễn Tiến Sang 2LC THPT số 2 TP Lào Cai
20 Nguyễn Việt Thắng CLC THPT Chuyên Lào Cai
21 Nguyễn Văn Phóng 3LC THPT số 1 TP Lào Cai
22 Nguyễn Đức Duy 1SP THPT Số 1 Sa Pa
23 Phàn Quý Trọng NTT THPT Nội Trú Tỉnh
24 Phùng Sử Siểu CLC THPT Chuyên Lào Cai
25 Thào A Chờ NTT THPT Nội Trú Tỉnh
26 Trần Quang Huy CLC THPT Chuyên Lào Cai
27 Trần Thắng 2LC THPT số 2 TP Lào Cai
28 Trần Đại Việt 2LC THPT số 2 TP Lào Cai
29 Vũ Bảo Trung 1SP THPT Số 1 Sa Pa
30 Vũ Hoàng Hiệp 1SP THPT Số 1 Sa Pa
31 Đinh Tuấn Thành 2LC THPT số 2 TP Lào Cai
32 Đặng Thái Phong FAN Fansipan Chess
33 Đỗ Văn Minh PNC Phường Nam Cường
34 Trần Bảo Long CLC THPT Chuyên

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 0 1 - 0 0 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 17
2 18 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 0 1 - 0 0 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 2
3 3 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai 19
4 20 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 0 1 - 0 0 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 4
5 5 Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh 0 0 - 1 0 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 21
6 22 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 0 0 - 1 0 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 6
7 7 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 0 1 - 0 0 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 23
8 24 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 0 1 - 0 0 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 8
9 9 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 0 1 - 0 0 Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh 25
10 26 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 0 1 - 0 0 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 10
11 11 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 0 1 - 0 0 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 27
12 28 Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai 0 0 - 1 0 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 12
13 13 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 0 1 - 0 0 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 29
14 30 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 0 0 - 1 0 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 14
15 15 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 0 0 - 1 0 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 31
16 32 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 0 0 - 1 0 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 16
17 33 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 0 0 - 1 0 Trần Bảo Long THPT Chuyên 34

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 14 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 1 0 - 1 1 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 1
2 16 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 1 1 - 0 1 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 3
3 6 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 1 0 - 1 1 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 18
4 20 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 1 1 - 0 1 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 7
5 21 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 1 0 - 1 1 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 9
6 31 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 1 1 - 0 1 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 11
7 12 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 1 0 - 1 1 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 24
8 34 Trần Bảo Long THPT Chuyên 1 0 - 1 1 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 13
9 2 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 0 0 - 1 1 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 26
10 4 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 0 0 - 1 0 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 23
11 25 Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh 0 ½ - ½ 0 Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh 5
12 8 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 0 1 - 0 0 Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai 28
13 10 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 0 1 - 0 0 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 30
14 27 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 0 0 - 1 0 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 15
15 17 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 0 0 - 1 0 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 32
16 19 Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai 0 0 - 1 0 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 33
17 29 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 22

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 2 0 - 1 2 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 18
2 9 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 2 0 - 1 2 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 20
3 13 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 2 1 - 0 2 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 31
4 26 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 2 1 - 0 2 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 16
5 24 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 2 1 - 0 1 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 6
6 3 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 1 1 - 0 1 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 21
7 7 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 1 1 - 0 1 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 29
8 15 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 1 1 - 0 1 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 8
9 23 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 1 1 - 0 1 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 10
10 11 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 1 ½ - ½ 1 Trần Bảo Long THPT Chuyên 34
11 32 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 1 1 - 0 1 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 12
12 33 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 14
13 5 Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh ½ 1 - 0 0 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 4
14 17 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 0 1 - 0 ½ Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh 25
15 28 Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai 0 0 - 1 0 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 2
16 30 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 0 1 - 0 0 Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai 19
17 22 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 0 1 - 0 0 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 27

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 24 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 3 0 - 1 3 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 13
2 18 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 3 1 - 0 3 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 26
3 20 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 3 1 - 0 2 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 1
4 23 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 2 0 - 1 2 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 3
5 16 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 2 1 - 0 2 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 7
6 31 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 2 0 - 1 2 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 9
7 32 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 2 1 - 0 2 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 15
8 11 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 1 - 0 2 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 33
9 34 Trần Bảo Long THPT Chuyên 1 - 0 Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh 5
10 2 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 1 1 - 0 1 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 14
11 6 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 1 1 - 0 1 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 17
12 8 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 21
13 10 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 22
14 12 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 1 1 - 0 1 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 30
15 29 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 1 1 - 0 ½ Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh 25
16 4 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 0 1 - 0 0 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 27
17 19 Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai 0 ½ - ½ 0 Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai 28

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 13 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 4 0 - 1 4 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 20
2 3 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 3 0 - 1 4 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 18
3 9 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 3 0 - 1 3 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 16
4 26 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 3 1 - 0 3 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 24
5 34 Trần Bảo Long THPT Chuyên 0 - 1 3 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 32
6 2 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 2 0 - 1 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 11
7 1 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 2 1 - 0 2 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 23
8 33 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 2 1 - 0 2 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 6
9 7 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 2 1 - 0 2 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 31
10 22 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 2 1 - 0 2 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 12
11 15 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 2 1 - 0 2 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 29
12 5 Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh 0 - 1 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 8
13 21 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 1 - 0 1 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 10
14 30 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 1 0 - 1 1 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 4
15 14 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 1 0 - 1 1 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 17
16 25 Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh ½ 1 - 0 ½ Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai 19
17 27 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 0 1 - 0 ½ Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai 28

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 18 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 5 1 - 0 5 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 20
2 16 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 4 0 - 1 4 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 13
3 32 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 4 0 - 1 4 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 26
4 11 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 1 - 0 3 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 7
5 15 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 3 0 - 1 3 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 1
6 22 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 3 0 - 1 3 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 3
7 33 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 3 1 - 0 3 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 9
8 21 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 1 - 0 3 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 24
9 8 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 1 - 0 Trần Bảo Long THPT Chuyên 34
10 17 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 2 1 - 0 2 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 2
11 4 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 2 1 - 0 2 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 29
12 6 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 2 1 - 0 2 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 23
13 12 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 2 1 - 0 2 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 31
14 14 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 1 0 - 1 Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh 5
15 25 Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh 1 - 0 1 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 30
16 28 Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai ½ 1 - 0 1 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 10
17 19 Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai ½ 0 - 1 1 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 27

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 13 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 5 1 - 0 6 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 18
2 20 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 5 0 - 1 5 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 26
3 1 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 4 0 - 1 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 11
4 3 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 4 1 - 0 4 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 32
5 16 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 4 1 - 0 4 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 33
6 4 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 3 1 - 0 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 8
7 6 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 3 0 - 1 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 21
8 7 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 3 1 - 0 3 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 12
9 9 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 3 0 - 1 3 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 17
10 24 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 3 1 - 0 3 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 15
11 5 Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh 0 - 1 3 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 22
12 34 Trần Bảo Long THPT Chuyên ½ - ½ Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh 25
13 23 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 2 1 - 0 2 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 2
14 29 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 2 1 - 0 Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai 28
15 27 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 2 1 - 0 1 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 14
16 31 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 2 0 - 1 1 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 30
17 10 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 1 1 - 0 ½ Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai 19

Round 8

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 26 Trần Quang Huy THPT Chuyên Lào Cai 6 0 - 1 6 Nguyễn Hoàng Dương PGD& ĐT Sa pa 13
2 18 Phạm Trung Thành Phường Nam Cường 6 0 - 1 Má A Chơ THPT Nội Trú Tỉnh 11
3 20 Nguyễn Việt Thắng THPT Chuyên Lào Cai 5 0 - 1 5 Hoàng Tiến Dũng THPT Số 1 Sa Pa 3
4 21 Nguyễn Văn Phóng THPT số 1 TP Lào Cai 0 - 1 5 Nguyễn Ngọc Quý THCS Bình Minh 16
5 22 Nguyễn Đức Duy THPT Số 1 Sa Pa 4 0 - 1 4 Chảo Ông Thanh THPT Nội Trú Tỉnh 1
6 24 Phùng Sử Siểu THPT Chuyên Lào Cai 4 1 - 0 4 Hà Minh Hoàng THPT Chuyên Lào Cai 4
7 32 Đặng Thái Phong Fansipan Chess 4 1 - 0 4 Lê Huy Nghĩa THPT số 1 TP Lào Cai 7
8 17 Nguyễn Quốc Triệu THPT số 1 TP Lào Cai 4 1 - 0 4 Đỗ Văn Minh Phường Nam Cường 33
9 8 Lê Xuân Trường Hải Quan Tỉnh LC 1 - 0 3 Lý Văn Hoàng Phường Nam Cường 9
10 27 Trần Thắng THPT số 2 TP Lào Cai 3 0 - 1 3 Hồ Duy Anh THPT số 1 TP Lào Cai 6
11 12 Nguyễn Bá Hải Anh THPT số 2 TP Lào Cai 3 0 - 1 3 Vũ Bảo Trung THPT Số 1 Sa Pa 29
12 25 Thào A Chờ THPT Nội Trú Tỉnh 3 1 - 0 3 Nguyễn Mạnh Hùng THCS Lê Quý Đôn 15
13 23 Phàn Quý Trọng THPT Nội Trú Tỉnh 3 1 - 0 3 Trần Bảo Long THPT Chuyên 34
14 2 Giàng A Dao THPT Nội Trú Tỉnh 2 ½ - ½ Hạng A Kha THPT Nội Trú Tỉnh 5
15 10 Ma Văn Chính THPT Nội Trú Tỉnh 2 1 - 0 2 Đinh Tuấn Thành THPT số 2 TP Lào Cai 31
16 30 Vũ Hoàng Hiệp THPT Số 1 Sa Pa 2 0 - 1 Trần Đại Việt THPT số 2 TP Lào Cai 28
17 19 Nguyễn Tiến Sang THPT số 2 TP Lào Cai ½ 1 - 0 1 Nguyễn Minh Thắng Vietcombank Lào Cai 14

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 13 Nguyễn Hoàng Dương SPA PGD& ĐT Sa pa 7,0 0,0 37,0 7 4 4
2 11 Má A Chơ NTT THPT Nội Trú Tỉnh 6,5 0,0 29,5 6 4 3
3 18 Phạm Trung Thành PNC Phường Nam Cường 6,0 0,0 42,0 6 4 3
4 16 Nguyễn Ngọc Quý 2BM THCS Bình Minh 6,0 0,0 39,5 6 4 3
26 Trần Quang Huy CLC THPT Chuyên Lào Cai 6,0 0,0 39,5 6 4 3
6 3 Hoàng Tiến Dũng 1SP THPT Số 1 Sa Pa 6,0 0,0 36,0 6 4 3
7 20 Nguyễn Việt Thắng CLC THPT Chuyên Lào Cai 5,0 0,0 41,0 5 3 2
8 32 Đặng Thái Phong FAN Fansipan Chess 5,0 0,0 36,0 5 3 2
9 24 Phùng Sử Siểu CLC THPT Chuyên Lào Cai 5,0 0,0 36,0 5 3 1
10 1 Chảo Ông Thanh NTT THPT Nội Trú Tỉnh 5,0 0,0 34,5 5 4 3
11 17 Nguyễn Quốc Triệu 1LC THPT số 1 TP Lào Cai 5,0 0,0 28,5 5 4 2
12 21 Nguyễn Văn Phóng 3LC THPT số 1 TP Lào Cai 4,5 0,5 34,5 4 4 2
13 8 Lê Xuân Trường HQU Hải Quan Tỉnh LC 4,5 0,5 28,0 4 4 1
14 6 Hồ Duy Anh 1LC THPT số 1 TP Lào Cai 4,0 0,0 35,5 4 4 2
15 7 Lê Huy Nghĩa 1LC THPT số 1 TP Lào Cai 4,0 0,0 35,5 4 4 0
16 29 Vũ Bảo Trung 1SP THPT Số 1 Sa Pa 4,0 0,0 31,5 4 5 1
17 23 Phàn Quý Trọng NTT THPT Nội Trú Tỉnh 4,0 0,0 31,5 4 4 1
18 22 Nguyễn Đức Duy 1SP THPT Số 1 Sa Pa 4,0 0,0 31,0 4 3 2
19 4 Hà Minh Hoàng CLC THPT Chuyên Lào Cai 4,0 0,0 30,5 4 4 1
20 33 Đỗ Văn Minh PNC Phường Nam Cường 4,0 0,0 30,0 4 4 1
21 25 Thào A Chờ NTT THPT Nội Trú Tỉnh 4,0 0,0 24,5 3 4 0
22 34 Trần Bảo Long CLC THPT Chuyên 3,0 0,0 38,0 2 4 1
23 9 Lý Văn Hoàng PNC Phường Nam Cường 3,0 0,0 35,0 3 4 2
24 15 Nguyễn Mạnh Hùng LQD THCS Lê Quý Đôn 3,0 0,0 32,5 3 4 1
25 12 Nguyễn Bá Hải Anh 2LC THPT số 2 TP Lào Cai 3,0 0,0 28,5 3 4 1
26 5 Hạng A Kha NTT THPT Nội Trú Tỉnh 3,0 0,0 27,5 2 4 1
27 27 Trần Thắng 2LC THPT số 2 TP Lào Cai 3,0 0,0 26,5 3 4 1
28 10 Ma Văn Chính NTT THPT Nội Trú Tỉnh 3,0 0,0 26,5 3 4 0
29 2 Giàng A Dao NTT THPT Nội Trú Tỉnh 2,5 1,0 34,0 2 4 1
30 28 Trần Đại Việt 2LC THPT số 2 TP Lào Cai 2,5 0,0 23,5 2 5 1
31 30 Vũ Hoàng Hiệp 1SP THPT Số 1 Sa Pa 2,0 1,0 21,0 2 4 1
32 31 Đinh Tuấn Thành 2LC THPT số 2 TP Lào Cai 2,0 0,0 31,5 2 5 1
33 19 Nguyễn Tiến Sang 2LC THPT số 2 TP Lào Cai 1,5 0,0 25,5 1 4 0
34 14 Nguyễn Minh Thắng VCB Vietcombank Lào Cai 1,0 0,0 26,0 1 5 1