GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U10

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U10

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown
8 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U10

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 HVT Bùi Bình Minh 0 0 0
2 HVT Bùi Quang Vũ 0 0 0
3 HVT Cao Anh Minh 0 0 0
4 1KD Cao Đặng Gia bảo 0 0 0
5 NBN Đào Anh Tú 0 0 0
6 LVT Đào Minh Đức 0 0 0
7 HVT Đào Minh Quân 0 0 0
8 LVT Đặng Đức Huy 0 0 0
9 HVT Đặng Ngọc Dương 0 0 0
10 HVT Đinh Tuấn Vinh 0 0 0
11 LVT Đỗ Đăng Khôi 0 0 0
12 HVT Đỗ Hữu Việt Anh 0 0 0
13 SPA Đỗ Minh Đăng 0 0 0
14 HVT Đỗ Minh Quân 0 0 0
15 1BM Đỗ Phúc Khang An 0 0 0
16 LVT Đỗ Quách Hùng 0 0 0
17 1BM Đỗ Việt Cường 0 0 0
18 HVT Hà Trường An Huy 0 0 0
19 1BL Hoàng Huy Vũ 0 0 0
20 HVT Hoàng Quốc Trung 4A2 0 0 0
21 HVT Hoàng Quốc Trung 4A3 0 0 0
22 NBN Hoàng Thanh Dương 0 0 0
23 HVT Lã Anh Vũ 0 0 0
24 HVT Lã Đức Mạnh 0 0 0
25 HVT Lê Anh Đức 0 0 0
26 NBN Lê Bảo Nam 0 0 0
27 HVT Lê Đăng Khôi 0 0 0
28 LVT Lê Hoàng Hải 0 0 0
29 HVT Lê Hữu Long 0 0 0
30 1BL Lê Minh Hải 0 0 0
31 HVT Lê Nguyễn Đức Bình 0 0 0
32 LNH Lê Tuấn Kiệt 0 0 0
33 HVT Lê Việt Dũng 0 0 0
34 HVT Lê Vũ Hải Anh 0 0 0
35 NBN Lê Vũ Phong 0 0 0
36 SPA Lương Khánh Toàn 0 0 0
37 LVT Lương Minh Dũng 0 0 0
38 NBN Lương Ngọc Hiếu 0 0 0
39 LVT Nông Tuấn Kiệt 0 0 0
40 LVT Nguyễn Duy Hiệp 0 0 0
41 HVT Nguyễn Đình Nhất Sơn 0 0 0
42 LVT Nguyễn Đình Trường 0 0 0
43 HVT Nguyễn Đức Dương 0 0 0
44 HVT Nguyễn Đức Huy 0 0 0
45 HVT Nguyễn Đức Nam 0 0 0
46 HVT Nguyễn Đức Tá 0 0 0
47 HVT Nguyễn Đức Tú 0 0 0
48 NBN Nguyễn Gia Bảo NBN 0 0 0
49 LVT Nguyễn Gia Huy 0 0 0
50 HVT Nguyễn Hải Đăng 4A6 0 0 0
51 LVT Nguyễn Hải Lâm 0 0 0
52 1CD Nguyễn Huy Thược 0 0 0
53 LVT Nguyễn Minh Anh 0 0 0
54 1BC Nguyễn Minh Nhật 0 0 0
55 NDU Nguyễn Phúc Hải 0 0 0
56 1KD Nguyễn Quốc Anh 0 0 0
57 1KD Nguyễn Quốc Bình 0 0 0
58 HVT Nguyễn Tiến Đức 0 0 0
59 1TL Nguyễn Tiến Thành 0 0 0
60 HVT Nguyễn Toàn Nam 0 0 0
61 HVT Nguyễn Trung Hiếu 0 0 0
62 HVT Nguyễn Trung Sơn 0 0 0
63 CVA Nguyễn Việt Anh 0 0 0
64 1BM Phạm Đức Huy 0 0 0
65 1BC Phạm Đức Trí 0 0 0
66 1BL Phạm Hoàng Hải 0 0 0
67 NDU Phạm Hoàng Lâm 0 0 0
68 1BC Phạm Ngọc Sơn 0 0 0
69 LVT Phạm Tuấn Nghĩa 0 0 0
70 1TL Phạm Trọng Bằng 0 0 0
71 1BC Phạm Xuân Khánh 0 0 0
72 HVT Phùng Gia Bảo 0 0 0
73 HVT Tạ Đình Anh 0 0 0
74 HVT Tạ Lê Việt Anh 0 0 0
75 SPA Trần Đăng Minh 0 0 0
76 SPA Trần Đăng Quân 0 0 0
77 LVT Trần Gia Hưng 0 0 0
78 HVT Trần Tân Nguyên 0 0 0
79 NDU Trần Thanh Bình 0 0 0
80 1XQ Trần Xuân Văn 0 0 0
81 LVT Vũ An Huy 0 0 0
82 HVT Vũ Bảo Long 0 0 0
83 LVT Vũ Đức Hưng 0 0 0
84 HVT Vũ Hải Đăng 0 0 0
85 LNH Vũ Hoàng Nam 0 0 0
86 LVT Vũ Hoàng Phúc 0 0 0
87 HVT Vũ Mạnh Nhất 0 0 0
88 HVT Vũ Tùng Lâm 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 HVT Bùi Bình Minh 0 0 0
2 HVT Bùi Quang Vũ 0 0 0
3 HVT Cao Anh Minh 0 0 0
4 1KD Cao Đặng Gia bảo 0 0 0
5 NBN Đào Anh Tú 0 0 0
6 LVT Đào Minh Đức 0 0 0
7 HVT Đào Minh Quân 0 0 0
8 LVT Đặng Đức Huy 0 0 0
9 HVT Đặng Ngọc Dương 0 0 0
10 HVT Đinh Tuấn Vinh 0 0 0
11 LVT Đỗ Đăng Khôi 0 0 0
12 HVT Đỗ Hữu Việt Anh 0 0 0
13 SPA Đỗ Minh Đăng 0 0 0
14 HVT Đỗ Minh Quân 0 0 0
15 1BM Đỗ Phúc Khang An 0 0 0
16 LVT Đỗ Quách Hùng 0 0 0
17 1BM Đỗ Việt Cường 0 0 0
18 HVT Hà Trường An Huy 0 0 0
19 1BL Hoàng Huy Vũ 0 0 0
20 HVT Hoàng Quốc Trung 4A2 0 0 0
21 HVT Hoàng Quốc Trung 4A3 0 0 0
22 NBN Hoàng Thanh Dương 0 0 0
23 HVT Lã Anh Vũ 0 0 0
24 HVT Lã Đức Mạnh 0 0 0
25 HVT Lê Anh Đức 0 0 0
26 NBN Lê Bảo Nam 0 0 0
27 HVT Lê Đăng Khôi 0 0 0
28 LVT Lê Hoàng Hải 0 0 0
29 HVT Lê Hữu Long 0 0 0
30 1BL Lê Minh Hải 0 0 0
31 HVT Lê Nguyễn Đức Bình 0 0 0
32 LNH Lê Tuấn Kiệt 0 0 0
33 HVT Lê Việt Dũng 0 0 0
34 HVT Lê Vũ Hải Anh 0 0 0
35 NBN Lê Vũ Phong 0 0 0
36 SPA Lương Khánh Toàn 0 0 0
37 LVT Lương Minh Dũng 0 0 0
38 NBN Lương Ngọc Hiếu 0 0 0
39 LVT Nông Tuấn Kiệt 0 0 0
40 LVT Nguyễn Duy Hiệp 0 0 0
41 HVT Nguyễn Đình Nhất Sơn 0 0 0
42 LVT Nguyễn Đình Trường 0 0 0
43 HVT Nguyễn Đức Dương 0 0 0
44 HVT Nguyễn Đức Huy 0 0 0
45 HVT Nguyễn Đức Nam 0 0 0
46 HVT Nguyễn Đức Tá 0 0 0
47 HVT Nguyễn Đức Tú 0 0 0
48 NBN Nguyễn Gia Bảo NBN 0 0 0
49 LVT Nguyễn Gia Huy 0 0 0
50 HVT Nguyễn Hải Đăng 4A6 0 0 0
51 LVT Nguyễn Hải Lâm 0 0 0
52 1CD Nguyễn Huy Thược 0 0 0
53 LVT Nguyễn Minh Anh 0 0 0
54 1BC Nguyễn Minh Nhật 0 0 0
55 NDU Nguyễn Phúc Hải 0 0 0
56 1KD Nguyễn Quốc Anh 0 0 0
57 1KD Nguyễn Quốc Bình 0 0 0
58 HVT Nguyễn Tiến Đức 0 0 0
59 1TL Nguyễn Tiến Thành 0 0 0
60 HVT Nguyễn Toàn Nam 0 0 0
61 HVT Nguyễn Trung Hiếu 0 0 0
62 HVT Nguyễn Trung Sơn 0 0 0
63 CVA Nguyễn Việt Anh 0 0 0
64 1BM Phạm Đức Huy 0 0 0
65 1BC Phạm Đức Trí 0 0 0
66 1BL Phạm Hoàng Hải 0 0 0
67 NDU Phạm Hoàng Lâm 0 0 0
68 1BC Phạm Ngọc Sơn 0 0 0
69 LVT Phạm Tuấn Nghĩa 0 0 0
70 1TL Phạm Trọng Bằng 0 0 0
71 1BC Phạm Xuân Khánh 0 0 0
72 HVT Phùng Gia Bảo 0 0 0
73 HVT Tạ Đình Anh 0 0 0
74 HVT Tạ Lê Việt Anh 0 0 0
75 SPA Trần Đăng Minh 0 0 0
76 SPA Trần Đăng Quân 0 0 0
77 LVT Trần Gia Hưng 0 0 0
78 HVT Trần Tân Nguyên 0 0 0
79 NDU Trần Thanh Bình 0 0 0
80 1XQ Trần Xuân Văn 0 0 0
81 LVT Vũ An Huy 0 0 0
82 HVT Vũ Bảo Long 0 0 0
83 LVT Vũ Đức Hưng 0 0 0
84 HVT Vũ Hải Đăng 0 0 0
85 LNH Vũ Hoàng Nam 0 0 0
86 LVT Vũ Hoàng Phúc 0 0 0
87 HVT Vũ Mạnh Nhất 0 0 0
88 HVT Vũ Tùng Lâm 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Bùi Bình Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ
2 Bùi Quang Vũ HVT TH Hoàng Văn Thụ
3 Cao Anh Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ
4 Cao Đặng Gia bảo 1KD TH Kim Đồng
5 Đào Anh Tú NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
6 Đào Minh Đức LVT TH Lê Văn Tám
7 Đào Minh Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ
8 Đặng Đức Huy LVT TH Lê Văn Tám
9 Đặng Ngọc Dương HVT TH Hoàng Văn Thụ
10 Đinh Tuấn Vinh HVT TH Hoàng Văn Thụ
11 Đỗ Đăng Khôi LVT TH Lê Văn Tám
12 Đỗ Hữu Việt Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ
13 Đỗ Minh Đăng SPA PGD&ĐT Sa Pa
14 Đỗ Minh Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ
15 Đỗ Phúc Khang An 1BM TH Bình Minh
16 Đỗ Quách Hùng LVT TH Lê Văn Tám
17 Đỗ Việt Cường 1BM TH Bình Minh
18 Hà Trường An Huy HVT TH Hoàng Văn Thụ
19 Hoàng Huy Vũ 1BL TH Bắc Lệnh
20 Hoàng Quốc Trung 4A2 HVT TH Hoàng Văn Thụ
21 Hoàng Quốc Trung 4A3 HVT TH Hoàng Văn Thụ
22 Hoàng Thanh Dương NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
23 Lã Anh Vũ HVT TH Hoàng Văn Thụ
24 Lã Đức Mạnh HVT TH Hoàng Văn Thụ
25 Lê Anh Đức HVT TH Hoàng Văn Thụ
26 Lê Bảo Nam NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
27 Lê Đăng Khôi HVT TH Hoàng Văn Thụ
28 Lê Hoàng Hải LVT TH Lê Văn Tám
29 Lê Hữu Long HVT TH Hoàng Văn Thụ
30 Lê Minh Hải 1BL TH Bắc Lệnh
31 Lê Nguyễn Đức Bình HVT TH Hoàng Văn Thụ
32 Lê Tuấn Kiệt LNH TH Lê Ngọc Hân
33 Lê Việt Dũng HVT TH Hoàng Văn Thụ
34 Lê Vũ Hải Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ
35 Lê Vũ Phong NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
36 Lương Khánh Toàn SPA PGD&ĐT Sa Pa
37 Lương Minh Dũng LVT TH Lê Văn Tám
38 Lương Ngọc Hiếu NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
39 Nông Tuấn Kiệt LVT TH Lê Văn Tám
40 Nguyễn Duy Hiệp LVT TH Lê Văn Tám
41 Nguyễn Đình Nhất Sơn HVT TH Hoàng Văn Thụ
42 Nguyễn Đình Trường LVT TH Lê Văn Tám
43 Nguyễn Đức Dương HVT TH Hoàng Văn Thụ
44 Nguyễn Đức Huy HVT TH Hoàng Văn Thụ
45 Nguyễn Đức Nam HVT TH Hoàng Văn Thụ
46 Nguyễn Đức Tá HVT TH Hoàng Văn Thụ
47 Nguyễn Đức Tú HVT TH Hoàng Văn Thụ
48 Nguyễn Gia Bảo NBN NBN TH Nguyễn Bá Ngọc
49 Nguyễn Gia Huy LVT TH Lê Văn Tám
50 Nguyễn Hải Đăng 4A6 HVT TH Hoàng Văn Thụ
51 Nguyễn Hải Lâm LVT TH Lê Văn Tám
52 Nguyễn Huy Thược 1CD TH Cam Đường
53 Nguyễn Minh Anh LVT TH Lê Văn Tám
54 Nguyễn Minh Nhật 1BC TH Bắc Cường
55 Nguyễn Phúc Hải NDU TH Nguyễn Du
56 Nguyễn Quốc Anh 1KD TH Kim Đồng
57 Nguyễn Quốc Bình 1KD TH Kim Đồng
58 Nguyễn Tiến Đức HVT TH Hoàng Văn Thụ
59 Nguyễn Tiến Thành 1TL TH TT Tằng Loong
60 Nguyễn Toàn Nam HVT TH Hoàng Văn Thụ
61 Nguyễn Trung Hiếu HVT TH Hoàng Văn Thụ
62 Nguyễn Trung Sơn HVT TH Hoàng Văn Thụ
63 Nguyễn Việt Anh CVA TH Chu Văn An
64 Phạm Đức Huy 1BM TH Bình Minh
65 Phạm Đức Trí 1BC TH Bắc Cường
66 Phạm Hoàng Hải 1BL TH Bắc Lệnh
67 Phạm Hoàng Lâm NDU TH Nguyễn Du
68 Phạm Ngọc Sơn 1BC TH Bắc Cường
69 Phạm Tuấn Nghĩa LVT TH Lê Văn Tám
70 Phạm Trọng Bằng 1TL TH TT Tằng Loỏng
71 Phạm Xuân Khánh 1BC TH Bắc Cường
72 Phùng Gia Bảo HVT TH Hoàng Văn Thụ
73 Tạ Đình Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ
74 Tạ Lê Việt Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ
75 Trần Đăng Minh SPA PGD&ĐT Sa Pa
76 Trần Đăng Quân SPA PGD&ĐT Sa Pa
77 Trần Gia Hưng LVT TH Lê Văn Tám
78 Trần Tân Nguyên HVT TH Hoàng Văn Thụ
79 Trần Thanh Bình NDU TH Nguyễn Du
80 Trần Xuân Văn 1XQ TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng
81 Vũ An Huy LVT TH Lê Văn Tám
82 Vũ Bảo Long HVT TH Hoàng Văn Thụ
83 Vũ Đức Hưng LVT TH Lê Văn Tám
84 Vũ Hải Đăng HVT TH Hoàng Văn Thụ
85 Vũ Hoàng Nam LNH TH Lê Ngọc Hân
86 Vũ Hoàng Phúc LVT TH Lê Văn Tám
87 Vũ Mạnh Nhất HVT TH Hoàng Văn Thụ
88 Vũ Tùng Lâm HVT TH Hoàng Văn Thụ

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 63
2 41 Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 3
3 4 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 42
4 43 Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 19
5 20 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 44
6 45 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 21
7 22 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 0 1 - 0 0 Nguyễn Đức Tá TH Hoàng Văn Thụ 46
8 39 Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 0 ½ - ½ 0 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ 18
9 23 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 64
10 72 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 24
11 25 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 67
12 68 Phạm Ngọc Sơn TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 26
13 28 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 70
14 69 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 29
15 30 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 0 0 - 1 0 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 65
16 77 Trần Gia Hưng TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 31
17 32 Lê Tuấn Kiệt TH Lê Ngọc Hân 0 0 - 1 0 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 79
18 78 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 33
19 34 Lê Vũ Hải Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 80
20 75 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 0 0 - 1 0 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 35
21 27 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 76
22 74 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 36
23 37 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 73
24 81 Vũ An Huy TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 38
25 40 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 82
26 85 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 0 1 - 0 0 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 48
27 49 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám 86
28 84 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 51
29 88 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 50
30 53 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 83
31 10 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 55
32 56 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 0 1 - 0 0 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 5
33 7 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 57
34 59 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 0 1 - 0 0 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 8
35 12 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 58
36 60 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 14
37 13 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 0 1 - 0 0 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 61
38 62 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 15
39 47 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ 87
40 2 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 6
41 9 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 52
42 17 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 66
43 16 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 11
44 54 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 71

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 3 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 45
2 52 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 1 1 - 0 1 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 4
3 55 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 1 1 - 0 0 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 7
4 58 Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 13
5 15 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 53
6 63 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 1 1 - 0 1 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 16
7 19 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 1 0 - 1 1 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 54
8 65 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 1 1 - 0 1 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 22
9 66 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 1 1 - 0 1 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 23
10 26 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 1 1 - 0 1 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 56
11 67 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 1 0 - 1 1 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 28
12 29 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 59
13 31 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 60
14 76 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 1 1 - 0 0 Lê Vũ Hải Anh TH Hoàng Văn Thụ 34
15 35 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 1 1 - 0 1 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 72
16 36 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 1 1 - 0 1 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 78
17 79 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 1 1 - 0 1 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 37
18 38 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 1 1 - 0 0 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 84
19 86 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám 1 ½ - ½ 1 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 40
20 44 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 85
21 18 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ ½ 1 - 0 1 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 88
22 5 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 0 0 - 1 ½ Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 39
23 48 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 0 1 - 0 0 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 1
24 50 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 2
25 8 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 49
26 51 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 1 0 - 1 0 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 9
27 57 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 1 1 - 0 0 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 10
28 11 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 62
29 61 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 12
30 14 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Phạm Ngọc Sơn TH Bắc Cường 68
31 64 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 0 0 - 1 0 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh 17
32 70 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 0 1 - 0 0 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 20
33 21 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 69
34 24 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 74
35 71 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 0 1 - 0 0 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 25
36 73 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 27
37 80 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 1 1 - 0 0 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 30
38 82 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Lê Tuấn Kiệt TH Lê Ngọc Hân 32
39 33 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 75
40 83 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ 41
41 42 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Trần Gia Hưng TH Lê Văn Tám 77
42 87 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 43
43 6 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 0 Nguyễn Đức Tá TH Hoàng Văn Thụ 46
44 47 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 0 Vũ An Huy TH Lê Văn Tám 81

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 53 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 6
2 54 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 2 1 - 0 2 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 26
3 28 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 55
4 58 Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 2 ½ - ½ 2 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 29
5 63 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 2 1 - 0 2 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 31
6 65 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 35
7 66 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 2 1 - 0 2 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 36
8 76 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 2 0 - 1 2 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 38
9 45 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 79
10 85 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 2 1 - 0 2 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 52
11 40 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 1 - 0 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ 18
12 39 Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 1 - 0 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám 86
13 2 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 44
14 37 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 3
15 4 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 1 1 - 0 0 Nguyễn Đức Tá TH Hoàng Văn Thụ 46
16 7 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 1 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 48
17 43 Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 1 ½ - ½ 1 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 8
18 9 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 2 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 57
19 47 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 1 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 11
20 13 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 1 0 - 1 1 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 67
21 56 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 1 1 - 0 1 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 14
22 59 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 1 1 - 0 1 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 15
23 16 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 1 1 - 0 1 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 61
24 17 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh 1 0 - 1 1 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 70
25 60 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 19
26 72 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 21
27 22 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 1 0 - 1 1 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 71
28 23 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 2 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 80
29 78 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 24
30 27 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 82
31 88 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 0 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 33
32 34 Lê Vũ Hải Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 1 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 83
33 84 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 1
34 62 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 5
35 10 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 1 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 51
36 12 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 0 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 64
37 20 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Phạm Ngọc Sơn TH Bắc Cường 68
38 25 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 69
39 30 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 0 1 - 0 0 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 73
40 32 Lê Tuấn Kiệt TH Lê Ngọc Hân 0 0 - 1 0 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 74
41 41 Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 1 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 75
42 42 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Trần Gia Hưng TH Lê Văn Tám 77
43 49 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 0 1 - 0 0 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ 87
44 81 Vũ An Huy TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 50

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 6 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 55
2 31 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 58
3 35 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 3 ½ - ½ 3 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 66
4 38 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 3 0 - 1 3 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 85
5 80 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 54
6 79 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 3 0 - 1 Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 39
7 2 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 40
8 56 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 2 1 - 0 2 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 4
9 59 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 2 1 - 0 2 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 9
10 11 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 3 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 63
11 57 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 2 0 - 1 2 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 16
12 19 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 2 0 - 1 2 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 65
13 26 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 2 ½ - ½ 2 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 72
14 71 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 2 0 - 1 2 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 28
15 29 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 2 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 76
16 36 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 2 1 - 0 1 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 84
17 67 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 2 1 - 0 2 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 37
18 70 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 45
19 83 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 47
20 48 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 2 1 - 0 2 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 78
21 52 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 2 1 - 0 2 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 88
22 82 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 53
23 8 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 1 - 0 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám 86
24 18 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ ½ - ½ Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 43
25 3 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 27
26 5 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 1 1 - 0 1 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 30
27 33 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 0 0 - 1 1 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 13
28 14 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 44
29 15 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 1 0 - 1 1 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 49
30 50 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh 17
31 51 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 1 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 20
32 21 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 60
33 61 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 22
34 74 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 23
35 24 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 64
36 75 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 2 1 - 0 1 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 25
37 1 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 62
38 42 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 0 0 - 1 0 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 7
39 68 Phạm Ngọc Sơn TH Bắc Cường 0 0 - 1 0 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 10
40 69 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 12
41 73 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Lê Tuấn Kiệt TH Lê Ngọc Hân 32
42 77 Trần Gia Hưng TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Lê Vũ Hải Anh TH Hoàng Văn Thụ 34
43 87 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ 0 ½ - ½ 0 Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ 41

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 54 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 4 1 - 0 4 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 63
2 55 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 4 0 - 1 4 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 85
3 39 Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 1 - 0 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 29
4 58 Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 35
5 66 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 0 - 1 3 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 6
6 65 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 2
7 16 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 59
8 28 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 79
9 67 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 3 1 - 0 3 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 36
10 70 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 3 0 - 1 3 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 38
11 80 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 3 0 - 1 3 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 48
12 82 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 52
13 83 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 3 0 - 1 3 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 56
14 72 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 8
15 40 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 1 - 0 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 26
16 44 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 2 ½ - ½ 2 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 3
17 4 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 45
18 49 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 2 0 - 1 2 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 5
19 9 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 47
20 53 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 11
21 13 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 2 1 - 0 3 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 51
22 17 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 57
23 60 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ 18
24 64 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 2 0 - 1 2 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 19
25 22 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 2 ½ - ½ 3 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 75
26 23 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 71
27 76 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 2 1 - 0 2 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 31
28 37 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 78
29 43 Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 1 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 84
30 86 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám 1 - 0 2 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 88
31 25 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 1
32 7 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 - - - 0 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 33
33 10 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 50
34 27 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 14
35 30 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 1 0 - 1 1 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 15
36 20 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 1 - - - 1 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 61
37 73 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 21
38 24 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 1 - - - 1 Vũ An Huy TH Lê Văn Tám 81
39 41 Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ ½ 1 - 0 1 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 74
40 87 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ ½ 1 - 0 0 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 12
41 32 Lê Tuấn Kiệt TH Lê Ngọc Hân 0 - - - 0 Trần Gia Hưng TH Lê Văn Tám 77
42 62 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 0 1 - 0 0 Lê Vũ Hải Anh TH Hoàng Văn Thụ 34
43 69 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 42

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 85 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 5 1 - 0 5 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 54
2 35 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 1 - 0 Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 39
3 6 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 4 ½ - ½ 4 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 56
4 55 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 4 1 - 0 4 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 16
5 63 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 4 0 - 1 4 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 28
6 38 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 4 0 - 1 4 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 65
7 48 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 4 0 - 1 4 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 67
8 8 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 1 - 0 4 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 82
9 29 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 66
10 75 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 1 - 0 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 40
11 5 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 3 1 - 0 Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 58
12 2 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 53
13 71 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 3 1 - 0 3 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 9
14 79 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 3 1 - 0 3 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 13
15 18 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 59
16 19 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 3 1 - 0 3 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 70
17 36 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 3 1 - 0 3 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 76
18 84 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 3 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 37
19 52 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 3 0 - 1 3 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 80
20 3 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 3 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 83
21 26 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 0 - 1 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 4
22 45 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh 17
23 57 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 1 - 0 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 22
24 44 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 72
25 86 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám ½ - ½ 2 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 23
26 11 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 49
27 15 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 2 1 - 0 2 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 60
28 50 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 25
29 51 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 2 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 27
30 31 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 73
31 64 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 43
32 88 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 47
33 78 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ 87
34 1 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 ½ - ½ Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ 41
35 7 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 30
36 74 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 10
37 14 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 61
38 20 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 1 0 - 1 1 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 62
39 21 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Phạm Ngọc Sơn TH Bắc Cường 68
40 24 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 1 - - - 1 Vũ An Huy TH Lê Văn Tám 81
41 12 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 - - - 0 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 42
42 32 Lê Tuấn Kiệt TH Lê Ngọc Hân 0 - - - 0 Trần Gia Hưng TH Lê Văn Tám 77
43 69 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 33

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 85 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 6 0 - 1 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 35
2 28 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 5 1 - 0 5 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 65
3 54 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 5 0 - 1 5 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 55
4 67 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 5 1 - 0 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 75
5 39 Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 0 - 1 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 6
6 66 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 1 - 0 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 8
7 56 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 1 - 0 4 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 19
8 59 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 4 ½ - ½ 4 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 5
9 16 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 4 1 - 0 4 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 71
10 80 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 4 1 - 0 4 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 36
11 37 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 63
12 82 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 38
13 83 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 48
14 53 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 4 ½ - ½ 4 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 79
15 4 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 1 - 0 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 57
16 17 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh ½ - ½ Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 58
17 40 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 1 - 0 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 29
18 72 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 3 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 2
19 9 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 78
20 70 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 3 0 - 1 3 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 11
21 13 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 3 0 - 1 3 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 52
22 73 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 3 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 15
23 76 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 3 0 - 1 3 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ 18
24 25 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 3 0 - 1 4 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 51
25 43 Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám 86
26 84 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 26
27 47 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 3
28 22 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 1 - 0 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 44
29 23 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 88
30 27 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 45
31 61 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 21
32 30 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 2 1 - 0 2 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 50
33 62 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 31
34 41 Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 64
35 49 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 2 1 - 0 2 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 74
36 60 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 1
37 87 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 1 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 7
38 10 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 1 1 - 0 1 Vũ An Huy TH Lê Văn Tám 81
39 34 Lê Vũ Hải Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 - - - 1 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 20
40 68 Phạm Ngọc Sơn TH Bắc Cường 1 - - - 1 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 24
41 32 Lê Tuấn Kiệt TH Lê Ngọc Hân 0 0 - 1 1 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 14
42 12 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 - - - 0 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 42
43 69 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 33

Round 8

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 35 Lê Vũ Phong TH Nguyễn Bá Ngọc 0 - 1 6 Nguyễn Phúc Hải TH Nguyễn Du 55
2 28 Lê Hoàng Hải TH Lê Văn Tám 6 0 - 1 6 Vũ Hoàng Nam TH Lê Ngọc Hân 85
3 6 Đào Minh Đức TH Lê Văn Tám 1 - 0 6 Phạm Hoàng Lâm TH Nguyễn Du 67
4 56 Nguyễn Quốc Anh TH Kim Đồng 0 - 1 Phạm Hoàng Hải TH Bắc Lệnh 66
5 65 Phạm Đức Trí TH Bắc Cường 5 ½ - ½ 5 Đỗ Quách Hùng TH Lê Văn Tám 16
6 38 Lương Ngọc Hiếu TH Nguyễn Bá Ngọc 5 0 - 1 5 Trần Xuân Văn TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 80
7 48 Nguyễn Gia Bảo NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 5 0 - 1 5 Nguyễn Minh Nhật TH Bắc Cường 54
8 63 Nguyễn Việt Anh TH Chu Văn An 5 1 - 0 Nông Tuấn Kiệt TH Lê Văn Tám 39
9 8 Đặng Đức Huy TH Lê Văn Tám 1 - 0 Cao Đặng Gia bảo TH Kim Đồng 4
10 5 Đào Anh Tú TH Nguyễn Bá Ngọc 0 - 1 Nguyễn Minh Anh TH Lê Văn Tám 53
11 79 Trần Thanh Bình TH Nguyễn Du 1 - 0 Nguyễn Duy Hiệp TH Lê Văn Tám 40
12 75 Trần Đăng Minh PGD&ĐT Sa Pa 1 - 0 Nguyễn Tiến Thành TH TT Tằng Loong 59
13 51 Nguyễn Hải Lâm TH Lê Văn Tám 5 1 - 0 4 Bùi Quang Vũ TH Hoàng Văn Thụ 2
14 11 Đỗ Đăng Khôi TH Lê Văn Tám 4 0 - 1 4 Nguyễn Đức Dương TH Hoàng Văn Thụ 43
15 15 Đỗ Phúc Khang An TH Bình Minh 4 0 - 1 4 Nguyễn Huy Thược TH Cam Đường 52
16 78 Trần Tân Nguyên TH Hoàng Văn Thụ 4 0 - 1 4 Đỗ Việt Cường TH Bình Minh 17
17 18 Hà Trường An Huy TH Hoàng Văn Thụ 4 ½ - ½ 4 Vũ Bảo Long TH Hoàng Văn Thụ 82
18 19 Hoàng Huy Vũ TH Bắc Lệnh 4 1 - 0 3 Vũ Hải Đăng TH Hoàng Văn Thụ 84
19 36 Lương Khánh Toàn PGD&ĐT Sa Pa 4 0 - 1 4 Vũ Đức Hưng TH Lê Văn Tám 83
20 58 Nguyễn Tiến Đức TH Hoàng Văn Thụ 4 1 - 0 4 Lương Minh Dũng TH Lê Văn Tám 37
21 71 Phạm Xuân Khánh TH Bắc Cường 4 1 - 0 Lê Hữu Long TH Hoàng Văn Thụ 29
22 3 Cao Anh Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Phùng Gia Bảo TH Hoàng Văn Thụ 72
23 45 Nguyễn Đức Nam TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 Hoàng Thanh Dương TH Nguyễn Bá Ngọc 22
24 57 Nguyễn Quốc Bình TH Kim Đồng 1 - 0 Lã Anh Vũ TH Hoàng Văn Thụ 23
25 61 Nguyễn Trung Hiếu TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Đặng Ngọc Dương TH Hoàng Văn Thụ 9
26 62 Nguyễn Trung Sơn TH Hoàng Văn Thụ 3 1 - 0 3 Đỗ Minh Đăng PGD&ĐT Sa Pa 13
27 64 Phạm Đức Huy TH Bình Minh 3 1 - 0 3 Lê Anh Đức TH Hoàng Văn Thụ 25
28 30 Lê Minh Hải TH Bắc Lệnh 3 1 - 0 3 Phạm Trọng Bằng TH TT Tằng Loỏng 70
29 49 Nguyễn Gia Huy TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Tạ Đình Anh TH Hoàng Văn Thụ 73
30 86 Vũ Hoàng Phúc TH Lê Văn Tám 3 1 - 0 3 Nguyễn Toàn Nam TH Hoàng Văn Thụ 60
31 44 Nguyễn Đức Huy TH Hoàng Văn Thụ 0 - 1 3 Trần Đăng Quân PGD&ĐT Sa Pa 76
32 26 Lê Bảo Nam TH Nguyễn Bá Ngọc 1 - 0 Nguyễn Đức Tú TH Hoàng Văn Thụ 47
33 88 Vũ Tùng Lâm TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 Vũ Mạnh Nhất TH Hoàng Văn Thụ 87
34 31 Lê Nguyễn Đức Bình TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Đinh Tuấn Vinh TH Hoàng Văn Thụ 10
35 14 Đỗ Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 2 ½ - ½ 2 Nguyễn Đình Nhất Sơn TH Hoàng Văn Thụ 41
36 21 Hoàng Quốc Trung 4A3 TH Hoàng Văn Thụ 2 0 - 1 2 Nguyễn Hải Đăng 4A6 TH Hoàng Văn Thụ 50
37 74 Tạ Lê Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 2 1 - 0 2 Lê Đăng Khôi TH Hoàng Văn Thụ 27
38 1 Bùi Bình Minh TH Hoàng Văn Thụ 1 - 0 1 Hoàng Quốc Trung 4A2 TH Hoàng Văn Thụ 20
39 68 Phạm Ngọc Sơn TH Bắc Cường 1 - - - 1 Đào Minh Quân TH Hoàng Văn Thụ 7
40 81 Vũ An Huy TH Lê Văn Tám 1 - - - 1 Lã Đức Mạnh TH Hoàng Văn Thụ 24
41 34 Lê Vũ Hải Anh TH Hoàng Văn Thụ 1 - - - 1 Trần Gia Hưng TH Lê Văn Tám 77
42 12 Đỗ Hữu Việt Anh TH Hoàng Văn Thụ 0 - - - 0 Nguyễn Đình Trường TH Lê Văn Tám 42
43 69 Phạm Tuấn Nghĩa TH Lê Văn Tám 0 - - - 0 Lê Việt Dũng TH Hoàng Văn Thụ 33

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 85 Vũ Hoàng Nam LNH TH Lê Ngọc Hân 7,0 1,0 43,0 7 4 4
2 55 Nguyễn Phúc Hải NDU TH Nguyễn Du 7,0 0,0 42,5 7 5 5
3 35 Lê Vũ Phong NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 6,5 0,0 44,5 6 4 4
4 6 Đào Minh Đức LVT TH Lê Văn Tám 6,5 0,0 41,5 6 4 4
5 66 Phạm Hoàng Hải 1BL TH Bắc Lệnh 6,5 0,0 40,0 6 4 3
6 28 Lê Hoàng Hải LVT TH Lê Văn Tám 6,0 0,0 45,0 6 3 3
7 54 Nguyễn Minh Nhật 1BC TH Bắc Cường 6,0 0,0 44,5 6 4 3
8 67 Phạm Hoàng Lâm NDU TH Nguyễn Du 6,0 0,0 37,0 6 4 3
9 80 Trần Xuân Văn 1XQ TH số 1 Xuân Quang, Bảo Thắng 6,0 0,0 34,5 6 4 4
10 63 Nguyễn Việt Anh CVA TH Chu Văn An 6,0 0,0 34,5 6 4 3
11 51 Nguyễn Hải Lâm LVT TH Lê Văn Tám 6,0 0,0 23,0 6 4 3
12 16 Đỗ Quách Hùng LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 41,0 5 4 1
13 65 Phạm Đức Trí 1BC TH Bắc Cường 5,5 0,0 40,5 5 4 3
14 53 Nguyễn Minh Anh LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 38,0 5 4 3
15 56 Nguyễn Quốc Anh 1KD TH Kim Đồng 5,5 0,0 38,0 5 3 1
16 8 Đặng Đức Huy LVT TH Lê Văn Tám 5,5 0,0 36,5 5 4 1
17 75 Trần Đăng Minh SPA PGD&ĐT Sa Pa 5,5 0,0 33,5 5 4 2
18 79 Trần Thanh Bình NDU TH Nguyễn Du 5,5 0,0 32,5 5 4 2
19 48 Nguyễn Gia Bảo NBN NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 5,0 0,0 38,5 5 4 3
20 52 Nguyễn Huy Thược 1CD TH Cam Đường 5,0 0,0 35,5 5 5 3
21 38 Lương Ngọc Hiếu NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 5,0 0,0 35,0 5 4 4
22 19 Hoàng Huy Vũ 1BL TH Bắc Lệnh 5,0 0,0 35,0 5 4 3
23 71 Phạm Xuân Khánh 1BC TH Bắc Cường 5,0 0,0 35,0 5 4 2
24 17 Đỗ Việt Cường 1BM TH Bình Minh 5,0 0,0 33,5 4 4 4
25 43 Nguyễn Đức Dương HVT TH Hoàng Văn Thụ 5,0 0,0 32,5 4 4 3
26 83 Vũ Đức Hưng LVT TH Lê Văn Tám 5,0 0,0 31,5 5 4 3
27 58 Nguyễn Tiến Đức HVT TH Hoàng Văn Thụ 5,0 0,0 30,5 4 4 2
28 39 Nông Tuấn Kiệt LVT TH Lê Văn Tám 4,5 0,0 41,0 4 4 2
29 5 Đào Anh Tú NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 4,5 0,0 37,0 4 4 2
30 59 Nguyễn Tiến Thành 1TL TH TT Tằng Loong 4,5 0,0 36,0 4 4 1
31 40 Nguyễn Duy Hiệp LVT TH Lê Văn Tám 4,5 0,0 35,0 4 4 0
32 22 Hoàng Thanh Dương NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 4,5 0,0 33,5 4 4 2
33 82 Vũ Bảo Long HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,5 0,0 33,5 4 4 1
34 18 Hà Trường An Huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,5 0,0 33,5 3 4 2
35 4 Cao Đặng Gia bảo 1KD TH Kim Đồng 4,5 0,0 33,0 4 4 1
36 57 Nguyễn Quốc Bình 1KD TH Kim Đồng 4,5 0,0 31,0 4 4 1
37 3 Cao Anh Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,5 0,0 25,5 4 4 2
38 36 Lương Khánh Toàn SPA PGD&ĐT Sa Pa 4,0 0,0 37,5 4 4 1
39 2 Bùi Quang Vũ HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 37,0 4 4 2
40 37 Lương Minh Dũng LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 37,0 4 4 1
41 11 Đỗ Đăng Khôi LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 35,5 4 4 2
42 86 Vũ Hoàng Phúc LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 33,5 3 4 1
43 15 Đỗ Phúc Khang An 1BM TH Bình Minh 4,0 0,0 33,0 4 4 3
44 30 Lê Minh Hải 1BL TH Bắc Lệnh 4,0 0,0 31,0 4 3 1
45 49 Nguyễn Gia Huy LVT TH Lê Văn Tám 4,0 0,0 30,5 4 3 1
46 64 Phạm Đức Huy 1BM TH Bình Minh 4,0 0,0 29,0 4 4 3
47 78 Trần Tân Nguyên HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 28,5 4 4 1
48 61 Nguyễn Trung Hiếu HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 26,0 4 3 1
49 76 Trần Đăng Quân SPA PGD&ĐT Sa Pa 4,0 0,0 25,5 4 4 2
50 62 Nguyễn Trung Sơn HVT TH Hoàng Văn Thụ 4,0 0,0 24,0 4 3 1
51 29 Lê Hữu Long HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 36,5 3 5 1
52 23 Lã Anh Vũ HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 36,5 3 4 1
53 72 Phùng Gia Bảo HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 31,5 3 4 1
54 45 Nguyễn Đức Nam HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 31,0 3 4 2
55 26 Lê Bảo Nam NBN TH Nguyễn Bá Ngọc 3,5 0,0 31,0 3 4 1
56 88 Vũ Tùng Lâm HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,5 0,0 27,0 3 4 0
57 13 Đỗ Minh Đăng SPA PGD&ĐT Sa Pa 3,0 0,0 38,0 3 4 1
58 9 Đặng Ngọc Dương HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 36,0 3 4 1
59 84 Vũ Hải Đăng HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 35,0 3 4 1
60 25 Lê Anh Đức HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 34,5 3 4 1
70 Phạm Trọng Bằng 1TL TH TT Tằng Loỏng 3,0 0,0 34,5 3 4 1
62 10 Đinh Tuấn Vinh HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 29,0 3 4 2
63 50 Nguyễn Hải Đăng 4A6 HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 26,5 3 5 3
64 60 Nguyễn Toàn Nam HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 26,5 3 4 1
65 73 Tạ Đình Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 23,5 3 4 1
74 Tạ Lê Việt Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ 3,0 0,0 23,5 3 4 1
67 44 Nguyễn Đức Huy HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 32,0 2 4 2
68 41 Nguyễn Đình Nhất Sơn HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 29,5 1 4 0
69 1 Bùi Bình Minh HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 28,5 2 4 0
70 47 Nguyễn Đức Tú HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 28,0 2 4 0
71 87 Vũ Mạnh Nhất HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 25,5 2 4 0
72 14 Đỗ Minh Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,5 0,0 23,0 2 4 1
73 31 Lê Nguyễn Đức Bình HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 31,5 2 4 1
74 27 Lê Đăng Khôi HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 31,0 2 4 1
75 21 Hoàng Quốc Trung 4A3 HVT TH Hoàng Văn Thụ 2,0 0,0 24,5 2 4 0
76 7 Đào Minh Quân HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 31,5 1 3 1
77 34 Lê Vũ Hải Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 27,5 0 2 0
78 20 Hoàng Quốc Trung 4A2 HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 25,5 1 3 0
79 24 Lã Đức Mạnh HVT TH Hoàng Văn Thụ 1,0 0,0 25,5 1 2 0
80 81 Vũ An Huy LVT TH Lê Văn Tám 1,0 0,0 24,0 0 2 0
81 32 Lê Tuấn Kiệt LNH TH Lê Ngọc Hân 1,0 0,0 23,0 0 2 0
82 77 Trần Gia Hưng LVT TH Lê Văn Tám 1,0 0,0 19,5 0 0 0
83 68 Phạm Ngọc Sơn 1BC TH Bắc Cường 1,0 0,0 19,0 0 3 0
84 46 Nguyễn Đức Tá HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 25,5 0 3 0
85 12 Đỗ Hữu Việt Anh HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 23,5 0 2 0
86 33 Lê Việt Dũng HVT TH Hoàng Văn Thụ 0,0 0,0 23,0 0 2 0
87 42 Nguyễn Đình Trường LVT TH Lê Văn Tám 0,0 0,0 21,0 0 1 0
88 69 Phạm Tuấn Nghĩa LVT TH Lê Văn Tám 0,0 0,0 18,5 0 2 0