GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U14-15

Chess tournament overview

Country: Vietnam
Tournament date: 2021-03-27 to 2021-03-28
Tournament place: Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, đường Lương Văn Can, Phường Cốc Lếu (See on the map)
Tournament registration: (Search in Google)
Game time: 20 phút
Valid for ELO: Tournament not valid for ELO

Organizer of the chess tournament and contact

Organizer: FANSIPAN CHESS - VIETCOMBANK - PHÒNG GD TP LÀO CAI
Main referee: Nguyễn Quang Hưng
Referee: Nguyễn Hồ Quang

Schedule: GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U14-15

Round Date Time
1 unknown
2 unknown
3 unknown
4 unknown
5 unknown
6 unknown
7 unknown

Players registered in GIẢI CỜ VUA FANSIPAN CÚP VIETCOMBANK LẦN THỨ II NĂM 2021 NAM U14-15

No. Country Title Name Elo FIDE Elo National Variation
1 1GP Bùi Thành Công 0 0 0
2 2XG Đinh Quang Trung 0 0 0
3 LQD Đỗ Quang Minh 0 0 0
4 2KT Giang Mạnh Dũng 0 0 0
5 1GP Lê Nam Khánh 0 0 0
6 2BC Lê Trung Kiên 0 0 0
7 LQD Nguyễn Anh Minh 0 0 0
8 2BM Nguyễn Đức Nhiên 0 0 0
9 LQD Nguyễn Phú Trọng 0 0 0
10 LQD Nguyễn Quang Huy 0 0 0
11 2XG Nguyễn Tuấn Quyền 0 0 0
12 2KT Phạm Quang Vinh 0 0 0
13 LTT Phạm Thiên Sơn 0 0 0
14 VHO Phan Anh Quân 0 0 0
15 LQD Trần Văn Huy 0 0 0
16 2XQ Vũ Duy Phúc 0 0 0

Players starting rank

Initial rank Country Title Name FIDE elo National elo Variation
1 1GP Bùi Thành Công 0 0 0
2 2XG Đinh Quang Trung 0 0 0
3 LQD Đỗ Quang Minh 0 0 0
4 2KT Giang Mạnh Dũng 0 0 0
5 1GP Lê Nam Khánh 0 0 0
6 2BC Lê Trung Kiên 0 0 0
7 LQD Nguyễn Anh Minh 0 0 0
8 2BM Nguyễn Đức Nhiên 0 0 0
9 LQD Nguyễn Phú Trọng 0 0 0
10 LQD Nguyễn Quang Huy 0 0 0
11 2XG Nguyễn Tuấn Quyền 0 0 0
12 2KT Phạm Quang Vinh 0 0 0
13 LTT Phạm Thiên Sơn 0 0 0
14 VHO Phan Anh Quân 0 0 0
15 LQD Trần Văn Huy 0 0 0
16 2XQ Vũ Duy Phúc 0 0 0

Players starting rank

No. Nombre FED Club/Ciudad
1 Bùi Thành Công 1GP THCS Số 1 Gia Phú
2 Đinh Quang Trung 2XG THCS Xuân Giao
3 Đỗ Quang Minh LQD THCS Lê Quý Đôn
4 Giang Mạnh Dũng 2KT THCS Kim Tân
5 Lê Nam Khánh 1GP THCS Số 1 Gia Phú
6 Lê Trung Kiên 2BC THCS Bắc Cường
7 Nguyễn Anh Minh LQD THCS Lê Quý Đôn
8 Nguyễn Đức Nhiên 2BM THCS Bình Minh
9 Nguyễn Phú Trọng LQD THCS Lê Quý Đôn
10 Nguyễn Quang Huy LQD THCS Lê Quý Đôn
11 Nguyễn Tuấn Quyền 2XG THCS Xuân Giao
12 Phạm Quang Vinh 2KT THCS Kim Tân
13 Phạm Thiên Sơn LTT THCS Lý Tự Trọng
14 Phan Anh Quân VHO THCS Vạn Hòa
15 Trần Văn Huy LQD THCS Lê Quý Đôn
16 Vũ Duy Phúc 2XQ THCS số 1 XQ BT

Round 1

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 1 Bùi Thành Công THCS Số 1 Gia Phú 0 1 - 0 0 Nguyễn Phú Trọng THCS Lê Quý Đôn 9
2 10 Nguyễn Quang Huy THCS Lê Quý Đôn 0 1 - 0 0 Đinh Quang Trung THCS Xuân Giao 2
3 3 Đỗ Quang Minh THCS Lê Quý Đôn 0 1 - 0 0 Nguyễn Tuấn Quyền THCS Xuân Giao 11
4 12 Phạm Quang Vinh THCS Kim Tân 0 0 - 1 0 Giang Mạnh Dũng THCS Kim Tân 4
5 5 Lê Nam Khánh THCS Số 1 Gia Phú 0 0 - 1 0 Phạm Thiên Sơn THCS Lý Tự Trọng 13
6 14 Phan Anh Quân THCS Vạn Hòa 0 0 - 1 0 Lê Trung Kiên THCS Bắc Cường 6
7 7 Nguyễn Anh Minh THCS Lê Quý Đôn 0 1 - 0 0 Trần Văn Huy THCS Lê Quý Đôn 15
8 16 Vũ Duy Phúc THCS số 1 XQ BT 0 0 - 1 0 Nguyễn Đức Nhiên THCS Bình Minh 8

Round 2

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 8 Nguyễn Đức Nhiên THCS Bình Minh 1 1 - 0 1 Bùi Thành Công THCS Số 1 Gia Phú 1
2 13 Phạm Thiên Sơn THCS Lý Tự Trọng 1 1 - 0 1 Đỗ Quang Minh THCS Lê Quý Đôn 3
3 4 Giang Mạnh Dũng THCS Kim Tân 1 0 - 1 1 Nguyễn Anh Minh THCS Lê Quý Đôn 7
4 6 Lê Trung Kiên THCS Bắc Cường 1 0 - 1 1 Nguyễn Quang Huy THCS Lê Quý Đôn 10
5 2 Đinh Quang Trung THCS Xuân Giao 0 0 - 1 0 Phan Anh Quân THCS Vạn Hòa 14
6 11 Nguyễn Tuấn Quyền THCS Xuân Giao 0 0 - 1 0 Lê Nam Khánh THCS Số 1 Gia Phú 5
7 9 Nguyễn Phú Trọng THCS Lê Quý Đôn 0 1 - 0 0 Vũ Duy Phúc THCS số 1 XQ BT 16

Round 3

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 7 Nguyễn Anh Minh THCS Lê Quý Đôn 2 0 - 1 2 Phạm Thiên Sơn THCS Lý Tự Trọng 13
2 10 Nguyễn Quang Huy THCS Lê Quý Đôn 2 0 - 1 2 Nguyễn Đức Nhiên THCS Bình Minh 8
3 1 Bùi Thành Công THCS Số 1 Gia Phú 1 0 - 1 1 Lê Trung Kiên THCS Bắc Cường 6
4 3 Đỗ Quang Minh THCS Lê Quý Đôn 1 1 - 0 1 Nguyễn Phú Trọng THCS Lê Quý Đôn 9
5 5 Lê Nam Khánh THCS Số 1 Gia Phú 1 0 - 1 1 Giang Mạnh Dũng THCS Kim Tân 4
6 14 Phan Anh Quân THCS Vạn Hòa 1 1 - 0 0 Nguyễn Tuấn Quyền THCS Xuân Giao 11
7 16 Vũ Duy Phúc THCS số 1 XQ BT 0 0 - 1 0 Đinh Quang Trung THCS Xuân Giao 2

Round 4

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 8 Nguyễn Đức Nhiên THCS Bình Minh 3 0 - 1 3 Phạm Thiên Sơn THCS Lý Tự Trọng 13
2 10 Nguyễn Quang Huy THCS Lê Quý Đôn 2 0 - 1 2 Đỗ Quang Minh THCS Lê Quý Đôn 3
3 4 Giang Mạnh Dũng THCS Kim Tân 2 1 - 0 2 Phan Anh Quân THCS Vạn Hòa 14
4 6 Lê Trung Kiên THCS Bắc Cường 2 0 - 1 2 Nguyễn Anh Minh THCS Lê Quý Đôn 7
5 2 Đinh Quang Trung THCS Xuân Giao 1 0 - 1 1 Bùi Thành Công THCS Số 1 Gia Phú 1
6 9 Nguyễn Phú Trọng THCS Lê Quý Đôn 1 1 - 0 1 Lê Nam Khánh THCS Số 1 Gia Phú 5
7 11 Nguyễn Tuấn Quyền THCS Xuân Giao 0 0 - 1 0 Vũ Duy Phúc THCS số 1 XQ BT 16

Round 5

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 13 Phạm Thiên Sơn THCS Lý Tự Trọng 4 ½ - ½ 3 Giang Mạnh Dũng THCS Kim Tân 4
2 3 Đỗ Quang Minh THCS Lê Quý Đôn 3 1 - 0 3 Nguyễn Đức Nhiên THCS Bình Minh 8
3 7 Nguyễn Anh Minh THCS Lê Quý Đôn 3 1 - 0 2 Bùi Thành Công THCS Số 1 Gia Phú 1
4 9 Nguyễn Phú Trọng THCS Lê Quý Đôn 2 ½ - ½ 2 Lê Trung Kiên THCS Bắc Cường 6
5 14 Phan Anh Quân THCS Vạn Hòa 2 1 - 0 2 Nguyễn Quang Huy THCS Lê Quý Đôn 10
6 5 Lê Nam Khánh THCS Số 1 Gia Phú 1 1 - 0 1 Vũ Duy Phúc THCS số 1 XQ BT 16
7 11 Nguyễn Tuấn Quyền THCS Xuân Giao 0 1 - 0 1 Đinh Quang Trung THCS Xuân Giao 2

Round 6

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 13 Phạm Thiên Sơn THCS Lý Tự Trọng 1 - 0 3 Phan Anh Quân THCS Vạn Hòa 14
2 7 Nguyễn Anh Minh THCS Lê Quý Đôn 4 1 - 0 4 Đỗ Quang Minh THCS Lê Quý Đôn 3
3 4 Giang Mạnh Dũng THCS Kim Tân 1 - 0 3 Nguyễn Đức Nhiên THCS Bình Minh 8
4 6 Lê Trung Kiên THCS Bắc Cường 1 - 0 2 Lê Nam Khánh THCS Số 1 Gia Phú 5
5 2 Đinh Quang Trung THCS Xuân Giao 1 0 - 1 Nguyễn Phú Trọng THCS Lê Quý Đôn 9
6 1 Bùi Thành Công THCS Số 1 Gia Phú 2 1 - 0 1 Nguyễn Tuấn Quyền THCS Xuân Giao 11
7 16 Vũ Duy Phúc THCS số 1 XQ BT 1 0 - 1 2 Nguyễn Quang Huy THCS Lê Quý Đôn 10

Round 7

M. No. Name Club/Ciudad Pts. Result Pts. Name Club/CiudadB No.
1 6 Lê Trung Kiên THCS Bắc Cường 1 - 0 Phạm Thiên Sơn THCS Lý Tự Trọng 13
2 9 Nguyễn Phú Trọng THCS Lê Quý Đôn 1 - 0 5 Nguyễn Anh Minh THCS Lê Quý Đôn 7
3 3 Đỗ Quang Minh THCS Lê Quý Đôn 4 ½ - ½ Giang Mạnh Dũng THCS Kim Tân 4
4 10 Nguyễn Quang Huy THCS Lê Quý Đôn 3 0 - 1 3 Bùi Thành Công THCS Số 1 Gia Phú 1
5 8 Nguyễn Đức Nhiên THCS Bình Minh 3 1 - 0 1 Nguyễn Tuấn Quyền THCS Xuân Giao 11
6 14 Phan Anh Quân THCS Vạn Hòa 3 1 - 0 1 Vũ Duy Phúc THCS số 1 XQ BT 16
7 5 Lê Nam Khánh THCS Số 1 Gia Phú 2 1 - 0 1 Đinh Quang Trung THCS Xuân Giao 2

Players ranking

Rk. No.Ini. Name FED Club/City Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4   Des 5 
1 13 Phạm Thiên Sơn LTT THCS Lý Tự Trọng 5,5 0,0 30,0 5 4 3
2 7 Nguyễn Anh Minh LQD THCS Lê Quý Đôn 5,0 1,0 31,0 5 3 2
3 4 Giang Mạnh Dũng 2KT THCS Kim Tân 5,0 0,0 29,0 4 4 2
4 6 Lê Trung Kiên 2BC THCS Bắc Cường 4,5 0,0 29,0 4 3 2
5 3 Đỗ Quang Minh LQD THCS Lê Quý Đôn 4,5 0,0 28,0 4 3 1
6 9 Nguyễn Phú Trọng LQD THCS Lê Quý Đôn 4,5 0,0 23,0 4 3 1
7 8 Nguyễn Đức Nhiên 2BM THCS Bình Minh 4,0 0,0 24,0 4 4 2
8 1 Bùi Thành Công 1GP THCS Số 1 Gia Phú 4,0 0,0 23,0 4 4 2
9 14 Phan Anh Quân VHO THCS Vạn Hòa 4,0 0,0 21,0 4 3 1
10 10 Nguyễn Quang Huy LQD THCS Lê Quý Đôn 3,0 0,0 23,0 3 3 2
11 5 Lê Nam Khánh 1GP THCS Số 1 Gia Phú 3,0 0,0 22,5 3 3 1
12 11 Nguyễn Tuấn Quyền 2XG THCS Xuân Giao 1,0 1,0 21,5 1 4 0
13 2 Đinh Quang Trung 2XG THCS Xuân Giao 1,0 1,0 20,5 1 4 1
16 Vũ Duy Phúc 2XQ THCS số 1 XQ BT 1,0 1,0 20,5 1 4 1
15 15 Trần Văn Huy LQD THCS Lê Quý Đôn 0,0 0,0 18,5 0 1 0
16 12 Phạm Quang Vinh 2KT THCS Kim Tân 0,0 0,0 18,5 0 0 0